Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

106 documenten

COP25: kortetermijndenken versus langetermijndoelen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-12-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout is op de klimaattop in Madrid delegatieleider namens het Europees Parlement. Hij schrijft regelmatig updates over de onderhandelingen.

De EU heeft een half miljard inwoners en is, gemeten naar bruto nationaal product, goed voor bijna een kwart van de wereldwijde economie. Reken er dus maar op dat Europese beleidsontwikkelingen nauwlettend gevolgd worden op klimaattoppen. Deze week helemaal. Woensdag presenteerde de Europese Commissie de Green Deal. Vandaag proberen de Europese regeringsleiders op de eurotop in te stemmen met het doel dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Hier in Madrid zijn de ogen vooral gericht op de implicaties voor de Europese tijdlijn.

Obstakel 2050

Onder het Parijsakkoord moeten alle landen een eigen langetermijnstrategie aanleveren. De Europese discussie over het 2050-doel komt dus niet uit de lucht vallen. De praktijk leert dat voor de aanpak van klimaatverandering zo’n doel weinig directe gevolgen heeft. Het is (politiek gezien) zo ver weg dat politici de concrete beleidsveranderingen die nodig zijn om er te komen, gewoon naar hun opvolgers doorschuiven.

Toch is het cruciaal dat de EU vandaag de doelstelling aanneemt om in 2050 klimaatneutraal te zijn en er geen dag langer mee wacht. Het zal een positieve impuls geven aan de onderhandelingen in Madrid. Maar nog veel belangrijker: dan is eindelijk de weg vrij voor de EU-landen om alle aandacht te richten op de discussie die er op dit moment echt toe doet: 2030.

It's 2030, stupid

Deze haast heeft alles te maken met de klimaattop in Glasgow in 2020 (COP26). Het jaar dat het Parijsakkoord van start gaat. Maar ook het moment waarop landen aangescherpte klimaatplannen (NDC's) moeten inleveren. Bij het aanscherpen van deze doelen gaat het niet zozeer over de lange termijn. Het draait in Glasgow in eerste instantie om het toezeggen van hogere doelen op de korte termijn die landen ook daadwerkelijk dwingen tot extra maatregelen.

Wil de EU op de klimaattop volgend jaar een positieve invloed hebben, dan zal het dus voor die tijd met een hogere doelstelling voor 2030 moeten komen. Maar dat proces duurt lang. Om een voorbeeld te geven: Europese regeringsleiders discussiëren nu al anderhalf jaar over het 2050-doel. Voor alle duidelijkheid: dat is anderhalf jaar sinds het moment dat de vorige Europese Commissie het voorstel op tafel legde.

Green Deal

De Commissie gaf woensdag in de Green Deal aan pas in de zomer van 2020 met een voorstel tot een nieuwe 2030-doelstelling te komen. Dat is niet slim. Dan zijn er nog maar een paar maanden om alle 28 EU-landen aan boord te krijgen voor de top in Glasgow in november. Dat is veel te krap. Daarnaast dreigt de EU ook twee mooie momenten mis te lopen om druk te zetten op China.

In september volgend jaar vindt namelijk een grote EU-Chinatop plaats waar klimaat hoog op de agenda staat. In de maand daarna is er nog een groter moment. China houdt in oktober een wereldwijde biodiversiteitstop. Het toont aan dat China gezien wil worden als voorloper. Daagt de EU voor die tijd China uit door een nieuwe hoge klimaatdoelstelling op tafel te leggen, dan zal het heel moeilijk voor China zijn om dat te negeren.

Laten we niet vergeten dat we het Parijsakkoord hebben omdat er al een deal lag tussen de VS en China, voor het begin van de klimaattop in Parijs. De EU moet er dus alles aan doen om in aanloop naar Glasgow een vergelijkbare truc uit te halen. Dat betekent: werk aan de winkel voor vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. De Europese Commissie moet snel een krachtig doel voor 2030 op tafel leggen.

Green Deal: Europa helemaal klimaatneutraal in 2050

D66 D66 Nederland 11-12-2019 15:27

Green Deal: Europa helemaal klimaatneutraal in 2050

Europa wordt het eerste klimaatneutrale continent ter wereld. De plannen hiervoor, de zogenaamde Green Deal, presenteert de Europese Commissie vandaag. Lees hier de reactie op alle plannen van fractievoorzitter Rob Jetten. 🌍

Van onze planeet hebben we er maar één. De plek waar we wonen moeten we beschermen en onderhouden. Nederland heeft die taak veel te lang laten liggen. Met het Klimaatakkoord en de Klimaatwet komt daar eindelijk verandering in. Maar het beschermen van de hele planeet kunnen we niet in ons eentje. Het klimaat trekt zich niets aan van denkbeeldige lijntjes op de kaart. Internationale problemen laten zich niet vangen door nationale oplossingen.

Daarom is het zo goed dat Nederland aan de wieg staat van de nieuwe Europese ambities. Europa wordt het eerste klimaatneutrale continent ter wereld. En dat zet zoden aan de dijk: onze economische macht zal de rest van de wereld overtuigen.

Hoe word je helemaal klimaatneutraal in 30 jaar? De plannen liggen er. Maar de weg naar 2050 zal hobbelig zijn. Enorme doorbraken zullen ongetwijfeld worden afgewisseld met tegenslagen. Daarom is het goed dat Europa nu uitgebreide plannen heeft. Daar moeten we gelijk mee doorpakken. Concreet worden.

Laat ik hier een paar dingen noemen:

✈ Een eerlijke belasting voor vliegen. Het kan niet zo zijn dat je meer belasting betaalt voor een kopje koffie op het vliegveld dan voor een volle tank kerosine.

🏭 Een eerlijke belasting op vervuiling. Grote Europese industrie gaat meer betalen, maar de grote buitenlandse vervuilers die hun spullen in Europa willen verkopen ook.

💶 En een eerlijke overgang naar een nieuwe economie. In Nederland krijgen de slechtste wijken als eerst goedkopere energie en warme huizen. In Europa gaan we de arme kolenregio’s extra ondersteunen. Effectief en rechtvaardig.

De plannen zijn nog niet compleet. We lezen nog niet hoe ook over langere afstanden de trein een echt alternatief voor de auto kan worden. En het sluiten van alle kolencentrales zou niet alleen een Nederlandse, maar ook een Europese wet moeten worden. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat we ons geld niet uitgeven aan fossiele brandstoffen of verouderde landbouw, maar aan het voedsel en de energie van de toekomst.

Hoe dan ook zijn alle grootste Europese plannen een kans voor Nederlandse ondernemers, universiteiten en vaklui. De knappe koppen uit Delft, Wageningen, Eindhoven en Maastricht werken al jaren aan de oplossingen van de toekomst. Van hyperloops en zonneramen tot zonneauto’s en kweekvlees. Al die nieuwe producten worden straks gemaakt, verbeterd en gerepareerd door de vakmensen die nu nog op school zitten. Samen bedienen we de grootste markt van de wereld.

De Europese Commissie heeft de toon gezet. Nu wil ik er vanuit Den Haag voor zorgen dat Nederland de kar trekt. Laat Rutte het niet houden bij mooie woorden op de Klimaattop in Madrid. Het is nu tijd voor daden.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Green Deal toont kantelpunt in Europees klimaatbeleid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-12-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout verwelkomt de Green Deal die de Europese Commissie woensdag presenteerde. “Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat een Green Deal het centrale thema van de Europese Commissie zou zijn. Het plan bevat veelbelovende onderdelen waarop we graag verder samenwerken, maar het laat ook een paar grote kansen liggen. Om de Green Deal te verbeteren, verwacht ik dat de Europese Commissie snel ingrijpt op het Europees landbouwbeleid en fossiele subsidies intrekt.”

Scheep- en luchtvaart

De Green Deal bevat onderdelen die een forse impact kunnen hebben op het terugdringen van de CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies. Het is goed dat het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) ook voor de scheepvaart moet gelden en dat de gratis ETS-uitstootrechten voor de luchtvaart worden afgebouwd. 

Eickhout: “Het aangekondigde fonds voor eerlijke transitie kan positief werken voor de moeilijke Europese besluitvorming rond het aanscherpen van de klimaatambitie. Ook de focus van de Commissie op het aanpakken van ontbossing is bemoedigend.”

Besluiten op lange termijn

Het valt op dat de Green Deal voornamelijk plannen aankondigt die tot veranderingen op de lange termijn moeten leiden. Eickhout: “Terwijl er nu nog enkele slechte wetsvoorstellen van de vorige Commissie op tafel liggen die ons jarenlang aan schadelijk klimaat- en biodiversiteitsbeleid ketenen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we juist op korte termijn onze uitstoot verminderen.”

Een voorbeeld is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met het huidige voorstel dreigen zwakke regels vastgelegd te worden waarmee zo’n 400 miljard euro aan landbouwsubsidie wordt uitgegeven. Ook de lijst met Europese energieprojecten die voorrang en subsidie krijgen is problematisch: deze bestaat voor een groot deel uit gasprojecten. 

Eickhout: “Daar rekende ik echt op meer durf. De Europese Commissie moet met nieuwe standpunten komen op deze kwesties. Het aanpakken van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies begint bij het ingrijpen op besluiten die nu voorliggen."

CO2-handel: uitstel op vorige klimaattop zorgt voor problemen in Madrid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-12-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout is op de klimaattop in Madrid delegatieleider namens het Europees Parlement. Hij schrijft regelmatig updates over de onderhandelingen.

Gisteravond zijn er nieuwe teksten verschenen over de kwestie waar deze klimaattop verreweg de meeste uren in worden gestoken: handel in CO2-rechten. In plaats van dichter tot een oplossing te komen, lijken er juist steeds meer problemen te ontstaan. Het is een schoolvoorbeeld van wat gebeurt als de druk van de onderhandelingsketel gehaald wordt door voor uitstel te kiezen.

Terug bij af

Vorig jaar aan het einde van de klimaattop in Polen, lag er bijna een overeenkomst op de volledige set aan regels ('rulebook') die het Parijs-akkoord uitwerken. Uiteindelijk werd de uitwerking van Artikel 6 - CO2-handel - echter uit de deal gehaald. Er kon geen overeenstemming op dit onderdeel bereikt worden. Men koos ervoor het artikel door te schuiven naar 2019. Momenteel hebben we ruim een week van extra onderhandelingen over deze kwestie achter de rug in Madrid. Uit de nieuwe teksten van gisteravond blijkt dat er bijna vier keer meer twistpunten over dit artikel openstaan dan aan het einde van de vorige klimaattop in Polen.

En dat is geen verrassing. In Polen was het relatief makkelijker om tot een overeenkomst op Artikel 6 te komen dan nu. In Polen lag de uitwerking van alle artikelen nog open. Door bijvoorbeeld een groep landen op een bepaalde kwestie hun zin te geven in Artikel 4, konden ze overgehaald worden om dezelfde kwestie in Artikel 7 te schrappen. Uitruilen dus. Op die manier wordt een zogeheten 'package deal' gecreëerd. Niemand is volledig tevreden, maar het werkt omdat de deal precies in balans is.

Stokpaardjes

Op die manier leek ook Artikel 6 over CO2-handel in Polen dicht bij een overeenkomst te komen. Een handvol landen, onder leiding van Brazilië, verpestten echter de boel door vast te houden aan compleet belachelijke eisen die de handel in CO2-rechten per definitie één grote 'greenwashing'-exercitie zullen maken. In plaats van de druk verder op te voeren, werd gekozen voor uitstel.

Nu wordt er in Madrid dus wederom een poging gedaan om dit artikel uit te onderhandelen. De uitwerking van de regels onder alle andere artikelen staan wel al vast. De zorgvuldige balans die in Polen bereikt was, geldt dus niet meer. Dat is verleden tijd. Enkel Artikel 6 ligt nu nog op tafel. Dus wat doen de landen? Ze brengen al hun stokpaardjes terug in dit ene Artikel. Gooi je klimaatonderhandelaars een bot toe, dan gaan ze er mee spelen. Vandaar dat we nu weer met vier keer de hoeveelheid aan op te lossen problemen zitten.

Druk, druk en druk

Je hoort de gedachte rondzingen dat als er geen deal bereikt wordt die de integriteit van CO2-handel garandeert, het maar uitgesteld moet worden naar 2020. Natuurlijk is geen deal beter dan een slechte deal. Alleen daarom de kwestie maar weer een jaar door laten etteren is niet de juiste weg om tot een goede deal te komen. Helemaal omdat de volgende klimaattop (COP26), het laatste moment is van de huidige vijfjarige cyclus van het herzieningsmechanisme onder het Parijs-akkoord. Dat betekent dat alle landen scherpere CO2-doelstellingen (NDC's) moeten inleveren op de COP26. Alle politieke aandacht zou daar naartoe moeten gaan volgend jaar.

In mijn optiek is er maar één oplossing die echt werkt. De politieke druk, publieke druk en tijdsdruk (inclusief vermoeidheid) moet opgevoerd tot er een sterke deal ligt. Zelfs als het inhoudt dat de klimaattop die eigenlijk tot vrijdag duurt, dagen langer door moet lopen. Onder druk wordt alles vloeibaar. De echte dwarsliggers zijn in de minderheid. Uiteindelijk zullen ze buigen. Ze riskeren toenemende slechte publiciteit in eigen land en zelfs vergaande politieke gevolgen. Wanneer gaat de EU bijvoorbeeld eindelijk eens vraagtekens zetten bij het nieuwe handelsverdrag dat momenteel met Brazilië besproken wordt? De COP25 moet doorlopen tot er een goed besluit ligt.

Ook Nederland moet klimaat­nood­toe­stand uitroepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-11-2019 00:00

Na diverse landen en steden wereldwijd, heeft nu ook het Europees parlement de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Daarmee geeft de EU een krachtig signaal af dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken. Een signaal dat ook Nederland zou moeten afgeven, vindt de Partij voor de Dieren. Dinsdag 3 december stemt de Tweede Kamer over een PvdD-voorstel om ook in ons land de extreme urgentie van de klimaatproblemen officieel te erkennen. Kamerlid Lammert van Raan diende twee moties in waarmee hij de regering vraagt de noodtoestand uit te roepen: niet alleen voor het klimaat maar ook voor de biodiversiteit , die door de huidige zesde uitstervingsgolf ernstig onder druk staat. Van Raan deed dit tijdens het debat met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over extra maatregelen om het Urgenda-doel te halen: 25 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020. Zorgplicht Al in 2018 heeft de rechter bij het Urgenda-vonnis uitgesproken dat de Staat haar zorgplicht schendt en ons land moet beschermen tegen de klimaatcrisis. In plaats van die zorgplicht alsnog na te komen met extra maatregelen koos het kabinet voor gevaarlijk uitstelgedrag door in hoger beroep en cassatie te gaan, waaraan op 20 december een einde komt als de hoogste rechters uitspraak doen. Dat uitstelgedrag maakt 2019 tot een verloren jaar voor het klimaat. Om die verloren tijd goed te maken reikte Van Raan minister Wiebes elf voorstellen aan waarmee het Urgenda-doel gerealiseerd kan worden. Waaronder het voorstel om 5 miljard euro extra vrij te maken voor een stevige krimp van de intensieve veehouderij, voor het versneld afsluiten van kolencentrales, voor het vergroenen van daken en voor de verduurzaming van woningen en gebouwen. Van Raan: “Jongeren gingen ook vandaag weer massaal de straat op tegen het falende klimaatbeleid. Toch durft het kabinet opnieuw een ‘na-ons-de-zondvloed-begroting’ te presenteren waarmee we de overeengekomen klimaatdoelen niet gaan halen. Het kabinet neemt daarmee een onverantwoord risico met de gezondheid en veiligheid van de Nederlandse bevolking, waarvan een groot deel onder de zeespiegel woont. Hoogste tijd om deze dreiging serieus te nemen en de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Maar ook om de daad bij het woord te voegen en alle maatregelen door te voeren die nodig zijn om het Urgenda-doel te halen.” De Partij voor de Dieren drong al eerder aan op het uitroepen van de klimaatnoodtoestand . Ook diende de Tweede Kamerfractie van de PvdD 17 voorstellen in om de tandeloze Klimaatwet te repareren. Omdat deze reparatievoorstellen zijn verworpen komt Lammert van Raan binnenkort met een écht stevige Klimaatwet 1.5 .

Maak duurzaamheid verplicht criterium bij aanbestedingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 29-10-2019 00:00

Duurzaamheid moet een verplicht criterium worden bij aanbestedingen. Dit stelt GroenLinks dinsdag in het debat over de begroting Binnenlandse Zaken. De aanbestedingswet geeft overheden op dit moment te veel vrijheid bij het invullen van duurzaamheid en het begrip ‘maatschappelijke waarde’. Uit onderzoek blijkt dat bij aanbestedingen nog amper rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Daarom moet er een wettelijke plicht komen om duurzaamheid in aanbestedingen mee te nemen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Nevin Özütok: “Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is het belangrijk dat overal duurzaamheid wordt gestimuleerd. De overheid moet als een van de grootste opdrachtgevers het goede voorbeeld geven. Met duurzaamheid als verplicht criterium geven wij de overheid een flinke duw in de rug.”

Uit onderzoek van Bouwend Nederland van oktober 2019 blijkt dat publieke instellingen als waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat bij slechts 26,9% van de aanbestedingen rekening houden met duurzaamheid bij de selectie van de bouwer. Bij de overige aanbestedingen zijn andere zaken - waaronder vooral de prijs - bepalend. Ook in een sector als vervoer sturen lokale overheden nauwelijks op duurzaamheid bij de keuze voor dienstauto’s, vuilniswagens en contractverlenging. Slechts 8% van de inkoop voldoet aan landelijke criteria voor luchtkwaliteit en CO2-uitstoot, zo bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu.

De overheid koopt jaarlijks voor ruim € 70 miljard aan goederen en diensten in, van gebouwen tot verkeersborden. Al jaren probeert de overheid bij deze aanschaffen meer op mens en milieu te letten. De lat lag aanvankelijk hoog: in 2015 moest de inkoop 100% duurzaam zijn. Maar dit doel werd bij lange na niet gehaald en in 2016 omgezet in een ‘streefcijfer’. Sindsdien is er in sommige sectoren zelfs een verslechtering opgetreden. Zo is in de bouw en infrastructuur volgens het Aanbestedingsinstituut in 2016 nog bij 24,6% van de aanbestedingen duurzaamheid meegewogen, terwijl dat in 2017 nog slechts in 23,3% van de gevallen zo was.

'Doen wat nodig is'

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-10-2019 13:49

Door Carla Dik-Faber op 4 oktober 2019 om 16:35

Lees voor

Door onze manier van leven ligt er een vieze deken van stikstof over Nederland. Dat leidt tot schade aan natuur en schade aan onze gezondheid. De stikstofuitstoot moet omlaag, in het belang van de schepping en onze eigen longen. De Raad van State en de commissie-Remkes hebben dat eens te meer duidelijk gemaakt.

Het is goed dat het kabinet snel met een reactie op het rapport van Remkes is gekomen, zodat we werk kunnen maken van een nieuwe balans in ons land tussen alles wat we op dat hele kleine stukje aarde doen.

De ChristenUnie is positief over de aanpak van het kabinet. We investeren in natuurherstel. Er komt geen generieke inkrimping van de veestapel, maar we gaan boeren helpen als zij anders willen gaan boeren of willen stoppen. We investeren in kringlooplandbouw en innovatie in de landbouw. We verlagen de snelheid gericht op die plekken waar dat een positief effect heeft op de stikstofuitstoot.

De ChristenUnie wil niet alleen kijken naar wegverkeer en landbouw voor het tegengaan van de te hoge stikstofuitstoot. Na het uitkomen van het tweede rapport van Remkes in mei 2020 liggen ook maatregelen voor luchtvaart en scheepvaart op tafel. Voor de balans in ons land is het belangrijk dat alle sectoren bijdragen aan het tegengaan van de stikstofproblematiek en dat geldt wat de ChristenUnie betreft dus zeker ook voor de luchtvaart.

De ChristenUnie is zeer gemotiveerd om te doen wat nodig is om onze natuur, de gezonde lucht die we inademen, de schepping die ons gegeven is, te kunnen beschermen en herstellen.

Europees klimaatbeleid: één jaar om kloof tussen de straat en politiek te dichten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-09-2019 00:00

Deze week gaan scholieren, studenten en anderen massaal de straat op om beter klimaatbeleid te eisen. En ze zijn niet de enigen die zich zorgen maken over klimaatverandering.

Doe mee aan de klimaatstaking in Den Haag, aanstaande vrijdag. Meld je aan.

Drieënnegentig procent van alle Europeanen vindt klimaatverandering een belangrijk thema. Toch gaapt er in de de Europese politiek nog steeds een enorme kloof tussen de beloftes die gedaan worden en het beleid dat gemaakt wordt. Het komende jaar is daarom cruciaal om die kloof te dichten, stelt Europarlementariër Bas Eickhout.

De cijfers liegen er niet om. We liggen niet op schema om de klimaatafspraken van Parijs te halen. In 2015 spraken we af ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden blijft en dat we zelfs moeten mikken op maximaal anderhalve graad opwarming. Dat betekent in het mildste scenario dat we op z’n allerlaatst in 2050 gestopt moeten zijn met het uitstoten van CO2. Met het huidige Europese klimaatbeleid gaan we dat niet halen.

Onze campagne op klimaat

Met de Groene partijen in Europa voerden we in 2019 campagne op klimaat. Wij wonnen de verkiezingen met onze concrete plannen om de kloof tussen beloftes en beleid te dichten. Nu, in het Europees Parlement, is het onze taak om de Europese beleidsmakers, de Europese Commissie en de EU-landen te doen beseffen dat we achter lopen. Dat het tijd is voor klimaatactie.

Wat moet er gaan gebeuren? Veel. Het allerbelangrijkste is dat de doelstellingen voor de middellange termijn omhoog gaat. In plaats van min 40 procent CO2-uitstoot in 2030 moeten we naar min 65 procent in 2030. De wetenschap is glashelder, enkel als we de komende tien jaar onze uitstoot drastisch naar beneden brengen, houden we zicht op de doelstelling van anderhalve graad. En dat is geen overbodige luxe. Het is bijvoorbeeld de enige kans om nog wat van de wereldwijde koraalriffen over te houden.

Ondertussen tikt de klok. Eind 2020 treedt het klimaatakkoord van Parijs in werking. Als Europa haar startdoelstelling nog wil ophogen, en zo andere landen wil inspireren hetzelfde te doen, dan moet het dat doen vóór de klimaattop van december 2020 in Schotland. De volgende officiële internationale ronde van ophogingen onder het Parijsakkoord vindt pas plaats 2023. We kunnen het ons niet permitteren die jaren te verliezen. 

Verstandig om te doen

Naast de discussie over onze doelen voor 2030 (dat noemen we dan de middellange termijn) moeten we aan de slag met concreet beleid. Want hoe langer we uitstellen, des te moeilijker wordt de transitie naar een duurzame economie, met als risico dat we niet meer onder de anderhalve graad opwarming kunnen blijven.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beloofde naar de zorgen van de Europese burgers te gaan luisteren. Dat is natuurlijk altijd verstandig om te doen. Zo kondigde ze al aan binnen de eerste honderd dagen van haar termijn een European Green Deal vorm te geven.

Dat is het tempo dat we nodig hebben, want 2020 wordt het jaar van de waarheid voor Europees klimaatbeleid. 

Drie dossiers

We zullen met onze Groene fractie in het Europees Parlement de nieuwe Europese Commissie en de nieuwe klimaatcommissaris Frans Timmermans nauw op de huid zitten. Want het gaat niet alleen om mooie klimaatbeloftes, maar juist om het beleid dat dit jaar bepaald moet gaan worden.

We noemen drie dossiers die komend jaar opgepakt moeten worden.

1. Breng emissiehandel in lijn brengen met het Parijsakkoord

Het Europese Emissiehandelssysteem (ETS), waarin bedrijven rechten moeten kopen om CO2 te mogen uitstoten, begint eindelijk op stoom te komen. De prijs loopt op, waardoor bedrijven op zoek gaan naar alternatieven om geen CO2 uit te stoten. Het tempo waarop het totaal aan CO2-rechten wordt afgebouwd, is echter nog totaal niet in lijn met het Parijsakkoord. Verder worden er nog heel veel rechten gratis weggegeven aan bedrijven die last zouden hebben van internationale concurrentie. 

2. Pak de CO2-uitstoot van lucht- en scheepvaart aan.

Lucht- en scheepvaart zijn belangrijke sectoren die veel CO2 uitstoten, maar nog amper of helemaal niets doen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het komend jaar moet duidelijk worden hoe we de scheepvaart ook onderbrengen onder het Europese emissiehandelssysteem, zodat ook daar alternatieven aantrekkelijker worden. Voor de luchtvaart is het tijd om aan de slag te gaan met een accijns op kerosine, zodat het we het oneerlijke voordeel ten opzichte van andere vervoersmiddelen afbouwen. Daarnaast moet luchtvaart – uiteraard – ook volledig onder het Europese emissiehandelssysteem gaan vallen.

3. Herstellen van natuur

Er verdwijnt – ook in Europa – nog steeds natuur. Dat heeft gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook voor klimaat. Als we inzetten op het herstellen van natuurgebieden, het behoudt van veengebieden en op het planten van nieuwe bomen, dan verbeteren we niet alleen onze biodiversiteit, maar draagt het ook bij aan de opname van CO2 door nieuwe natuurgebieden. Het komende jaar lopen bestaande biodiversiteitsverdragen af, dat levert een uitgesproken kans om nieuwe, ambitieuze, doelen te stellen.

GroenLinks staakt mee en sluit deuren op 27 september | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-09-2019 00:00

Wereldwijd vinden er van 20 tot 27 september Klimaatstakingen plaats. In Nederland is er op 27 september een grote Klimaatstaking in Den Haag. GroenLinks staakt mee en daarom sluit het Landelijk Bureau die dag de deuren.

GroenLinks wil een eerlijke en ambitieuze actie vanuit de politiek tegen de klimaatcrisis. Daarom steunen wij de Klimaatstaking op vrijdag 27 september. Over de hele wereld komen mensen tijdens deze week in actie voor het klimaat. Andere partners zijn onder andere FridaysforFuture, Greenpeace, Milieudefensie, Oxfam Novib, Urgenda en Extinction Rebellion. 

Het Landelijk Bureau van GroenLinks sluit 27 september daarom de deuren. Veel andere bedrijven als Lush Nederland, Microsoft en Ben&Jerrys hebben al toegezegd mee te doen.

Doe jij ook mee? Meld je dan hier aan

Stop Nederlandse steun aan vernietigen Amazonewoud | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-08-2019 00:00

Relatief onopgemerkt bouwen Nederlandse bedrijven als Boskalis, Damen en Arcadis mee aan de ‘Centro-Norte Corredor’: de aanleg van asfaltwegen en spoorlijnen dwars door honderden kilometers Amazonewoud. Met als gevolg enorme schade voor de lokale bevolking en de natuur. De Nederlandse regering werkt hier aan mee, doordat de ambassade in Brazilië deze bedrijven actief ondersteunt. Die steun moet onmiddellijk stoppen, bepleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

Het gaat iedereen aan dat tussen 2012 en 2016 de ontbossing van de Amazone met 75 procent is toegenomen. Een schrikbarende 7.989 km2 per jaar, ofwel 1,6 miljoen voetbalvelden. Het regenwoud, ook wel de longen van de aarde genoemd, wordt vernietigd om soja te verbouwen. Een deel daarvan wordt gebruikt als voer voor Nederlandse varkens in Brabantse megastallen. Voor die soja-industrie wil Brazilië snel nieuwe vaarwegen, spoorlijnen, havens en geasfalteerde wegen aanleggen. Een megaproject van vijf miljard euro.

Nederlandse bedrijven zoals Boskalis, Damen en Arcadis worden door de Nederlandse ambassade ondersteund om hun expertise van infrastructuur en water in Brazilië aan de man te brengen. Met succes. Deze bedrijven hebben momenteel voor honderden miljoenen euro's aan orders uitstaan en al verschillende projecten gerealiseerd.

Maar onderzoek door Investico laat zien dat deze projecten schendingen van mensenrechten, ontbossing, corruptie, gewapend conflict, landroof en geweld in de hand werken. Het vuile werk voor deze projecten wordt door ingehuurde Braziliaanse bedrijven gedaan, zodat Nederlandse handen schoon blijven. Uit documenten die door Investico bij de ambassade zijn opgevraagd blijkt dat bij het ministerie volledig duidelijk is welke risico’s de aanleg van de sojacorridor heeft. En toch baren niet deze gevolgen het ministerie zorgen, maar het risico op reputatieschade voor Nederland.

Naar de buitenwereld toe meldt het ministerie dat bij alles wat Nederland onderneemt ten aanzien van de sojacorridor het belang van duurzaamheid en het respecteren van ecosystemen als aspect wordt meegenomen. Zo zou de aanleg ‘zelfs goed zijn voor het milieu’, omdat het straks minder tijd kost om soja te vervoeren, en er dus minder fossiele brandstof wordt verbruikt. Dat is ver van de waarheid, toont Investico aan.

Het kabinet stelt in haar regeerakkoord dat "we van oudsher weten dat welvaart, welzijn en veiligheid voor iedereen in ons land sterk samenhangen met wat er om ons heen gebeurt in de wereld. We verdienen een groot deel van ons inkomen in het buitenland (...). Ook helpen we Nederlandse innovatieve oplossingen en bedrijven de weg naar de wereld te vinden". De Centro-Norte Corredor laat zien hoe Nederland aan de ene kant zegt lokale volkeren en duurzaamheid te steunen, maar aan de andere kant met bulldozers het leefgebied van deze mensen vernietigt. Een akelig voorbeeld van beleidsincoherentie en -inconsistentie.

Het is onaanvaardbaar dat de Nederlandse ambassade innig samenwerkt met bedrijven die om hun economische doelen te bereiken gebruik van geweld, corruptie, landroof en gewapend conflict niet schuwen.

Laat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer alleen een mooi verhaaltje met infographics op een website zijn, maar daadwerkelijk koersbepalend in ons handelsbeleid. Te beginnen met het stopzetten van alle economische of diplomatieke steun aan bedrijven die het regenwoud vernietigen.

Daarom vraag ik minister Kaag om actief op te komen voor een nieuw internationaal en bindend verdrag voor mensenrechten en multinationale ondernemingen. En minister Blok om de steun van de ambassade aan bedrijven die regenwoud vernietigen een stop toe te roepen.

Isabelle DiksGroenLinks-Tweede Kamerlid

GroenLinks is een petitie gestart die Nederland en de EU oproept op het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika niet te tekenen, zolang er geen garantie is dat het verdrag effectief bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing. Teken de petitie hier.