Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

62 documenten

Sluit niet de ogen voor kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 9 oktober 2019 Delen  

En steeds meer ouders ontvangen een sms’je met de strekking: “Excuses, morgenochtend hebben we geen vervanging kunnen vinden. U wordt vriendelijk verzocht uw kind morgen thuis te houden.” Dat dit soort situaties voorkomt in een rijk land als Nederland is al erg genoeg. Maar nog problematischer is dat we niet weten hoe vaak scholen dit soort noodgrepen moeten doen én welke kinderen daar precies de dupe van zijn.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen een vierdaagse schoolweek moet invoeren.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen dat je, zoals eerder dit jaar in Zaandam gebeurde, een vierdaagse schoolweek moet invoeren. Of dat er een onbevoegde voor de klas staat, of dat één docent lesgeeft aan twee klassen. Maar hoe vaak en waar dat precies gebeurt, weten we niet. Minister Slob heeft het lerarentekort namelijk nog nooit in kaart laten brengen, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de sector en de Tweede Kamer. Scholen hoeven de noodmaatregelen die zij gedwongen zijn te nemen niet te melden bij de onderwijsinspectie.

Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden.

Daardoor hebben we geen idee welke kinderen vaker te maken krijgen met een onbevoegde voor de klas of wie het meest de dupe zijn van veel wisselende gezichten. Een onverantwoord risico, vooral voor de meest kwetsbare kinderen. Het lerarentekort dreigt hen op nog meer achterstand te zetten. Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden. Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

De laatste ramingen voorspellen dat er in 2022 ruim 4.000 openstaande vacatures voor fulltimers in het basisonderwijs zijn. Een tekort dat oploopt tot 11.000 in 2027. Daarom pleitte ook Lodewijk Asscher tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om leraren in het basisonderwijs evenveel te verdienen in het voortgezet onderwijs. En leraren in het voortgezet speciaal onderwijs net als hun overige collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs te laten vallen onder de cao voor het vo. Want zolang dit lerarentekort doordendert, wordt niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook de kansengelijkheid ondermijnt.

Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

Zo geeft negentig procent van drieduizend door CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad ondervraagde leraren aan dat het niveau bij rekenen en taal achteruitgaat. Vooral de enorme uitval van leraren en de steeds wisselende gezichten voor de klas zouden funest zijn voor die leerresultaten.

Dat het lerarentekort op sommige scholen extra hard aankomt, merkte ook de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost, die zich onlangs gedwongen zag de deuren te sluiten, naar eigen zeggen omdat er onvoldoende leraren te vinden waren.

Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort.

Ondertussen adverteert een peperdure private school voor voortgezet onderwijs doodleuk met de tekst ‘geen lesuitval door lerarentekort’. Met andere woorden: wie in staat is de portemonnee te trekken, merkt niets van dat lerarentekort. En wie dat niet kan? Die zoekt het zelf maar uit. Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort. Dit kabinet moet namelijk naast het serieus aanpakken van het lerarentekort, ook eindelijk de effecten van dat tekort onder ogen durven te komen. Want juist die kinderen die het meest baat hebben bij een goede leraar voor de klas, staan nu in de kou.

Tweede Kamerlid

Bescherm de vrijheid van onderwijs

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-09-2019 12:04

Door Gert-Jan Segers op 25 september 2019 om 13:56

Bescherm de vrijheid van onderwijs

Maandagavond stond ik tegenover collega Klaas Dijkhoff in een speciaal debat over de vrijheid van onderwijs. Als ChristenUnie zullen we altijd blijven opkomen voor de vrijheid van ouders om een school te kiezen voor hun kinderen die past bij hun opvoeding. Mijn dochters hebben alledrie op een christelijke school gezeten en ik heb daar geen moment spijt van gehad.

De vraag voor nu is wel: Hoe kun je vrijheid overeind houden en hem tegelijk verdedigen tegen mensen die er misbruik van maken? Daar hebben we het deze periode volop over als het bijvoorbeeld gaat over salafistisch onderwijs. De discussie over onderwijsvrijheid is al meer dan 100 jaar oud, en zal ook nog even doorgaan, maar het was goed om daar in dit debat over te kunnen sparren.

Geert Wilders naar inloopavond verbouwing AZC Gilze-Rijen

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 25-09-2019 09:19

Geert Wilders zal woensdag 2 oktober samen met PVV-Kamerlid Emiel van Dijk de inloopavond van het AZC in Gilze-Rijen bijwonen. Daar zal hij zich ter plaatse laten informeren over het miljoenen verslindende verbouwingsproject (€40 miljoen)en ter plekke de direct betrokkenen adviseren te stoppen met deze asielwaanzin.

FVD lanceert documentaire-serie: de Gouden Eeuwen van Nederland

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 18-09-2019 07:00

Massale immigratie. Onvermogen onze waarden te verdedigen en effectieve integratie af te dwingen. Schaamte voor onze feestdagen. Afschaffen van het Nederlands op universiteiten. Weggeven van onze pensioenen aan de EU. De hele planeet moeten redden door ons landje vol te bouwen met windmolens: het zijn maar een paar in het oog springende voorbeelden van de algehele gesteldheid van Nederland: een weg-met-ons mentaliteit overheerst op alle beleidsterreinen. De oikofobie viert hoogtij. Alleen als we die cultuur veranderen, kunnen onze politieke doelen slagen.

We moeten dus weer van ons land leren houden. We moeten weer trots durven zijn op wie we zijn. En dat begint bij kennis van het verleden. Wij zijn het product van vele gouden eeuwen waarin onze voorouders de meest onwaarschijnlijke prestaties hebben neergezet. 

En wij gaan die weer zichtbaar maken. We stoppen met die absurde “sorry-cultuur”, dat steeds maar schamen, verontschuldigen. Wij houden van onze helden!

Gert-Jan Segers en Klaas Dijkhoff in debat over artikel 23

ChristenUnie ChristenUnie VVD Nederland 16-09-2019 09:12

Door Webredactie op 16 september 2019 om 09:07

Gert-Jan Segers en Klaas Dijkhoff in debat over artikel 23

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kruisen binnenkort publiek de degens over onderwijsvrijheid. Dijkhoff zette eerder in een discussiestuk vraagtekens bij de houdbaarheid van het veelbesproken artikel 23. Volgens Segers zoekt Dijkhoff daarmee ‘ruzie met de verkeerde mensen’. Op 23 september gaan de beide coalitieleiders met elkaar in debat.

De VVD-themanetwerken Onderwijs, Justitie & Veiligheid en het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie organiseren het debat.

Beschermen, niet afschaffen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “De vrijheid van onderwijs geeft iedereen de vrijheid om de school te kiezen die bij hen past. Geen enkele vrijheid is onbegrensd en dus moet misbruik van die vrijheid worden aangepakt. Maar vrijheid bescherm je niet door die af te schaffen.”

Dijkhoff en Segers gaan in het debat onder meer in op de controle van de overheid op scholen, de positie van religie in de samenleving en burgerschapsvorming in openbaar en bijzonder onderwijs.

Historicus Pieter-Gerrit Kroeger trapt de avond af met een inleiding over de geschiedenis van artikel 23. Het debat, dat plaatsvindt in Den Haag, wordt geleid door auteur Naema Tahir.

Praktische informatie

Meer informatie en aanmelden: wi.christenunie.nl/onderwijsvrijheid (aanmelden verplicht)

Datum en tijd: maandag 23 september, inloop vanaf 18:45 uur, start om 19:15 uur

Locatie: Edith Stein College, Louis Couperusplein 33 te Den Haag

Van pilletjesparadijs naar drugsvrije generatie

SGP SGP Nederland 11-09-2019 00:00

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop maakt zich zorgen over de drugsreputatie van Nederland. Hij spreekt van een 'pilletjesparadijs', een 'wietwalhalla' en een 'drugsdroom'. Bisschop wil juist naar een drugsvrije generatie. Lees hieronder de SGP-bijdrage aan het drugsdebat.

"Ik moet bekennen dat de ‘geschokte’ reacties op het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’, mij wel wat verbaasden. Mijn eerste gedachte was: ‘de hoofdboodschap van dat rapport, dat was toch grotendeels allang bekend? Wat is het nieuws? Doet deze ophef wel recht aan de taaie strijd die burgemeesters in de regio die al jaren strijden tegen de ondermijning van hun gemeente door drugscriminaliteit? Mijn tweede gedachte was: ‘Dit is hoopvol.’ Nederland heeft de reputatie opgebouwd van een pilletjesparadijs, wietwalhalla, een drugsdroom. Breekt dan nu eindelijk in ons land het besef door dit een naargeestig sprookjesbeeld is? ‘Slaat het denken over drugsgebruik in Nederland om?’ kopte De Volkskrant. Ik hoop het van harte. Deze minister benadrukt zéér terecht het belang van een mentaliteitsverandering. Dat we drugsgebruik niet langer normaal gaan vinden. Dat we inzien dat je door drugs te gebruiken, bijdraagt aan het instandhouden van een crimineel businessmodel. Dat we ons realiseren dat de drugsbendes vrijwel altijd misbruik maakt van mensen in een kwetsbare positie. Dat we beseffen dat drugsverslaving het leven van jonge mensen kapot maakt. Hiervoor is het nodig dat we niet alleen streven naar een rookvrije generatie, zoals dit kabinet vol verve doet, maar ook een drugsvrije generatie. Is de minister bereid om zich hiervoor sterk te maken?Tegelijkertijd blijft het ook nodig om drugsgerelateerde criminaliteit keihard aan te pakken. De SGP signaleert drie knelpunten.OndermijningsfondsHet kabinet heeft incidenteel 100 miljoen vrijgemaakt voor het Ondermijningsfonds en investeert daarnaast structureel oplopend tot 10 miljoen. Wij horen en zien dat hier eigenlijk nog een schepje bovenop moet. Is de minister bereid om te onderzoeken of gemeenten er extra en voor een langere periode kunnen worden ondersteund in de aanpak van ondermijning?InformatieuitwisselingWet- en regelgeving staat uitwisseling van informatie tussen betrokken instanties en gemeenten in de weg. Dit belemmert een brede aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit, waarbij Politie, OM, het Rijk, Belastingdienst, FIOD, het RIEC en andere instanties de krachten bundelen. Hoe staat met de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. die - hoewel ingediend in een andere context - vroeg om te onderzoeken op welke onderdelen van het veiligheidsdomein er het risico bestaat dat een beroep op de privacy in de weg staat aan de gegevensuitwisseling die noodzakelijk is voor adequate vaststelling van de risico's.  SamenwerkingSamenwerking tussen gemeenten, de Rijksoverheid en (financiële) opsporingsinstanties is dus cruciaal. Vlak voor het zomerreces kondigde de minister investeringen aan voor de opsporing van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning. Het ging voor onder andere de FIOD, de Belastingdienst en het OM een bedrag oplopend tot een structureel bedrag van € 29 miljoen vanaf 2021. De exacte inzet en verdeling van de middelen worden in onderlinge afstemming bepaald. Kan de minister inmiddels al iets toelichten over de inzet en verdeling van dit geld? Wat heeft prioriteit?

FVD in Zaandam! Bestel nu uw gratis tickets!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-08-2019 17:00

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over interne zaken rondom onze partij: we hebben een moeilijke periode achter de rug, waarin we een aantal pijnlijke - maar noodzakelijke - besluiten hebben genomen.

Daar willen het graag met u over hebben. Maar ook - en vooral - willen we vooruit kijken en met u spreken over de zaken die er uiteindelijk écht toe doen: verbetering van het onderwijs en de zorg in Nederland, herstel van de veiligheid op straat en de koopkracht: terugkeer van ons zelfvertrouwen en onze trots.

We nodigen u heel graag uit voor een groot event op maandag 2 september met o.a. Thierry Baudet, Theo Hiddema, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur en Annabel Nanninga op het Hembrug terrein in Zaandam. De avond begint om 19.30 en toegang is gratis.

Er is ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid, en er wordt voor pendelbusjes gezorgd van Station Zaandam naar de event-locatie en terug.

We zien er enorm naar uit u op 2 september te zien.Bestel NU tickets via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-fvd-in-zaandam-69895367927

De schoolvakanties zijn bijna ...

PvdA PvdA Nederland 20-08-2019 14:10

De schoolvakanties zijn bijna voorbij, maar het lerarentekort nog lang niet. Wij steunen de oproep van de onderwijsvakbond: investeer meer in het onderwijs 🙌🏼

Al in 2017 concludeerde zelfs #NRC ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 08-08-2019 13:46

Al in 2017 concludeerde zelfs #NRC dat de miljardenverslindende klimaatplannen van #Rutte3 op wereldschaal weinig zullen uitrichten. Volgens NRC komt het wellicht in de buurt van 0,0003 graden. #FVD wil onmiddellijk stoppen met deze #klimaathysterie, het weggooien van geld aan de klimaatplannen en wèl investeren in onderwijs, zorg en veiligheid! Steun ons: www.fvd.nl/word-lid

Prachtig interview met ons Eerste ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-07-2019 14:06

Prachtig interview met ons Eerste Kamerlid Christine Teunissen in Pioniers Magazine: ‘Aan de klimaatcrisis en het uitsterven van een miljoen diersoorten zien we wat de gevolgen zijn van onze omgang met de aarde. Gelukkig zie je ook dat het bewustzijn toeneemt en dat steeds meer mensen afstappen van het idee dat de mens aan de top van een piramide staat.’ Lees het hele interview hier: bit.ly/2JXtwUb