Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

Marijnissen: 'Passend onderwijs knelt aan alle kanten'

SP SP Nederland 22-08-2020 05:52

Vijf jaar na het invoeren van de wet 'passend onderwijs' heeft de SP onderzoek gedaan onder leraren ouders met kinderen die onderwijs volgen of thuiszitten. De conclusies liegen er niet om. Mensen in het reguliere onderwijs krijgen veel te maken met leerlingen die steeds zwaardere zorg nodig hebben. Meer dan driekwart van de leraren geeft aan nooit of slechts soms voldoende aandacht te kunnen besteden aan hun leerlingen. In het speciaal onderwijs zijn er volgens een derde van de leraren weer wachtlijsten ontstaan voor de vele kinderen die dringend een plek nodig hebben. Sommige kinderen blijven daardoor te lang in het regulier onderwijs met alle gevolgen van dien. En ondertussen zitten duizenden kinderen thuis zonder onderwijs, omdat er geen passende plek in het onderwijs voor hen is gevonden. De wet 'passend onderwijs' knelt voor al deze leraren, kinderen en hun ouders dus aan alle kanten.

Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen laat dit rapport zien dat de wet 'passend onderwijs' heeft gefaald: 'Al onze kinderen hebben recht op goed onderwijs. Maar duizenden kinderen zitten door deze wet nu thuis en krijgen geen onderwijs. Maar liefst 40% van de docenten overweegt te stoppen. De werkdruk op de reguliere scholen is al zo hoog, waardoor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben dat onvoldoende kunnen krijgen. We kunnen niet anders concluderen dan dat dit beleid faalt.'

Ouders en docenten zijn eensgezind in de oplossingen voor de problemen bij het speciaal onderwijs. Kleinere klassen, meer handen in de klas en meer plekken in het speciaal onderwijs, moeten veel problemen op kunnen lossen. Maar ondanks een aangenomen voorstel van de SP is het al jaren niet mogelijk om nieuwe scholen voor speciaal onderwijs te openen. Daarnaast moet volgens de SP het leerrecht verankerd worden in de wet. Dit geeft ouders en kinderen de kans om plaatsing in het onderwijs af te dwingen.

Marijnissen ziet bij het passend onderwijs hetzelfde patroon als bij de verzorgingshuizen: 'Toen de verzorgingshuizen dicht moesten werd er gezegd: ja maar iedereen wil toch liever thuis oud worden? Natuurlijk willen veel mensen dat, maar voor een deel van de mensen is een verzorgingshuis een goede oplossing. Dat geldt ook voor het speciaal onderwijs. Natuurlijk is het idee mooi dat alle kinderen samen naar school kunnen. En daar waar dat werkt is dat prachtig. Maar er is ook een deel van de kinderen dat juist baat heeft bij een (vaak kleinschaligere) speciale school. Het passend onderwijs is nu knellend, laten we ervoor zorgen dat het echt passend gaat worden.'

Lees het rapport De staat van passend onderwijs

Kamer steunt SP: Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs

SP SP Nederland 13-11-2019 08:38

Dinsdag stemde de hele Tweede Kamer in met het verzoek van SP-Kamerlid Peter Kwint om de wet aan te passen zodat nieuwe scholen voor speciaal onderwijs weer kunnen worden opgericht. Kwint: ‘Nu staan juist kwetsbare kinderen vaak tijden op een wachtlijst tot er plek is op een school met de expertise voor wat zij nodig hebben. Terwijl juist deze kinderen zo hard een plek verdienen.’

Jarenlang was het wettelijk haast onmogelijk om nieuwe scholen voor speciaal onderwijs op te richten. Met dit voorstel moet de regering de wet aanpassen, zodat dit wel weer mogelijk wordt. Kwint: ‘Proberen om met een paar kleine aanpassingen zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs te houden is een uitstekend idee, ga daar ook vooral mee door. Maar te vaak horen we dat kinderen thuis komen te zitten of schade oplopen doordat er geen plek is in het speciaal onderwijs. Met dit voorstel hopen we een eerste stap te hebben gezet naar het voorkomen van dit soort ellendige situaties in de toekomst.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Sybrand Buma nam zojuist afscheid ...

CDA CDA Nederland 28-05-2019 15:51

Sybrand Buma nam zojuist afscheid van de Tweede Kamer met een belangrijke boodschap: “Men zegt wel dat het parlement de taal van de straat moet spreken. Ik vrees dat de straat zich eerder schaamt voor de taal van het parlement.”

Extra geld voor de aanpak van laaggeletterdheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-03-2019 10:18

Door Eppo Bruins op 22 maart 2019 11:02

Extra geld voor de aanpak van laaggeletterdheid

De wereld is ingewikkeld geworden. Veel mensen vinden het moeilijk om brieven van de overheid te begrijpen, informatie op een website te doorgronden of via internet hun bankzaken af te handelen. Dit leidt tot gevoelens van onzekerheid, tot sociale achterstand en soms zelfs tot schulden die voorkomen hadden kunnen worden.

Het kabinet heeft nu besloten om 7 miljoen per jaar extra te investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Vier ministeries gaan aan de slag samen met gemeenten, werkgevers en bibliotheken om mensen te helpen die op dagelijkse basis moeite hebben met taal, rekenen en digitalisering.

Het is goed dat dit kabinet deze mensen een steuntje in de rug wil geven. In het regeerakkoord werd afgesproken dat er een impuls voor deze groep mensen zou komen. Nu komt die er ook echt.

Met extra geld voor laaggeletterdheid kan de overheid meer mensen helpen met de vaardigheden waar ze moeite mee hebben. Daarvoor worden Taalambassadeurs ingezet, mensen die vroeger zelf moeite hadden met taal, rekenen en digitalisering. Via een landelijk programma krijgen gemeenten hulp om taalmaatjes te trainen. Er komt subsidie voor werkgevers voor opleidingen op de werkvloer. Ook gaat er extra geld naar ouders die moeite hebben met taal, om lezen in gezinnen te bevorderen. Ook is er geld beschikbaar voor nieuwe ideeën in de aanpak van laaggeletterdheid en het delen van goede voorbeelden.

Een heel goede zaak, als u het mij vraagt.

Wij spreken duidelijke taal! Check ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-03-2019 16:34

Wij spreken duidelijke taal! Check hier ook ons verkiezingsprogramma, Plan B, in duidelijke taal. 😁🍀 https://buff.ly/2u5bc3M

Zeker zijn van onderwijs op maat

PvdA PvdA Nederland 01-02-2019 10:12

Door Kirsten van den Hul op 1 februari 2019 Delen  

Bijvoorbeeld op de school voor VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) het Leo Kannercollege, waar een groot deel van de leerlingen een stoornis in het autismespectrum heeft en ik onlangs een gastles mocht geven. Een school met extra kleine klassen, veel regelmaat en een prikkelarme omgeving, en zo precies past bij wat de leerlingen nodig hebben.

Toch valt er voor veel kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte nog een wereld te winnen.

Toch valt er voor veel kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte nog een wereld te winnen. Veel te vaak krijg ik berichten van ouders die op school te horen krijgen dat er voor hun kind met een beperking geen plek is, dat de extra ondersteuning die hun kind nodig heeft peperduur is, of die met hun kind moeten leuren voor er geluisterd wordt. Nog steeds krijgen veel jongeren waar het over gaat, het gevoel dat erover, in plaats van met hen wordt gepraat. Bovendien zitten er duizenden kinderen langdurig thuis, zonder passend onderwijsaanbod, en zijn er nog eens duizenden kinderen met een vrijstelling.

Gisteren tijdens het debat over het passend onderwijs heb ik de minister gevraagd zich hard te maken voor een landelijke basisondersteuning.

Leren is een recht, dat geldt voor ieder kind. Daarom heb ik gisteren tijdens het debat over het passend onderwijs de minister gevraagd zich hard te maken voor een landelijke basisondersteuning, zodat alle ouders overal en altijd zeker zijn van een minimum aan ondersteuning dat scholen aan leerlingen moeten bieden. En pleitte ik voor een hoorrecht van leerlingen, zodat zij formeel het recht hebben om mee te praten. Bovendien moet de minister aan de slag om te zorgen dat thuiszitters weer een plek krijgen in het onderwijs.

Ook pleitte ik voor een hoorrecht van leerlingen.

Maar we kunnen het gesprek over passend onderwijs niet los zien van een gesprek over het lerarentekort. Juist doordat de werkdruk toeneemt, kunnen leraren kwetsbare kinderen vaak niet de aandacht geven die ze verdienen. De tekorten aan leraren in het speciaal onderwijs zijn bovendien extra groot. En niet in de laatste plaats omdat zij raar maar waar onder de cao van het primair onderwijs vallen. Dat moet en kan anders.

Daarom vroeg ik de minister er voor te zorgen dat werken in het voortgezet speciaal onderwijs net zo wordt beloond als andere banen in het voortgezet onderwijs. En daarnaast moet het verschil is salaris tussen primair en voortgezet onderwijs eindelijk worden overbrugd. Want als we echt willen zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het verdient, dan moeten we beginnen met zorgen dat elke leraar de beloning krijgt die zij of hij verdient.

Tweede Kamerlid

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.