Mark Kampman staat in park Drostenkamp in Raalte De Drostenkampvijver, een zogenaamde bergingsvijver, ligt langs de provinciale weg aan de westzijde van Raalte. Ook in de rest van Salland zijn meerdere bergingsvijvers te vinden. Een bergingsvijver is een vijver die een aanzienlijk niveau onder het maaiveld heeft. En vervolgens vaak voor een deel gevuld wordt door het grondwater. Wanneer er een intensieve regenbui optreedt, zal het oppervlakte water afstromen richting deze vijver, en zal de vijver zich dan ook vullen. Op deze manier wordt een deel van het regenwater geborgen zonder dat het schade kan aanrichten. Gemeentebelangen Drenthe Overijssel wil er voor zorgen dat mensen geen last hebben van wateroverlast, en hiernaast ook nog de mogelijkheid hebben tot recreatie zoals wandelen, vissen en hardlopen. Stem daarom tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart op Gemeentebelangen Drenthe Overijssel , Lijst 5, voor Lokaal en Betaalbaar Maatwerk!