Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

41 documenten

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst er uit?

D66 D66 Groningen 21-11-2019 10:48

Paul van Meenen en Jan Paternotte, beiden onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer voor D66, zijn aanstaande maandag 25 november in Groningen om in gesprek te gaan met Groningers met een hart voor onderwijs over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Jim: “Als we het onderwijs helemaal opnieuw kunnen inrichten, hoe zou het er dan uitzien?”

Overdag gaan de politici in gesprek met leerlingen en leerkrachten van OBS Pendinghe in Selwerd. Vervolgens bezoeken zij de Hanzehogeschool om met onderzoekers, docenten en studenten die een lerarenopleiding volgen, van gedachten te wisselen over ideeën voor de toekomst van het onderwijs en de positie en opleiding van leerkrachten en docenten.

In de avond is er van 19.00 tot 21.00, een voor het publiek vrij toegankelijk avondprogramma in Het Heerenhuis (Spilsluizen 9). Tijdens dit programma gaan de onderwijswoordvoerders het gesprek aan met Groningers met een hart voor het onderwijs. “We zijn heel benieuwd naar de ideeën over goed en toegankelijk onderwijs dat alle kinderen de kans biedt zich optimaal te ontwikkelen en hun dromen te verwezenlijken, aldus Jim. Zowel leden als niet-leden van D66 zijn van harte welkom bij dit avondprogramma.

Meer informatie over de scholenreis van Paul van Meenen en Jan Paternotte is te vinden via de Scholenreis website van D66. Deze website bevat ook een aantal van de ideeën van de politieke partij voor een nieuwe visie op onderwijs en de obstakels die daarvoor zullen moeten worden overwonnen. Opgeven voor deelname aan deze avond kan via deze link.

Het bericht Hoe ziet het onderwijs van de toekomst er uit? verscheen eerst op Groningen.

Presentatie speelplekken voor de binnenstad | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Groningen 13-11-2019 00:00

Afgelopen dinsdag presenteerden studenten van de opleiding Built Environment van de Hanzehogeschool hun ontwerpen voor speelmogelijkheden voor kinderen in de binnenstad. Hiermee werd een vervolg gegeven aan het Let’s Gro-evenement waarop op initiatief van GroenLinks, D66, PvdA en CDA ideeën werden verzameld voor extra kinderspeelplekken in het stadscentrum.

GroenLinks raadslid Femke Folkerts toonde zich blij verrast met de ontwerpen van de studenten. Haar favoriet was het idee van een speelroute, een langgerekt lint van objecten in de Herestraat bijvoorbeeld. Folkerts: “Het zijn hele mooie ontwerpen die een goede inspiratie kunnen zijn voor hoe we de binnenstad leuker kunnen maken voor kinderen”.

Voor een groene, leefbare en bereikbare provincie

D66 D66 Groningen 03-07-2019 10:45

Dit is de woordvoering van fractievoorzitter Geert Kamminga, zoals uitgesproken in de Algemene Beschouwingen van 3 juli 2019.

Het was een druk, soms zelf hectisch politiek jaar: Verkiezingen, een formatie en de start van een nieuw college. D66 maakt onderdeel uit van dit nieuwe college en dat is terug te zien in het collegeakkoord. Er staan belangrijke ambities in als het gaat om duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. En nu, zo vlak voor het reces, sluiten we dit politieke jaar af met de algemene politieke beschouwingen.

Ik zal eerlijk zijn, tijdens het voorbereiden van deze beschouwing dwaalden mijn gedachten soms al even af naar de vakantie die voor de deur staat. Over twee weken vertrek ik naar de Italiaanse Alpen om daar de Stelvio, de Gavia en de Mortirolo te beklimmen op de fiets. Kijkers van de Giro D’Italia zullen deze namen misschien herkennen. En hoewel velen zich mogelijk niet kunnen voorstellen dat het leuk is om 2 uur zwoegend en zwetend een berg op te fietsen moet ik bekennen dat ik me na een druk politiek jaar me eigenlijk geen betere ontspanning kan voorstellen.

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik heb de wat onhebbelijke neiging om, als ik aan vakantie denk, ook meteen weer aan het einde van die vakantie te denken. En zo realiseerde ik me ook dat als  ik terugkom in Groningen, de Keiweek voor de deur staat. Bijna 10.000 nieuwe studenten uit binnen- en buitenland komen kennismaken met onze provincie. Een groot aantal van hen zal direct verliefd worden en nooit meer vertrekken. Hun eerste indruk zal vooral op de stad gericht zijn. Misschien zullen ze zich verbazen over het ontbreken van sluitingstijden, over de enorme hoeveelheid fietsen en over de eierballen uit de muur.

Maar als de introductieperiode voorbij is en de studenten zich hier settelen, wat voor provincie treffen ze dan aan? En misschien een belangrijke vraag voor ons: als zij klaar zijn met studeren, wat ongeveer samenvalt met het einde van deze collegeperiode, in wat voor provincie kunnen zij dan blijven wonen, werken, leven?

Wat d66 betreft is dat een provincie die vooroploopt in de aanpak van de klimaatcrisis. Vooroplopen bekent dan dat Groningen de provincie is die haar inwoners het beste ondersteunt om de energietransitie te realiseren. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van inspraak en door middel van een energiebespaarlening: een lening die mensen helpt om maatregelen te treffen in hun eigen woning, de woning te isoleren en zelf energie op te wekken. Deze lening is er juist ook voor mensen met een kleinere beurs.

Afgelopen woensdag kregen we al een toezegging van GS dat hiervoor expliciet de mogelijkheden in beeld worden gebracht. Vooroplopen betekent ook dat we hier in Groningen de waterstofeconomie ontwikkelen. Minister Wiebes schreef het afgelopen week nog in een brief aan de Tweede Kamer: het Noorden als Europees centrum voor waterstof, voor nieuw economisch perspectief. Het Noorden als inspirerend voorbeeld van samenwerken aan een betere nieuwe wereld.

Vooroplopen betekent ook dat hier, in Groningen, wetenschappers, bedrijven en inwoners ontdekkingen en innovaties doen die nodig zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Dat gebeurt nu al, bijvoorbeeld in de Energy Academy en op EnTranCe op de Zernike-campus. In allerlei innovatieve samenwerkingsverbanden werken onderzoekers uit de hele wereld aan het oplossen van deze crisis. Zij werken aan innovaties die de transitie verder brengen en waar Groningers hun geld mee verdienen of gaan verdienen.

Als het aan D66 ligt is dat ook een provincie die leefbaar is. En dat begint met een einde maken aan de aardbevingen. Ik heb het nog niet zo lang geleden hier al gezegd en ik herhaal dat hier: Als het de komende vier jaar niet lukt om de veiligheid terug te brengen met een goedlopende versterkingsoperatie, als het niet lukt om een menselijke, ruimhartige schadeafhandeling te realiseren, als het niet lukt om het vertrouwen van de gedupeerden terug te winnen, dan zullen we over vier jaar spreken van vier verloren jaren. We kunnen ons dat niet veroorloven.

D66 wil er samen met iedereen die mee wil doen er alles aan doen om dit dossier op te lossen. Het is dan ook goed dat minister Wiebes zoekt naar de mogelijkheden om naar 12 miljard kuub te gaan. Dat moet lukken. En daarna moet het zo snel mogelijk naar nul.

D66 wil dat Groningers er zeker van zijn dat hun huizen veilig zijn. Dat ze weten waar ze aan toe zijn en duidelijkheid krijgen over de versterking. De minister van BZK kan en moet daar het verschil maken,En ik zal haar daar ook op aanspreken als dat nodig is. D66 vraagt met vele anderen al geruime tijd om een ruimhartige schaderegeling. Met de uitvoering van het Generaal Pardon deze week,krijgt een grote groep Groningers het heft weer in eigen handen. Eindelijk.

Nu is het zaak dat de ingenieurs zich als de wiedeweerga bezig gaan houden met langslepende complexe gevallen. We zijn er nog lang niet, maar we maken stappen. Laten we dat gezamenlijk blijven doen.

Voor D66 draait leefbaarheid ook om bereikbaarheid. Makkelijk en zonder hindernissen bij je school en werk kunnen komen. Daar investeert deze coalitie dan ook in. Er wordt geïnvesteerd in duurzame laadpunten voor auto en e-bike, in openbaar vervoer van deur tot deur, in hubs waar verschillende vormen van vervoer samen komen: slimme overstapmogelijkheden op groen vervoer, gecombineerd met pakketpost en oplaadmogelijkheden. En er wordt bijna 30 miljoen geïnvesteerd in fietspaden.

Ons vervoerssysteem zal er over tien jaar heel anders uitzien dan nu. Over twintig jaar is het wellicht onherkenbaar veranderd. Onze vraag aan het College is of ze een duurzame mobiliteitsstrategie wil opstellen voor de provincie Groningen met een doorkijk naar 2030 en met daarin alle eerder genoemde projecten en ontwikkelingen.

Wat we in ieder geval weten is dat het Hoofdstation van Groningen een centraal punt zal blijven in dat mobiliteitssysteem. Daarvoor wordt het station de komende jaren grondig verbouwd. Eén van de mooiste stations van Nederland wordt nog mooier. Door de prima lopende economie valt de aanbesteding van het stationsproject duurder uit. Uitstel van het project is geen optie voor D66. De extra kosten worden nu uit de spoorlijn Groningen-Bremen gehaald en hoewel we deze beslissing begrijpen, willen we wel de ambitie voor de snelle spoorverbinding naar Bremen fier overeind houden. Deze verbinding is een ontbrekende schakel in het Europese spoornetwerk en kan de regionale economie stimuleren. Met een motie in 2012 zetten we die ambitie op de kaart. Vandaag dient D66 samen met veel andere partijen in dit huis een motie in die dit benadrukt.

Even terug naar die nieuwe Groningers die in de zomer allemaal naar onze provincie komen. Terwijl dit college aan de slag gaat, zullen al die nieuwe Groningers, en dat zijn er natuurlijk veel meer dan alleen die studenten, onze provincie leren kennen door stages en werk bij onze bedrijven, door festivals en evenementen, door bezoeken aan de Groninger musea, kerken en natuur, door de ommelanden te verkennen met de fiets of de trein, en ze zullen het vast niet altijd doorhebben, maar dat wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie.

Wat D66 betreft is het perspectief dat wij alle inwoners van Groningen bieden groen, leefbaar en bereikbaar. Dat zijn voor ons ook de maatstaven waarop wij de verrichtingen van dit college zullen beoordelen. Er ligt veel werk op hun te wachten en wij kijken vol verwachting uit naar hun invulling van dat werk.

Interview met Lieke Schoutens | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 07-06-2019 00:00

Deze week werd raadslid Lieke Schoutens geïnterviewd door de Studentenkrant over de kamernood in Groningen. 

Hierin pleit ze voor betere opvang van studenten in noodvoorzieningen tijdens de piekmomenten, een grotere rol voor onderwijsinstellingen in het oplossen van het kamertekort, en alternatieven voor short stay. Schoutens: “Internationale studenten zijn vaak de dupe van de kamercrisis, en eindigen in short stay huisvesting, waar ze geen gelijke huurrechten hebben en te hoge huren moeten betalen. Laten we beter gastvrouwen en -heren zijn, en de uitbuiting van internationale studenten met deze ongewenste constructies stoppen.”

Uitnodiging ledenvergadering 20 juni

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 06-06-2019 19:43

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1276840/130900/Profiel-CU-T-400x400Het bestuur van de Christen Unie Groningen nodigt u bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering. Wij willen de vergadering D.V. houden op donderdag 20 juni 2019 in het Floreshuis te Groningen. We mogen voor het eerst deelnemen aan het college en we kijken dan ook graag samen met jullie terug op de eerste periode. Ook de fractie wil jullie graag bijpraten over waar ze mee bezig zijn. Verder zullen de jaarcijfers en het fractiejaarverslag worden behandeld.

Betreft:                Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDag en datum:     donderdag 20 juni 2019Inloop :                19.45uAanvang:             20:00uLocatie:                Floreshuis, Floresplein 19, 9715 HH Groningen 

Mocht u het financieel jaarverslag en/of het fractiejaarverslag per email of per post willen ontvangen, neemt u dan contact op met de secretaris: secretaris@groningen.christenunie.nl. Op de vergadering zullen enkele exemplaren uitgeprint voor u klaar liggen.

namens het bestuur,

Johannes Weening[e] voorzitter@groningen.christenunie.nl

Agenda

Opening Jaarverslag financiën  Jaarverslag fractie  Stand van zaken door Inge Jongman (college) en Gerben Brandsema (fractie) Afscheid bestuursleden Rondvraag  Sluiting

Na afloop van dit programma zal er een borrel zijn om de samenkomst gezamenlijk af te sluiten. 

SP: “Wethouder krijgt laatste kans om studentenhuisvesting op orde te brengen”

SP SP PvdA Groningen 05-04-2019 09:27

De SP-gemeenteraadsfractie geeft wethouder Van der Schaaf (PvdA) een laatste kans om de huisvesting voor internationale studenten dit studiejaar op orde te brengen. De afgelopen jaren was steeds de huisvesting voor internationale studenten niet op orde. Daardoor moesten studenten in noodvoorzieningen als tenten, containers en schoolgebouwen slapen, vaak tegen een hoofdprijs.

De SP waarschuwt dit niet meer te accepteren. De socialisten vinden bovendien dat er harder ingegrepen moet worden om de permanente groei van studenten aan de RUG en Hanzehogeschool aan banden te leggen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/04/sp-wethouder-krijgt-laatste-kans-om-studentenhuisvesting-op-orde-te-brengen“Ieder jaar krijgen we te horen dat de wethouder afspraken maakt met de RUG en Hanze. Ieder jaar worden de problemen erger. Wij geven deze wethouder nog één kans. Als het niet goed gaat in september dan is het wel klaar.”

De SP kaart al jarenlang de slechte huisvesting van studenten in het algemeen aan. De afgelopen 5 jaar waarschuwde de partij voortdurend voor de permanente groei van internationale studenten en de gevolgen die dit voor de huisvesting heeft.

Dijk: “De RUG en Hanze blijven omwille van hun verdienmodel steeds meer internationale studenten aantrekken. Dit zorgt voor problemen in de volkshuisvesting, zorgt voor druk op buurten en wijken, is koren op de molen van huisjesmelkers en zorgt ervoor dat (internationale) studenten belachelijke huurprijzen betalen. We moeten de groei van studentenaantallen daarom stoppen.”

Volgens de socialisten is wethouder Van der Schaaf niet streng genoeg voor de RUG en Hanze. De SP vindt dat de gemeente niet moet meewerken aan de verdere internationalisering van Groningen omdat dit de sociale samenhang en solidariteit niet te goede komt.

“Groningen is en blijft een open en tolerante stad. Maar in de gemeente bestaat een grote woningnood en veel armoede. Het aantrekken van steeds meer studenten vergroot de woningnood en vergroot de concurrentie tussen woningzoekenden en werkzoekenden. Het vergroten van die concurrentie moet de gemeente niet aan meewerken.”, aldus Dijk. 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Gemeenteraad wil stemmen zonder stempas mogelijk maken en meer stembureaus in de wijken en dorpen met laagste opkomst

SP SP Groningen 28-03-2019 12:10

De SP-fractie wil dat de gemeente bij verkiezingen extra stembureaus opent in wijken waar de opkomst het laagst is. De afgelopen verkiezingen werden er meer stembureaus geopend in de binnenstad, het station en op de universiteit en hogeschool. Volgens de SP moet de inzet van de gemeente meer gericht zijn op plekken waar de opkomst laag in plaats van hoog is. Daarnaast stelt de SP voor om het stemmen zonder stempas mogelijk te maken. Beide voorstellen kregen gisteravond steun van de gemeenteraad. 

De verantwoordelijkheid van een hoge opkomst blijft volgens meerdere raadsleden altijd bij politieke partijen zelf liggen. Toch is de gemeenteraad van mening dat met een aantal praktische verbeteringen onnodige drempels vermeden kunnen worden om de opkomst te verhogen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/03/gemeenteraad-wil-stemmen-zonder-stempas-mogelijk-maken-en-meer-stembureaus-in-de“In sommige wijken ligt de opkomst bij verkiezingen slechts tussen de 20 tot 30 procent. Het ligt veel meer voor de hand om daar de drempel om wel te gaan stemmen te verlagen. Bijvoorbeeld door juist daar meer stembureaus te open.”

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en de gemeente Rotterdam komt naar voren dat een groter aantal stembureaus per duizend inwoners bijdraagt aan een hogere opkomst, evenals een toename van het aantal stembureaus in gemeenten.

Ook vraagt de partij zich af waarom men met de stempas moet stemmen. Dijk: “Te vaak verliezen mensen de stempas. Dat is onhandig en onnodig. Iedereen moet bij het stemmen al legitimatie tonen. Waarom is de stempas dan nog nodig? Neem die drempel ook gewoon weg, zodat mensen op een aantal locaties, ook op het laatste moment en zonder stempas, alsnog kunnen stemmen.”

Beide voorstellen konden op brede steun van de gemeenteraad rekenen. Het college van B&W gaat de voorstelen de komende maanden uitwerken. Voor de komende Europese verkiezingen gaat dat helaas nog niet lukken. 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Meint Kolthof, onze nummer 5 op de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 05-03-2019 19:42

Meint Kolthof, onze nummer 5 op de lijst, bij het jongerendebat bij de RUG.

Groningen! Sigrid Kaag heeft een ...

D66 D66 Groningen 20-11-2018 19:24

Groningen! Sigrid Kaag heeft een belangrijk bericht. Over de toekomst van Groningen. Goed onderwijs. Een groene toekomst. En internationale samenwerking.

D66 GroningenGroningers! Jan Terlouw ...

D66 D66 Groningen 16-11-2018 19:24