Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Sybrand Buma nam zojuist afscheid ...

CDA CDA Nederland 28-05-2019 15:51

Sybrand Buma nam zojuist afscheid van de Tweede Kamer met een belangrijke boodschap: “Men zegt wel dat het parlement de taal van de straat moet spreken. Ik vrees dat de straat zich eerder schaamt voor de taal van het parlement.”

Extra geld voor de aanpak van laaggeletterdheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-03-2019 10:18

Door Eppo Bruins op 22 maart 2019 11:02

Extra geld voor de aanpak van laaggeletterdheid

De wereld is ingewikkeld geworden. Veel mensen vinden het moeilijk om brieven van de overheid te begrijpen, informatie op een website te doorgronden of via internet hun bankzaken af te handelen. Dit leidt tot gevoelens van onzekerheid, tot sociale achterstand en soms zelfs tot schulden die voorkomen hadden kunnen worden.

Het kabinet heeft nu besloten om 7 miljoen per jaar extra te investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Vier ministeries gaan aan de slag samen met gemeenten, werkgevers en bibliotheken om mensen te helpen die op dagelijkse basis moeite hebben met taal, rekenen en digitalisering.

Het is goed dat dit kabinet deze mensen een steuntje in de rug wil geven. In het regeerakkoord werd afgesproken dat er een impuls voor deze groep mensen zou komen. Nu komt die er ook echt.

Met extra geld voor laaggeletterdheid kan de overheid meer mensen helpen met de vaardigheden waar ze moeite mee hebben. Daarvoor worden Taalambassadeurs ingezet, mensen die vroeger zelf moeite hadden met taal, rekenen en digitalisering. Via een landelijk programma krijgen gemeenten hulp om taalmaatjes te trainen. Er komt subsidie voor werkgevers voor opleidingen op de werkvloer. Ook gaat er extra geld naar ouders die moeite hebben met taal, om lezen in gezinnen te bevorderen. Ook is er geld beschikbaar voor nieuwe ideeën in de aanpak van laaggeletterdheid en het delen van goede voorbeelden.

Een heel goede zaak, als u het mij vraagt.

Wij spreken duidelijke taal! Check ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-03-2019 16:34

Wij spreken duidelijke taal! Check hier ook ons verkiezingsprogramma, Plan B, in duidelijke taal. 😁🍀 https://buff.ly/2u5bc3M

Zeker zijn van onderwijs op maat

PvdA PvdA Nederland 01-02-2019 10:12

Door Kirsten van den Hul op 1 februari 2019 Delen  

Bijvoorbeeld op de school voor VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) het Leo Kannercollege, waar een groot deel van de leerlingen een stoornis in het autismespectrum heeft en ik onlangs een gastles mocht geven. Een school met extra kleine klassen, veel regelmaat en een prikkelarme omgeving, en zo precies past bij wat de leerlingen nodig hebben.

Toch valt er voor veel kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte nog een wereld te winnen.

Toch valt er voor veel kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte nog een wereld te winnen. Veel te vaak krijg ik berichten van ouders die op school te horen krijgen dat er voor hun kind met een beperking geen plek is, dat de extra ondersteuning die hun kind nodig heeft peperduur is, of die met hun kind moeten leuren voor er geluisterd wordt. Nog steeds krijgen veel jongeren waar het over gaat, het gevoel dat erover, in plaats van met hen wordt gepraat. Bovendien zitten er duizenden kinderen langdurig thuis, zonder passend onderwijsaanbod, en zijn er nog eens duizenden kinderen met een vrijstelling.

Gisteren tijdens het debat over het passend onderwijs heb ik de minister gevraagd zich hard te maken voor een landelijke basisondersteuning.

Leren is een recht, dat geldt voor ieder kind. Daarom heb ik gisteren tijdens het debat over het passend onderwijs de minister gevraagd zich hard te maken voor een landelijke basisondersteuning, zodat alle ouders overal en altijd zeker zijn van een minimum aan ondersteuning dat scholen aan leerlingen moeten bieden. En pleitte ik voor een hoorrecht van leerlingen, zodat zij formeel het recht hebben om mee te praten. Bovendien moet de minister aan de slag om te zorgen dat thuiszitters weer een plek krijgen in het onderwijs.

Ook pleitte ik voor een hoorrecht van leerlingen.

Maar we kunnen het gesprek over passend onderwijs niet los zien van een gesprek over het lerarentekort. Juist doordat de werkdruk toeneemt, kunnen leraren kwetsbare kinderen vaak niet de aandacht geven die ze verdienen. De tekorten aan leraren in het speciaal onderwijs zijn bovendien extra groot. En niet in de laatste plaats omdat zij raar maar waar onder de cao van het primair onderwijs vallen. Dat moet en kan anders.

Daarom vroeg ik de minister er voor te zorgen dat werken in het voortgezet speciaal onderwijs net zo wordt beloond als andere banen in het voortgezet onderwijs. En daarnaast moet het verschil is salaris tussen primair en voortgezet onderwijs eindelijk worden overbrugd. Want als we echt willen zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het verdient, dan moeten we beginnen met zorgen dat elke leraar de beloning krijgt die zij of hij verdient.

Tweede Kamerlid