Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2838 documenten

Regionale energiestrategie: Geen geklooi met vele miljoenen euro’s van de Haarlemmers, maar een plan dat werkt

VVD VVD Haarlem 20-09-2020 07:00

Het klimaat is een “hot” issue op het moment. Er ligt een grote wereldwijde opgave om ons klimaat een handje te helpen en een van de grote projecten die hiermee verband houden zijn de regionale energie strategieën, de “RES”. Haarlem maakt onderdeel uit van de RES Noord Holland Zuid. Binnen de regio wordt er momenteel gekeken naar hoe we onze energie en warmteopwekking zo duurzaam mogelijk kunnen insteken. Voor de VVD is het belangrijk dat we ons klimaat een handje helpen. Een gezonde en duurzame wereld voor onze toekomst, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties die nog na ons mogen komen. Voor de VVD is het wel zo dat duurzaam niet alleen met het milieu te maken heeft. Een duurzaam plan, wat de RES moet zijn, heeft meer vereisten voor de VVD dan alleen ecologische duurzaamheid.

Een grote opgave als de RES moet ook een gedegen financieel kader bevatten zodat we de lasten die de RES met zich mee gaat brengen behapbaar en betaalbaar houden. Voor de VVD is het dan ook van belang om in te zetten op ontwikkelingen die reeds bewezen zijn. Geen geklooi met vele miljoenen euro’s van de Haarlemmers, maar een plan wat werkt, wat zéker werkt.

Momenteel is de RES in de concept-visie fase. In deze fase geven we als regio onze zienswijze op de het concept wat voor ligt om de regio aan te gaan pakken. De VVD is blij dat de voltallige raad de zienswijze van de VVD ondersteunt zodat Haarlem in de toekomst, bij de RES en de verdere uitwerking van de plannen, inzet op bewezen duurzame energiebronnen mét een gedegen financieel kader.

Utrecht van start met uitvoering klimaatakkoord

D66 D66 Utrecht 17-09-2020 10:40

De uitstoot van broeikasgassen verandert ons klimaat en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. In het Akkoord van Parijs hebben we wereldwijd afgesproken wat we daaraan moeten doen. De uitwerking daarvan gebeurt lokaal en regionaal. Jelmer Schreuder: “In Utrecht is het tegengaan van klimaatverandering geen nieuwe ambitie. Opeenvolgende D66-colleges hebben zich hiervoor ingezet. De uitdaging ligt in de verbinding tussen de stad en de regio en welke bijdrage geleverd kan worden. Die maatschappelijke uitdaging moeten we samen aangaan met bewoners, bedrijven en buurgemeenten.”

Heldere eerste stap

Vandaag zet de gemeenteraad een belangrijke stap op weg naar een Regionale Energiestrategie (RES). In zo’n strategie staat wat gemeenten in de regio willen bijdragen aan het opwekken van hernieuwbare energie. Jelmer Schreuder: “De gemeente Utrecht levert een kwart van wat we regionaal moeten bijdragen. D66 vindt dit een goede ambitie die past bij een stad als Utrecht. De aanpak van onze gemeente is helder: we hebben concrete plannen voor energieopwekking met zon en wind.” D66 blijft benadrukken dat plannen voor duurzame energieopwekking alleen niet voldoende zijn. We moeten gelijktijdig aan de slag met de grote uitdagingen op het vlak van warmte, energieopslag en de mogelijkheden van het elektriciteitsnet. D66 wacht daarom met spanning op de Warmtevisie waarover de gemeenteraad onlangs voorbereidende onderzoeken ontving.

Lokale schouders eronder

Utrecht moet binnen de gemeentegrenzen haar ambitieuze bijdrage voor elkaar krijgen. Dat kan niet zonder Utrechters, en in het bijzonder met hulp van organisaties als Energie-U die bewonerscollectieven verenigen. Kansen liggen er ook nog voor financiële investering door bewoners zelf. Denk aan het opwekken van zonne-energie op gemeentelijke daken. D66 blijft volgen hoe de lokale participatie vorm krijgt, in aanloop naar de definitieve Utrechtse energiestrategie.

Een sociale blik op de Regionale Energiestrategie

SP SP Brielle 11-09-2020 14:32

Tijdens de raadsvergadering van 10 september is de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag besproken. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'Voor de SP is natuurlijk groen en duurzaam hartstikke belangrijk. Maar voor ons is het heel belangrijk dat het geen elitair, happy-few gadget show gaat worden. Vandaar dat wij enkele moties hebben ingediend'.

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

In de RES staat aangegeven dat de oplossingen voor de klimaat transitie gedragen moeten worden door de betrokkenen in de omgeving. Om daar zeker van te zijn te hebben wij voorgesteld als uitgangspunt op te nemen dat bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam alle bewoners tijdig betrekt, volledig informeert en zeggenschap geeft over huidige en toekomstige plannen. Helaas heeft deze motie niet de meerderheid gekregen, maar de wethouder heeft beloofd dat bewoners ten alle tijden worden geïnformeerd en betrokken bij de plannen.

Voor de rest heeft de SP een koppeling willen maken tussen zonne-energie en sociaal. Groen en sociaal zijn moet kunnen. Daarom heeft de SP voorgesteld om bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam de plaatsing van kleinschalige zonnepanelen op sociale huurwoningen zal faciliteren. Helaas heeft ook deze motie niet een meerderheid gehaald in de gemeenteraad.

De gemeentelijke warmtevisie kan directe gevolgen hebben voor het volkshuisvestingsbeleid zoals lagere woonlasten en meer wooncomfort, maar bijvoorbeeld ook sloop. Daarom hebben we de motie 'Geen RES sloop ingediend.

De Rotterdamse SP fractie heeft ook voorgesteld om onderzoek te doen naar het gebruik van aardwarmtenetten en dergelijke als warmevoorziening in Rotterdamse wijken. Want warmte is van ons allemaal. Niet van de grote bedrijven.

 

Een sociale blik op de Regionale Energiestrategie

SP SP Rotterdam 11-09-2020 14:32

Tijdens de raadsvergadering van 10 september is de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag besproken. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'Voor de SP is natuurlijk groen en duurzaam hartstikke belangrijk. Maar voor ons is het heel belangrijk dat het geen elitair, happy-few gadget show gaat worden. Vandaar dat wij enkele moties hebben ingediend'.

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

In de RES staat aangegeven dat de oplossingen voor de klimaat transitie gedragen moeten worden door de betrokkenen in de omgeving. Om daar zeker van te zijn te hebben wij voorgesteld als uitgangspunt op te nemen dat bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam alle bewoners tijdig betrekt, volledig informeert en zeggenschap geeft over huidige en toekomstige plannen. Helaas heeft deze motie niet de meerderheid gekregen, maar de wethouder heeft beloofd dat bewoners ten alle tijden worden geïnformeerd en betrokken bij de plannen.

Voor de rest heeft de SP een koppeling willen maken tussen zonne-energie en sociaal. Groen en sociaal zijn moet kunnen. Daarom heeft de SP voorgesteld om bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam de plaatsing van kleinschalige zonnepanelen op sociale huurwoningen zal faciliteren. Helaas heeft ook deze motie niet een meerderheid gehaald in de gemeenteraad.

De gemeentelijke warmtevisie kan directe gevolgen hebben voor het volkshuisvestingsbeleid zoals lagere woonlasten en meer wooncomfort, maar bijvoorbeeld ook sloop. Daarom hebben we de motie 'Geen RES sloop ingediend.

De Rotterdamse SP fractie heeft ook voorgesteld om onderzoek te doen naar het gebruik van aardwarmtenetten en dergelijke als warmevoorziening in Rotterdamse wijken. Want warmte is van ons allemaal. Niet van de grote bedrijven.

 

Vredesmaaltijd + wandeling op Internationale Dag van de Vrede

SP SP Veenendaal 10-09-2020 05:00

Op maandag 21 september is het de Internationale Dag van de Vrede. Vredes intitiatief Veenendaal (ViV) organiseert dan, in samenwerking met Veenendalers Voor Vrede een vredesmaaltijd, met aansluitend een wandeling; de Walk of Peace. De maaltijd begint om 18:30u op het Zwaaiplein; later aanschuiven is mogelijk.

Meer informatie en aanmelden via Elly Dijkstra-Groenewegen: 0624544062 of ellygroenewegen@gmail.com

Voor de maaltijd wordt iedereen verzocht iets te eten of te drinken mee te nemen; de maaltijd wordt dan gezamenlijk 'gevierd. "Mooier zou zijn geweest om elkaars eten te delen," aldus organisator Elly Dijkstra van ViV, "maar dat is in deze tijd niet verstandig." De eigenaars van de broodjeszaak en de viswinkel op het Zwaaiplein zijn zo vriendelijk geweest om hun buitenmeubilair ter beschikking te stellen voor de Vredesmaaltijd.

Op het Zwaaiplein ligt de voormalige grens tussen Stichts en Gelders Veenendaal. Deze oude grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht is aangegeven met een lijn van blauwe stenen in de bestrating. Er is vroeger veel gevochten over deze grens. Door op deze plek een gezamenlijke maaltijd te houden wordt gesymboliseerd dat Vrede verschil verbindt. Na afloop van de maaltijd is er een Walk of Peace door het centrum van Veenendaal, waarbij op sommige plaatsen even wordt stilgestaan voor een toespraakje, gedicht, her- en overdenking.

21 september is door de Verenigde Naties in 1981 uitgeroepen tot Internationale dag van de Vrede.

Zie ook:
Nooit meer Hiroshima, nooit meer Nagasaki Een veelkleurig geluid voor vrede De grond onder onze voeten is één. Veenendalers Voor Vrede; een geschiedenis Website: Vredes initiatief Veenendaal
Zie ook: Actie

Moet het verduurzamen van je woning financieel rendement opleveren? | Schiedam

GroenLinks GroenLinks Schiedam 27-08-2020 00:00

dat vraagt Sandra Mantingh zich af naar aanleiding van het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het verduurzamen van koopwoningen.

Een paar dagen geleden verscheen er een rapport van het PBL over de kosten van het energieneutraal maken van koopwoningen. Vergezeld door een spraakmakend persbericht. Een technisch rapport dat een beperkte reikwijdte heeft; zo past er bijvoorbeeld geen enkel huis in Groenoord in het verhaal van het onderzoek. Daarnaast is het rapport zo complex dat het eigenlijk alleen goed geïnterpreteerd kan worden door deskundigen. Het rapport gaat dus over het energieneutraal maken van woningen, en dat dit nu niet rendabel is voor eigenaren.

Maar voor een déél verduurzamen, zoals bijvoorbeeld door isoleren, is wél rendabel. Ook vonden verschillende experts* dat er daarnaast verkeerde aannames waren gedaan en conclusies getrokken werden. Dus: om te stellen dat het verduurzamen van je eigen woning financieel onaantrekkelijk is, is onjuist.

Ook worden er in het rapport geen collectieve oplossingen bekeken die mogelijk een stuk rendabeler kunnen zijn. Zoals het aansluiten op een warmtenet. Zoals we weten wordt er in Schiedam druk onderzocht wat de (financiële) mogelijkheden zijn om de woningen in Groenoord te verwarmen zonder gas. Deze woningen zouden bijvoorbeeld verwarmd kunnen worden door restwarmte vanuit de industrie door ze aan te sluiten op de Leiding over Noord.Kortom: het rapport is te beperkt, de nuance ontbreekt en de ophef die het veroorzaakte zorgt voor extra verwarring. En dat zorgt weer voor een vertraging van het behalen van de klimaatdoelstellingen die we als land hebben.

Want het moge nu toch wel duidelijk zijn met de vaker voorkomende hittegolven, zomerstormen zoals Francis, en andere weersextremiteiten: er is sprake van een klimaatcrisis. En om deze crisis zoveel mogelijk tegen te gaan moeten we als mensen, als stad en als land proberen om onze kracht te bundelen om het vertragen of liever nog het stoppen van deze klimaatveranderen voor elkaar te krijgen

Voor klimaatontkenners is het nu makkelijk roepen dat verduurzaming weer veel meer geld kost dan aanvankelijk gedacht. Maar de eigenlijke vraag is of een verduurzaming van je eigen woning geld zou moéten opleveren. Zoals bijvoorbeeld oud-Schiedammer en duurzaamheidsspecialist Simon van de Beek al stelde: een nieuwe badkamer levert financieel ook geen rendement op, maar toch zijn er redenen om die wel aan te schaffen. We zouden ons ook af kunnen vragen in hoeverre een woning onze ecologische voetafdruk kan verkleinen. Hoe een woning bij kan dragen aan een leefbaar klimaat, nu en in de toekomst. 

Natuurlijk moeten we realistisch kijken naar de kosten. En wij als GroenLinks pleiten ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar ik pleit er ook voor dat we allemaal proberen bij te dragen aan een oplossing voor deze klimaatcrisis. Daarbij is niet alles is terug te rekenen tot euro's. Want een beperking van de klimaatverandering, met alle positieve gevolgen van dien, zul je niet direct aan je portemonnee merken. 

Ironisch genoeg was het een paar dagen terug Earth Overshoot Day. Hier heb ik weleens eerder een stukje over geschreven, mocht je er meer over willen lezen. Kort gezegd komt het erop neer dat we op 22 augustus van dit jaar alle natuurlijke grondstoffen die de aarde in een jaar kan produceren hebben opgebruikt. Dat betekent dat we van nu tot het einde van het jaar de reserves van de aarde opgebruiken. Als de hele wereld hetzelfde zou leven als Nederland, zouden we zelfs 3 aardes nodig hebben. We lenen nu dus, ook financieel, van de toekomstige bewoners van de aarde: onze kinderen en kleinkinderen. En dit doen we al jaren.

Wie de kosten hiervan moet betalen is een politieke keuze. Het zou wat ons betreft zo moeten zijn dat duurzame keuzes juist door de overheid gestimuleerd zouden moeten worden. Zodat klimaatneutrale opties financieel voordeliger zijn dan vervuilende alternatieven. En laten we ook in Schiedam verder investeren in duurzame en verantwoorde initiatieven. Het college heeft duurzaamheid als fundament voor alle acties. Er zijn hierin ook al duidelijke stappen gezet zoals bijvoorbeeld met het klimaatadaptatieplan en het omgekeerd inzamelen van bruikbare grondstoffen (voorheen afval). Wat betreft het verduurzamen van woningen hebben we goede hoop dat de businesscase Nieuwe energie voor Groenoord ook mogelijkheden biedt voor particuliere woningeigenaren. Zo dragen we bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem en plukken we daar al snel met z’n allen de vruchten van!

 

* Zie bijvoorbeeld:

https://overmorgen.nl/nieuws/rapport-pbl-over-betaalbaarheid-geeft-beper...

https://twitter.com/HenriBontenbal/status/1297954694959071233

https://t.co/tGCIhZrj6w?amp=1

 

Midden-Groningen zoekt uw verhaal omtrent de aardbeving problematiek en de NAM

SP SP Midden-Groningen 24-08-2020 19:59

Zondag 16 augustus 2020: acht jaar na Huizinge. Tienduizenden Groningers wachten sinds die tijd op schadeherstel en/of het veilig maken van hun huis. De manier waarop de staat met ze omgaat leidt tot gezondheidsproblemen bij veel van hen. De bureaucratie is enorm, het beleid gebaseerd op wantrouwen, beloften worden keer op keer gebroken.

Dit onrecht moet stoppen. Wij blijven met gedupeerden de strijd aangaan. 

Daarom gaan we deze week een aantal avonden dorpen langs in Midden-Groningen en met nam 'oud' gemeente Slochteren. Deze verhalen komen in het derde zwartboek dat Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid, aan het maken is.

“De staat heeft meer schade aangericht dan de aardbevingen zelf,” aldus Beckerman. “Acht jaar na de aardbeving bij Huizinge wachten tienduizenden gedupeerden nog steeds. Wij leggen ons niet neer bij dit gigantische onrecht en blijven de strijd aangaan.”

“Hoe hopeloos de situatie nu ook lijkt”, vervolgt Beckerman haar verhaal, “Door met elkaar een vuist naar Den Haag te maken, wordt het onmogelijke mogelijk.”

Zien we elkaar niet en u wilt wel uw verhaal vertellen?

 

Mail dan naar sbeckerman@sp.nl

Zie ook: Gaswinning

Nieuw bestuur DWARS Limburg | Heerlen

GroenLinks GroenLinks Heerlen 16-08-2020 00:00

Goed nieuws! DWARS Limburg, de jongerenorganisatie van GroenLinks Limburg, gaat weer een jaartje door.

Hierbij komen twee van de drie bestuursleden uit Heerlen! Het doel van dit nieuwe bestuur is om te zorgen voor ledengroei. Extra uitdagend, omdat het hier gaat om jongeren. Deze leeftijdsgroep staat bekend als de kleinste maar wel de meest activistische groep binnen de politiek. GroenLinks Heerlen wenst DWARS Limburg in ieder geval veel succes!

SP Hogeland in actie met gedupeerden gaswinning

SP SP Eemsmond 14-08-2020 13:23

 

Zondag 16 augustus 2020: acht jaar na Huizinge. Tienduizenden Groningers wachten sinds die tijd op schadeherstel en/of het veilig maken van hun huis. De manier waarop de staat met ze omgaat leidt tot gezondheidsproblemen bij veel van hen. De bureaucratie is enorm, het beleid gebaseerd op wantrouwen, beloften worden keer op keer gebroken.

Dit onrecht moet stoppen. Wij blijven met gedupeerden de strijd aangaan. 

Daarom gaan we de komende week iedere avond langs de deuren in Kantens, Usquert en Onderdendam. Deze verhalen komen in het derde zwartboek dat Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid, aan het maken is.

 

“De staat heeft meer schade aangericht dan de aardbevingen zelf,” aldus Beckerman. “Acht jaar na de aardbeving bij Huizinge wachten tienduizenden gedupeerden nog steeds. Wij leggen ons niet neer bij dit gigantische onrecht en blijven de strijd aangaan.”

“Hoe hopeloos de situatie nu ook lijkt”, vervolgt Beckerman haar verhaal, “Door met elkaar een vuist naar Den Haag te maken, wordt het onmogelijke mogelijk.”

 

Voor toekomstig raadslid Joop Bergman is dit een belangrijk onderdeel voor zijn toekomstige taak: “Ik vind het een hele grote eer om mensen uit het Hogeland te vertegenwoordigen en samen met hen de strijd aan te gaan. Daarom zoeken we ze ook op. Ik heb er zin in.”

 

Zien we elkaar niet en u wilt wel uw verhaal vertellen?

 

Mail dan naar sbeckerman@sp.nl

 

Ledenbrief juli 2020

PvdA PvdA Zeeland 26-07-2020 13:37

Een kleine vijftig schooltafeltjes vormden het decor van een tweedaagse marathonvergadering van Provinciale Staten op 9 en 10 juli in Studio A58 te Middelburg. Op grote afstand van elkaar vergaderen we over een brede variatie van onderwerpen. In deze ledenbrief geven wij jullie geen allesomvattende samenvatting, maar beschrijven we een aantal onderwerpen. Voor meer informatie en onze volledige bijdragen vinden jullie elders op de website en de Facebookpagina.

Marinierskazerne Het compensatiepakket stemt ons tevreden. Het pakket biedt kansen. Wij willen die kansen zien en pakken. Het Kenniscentrum water, energie en voeding krijgt van ons een dikke voldoende. Het kenniscentrum trekt jonge studenten, zet Zeeland positief op de kaart en het past bij onze provincie. Voor de Law-Delta (extra beveiligde inrichting, kenniscentrum ondermijning, beveiligde rechtbank) slaat de balans, voorzichtig, de positieve kant op. Deze rijksdienst past binnen onze wens van nieuwe werkgelegenheid.

Snellere treinen, gasvrije wijken en de huisartsenopleiding. Wij juichen deze investeringen toe. Met interesse volgen we de ontwikkelingen binnen verduurzaming van de industrie en het onderzoek naar het in overheidshanden krijgen van de aandelen Evides (water). Het uitkeren van dividend over deze aandelen kent een positief financieel effect voor zowel de Zeeuwse gemeenten als de provincie.

Investeringen in cultuur en de tolvrije tunnel hebben nooit onderdeel van het pakket uitgemaakt. Speciaal adviseur Wientjes was daar van het begin af aan duidelijk over. In de Tweede Kamer is de motie over een tolvrije tunnel als extra onderdeel (dus bovenop het bestaande pakket) niet aangenomen. Een tolvrije tunnel ten koste van de andere onderdelen heeft niet onze voorkeur.

Motie tolvrije tunnel Aan het eind van de vergadering hebben we, namens een heleboel andere fracties, een motie ‘Lobby tolvrije tunnel’ ingediend. De provincie heeft geen geld om de tunnel tolvrij te maken en de Rijksoverheid dient financiële verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen geen kans onbenut laten om de tolvrije tunnel op de agenda van de Rijksoverheid te houden. Blijven lobbyen, zeker nu zich weer kansen voordoen (behandeling rijksbegroting 2021, landelijke verkiezingen). Deze motie is met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

De fractie Forum voor Democratie diende aansluitend een motie van afkeuring in. Dit met de strekking dat het college van Gedeputeerde Staten zich onvoldoende inzet en heeft ingezet voor een tolvrije tunnel. Wij zijn het daar niet mee eens en vonden deze motie respectloos en ongepast.

Veerse Meervisie Voor de PvdA-Statenfractie staat als een paal boven het Veerse Meer-water, dat we de weidsheid en natuurwaarden van het Veerse Meer goed borgen voor de toekomst. Dat houdt in: geen extra verblijfsrecreatie, toegankelijkheid van de randen van het Veerse Meer en het opknappen van oude terreinen. Bovendien staan de begrippen ecologisch en duurzaam centraal. Wij willen de spreekwoordelijke kip met de gouden eieren niet slachten voor het groot kapitaal: mens en recreatie in harmonie  met de natuur.

Regionale Energiestrategie De PvdA zet in op het duurzamer maken van onze toekomst en die van onze (klein) kinderen. Onze bijdrage draait om een klimaat neutrale provincie in 2030, waarbij Zeeland is voorzien van duurzame energie. Het klimaat is van iedereen, daaraan moet iedere inwoner kunnen bijdragen, ongeacht een kleine of grote portemonnee. Wat ons betreft sluit de kerncentrale in 2033 (of eerder) en halen we met de circulaire economie nieuwe banen naar Zeeland.

Zichtbaar Zeeland Wij willen Zeeland volop promoten en onze mooie provincie volop in de etalage zetten in binnen- en buitenland. Dit om arbeidsplaatsen in te vullen en toeristen en nieuwe inwoners aan te trekken. In onze bijdrage hebben we wandelen extra onderstreept, omdat wandelen een mooie manier is om met de Zeeuwse schoonheid kennis te maken.

Terugkijken In augustus vorig jaar stelden wij de vraag of het politiek gezien windstil zou worden of gaan stormen. Donder en bliksem. Of zonneschijn met mooie blauwe luchten en heldere vergezichten? Terugkijkend zat alles in dit afgelopen politieke jaar. Wie had kunnen verwachten dat COVID-19 en de compensatie van de marinierskazerne zo’n impact gingen hebben? We waren getuige van de opmars van digitaal vergaderen en beslisten over een grote diversiteit aan onderwerpen.

De inmiddels 15 Statenfracties zorgen voor dynamiek. Binnen die veelheid en tegengestelde meningen laten wij ons PvdA-geluid horen. Of het nu gaat om jongerenparticipatie, de inclusieve samenleving, wonen, huisvesting van internationale medewerkers, bereikbaarheid of bescherming van de natuur en het klimaat.

Voor ons als fractie was dit jaar een ontdekkingstocht naar persoonlijke interesses, ambities en competenties. We hebben elkaar, het provinciale politieke systeem en de dossiers leren kennen. We prijzen ons gelukkig met onze gedeputeerde Anita Pijpelink, die samenwerking werkt prima. We leren door te doen. Tevreden en positief kijken we achterom. Over een paar weken gaan we vooruitkijken, maar nu eerst genieten we van ons politiek verlof.

Het bericht Ledenbrief juli 2020 verscheen eerst op PvdA Zeeland.