Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Van Apeldoorn: nieuwe onderwijswet vergroot kansenongelijkheid en segregatie

SP SP Nederland 12-05-2020 15:55

De SP ziet weinig in de ‘Wet meer ruimte voor nieuwe scholen’. Volgens SP-senator Bastiaan van Apeldoorn lost de wet geen problemen op in het onderwijs en worden bestaande problemen als kansenongelijkheid en segregatie zelfs vergroot. 'Welk probleem lost deze wet nu daadwerkelijk op?', vraagt Van Apeldoorn zich af. 'In ieder geval niet die problemen waarvoor leraren eerder staakten, zoals gebrekkige salarissen, een schreeuwend tekort aan collega’s en een enorme werkdruk. In plaats van in de nu gebrekkige onderwijskwaliteit te investeren, steek je geld in nieuwe gebouwen. En creëren we met dit wetsvoorstel niet juist nieuwe problemen?'

De belangrijkste problemen – kansenongelijkheid en segregatie – worden volgens Van Apeldoorn door de wet juist vergroot. 'Verschillende organisaties hebben erop gewezen dat met deze wet de segregatie en kansenongelijkheid zal toenemen, waaronder de VO-raad en de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. De VO-raad vreest ook een toename van concurrentie. Kinderen van verschillende culturele en religieuze achtergronden zullen nog vaker dan nu naar aparte scholen gaan. Nog groter is de kans dat de tweedeling tussen kansarm en kansrijk en tussen laag- en hoogopgeleid verder vergroot wordt. Scholen zullen leerlingen proberen te werven uit met name bepaalde groepen. Ouders die zich verenigen op basis van een bepaalde gedeelde filosofie zullen vaker wel dan niet uit beter gesitueerde milieus komen en zich qua samenstelling van de leerlingenpopulatie eerder richten op de boven- dan op de onderkant.  Minister Slob blijft dit hardnekkig ontkennen. Hierbij mogen we ook niet vergeten dat bijzondere scholen in Nederland ook nog altijd leerlingen op basis van hun richting mogen weigeren. Mijn fractie vindt het principieel onjuist dat publieke bekostigde scholen niet ook voor ieder kind vrij toegankelijk zijn.'

Volgende week stemt de Eerste Kamer over de wet.

SP solidair met stakende docenten door het hele land

SP SP Nederland 30-01-2020 06:45

Massaal leggen leraren op basis- en middelbare scholen donderdag en vrijdag het werk neer. Meer dan 3000 scholen sluiten de deuren uit onvrede over het (gebrek aan) beleid van het kabinet Rutte-III. Sinds het kabinet is aangetreden waarschuwen docenten keer op keer voor het toenemend lerarentekort, maar tot nu toe blijven fundamentele en structurele oplossingen uit. ‘Het is fantastisch om te zien dat de actiebereidheid in het onderwijs alleen maar blijft toenemen, maar eigenlijk is het natuurlijk gênant dat het nodig is’, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. ‘Deze mensen doen zulk ontzettend belangrijk werk, onder zware omstandigheden en tegen een salaris dat gewoon veel te laag is. Dat kun je niet langer negeren als kabinet, zeker niet nu de miljarden tegen de plinten klotsen.’

De SP steunt het eisenpakket van de stakende docenten volkomen. Niet alleen moeten de salarissen op basis- en middelbare school gelijk worden getrokken, ook zal voor allebei deze groepen er geld bij moeten om de schade van een jarenlange nullijn te herstellen. En de werkdruk zal omlaag moeten. ‘Als je dat niet doet, kun je promotiecampagnes maken tot je een ons weegt, maar los je het lerarentekort niet op. Nu al zie je dat teveel jonge docenten na een paar jaar door de werkdruk gedesillusioneerd afhaken. Dat is zonde. Die mensen zie je nooit meer terug in het klaslokaal. En die luxe heeft dit kabinet niet. Aan de bak dus’, aldus Marijnissen die zelf aanwezig was bij stakende docenten in De Kuip in Rotterdam.

Ben jij leraar? Op 12 februari praat Lilian Marijnissen graag met je door. Van 19.30 uur tot 21:00 uur ben je van harte welkom in basisschool de Vijf Sterren in Amsterdam. Neem je collega’s mee en meld je hier aan!

Sectorraden en schoolbesturen, ga achter je leraren staan

SP SP Nederland 13-03-2019 06:34

Deze week legt het hele onderwijs het werk neer. Een uniek moment. Waar het afgelopen jaar zowel de docent op de basisschool als het personeel van de universiteit in actie kwam, is dit de eerste keer in lange tijd dat het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteiten de handen ineen slaan en aan het kabinet laten weten dat het zo niet anders kan.

Vorig jaar bij de onderwijsstakingen stonden de werkgevers nog gebroederlijk naast hun leraren – ze waren zelfs verenigd in het zogenaamde PO-front – maar nu is het angstvallig stil aan de kant van de onderwijsbestuurders. Dit terwijl de problemen in het onderwijs alleen maar groter geworden zijn. Lerarentekorten, vierdaagse schoolweken en toenemende schuldenlast voor studenten zijn slechts drie van de groeiende problemen waar het onderwijs tegenaan loopt. Te hoge werkdruk, burn-outs en overvolle klassen zijn aan de orde van de dag. Juist daarom is het zo belangrijk dat het personeel zich gesteund weet door onderwijsbestuurders. En waar sommige besturen lokaal zich loyaal tonen, laten de grote bestuurderskoepels het afweten.

In het voortgezet onderwijs en op het mbo is dat misschien nog wel het meest opvallend. Daar zwaaien twee oud-FNV-mannen de scepter. De ene ken ik nog van toen ik als kind naar de televisie keek en daar een stakingsleider op televisie zag; Paul Rosenmöller. De ander schopte het zelfs tot baas van de FNV en is nu voorzitter van de MBO-raad: Ton Heerts.

De sectorraden delen de zorgen van de onderwijsvakbonden, maar anders dan vorig jaar sluiten ze zich niet aan bij de stakingen. Sterker nog. Er zijn onderwijsbestuurders die hun docenten intimiderende mails sturen als ze willen gaan staken. Bestuurders laten stakende leraren vervangen door invallers, die zo stakingsbrekers worden van hun collega's die het werk neerleggen. Ze schrijven brieven naar hun leraren waarin ze vooral laten weten dat staken gevolgen heeft voor hun salaris en de opbouw van hun pensioen.

Gelukkig zijn er ook onderwijsbestuurders die op eigen initiatief besloten hebben dat hun scholen dicht gaan, bestuurders die meegaan naar het Malieveld, omdat ze ook zien dat het onderwijs beter verdient en dat dit niet vanzelf gaat gebeuren.

Elke docent verdient een bestuurder die achter hem of haar staat. En elke onderwijsbestuurder verdient een sectorraad, die zich achter de eisen van het stakende onderwijspersoneel schaart.

Daarom deze oproep aan de twee oud-vakbondsmannen die nu de scepter zwaaien in onderwijsland. Wees solidair. Onderwijs is niks zonder goede docenten die de tijd en ruimte hebben om hun werk goed te doen. Schrijf je besturen aan, en laat ze weten dat jullie de staking van 15 maart ondersteunen. Trek je collega's in de sectorraden van het primair en hoger onderwijs over de streep! Het onderwijs verdient beter. En dan zie ik jullie hopelijk op het Malieveld.