Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

85 documenten

SP start grootschalig onderzoek passend onderwijs

SP SP Nederland 10-02-2020 08:25

De komende maanden enquêteert de SP docenten en ouders over vijf jaar passend onderwijs. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Er is geen onderwerp waar zoveel ouders en docenten zo vaak over bij ons aan de bel trekken als de begeleiding van leerlingen die wat meer zorg of aandacht nodig hebben. Tijd om die mensen allemaal aan het woord te laten.'

Vijf jaar geleden werd passend onderwijs ingevoerd met als belangrijkste beloften minder kinderen in het speciaal onderwijs en minder thuiszitters. 'Die beloften zijn allebei gebroken. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd, leraren worden gek van de bureaucratie en het gebrek aan ondersteuning in hun toch al overvolle klassen en leerlingen komen onnodig thuis te zitten', aldus Peter Kwint.

In de zomer praat de Tweede Kamer over de toekomst van passend onderwijs, maar voor die tijd willen wij uw ervaringen horen. Dus bent u docent – in het regulier of speciaal onderwijs – of ouder van een leerling of thuiszitter? Begeleidt u zorgleerlingen? Vul dan onze enquête in en help ons om de huidige dramatische situatie te verbeteren.

Geen kleutertoets en mbo-beroep

SGP SGP Nederland 04-02-2020 00:00

SGP-kamerlid Roelof Bisschop is en blijft een onderwijsman. Verdedigde hij een paar weken geleden een initiatiefwet in de Tweede Kamer, vandaag werden er twee amendementen van hem aangenomen over het onderwijs.

 

kleutertoets

Het eerste amendement van Bisschop legt in de wet vast dat kleuters geen toetsen hoeven af te leggen. De Tweede Kamer dringt daar al lager op aan, maar zonder resultaat. Door het amendement-Bisschop is nu wettelijk geregeld dat scholen kleuters niet hoeven te toetsen. Bovendien krijgen scholen de vrijheid om in latere leerjaren zélf te bepalen welke toetsen ze wel en niet willen afnemen.

Bisschop is blij met de steun die hij van de Tweede Kamer kreeg: “Het is belangrijk dat we scholen het vertrouwen geven dat zij het beste kunnen inschatten wanneer, hoe vaak en hoe leerlingen getoetst moeten worden. Daarmee doen we ook recht aan verschillen tussen leerlingen. Ik ben blij dat de Kamer vandaag heeft gekozen voor meer vrijheid voor leraren.”

 

Mbo-scholen Het tweede amendement gaat over scholen in het middelbaar beroepsonderwijs die door de Onderwijsinspectie het etiket ‘zeer zwak’ krijgen. Daar moeten zij zich op dit moment nog bij neerleggen. Ten onrechte, vindt Bisschop. Scholen moeten, net als in de rechtspraak, hier tegen ‘in beroep’ kunnen gaan.

“Het oordeel zeer zwak is voor een school buitengewoon heftig, denk alleen al aan de imagoschade. In het basis- en voortgezet onderwijs kunnen scholen bezwaar maken wanneer de inspectie dit oordeel wil geven. Ik wil dat mbo-scholen dat ook mogen. Dat is nu door de steun van de Kamer geregeld,” aldus de Onderwijswoordvoerder.

 Vacature medewerker sociale media (m/v)

SGP SGP Nederland 29-01-2020 00:00

Klik hier voor een PDF-versie.

De SGP roert zich graag in het politieke en maatschappelijke debat. Onze Kamerleden komen op een heldere manier op voor christelijke waarden: voor het leven, voor het gezin, voor Israël, voor de veiligheid en voor meer. Dat verhaal willen wij overal vertellen. In de vergaderzalen van de Tweede Kamer, in kranten, op radio en televisie, maar zeker ook op onze eigen website en sociale mediakanalen. Nog meer dan we nu al doen. En daarom zoeken wij een

MEDEWERKER SOCIALE MEDIA (M/V)

Wie ben jij?Je bent van harte SGP-er, je weet waar we voor staan en je weet welke uitingen bij onze boodschap passen. Je bent goed op de hoogte van de impact en mogelijkheden van Facebook, Twitter, Instagram, podcasts, YouTube enz. Je hebt oog voor treffende beelden en aansprekende videofragmenten. Je kunt deze vlot bewerken en plaatsen. Je bent flexibel en verantwoordelijk, secuur en snel. Je beschikt daarnaast over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je hebt bij voorkeur minimaal een relevante mbo-opleiding.Wat bieden wij?

samenwerking met een enthousiast SGP-team een – soms zinderende – politieke omgeving een fulltime baan passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cornel van Beek, persvoorlichter, c.vbeek@tweedekamer.nl (06 1558 2957). Je sollicitatie en cv ontvangen we graag uiterlijk 7 februari D.V. via j.djong@tweedekamer.nl.

Bisschop verdedigt 3e initiatiefwet

SGP SGP Nederland 23-01-2020 00:00

Vandaag behandelt de Tweede Kamer een initiatiefwet die is ingediend door SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Samen met SP-kamerlid Peter Kwint wil hij dat het lerarenregister zo snel mogelijk van tafel gaat, dit onder het motto:  als minister Slob van Onderwijs maar blijft afwachten en aarzelen, moet de Tweede Kamer het gewoon zelf doen.

Het is inmiddels de 3e initiatiefwet van Roelof Bisschop. Hij is niet alleen de ‘debatkampioen’ van de Tweede Kamer (het kamerlid dat het vaakst meedoet aan debatten), maar ook als het gaat om de indiening en verdediging van initiatiefwetten in vak k doet Bisschop het goed. Eerder al slaagde hij erin om zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer initiatiefwetten aangenomen te krijgen over de Onderwijsinspectie en het schrappen van de tussentijdse diagnostische toets.

“Ik heb zelf voordat ik kamerlid werd mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Dat heeft nog steeds mijn hart. De ervaring en kennis die ik daar heb opgedaan, benut ik graag in Den Haag. Dat doe ik, samen met mijn medewerkers, met groot plezier.” Dat het indienen en verdedigen van een initiatiefwet een tijdrovende klus is, zeker voor een lid van een kleine fractie, ontkent Bisschop niet. “Maar de voldoening die het geeft om ook op het Binnenhof iets te kunnen bereiken voor leraren en leerlingen, weegt ruimschoots op tegen de energie die je erin steekt.”Vacature Stagiair verkiezingsprogramma (m/v)

SGP SGP Nederland 22-01-2020 00:00

Vind je Bijbelse politiek belangrijk? Is de SGP jouw partij? En wil je graag een periode stage lopen in de Tweede Kamer? Dan is dit je kans! Wij zoeken een

Stagiair Tweede Kamerfractie SGP (v/m)

Op D.V. 17 maart 2021 wordt de nieuwe Tweede Kamer gekozen. Daarvoor werken wij momenteel aan een nieuw verkiezingsprogramma. We zoeken een stagiair die ons daarbij kan helpen. Denk aan het uitvoeren van verdiepend onderzoek, het opzoeken van informatie en het organiseren van themabijeenkomsten met experts en ervaringsdeskundigen. Daarnaast kun je ook ingeschakeld worden voor andere werkzaamheden in Den Haag. Wil je ons helpen? Stuur dan een sollicitatiebrief!Wij vragen een HBO student (v/m) die:

in staat is om onderzoek te doen, bijeenkomsten te organiseren met deskundigen, en mee te denken over beleidsvorming; beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; bereid is tot het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden; fulltime beschikbaar is van maart t/m juni 2020; aantoonbaar betrokken is op de SGP.

Wij bieden:

een unieke werkomgeving; samenwerking met een enthousiast SGP-team; een passende stagevergoeding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Menno de Bruyne, mdebruyne@tweedekamer.nl of 070-3182839. Graag ontvangen we je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 5 februari via sgp@tweedekamer.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op D.V. maandag 10 februari 2020.

Vacature Stagiair verkiezingsprogramma (v/m)

SGP SGP Nederland 22-01-2020 00:00

Vind je Bijbelse politiek belangrijk? Is de SGP jouw partij? En wil je graag een periode stage lopen in de Tweede Kamer? Dan is dit je kans! Wij zoeken een

Stagiair Tweede Kamerfractie SGP (v/m)

Op D.V. 17 maart 2021 wordt de nieuwe Tweede Kamer gekozen. Daarvoor werken wij momenteel aan een nieuw verkiezingsprogramma. We zoeken een stagiair die ons daarbij kan helpen. Denk aan het uitvoeren van verdiepend onderzoek, het opzoeken van informatie en het organiseren van themabijeenkomsten met experts en ervaringsdeskundigen. Daarnaast kun je ook ingeschakeld worden voor andere werkzaamheden in Den Haag. Wil je ons helpen? Stuur dan een sollicitatiebrief!Wij vragen een HBO student (v/m) die:

in staat is om onderzoek te doen, bijeenkomsten te organiseren met deskundigen, en mee te denken over beleidsvorming; beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; bereid is tot het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden; fulltime beschikbaar is van maart t/m juni 2020; aantoonbaar betrokken is op de SGP.

Wij bieden:

een unieke werkomgeving; samenwerking met een enthousiast SGP-team; een passende stagevergoeding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Menno de Bruyne, mdebruyne@tweedekamer.nl of 070-3182839. Graag ontvangen we je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 5 februari via sgp@tweedekamer.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op D.V. maandag 10 februari 2020.

Van Apeldoorn: we hebben een begrotingsoverschot maar vooral een lerarentekort

SP SP Nederland 17-12-2019 19:50

Net als in de Tweede Kamer stemt de SP in de Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting voor 2020. 'Een begrotingsoverschot voor de regering maar een lerarentekort in het onderwijs - dat deugt niet', zegt SP-senator Bastiaan van Apeldoorn in debat met de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. 'We hebben jaren op rij te weinig geïnvesteerd in het onderwijs. En er is ook gewoon keihard bezuinigd. Zeker in het basisonderwijs staat het water onze onderwijzers tot de lippen. Klassen worden naar huis gestuurd, scholen die maar vier dagen onderwijs geven, of die voor twee weken dicht gaan. Structurele problemen vragen om structurele oplossingen.'

Het water staat onze onderwijzers aan de lippen, schetst Van Apeldoorn. 'Eén op de vier docenten in het basisonderwijs krijgt een burn-out. Docenten aan de universiteit werken gemiddeld 25% over. Het is niet voor niets zo dat niet alleen het primair onderwijs in actie – POinactie – is gekomen, samen ook met de Leraren In Actie, maar ook de docenten en hoogleraren aan de universiteiten, WOinactie. Als het gaat om het primair onderwijs is die eenmalige 460 miljoen natuurlijk mooi. Maar structurele problemen vragen om structurele oplossingen.'

Geld om de problemen in het onderwijs structureel aan te pakken is er namelijk gewoon volgens Van Apeldoorn. 'Er is geld genoeg. Alleen dan moet je wel halen waar het te halen is. We houden dit jaar 10 miljard over op de begroting. En het geld klotst niet alleen tegen de plinten bij de overheid, maar ook bij het bedrijfsleven. De Quote 500 is alweer rijker geworden, het aantal miljonairs en miljardairs, en hun vermogen alweer toegenomen. We hebben nu  179.000 miljonairs in dit land. Laten we het geld halen waar het te halen is. Waarom bijvoorbeeld niet de bankbelasting verder verhogen, zoals mijn partij in de Tweede Kamer per amendement heeft voorgesteld? Of het hoge tarief voor de winstbelasting verhogen in plaats van te verlagen zoals het kabinet nu per 2021 wil doen? En over kansenongelijkheid gesproken, waarom voeren we eindelijk niet eens die miljonairstaks in? Dan heb je twee vliegen in één klap. Al die maatregelen zouden vele miljarden vrij maken. Die hoeven niet allemaal naar onderwijs – we hebben ook elders meer publieke investeringen nodig – maar je zou daarbij de grote noden in het onderwijs wel degelijk kunnen lenigen.'

Bij de stemmingen dinsdagavond zal de SP tegen de Onderwijsbegroting stemmen. Van Apeldoorn: 'De SP stemt niet zomaar tegen een begroting, maar een begroting met zoveel tekortkomingen kan niet onze steun krijgen.'

Geen opgewarmde kliek, maar een toekomst voor die kinderen

PvdA PvdA Nederland 17-12-2019 14:59

Door Lodewijk Asscher op 17 december 2019 Delen  

In een mooi nieuw onderwijsgebouw hangen tekeningen aan de wand, vrolijke kleuren. Maar geen spelende kinderen. Geen gejoel of gezelligheid. Geen ouders die hun kinderen komen ophalen. Een vreemde stilte.

Waar zijn de kinderen dan?

Waar zijn de kinderen dan? Thuis. Of in een noodopvang verderop. De school is een week dicht omdat het niet meer gaat. Het lerarentekort vreet iedere dag verder aan de weerstand van de leerkrachten die er wel zijn. Het holt iedere dag de onderwijskwaliteit een klein beetje verder uit. De directeur vertelt me rustig dat ze ermee stopt als er geen verbetering komt. ‘Ik kan het niet langer verantwoorden’, zegt ze.

Ouders zijn bezorgd. Over hun kinderen. Ze houden zelf ternauwernood hun hoofd boven water. Er is geen geld voor bijles in deze buurt. Het is de buurt met de hoogste werkloosheid van de hoofdstad.

Het wordt steeds moeilijker om kinderen door te verwijzen naar het speciaal onderwijs.

Een juf van groep 3 vertelt dat ze zij-instromer is: ze vindt het geweldig, maar zou graag een meer ervaren leerkracht in de buurt hebben om soms advies aan te vragen. Die is er niet. Ze staat sinds september voor de klas. Een leerkracht van groep 7 vertelt dat het steeds moeilijker wordt kinderen door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Een jongetje met problemen is diep ongelukkig. Hij wordt soms agressief en gooit met spullen. ‘Maar de instanties doen net alsof ik me er makkelijk vanaf maak nu hij niet op school te handhaven is.’ De intern begeleider staat zelf voor de klas - ze moet wel. Begeleiden van kinderen die wat extra hulp nodig hebben zit er niet meer in.

Het is een stuitend contrast met de begrotingsoverschotten die door het kabinet gevierd worden als sportprestaties.

In de week dat ik de Huizingaschool bezocht verscheen de brief van het kabinet over het investeringsfonds van het kabinet. Het ‘WopkeWiebesfonds.’ Daarin worden straks tientallen miljarden gestopt. Onderwijs is superbelangrijk staat er. En in de toekomst wordt het meer digitaal en een kwaliteitssprong. Dat is het zo’n beetje. Niks om de leraren nu te steunen. Niks voor de kinderen die vandaag niet krijgen wat ze verdienen. Niks voor ouders die zich zorgen maken over de onderwijskwaliteit.

In de praktijk betekent dit een vierdaagse schoolweek.

Gisteren bracht de NOS eindelijk het bericht waar ik op hoopte: “Noodmaatregelen tegen lerarentekort.” Helaas, het was een overgetikt persbericht van het ministerie. De grote steden krijgen één (1) miljoen om de crisis te bestrijden. Eerder toegezegde maatregelen werden in de magnetron gestopt en opnieuw opgewarmd. En de scholen kregen ruimte om de lestijden aan te passen. In de praktijk betekent dit een vierdaagse schoolweek - in een van de rijkste landen van de wereld.

Het lerarentekort raakt iedere klas in iedere stad en in ieder dorp.

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de onderwijsbegroting voor volgend jaar. Daarin zit geen extra structureel geld tegen het lerarentekort. Het lerarentekort raakt iedere klas in iedere stad en in ieder dorp. Het is een grove schande. Dit kabinet moet naast leraren, ouders en kinderen gaan staan en het lerarentekort permanent oplossen, niet alleen met noodmaatregelen.

Daarom stemmen wij vandaag tegen de onderwijsbegroting. En ik roep alle senatoren op hetzelfde te doen.

Tweede Kamerlid

Tijd het lerarentekort onder ogen te komen

PvdA PvdA Nederland 17-12-2019 12:43

Door Kirsten van den Hul op 17 december 2019 Delen  

Maar wie leest ziet vooral oude wijn in nieuwe zakken en een symbolisch zoethoudertje voor de grote steden van een miljoen euro per jaar. Symbolisch omdat dit neerkomt op zo’n zestien leraren per stad, terwijl het tekort aan leraren alleen in Amsterdam al meer dan 350 voltijdbanen bedraagt.

Investeer structureel en substantieel in het onderwijs.

Wel erkent de minister voor het eerst dat het lerarentekort de onderwijskwaliteit onder druk zet. Dat is winst. Maar waarom geeft hij dan telkens geen gehoor aan de 40.000 leraren, schoolleiders en ouders afgelopen maart op het Malieveld? Aan de stakingen en protestmarsen die vorige maand plaatsvonden en eind januari niet alleen worden herhaald maar ook met een dag worden verlengd? Aan de schoolleiders die waarschuwen voor noodgedwongen onorthodoxe maatregelen zoals onbevoegden voor de klas en pas vanaf 5 jaar naar school? Zij vragen onder de streep iets realistisch: investeer structureel en substantieel in het onderwijs.

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de onderwijsbegroting voor 2020. In de Tweede Kamer stemde de PvdA al tegen. Indien ook in de Eerste Kamer onvoldoende draagvlak blijkt te zijn voor onze voorstel om nú structureel te investeren, stemt ook de Eerste Kamerfractie van de PvdA tegen de begroting. Een belangrijk signaal om aan te geven dat het kabinet nalaat – in tijden van historische overschotten op de Rijksbegroting – te investeren in wat nodig is.

Van belang welke kinderen en scholen het hardst worden geraakt door dit lerarentekort.

Want dat die investeringen nodig zijn, blijkt in het bijzonder uit de groeiende kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort. In dat licht is de onwelwillendheid bij de minister om dat lerarentekort nou eens echt in kaart te brengen misschien wel het meest onbevredigend nieuws van gisteren. In reactie op het verzoek hiertoe vanuit de Tweede Kamer stelt de minister: “uit diverse gesprekken blijkt dat dit heel complex is”. Het is onduidelijk met wie de minister tot de conclusie ‘heel complex’ is gekomen. Maar duidelijk is wel dat de minister hiermee zichzelf van de verantwoordelijkheid ontslaat om grip te krijgen op het tekort. Om te weten welke kinderen op welke scholen nu en in de nabije toekomst (het hardst) worden geraakt door dit lerarentekort.

In plaats van zijn eigen Onderwijsinspectie aan de slag te laten gaan of scholen te vragen actief hun tekorten te melden, legt hij de verantwoordelijkheid bij anderen neer. In dit geval door een onderzoek uit te vragen bij werkgeversorganisatie PO Raad en in gesprek te gaan met de oprichter van een particuliere website waarop scholen vrijwillig hun actuele tekorten kunnen melden. Het bereik van die site is zeer beperkt: zo’n 5 procent van de scholen maakt er gebruik van. En dat is ook niet verwonderlijk. Geen enkele school zal er gauw voor kiezen de vuile was buiten te hangen. Maar dat neemt niet weg dat het voor degene die eindverantwoordelijk is voor goed onderwijs – namelijk de overheid – van essentieel belang is om te weten welke kinderen op welke scholen de dupe worden.

We blijven ons inzetten voor kinderen.

Daarom blijven wij ons inzetten voor al die kinderen die met regelmaat een dag naar huis worden gestuurd omdat er geen leraar is. Die niet langer een bekend en vertrouwd gezicht voor de klas hebben. En die kunnen rekenen op de extra aandacht die zij nodig hebben. Dat kan en mag niet in een rijk land als Nederland.

Tweede Kamerlid

Vakbond Leraren in Actie wint Rooie Reus-prijs 2019

SP SP Nederland 14-12-2019 09:49

Leraren in Actie is de winnaar van de Rooie Reus-prijs 2019. Dat werd zaterdag bekend gemaakt op het landelijke congres van de SP. Leraren in Actie is een kleine, strijdbare alternatieve vakbond voor en door leraren, die al jarenlang ijvert voor beter onderwijs en betere salarissen in het voortgezet en primair onderwijs. Als luis in de pels van de grote onderwijsbonden draagt Leraren in Actie bij aan het groeiend verzet van leraren tegen het tekortschietende onderwijsbeleid van opeenvolgende regeringen.

De jury roemde het lef van Leraren in Actie bij het nomineren van de vakbond voor de Rooie Reus-prijs: ‘Mede dankzij de onverzettelijkheid van Leraren in Actie draaiden de grote onderwijsbonden hun steun aan het onderwijsakkoord terug en riepen alsnog, met Leraren in Actie, op tot deelname aan de lerarenstaking op 6 november. Daardoor kwamen in het hele land tienduizenden leraren in actie. Voor het lef om door te zetten op momenten dan anderen lijken af te haken, verdient Leraren in Actie een grote pluim en onze nominatie voor de Rooie Reus-prijs 2019.’

De Rooie Reus-prijs, een initiatief van de SP en wordt sinds 1996 toegekend als blijk van grote waardering en respect voor een persoon of organisatie die zich op opmerkelijke en gedurfde wijze inzet voor de samenleving, voor behoud van solidariteit en tegen maatschappelijk onrecht in Nederland en daarbuiten.

Leraren in actie mag zich plaatsen in het rijtje van eerdere winnaars zoals de onderzoeksjournalisten Stella Braam en Chris de Stoop, gezondheidswinkel ‘De witte jas’, klokkenluider Fred Spijkers, het VPRO-radioprogramma Argos, Antoinette Hertsenberg van het consumenten-tv-programma Radar en de Groninger Bodembeweging.

De afgelopen maanden kon iedereen stemmen op 3 genomineerden voor de Rooie Reus-prijs. Dat waren naast Leraren in Actie ook platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money en de beweging voor klimaatactie Earth Strike.