Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

17 documenten

SGP en SP: Stop het lerarenregister nu!

SP SP SGP Nederland 18-02-2019 06:41

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in. Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. 'Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,' zegt SGP’er Roelof Bisschop. 'Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.' SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: 'We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk.'

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats te willen maken. 'Hak de knoop dan direct door,' zegt Kwint. 'Dan maak je een eind aan alle onzekerheid.' Bisschop: 'Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.'

Stop met het lerarenregister!

SGP SGP Nederland 18-02-2019 00:00

 

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in.

 

Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. “Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,” zegt SGP’er Roelof Bisschop. “Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.” SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: “We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk. Dat willen wij met deze wet regelen.”

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats wil maken. “Hak de knoop dan direct door,” zegt Kwint. “Dan maak je een eind aan alle onzekerheid. Als je leraren serieus neemt als professionals laat je ze zelf invulling geven aan hun professionele ontwikkeling.” Bisschop: “Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.” 

Vacature beleidsmedewerker (m/v)

SGP SGP Nederland 15-02-2019 00:00

Altijd al willen werken in het kloppend hart van de Nederlandse democratie? En van harte SGP-er? Dan heeft de Tweede Kamerfractie van de SGP een mooie vacature voor jou! Wij zijn op zoek naar een

BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

Je bent een financiële whizzkid. Je wordt de spin in het web als het gaat om financiële consequenties van wetsvoorstellen. Je speelt een belangrijke rol bij het opstellen van tegenbegrotingen en het financiële plaatje van het verkiezingsprogramma en zorgt dat de doorrekening bij het CPB goed verloopt. Je bereidt de debatten voor op het terrein van financiën, pensioenen en wonen.

Functie-eisen:

WO-economie, econometrie, of andere relevante opleiding politieke interesse en feeling vaardige pen goede beheersing van Nederlands en Engels goede contactuele vaardigheden stressbestendig en flexibel

Wat hebben we te bieden?

samenwerking met een enthousiast SGP-team een – soms zinderende – politieke omgeving fulltime baan passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. Bisschop, r.bisschop@tweedekamer.nl of 070-3183045.

Je sollicitatie en cv ontvangen we graag D.V. uiterlijk 16 februari 2019 via j.djong@tweedekamer.nl.

Wachtlijst voor de bouwhoek

PvdA PvdA Nederland 12-02-2019 14:43

Door Lodewijk Asscher op 12 februari 2019 Delen  

De leerlingen werden telkens verdeeld over andere groepen. Of ze mochten nog wel naar school komen maar liever niet. Opvang in plaats van onderwijs, en de leraren gefrustreerd naar huis. Samen met onze onderwijswoordvoerder Kirsten van den Hul en ons Zaanse raadslid Eylem Koseoglu bezocht ik de school.

De ouders hebben vrij genomen van hun werk maar de rek gaat eruit.

We spraken een gemotiveerde schooldirecteur die nachten wakker heeft gelegen van het lerarentekort en geen andere uitweg zag. We spraken de leraren zelf. Vakmensen, trots op het ambacht. Boos over de situatie. “De minister had het over de griepgolf, nou hier heeft niemand griep. Tenminste officieel niet, we proberen nu allemaal de voorjaarsvakantie te halen want als één van ons ziek wordt hebben de anderen een nog groter probleem.”

Dit is slecht voor de kinderen, onderwijs is een vak.

De ouders die vertellen wat het voor hen betekent. Een alleenstaande moeder die haar dochter op zondagavond naar haar ouders in Friesland brengt en maandagavond weer ophaalt. Een vader die discussies met zijn negenjarige dochter heeft als hij de lesstof anders uitlegt dan de juf. Een moeder die nu moet kiezen tussen mantelzorg voor haar demente moeder of het opvangen van haar kinderen. Een andere moeder die zelf probeert les te geven aan negen kinderen op de maandag. Als het lunchtijd is, is ze al kapot. De ouders hebben vrij genomen van hun werk maar de rek gaat eruit.

En het belangrijkste: dit is slecht voor de kinderen, onderwijs is een vak. Samen hebben de ouders de leerplichtambtenaar gevraagd de leerplicht te gaan handhaven. Een wanhoopspoging om aandacht te krijgen voor deze bizarre situatie.

De komende jaren zal het lerarentekort nog veel nijpender als we niet ingrijpen.

De juf van groep 1-2 vertelt dat ze 38 kinderen in de klas heeft. Dat worden er nog meer. Niets aan te doen, er staat al een half jaar een vacature. Waar dat toe leidt? Zindelijke kinderen die terugvallen. Geen plek aan tafel om te leren tekenen. Een wachtlijst voor de bouwhoek.

Dit is krankzinnig.

Mijn oproep: behandel dit als een nationale crisis.

Is de Tamarinde de enige school waar dit speelt? Nee, van deze school weten we het maar het komt steeds meer voor. Lost het probleem zichzelf op? Nee, de komende jaren zal het lerarentekort nog veel nijpender worden als we niet ingrijpen. Dit gaat honderden scholen en duizenden kinderen en hun ouders raken.

Zeker, er gaan scholen zijn die het nog wel even kunnen uitzingen, er gaan ouders zijn die het voor hun kinderen kunnen fiksen. Maar de kansenongelijkheid neemt toe en kinderen krijgen niet waar ze recht op hebben.

Doe het nu. Voor onze kinderen en onze toekomst.

Onacceptabel. Mijn oproep: behandel dit als een nationale crisis. Haal iedereen aan tafel om afspraken te maken. Neem maatregelen op de korte termijn en op de lange termijn. Breek het regeerakkoord open, ik ben ervan overtuigd dat alle partijen dat zullen steunen. Alle. Geen gejij-bak, geen onbevoegden voor de klas, geen excuses maar aanpakken.

Doe het nu. Voor onze kinderen en onze toekomst.

Tweede Kamerlid

1+1=3

SGP SGP Nederland 12-02-2019 00:00

“Er moet een andere aanpak komen van de natuurcompensatie. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Het duurt te lang en het levert te weinig op. Daarom heb ik een voorstel gemaakt waarmee met de bestaande middelen veel meer wordt gedaan dan nu.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop.

Bij de aanleg van wegen, spoorlijnen en andere infrastructuur is het verplicht om te zorgen voor ‘natuurcompensatie’. “Dat is heel goed,” zegt Roelof Bisschop, “maar de manier waarop het gebeurt, namelijk door de aankoop van gronden, werkt in de praktijk niet. Miljoenen euro’s blijven op de plank liggen. Dat is niet de bedoeling.”

Het voorstel-Bisschop is getiteld ‘1+1=3’. Kern ervan is: steek niet te veel geld in ‘nieuwe’ natuur, maar investeer vooral in bestaande natuur, akkerranden en houtwallen bijvoorbeeld.

Drie punten staan in ‘1+1=3’ centraal.

Laat een werkgroep nagaan hoe natuurcompensatie ingezet kan worden om de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel te halen en de regionale (agrarische) natuurkwaliteit te versterken. Experimenteer de komende twee jaar in elke provincie met natuurcompensatie gericht op het versterken van de nu al bestaande (agrarische) natuurkwaliteit, zónder aankoop van gronden. Zorg, indien nodig, voor een landelijke handreiking en inpassing in het Besluit kwaliteit leefomgeving en andere regelgeving.   

  

Roelof Bisschop is vanmiddag opnieuw ...

SGP SGP Nederland 07-02-2019 16:26

Roelof Bisschop is vanmiddag opnieuw opa geworden! En ja: de hele Tweede Kamer mag dat weten. Van harte gefeliciteerd! 👶🏼

https://www.facebook.com/202064936858 ...

PVV PVV Nederland 04-02-2019 12:17

https://www.facebook.com/202064936858448/posts/684088931989377/

'Nekvel-docent' Gerrit is een ...

VVD VVD Nederland 01-02-2019 10:55

'Nekvel-docent' Gerrit is een doener. Een man die na zijn pensionering als onderwijsassistent aan de slag ging, omdat hij wat wilde betekenen voor de maatschappij. Hij verdient geen gesar en gescheld, maar respect. Hij verdient onze steun, omdat hij leerlingen wat wil bijbrengen. Omdat hij iedere dag probeert Nederland een beetje beter te maken. Dan ben je een doener en help je om het vaasje, dat Nederland symboliseert, vast te houden. Gerrit staat symbool voor al die docenten die zich elke dag opnieuw inzetten voor een mooier en nog beter Nederland. Om onze waardering te laten blijken, overhandigde VVD-onderwijswoordvoerder Rudmer Heerema aan Gerrit deze vaas van Klaas Dijkhoff. Gerrit, bedankt!

Spaargeld passend onderwijs moet door de klassen rollen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 30-01-2019 00:00

Overwerkt onderwijspersoneel, bomvolle klassen, thuiszittende zorgleerlingen en bezorgde ouders: wie de situatie in het passend onderwijs aanschouwt, vraagt zich af hoe het mogelijk is dat 238 miljoen euro van het geld dat bestemd is voor passend onderwijs op een spaarrekening staat. Wat GroenLinks betreft zorgt minister Slob dat deze middelen zo snel mogelijk worden ingezet in de klas.

De Kamer debatteert vandaag met minister Slob over passend onderwijs, het systeem dat moet regelen dat scholieren met een zorgvraag zo veel mogelijk in een reguliere schoolklas worden opgeleid. Daartoe werken scholen op regionaal niveau met elkaar samen. ‘Op zich is dat logisch, maar vorige kabinetten hebben bedacht dat er officiële samenwerkingsverbanden moeten worden opgericht. Waarmee er in feite een extra laag bureaucratie op het onderwijs wordt gelegd’, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. 

Westerveld begrijpt best dat scholen geld in kas houden voor onvoorziene kosten, maar in het onderwijs is sparen intussen tot kunst verheven. ‘Als je de reserves van alle schoolbesturen bij elkaar optelt, kom je tot de som van bijna 16 miljard euro. Dat is al niet uit te leggen. Als dan vervolgens blijkt dat de nieuwe bestuurslaag in een paar jaar 238 miljoen euro heeft opgepot, wordt het te gek. Alsof de scholen die deelnemen in samenwerkingsverbanden geen extra zorgleerling kunnen opvangen met die gespaarde miljarden.’

Ook GroenLinks ziet dat er regionale verschillen zijn. Door de verdeling van het onderwijsgeld zijn op sommige plaatsen grote tekorten. Maar dat neemt niet weg dat moet minister Slob snel met een scherpe boodschap naar onderwijsbestuurders moet die jaar na jaar geld overhouden. ‘Besteed het geld dat je krijgt aan onderwijs. Want een sector die kampt met enorme personeelstekorten, een te hoge werkdruk en een lage beloning vindt ons aan zijn zijde. Maar het is niet uit te leggen dat veel geld blijft liggen.’

Meer ruimte voor pragmatisme is zeer gewenst, stelt Westerveld. ‘Als een samenwerkingsverband lekker loopt zullen we de laatste partij zijn die in de weg gaat zitten. Maar ik zou niet weten waarom we het onderwijs zouden verbieden passend onderwijs op een andere manier te organiseren.’

SGP wil eind 'rekenoorlog'

SGP SGP Nederland 29-01-2019 00:00

 

 SGP wil beëindiging ‘rekenoorlog’

“Hanteer in 2020 nog de huidige centrale rekentoets en laat vanaf 2021 de scholen zélf de rekenvaardigheid toetsen.” Dat stelt SGP-kamerlid Bisschop voor. Met dit voorstel wil de SGP de slepende ruzie beslechten tussen aan de ene kant minister Slob van Onderwijs en aan de andere kant een meerderheid van de Tweede Kamer.

In de afgelopen weken kwamen minister Slob en de Tweede Kamer steeds meer tegenover elkaar te staan over het afschaffen van de centrale rekentoets. De SGP was als enige partij van meet af aan tegen die toets. Bisschop is dan ook blij dat die wordt afgeschaft, zoals de Tweede Kamer nu óók wil. Maar dat moet wél zorgvuldig gebeuren. Scholen mogen niet de dupe worden van haastwerk.

“Haastige spoed is zelden goed. Daarom heb ik een motie ingediend om de centrale toets nog één jaar af te nemen om op die manier de scholen tijd en ruimte te geven om hun eigen toets te ontwikkelen. Met een beetje goede wil kan op deze manier het conflict tussen kabinet en Kamer worden opgelost,” aldus Bisschop. Hij hoopt dat de Tweede Kamer zijn motie zal steunen, temeer omdat scholen uit het mbo deze oplossing óók aanraden.

 

Tekst motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat scholen recht hebben op een betrouwbare, voorspelbare koers ten aanzien van onderwijs en examinering;

constaterende, dat de termijn voor invoering van alternatieven voor de rekentoets inmiddels zodanig kort is en dat de gevolgen voor de huidige leerlingen en voor het vervolgonderwijs dermate groot zijn dat van zorgvuldig beleid bij de invoering van alternatieven in het komende schooljaar geen sprake meer kan zijn;

verzoekt de regering, in ieder geval in het komende schooljaar de centrale rekentoets af te laten nemen en met voortvarendheid tot besluitvorming te komen over een wijze van toetsen die de doorlopende leerlijn waarborgt,en gaat over tot de orde van de dag.