Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

98 documenten

Vragen over de Grote Schijn en over Toezicht en Hand­having

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 10-01-2022 00:00

De partij voor de Dieren heeft het college vragen gesteld over de vergunningverlening en het natuurbehoud rondom het evenement De Grote Schijn in Park Zijpendaal en vragen over handhaving en toezicht bij bedrijven door de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Monumentaal park vogelvrij als het om evenementen gaat? De Grote Schijn was een licht-spektakelshow die in oktober in Park Zijpendaal is georganiseerd. We waren tegen het gebruik van dit park, dat grote natuurwaarde heeft en bovendien een rijksmonument is, voor massa-evenementen. Er is veel overlast geweest voor de omwonenden. We willen weten hoe de gemeente daarmee is omgegaan. Ook willen we weten waarom het gemeentebestuur het niet nodig vond dat er een Natuurvergunning kwam voor dit evenement, dat veel stikstofuitstoot veroorzaakte. En we willen dat de gemeente de Nacht van de Nacht, waarop aandacht wordt gevraagd voor nachtelijk duister, voortaan gerespecteerd wordt in plaats van juist verstoord door alle lichten aan te doen. Onze vragen zijn hier te vinden. Beantwoording wordt pas in februari verwacht. Geen inzicht in Handhaving milieuovertredingen door ODRA Het onderzoeksplatform Investico heeft aan alle omgevingsdiensten gevraagd gegevens te sturen over handhaving bij bedrijven die een milieuvergunning hebben. Hoeveel keer is er opgetreden, hoe vaak is er een straf opgelegd enzovoorts. De ODRA was een van de weinige omgevingsdiensten die geen gegevens heeft geleverd. Met onze vragen willen we zorgen dat die gegevens alsnog boven water komen. In het voorjaar verscheen een zeer kritisch rapport waarin de organisatie, werkwijze en resultaten van alle omgevingsdiensten in Nederland tegen het licht werd gehouden. Ook omdat in dit rapport geen beoordeling van individuele diensten werd gegeven, willen we van het college betere informatie zodat de raad in staat is om die beoordeling zelf te maken. Onze vragen zijn hier te vinden.

Racisme in het Leidse onderwijs

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 16-06-2020 00:00

Een kwart van de Nederlanders meldt discriminatie te ervaren. Helaas is dit niets nieuws onder de zon: 5 jaar geleden bleek dit ook al. Dit jaar bleek zelfs een opvallende groei van meldingen in het onderwijs. Leiden vormt hierop geen uitzondering. In een artikel in het Leidsch Dagblad van vorig jaar stond dat er in het verleden al meerdere incidenten zijn geweest in de onderwijssector. Er zijn meerdere initiatieven in Leiden gedaan, zoals de Compassiestad, maar vooralsnog lijkt er geen verandering te zijn. Wij vinden dat in Leiden onderwijs gegeven dient te worden in een veilige pedagogische omgeving voor iedereen en stelden daarom Schriftelijke Vragen aan het college.

SP Motie Samenwerkingsverklaring Aanpak Asbestdaken unaniem aangenomen in Almeerse gemeenteraad

SP SP GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid Almere 10-02-2020 19:02

Op initiatief van SP Almere in samenwerking met D66, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren dienden wij op donderdagavond 6 februari 2020 een motie in om het college van burgemeester en wethouders op te roepen om op 2 maart de Samenwerkingsverklaring Aanpak Asbestdaken te ondertekenen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vele andere gemeenten, provincies en organisaties. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad unaniem in met onze motie.Almere telt nog 1900 asbestdaken die door ouderdom en verwering een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Vanavond liet de politiek in Almere zich van haar beste kant zien en gaven alle partijen van links tot rechts en van oppositie tot coalitie aan dat dit probleem aangepakt moet worden.Wij danken de andere partijen voor het steunen van de motie!

De media schreef er het volgende over:

https://www.1almere.nl/2020/02/09/partijen-willen-asbestdaken-in-almere-aanpakken/

 

 http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1499501-raad-dwingt-college-asbestverklaring-te-ondertekenen 

 

Gisteren diende de Statenfractie ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 28-08-2019 07:59

Gisteren diende de Statenfractie schriftelijke vragen in. Is de Buitenring mogelijk illegaal opengesteld? Wij hopen op spoedig verhelderend antwoord van Gedeputeerde Staten! https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/openstellen-buitenring-1

Vandaag hebben we schriftelijke ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 02-08-2019 13:33

Vandaag hebben we schriftelijke vragen gesteld in de Provinciale Staten over de langdurige intimidatie van een transgenderstel in Heerlen met verhuizen tot gevolg. https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/intimidatie-transgenderstel-met-verhuizing-tot-gevolg

In de media – Groene Projecten Falen

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) GroenLinks PvdA Partij voor de Dieren Amersfoort 27-07-2019 17:41

Groene projecten falen, inwoners grote steden zijn de dupe

Door EDWIN TIMMER27 jul. 2019 in BINNENLAND

Het lijkt zo mooi: slimme manieren om duurzaam huizen te verwarmen. Ideaal in tijden van klimaathaast. Maar bewoners in de drie grote steden zitten opgezadeld met een groene nachtmerrie. Van het Rotterdamse Warmtebedrijf via het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf tot de stuntelende Haagse zeewaterwarmtecentrale. „Soms wou ik dat ik nog een cv-ketel had.”

Het uitzicht over het Haagse Westduinpark richting het Zuiderstrand is idyllisch, zeker op zomerse dagen. Maar schijn bedriegt voor de inwoners van zo’n 900 woningen in de Duinstrip en de Zeemeeuw 1 en 2. Wat een duurzaam verwarmd woongenot moest opleveren, heeft zich ontpopt tot een al tien jaar durend drama van storingen in warmtepompen en warmwatervoorziening. Veel bewoners zijn huiverig om er openlijk voor uit te komen.

„Afgelopen weekend in totaal veertien uur storing gehad, filters ernstig vervuild en opwarmen water duurde anderhalve dag. Kansloos dit”, stelt één willekeurige bewoner anoniem, uit een reeks verzamelde reacties. „Ook wij hebben nog regelmatig storing. Vaak vervuilde filters door magnetiet”, schrijft een andere Duindorper. Reparaties zijn een hel. „Verkeerde bedrijven, verkeerde monteurs en verkeerde adviezen wat betreft het resetten van de warmtepomp.”

Aan de Scheveningse haven naast de eerste zeewaterwarmtecentrale (ZWWC) ter wereld zoemen twee generatoren. Ze zijn nodig omdat de centrale, in 2009 feestelijk geopend door de toenmalige minister Van der Laan, slecht functioneert. Eigenaar woningcorporatie Vestia maakte vorige week bekend dat zij het apparaat definitief wil vervangen voor een systeem van warmte- en koudeopslag. Dan moet ook de dieselstook voorbij zijn.

Voor Vestia is de ZWWC een erfenis uit de tijd dat directeur Erik Staal nog de scepter zwaaide over de woningbouwvereniging. Maar zoals het imago van Staal wegsmolt na zijn arrestatie, verdenking van fraude en een noodzakelijk reddingsplan voor Vestia van 2,5 miljard euro, zo verloor ook de futuristische warmtebron onder Duindorpers snel haar glans.

Zelfs omwonenden wier huizen niet zijn aangesloten op de centrale, maar die wel dichtbij wonen, hebben last van de bijgeplaatste generatoren. „Wij worden hier knotsknettergek van die geluidsoverlast”, klaagt een bewoner. „Het is erger geworden door die aggregaten, wat Vestia natuurlijk weer zal ontkennen. Koop je een huis van boven de 450.000 euro, zit je voortdurend in de herrie!”

Ook Rotterdam meende in 2005 het ei van Columbus te hebben ontdekt. De haven ligt vol industrie die vierentwintig uur per dag warmte uitstoot. Een ideale bron voor stadswarmte. Het idee viel zo goed dat wethouder Wim van Sluis prompt 20 miljoen euro rijkssubsidie kreeg voor oprichting van het Warmtebedrijf Rotterdam. Ook internationaal scoorde het stadhuis aan de Coolsingel: Bill Clinton omarmde de stad in 2006 als voorbeeld voor zijn Clinton Climate Initiative.

Veertien jaar later is de groene roes uitgewerkt. Van de gehoopte half miljoen huizen die het Warmtebedrijf zou verwarmen is slechts een tiende gerealiseerd. Het zit opgescheept met een duivels contract met afvalverwerker AVR, waarvan het de warmte veel te duur inkoopt. Een poging om een leiding naar Leiden aan te leggen, om daar 13.000 huizen te verwarmen, is vastgelopen in een vergunningenchaos.

„Dat de directie van het Warmtebedrijf niet het vermogen heeft om het vergunningentraject goed te regelen, vind ik ronduit stuitend”, zegt het PvdA-raadslid Dennis Tak. „Waarom huur je Gasunie niet in?” Het is de zoveelste tegenvaller. Al erkent Tak wel dat het Warmtebedrijf vanaf het begin in een ’perfecte storm’ belandde. Shell viel af als warmteleverancier, Eneco ontpopte zich met eigen restwarmte tot directe concurrent en het lot lijkt bezegeld sinds het wurgcontract met AVR.

Voor Rotterdammers dreigt een financieel drama. Niet alleen investeerde de stad al 80 miljoen euro in het Warmtebedrijf, zij staat ook garant voor ruim 100 miljoen aan uitstaande leningen. En samen met de provincie Zuid-Holland drukt op Rotterdam de plicht om per 2020 warmte te leveren in Leiden. Ligt die pijpleiding er niet, dan draaien belastingbetalers op voor de schade. „Rotterdammers zijn weer opgezadeld met een hoofdpijndossier”, concludeert Tak.

Terug naar Duindorp. Terminaal ziek betrok Kees Roeleveld begin vorig jaar een huurhuis in de Duinstrip. Echtgenote Atie en dochter Rita hoopten hem comfortabele laatste maanden te bezorgen. Maar toen de ijzige februariwind door Scheveningen joeg, weigerde de zeewaterwarmtecentrale opnieuw dienst. Met als gevolg een ijskoud appartement. Doodziek lag Roeleveld rillend onder vier dekens.

„Soms was ik blij dat hij naar het ziekenhuis ging voor nierdialyse want daar lag hij tenminste warm”, zegt zijn dochter. Keer op keer beloofde Vestia beterschap. „Er zouden kachels komen.” Die verschenen nooit. „Het was bij de beesten af”, stelt Rita. Twee maanden later overleed haar vader. Vestia bood excuses aan. En kwam, zoals vaker bij storingen, met een compensatie van enkele honderden euro’s.

Ten einde raad over voortdurende malheur klopten bewoners aan bij wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid). In de hoop dat zij kon bemiddelen. Al snel liet het voormalige GroenLinks-Kamerlid weten ook bot te vangen bij Vestia. Toch eiste Van Tongeren wel mediastilte, zo blijkt uit bronnen en notulen. Klagen en kwaadsprekerij zou het onderlinge vertrouwen slechts schaden, argumenteerde zij. Ook zou het de beoogde verkoop van de centrale kunnen frustreren.

Die dwang tot mediastilte laat zich gelden. „Jullie verzoek om reacties zorgt voor veel stress en angst”, vertelt een bewoner die zelf duizenden euro’s betaalde aan reparaties aan de warmtepomp. „Gezien het dorpse karakter van Duindorp zijn sommigen toch onder de indruk. Men wil geen scheve ogen. Maar het is frustrerend niks te mogen zeggen terwijl tegelijkertijd niemand voor ons lijkt op te komen. Soms wou ik dat ik nog een cv-ketel had, maar dat kan niet meer.”

In Amsterdam staan bewoners nog niet in de kou. Maar dat risico groeit wel. Nog afgezien van een nakend vuilnisinfarct waarmee het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) Nederland dreigt op te zadelen. De AEB werd in 2003 onthuld als ’s werelds duurzaamste afvalverwerkings- en energiecentrale. Met de verbranding van slib en vuil wordt stroom opgewekt én warmte voor liefst 35.000 stadswoningen.

Zestien jaar later staat de afvalverwerker, volledig eigendom van de gemeente Amsterdam, op omvallen. De fabrieksleiding investeerde jaren te weinig in onderhoud en veiligheid, zo berichtte De Telegraaf uit geheime, interne stukken. Vier van de zes afvalverbrandingslijnen staan stil. Elke minuut klinken alarmbellen. De leverancier van duurzame stadswarmte is financieel uitgeput en haar verminkte capaciteit stuurt de vuilnisophaal in heel Nederland in de war.

„Als klopt wat in de krant staat, hebben we een giga probleem”, zegt PvdD-raadslid Johnas van Lammeren. Met 150 miljoen aan investeringen en 100 miljoen aan leningen komt de schade bij een faillissement op een kwart miljard euro. Voor de Amsterdammers. „Als het 300 of 400 miljoen wordt, geloof ik het ook.” De politicus denkt dat een raadsenquête antwoorden moet verschaffen. „Wat heeft het management zitten doen en de raad van toezicht? Hebben wethouders zitten slapen?”

In Duindorp heeft Vestia tenminste de knoop doorgehakt. De ZWWC gaat eruit. Maar bewoners durven niet te hopen dat het aangekondigde systeem van warmte- koudeopslag alle problemen oplost. Ook technisch specialist Ardo de Graaf, eigenaar van Augustus Warmte en volger van de centrale vanaf het eerste begin, is sceptisch.

„Het lost maar één van de vele problemen op”, zegt De Graaf. „Het bronnet, de buizen voor het transport van warm water onder de huizen, heeft last van corrosie waardoor zwarte roest de filters in de warmtepompen belaagt. Ook die pompen zijn na tien zware jaren heel kwetsbaar. De ZWWC zelf heeft niet meer dan oudijzerwaarde.”

„Vestia heeft gewoonweg een grote fout gemaakt”, stelt weer een andere bewoner anoniem.

„Bewoners zitten al jaren met de gebakken peren van dit innovatieve project. Is Nederland überhaupt wel klaar om van het gas af te gaan? Is er voldoende kennis? Zijn er voldoende monteurs? In Duindorp in ieder geval niet.”

Wethouder Liesbeth van Tongeren is op vakantie. Maar een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat de aantijging dat Van Tongeren Duindorpers de mond wil snoeren ’absoluut onwaar’ is. De gemeente legt de verantwoordelijkheid voor het ZWWC-drama volledig bij Vestia.

Pikant is dat de GroenLinks-wethouder zelf ook woonachtig is in één van de nieuwe appartementencomplexen bij het Zuiderstrand. Maar juist deze zogeheten Zuidduin is niet aangesloten op de ZWWC. Woningen hebben er zelfs nog een oude vertrouwde gasaansluiting.

Corporatie Vestia meent dat een vervanging van de ZWWC door een systeem van warmte- koudeopslag de problemen wél zal wegnemen. Volgens Vestia is tegen de roest in het bronnet actie ondernomen. De corporatie wil niet zeggen hoeveel geld ze heeft uitgegeven aan de zeewaterwarmtecentrale of aan compensaties wegens storingen. Het plan blijft om de nieuwe installatie uiteindelijk te verkopen. „Wij zijn een woningcorporatie en geen energieleverancier.”

Amsterdam presenteerde twee plannen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 22-07-2019 16:25

Amsterdam presenteerde twee plannen voor ontwikkelbuurten. 🏘 In het ene plan wordt groen verwijderd om overlast tegen te gaan, in het andere plan wordt vier miljoen vrijgemaakt voor de aanleg van.... groen! 🌿 Raadslid Anke Bakker stelde vragen over deze vreemde tegenstrijdigheid en onzalige oplossing tegen overlast! https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-het-verwijderen-van-groen-in-ontwikkelbuurten

Afgelopen weekend is onze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 17-07-2019 13:56

Afgelopen weekend is onze Europarlementariër Anja Hazekamp afgereisd naar Roemenië om het horrortransport van 70.000 schapen naar de Perzische Golf te stoppen. Roemenië heeft het schip toch laten uitvaren en daarom hebben wij de Eurocommissaris voor dierenwelzijn gevraagd om een strafprocedure tegen Roemenië te beginnen! 💪

Afgelopen weekend is onze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-07-2019 13:56

Afgelopen weekend is onze Europarlementariër Anja Hazekamp afgereisd naar Roemenië om het horrortransport van 70.000 schapen naar de Perzische Golf te stoppen. Roemenië heeft het schip toch laten uitvaren en daarom hebben wij de Eurocommissaris voor dierenwelzijn gevraagd om een strafprocedure tegen Roemenië te beginnen! 💪