Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

15 documenten

PVV weer in de lift!

PVV PVV Nederland 18-10-2019 21:55

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 18 oktober 2019

Dit moet er nu gebeuren:

PVV PVV Nederland 11-10-2019 11:21

- Turkije uit de NAVO

- Turkse ambassadeur uitzetten

- Handelsverdrag Turkije opzeggen

- Geen visa meer voor Turken

- Turkse producten boycotten, vliegmaatschappijen weren

- Schengen opzeggen, nationale grensbewaking en eigen immigratiebeleid herinvoeren. pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/Q4XZAZrsfq

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 13 oktober 2019

‘Het belangrijkste wat ik zou willen ...

PvdA PvdA Nederland 02-04-2019 12:43

‘Het belangrijkste wat ik zou willen bereiken is dat zij merken dat de politiek van iedereen is.’ Lodewijk geeft les én leert op de Dream School. Terugkijken? 👉🏾 npo3.nl/dream-school-asscher

Leraren verdienen vertrouwen in plaats van verdachtmakingen

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Nederland 29-03-2019 06:00

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 29 maart 2019 Delen  

Leraren moeten hun werk in vrijheid, vanuit vakmanschap en professionaliteit kunnen doen. Het is ons werk als politici om die vrijheid te beschermen.

Toch staat die vrijheid steeds vaker onder druk. Want niet alleen Trump, Erdogan, Bolsonaro en Orbán geven het onderwijs geregeld de schuld. Ook dichter bij huis worden leraren steeds vaker doelwit van verdachtmaking. “De Nieuwe Schoolstrijd”, noemt Forum voor Democratie hun kruistocht tegen “indoctrinatie van het onderwijs”. Er is zelfs een meldpunt in het leven geroepen waar bezorgde burgers “partijdige docenten” kunnen rapporteren. Ook de PVV roept op tot een meldpunt waar “docenten die zich schuldig maken aan politieke en ideologische indoctrinatie” kunnen worden aangegeven. Leerlingen en ouders worden opgeroepen “linkse leraren” te filmen en deze filmpjes te delen op sociale media. Aan deze oproep wordt inmiddels gewillig gevolg gegeven, zo merkte deze week ook een leraar op een middelbare school in Mijdrecht. Een foto van een schoolbord met verschillende meningen over Forum voor Democratie leidde daar tot een felle online discussie. Met een officiële verklaring van de schoolleiding tot gevolg.

Het is ons werk als politici om die vrijheid te beschermen.

Dit soort lukrake verdachtmakingen ondermijnt niet alleen de positie van onze leraren, maar ook de kwaliteit van ons onderwijs en daarmee de toekomst van onze kinderen. Leraren vormen de ruggengraat van onze samenleving en rechtsstaat. Wij pleiten daarom voor het aanpakken van dergelijke aantijgingen. Door naast onze leraren te gaan staan, en te voorkomen dat zij verworden tot de schietschijf van het rechtspopulisme.

Laten we leraren het vertrouwen geven wat ze verdienen.

Laten we leraren het vertrouwen geven wat ze verdienen. De ruimte om het mooiste beroep ter wereld uit te oefenen. En de tijd om onze kinderen de kernwaarden van onze democratie mee te geven. Daarvoor moeten we veel vaker mét in plaats van óver leraren praten. Te beginnen met gehoor te geven aan hun oproep, gesteund door meer dan 40.000 stakers op het Malieveld, voor meer investeringen en betere arbeidsvoorwaarden. Want alleen zo kunnen leraren doen waar ze het best in zijn: onze kinderen voorbereiden op hun rol als de kritische burgers van morgen.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Sectorraden en schoolbesturen, ga achter je leraren staan

SP SP Nederland 13-03-2019 06:34

Deze week legt het hele onderwijs het werk neer. Een uniek moment. Waar het afgelopen jaar zowel de docent op de basisschool als het personeel van de universiteit in actie kwam, is dit de eerste keer in lange tijd dat het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteiten de handen ineen slaan en aan het kabinet laten weten dat het zo niet anders kan.

Vorig jaar bij de onderwijsstakingen stonden de werkgevers nog gebroederlijk naast hun leraren – ze waren zelfs verenigd in het zogenaamde PO-front – maar nu is het angstvallig stil aan de kant van de onderwijsbestuurders. Dit terwijl de problemen in het onderwijs alleen maar groter geworden zijn. Lerarentekorten, vierdaagse schoolweken en toenemende schuldenlast voor studenten zijn slechts drie van de groeiende problemen waar het onderwijs tegenaan loopt. Te hoge werkdruk, burn-outs en overvolle klassen zijn aan de orde van de dag. Juist daarom is het zo belangrijk dat het personeel zich gesteund weet door onderwijsbestuurders. En waar sommige besturen lokaal zich loyaal tonen, laten de grote bestuurderskoepels het afweten.

In het voortgezet onderwijs en op het mbo is dat misschien nog wel het meest opvallend. Daar zwaaien twee oud-FNV-mannen de scepter. De ene ken ik nog van toen ik als kind naar de televisie keek en daar een stakingsleider op televisie zag; Paul Rosenmöller. De ander schopte het zelfs tot baas van de FNV en is nu voorzitter van de MBO-raad: Ton Heerts.

De sectorraden delen de zorgen van de onderwijsvakbonden, maar anders dan vorig jaar sluiten ze zich niet aan bij de stakingen. Sterker nog. Er zijn onderwijsbestuurders die hun docenten intimiderende mails sturen als ze willen gaan staken. Bestuurders laten stakende leraren vervangen door invallers, die zo stakingsbrekers worden van hun collega's die het werk neerleggen. Ze schrijven brieven naar hun leraren waarin ze vooral laten weten dat staken gevolgen heeft voor hun salaris en de opbouw van hun pensioen.

Gelukkig zijn er ook onderwijsbestuurders die op eigen initiatief besloten hebben dat hun scholen dicht gaan, bestuurders die meegaan naar het Malieveld, omdat ze ook zien dat het onderwijs beter verdient en dat dit niet vanzelf gaat gebeuren.

Elke docent verdient een bestuurder die achter hem of haar staat. En elke onderwijsbestuurder verdient een sectorraad, die zich achter de eisen van het stakende onderwijspersoneel schaart.

Daarom deze oproep aan de twee oud-vakbondsmannen die nu de scepter zwaaien in onderwijsland. Wees solidair. Onderwijs is niks zonder goede docenten die de tijd en ruimte hebben om hun werk goed te doen. Schrijf je besturen aan, en laat ze weten dat jullie de staking van 15 maart ondersteunen. Trek je collega's in de sectorraden van het primair en hoger onderwijs over de streep! Het onderwijs verdient beter. En dan zie ik jullie hopelijk op het Malieveld.

Mevrouw Van Toorenburg van het CDA, ...

PVV PVV CDA Nederland 25-02-2019 16:40

Mevrouw Van Toorenburg van het CDA, de meest onbetrouwbare partij van Nederland, die Geert Wilders de les probeert te lezen. Bekijkt u het maar, mevrouw Van Toorenburg, bekijkt u het maar! #StemZeWeg #StemPVV