Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

928 documenten

Voor de strijd om talenten is studentenhuisvesting cruciaal

VVD VVD Amsterdam 18-09-2020 23:58

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/40752/voor-de-strijd-om-talenten-is-studentenhuisvesting-cruciaal

Eind augustus las ik in de Folia, het studentenblad van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, over de recente studentenacties tegen ‘kippenhokken’ waar de Amsterdamse studenten tegenwoordig de hoofdprijs voor betalen. Een van hen vertelde over zijn persoonlijke situatie die voor velen herkenbaar klinkt. Hij betaalde 520 euro per maand voor een kamer van 10 vierkante meter in Amsterdam Zuidoost. “Op Facebook komen soms ook soortgelijke kamers voor 800 euro voorbij, dat is belachelijk”  aldus Pepijn. 800 euro voor een kamertje van 10m2 is inderdaad veel te veel. En ja, Amsterdam is de mooiste stad van de wereld waar je als student veel voor over hebt. Maar de huidige prijzen zijn niet meer redelijk te noemen.

Enkele jaren geleden verenigden alle Amsterdamse onderwijsinstellingen zich samen met ‘jongeren woningcorporaties’, De Key en DUWO in ‘coalitie kennisstad’. Zij publiceerden in 2017 een pamflet waarin werd berekend dat Amsterdam per jaar 2.000 extra studentenwoningen nodig heeft met in hoofdzaak een huur tot 410 euro. Volgens de ondertekenaars van het pamflet is dit te realiseren met nieuwbouw én met innovatieve verhuurconcepten in bestaande bouw, bijvoorbeeld met friends-contracten en sociale huurwoningen rondom de campussen.

Beide terechte oplossingen willen in Amsterdam helaas niet echt van de grond komen. De nieuwbouw wil niet vlotten en sinds 2018 worden de tekorten alleen maar groter in plaats van kleiner. Maar ook de woondeelconcepten zijn geen oplossing meer nadat het stadsbestuur in 2019 de regels flink heeft aangescherpt. Dat laatste was voor de woningbouwcorporaties zelfs aanleiding om te stoppen met de friends-contracten. Eeuwig zonde, want het was de ideale manier voor studenten om samen een huis te vinden. We kunnen in deze stad enkel vooruit als we meer bouwen en bestaande woningen beter benutten via woningdelen.

Toen ik zelf student was en in 2005 naar Amsterdam verhuisde om hier te studeren had ik  het geluk een jaartje te kunnen wonen in een studentenhuis waar ik het huis deelde met andere huisgenoten. Dit was een fantastische ervaring en is een slimme manier om de woningnood het hoofd te bieden. Daarna had ik het geluk om bij DUWO een jongerenstudio te huren waarvoor ik ca 400 euro betaalde. Ik weet dus hoe belangrijk het is om woondeel-concepten mogelijk te houden maar ook hoe het is om je eigen betaalbare woning te hebben.

Daarom zal ik mij de komende jaren in de gemeenteraad hard maken om voldoende aandacht te houden voor studentenhuisvesting. Zodat studenten niet alleen in Amsterdam kunnen studeren maar hier ook kunnen wonen, werken en leven. Want dat is de enige voorwaarde voor de groei van onze kennisinstituten en daarmee voor de economische, sociale en culturele verrijking van Amsterdam. Ik vind dat het stadsbestuur tot en met 2022 minimaal 8000 studentenwoningen erbij moet bouwen. Er liggen nu plannen klaar om maximaal 5850 woningen te gaan bouwen. Zelfs als die allemaal worden gerealiseerd dan komt dat nog lang niet in de buurt van wat nodig is. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Hala Naoum Néhmé

Voor de strijd om talenten is studentenhuisvesting cruciaal

VVD VVD Amsterdam 18-09-2020 23:58

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/40752/voor-de-strijd-om-talenten-is-studentenhuisvesting-cruciaal

Eind augustus las ik in de Folia, het studentenblad van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, over de recente studentenacties tegen ‘kippenhokken’ waar de Amsterdamse studenten tegenwoordig de hoofdprijs voor betalen. Een van hen vertelde over zijn persoonlijke situatie die voor velen herkenbaar klinkt. Hij betaalde 520 euro per maand voor een kamer van 10 vierkante meter in Amsterdam Zuidoost. “Op Facebook komen soms ook soortgelijke kamers voor 800 euro voorbij, dat is belachelijk”  aldus Pepijn. 800 euro voor een kamertje van 10m2 is inderdaad veel te veel. En ja, Amsterdam is de mooiste stad van de wereld waar je als student veel voor over hebt. Maar de huidige prijzen zijn niet meer redelijk te noemen.

Enkele jaren geleden verenigden alle Amsterdamse onderwijsinstellingen zich samen met ‘jongeren woningcorporaties’, De Key en DUWO in ‘coalitie kennisstad’. Zij publiceerden in 2017 een pamflet waarin werd berekend dat Amsterdam per jaar 2.000 extra studentenwoningen nodig heeft met in hoofdzaak een huur tot 410 euro. Volgens de ondertekenaars van het pamflet is dit te realiseren met nieuwbouw én met innovatieve verhuurconcepten in bestaande bouw, bijvoorbeeld met friends-contracten en sociale huurwoningen rondom de campussen.

Beide terechte oplossingen willen in Amsterdam helaas niet echt van de grond komen. De nieuwbouw wil niet vlotten en sinds 2018 worden de tekorten alleen maar groter in plaats van kleiner. Maar ook de woondeelconcepten zijn geen oplossing meer nadat het stadsbestuur in 2019 de regels flink heeft aangescherpt. Dat laatste was voor de woningbouwcorporaties zelfs aanleiding om te stoppen met de friends-contracten. Eeuwig zonde, want het was de ideale manier voor studenten om samen een huis te vinden. We kunnen in deze stad enkel vooruit als we meer bouwen en bestaande woningen beter benutten via woningdelen.

Toen ik zelf student was en in 2005 naar Amsterdam verhuisde om hier te studeren had ik  het geluk een jaartje te kunnen wonen in een studentenhuis waar ik het huis deelde met andere huisgenoten. Dit was een fantastische ervaring en is een slimme manier om de woningnood het hoofd te bieden. Daarna had ik het geluk om bij DUWO een jongerenstudio te huren waarvoor ik ca 400 euro betaalde. Ik weet dus hoe belangrijk het is om woondeel-concepten mogelijk te houden maar ook hoe het is om je eigen betaalbare woning te hebben.

Daarom zal ik mij de komende jaren in de gemeenteraad hard maken om voldoende aandacht te houden voor studentenhuisvesting. Zodat studenten niet alleen in Amsterdam kunnen studeren maar hier ook kunnen wonen, werken en leven. Want dat is de enige voorwaarde voor de groei van onze kennisinstituten en daarmee voor de economische, sociale en culturele verrijking van Amsterdam. Ik vind dat het stadsbestuur tot en met 2022 minimaal 8000 studentenwoningen erbij moet bouwen. Er liggen nu plannen klaar om maximaal 5850 woningen te gaan bouwen. Zelfs als die allemaal worden gerealiseerd dan komt dat nog lang niet in de buurt van wat nodig is. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Hala Naoum Néhmé

30 september - Politiek Inloopuur: Laat je stem horen

CDA CDA Delft 17-09-2020 20:44

Wippolder en TU Noord zijn prachtige wijken. Maar er zijn ook zorgen. Over het beperkte aantal parkeerplaatsen. Of juist over het vergunningparkeren. De ontsluiting van de Zeeheldenbuurt. De splitsing van woningen tot studentenkamers. De overlast van studenten. De gevolgen van Schieoevers Noord. De veiligheid op straat. Het deponeren van afval naast containers. Waar moet de politiek wat aan doen? Hoe zou je het graag anders zien? Vertel je verhaal. Het CDA Delft wil dat de politiek weer van de inwoners wordt. Daarom luisteren we naar jouw mening. Samen met jou kijken we hoe we je wijk beter kunnen maken. 30 september 2020, 20:00 uur Buurthuis Onder de Schie Rotterdamseweg 51a Delft In verband met corona vragen we je om je vooraf aan te melden via: secretaris@cdadelft.nl

Juist jongeren verdienen nu extra aandacht

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Nederland 16-09-2020 17:41

Het leenstelsel zoals VVD en PvdA met steun van GroenLinks en D66 vorm hebben gegeven, werkt voor veel studenten niet goed. Te veel jonge mensen ondervinden nu schroom of angst. Zeker diegenen voor wie studeren nog geen familietraditie is.

Daarom doet D66 het voorstel voor een nieuwe studiebeurs. Studenten waarvan ouders tot twee keer modaal verdienen – dat is zes op de tien van alle studenten – krijgen een studiebeurs van maximaal 400 euro per maand. Daarbovenop moet een belastingkorting komen voor iedereen, dus ook voor alle studenten van maximaal 300 euro per maand.

Schriftelijke Vragen: Kansen in coronatijd

D66 D66 Leeuwarden 16-09-2020 12:20

Duurzame arbeidsparticipatie vraagt een sterke lokale economie, inzet op scholing en het vergroten van kansen.

Met de presentatie van het programma Onderwijs, Economie en Arbeidsmarkt en de Coronabrief VI liet het college zien dat zij hier hard aan werkt. Echter, de plannen zijn nog niet concreet genoeg. Door het stellen van schriftelijke vragen aan het college van B&W vraagt D66 Leeuwarden extra aandacht voor het aanbieden van opleidingen met baangarantie aan inwoners met een bijstandsuitkering. Daarnaast vraagt de fractie zich af of de kansen die in coronatijd gecreëerd worden wel volledig worden benut.

Hier kunt u onze Schriftelijke Vragen lezen die we gesteld hebben aan het college van B&W.

https://leeuwarden.d66.nl/2020/09/16/schriftelijke-vragen-kansen-in-coronatijd/

The post Schriftelijke Vragen: Kansen in coronatijd appeared first on D66 Leeuwarden .

Opening politieke jaar

PvdA PvdA Friesland 21-08-2020 11:48

FOTOREPORTAGE – Na het zomerreces beginnen ook de fracties van de Provinciale Staten rond september weer aan het nieuwe politieke seizoen. Als PvdA-fractie waren we daarom voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus met de volledige fractie fysiek bij elkaar.

https://friesland.pvda.nl/nieuws/12733/20200819-DSC_0182

In de Dairy Campus bespraken we hoe we het PvdA-geluid in de Staten (en daarbuiten) nog beter kunnen laten horen. Daarmee beginnen we vol energie en met nieuwe inspiratie aan dit politieke jaar.

https://friesland.pvda.nl/nieuws/12733/IMG_3777

Eke Folkerts vertelde ons meer over de Dairy Campus. Dit onafhankelijke onderzoekscentrum van de Universiteit Wageningen voert wetenschappelijk onderzoek en ideeën uit het bedrijfsleven in de praktijk uit. Ze doen dit voor boeren,  de overheid en studenten. Naast de Universiteit Wageningen werkt de Dairy Campus ook vaak samen aan projecten met de RUG, Campus Fryslân en Van Hall Larenstein.

 

https://friesland.pvda.nl/nieuws/12733/20200819-DSC_0194

Ze doen door middel van tests op kleine groepjes koeien onderzoek naar de bodem, voeding, milieu, dierenwelzijn en emissies. Veel van het onderzoek dat op de Dairy Campus gedaan wordt moet een positieve impact hebben op de keten, dierenwelzijn en het klimaat. Met 15.000 bezoekers in 2018 wordt de kennis die op de Campus verzameld is op een unieke manier verspreid. Het uitwissen van kennis tussen partijen is wat de Campus uniek maakt in de wereld.

Het bericht Opening politieke jaar verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

In Memoriam: Martin Konings

PvdA PvdA CDA Limburg 05-08-2020 13:18

Dinsdag 28 juli overleed voormalig PvdA-politicus Martin Konings in Maastricht. Hij werd 91 jaar. Voorzitter Jacques Costongs van het Gewestbestuur PvdA Limburg schreef een In Memoriam over hem.

MARTIN KONINGS 15 maart 1929 ‘s-Hertogenbosch – 28 juli 2020 Maastricht Limburgs visitekaartje in Den Uyl periode

Kleinzoon en zoon van spoorwegmannen (het socialisme kwam in Limburg ook door het spoor naar binnen). Hij studeerde elektrotechniek aan de LTS en later volgde hij docentenopleidingen. Hij was monteur bij Philips en de PTT en daarna docent elektrotechniek aan de LTS en MTS te Maastricht.  Hij was actief vakbondslid in de ABOP. Ook partijpolitiek werd hij steeds actiever. Martin was voorzitter van de afdeling Maastricht en voorzitter van het gewest Limburg van 1969 tot 1973. Van 1973 tot 1986 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

https://limburg.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-martin-konings/Martin Konings

In de jaren zestig en zeventig stonden de bestaande politieke verhoudingen in Limburg fors onder druk. De dominantie van de KVP in Limburg kwam steeds meer onder vuur te liggen. In 1966 kreeg de PvdA in Limburg voor het eerst een gedeputeerde. Pas in 1975 de eerste burgemeester. Vanaf zijn eerste stap als voorzitter van het gewest bekritiseerde hij deze positie van de KVP/CDA. Hij bekritiseerde de cumulatie van functies, de innige band met bedrijven en de ‘vriendenrepubliek’ tussen KVP en met name bouwbedrijven. Maar Martin pakte ook zijn ‘eigen’ bestuurders aan als dat nodig was, want het kon niet zo zijn dat in de PvdA de integriteit niet vanzelfsprekend was. Zijn geliefde voorbeelden: 9 aalmoezeniers van de arbeid vervulden 200 functies, 7 leden van Gedeputeerde Staten 118 functies, met de gouverneur Van Rooy als koploper: 11 functies inclusief twee commissariaten.

Tevens leverde hij felle kritiek op de intolerante houding van de KVP bij het weigeren van medewerking aan het stichten van niet katholiek scholen: bijzonder neutraal dan wel openbaar. Er moest ook plaats zijn voor niet – katholieken in Limburg. Desnoods zou de minister zelf openbare rijksscholen in Limburg moeten stichten.

Vanaf het begin pleitte hij voor het benoemen van een aantal burgemeesters dat paste bij de verkiezingsresultaten van de PvdA. Continu leverde hij ook kritiek op de coöptatie die in vele Limburgse stichtingen volstrekt gebruikelijk was. Ook als kamerlid stelde hij die Limburgse voorbeelden vaak aan de orde. Bij de benoeming van een nieuwe gouverneur stelde hij in de kamer in 1977 dat het goed was dat geen gedeputeerden uit Limburg gekozen zouden worden: “Zij behoren”, zegt hij, “tot de clan die Limburg sinds onheuglijke tijden regeert en daar moet nu maar eens de bezem door.”

Als Limburgs kamerlid had hij, naast bovenstaande onderwerpen, natuurlijk zijn handen vol aan het vechten (binnen de partij en in de kamer) voor de vestiging van de Universiteit in Maastricht en de PNL-gelden voor herstructurering van het mijngebied.

Maar zijn belangrijkste activiteiten in de kamer lagen op het terrein van het onderwijs: de middenschool, het vierjarig maken van de Mavo, technisch onderwijs, vrijheid van onderwijs voor alle gezindten etc. Een insider op het gebied van onderwijs, met het hart op de goede plaats. Uit eigen ervaring wist hij wat de betekenis van onderwijs was: gelijke kansen voor alle kinderen.

Opvallende standpunten in de kamer: zeer kritisch op het  NAVO-lidmaatschap, principieel anti-kernwapens, tegen de loonmaatregel van het kabinet Den Uyl in 1976. Een kamerlid dat ook tegen de eigen coalitie in durfde te stemmen als het over principiële  zaken ging.

Tot slot: Martin was fervent carnavalsvierder. Twee jaar geleden nog stond deze vierder voor het Haantje op de Markt te Maastricht. Twee jaar geleden op een mei was hij in de Berchmans in Maastricht erbij: Zijn toespraak: het gaat weer beter met de partij, de idealen, de waarden zijn nog even actueel.

Hieronder afgebeeld: v.l.n.r. Jean Eijssen, Mia Ebbelink, Martin Konings, Raymond Leenders.

https://limburg.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-martin-konings/Martin Konings viert Carnaval in Maastricht.

Kortom: een kritisch, principieel, bescheiden, deskundig  fijn mens. We zijn als partij dankbaar voor de bijdrage van hem aan de kwaliteit van leven van de inwoners van Limburg en Nederland.

Jacques Costongs,

Voorzitter gewest Limburg van de Partij van de Arbeid.

Het bericht In Memoriam: Martin Konings verscheen eerst op PvdA Limburg.

Student en huisvesting

PvdA PvdA CDA Maastricht 17-07-2020 08:11

Met interesse las PvdA Maastricht we de raadsinformatiebrief “Beste Studentenkamerstad” van 7 juli jl., waarin wordt aangegeven dat Maastricht door de studentenvakbond LSVB is uitgeroepen tot beste studentenkamerstad. Uit het rapport komt naar voren dat deze eerste plek met name komt door de informatievoorziening aan studenten, die met kop en schouders boven de andere steden uitsteekt. Nadere bestudering van dit rapport, maar ook de ontwikkelingen in Maastricht de afgelopen jaren, geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college.

1. Wat betreft de particuliere verhuur steekt de situatie in Maastricht volgens het rapport schril af ten opzichte van de andere steden. Wat is volgens u hiervan de oorzaak? 2. Uit het rapport blijkt dat de stad wil blijven inzetten op grootschalige, private huisvestingscomplexen voor studenten, bij voorkeur in de stad zelf. Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de particuliere markt?

In het antwoord op onze artikel47-vragen van 2 maart 2020 stelt het college dat er geen andere inzichten zijn wat betreft vraag en aanbod inzake de programmering studentenhuisvesting 2019-2024. In dat antwoord staat verder dat de groei van de studentenaantallen mede wordt gevoed door de groei van internationale studenten. Wij kunnen ons voorstellen dat de covid19-crisis deze groei beïnvloed heeft.

3. Heeft u in beeld hoeveel studenten het komend jaar woonruimte zoeken in de stad Maastricht en hoeveel studenten vanwege de covid19-maatregelen – en mogelijkheden die de UM biedt – kiezen om ofwel op en neer te reizen ofwel gebruik te maken van de off campus/online mogelijkheden? 4. Geeft de covid19-crisis aanleiding om op het gebied van de programmering tot andere inzichten te komen? 5. Bent u van mening dat de mogelijke afname van studenten die onderwijs on campus/in Maastricht zullen volgen, mogelijkheden biedt om de legalisatie van kamerverhuur en de veiligheid van particuliere studentenkamers prioriteit te geven?

In de raadsinformatiebrief “uitvoeringsprogramma studentenhuisvesting” van 30 oktober 2019 gaf het college aan verheugd te zijn over het grote aantal initiatieven dat na raadsbesluit bij de gemeente was aangemeld. Wethouder Heijnen (CDA) gaf in deze raadsinformatiebrief een overzicht van de status van de grootschalige plannen voor 2020. Het betrof 513 permanente woonunits waar er gemiddeld 485 per jaar nodig zouden zijn. In mei 2020 kwam het bericht dat er een intentieovereenkomst is gesloten voor een plan voor 500 zelfstandige studentenwoningen op de locatie Duboisdomein 50. Daarnaast wordt in de stukken over ontwikkeling van het SAPPI zuidwest gebied gesproken over het ontwikkelingen van nog eens 160 studentenkamers.

6. Kunt u een overzicht geven van de huidige status grootschalige plannen? Om hoeveel geplande eenheden gaat het voor de jaren 2020, 2021 en verder? Kunt u daarbij per ontwikkeling aangeven binnen welke prijsklasse de eenheden zullen liggen? 7. De onlangs genoemde/voorgenomen plannen op het Duboisdomein en het SAPPI-terrein vinden beide plaats in wijken waar reeds grootschalige (tijdelijke) studentenwoningen zijn ontwikkeld, te weten het complex Bassin in Boscherpoort en het tijdelijke ‘container’ complex in Randwyck. Hoe worden bewoners in deze wijken betrokken bij de plannen?

Het bericht Student en huisvesting verscheen eerst op PvdA Maastricht.

VVD-Raadslid biedt afstudeeronderzoek aan Teylings college aan.

VVD VVD Teylingen 09-07-2020 09:41

VVD Teylingen - Raadslid Hidde Verhoeve heeft in de raadsvergadering van 9 juli zijn afstudeeronderzoek, getiteld ‘Gedragen duurzaam’, aangeboden aan het college van B&W van Teylingen. Het is een onderzoek naar het politiek- en maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie.

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/40286/vvd-raadslid-biedt-afstudeeronderzoek-aan-teylings-college-aan

In opdracht van de gemeente Wassenaar heeft Verhoeve zich sinds februari bezig gehouden met het huidige en mogelijk te verkrijgen draagvlak voor de energietransitie. De complexe puzzel gaat zoveel verder dan de technische invulling van verduurzamingsmaatregelen. 

Verhoeve stelt dan ook dat zonder draagvlak er simpelweg geen stappen gezet kunnen worden. Hoe wil onder andere Teylingen dan in 2050 verduurzaamd zijn? Dit aspect is dus net zo belangrijk maar écht niet eenvoudig en snel overschat. 

Om deze reden heeft Verhoeve zijn afstudeeronderzoek dan ook aangeboden aan het Teylingse college. Het onderzoeksresultaat is volgens het raadslid in grote lijnen universeel van aard, de aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen zijn volgens hem dus ook van toegevoegde waarde voor de gemeente Teylingen. 

“Het is lastig om de onderzoeksresultaten in één mooie volzin samen te vatten, een deel van het onderzoek gaat in op de huidige draagvlak-technische uitgangspunten van zowel politici als inwoners. Een ander deel gaat in op het mogelijk te verkrijgen draagvlak door een aantal aanbevelingen op te volgen”. 

Het onderzoek, ter afronding van de HBO-bachelor Bestuurskunde, is beoordeeld met een 9. De verdediging van het onderzoek met een 10. 

Meer cultuur op Zuid dankzij de Cultuurcampus | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks Rotterdam 09-07-2020 00:00

GroenLinks juicht de komst van de Cultuurcampus op Zuid toe. Een plek waar kunst, cultuur en onderwijs samenkomen. Deze week werd de locatie bekend: Charloisse Hoofd bij de ingang van de Maastunnel.

GroenLinks is blij met deze samenwerking in cultuur en onderwijs. Dat dit op Zuid gaat plaatsvinden maakt het extra speciaal, want dat betekent dat Rotterdam groeit. Bovendien moet cultuur en onderwijs voor iedereen bereikbaar zijn. Deze Cultuurcampus draagt daar goed aan bij. Het is een fantastische plek om om te leren en studeren, ondernemen, onderzoeken, ontmoeten en creëren.

Raadslid Jimmy Smet: ‘Naast dat het straks the place to be wordt voor jonge Rotterdammers en jongeren van (ver) daarbuiten, is het ook een spannende ontwikkeling. Niet alleen voor Zuid en voor onderwijs en cultuur, maar ook voor de stedelijke ontwikkelingen in de toekomst: mobiliteit, woonkwaliteit en ontwikkeling van de Waalhaven. Het is een prachtige, logische opwaardering van de gehele Maashavenkade: een unieke locatie.’ 

Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam gaan samenwerken op de Cultuurcampus. De Cultuurcampus wordt een architectonische blikvanger die toeristen trekt voor cultuur en gaat bijdragen aan meer mbo, hbo en wo op Zuid. De planning is dat in 2022 de eerste studenten verwelkomd kunnen worden op de locatie Charloisse Hoofd.