Nieuws van Forum voor Democratie in Nederland inzichtelijk

8 documenten

De politici van het kartel lopen al ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-07-2019 16:42

De politici van het kartel lopen al maanden te zeuren dat FVD de berekening, dat de Klimaatwet snel meer dan 1.000 miljard zal kosten, moet laten doorrekenen door het PBL. Maar nu stemmen ze TEGEN onze motie om het PBL dan ook echt opdracht te geven dit te doen. Trucjes! Breek het partijkartel. Steun FVD! https://fvd.nl/word-lid

FVD eist second opinion voor doorrekening Klimaatakkoord

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-06-2019 21:00

FVD eist second opinion voor doorrekening Klimaatakkoord

Vandaag is het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoewel de precieze effecten nog moeten worden doorgerekend, is nu al duidelijk dat de voorgestelde maatregelen zullen leiden tot buitensporige kosten. Deze kosten komen bovenop de gigantische kosten van het al vastgestelde en lopende klimaatbeleid. Tot overmaat van ramp blijkt uit onderzoek dat alle maatregelen bij elkaar geen enkel meetbaar effect op het klimaat zullen hebben. Forum voor Democratie acht dit volstrekt onacceptabel en stelt de volgende vragen.

Vraag 1Deelt u de mening dat Nederlanders – die linksom of rechtsom de kosten van het klimaatbeleid moeten betalen – er recht op hebben om volledig en objectief geïnformeerd te worden over de kosten van het beleid en de effecten ervan op het klimaat?

Vraag 2Kunt u inzicht geven in de kosten van het Klimaatakkoord zoals berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de totale kosten en de kosten voor huishoudens?

Vraag 3Wat zal de gemiddelde kostenstijging zijn voor mensen in afgelegen gebieden en andere forensen als gevolg van het invoeren van rekeningrijden? Hoe wilt u hen compenseren?

Vraag 4Erkent u dat een doorrekening van uitsluitend de kosten van het Klimaatakkoord, zonder de kosten van het reeds vastgestelde klimaatbeleid daarbij te betrekken, een onvolledig en misleidend beeld geeft van de werkelijke kosten van het klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5Bent u bereid om bij de doorrekening ook de effecten van het reeds vastgestelde klimaatbeleid - zoals onder meer is opgenomen in het in 2013 gesloten Energieakkoord - te betrekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6Bent u bereid om een second opinion te laten uitvoeren en daarvoor de effecten ook te laten doorrekenen door de Algemene Rekenkamer? Zo ja, zult u daarvoor hetzelfde budget uittrekken als voor de doorrekening door het PBL? Zo nee, waarom niet?

Alle sectoren zaten bij de ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-06-2019 21:14

Alle sectoren zaten bij de klimaattafels. Iedereen, behalve de belastingbetaler. Nu blijkt dat Rutte grote druk heeft uitgeoefend om de cijfers achter te houden. De belastingbetaler mocht dus niet alleen niet aan tafel zitten, maar mocht ook niet geïnformeerd worden over het peperdure klimaatbeleid dat zij zelf straks moeten betalen. De Nederlandse bevolking heeft recht om te weten wat er is besproken. FVD wil daarom dat ALLE gespreksverslagen aan de Kamer worden toegezonden. https://fvd.nl/word-lid

Onlangs werd bekend dat Mark Rutte ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 31-05-2019 14:16

Onlangs werd bekend dat Mark Rutte het 'onafhankelijke' PBL opdracht gaf om de doorrekening van het Klimaatakkoord pas ná Prinsjesdag te publiceren. Om zo de Kamer te misleiden met gekunstelde koopkrachtcijfers, waarin de honderden miljarden van het zinloze klimaatbeleid van dit Kabinet niet in zijn meegenomen. Triest! FVD wil zo spoedig mogelijk een debat met de minister president. Als dit waar blijkt te zijn, moet Rutte aftreden. https://fvd.nl/word-lid

Rob Jetten (D66) meent dat milieu ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 Nederland 08-02-2019 09:44

Rob Jetten (D66) meent dat milieu hetzelfde is als klimaat. Thierry Baudet hielp hem even uit de droom bij Jinek. FVD is zeer voor een beter milieu en een schone leefomgeving maar de ondoordachte en onbetaalbare Klimaatwet draagt daar niets aan bij. https://fvd/nl

FVD-kamerleden Baudet en Hiddema ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-02-2019 14:21

FVD-kamerleden Baudet en Hiddema waren vrijdag in Tuil (Betuwe) om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de gevolgen van het ondoordachte klimaatbeleid van het Kabinet Rutte voor de NLse tuinbouw -en fruitteeltsector. Alleen de Eerste Kamer kan deze desatreuze #klimaatwet nu nog stoppen. Stem FVD op 20 maart! Steun ons! Word lid! https://fvd.nl

Paniek bij de VVD is nu totaal! ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD Nederland 11-01-2019 23:44

Paniek bij de VVD is nu totaal! Rutte leidt aandacht van de VVD meltdown af met stoere uitspraken en Dijkhoff heeft nu pagina 1 t/m 3 van de Telegraaf nodig om afstand te nemen van het desastreuze #klimaatakkoord van zijn eigen VVD-Minister van EZ en Klimaat Wiebes en VVD-er Ed Nijpels. Er is nu geen redden meer aan voor de VVD. Op 20 maart rekent NL massaal af met dit wanbeleid! https://fvd.nl

PBL bevestigt: Nederlandse inzet in Energietransitie is totaal verwaarloosbaar!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 13-10-2018 07:00

Tijdens de technische briefing over de Energietransitie op donderdag 11 oktober wist Thierry Baudet Dr. Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat van het Planbureau voor de Leefomgeving, de uitspraak te ontlokken dat ‘de inspanningen van Nederland natuurlijk helemaal niets uitmaken voor het mondiale klimaat’. Ook moest Ir. Frans Rooijers, directeur van onderzoeksbureau CE Delft, erkennen dat de kosten van de Energietransitie de komende 15 jaar zullen oplopen tot 800 tot 1.000 miljard.