Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

30 documenten

SP wil actievere rol voor gemeente om segregatie in onderwijs te stoppen

SP SP Groningen 05-06-2020 13:42

Afgelopen woensdag stond het Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-Zuid op de agenda van de gemeenteraadscommissie. Er is een onderlinge ruil geweest omdat sommige scholen zo hard groeien dat de panden te klein zijn geworden, terwijl andere scholen juist krimpen.

De SP ziet hier een zorgelijke trend in, want het zijn juist de elitaire scholen die zo hard groeien. Hier is dus veel meer aan de hand dan een onderlinge ruil van panden alleen: de segregatie in het onderwijs, die toch al zo groot is in Groningen, wordt steeds groter. 

De scholenruil is goed verlopen, maar een probleem was wel de parkeeroverlast die veroorzaakt wordt door de Groninger School Vereniging (GSV). Deze school is een privaat initiatief en is geen wijkgerichte school en de verkeersoverlast die al het brengen en halen van de kinderen veroorzaakt leidt al een tijd tot buurtprotesten, ook al op de nieuwe plek van de school. 

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/sp-wil-actievere-rol-voor-gemeente-om-segregatie-in-onderwijs-tegen-te-gaan"Het elitaire onderwijs uit de bubbel 'ons kent ons'  groeit net zo hard als de segregatie. De onderwijsinspectie wijst dit dan ook als oorzaak aan."

Voor de overige fracties was dit het enige punt van kritiek, maar de SP wees op de te passieve houding over het segregatieprobleem. Ook de Onderwijsinspectie noemt deze inmiddels erg zorgelijk en wijst als grootste oorzaak dit soort private onderwijsinitiatieven aan.

Gemeentes kunnen hier dan misschien niet zoveel aan doen, ze gaan alleen over de huisvesting, maar het kan in ieder geval veel vaker genoemd en misschien ontmoedigd worden. Raadslid Lucy Wobma vroeg de wethouder wat zij er van vindt om als gemeentes samen met onderwijsorganisaties op te trekken om meer bevoegdheden te krijgen. Dit vond de wethouder geen goed idee. 

Om de segregatie echt aan te pakken is er echter veel meer nodig dan wat verbeteringen in huisvesting alleen. De SP noemt als goede voorbeeld de Brederoschool in Groningen-Zuid. Deze wijkgerichte school heeft een programma dat enorm aanslaat.  En het mooiste hier aan is dat alle kinderen hier aan mee kunnen doen in plaats van een apart gezet klein groepje. Zo is de hele maatschappij vertegenwoordigd, op een natuurlijke manier, zoals het in een gezonde maatschappij hoort te gaan.

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

CDA wil actieplan tegen te warme klaslokalen

CDA CDA Groningen 11-03-2020 08:28

De gemeenteraadsfractie van het CDA wil een einde maken aan de warme klaslokalen, waar veel scholen in Groningen tijdens de zomermaanden mee te kampen hebben. Het roept het college daarom op om met een actieplan te komen om aan deze veel gehoorde klacht van leraren en leerlingen gehoor te geven. Ondanks dat de zomermaanden nog ver weg lijken, is nu het moment om met een aanpak van dit probleem te komen. Morgen bespreekt de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan, waarbij de planning voor de verbouw en nieuwbouw van de Groningse schoolgebouwen wordt besproken. Raadslid Herman Pieter Ubbens: ‘We zijn blij dat er de komende jaren 18 scholen worden vervangen, verbouwd of uitgebreid. Het zou echter een gemiste kans zijn om met deze investering voorbij te gaan aan de te hoge temperaturen in klaslokalen. Dit is één van de meest gehoorde klachten uit het onderwijs. Investeren in nieuwe gebouwen is goed, maar zorg wel dat je de basis op orde hebt.’ Op dit moment lijken de problemen niet te worden opgelost. Dit komt omdat schoolbesturen aan ene kant aangeven dit niet te kunnen, omdat onderwijsgeld hier niet gebruikt voor kan worden. De gemeente aan de andere kant weigert vooralsnog extra geld voor een oplossing beschikbaar te stellen. De afgelopen jaren waren klaslokalen van 30 graden geen uitzondering. Deze hoge temperaturen zorgen voor een zeer onprettige leeromgeving, waarin kinderen minder effectief leren en leraren werken in oncomfortabele omstandigheden. ‘We hopen dat het college werk wil maken van een actieplan van maatregelen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan airconditioning om de temperatuur te reguleren, ventilatiesystemen met koeling of de aanleg van groene daken’, aldus Herman Pieter Ubbens.

Van elkaar op aan kunnen

D66 D66 Groningen 13-11-2019 18:21

Vandaag bespreken we de begroting voor de gemeente Groningen. We zorgen er, ondanks pijnlijke bezuinigingen, onder andere voor dat:

Mensen die hulp nodig hebben, en degenen die dat niet nodig hebben, van de gemeente op aan kunnen Zwembaden en bibliotheken open blijven Alle kinderen in Groningen gelijke kansen houden We fijn, betaalbaar en groen kunnen wonen

Wil je meer weten? Lees dan hieronder wat Berndt erover zei tijdens de gemeenteraad.

Wil je erover doorpraten? Kom dan naar onze eerstvolgende borrel op vrijdagmiddag 13 december!

Voorzitter, verbinding maken we als mensen met elkaar en onderling. In de wijken waar we wonen, bij de verenigingen waar we sporten. Op de schoolpleinen waar we andere ouders ontmoeten. Het maakt dat we elkaar kennen en van elkaar op aan kunnen. En dat verbinding maken, dat gaat ook over ons. Want de gemeente Groningen, dat zijn wij allemaal. Ook wij moeten van elkaar op aan kunnen als het moeilijk wordt. En inwoners van de gemeente Groningen moeten dat zeker kunnen.

Wanneer we als overheid niet meer als mens op mensen reageren, het systeem de overhand laten voeren, wordt die overheid meer en meer een machine. En dat maakt mensen onzeker. Dat maakt dat mensen met problemen blijven zitten. Dat maakt dat mensen minder van ons op aan kunnen.

Voor D66 is het belangrijk dat we als overheid betrouwbaar zijn, en samen met inwoners en maatschappelijke partners altijd de menselijke maat de boventoon laten voeren. Dat mensen van ons op aan kunnen. Dat geldt wat D66 betreft ook richting het Rijk. Ook wij moeten van het Rijk op aan kunnen. En dat is financieel momenteel niet zo.

Voorzitter, deze begroting was en is daarom geen makkelijke puzzel. Complimenten daarom aan het college maar ook aan alle betrokken ambtenaren die oplossingen hebben gevonden voor de tekorten die opliepen tot zo’n 40 miljoen euro. We weten dat dit college ook flink lobbyt. Dat moet wat ons betreft doorgaan en wellicht nog wel een tandje feller.

Gelukkig maakten we in ons coalitieakkoord al de keuze om voor onze inwoners te kiezen. Voor de inwoners die hulp nodig hebben, en voor diegenen die dat niet nodig hebben. Voor inwoners die gelukkig worden van een groene omgeving. Van een gemeente met het beste onderwijs en 1 waar je fijn kunt wonen. Het is daarom voor D66 heel goed om te lezen dat dit college ook bij deze begroting de keuze maakt om onze sociale infrastructuur in stand te houden. Om geen onomkeerbare besluiten te nemen zoals het sluiten van zwembaden en buurtaccommodaties. Om te blijven investeren in een gemeente waar we van elkaar op aankunnen. En voorzitter, we lezen hiervoor voldoende terug in deze begroting.

Want, net als het vorige college, maakt ook dit college bewust de keuze om met onze inwoners in verbinding te blijven. Dat doen we bijvoorbeeld door gebiedsgericht werken steeds verder te integreren in ons beleid. Door te blijven investeren in cultuur voor iedereen. En wat D66 betreft blijven we ook onverminderd hard werken aan het enorme tekort aan woningen, met name in het middensegment. We moeten blijven zorgdragen voor de gemengde wijken die voor Groningen zo kenmerkend zijn. Want iedereen moet een fijn thuis kunnen hebben. En een fijn thuis betekent ook dat we moeten verduurzamen. Belangrijk is dat we daarbij verbinding houden met onze inwoners. Want iedereen moet mee kunnen komen.

Wat ons betreft begint die zeggenschap en die invloed op de leefomgeving al bij onze kinderen. Zij moeten niet alleen van ons op aan kunnen, maar moeten ook hun stem kunnen laten horen. D66 blijft zich daarom altijd inzetten voor onderwijs en kansengelijkheid, en zijn daarom bijzonder blij met de continuering van de voorschoolse educatie. 

Als het dan gaat om je stem laten horen, laten we dan vooral onze Natuur- en duurzaamheidseducatie continueren. Want laat alle kinderen in Groningen blijven leren welke invloed de mens heeft op natuur en klimaat. Want alleen daarmee kunnen we van jongs af aan werken aan een Groningen waar het ook in de toekomst nog goed wonen is voor iedereen. En daarom dienen wij een amendement in om ons Natuur- en duurzaamheidseducatie te blijven ondersteunen.

Voorzitter, om van elkaar op aan te kunnen, moeten we samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven blijven bouwen aan een Groningen dat op de toekomst is voorbereid. We willen én kunnen het tenslotte niet alleen. We kunnen het wél, als we het vertrouwen hebben dat we van elkaar op aan kunnen.

Dank u wel voorzitter.

 

Het bericht Van elkaar op aan kunnen verscheen eerst op Groningen.

Bolle Blogt: Tik op de vingers

CDA CDA Groningen 09-10-2019 11:22

De stellingen die bij RTV Noord langs komen onder de titel “Lopend Vuur” geven af en toe een kijkje in hoe een groep mensen, weliswaar niet representatief, op een bolletje geklikt heeft. Zo vindt bijna 70% dat huisdieren niet bij het baasje in bed horen. Daar denkt 30% vervolgens heel anders over. En op de vraag of kraken weer legaal moet worden zegt ruim 72% dit niet te willen. Of het echt “de publieke opinie” is, valt niet te zeggen. Het enige waar je wel wat van kan zeggen is de vraagstelling an sich.Zo was ‘het lopend vuur’ van 7 oktober: Er is niks mis met een opvoedkundige tik bij kinderen. Er is naar hartelust geklikt op deze stelling. Ruim 7200 mensen vonden hier wat van.En de uitkomst vond ik persoonlijk nogal schokkend. Van deze 7200 mensen vindt 81% dat het wel moeten kunnen, zo’n ‘opvoedkundige’ tik. Overigens is het in Nederland vanaf 2007 wettelijk niet meer toegestaan om kinderen te slaan. Ook niet als je de ouder bent van het kind. KindermishandelingVolgens het Nationaal Jeugdinstituut zijn in 2017 in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is zo’n 3 procent. Of te wel 1 kind per klas van 30. In elke schoolklas zit dus een kind wat te maken heeft met kindermishandeling. Feiten die iedereen anders zou willen zien. Waar grote landelijke campagnes voor worden opgezet. Het houdt niet op, niet vanzelf. Maar de grote vraag is, heeft het nut? Want een enkele enquete laat zien dat een grote meerderheid kennelijk nog steeds vindt dat een tik wel moet kunnen. Hardnekkig probleemWaar ik mij over verbaas is de hardnekkigheid van dit fenomeen en het roept heel veel vragen bij me op. Ten eerste, wat is er precies opvoedkundig aan de tik? Dat je daarmee het kind leert dat een klap kan helpen om ervoor te zorgen dat het gewenste gedrag ontstaat? Of dat je daarmee aangeeft de volwassene is de sterkste, doe later altijd wat de sterkste persoon zegt want anders zou je wel eens een tik kunnen ontvangen? Zou de uitkomst van de enquête het zelfde zijn als er gevraagd werd of een opvoedkundige schop tegen je hond zou moeten kunnen? OnrechtvaardigTen tweede, waarom is het überhaupt gerechtvaardigd om een kind een tik te geven? Is het de leeftijd die maakt dat het wel verantwoord is om het kind te slaan als het niet doet wat er gezegd wordt? En als het bij kinderen mag, dan kan het bij volwassenen toch ook wel? Je fiets blokkeert een blindegeleidelijn, niets wat een klein opvoedkundig tikje met de wapenstok niet kan oplossen. Je hebt een afvalzak naast de container gezet, wat opvoedkundige pepperspray zou wonderen doen in zo’n geval. Tik op de vingersZou het kunnen liggen aan het feit dat het je eigen kind is en dat de manier waarop je dat opvoedt aan de ouders zelf is? Ook als die ouders daarbij de wet overtreden? Of is het zo dat er veel mensen zijn die misschien zelf vroeger ook wel eens een tik van hun ouders hebben gehad en dat ze er ‘niet minder van geworden zijn’? En dat je daardoor, als je met je handen in het haar zit en al het bloed inmiddels onder je nagels verdwenen is, geen andere oplossing meer ziet?Of is het zo dat je bij kinderen je niet druk hoeft te maken over hun waardigheid en je hun lichamelijke integriteit onder die van een volwassene kunt stellen?Misschien is het een combinatie van al deze punten, misschien wel iets anders. Wat ik wel weet is dat kindermishandeling in ieder geval niet wordt uitgebannen zolang media als RTV Noord dit soort vragen blijven stellen en het daarmee normaliseren. Daartegen helpt eigenlijk maar een ding: een goeie, ouderwetse tik op de vingers.

Schriftelijke vragen over tekort aan sporthallen

VVD VVD CDA Groningen 27-06-2019 00:56

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO Tekort aan sporthallen

Geacht college, Tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad aan de Brederoschool gaf de stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) aan dat een aantal van hun scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kampt met een ruimtetekort voor de Lichamelijke opvoeding (LO) lessen. Zo heeft het Montessori Lyceum Groningen 34 uur aan LO ruimte te weinig, de Brederoschool een tekort van 6 uur en ook de Haydnschool heeft problemen om alle groepen voldoende te laten sporten. Navraag bij de VCOG leert dat ook zij onvoldoende ruimte hebben voor het geven van genoeg gymlessen. Dit geldt voor bijvoorbeeld CBS Aquamarijn.

Bovenstaande staat haaks op de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor goede bereikbare gymvoorzieningen met voldoende capaciteit. Bovendien kan er met onvoldoende capaciteit niet aan de wens en ambitie voldaan worden om meer lichamelijke opvoeding plaats te laten vinden. De fracties van het CDA en de VVD betreuren dit, mede omdat steeds meer kinderen last hebben van obesitas en voldoende beweging een positief effect heeft op de leerresultaten van kinderen. Daarnaast is in het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-raad afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden en waar mogelijk streven naar 3 uur per week.

Naar aanleiding hiervan heeft de CDA-fractie de volgende vragen: 1. Is het college op de hoogte van het tekort aan sporthallen voor voldoende lessen bewegingsonderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs? 2. Hebben ook scholen van de andere onderwijsverenigingen, naast OOG en de VCOG, te kampen met een tekort aan sporthallen? 3. Is het college het eens met de fracties van het CDA en de VVD dat alle leerlingen in Groningen ten minste twee lesuren per week moeten sporten? Zo nee, waarom niet? 4. Welke maatregelen gaat het college nemen om de tekorten op te lossen voor bijvoorbeeld het Montessori Lyceum, de Brederoschool, de Haydnschool en CBS Aquamarijn? 5. Is de problematiek groter geworden door het sluiten van sporthal de Wijert en de toekomstige sluiting van het Corpushuis? 6. Het college geeft aan dat meer geld beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting. Is het college bereid een deel van dit geld te besteden aan het oplossen van dit tekort aan sporthallen?

Hoogachtend,

Herman Pieter Ubbens (CDA)Jasper Boter (VVD)

Bijlage: Antwoorden op onze vragen.

We zijn blij met het ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 23-05-2019 14:16

We zijn blij met het coalitieakkoord! We zien er veel van ons verkiezingsprogramma in terug. Bijvoorbeeld: We zetten ons in voor betaalbare OV-abonnementen voor scholieren. Ook de komende vier jaar geeft de provincie vijf procent extra korting op jaarabonnementen. Op onze website lees je meer over onze mening over dit coalitieakkoord. https://provinciegroningen.christenunie.nl/k/n4124/news/view/1276232/69959/verbinden-versterken-en-vernieuwen-in-een-waardevol-groningen.html

GroenLinksDit kabinet wil de rente ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-05-2019 20:50

SP: zorg voor goede huisvesting samenwerkingsschool Meeroevers

SP SP Groningen 13-03-2019 17:43

De SP heeft vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te krijgen over de plannen die de gemeente heeft met het openbaar onderwijs rondom de Meerstad. Door de grote onduidelijkheid waar de gemeente naartoe wil met haar plannen is samenwerkingsschool Meeroevers mogelijk de dupe en moet de school lang wachten op een nieuw schoolgebouw.

De Meeroevers is een samenwerkingsschool die sinds 2012 is ontstaan in het deel van Meerstad dat toen nog onder de gemeente Slochteren viel. De school is gehuisvest in een alsmaar groeiend aantal noodlokalen vanwege de forse groei van het aantal leerlingen. Deze tijdelijke huisvesting is verre van ideaal om een goed onderwijsklimaat voor kinderen te realiseren.

SP-raadslid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/03/sp-zorg-voor-goede-huisvesting-samenwerkingsschool-meeroevers“Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en dit onderwijs moet gegeven worden in een gezonde en kwalitatieve omgeving. De noodlokalen bij Meeroevers bieden dit nu niet. Het college moet zo snel mogelijk overgaan tot actie om te zorgen voor betere huisvesting.”

De SP wil dat er een duidelijke lijn komt vanuit het nieuwe college over de toekomst van het openbaar onderwijs rondom Meerstad. Het bestuur achter samenwerkingsschool Meeroevers moet weten waar zij aan toe zijn.

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

De krimpgebieden in de Groningse ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 01-03-2019 07:20

De krimpgebieden in de Groningse provincie moeten leefbaar blijven! De provincie moet er naar streven om basisvoorzieningen zoals zorg, onderwijs en openbaar vervoer in stand te houden.

Spontaan en oprecht, oud ...

PvdA PvdA Groningen 20-11-2018 06:00

Spontaan en oprecht, oud burgemeester van Leek, Siepie de Jong op RTV Noord Over het belang van stemmen nu de gemeente groter wordt en het voorrecht wat je hebt om te mogen stemmen. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201585/Wees-blij-dat-je-in-een-land-leeft-waar-je-stemrecht-hebt