Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2687 documenten

Bomenkap | Het Hogeland

GroenLinks GroenLinks Het Hogeland 27-01-2020 00:00

Uit een berichtje van eind december 2019 bleek dat de gemeente rond de 180 zieke bomen gaat kappen. Paul Steenman van de fractie van GroenLinks heeft navraag gedaan of de gemeente de staande praktijk hanteert als er 1 boom gekapt wordt, er een boom wordt terug geplant. 

Wethouder Blok wist te melden dat in 2019 287 bomen zijn geplant in de gemeente en dat waren er ruim 80 meer dan dat er gekapt waren. Een positieve balans dus. De wethouder kan niet garanderen dat op precies dezelfde plek een boom terug wordt gezet maar dat kan ook in de omgeving zijn. Bij het ontwikkelen van Groenbeleid en specifiek bomenbeleid zal de 1 voor 1 regeling ongetwijfeld terugkeren in de regels.

Dat stemt ons weer blij want bomen en groen zijn van onschatbare waarde in de leefomgeving.

Alle fracties gemeenteraad Horst aan de Maas sluiten zich aan bij motie om Schone Lucht Akkoord te ondertekenen

SP SP GroenLinks VVD CDA PvdA Horst aan de Maas 25-01-2020 12:53

In de raadsvergadering van 21 januari 2020 heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met de motie van onder andere de SP (zie bijlage) om alsnog het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen. Daarmee werd de oproep van de SP-fractie vervuld om als gehele raad een signaal af te geven, gezien het grote belang van schone lucht voor de gezondheid van de burgers (lees hier het artikel over de oproep van de SP) .

Op de vraag aan het college van B&W wat de reden was dat zijzelf niet besloten heeft het SLA te onderteken, bleek het ontnuchterende antwoord dat het college niet op de hoogte was van de vraag om het akkoord mee te ondertekenen.

Aanvankelijk stribbelden met name het CDA en in mindere mate Essentie nog wat tegen het aannemen van de motie met de op zich relevante vraag wat de toegevoegde waarde is van een handtekening onder het akkoord. Antwoord: naast de signaalsfunctie biedt het de gemeente Horst aan de Maas de kans aan tafel te zitten als gesproken wordt over de manier waarop we de lucht daadwerkelijk schoon krijgen.

In een reactie probeerde wethouder Roy Bouten (PvdA) de motie enigzinds af te zwakken met het voorstel om aan het College te vragen eerst te onderzoeken wat van de deelnemende gemeenten precies wordt verwacht. De partijen die de motie ingediend hadden (SP, D66/GroenLinks, PvdA en VVD) wezen deze afzwakking af en uiteindelijk stemden toch alle partijen met de motie in. Na een korte schorsing dus óók CDA en Essentie.

Dat betekent dat de gemeente Horst aan de Maas zich bij het tweede tekenmoment aan zal sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

Zie ook: Milieu

Klimaatcollege Bas Eickhout trekt 150 bezoekers | Veendam

GroenLinks GroenLinks Veendam 22-01-2020 00:00

In een bomvol Kunstplaza Schurer in Assen gaf op 18 januari Bas Eickhout, op uitnodiging van de GroenLinks Statenfracties van Drenthe en Groningen, een indringend en inspirerend Klimaatcollege. De GroenLinks voorman in de Europese groene fractie, tevens klimaatonderhandelaar van het Europees parlement, schetste de urgentie om massief en massaal in actie te komen, nu het nog kan.

Binnen anderhalve graad blijven

Nog: de tijd, die ons scheidt van een totale klimaatcatastrofe, is kort. Heel kort. Sommigen geloven er al niet meer in dat we de dans ontspringen. Anderen, waaronder Greta Tunberg, gaan de straat op. Laten we hoopvol blijven, hoezeer Eickhout’s infographic met de klimaatstreepjescodes ons met de neus op de harde feiten drukt. ‘De opwarming ontkennen is geen optie meer. Het is alleen de vraag hoe gevaarlijk die is, hoe snel die zal gaan en wat de invloed van de menselijke factor is bij de uitstoot van steeds meer CO2.’

Ondertussen smelt het poolijs en ligt de volgende bom, die van het permafrost, klaar. ‘De berekeningen en modellen van het IPCC laten een dramatisch beeld zien. We zijn hard op weg naar drie graden opwarming, ver weg van het Parijse klimaatakkoord. We moeten echt onze inzet fors verhogen om binnen de anderhalve graad te blijven. We zijn goed op weg, alleen het tempo moet omhoog.’

Landbouwsysteem

Of het nu om Brussel gaat, Den Haag, de provinciehoofdsteden of de vele gemeenten, overal zet GroenLinks zich in om de klimaatcatastrofe af te wensen. ‘In Europa zijn we met onze groene fractie een stevige gesprekspartner. De sociaal- en de christendemocraten konden altijd samen het beleid bepalen, maar nu moeten ze er een derde partij bij zoeken. De groene fractie bijvoorbeeld. Wij zijn politiek gezien dus belangrijker geworden. We focussen natuurlijk op de Green Deal, die de Europese Commissie heeft aangekondigd. Er komen een Europese klimaatwet, een biodiversiteitsstrategie, strategische agenda’s voor landbouw en circulaire economie en natuurlijk een investeringsagenda, die de ruimte moet bieden voor de uitvoering van de plannen.’

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. ‘Het komt er nu op aan wat we moeten doen om in 2030 op de noodzakelijke 40% te zitten. Een grote uitdaging vormt het landbouwsysteem, dat we in relatie met de biodiversiteit moeten aanpakken.’

Haalbaar en betaalbaar

Aanvullend op het verhaal; van Eickhout gaf de Drentse GroenLinks gedeputeerde Hans Kuipers een schets van wat er in Drenthe speelt op het gebied van klimaat. ‘We zijn bezig met een Regionale Energie Strategie aan de hand waarvan we, met draagvlak uiteraard, onder meer de uitstoot van CO2 omlaag willen brengen. We werken hierbij nauw samen met waterschappen en gemeenten. Ook willen we ons voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat, denk aan hevige regenval, langdurige droogte, meer wind en hogere temperaturen. We hebben aandacht voor de haalbaar- én de betaalbaarheid van het klimaatakkoord, daarnaast voor bijvoorbeeld kansen voor innovatie en veenoxidatie. De aanpak van de stikstofproblematiek geeft daarbij het terugdringen van de CO2 uitstoot een duw in de rug.’

Tussen doelen en draagvlak

Op de inleidingen van Eickhout en Kuipers volgde onder leiding van de Asser GroenLinks wethouder Karin Dekker een boeiende interactie met de 150 aanwezigen. Zo kwam de vraag aan de orde of we de noodzakelijke klimaatmaatregelen het beste van bovenaf of van onderop kunnen nemen, gezien tegen de achtergrond van de enorme opgave en de korte tijd, die we hebben. Een combinatie van beide ligt voor de hand: vanuit kaders bedenken met overheden plannen in samenwerking, ondernemers en burgers. Maar wél met een duidelijke regie op de ruimtelijke ordening: waar kan wat?

‘Een groot probleem is het water’, stelde Kuipers. ‘ De zeespiegel stijgt, de rivieren hebben veel meer ruimte nodig en op de zandgronden dreigt verdroging.’ Eickhout merkte op dat onze poldercultuur vaak vertragend werkt, waar snelheid is vereist. ‘We moeten druk zetten en houden. Er is geen keus.’ Inderdaad, behalve dan kiezen tussen angst en hoop….

Conclusie: het klimaat verandert heel snel; ontkennen kan niet meer. We moeten snel iets doen. En nog iets en nog iets. Veel dus. In een spanningsveld tussen doelen en draagvlak. Een zichtbaar GroenLinks draagt met haalbare en betaalbare ideeën en plannen aan: we laten zien wat we willen en hoe. Niet of, want die vraag ligt al lang achter ons.

Met het Klimaatcollege willen de Statenfracties invulling geven aan hun ambities om in contact te zijn met burgers.

Klimaatcollege Bas Eickhout trekt 150 bezoekers | Pekela

GroenLinks GroenLinks Pekela 22-01-2020 00:00

In een bomvol Kunstplaza Schurer in Assen gaf op 18 januari Bas Eickhout, op uitnodiging van de GroenLinks Statenfracties van Drenthe en Groningen, een indringend en inspirerend Klimaatcollege. De GroenLinks voorman in de Europese groene fractie, tevens klimaatonderhandelaar van het Europees parlement, schetste de urgentie om massief en massaal in actie te komen, nu het nog kan.

Binnen anderhalve graad blijven

Nog: de tijd, die ons scheidt van een totale klimaatcatastrofe, is kort. Heel kort. Sommigen geloven er al niet meer in dat we de dans ontspringen. Anderen, waaronder Greta Tunberg, gaan de straat op. Laten we hoopvol blijven, hoezeer Eickhout’s infographic met de klimaatstreepjescodes ons met de neus op de harde feiten drukt. ‘De opwarming ontkennen is geen optie meer. Het is alleen de vraag hoe gevaarlijk die is, hoe snel die zal gaan en wat de invloed van de menselijke factor is bij de uitstoot van steeds meer CO2.’

Ondertussen smelt het poolijs en ligt de volgende bom, die van het permafrost, klaar. ‘De berekeningen en modellen van het IPCC laten een dramatisch beeld zien. We zijn hard op weg naar drie graden opwarming, ver weg van het Parijse klimaatakkoord. We moeten echt onze inzet fors verhogen om binnen de anderhalve graad te blijven. We zijn goed op weg, alleen het tempo moet omhoog.’

Landbouwsysteem

Of het nu om Brussel gaat, Den Haag, de provinciehoofdsteden of de vele gemeenten, overal zet GroenLinks zich in om de klimaatcatastrofe af te wensen. ‘In Europa zijn we met onze groene fractie een stevige gesprekspartner. De sociaal- en de christendemocraten konden altijd samen het beleid bepalen, maar nu moeten ze er een derde partij bij zoeken. De groene fractie bijvoorbeeld. Wij zijn politiek gezien dus belangrijker geworden. We focussen natuurlijk op de Green Deal, die de Europese Commissie heeft aangekondigd. Er komen een Europese klimaatwet, een biodiversiteitsstrategie, strategische agenda’s voor landbouw en circulaire economie en natuurlijk een investeringsagenda, die de ruimte moet bieden voor de uitvoering van de plannen.’

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. ‘Het komt er nu op aan wat we moeten doen om in 2030 op de noodzakelijke 40% te zitten. Een grote uitdaging vormt het landbouwsysteem, dat we in relatie met de biodiversiteit moeten aanpakken.’

Haalbaar en betaalbaar

Aanvullend op het verhaal; van Eickhout gaf de Drentse GroenLinks gedeputeerde Hans Kuipers een schets van wat er in Drenthe speelt op het gebied van klimaat. ‘We zijn bezig met een Regionale Energie Strategie aan de hand waarvan we, met draagvlak uiteraard, onder meer de uitstoot van CO2 omlaag willen brengen. We werken hierbij nauw samen met waterschappen en gemeenten. Ook willen we ons voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat, denk aan hevige regenval, langdurige droogte, meer wind en hogere temperaturen. We hebben aandacht voor de haalbaar- én de betaalbaarheid van het klimaatakkoord, daarnaast voor bijvoorbeeld kansen voor innovatie en veenoxidatie. De aanpak van de stikstofproblematiek geeft daarbij het terugdringen van de CO2 uitstoot een duw in de rug.’

Tussen doelen en draagvlak

Op de inleidingen van Eickhout en Kuipers volgde onder leiding van de Asser GroenLinks wethouder Karin Dekker een boeiende interactie met de 150 aanwezigen. Zo kwam de vraag aan de orde of we de noodzakelijke klimaatmaatregelen het beste van bovenaf of van onderop kunnen nemen, gezien tegen de achtergrond van de enorme opgave en de korte tijd, die we hebben. Een combinatie van beide ligt voor de hand: vanuit kaders bedenken met overheden plannen in samenwerking, ondernemers en burgers. Maar wél met een duidelijke regie op de ruimtelijke ordening: waar kan wat?

‘Een groot probleem is het water’, stelde Kuipers. ‘ De zeespiegel stijgt, de rivieren hebben veel meer ruimte nodig en op de zandgronden dreigt verdroging.’ Eickhout merkte op dat onze poldercultuur vaak vertragend werkt, waar snelheid is vereist. ‘We moeten druk zetten en houden. Er is geen keus.’ Inderdaad, behalve dan kiezen tussen angst en hoop….

Conclusie: het klimaat verandert heel snel; ontkennen kan niet meer. We moeten snel iets doen. En nog iets en nog iets. Veel dus. In een spanningsveld tussen doelen en draagvlak. Een zichtbaar GroenLinks draagt met haalbare en betaalbare ideeën en plannen aan: we laten zien wat we willen en hoe. Niet of, want die vraag ligt al lang achter ons.

Met het Klimaatcollege willen de Statenfracties invulling geven aan hun ambities om in contact te zijn met burgers.

Klimaatcollege Bas Eickhout trekt 150 bezoekers | Oldambt

GroenLinks GroenLinks Oldambt 22-01-2020 00:00

In een bomvol Kunstplaza Schurer in Assen gaf op 18 januari Bas Eickhout, op uitnodiging van de GroenLinks Statenfracties van Drenthe en Groningen, een indringend en inspirerend Klimaatcollege. De GroenLinks voorman in de Europese groene fractie, tevens klimaatonderhandelaar van het Europees parlement, schetste de urgentie om massief en massaal in actie te komen, nu het nog kan.

Binnen anderhalve graad blijven

Nog: de tijd, die ons scheidt van een totale klimaatcatastrofe, is kort. Heel kort. Sommigen geloven er al niet meer in dat we de dans ontspringen. Anderen, waaronder Greta Tunberg, gaan de straat op. Laten we hoopvol blijven, hoezeer Eickhout’s infographic met de klimaatstreepjescodes ons met de neus op de harde feiten drukt. ‘De opwarming ontkennen is geen optie meer. Het is alleen de vraag hoe gevaarlijk die is, hoe snel die zal gaan en wat de invloed van de menselijke factor is bij de uitstoot van steeds meer CO2.’

Ondertussen smelt het poolijs en ligt de volgende bom, die van het permafrost, klaar. ‘De berekeningen en modellen van het IPCC laten een dramatisch beeld zien. We zijn hard op weg naar drie graden opwarming, ver weg van het Parijse klimaatakkoord. We moeten echt onze inzet fors verhogen om binnen de anderhalve graad te blijven. We zijn goed op weg, alleen het tempo moet omhoog.’

Landbouwsysteem

Of het nu om Brussel gaat, Den Haag, de provinciehoofdsteden of de vele gemeenten, overal zet GroenLinks zich in om de klimaatcatastrofe af te wensen. ‘In Europa zijn we met onze groene fractie een stevige gesprekspartner. De sociaal- en de christendemocraten konden altijd samen het beleid bepalen, maar nu moeten ze er een derde partij bij zoeken. De groene fractie bijvoorbeeld. Wij zijn politiek gezien dus belangrijker geworden. We focussen natuurlijk op de Green Deal, die de Europese Commissie heeft aangekondigd. Er komen een Europese klimaatwet, een biodiversiteitsstrategie, strategische agenda’s voor landbouw en circulaire economie en natuurlijk een investeringsagenda, die de ruimte moet bieden voor de uitvoering van de plannen.’

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. ‘Het komt er nu op aan wat we moeten doen om in 2030 op de noodzakelijke 40% te zitten. Een grote uitdaging vormt het landbouwsysteem, dat we in relatie met de biodiversiteit moeten aanpakken.’

Haalbaar en betaalbaar

Aanvullend op het verhaal; van Eickhout gaf de Drentse GroenLinks gedeputeerde Hans Kuipers een schets van wat er in Drenthe speelt op het gebied van klimaat. ‘We zijn bezig met een Regionale Energie Strategie aan de hand waarvan we, met draagvlak uiteraard, onder meer de uitstoot van CO2 omlaag willen brengen. We werken hierbij nauw samen met waterschappen en gemeenten. Ook willen we ons voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat, denk aan hevige regenval, langdurige droogte, meer wind en hogere temperaturen. We hebben aandacht voor de haalbaar- én de betaalbaarheid van het klimaatakkoord, daarnaast voor bijvoorbeeld kansen voor innovatie en veenoxidatie. De aanpak van de stikstofproblematiek geeft daarbij het terugdringen van de CO2 uitstoot een duw in de rug.’

Tussen doelen en draagvlak

Op de inleidingen van Eickhout en Kuipers volgde onder leiding van de Asser GroenLinks wethouder Karin Dekker een boeiende interactie met de 150 aanwezigen. Zo kwam de vraag aan de orde of we de noodzakelijke klimaatmaatregelen het beste van bovenaf of van onderop kunnen nemen, gezien tegen de achtergrond van de enorme opgave en de korte tijd, die we hebben. Een combinatie van beide ligt voor de hand: vanuit kaders bedenken met overheden plannen in samenwerking, ondernemers en burgers. Maar wél met een duidelijke regie op de ruimtelijke ordening: waar kan wat?

‘Een groot probleem is het water’, stelde Kuipers. ‘ De zeespiegel stijgt, de rivieren hebben veel meer ruimte nodig en op de zandgronden dreigt verdroging.’ Eickhout merkte op dat onze poldercultuur vaak vertragend werkt, waar snelheid is vereist. ‘We moeten druk zetten en houden. Er is geen keus.’ Inderdaad, behalve dan kiezen tussen angst en hoop….

Conclusie: het klimaat verandert heel snel; ontkennen kan niet meer. We moeten snel iets doen. En nog iets en nog iets. Veel dus. In een spanningsveld tussen doelen en draagvlak. Een zichtbaar GroenLinks draagt met haalbare en betaalbare ideeën en plannen aan: we laten zien wat we willen en hoe. Niet of, want die vraag ligt al lang achter ons.

Met het Klimaatcollege willen de Statenfracties invulling geven aan hun ambities om in contact te zijn met burgers.

Klimaatcollege Bas Eickhout trekt 150 bezoekers | Stadskanaal

GroenLinks GroenLinks Stadskanaal 22-01-2020 00:00

In een bomvol Kunstplaza Schurer in Assen gaf op 18 januari Bas Eickhout, op uitnodiging van de GroenLinks Statenfracties van Drenthe en Groningen, een indringend en inspirerend Klimaatcollege. De GroenLinks voorman in de Europese groene fractie, tevens klimaatonderhandelaar van het Europees parlement, schetste de urgentie om massief en massaal in actie te komen, nu het nog kan.

Binnen anderhalve graad blijven

Nog: de tijd, die ons scheidt van een totale klimaatcatastrofe, is kort. Heel kort. Sommigen geloven er al niet meer in dat we de dans ontspringen. Anderen, waaronder Greta Tunberg, gaan de straat op. Laten we hoopvol blijven, hoezeer Eickhout’s infographic met de klimaatstreepjescodes ons met de neus op de harde feiten drukt. ‘De opwarming ontkennen is geen optie meer. Het is alleen de vraag hoe gevaarlijk die is, hoe snel die zal gaan en wat de invloed van de menselijke factor is bij de uitstoot van steeds meer CO2.’

Ondertussen smelt het poolijs en ligt de volgende bom, die van het permafrost, klaar. ‘De berekeningen en modellen van het IPCC laten een dramatisch beeld zien. We zijn hard op weg naar drie graden opwarming, ver weg van het Parijse klimaatakkoord. We moeten echt onze inzet fors verhogen om binnen de anderhalve graad te blijven. We zijn goed op weg, alleen het tempo moet omhoog.’

Landbouwsysteem

Of het nu om Brussel gaat, Den Haag, de provinciehoofdsteden of de vele gemeenten, overal zet GroenLinks zich in om de klimaatcatastrofe af te wensen. ‘In Europa zijn we met onze groene fractie een stevige gesprekspartner. De sociaal- en de christendemocraten konden altijd samen het beleid bepalen, maar nu moeten ze er een derde partij bij zoeken. De groene fractie bijvoorbeeld. Wij zijn politiek gezien dus belangrijker geworden. We focussen natuurlijk op de Green Deal, die de Europese Commissie heeft aangekondigd. Er komen een Europese klimaatwet, een biodiversiteitsstrategie, strategische agenda’s voor landbouw en circulaire economie en natuurlijk een investeringsagenda, die de ruimte moet bieden voor de uitvoering van de plannen.’

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. ‘Het komt er nu op aan wat we moeten doen om in 2030 op de noodzakelijke 40% te zitten. Een grote uitdaging vormt het landbouwsysteem, dat we in relatie met de biodiversiteit moeten aanpakken.’

Haalbaar en betaalbaar

Aanvullend op het verhaal; van Eickhout gaf de Drentse GroenLinks gedeputeerde Hans Kuipers een schets van wat er in Drenthe speelt op het gebied van klimaat. ‘We zijn bezig met een Regionale Energie Strategie aan de hand waarvan we, met draagvlak uiteraard, onder meer de uitstoot van CO2 omlaag willen brengen. We werken hierbij nauw samen met waterschappen en gemeenten. Ook willen we ons voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat, denk aan hevige regenval, langdurige droogte, meer wind en hogere temperaturen. We hebben aandacht voor de haalbaar- én de betaalbaarheid van het klimaatakkoord, daarnaast voor bijvoorbeeld kansen voor innovatie en veenoxidatie. De aanpak van de stikstofproblematiek geeft daarbij het terugdringen van de CO2 uitstoot een duw in de rug.’

Tussen doelen en draagvlak

Op de inleidingen van Eickhout en Kuipers volgde onder leiding van de Asser GroenLinks wethouder Karin Dekker een boeiende interactie met de 150 aanwezigen. Zo kwam de vraag aan de orde of we de noodzakelijke klimaatmaatregelen het beste van bovenaf of van onderop kunnen nemen, gezien tegen de achtergrond van de enorme opgave en de korte tijd, die we hebben. Een combinatie van beide ligt voor de hand: vanuit kaders bedenken met overheden plannen in samenwerking, ondernemers en burgers. Maar wél met een duidelijke regie op de ruimtelijke ordening: waar kan wat?

‘Een groot probleem is het water’, stelde Kuipers. ‘ De zeespiegel stijgt, de rivieren hebben veel meer ruimte nodig en op de zandgronden dreigt verdroging.’ Eickhout merkte op dat onze poldercultuur vaak vertragend werkt, waar snelheid is vereist. ‘We moeten druk zetten en houden. Er is geen keus.’ Inderdaad, behalve dan kiezen tussen angst en hoop….

Conclusie: het klimaat verandert heel snel; ontkennen kan niet meer. We moeten snel iets doen. En nog iets en nog iets. Veel dus. In een spanningsveld tussen doelen en draagvlak. Een zichtbaar GroenLinks draagt met haalbare en betaalbare ideeën en plannen aan: we laten zien wat we willen en hoe. Niet of, want die vraag ligt al lang achter ons.

Met het Klimaatcollege willen de Statenfracties invulling geven aan hun ambities om in contact te zijn met burgers.

Klimaatcollege Bas Eickhout trekt 150 bezoekers | Het Hogeland

GroenLinks GroenLinks Het Hogeland 22-01-2020 00:00

In een bomvol Kunstplaza Schurer in Assen gaf op 18 januari Bas Eickhout, op uitnodiging van de GroenLinks Statenfracties van Drenthe en Groningen, een indringend en inspirerend Klimaatcollege. De GroenLinks voorman in de Europese groene fractie, tevens klimaatonderhandelaar van het Europees parlement, schetste de urgentie om massief en massaal in actie te komen, nu het nog kan.

Binnen anderhalve graad blijven

Nog: de tijd, die ons scheidt van een totale klimaatcatastrofe, is kort. Heel kort. Sommigen geloven er al niet meer in dat we de dans ontspringen. Anderen, waaronder Greta Tunberg, gaan de straat op. Laten we hoopvol blijven, hoezeer Eickhout’s infographic met de klimaatstreepjescodes ons met de neus op de harde feiten drukt. ‘De opwarming ontkennen is geen optie meer. Het is alleen de vraag hoe gevaarlijk die is, hoe snel die zal gaan en wat de invloed van de menselijke factor is bij de uitstoot van steeds meer CO2.’

Ondertussen smelt het poolijs en ligt de volgende bom, die van het permafrost, klaar. ‘De berekeningen en modellen van het IPCC laten een dramatisch beeld zien. We zijn hard op weg naar drie graden opwarming, ver weg van het Parijse klimaatakkoord. We moeten echt onze inzet fors verhogen om binnen de anderhalve graad te blijven. We zijn goed op weg, alleen het tempo moet omhoog.’

Landbouwsysteem

Of het nu om Brussel gaat, Den Haag, de provinciehoofdsteden of de vele gemeenten, overal zet GroenLinks zich in om de klimaatcatastrofe af te wensen. ‘In Europa zijn we met onze groene fractie een stevige gesprekspartner. De sociaal- en de christendemocraten konden altijd samen het beleid bepalen, maar nu moeten ze er een derde partij bij zoeken. De groene fractie bijvoorbeeld. Wij zijn politiek gezien dus belangrijker geworden. We focussen natuurlijk op de Green Deal, die de Europese Commissie heeft aangekondigd. Er komen een Europese klimaatwet, een biodiversiteitsstrategie, strategische agenda’s voor landbouw en circulaire economie en natuurlijk een investeringsagenda, die de ruimte moet bieden voor de uitvoering van de plannen.’

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. ‘Het komt er nu op aan wat we moeten doen om in 2030 op de noodzakelijke 40% te zitten. Een grote uitdaging vormt het landbouwsysteem, dat we in relatie met de biodiversiteit moeten aanpakken.’

Haalbaar en betaalbaar

Aanvullend op het verhaal; van Eickhout gaf de Drentse GroenLinks gedeputeerde Hans Kuipers een schets van wat er in Drenthe speelt op het gebied van klimaat. ‘We zijn bezig met een Regionale Energie Strategie aan de hand waarvan we, met draagvlak uiteraard, onder meer de uitstoot van CO2 omlaag willen brengen. We werken hierbij nauw samen met waterschappen en gemeenten. Ook willen we ons voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat, denk aan hevige regenval, langdurige droogte, meer wind en hogere temperaturen. We hebben aandacht voor de haalbaar- én de betaalbaarheid van het klimaatakkoord, daarnaast voor bijvoorbeeld kansen voor innovatie en veenoxidatie. De aanpak van de stikstofproblematiek geeft daarbij het terugdringen van de CO2 uitstoot een duw in de rug.’

Tussen doelen en draagvlak

Op de inleidingen van Eickhout en Kuipers volgde onder leiding van de Asser GroenLinks wethouder Karin Dekker een boeiende interactie met de 150 aanwezigen. Zo kwam de vraag aan de orde of we de noodzakelijke klimaatmaatregelen het beste van bovenaf of van onderop kunnen nemen, gezien tegen de achtergrond van de enorme opgave en de korte tijd, die we hebben. Een combinatie van beide ligt voor de hand: vanuit kaders bedenken met overheden plannen in samenwerking, ondernemers en burgers. Maar wél met een duidelijke regie op de ruimtelijke ordening: waar kan wat?

‘Een groot probleem is het water’, stelde Kuipers. ‘ De zeespiegel stijgt, de rivieren hebben veel meer ruimte nodig en op de zandgronden dreigt verdroging.’ Eickhout merkte op dat onze poldercultuur vaak vertragend werkt, waar snelheid is vereist. ‘We moeten druk zetten en houden. Er is geen keus.’ Inderdaad, behalve dan kiezen tussen angst en hoop….

Conclusie: het klimaat verandert heel snel; ontkennen kan niet meer. We moeten snel iets doen. En nog iets en nog iets. Veel dus. In een spanningsveld tussen doelen en draagvlak. Een zichtbaar GroenLinks draagt met haalbare en betaalbare ideeën en plannen aan: we laten zien wat we willen en hoe. Niet of, want die vraag ligt al lang achter ons.

Met het Klimaatcollege willen de Statenfracties invulling geven aan hun ambities om in contact te zijn met burgers.

Ontwikkelvisie Spaarndamseweg | Haarlem

GroenLinks GroenLinks Haarlem 19-01-2020 00:00

Uitgesproken GroenLinks  in de commissie ontwikkeling op 9 januari door Melissa Oosterbroek

Bedankt voorzitter, elke ontwikkelzone blinkt uit in weer verschillende stijlen. Wat ik goed vind van deze ontwikkelzone is dat het stuk informeert over de verschillende stukken die allemaal van invloed zijn. Ik vond het ook verfrissend om de inspraakreacties te kunnen lezen en een directe terugkoppeling naar de eerder uitgesproken eisen en wensen vanuit de raad. Ik heb een paar punten waar ik wat meer informatie over wil.

Wat betreft de invulling van de plint, daar zouden we ook de mogelijkheid voor flexwerk- kantoorplekken kunnen invullen. Het zou mooi zijn als we de bereikbaarheid kunnen verbeteren door de plint-plekken ook in te vullen met kantoorwerkplekken voor mensen die op loopafstand in een professionele omgeving aan de slag willen voor zijn of haar eigen werk of opdrachtgever. Vindt u dat ook een goed idee en hoe kunnen we dat verder vormgeven?

Wat ik heb begrepen is, dat ik voor vragen over bereikbaarheid, verder moet kijken naar het mobiliteitsplan, vanuit deze ontwikkelvisie neem ik dan mee dat de kades eigendom zijn van de gemeente die kunnen worden ingezet voor watertaxi’s en waterbussen. Ik zal dan daar bij de bespreking van het mobiliteitsplan extra op te letten.

Over de loop/fiets brug; die lijkt ons essentieel maar we hebben even niet scherp of hier ook een maatschappelijke kosten baten analyse voor wordt gemaakt, is dat zo? Want dat lijkt ons een uitstekend idee.

En dan last maar niet least. De energie transitie.  In deze versie wordt de Richtlijn Duurzaam Bouwen vermeld. Wanneer komt deze uitwerking naar de commissie? Is er ook een scenario  mogelijk dat energieleverend bouwen en houtbouw faciliteert? Kunnen we, net zoals de te ontwikkelen stadswijk Merwede, de energie-voorziening zo inrichten dat er gebruik wordt gemaakt van een collectieve Warmte Koude Opslag met zonnedaken en zonnegevels of wellicht een lage temperatuur warmtenet zoals onze proefwijk in het Ramplaankwartier?

Naar aanleiding van het betoog van Oosterbroek heeft de wethouder Roduner toegezegd de Duurzaam Bouwen Richtlijn ook naar de commissie te sturen en te letten op de mogelijkheden voor flex plek kantoren in de plint. Oosterbroek gaat verder in gesprek met de commissieleden om duidelijkheid over het kaderstellend beleid bij alle ontwikkelvisies met betrekking tot duurzaam bouwen aan te scherpen. De vraag over de maatschappelijk kosten baten analyse neemt zij mee voor de raadsinformatie bijeenkomst over het proces van de ontwikkelvisies aanstaande maandag.

Lees hier de ontwikkelvisie Spaarnesprong

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/09-januari/17:00/21-30-uur-Vaststellen-ontwikkelvisie-Spaarndamseweg-FR/2019836480-2-Bijlage-1-Ontwikkelvisie-Spaarndamseweg.pdf

 

CDA HW bij Klimaat in je straat

CDA CDA Zuid-Holland 17-01-2020 11:42

Van harte aanbevolen door CDA Hoeksche Waard: interactieve tentoonstelling 'Klimaat in je straat'. Ria Vermeulen en Petra Kleinendorst (beiden HWL) en Carla Stas (Groei & Bloei) vertelden ons hoe je zelf bij kunt dragen aan een gezonde natuur en schoon milieu. Praktische tips voor huis en tuin om wateroverlast bij hoosbuien te voorkomen bijvoorbeeld, en hoe je kunt omgaan met toenemende hitte in de zomer. Leerzaam!

Studie: handelsdeal Mercosur in strijd met Europese klimaatdoelen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Waadhoeke 16-01-2020 00:00

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika (EU-Mercosur) gaat lijnrecht in tegen de Europese ambities in de Green Deal. Het handelsverdrag schiet tekort om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te beschermen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het handelsakkoord in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement.

In 2019 bereikten de onderhandelaars van de EU en Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay, en Uruguay) overeenstemming over een handelsdeal. De voorlopige politieke overeenkomst wordt nu juridisch verder uitgewerkt voordat het Europees Parlement en de nationale regeringen er een definitief besluit over nemen.

Al in 1999 werden de onderhandelingen over het handelsakkoord gestart. Het mandaat voor de onderhandelingen hield daarom volstrekt geen rekening met de grote maatschappelijke kritiek van de afgelopen jaren op vrijhandelsakkoorden van de EU. Deze handelsakkoorden worden steeds breder bekritiseerd over hun negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, dierenwelzijn en sociale rechtvaardigheid. Een onderzoek van de Europese Commissie naar de duurzaamheidseffecten werd pas gepubliceerd nadat het akkoord al was gesloten, waardoor de conclusies niet meegenomen zijn in de onderhandelingen.

Negatieve duurzaamheidseffecten

De studie laat zien dat de huidige handelsstromen tussen de EU en Mercosur grote negatieve duurzaamheidseffecten hebben, die door het handelsverdrag versterkt zouden worden. De EU importeert onder andere veel soja, (rund)vlees en suiker uit Zuid-Amerika, terwijl de Mercosur-landen onder andere (onderdelen van) vliegtuigen en auto’s importeren. De auteurs van de studie verwachten een toename in de productie van landbouwgoederen die ontbossing verergert. Het grootste deel van de CO2-uitstoot van Brazilië en Paraguay komt door veranderingen in het landgebruik.

Het onderzoek wijst ook op het veelvuldig gebruik van gevaarlijke pesticiden waaronder glyfosaat in Mercosur-landen, die de biodiversiteit en gezondheid schaden. In Brazilië worden steeds meer pesticiden toegestaan op de markt. Daarnaast beschrijft de studie schadelijke praktijken bij de productie van vlees in Mercosur-landen, illegale ontbossing en een gebrekkige controle op de export naar de EU. Door meer handel in deze producten en het transport daarvan, zou klimaatverandering verder verergeren.

Handelsbelemmeringen

Het EU-Mercosur handelsakkoord bevat een hoofdstuk over duurzaamheid, bedoeld om onder andere de implementatie van het Parijsakkoord, duurzaam bosbeheer en werknemersrechten, te bevorderen. De bepalingen in dit hoofdstuk hebben alleen geen tanden en staan in geen verhouding tot de veel grotere verwachte negatieve gevolgen van de handelsbepalingen uit het akkoord. In tegenstelling tot de afspraken over tarieven, quota en andere handelsbelemmeringen die juridisch afdwingbaar zijn, zijn er geen effectieve instrumenten om de duurzaamheidsbepalingen uit het verdrag af te dwingen.

GroenLinks wil geen EU-Mercosur handelsakkoord dat de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing ondermijnt. De EU moet wat GroenLinks betreft handelsafspraken maken die echt bijdragen aan duurzame handel. Verschillende landen waaronder Ierland, Frankrijk en - dankzij Groene regeringsdeelname - Oostenrijk hebben hun bezwaren tegen dit handelsakkoord al duidelijk gemaakt.

 

Laat je stem horen tegen EU-Mercosur en roep de Nederlandse regering en de EU op niet akkoord te gaan met dit handelsverdrag. Teken onze petitie!

Lees de volledige studie: Analysis of the agreement between the European Union and the Mercosur