Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Minister omarmt GroenLinks-voorstel voor diversiteitscoaches in het mbo | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 07-11-2019 00:00

Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond moeten hulp kunnen vragen aan een diversiteitscoach. Die kan hen helpen stagediscriminatie aan te pakken en een baan te vinden. Een voorstel van GroenLinks hiervoor bij de behandeling van de Onderwijsbegroting werd door de minister omarmd.

Vorig jaar bleek uit onderzoek (ROA, 2018) dat 68% van de mbo-studenten zonder migratie-achtergrond in één keer een stageplek vindt, terwijl dat bij mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond 48% is.

“Stagediscriminatie is een groot en hardnekkig probleem. Dat zijn schrijnende cijfers, met daarachter persoonlijke verhalen. Wij horen dat veel studenten terughoudend zijn vermeende discriminatie te melden. Bang om in een slachtofferrol gedrukt te worden”, aldus Tweede Kamerlid Niels van den Berge. 

Op dit moment zijn er verschillende proefprojecten voor een laagdrempeliger  melding van klachten  binnen mbo-instellingen. Daarbij hoort wat GroenLinks betreft zo’n diversiteitscoach. Zo kunnen studenten naast juridische expertise bij verschillende klachten, ook gebruik maken van kennis en ervaring met bi-culturaliteit.

Hulp bij loopbaan Van den Berge: “Bij de diversiteitscoach kunnen studenten terecht als ze zich gediscrimineerd voelen en advies willen hoe ze daarmee kunnen omgaan. Maar ook voor hulp bij het schrijven van brieven om een stageplek te vinden. Het is een toegankelijke expert die passende hulp en begeleiding kan bieden en mensen zo daadwerkelijk kan helpen stappen te zetten in hun studie- en werkloopbaan.”

Nieuw actieplan vakmanschap

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-10-2019 11:00

Door Eppo Bruins op 30 oktober 2019 om 09:56

Onze samenleving heeft grote behoefte aan vakmensen. De uitdagingen van deze tijd vragen om technisch geschoold personeel. Denk aan de energietransitie, digitalisering, de uitdagingen in de zorg.

Daarom is het van belang dat we genoeg jongeren interesseren om een vak te leren en dat we kansen bieden aan werkenden om hun leven lang te blijven leren en waar nodig bij- of om te scholen.

In 2016 vroeg ik aandacht voor ‘de gouden handen van Nederland’. We deden diverse voorstellen om technisch vakmanschap te versterken en de kennissector een boost te geven. Veel van die voorstellen zijn inmiddels gerealiseerd: zo is er in het regeerakkoord extra geld vrijgemaakt voor het technisch vmbo en voor wetenschappelijk onderzoek in de bèta/technieksector. Ook is er hard gewerkt aan regionale netwerken van scholen en bedrijven om de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te bedienen.

Maar we zijn er nog niet. Er is blijvende aandacht nodig voor vakmanschap. We moeten jongens en meisjes blijven stimuleren om te kiezen voor een techniekopleiding en we moeten nog veel stappen zetten om een leven lang leren daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarom lanceer ik vandaag een nieuw Actieplan Vakmanschap op het SOMA College in Harderwijk, een vakschool waar jongens en meisjes een vak leren dat bij hen past.

We doen nieuwe voorstellen waarmee we stappen kunnen zetten om te zorgen dat Nederland klaar is voor de toekomst. Zo stellen we een systeem van leerrechten voor, waarbij iedereen recht heeft op 18 jaar onderwijs, die tijdens de carrière worden ingezet voor bekostigd onderwijs, voor het halen van certificaten of voor het bijspijkeren van competenties en vaardigheden.

We willen dat de numeri fixi op technische studierichtingen waar veel vraag naar is worden afgeschaft. Dat er een dekkend netwerk komt voor technisch VMBO en beroepsopleidingen. En we willen meer meer gebruik maken van vormen van hybride docentschap: professionals die deels actief zijn in de snel veranderende bedrijfsomgeving en deels voor de klas staan. Hiervoor is het nodig dat belemmeringen zoals het gebrek aan opleidingsmogelijkheden snel worden weggenomen.

Dit is nog maar een beperkte selectie van de voorstellen die we in het nieuwe Actieplan Vakmanschap doen. Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs ga ik verder op alle voorstellen in, die je nu hier al kunt lezen.

Geef mbo’er dezelfde stagevergoeding als hbo’er en wo’er

D66 D66 Nederland 25-09-2019 14:43

Geef mbo’er dezelfde stagevergoeding als hbo’er en wo’er

Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil een gelijke waardering voor studenten van het mbo, hbo en wo. Op dit moment is dat niet het geval en worden mbo’ers buitengesloten van (financiële) voordelen die wel gelden voor studenten van het hbo en wo. Deze verschillen lopen op tot honderden euro’s. Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn mbo’ers voor de wet studenten en hoort er dus geen verschil meer te zijn met de andere niveaus.

Gelijke waardering voor alle studenten

Studenten van het mbo krijgen vaak minder betaald voor hun stage dan hbo- en wo-studenten. Regelmatig gaat dit om een paar honderd euro per maand. Van Meenen: ‘De mbo’ers werken net zo hard en maken net zo veel uren als alle andere stagiairs. Zij verdienen een gelijke vergoeding!’

Studentenkorting voor álle studenten

Daarbij zijn er meer verschillen waar mbo-studenten niet dezelfde kortingen krijgen als hbo- en wo-studenten, zoals studentenkortingen. Deze gelden vaak niet voor studenten van het mbo. Spotify, Apple en menig sportvereniging hebben een leuke korting voor hoger onderwijs, maar niet voor het mbo. Ook worden deze studenten soms geweigerd in de kroeg. Sommige kroegen hanteren een beleid waarbij je een hbo of universitaire collegekaart moet kunnen tonen om binnen te komen. ‘Dit is pure discriminatie naar opleidingsniveau’, aldus Van Meenen.

Het kan gelukkig ook anders. In de gemeente Leiden is besloten om stagiairs van alle verschillende opleidingsniveaus dezelfde vergoeding te geven. Dit is een fantastisch voorbeeld. Discriminatie naar opleidingsniveau moet tegengegaan worden. Minister van Onderwijs Van Engelshoven heeft ook al uitgesproken dat gelijke stagevergoeding het uitgangspunt moet zijn.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Gelijk, ook in de praktijk

PvdA PvdA D66 Nederland 24-09-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 24 september 2019 Delen  

De trainees starten altijd in groepsverband, waarbij naast werkervaring ook veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Maar het was nooit eerder toegankelijk voor mbo-afgestudeerden, terwijl we juist die groep steeds harder nodig hebben. Bovendien is het precies die groep, waarbij werkgevers dikwijls niet of nauwelijks aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor  mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wij vroegen daarom minister Van Engelshoven om dit programma ook voor mbo’ers open te stellen. De Dienst Uitvoering Onderwijs, beter bekend als DUO, pakte die handschoen als eerste op. En zo startten afgelopen 1 september tien mbo-trainees op de ICT-afdeling. Hiermee geeft de overheid een belangrijk signaal af: wij zijn een werkgever voor iedereen. En terecht, want hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor vakmensen, mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit. Maar om die waardering echt voor elkaar te krijgen, is er meer nodig. Want waarom krijgen mbo-studenten tijdens hun stage bijvoorbeeld minder stagevergoeding dan stagiairs van het hbo of de universiteit? Verschillen van een paar honderd euro per maand zijn geen uitzondering. Bij JOB, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs die mbo-studenten vertegenwoordigt, is de frustratie hierover bekend. Studenten vragen zich af waarom er een verschil in hun beloning zit, terwijl zij net zo hard werken en net zoveel uren maken als alle andere stagiairs. En dan zijn er ook nog steeds werkgevers die, zelfs in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mbo-stagiairs aannemen zónder daar überhaupt een vergoeding tegenover te stellen. Dat moet anders.

Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

In Leiden beseften ze dat ook, en wordt gestopt met het ongelijk betalen van stagiairs. Onlangs stemde de gemeenteraad daar voor een voorstel van de PvdA met hartelijke steun van D66 om de stagevergoedingen voor stagiairs bij de gemeente gelijk te trekken. Zij lijken hiermee een primeur te pakken te hebben. Tijdens het Tweede Kamerdebat over het MBO van woensdag 25 september zullen wij de minister vragen er bij andere gemeenten en provincies op aan te dringen dit voorbeeld te volgen. En samen met het JOB in kaart te brengen hoe vaak mbo’ers daadwerkelijk voor niks stagelopen. Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

Jurgen van der Hel, voorzitter Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, JOB Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA Paul van Meenen, Tweede Kamerlid D66

Tweede Kamerlid

Jawel, ze zijn er weer! De leukste ...

DENK DENK Nederland 24-06-2019 06:00

Jawel, ze zijn er weer! De leukste stageplekken van Nederland vind jij bij DENK! Eén van onze stagiaires maakte deze video speciaal voor jou. Binnen DENK zijn er verschillende afdelingen die leerzame stageplekken aanbieden. 👉Bekijk alle stageplaatsen op bewegingdenk.nl/vacature-stagiaires. Stuur jouw motivatie en CV naar denk@tweedekamer.nl. Tot snel!

Reactie op Commissie-Van Rijn: Voorkom kortingen op sociale en geesteswetenschappen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-05-2019 00:00

Het is goed dat de commissie Van Rijn een aantal perverse prikkels in de bekostiging van onderwijsinstellingen doorbreekt, zoals een eenzijdige focus op aantallen studenten. Maar zorgelijk zijn de voorgestelde kortingen op sociale en geesteswetenschappen. Dat zegt GroenLinks in reactie op het rapport van de Commissie Van Rijn.

Vandaag bood de Commissie-Van Rijn aan minister Van Engelshoven het adviesrapport aan over een herzieing van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. GroenLinks is blij dat de commissie adviseert om aantallen studenten niet meer het uitgangspunt te laten zijn voor de bekostiging van onderwijsinstellingen.

“En goed dat de commissie aanbeveelt dat er meer zekerheid en stabiliteit moet komen voor onderzoek”, zegt Zihni Özdil, kamerlid van GroenLinks.

Maar grote zorgen zijn er over de verliezers.

Zihni Özdil: “Zonder extra geld wordt er flink gekort op de sociale en geesteswetenschappen. En dat is een verschuiving van problemen in plaats van een oplossing.”

GroenLinks stelt daarom in de Voorjaarsnota voor dat er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd.

Zihni Özdil: “Het is niet de bedoeling dat belangrijke studierichtingen het bokje worden.”

Kwint: mbo moet ongebruikte studieboeken terugkopen van student

SP SP VVD Nederland 09-04-2019 17:18

De SP en VVD stellen voor iets te doen aan de torenhoge kosten die mbo’ers maken voor boeken die ze zelden tot nooit gebruiken. Maar liefst 43% van de mbo-studenten geeft aan boeken, readers en softwarelicenties aan te schaffen die ze nooit gebruiken. Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint moet het klaar zijn met deze onnodige kosten: ‘Als je een boek voorschrijft dan gebruik je het ook. Als een instelling studenten onnodig op kosten jaagt, dan mag het bonnetje voor de boeken ook naar die instelling toe.’

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de uitkomsten van de JOB-monitor, een groot onderzoek onder mbo-studenten dat elke twee jaar wordt gehouden. Uit dit onderzoek kwam de schokkende conclusie dat bijna de helft van de mbo’ers onnodig veel geld uitgeeft aan boeken en readers die in de les niet gebruikt worden.  Kwint: ‘Dan ben je als opleiding dus gewoon niet goed bezig. Als je iets voorschrijft dan doe je dat omdat je dat boek belangrijk vindt voor de lessen, omdat je dat boek wilt behandelen. En als je het niet behandelt, dan is dat prima, maar dan schrap je het ook van de lijst. Studeren is op het mbo met alle bijkomende studiekosten vaak al duur genoeg. Het is de verantwoordelijkheid van mbo’s om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.’

Meerderheid voor onderzoek naar prestatiedruk studenten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-03-2019 00:00

De Tweede Kamer steunt een verzoek van GroenLinks om een grootschalig onderzoek naar studiedruk en werklast onder studenten. ‘Deelonderzoeken van Hogeschool Windesheim en studentenorganisatie ISO geven een zorgwekkend beeld van studenten met depressies, angsten of ernstige stress. Het is de hoogste tijd voor een grootschalig onderzoek en ik ben blij dat andere fracties dat met GroenLinks een zijn’, aldus Kamerlid Zihni Özdil.

 

Weliswaar publiceert het RIVM op korte termijn een onderzoek naar de druk die jongeren ervaren, maar op die publicatie wil Özdil niet wachten. ‘Ik ga het met belangstelling lezen, maar de door het RIVM gekozen methodiek is zeer beperkt. Het onderzoek waar ik om vraag is kwantitatief en gaat specifiek over het welzijn van studenten. Ik wil weten hoe hoog de studiedruk is die studenten ervaren en hoe veel studenten last hebben van psychische klachten. Ik maak me zorgen of er niet sprake is van een stressgeneratie. Dit onderzoek is nodig zodat we achteraf kunnen toetsen of het beleid van de minister ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt.’

Het is de tweede keer deze maand dat GroenLinks een Kamermeerderheid achter een grootschalig onderzoek in het hoger onderwijs krijgt. Onlangs steunde een meerderheid ook al het verzoek om te onderzoeken of het macrobudget voor het mbo en het hoger onderwijs wel voldoende is. Özdil: ‘De vraag ligt voor of de bekostiging van het hoger onderwijs toereikend is voor de taken en verantwoordelijkheden die we ROC-instellingen, hogescholen en universiteiten hebben toevertrouwd. Gek genoeg wilde minister Van Engelshoven daar aanvankelijk niet aan. Gelukkig ziet de Kamer dat anders.’

Toenemende druk op jongeren reden om nu in actie te komen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 04-03-2019 14:21

Door Webredactie op 22 februari 2019 07:00

Toenemende druk op jongeren reden om nu in actie te komen

Coalitie-Y wil jongeren meer kansen bieden.

Jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren,  JOB en PerspectieF beginnen samen met de ChristenUnie Coalitie-Y. Ook de Nationale Jeugdraad sluit aan. Deze samenwerking wil de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren. ‘Jongeren hebben grote ambities, hoop en dromen voor de toekomst.  Tegelijkertijd is het de eerste generatie [i] die het slechter heeft dan de generatie van hun ouders’, zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren.

Voor generatie-Y [ii] zit een vast contract er vaak niet in, een woning is lastig te krijgen, het leven is duur en studieschulden vormen een behoorlijke last. Coalitie-Y wil dat doorbreken. ‘De optelsom van veel maatregelen leidt tot een giftige situatie voor jongeren. We zien dit besef steeds meer groeien in de samenleving en het is mooi dat dit initiatief hierbij aansluit’, zegt Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.

Op 22 februari is de eerste bijeenkomst met 100 jongeren, om hun verhalen te horen. ‘Jongeren vertellen mij over de toenemende druk die ze ervaren en over burn-outs, stress [iii] en zorgen over hun toekomst’, zegt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. ‘Ik zie kloven ontstaan tussen jong en oud, kansrijk en kansarm tussen arm en rijk. Dan heb ik als politicus de plicht om in actie te komen om die kloven te dichten en om politieke meerderheden te zoeken met en vóór jongeren’.

Jongeren willen zich ontwikkelen

Ook veel jongeren op het mbo lopen tegen beperkingen aan. Er hangt vaak een negatief imago rond het mbo, terwijl Nederland juist grote behoefte heeft aan vakmensen. Herwaardering van beroepsonderwijs is dus van groot belang. Tegelijk moet het veel makkelijker worden om door te stromen naar het hbo of de universiteit, als jongeren zich op die manier verder willen ontwikkelen. ‘We hopen juist ook voor mbo-studenten perspectief te ontwikkelen in deze coalitie’, stelt Timon van Engen van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) brengen het perspectief van de studenten op tafel. ‘De studiedruk, het leenstelsel, het gebrek aan studentenwoningen: het zijn allemaal onderdelen van een breder verhaal waar studenten door geraakt worden en waardoor de druk op hen toeneemt’, zegt Carline van Breugel van de LSVb. ‘Daarom willen we de komende maanden naar al die onderdelen kijken en zo komen tot oplossingen die echt het verschil maken.’

Denk mee over de toekomst van jongeren

Tom van den Brink van het ISO benadrukt het belang van brede betrokkenheid. ‘De inzet van de hele coalitie is dat deze samenwerking de komende maanden groeit in deelnemers en in partijen. De toekomst van jongeren is de verantwoordelijkheid van heel Nederland. Praat daarom mee en meld je aan!’ Coalitie-Y wil de komende maanden online en tijdens bijeenkomsten van meer jongeren horen waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen ze zien.

‘Tegen ons, generatie-Y, is verteld dat als je maar je best doet, je alles kan bereiken wat je wilt. Maar nu laat de realiteit wat anders zien,’ aldus Siewerd de Jong, voorzitter van PerspectieF. ‘Dit overstijgt politieke grenzen daarom hopen we ook dat andere politieke jongerenorganisaties en partijen aanhaken.’

Op veel plekken zoals in de Sociaal Economische Raad wordt nagedacht en gesproken over de druk op jongeren. Nu is de tijd om te handelen en om met oplossingen te komen. Jongeren, betrokken organisaties en iedereen die begaan is met de toekomst van generatie-Y en mee wil denken of zich scharen achter Coalitie-Y kunnen zich aanmelden via Coalitie-Y.nl

[i] https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/nieuws-dertigers-overtreffen-hun-ouders-minder-vaak-in-inkomen/

[ii] Deze coalitie richt zich in de eerste plaats op de groep geboren tussen 1985 en 2005. Generatie-Y + 5 jaar.

GroenLinks-verzoek ingewilligd: einde ‘individueel wegstuurcontract’ mbo nabij | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-02-2019 00:00

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) maakt op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil een einde aan de ‘onderwijsovereenkomst’ die mbo-studenten moeten sluiten als ze aan een beroepsopleiding beginnen. ‘Goed dat ook de minister inziet dat studenten niet zijn gebaat bij een onnodig wegstuurcontract’, laat Özdil in een eerste reactie weten.

De onderwijsovereenkomst had volgens Van Engelshoven moeten leiden tot een versterkte rechtspositie van studenten in het mbo, maar ze stelt in een brief aan de Kamer vast dat hiervan geen sprake is. Het contract wordt om die reden geschrapt. Om de rechtspositie van mbo-studenten te versterken, worden de regels waaraan het mbo wettelijk moet voldoen aangepast. Instellingen krijgen de mogelijkheid individuele maatwerkregels vast te leggen in een statuut, mits dat gebeurt met instemming van hun studentenraad.

Özdil vindt het plan van de minister een flinke sprong voorwaarts. Hij heeft vanaf zijn beëdiging als Kamerlid een punt gemaakt van het voor studenten nadelige contract, dat alleen in het mbo bestaat. ‘Ik wil best aannemen dat de onderwijsovereenkomst met de beste bedoelingen is bedacht, maar in de praktijk blijkt het vooral een middel waarmee instellingen een student zonder al te veel gedoe kunnen wegsturen als ze eens een paar vakken missen. Ik ben blij dat de minister daar nu een eind aan maakt. Bovendien is het weer een stap naar uniformiteit in het onderwijs: voor hbo- en wo-studenten vonden we het ook nooit nodig.’