Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

15 documenten

Onderzoek naar uitbreiding sporthal nieuwe Brinkschool

VVD VVD D66 Groningen 25-09-2019 03:34

Voor ons liggen de mooie plannen voor de verbouw van de Peter Petersenschool, de nieuwbouw van de De Brinkschool en de herinrichting van de omgeving van beide scholen. Een mooi plan waar jaren aan is gewerkt en die voor beide scholen en mooie onderwijstoekomst biedt, zoals zij zelf vorige week in de raadscommissie hebben betoogd.

Verkeer is echter wel een issue. Voor het bereiken van werk en school is het nodig dat je op tijd voordat de laatste bel gaat in school bent om de lessen te volgen.  De grote verkeersdrukte is er vooral in de ochtendspits op maandag, dinsdag en donderdag en in wat minder mate op de woensdag en vrijdag. Iedereen is in a rush op weg naar werk en school of een combinatie van beide. Het is druk. Veel voetgangers, fietsen en auto’s en afentoe nog een bus die in de buurt langskomt. Dit betekent dat iedereen op elkaar moet letten en dat ouders ook goed op hun kinderen moet letten.

De inrichting van de school is binnen de beperking van de verkeerskundige mogelijkheden zo gemaakt dat iedereen op een veilige wijze kinderen naar school kan brengen en dat auto en fiets waar mogelijk van elkaar worden gescheiden. Dat is goed. Er is zelfs nog de mogelijkheid om te zijner tijd als nodig nog te kunnen bijsturen.

Naar goed gebruik en het zal u niet verbazen merken wij, de VVD, op dat Haren als forensengemeente veel inwoners heeft die voor het werk met de auto van huis gaan en ook met de auto de kinderen naar school brengen (dit omdat ze ver van de school wonen of omdat ze na het brengen van de kinderen direct doorgaan). Hiervoor is het wel van belang dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, waar veilig uitgestapt kan worden en waardoor auto’s niet in het wilde weg op de stoep worden geparkeerd. Hierbij is het lastig om de stadse ‘normen’ op de benodigde parkeerplaatsen te plakken. Dat moeten we ook niet willen. Minder parkeerplaatsen zijn al gerealiseerd ten opzichte van de eerste plannen. We gaan van 140 naar 80 in het voorliggende plan.

Aan de andere kant kent u de gemiddelde VVD-er ook als pragmatisch. Alle leerlingen van de Peter Petersenschool en De Brinkschool met de auto naar school brengen gaat niet lukken. Veel kinderen van de scholen wonen in de buurt. De fiets is om allerhande redenen (leren fietsen in de drukte voor kinderen, gezond even in de buitenlucht, lekker bewegen, praktisch) een prima vervoermiddel voor de korte afstanden van en naar school. Wij zien dan ook dat de auto de ruimte moet hebben en dat beoogt de motie van D66  c.s. ook, maar het is ook van belang gelet op de beschikbare ruimte om de fiets waar mogelijk en nodig ook als goed alternatief om je kinderen naar school te brengen te promoten en de ruimte te geven. We steunen de motie dan ook. Wij hopen en vertrouwen op een gedegen uitkomst bij de definitieve plannen voor de her- en nieuwbouwplannen aan de Rummerinkhof, die recht doen aan alle vervoersmiddelen en recht doen aan de verkeersveiligheid.

Zelf hebben we ook nog een motie voorliggen in lijn met ons standpunt in de raadscommissie. De Brinksschool krijg in de nieuwbouwplannen een gymzaal voor de lessen bewegingsonderwijs (voor de wat ouderen, zoals ik de gymles). Dat is mooi en 2 (of misschien in de toekomst vaker) gymmen in de week is belangrijk! Maar als we dan even een stap verder kijken weten we dat gymzalen ook in de buitenschoolse uren gebruikt kunnen worden voor binnensporten. Bijvoorbeeld trainingen van een basketbalvereniging, in de winter voor de pupillen van de voetbalclub die een wedstrijdje willen spelen of voor een korfbalclub die in de zaal aan de techniek wil werken. Voor deze binnensporten is de gymzaal vaak in de uitloop wat klein of het plafond wat te laag. Graag ziet de VVD samen met een aantal mede-indieners, dat er bij het maken van de definitieve bouwplannen voor De Brinkschool ook gekeken wordt naar een gymzaal +, die ook in de buitenschoolse uren geschikt(er) is voor binnensporten. Hiermee doen we niet alleen de gymmende leerlingen maar ook de binnensportende inwoner van onze gemeente een plezier. Ik zeg laten we deze 2 vliegen in 1 klap vangen en stemt u voor deze motie!

CDA en VVD uiten zorgen over tekort aan sporthallen voor gymlessen

CDA CDA VVD Groningen 03-07-2019 10:22

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD uiten hun zorgen over het tekort aan sporthallen voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Meerdere scholen in de stad trekken aan de bel, omdat niet alle klassen voldoende gymlessen kunnen krijgen. Daarom vinden de partijen dat het gemeentebestuur extra maatregelen moet nemen om dit probleem tegen te gaan. In het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-raad is afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee uren per week bewegingsonderwijs aanbieden en waar mogelijk streven naar 3 uur per week. Door het tekort aan sporthallen komen veel scholen niet eens aan deze minimale 2 uur gym. CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens betreurt dit. 'Steeds meer kinderen hebben last van obesitas. Daarnaast heeft voldoende beweging een positief effect op de leerresultaten van kinderen. Daarom is het belangrijk om in de vraag naar voldoende sporthallen te voorzien.', aldus Ubbens. Ook VVD-raadslid Jasper Boter is ontstemd over het tekort aan sporthallen. 'Het college geeft aan dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld voor onderwijshuisvesting. We hopen dat het college bereid is om een deel van het geld te besteden aan het tekort om zo weer aan hun verantwoordelijkheid te voldoen.', aldus Boter. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld in de hoop dat de gemeente extra maatregelen wil nemen om de tekorten op te lossen.

Vandaag heeft Tessa een rondleiding ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 28-06-2019 13:12

Vandaag heeft Tessa een rondleiding gegeven door het stadhuis aan haar voormalige groep 6 van basisschool 'Het Palet'. In de nieuwe raadszaal werd een heus debat gevoerd over of het een goed idee is om auto's rondom scholen te verbieden. De leerlingen kwamen met weloverwogen standpunten. De kinderen waren erg enthousiast over het mooie gebouw en ze vonden het interessant om te leren hoe het er aan toe gaat in de gemeentepolitiek! šŸ™‹šŸ¼ā€ā™‚ļø

D66 Midden-GroningenUitnodiging voor ...

D66 D66 Groningen 18-01-2019 08:19

D66 Midden-GroningenUitnodiging voor ...

D66 D66 Groningen 06-01-2019 20:58

D66 wil een Groen Onderwijspact, ...

D66 D66 Groningen 13-11-2018 10:43

D66 wil een Groen Onderwijspact, met šŸ« Duurzame schoolgebouwen šŸŒ³ Groene schoolpleinen šŸ’š Duurzaamheidseducatie šŸš² Duurzaam vervoer naar school šŸ„¦Duurzaam voedsel Zo wil D66 dat onze kinderen goed voorbereid worden op de samenleving van morgen. https://groningen.d66.nl/2018/11/10/d66-wil-groen-onderwijspact/

Een lijsttrekker voor iedereen, dat ...

PvdA PvdA Groningen 08-11-2018 18:00

Een lijsttrekker voor iedereen, dat is wat Rianne wil zijn. Dat ze daarvoor de steun krijgt van onze Nationale lijsttrekker Lodewijk Asscher is een gegeven. Morgenmiddag, van 14 tot 16 uur in de wijk Oostindiƫ, gaat Lodewijk Asscher samen met lijsttrekker Rianne Vos en andere kandidaten voor de gemeenteraad namens de PvdA Westerkwartier een bezoek brengen aan het in aanbouw zijnde wijkdeel De Hoven in Oostindie, waar ze o.a. door de stichting Quadraten ontvangen worden op de twee basisscholen in de wijk, een gesprek hebben met het VEV bestuur op de sportvelden van VEV Leek en wandelen ze door de zeer gevarieerd opgezette wijk samen met vertegenwoordigers van woningcorporatie Wold & Waard.

Onderwijs is hƩt middel om de ...

D66 D66 Groningen 07-11-2018 09:36

Onderwijs is hĆ©t middel om de maatschappelijke ladder te beklimmen. Maar kansengelijkheid is niet vanzelfsprekend. Daarom gaat Jim Lo A Njoe voor: šŸ’šKansengelijkheid en ontwikkelkansen voor alle kinderen šŸš²Diverse scholen in een verkeersveilige omgeving šŸ‘©ā€šŸ«Schooldag+: drempelloze toegang tot sport , kunst & cultuur, huiswerkbegeleiding en bijles ā™»ļøDuurzame schoolgebouwen waar alle kinderen samen komen en leren hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame en vreedzame wereld šŸ¤œ Meer weten? Over bijvoorbeeld gelijke kansen op doorstromen naar vervolgopleidingen, inspirerend beroeps- en voorgezet onderwijs voor iedereen of een bruisende studentenleven in Groningen?šŸ» https://verkiezingsprogramma.d66.nl/groningen/programma/kansen-door-goed-onderwijs/

Sander Claassen spreekt zich luid en ...

D66 D66 Groningen 27-09-2018 19:21

Sander Claassen spreekt zich luid en duidelijk uit voor 3 uur #bewegingsonderwijs voor alle #basisscholen door een #vakleerkracht #sportdebat

D66 wil de vensterschool 3.0 met een ā€˜schooldag-plusā€™

D66 D66 Groningen 21-09-2018 11:36

D66 wil dat in Groningen gecombineerde wijkcentra worden gecreĆ«erd met scholen als ankerpunt: de Vensterschool 3.0. Zoā€™n soort school kan het kloppend hart van de wijk of het dorp worden, waar onderwijs, zorg, welzijn, kunst, cultuur, sport en kinderopvang integraal onderdeel zijn van Ć©Ć©n concept; ā€˜de schooldag-plusā€™. ā€œNa de lessen kunnen kinderen meedoen aan extra aanbod; ze kunnen sporten, kunst maken, maar ook leren programmeren of robots bouwen, of bijles en hulp met hun huiswerk krijgenā€, legt raadslid Arend Jan Wonink uit. ā€œNiet verplicht, maar wel heel leuk en nuttig natuurlijk.ā€

De Democraten willen dat de Vensterschool 3.0 een centrum wordt met toegankelijke hoogwaardige kinderopvang en pedagogische coaching, huiswerkbegeleiding, bijles, uitbreiding van vroeg- en voorschools onderwijs (vve), kunst, cultuur, sport en bewegen. Een van de randvoorwaarden is dat scholen ruim bedeeld worden met een groene en een tot actief spel uitnodigende openbare ruimte rondom de school. De regie voor deze vensterscholen moet zoveel mogelijk bij de wijk of dorpsbewoners zelf gelegd worden, omdat zij weten wat er nodig is in de wijk. Hiervoor wil D66 extra investeren in de sociale functie van onderwijs, cultuur en sport.

ā€œDe Vensterschool als kloppend hart van de wijk waar voorzieningen gebundeld worden, zodat het kinderen meer dan voorheen een venster op de wereld biedtā€. Dat was het idee toen de vensterscholen van start gingen medio jaren negentig. D66 wil dit concept dat al eerder werd uitgebreid, nu verder perfectioneren naar een daadwerkelijk totaalconcept voor kinderen en hun ouders. ā€œDe koppeling met de behoeften en wensen van ouders is daarbij ontzettend belangrijkā€ aldus D66-raadslid Arend Jan Wonink over de plannen van D66 voor de schooldag-plus.

Het bericht D66 wil de vensterschool 3.0 met een ā€˜schooldag-plusā€™ verscheen eerst op Groningen.