Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

16 documenten

Kinderen die in ongezonde lucht ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 03-06-2019 10:00

Kinderen die in ongezonde lucht moeten spelen en naar school gaan, dat baart de Partij voor de Dieren zorgen! De gezondheid van kinderen moet voorop staan, daarom heeft raadslid Jennifer Bloemberg-Issa een spoeddebat aangevraagd om dit probleem aan de kaak te stellen!

Vanmorgen was onze fractievoorzitter ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Haarlem 15-05-2019 15:03

Vanmorgen was onze fractievoorzitter Fabian Zoon bij de opening van een bijenhotel bij basisschool Icarus in Heemstede. Het was het eerste van 200 (wilde) bijenhotels die, dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren en de Stichting Bijenvrienden, met steun van de provincie bij Noord-Hollandse basisscholen geplaatst worden. Goed voor de bijen, en goed voor de kinderen!

De kinderen van de Veggiesquad en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Utrecht 12-04-2019 16:02

De kinderen van de Veggiesquad en Caring Vets roepen kinderdagverblijven en basisscholen op om géén broedmachines neer te zetten om kuikens uit te broeden. De kuikens hebben hier helemaal niets aan, zitten daar zonder hun moeder en worden vaak gedood of gedumpt. Deze oproep geldt natuurlijk ook voor winkels, bedrijven en anderen die het wel leuk lijken om zelf kuikens uit te broeden voor #Pasen. Denk aan het welzijn van de kuikens, doe het niet! Zie https://youtu.be/h5jJSLl5SZ0

Op slechts 7 van de 87 ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 12-04-2019 14:38

Op slechts 7 van de 87 buurtschoolpleinen in Almere kunnen kinderen spelen in het groen. De overgrote meerderheid van de schoolpleinen is versteend, grijs en nauwelijks natuurlijk ingericht. Terwijl spelen in het groen grote voordelen heeft en een positief effect op het leergedrag van kinderen en de werkomgeving van leerkrachten heeft, stemde de gemeenteraad tégen onze motie voor groene schoolpleinen. De Partij voor de Dieren blijft zich sterk maken voor groene speelplaatsen en wil dat de kinderen die nú op de basisschool zitten, kunnen genieten van de vele voordelen van een groen schoolplein nog voordat hun schooltijd weer voorbij is. Sluit je aan bij het groeiend verzet!

Spon­soring in het Rotter­damse onderwijs

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Rotterdam 14-03-2019 00:00

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over sponsoring in het onderwijs. Directe aanleiding hiervoor vormt de bemoeienis van de ABN AMRO Foundation met de onderwijsactiviteiten van basisschool De Globetrotter op Katendrecht. Eerder deze week zijn leerlingen uit groep 7 en 8 van deze school door de ABN AMRO Foundation getrakteerd op een avondje uit naar een musical. Al eerder heeft deze organisatie gastlessen verzorgd op De Globetrotter over thema's die in de musical naar voren kwamen. Wij maken ons sterk voor onderwijs waarin de belangen van het bedrijfsleven geen plek hebben. Rotterdamse scholen moeten wat ons betreft een veilige en neutrale leeromgeving bieden aan leerlingen, zowel in het officiële lesprogramma als in buitenschoolse activiteiten. De belangen van het bedrijfsleven staan daar haaks op, want die komen niet overeen met de belangen van de samenleving. Wij willen bovenal dat jonge Rotterdammers opgroeien tot mondige burgers die in alle vrijheid keuzes maken over hoe zij hun levens willen inrichten. Om deze reden hebben wij het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat zij weten van de activiteiten van de ABN AMRO Foundation op Rotterdamse scholen. In het verlengde daarvan willen wij weten of Rotterdamse scholen zich houden aan de voorschriften van het landelijk beleid over sponsoring in het onderwijs. Medezeggenschapsraden van scholen moeten bijvoorbeeld hun stem kunnen laten horen over sponsorcontracten die scholen aangaan met bedrijven. Ook willen wij dat het college van burgemeester en wethouders ervoor gaat zorgen dat het landelijk beleid over sponsoring in het onderwijs gestalte krijgt in een convenant dat wordt gesloten tussen alle belanghebbenden in het onderwijsveld: onderwijsorganisaties, werkgeversorganisaties, aanbieders van lesmateriaal en organisaties die de belangen van leerlingen behartigen. Als dat niet lukt, dan pleiten wij voor een Rotterdams convenant zodat in ieder geval de sponsoring in onze stad toetsbaar is op wenselijkheid.

Partij voor de Dieren Noord-Holland ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Laren 07-03-2019 20:05

Partij voor de Dieren Noord-Holland boekte onlangs een succes door de provincie te laten investeren in groene schoolpleinen, waar kinderen echt gezond en leuk kunnen spelen. Grijze schoolpleinen, dat is voor niemand leuk. In Gooi en Vecht zijn ook veel schoolpleinen die voornamelijk uit tegels bestaan. Kan jij een voorbeeld uit je buurt noemen die wel wat vergroening kan gebruiken? Deel het met ons! 🌱

Amsterdam zet in op vergroening school­pleinen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 ChristenUnie Amsterdam 14-02-2019 00:00

Afgelopen woensdag is een voorstel van PvdD-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa aangenomen om Amsterdamse schoolpleinen verder te vergroenen. Het vergroenen van schoolpleinen draagt bij aan klimaatadaptatie en gaat hittestress en wateroverlast tegen. Het stadsbestuur zet in op vergroening van schoolpleinen van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dankzij de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door de Christen Unie, D66 en Groen Links, wordt er gekeken om met samenwerking met de provincie ook te kijken of pleinen van voortgezet onderwijs en MBO scholen te vergroenen. Dit is niet alleen goed voor de natuurbeleving en gezondheid van de leerlingen, het draagt ook nog eens bij aan de klimaatadaptatie van de stad. De provincie Noord-Holland heeft afgelopen najaar, na het aannemen van een voorstel van de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren, toegezegd om scholen te helpen vergroenen. De provincie gaat hier hun netwerk en kennis voor inzetten.