Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

42 documenten

Heel veel linkse leraren die in de ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 18-04-2019 10:37

Heel veel linkse leraren die in de beslotenheid van de klas, zich op een ongelofelijke manier uitlaten over de PVV. Daar worden we voortdurend weggezet als fascisten, als racisten. En leerlingen hebben dat inderdaad gefilmd en op sociale media gezet. Is dat mooi? Nee, natuurlijk is dat niet mooi! Het is verschrikkelijk dat dat nodig is om dit soort zelfvoldaan gedrag van al die linkse leraren te ontmaskeren. Maar als we het zo niet doen, dan is er geen enkele andere mogelijkheid om dat naar buiten te brengen. Dankzij die filmpjes die gemaakt zijn, weten we nu eindelijk wat zich in die klassen afspeelt als het gaat om dit soort linkse indoctrinatie.

Onderwijskwaliteit lijdt onder gebrekkige aanpak lerarentekort

SP SP Nederland 10-04-2019 12:42

Volgens de SP moet het kabinet onmiddellijk en hard ingrijpen om het voortwoekerende lerarentekort aan te pakken. In de vandaag verschenen rapport van de Onderwijsinspectie ‘Staat van het Onderwijs’ werd wederom onderstreept dat dit tekort – wat de SP al langer zegt – de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt en vooral kinderen in arme en zwarte wijken raakt. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'De tijd van overleggroepjes is nu echt voorbij. Het kabinet zal de portemonnee moeten trekken; de enige manier om structureel het lerarentekort op te lossen en de werkdruk terug te brengen. Wie dat niet doet laat dit probleem alleen maar toenemen. En juist kinderen op zwarte scholen en kinderen in armere wijken worden daar de dupe van. Daar waar de kinderen op school zitten die misschien wel zes dagen per week onderwijs nodig zouden hebben, worden nu vierdaagse schoolweken ingevoerd. Omdat er niemand te vinden is die voor de klas wil staan.'

De SP maakt zich ook zorgen over de verdere wildgroei van 'innovatieve' schooltjes. 'Ze zijn vaak peperduur, terwijl het effect op zijn minst twijfelachtig is. Laten we al onze energie steken in het op orde brengen van de basis – taal, rekenen en burgerschap – in plaats van een verdere groei van dit soort scholen, die vaak ook nog eens de tweedeling vergroten omdat vooral kinderen van rijkere ouders naar deze scholen gaan.'

De onderwijsinspectie luidt de ...

PvdA PvdA Nederland 10-04-2019 10:12

De onderwijsinspectie luidt de noodklok: het lerarentekort komt het hardst aan bij díe scholen die het toch al moeilijk hebben. De minister moet stoppen met wegkijken, het is nú tijd voor maatregelen. Ieder kind verdient een gelijke kans. Onze plannen: 👉 bit.ly/noodpakketklas 👉 bit.ly/gelijkekansenonderwijs

Kamer steunt SP: Onderwijs behouden voor kwetsbare leerlingen

SP SP Nederland 02-04-2019 16:33

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag een oproep van de SP om onderwijs op zorgboerderijen en andere instellingen niet zomaar te laten verdwijnen. SP-Kamerlid Peter Kwint spreekt van een belangrijke stap voor kwetsbare leerlingen die anders thuis zouden komen te zitten: ‘Schoolbesturen willen nu niet altijd de samenwerking aangaan met dit soort initiatieven. Nu kunnen zij daartoe verplicht worden door de Onderwijsinspectie. Zodat het belang van het kind altijd voorop gaat.’

Al lange tijd zet de SP zich in voor het behoud van onder meer De Grote Brander in Okkenbroek. Deze zorgboerderij mocht alleen onderwijs blijven bieden wanneer het een nevenfunctie van een school zou worden, maar schoolbestuurders hielden dit tegen. Kwint: ‘En zo zijn er door het hele land tientallen waardevolle initiatieven die we moeten behouden. Initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen die niet in het reguliere onderwijs passen alsnog onderwijs kunnen volgen. Die moet je niet het slachtoffer laten worden van een machtsstrijd tussen een zorginstelling en een school. Die moet je in bescherming nemen. We zijn er nog lang niet en de strijd voor deze initiatieven gaan door. Maar dit is een hele noodzakelijke stap op weg naar onderwijs voor ieder kind.’

Stagiair(e) gezocht voor Senaatsfractie (20 uur per week) | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-04-2019 00:00

De Senaatsfractie van GroenLinks is op zoek naar een stagiair(e) voor twintig uur per week ter ondersteuning van de politieke werkzaamheden. Tineke Strik draagt begin juni het fractievoorzitterschap over aan Paul Rosenmöller, waarna GroenLinks hoogstwaarschijnlijk met een team van negen senatoren van start zal gaan.

De stage loopt van begin september 2019 tot begin juli 2020. De werkdagen in Den Haag zijn altijd op dinsdag en vaak op maandag, behalve tijdens de recessen (schoolvakanties).

Wat ga je doen?

Volgen van het wetgevingsproces van wetsvoorstellen binnen specifieke portefeuilles;

Ondersteuning van de senatoren met schriftelijke vragen aan bewindspersonen en het schrijven van spreekteksten; Ten aanzien van specifieke dossiers inventariseren van voortraject via Tweede Kamerfractie en Eurofractie; Ondersteuning van communicatieve werkzaamheden van de fractie; Signaleren van publicitaire kansen en schrijven van artikelen en sociale media-uitingen op de kanalen van de senatoren en GroenLinks; Het organiseren van bijeenkomsten voor inhoudelijke uitdieping van onderwerpen, zoals expertbijeenkomsten en jaarlijkse conferenties; Organisatorisch voorbereiden van de wekelijkse fractievergaderingen; Eventueel ondersteunen van de senatoren bij hun interparlementaire werkzaamheden voor bijvoorbeeld de Raad van Europa in Straatsburg.

Wie zoeken wij?

Je bent een leergierige en flexibele stagiair(e), die in het jaar 2019/2020 ingeschreven staat bij een hogeschool of universiteit met een passie voor politiek. Je voelt je over het algemeen goed thuis bij de standpunten en voorstellen van GroenLinks, een lidmaatschap is geen voorwaarde. Je kunt analytisch denken, jezelf goed uitdrukken en op een aansprekende, begrijpelijke en goed onderbouwde manier een tekst opbouwen. Je bent initiatiefrijk en legt snel contacten en vindt het geen probleem om af en toe in het weekend te werken.

Wat bieden wij?

Een uitdagende stage in het hart van het politieke machtscentrum van Nederland. Een goede stagevergoeding, die wordt doorbetaald tijdens de recessen. Je werkt in nauwe samenwerking met de fractiemedewerker en senatoren.

Meer informatie?

Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de fractiemedewerker van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks Michiel Philippart via 0031625036874 (m.philippart@eerstekamer.nl)

Schriftelijke reacties, bestaande uit een motivatiebrief en een CV, ontvangen wij graag uiterlijk 20 mei 2019. Deze kun je per mail sturen aan: Michiel Philippart (m.philippart@eerstekamer.nl) onder vermelding van ‘stagevacature’. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan zal dat op 28 mei 2019 zijn in de Eerste Kamer.

Amsterdam wil 500 illegalen ...

PVV PVV Nederland 30-03-2019 09:14

Amsterdam wil 500 illegalen onderbrengen in 24-uursopvangcentra in de wijken. Vanuit de bevolking klinkt luid protest. „Jonge mannen, die de hele dag niks te doen hebben, vlakbij een school. Hoe haal je het in je hoofd?”

Het gewone gezin staat onder druk. ...

SGP SGP Nederland 29-03-2019 13:28

Het gewone gezin staat onder druk. Bij de meerouderschaps-plannen staan niet de belangen van het kind centraal, maar de wensen van de volwassene. Maak jij je daar ook zorgen over? En wil je stage lopen in de Tweede Kamer? Dan is dit je kans!

Van, voor en door de leraar

PvdA PvdA Nederland 28-03-2019 09:07

Minister Slob wil dat leraren zichzelf gaan organiseren, professionaliseren en dat ze de ruimte krijgen om zichzelf continue bij te scholen. Dat willen wij ook. Maar hoe kun je je als leraar organiseren en professionaliseren, als het water je aan de lippen staat? Als je amper tijd hebt om je lessen voor te bereiden en vaak het gevoel hebt tekort te schieten omdat je je leerlingen niet altijd de aandacht kan geven die ze nodig hebben? We kennen de verhalen van leraren die zich niet eens ziek melden als ze griep hebben. Simpelweg omdat er geen vervanger beschikbaar is. Laat staan waar je als leraar de tijd vandaan moet halen om naast het lesgeven en nakijken een interessante en nuttige cursus te volgen.

Wij blijven knokken voor extra investeringen in ons onderwijs.

Wij vinden het de hoogste tijd dat leraren serieus worden genomen. Dat begint wat ons betreft bij het meepraten over haar/zijn arbeidsvoorwaarden. Waar naast meer tijd natuurlijk ook meer salaris bij hoort. Daarom ben ik blij dat deze week ons voorstel in de Tweede Kamer werd aangenomen dat voortaan niet alleen schoolbesturen, maar ook vakbonden inzicht krijgen in hoe groot de onderhandelingsruimte is bij toekomstige cao-onderhandelingen. Een belangrijke eerste stap, want een eerlijk speelveld begint aan de cao-tafel. Maar er is meer nodig om de positie van leraren te versterken.

Onze leraren en onze kinderen zijn het waard.

Wij blijven knokken voor extra investeringen in ons onderwijs. Voor een betere beloning, het overbruggen van het loonverschil tussen het basis en voortgezet onderwijs, kleinere klassen en dus meer tijd voor professionalisering. Onze leraren en onze kinderen zijn het waard.

Open brief aan de minister van onderwijs.

Met ruim 40.000 man stonden wij op ...

PvdA PvdA Nederland 15-03-2019 14:22

Met ruim 40.000 man stonden wij op het Malieveld. Voor onze leraren die zoveel meer waardering en betere beloning verdienen. ❤️leraar

Vandaag komt het hele Nederlandse ...

PvdA PvdA Nederland 15-03-2019 09:51

Vandaag komt het hele Nederlandse onderwijs in actie! Zien we jou zo bij de onderwijsstaking? 💪 👉 voor meer waardering van onze leraren. 👉 voor gelijke kansen voor iedereen. 👉 voor een betere kwaliteit van ons onderwijs.