Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

6 documenten

Uit onderzoek blijkt: Leenstelsel is vooral schuldenstelsel

SP SP Nederland 03-07-2020 15:12

Door het leenstelsel voor studenten moeten jongeren steeds meer lenen, nog meer dan verwacht bij het invoeren van het stelsel in 2015. Dat staat in een evaluatie over het leenstelsel van het ministerie van onderwijs. Volgens SP-Kamerlid Frank Futselaar laat het zien het leenstelsel voor een schuldenstelsel is. 'We zijn een generatie jonge mensen aan het opzadelen met grote schulden. Studenten uit middeninkomens lenen zich suf, terwijl studenten uit lagere inkomens nog steeds financiële moeilijkheden hebben. Het leenstelsel is vooral goed voor de Rijksfinanciën gebleken, maar het zijn jonge mensen die daarvoor betalen met steeds hogere schulden.' Futselaar is bezig met het schrijven van een initiatiefwet om het schuldenstelsel af te schaffen: 'Het is tijd om terug te gaan naar een basisbeurs voor iedereen, voordat de schuldenberg zo groot wordt dat een hele generatie erdoor verpletterd wordt.'

Het rapport toont aan dat de studieleningen van studenten bijna 15% hoger uitvallen dan was verwacht bij invoering van het leenstelsel. Het stelt verder dat specifiek studenten met minder draagkrachtige ouders meer financiële moeilijkheden ervaren en dat deze groep groeit sinds 2013. Daarnaast zijn het vooral de studenten uit gezinnen met middeninkomens die –bij gebrek aan aanvullende beurs- het meeste lenen. Het rapport benoemt verder wel de gedaalde instroom van MBO naar het HBO sinds de invoering van het leenstelsel, maar kan hier nog geen oorzakelijk verband voor vaststellen. De SP ziet dat als een gemiste kans, aangezien het duidelijk lijkt dat de toegankelijkheid vanuit met name het MBO door het leenstelsel is geschaad.

Teken de petitie: compensatie voor de schuldengeneratie

SP SP Nederland 07-09-2019 15:06

Wij eisen compensatie voor het bedrag dat wij tussen het afschaffen en de herinvoering van de basisbeurs zijn misgelopen! Ja, ik steun deze petitie en wil op de hoogte blijven van deze actie:

SP maakt nieuwe wet voor basisbeurs studenten

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-09-2019 09:23

De SP is altijd tegenstander geweest van het schuldenstelsel voor studenten. Door het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel hebben de afgelopen jaren studenten zich voor miljarden meer in de schulden gestoken. Dit is dodelijk voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en zorgt voor zware druk op jonge mensen.

De afgelopen maanden hebben verschillende partijen zich uitgesproken tegen het schuldenstelsel, waaronder PvdA en GroenLinks, die verantwoordelijk voor de invoering waren. Dat is goed nieuws. Wat de SP betreft gaan we echter niet wachten tot een volgend kabinet met het herschrijven van de wet. SP-kamerlid Frank Futselaar werkt daarom aan een initiatiefwet die weer een basisbeurs mogelijk moet maken. Zo kan een nieuw kabinet heel snel een basisbeurs doorvoeren, zonder dat er nog jaren gewacht moet worden.

Futselaar: 'Hoe eerder we jongeren kunnen verlossen van het schuldenstelsel hoe beter. Bovendien zullen we de huidige generaties studenten die wel moeten lenen moeten compenseren. Hoe langer het leenstelsel blijft hoe ingewikkelder dat wordt. Daarom werk ik aan een wet die zorgt dat we vaart kunnen maken.'

Studenten, opgelet! We hebben een ...

SP SP Nederland 01-08-2019 16:10

Studenten, opgelet! We hebben een stageplaats voor online vormgeving. Volg jij een opleiding op dat gebied en wil je je bij onze partij verder ontwikkelen? Check dan de vacature via: https://www.sp.nl/stage

Renteverhoging van de baan: overwinning van jongeren

SP SP Nederland 03-06-2019 14:43

Het nieuws dat het kabinet het voorstel om de rente op studieleningen te verhogen heeft ingetrokken omdat er geen meerderheid in de Eerste Kamer kon worden gevonden is fantastische nieuws voor toekomstige generaties studenten. Zij ontlopen hiermee een gemiddelde extra schuld van zo’n 5000 euro. De SP heeft zich altijd fel verzet tegen de renteverhoging, die geen duidelijk doel heeft en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder verslechterd.

SP-Kamerlid Frank Futselaar: 'De minister wilde niet luisteren toen de halve Tweede Kamer het een zeer onwenselijk en slecht onderbouwd voorstel noemde. Nu een meerderheid in de Eerste Kamer hetzelfde zegt kiest zij eieren voor haar geld. Terecht, want dit voorstel is niet te verdedigen. Voor de SP is de volgende stap het afschaffen van het hele leenstelsel en het terugkeren van de basisbeurs.'

Gerkens: Rutte III stort studenten in de schulden

SP SP GroenLinks VVD CDA Nederland 28-05-2019 13:05

De regering moet luisteren naar de oproep van 27 jongerenorganisaties en afzien van de renteverhoging op studieleningen, betoogt SP-senator Arda Gerkens. De studieschuld, die nu al kan oplopen naar 21.000 euro, dreigt door het voorstel met nog eens 5.000 euro toe te nemen. Of het voorstel een meerderheid gaat halen is nog maar de vraag, want de regering heeft door de breuk van senator Duthler met de VVD geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. De SP was al van begin af aan tegenstander van het leenstelsel voor studenten, dat in 2015 werd ingevoerd. Gerkens: 'Dit leenstelsel is slecht voor de toegankelijkheid van het onderwijs, vergroot de tweedeling en vermindert gelijke kansen. Het verhogen van de rente, waarvan de gelden rechtstreeks naar de staatskas gaan, vindt mijn fractie een slecht plan en kan ook niet onze steun wegdragen.'

Een meerderheid van de Eerste Kamer is inmiddels, mede door een koerswijziging van GroenLinks, tegen het leenstelsel. Senator Gerkens vraagt zich dan ook af waarom er nu nog over de renteverhoging gesproken wordt. 'Dit leenstelsel is een slecht stelsel. Liever had mijn fractie vandaag gesproken over hoe we deze dwaling zouden gaan herstellen. Het stelsel gaat er van uit de student maar zelf moet investeren in zijn toekomst, want hij of zij plukt de vruchten ervan. Het gaat voorbij aan het feit dat de vruchten door de hele samenleving geplukt worden. Deze profiteert namelijk van sterk opgeleide inwoners, zeker in een kenniseconomie als de onze. Om het leenstelsel af te schaffen, moeten er keuzes worden gemaakt en oplossingen worden bedacht.'

27 jongerenorganisaties, waaronder de SP-jongeren van ROOD en ook de jongerenpartijen van de vier regeringspartijen (JOVD, CDJA, Jonge Democraten en PerspectieF), stuurden de Eerste Kamer een brief met de oproep om af te zien van de renteverhoging. De SP roept de regering op hiernaar te luisteren en is zelf voorstander van het herinvoeren van de basisbeurs, omdat het leenstelsel het onderwijs minder toegankelijk maakt voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. De Eerste Kamer stemt op 4 juni, bij de laatste vergadering in de huidige samenstelling, over het voorstel.