Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

56 documenten

Vat met giftig PFOS van Rutgers Milieu dreigt tegen erfafscheiding buurman te vallen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 30-07-2020 00:00

Namens de buurman en zijn gezin van het terrein waar Rutgers zijn vaten heeft staan, schriftelijke artikel 38 vragen gestuurd aan het college of zij de veiligheid van de buurman, zijn gezin en het personeel van zijn bedrijf kunnen garanderen. Je zult er maar net langs lopen en de inhoud van zo'n 1000 liter vat met PFOS in je nek krijgen.

Door Omgevingsdienst Achterhoek al vastgelegd op 11 juli 2019, waarbij wordt vermeld; “De pallet van de IBC is vergaan, waardoor deze tegen de erfscheiding dreigt te vallen."

Leeftijdsgrens sekswerkers van 18 naar 21 jaar | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 28-06-2020 00:00

GroenLinks Doetinchem is er voorstander van, dat de leeftijdsgrens voor sekswerkers verhoogd wordt van 18 naar 21 jaar. Lost dit alles op? Nee natuurlijk niet. We zijn er wel van overtuigd dat net die paar jaar verschil zorgt voor meer levenservaring, waardoor meisjes en jongens wat weerbaarder zijn. En die weerbaarheid hebben ze heel hard nodig. Daarnaast vinden wij dat handhaving en zorg hand in hand moeten gaan. Waarbij handhaving gericht moet zijn op klanten en exploitanten. Zorg kun je niet zomaar overlaten aan een willekeurige organisatie. Het vergt gedreven en ervaren professionals die weten wat ze doen en voldoende vertrouwen weten op te bouwen, om in deze circuits met meisjes en jongens in contact te komen.

Uit onderzoek van Proud, de belangenvereniging van en door sekswerkers blijkt dat vrijwel alle sekswerkers geweld mee maken. Verbaal, seksueel en fysiek. Daders zijn vooral klanten. Van welke job kun je dat nog meer zeggen? Stel je voor dat dit ook voor meisjes en jongens zou gelden die in de supermarkten werken.

Sekswerker is niet iets waar je voor kiest. Het is niet zo dat een leerling op school een beroepentest doet en in plaats van, dat zij of hij kiest voor automonteur, receptionist, jurist of gemeenteraadslid denkt, laat ik sekswerker worden. Sekswerker is iets waar je in rolt. Vaak door invloed vanuit de omgeving.

De stelling het is legaal dus het is vrijwillig, is volstrekte onzin. Ook in het legale circuit komt veel uitbuiting voor. Angst voor represailles maakt dat ook daar gezwegen wordt.

Het ondergronds gaan van 18- tot 21-jarigen waardoor ze niet bereikbaar zijn voor bescherming en hulp is relatief. Ook binnen het legale circuit zijn ze slecht bereikbaar. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is bordeel Escape in onze gemeente. Dat kennen we allemaal en heeft de landelijke actualiteiten gehaald. Moderne slavernij noemen ze het in de tweede kamer. Een aantal jaren geleden is daar een sekswerker dood geschoten. Escape heeft een vergunning en is legaal. Er zullen eerst strafbare feiten geconstateerd moeten worden, eer de politie wat kan. Daarvoor moeten sekswerkers hun mond open doen. Drie keer raden waarom dat niet gebeurt.

Contact leggen in het illegale circuit is moeilijk, maar wel degelijk mogelijk. Het vergt gedreven en ervaren professionals die weten wat ze doen, voldoende vertrouwen weten op te bouwen in bepaalde circuits, waardoor ze ook deze meisjes en jongens weten te bereiken.

Het is belangrijk dat handhaving en zorg hand in hand gaan. Waarbij handhaving is gericht op klanten en exploitanten. Handhaving en zorg komen samen in het veiligheidshuis. Daar werken partners uit de straf-, zorg- en bestuurlijke keten samen. Dat geldt niet alleen voor Doetinchem maar is in heel Nederland zo. Voor Doetinchem zijn politie en Buurtplein in het veiligheidshuis vertegenwoordigd. Voorbeelden zijn samenwerking rond huislijk geweld en kindermishandeling. Navraag bij de coördinator van het veiligheidshuis levert op, dat dit tot dusver nog niet voor prostitutie geldt. Maar dat het veiligheidshuis hier zeker voor open staat. Het toeval wil dat de coördinator van het veiligheidshuis in zijn vorige baan bij de politie leiding gaf aan de afdeling mensenhandel. Wat wil je nog meer. Hij weet uit ervaring dat de doelgroep veel problemen heeft, maar hulp vaak niet durft te accepteren om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat familie wordt bedreigd door mensenhandelaren. Dit is niet iets wat je zomaar aan een willekeurige organisatie overlaat. Dit vergt kennis en ervaring. De coördinator biedt aan om een denktank op te richten, een voorstel uit te werken en handhaving en zorg integraal aan te bieden. Dit is de enige plek van waaruit dit ook daadwerkelijk kan.

De burgemeester heeft toegezegd de coördinator van het veiligheidshuis uit te nodigen voor een raadsvergadering om toelichting te geven, waardoor niet alleen handhaving, maar ook zorg geregeld wordt.

Nog een maand…

D66 D66 Doetinchem 24-04-2020 13:04

Als de voortekenen een belofte inhouden, zitten we nog een maand opgehokt. Dat is een lange tijd. Het is dan ook begrijpelijk dat de roep om versoepeling van de coronamaatregelen steeds harder klinkt. We begrijpen het ‘duivelse dilemma’ van Rutte nu veel beter. Gelukkig mogen de basisschoolkinderen weer naar school, ook al is dat behelpen met parttime oplossingen. Laten we hopen dat andere sectoren snel mogen volgen.

Gisteren, 23 april, hebben we de eerste echte online raadsvergadering in Doetinchem gehad. Ik moet zeggen: het viel niet tegen, wat misschien ook te danken was aan de korte agenda met alleen hamerstukken. We moeten nog maar zien hoe het gaat als we straks meningvormend moeten debatteren. Maar het is gelukkig dat het democratisch proces de plaats krijgt die het verdient dank zij de online technologie die ons ter beschikking staat. Denk je eens in wat er gebeurd zou zijn als het twintig jaar geleden was…

De fractie van D66 is tevreden met de oplossingen voor het vergaderen die we nu hebben bereikt. De griffie heeft goed werk gedaan en verdient een compliment daarvoor. Het stelt ons in staat om het besturen van onze gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook wij overleggen online, maar ervaren wel de beperkingen van het online vergaderen. We moeten het nog even volhouden!

Wat we niet moeten vergeten is dat het college en de burgemeester het dagelijks besturen gewoon doorzetten, met daarbij alle aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat allemaal een beetje anders, zoals bijvoorbeeld de uitreiking van de lintjesregen die nu telefonisch verloopt, maar het lukt. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. De inzet van college en burgemeester verdient daarbij onze waardering.

Helaas hebben we nog geen zicht op het tijdstip waarop de [steun]fractie weer fysiek bij elkaar kan komen. Laten we hopen dat het volhouden van de maatregelen zoals de 1,5 m afstand snel leidt tot afname van de besmettingen en dat de de leden van de steunfractie elkaar weer in een fysieke ruimte kunnen ontmoeten. Tot dan wens ik iedereen alvast fijne voorjaarsvakantie toe.

Pieter Herngreen

 

Wegens de uitbraak van het Corona-virus COVID-19 zijn alle VVD activiteiten geannuleerd tot nader bericht. Ook de gemeentelijke activiteiten vinden geen doorgang.

VVD VVD Doetinchem 20-03-2020 11:48

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/38822/Corona Virus VVD Doetinchem

Houd onze site en de site van de gemeente (www.doetinchem.nl) in de gaten voor meer informatie. Vooralsnog is 6 april afgesproken als nieuwe peildatum.

Leef zoveel mogelijk volgens de corona-richtlijnen en let een beetje op elkaar!

 

Namens de VVD fractie Doetinchem,

Hans, Frans, Stan, Marius en Marlous

Discussie-avond 17 maart 2020 | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-02-2020 00:00

Op de laatst gehouden ledenbijeenkomst van GroenLinks van onze afdeling is een werkgroep in het leven geroepen die als doel heeft de discussie en de betrokkenheid bij onze partij en onze afdeling te versterken. Dit aan de hand van een aantal discussieavonden tijdens dit jaar over verschillende onderwerpen. Wim van der Vlist en Jeroen Vredegoor hebben de organisatie van de avonden op zich genomen.

Namens de werkgroep willen we je van harte uitnodigen tot het bijwonen van de eerste discussieavond van 2020. Op 17 maart 2020 zullen tijdens deze avond twee stellingen in discussie worden gebracht.

De eerste stelling luidt: 'Referenda een overschat instrument' met als inleider Wim van der Vlist. Wim is, met anderen van de afdeling, al een ruim aantal jaren actief denker en aanjager over dit onderwerp binnen de partij.

De tweede stelling van de avond is 'Studiefinanciering moet op de schop' met als inleider Jimke Laarhuis. Jimke is vice-voorzitter van DWARS, de aan GroenLinks gelieerde jongerenafdeling.

Beide onderwerpen lenen zich zeker voor een goede onderlinge discussie, zowel met de inleiders als met elkaar. We nodigen je daarom van harte uit bij deze discussieavond aanwezig te zijn. 

De avond wordt gehouden op 17 maart 2020 in de Anna Hoeve in Doetinchem, Holterweg 138. Deavond begint om 20:00 uur, je bent welkom vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig, en neem rustig een in GroenLinks en/of de onderwerpen geinteresseerde mee!

Afgelast Discussie-avond 17 maart 2020 | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-02-2020 00:00

Het Landelijk bureau van GroenLinks heeft voorgeschreven dat alle evenementen met meer dan 100 deelnemers niet door gaan. Daarnaast vraagt het landelijk bureau om bijeenkomsten met minder deelnemers, die niet strikt noodzakelijk zijn, ook af te gelasten. Dit geldt dus ook voor ALV's, PLV's en bestuursvergaderingen. In eerste instantie geldt deze richtlijn tot 31 maart 2020.

Op de laatst gehouden ledenbijeenkomst van GroenLinks van onze afdeling is een werkgroep in het leven geroepen die als doel heeft de discussie en de betrokkenheid bij onze partij en onze afdeling te versterken. Dit aan de hand van een aantal discussieavonden tijdens dit jaar over verschillende onderwerpen. Wim van der Vlist en Jeroen Vredegoor hebben de organisatie van de avonden op zich genomen.

Namens de werkgroep willen we je van harte uitnodigen tot het bijwonen van de eerste discussieavond van 2020. Op 17 maart 2020 zullen tijdens deze avond twee stellingen in discussie worden gebracht.

De eerste stelling luidt: 'Referenda een overschat instrument' met als inleider Wim van der Vlist. Wim is, met anderen van de afdeling, al een ruim aantal jaren actief denker en aanjager over dit onderwerp binnen de partij.

De tweede stelling van de avond is 'Studiefinanciering moet op de schop' met als inleider Jimke Laarhuis. Jimke is vice-voorzitter van DWARS Gelderland, de aan GroenLinks gelieerde jongerenafdeling.

Beide onderwerpen lenen zich zeker voor een goede onderlinge discussie, zowel met de inleiders als met elkaar. We nodigen je daarom van harte uit bij deze discussieavond aanwezig te zijn. 

De avond wordt gehouden op 17 maart 2020 in de Anna Hoeve in Doetinchem, Holterweg 138. Deavond begint om 20:00 uur, je bent welkom vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig, en neem rustig een in GroenLinks en/of de onderwerpen geinteresseerde mee!

Carbidschieten is een lokale traditie dus teken de petitie

CDA CDA Doetinchem 07-02-2020 14:49

Carbidschieten is een lokale traditie. Die moet worden behouden, ook als er een gedeeltelijk vuurwerkverbod komt. Carbid schieten is immaterieel erfgoed en dat moeten we koesteren. Het is een wezenlijk onderdeel van de oud en nieuw traditie. Daarom vinden wij dat carbidschieten, ook na een gedeeltelijk vuurwerkverbod, mogelijk moet blijven. Teken nu de petitie:https://cda.nl/carbid

Carbidschieten is een lokale traditie dus teken de petitie

CDA CDA Doetinchem 07-02-2020 14:49

Carbidschieten is een lokale traditie. Die moet worden behouden, ook als er een gedeeltelijk vuurwerkverbod komt. Carbid schieten is immaterieel erfgoed en dat moeten we koesteren. Het is een wezenlijk onderdeel van de oud en nieuw traditie. Daarom vinden wij dat carbidschieten, ook na een gedeeltelijk vuurwerkverbod, mogelijk moet blijven. Teken nu de petitie:https://cda.nl/carbid

In memoriam Kees van den Hoek

PvdA PvdA Doetinchem 31-01-2020 20:37

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-kees-van-den-hoek/

Onze partijgenoot Kees van den Hoek is niet meer. Eerder deze week is hij plotseling overleden. Als fractie zijn we geschokt door dit onverwachte verlies. Tijdens de commissievergadering zou hij nog het woord voeren als vertegenwoordiger van onze PvdA-fractie. Aan die sociaal democratische partij was hij met hart en ziel verbonden. En maar wat graag sprak hij gepassioneerd mee in het politieke debat, vanuit zijn politieke en levenservaring. Er waren maar weinig onderwerpen die zijn interesse niet hadden.

77 jaar oud, maar gewoon doorgaan, dat was Kees ten voeten uit. Pensionering paste niet in zijn vocabulaire. Niet voor wat zijn fysieke werk met het uitvoeren van klussen in vloeren betreft, maar evenmin voor zijn actieve leven in de gemeentepolitiek. De laatste jaren fungeerde hij voor onze fractie als commissielid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en wonen. Maar zijn politieke leven begon al in de jaren ‘70 van de vorige eeuw, toen Kees als mede-oprichter aan de wieg stond van de PvdA-afdeling in de gemeente Lichtenvoorde en vervolgens een aantal jaren als raadslid actief was in de raad van Lichtenvoorde.

Kees had zijn eigen kijk op zaken, en gebruikte graag zijn brede kennis en maatschappelijke betrokkenheid om accenten te zetten in de besluitvorming en om kanttekeningen te plaatsen bij voorstellen die in zijn ogen niet goed waren voor de (gewone) mensen in onze samenleving. In de steunfractie toonde hij zich een betrokken partijlid, die inzichten naar voren bracht en genoot van het politieke proces. Themabijeenkomsten, partijpolitieke bijeenkomsten en werkbezoeken bezocht hij trouw en in campagnetijd konden we altijd op hem bouwen.

Wij herinneren Kees als een eigenzinnige, vriendelijke en bescheiden man met een sociaal hart.

Kees, we gaan je missen…

Namens de PvdA-fractie en steunfractie Richard Klein Tank Fractievoorzitter

Het bericht In memoriam Kees van den Hoek verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Herdenking Doetinchemse slachtoffers van de shoah | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 25-01-2020 00:00

In onze gemeente hebben we gezamenlijk de Doetinchemse slachtoffers van de shoah, herdacht. Bij elke steen die door een kind vanaf het joodse monument werd binnengebracht, is een naam genoemd. Ouderen, kinderen, complete gezinnen zijn tijdens de tweede wereldoorlog uit ons midden weggevaagd. Dat zij nooit zullen worden vergeten.

Tegelijkertijd maakt het intens verdrietig dat ook nu in onze tijd, nog steeds mensen worden buitengesloten en achtergesteld. Misschien is de beste manier om de doden te eren nog wel, door het niet meer zover te laten komen. Laten we lessen treken uit het verleden en elkaar er aan blijven herinneren, dat we ondanks al onze verschillen één zijn.

In deze tijd lijkt het meer dan anders te gaan over wie we zijn, bij wie we horen en bij wie niet. Op basis van etniciteit, religie of gender. Maar ook over het verlangen naar vroeger, of juist over de hoop op verandering.

Wat ik ons allemaal zo zou gunnen is het besef dat we niet zonder elkaar kunnen. Dat we genoeg zekerheid ervaren om elkaar de ruimte te geven om onszelf te zijn. Wat ons in dit land bindt is de Nederlandse taal, onze liberale democratie en de rechtsstaat. Maar misschien moeten we weer op zoek naar gemeenschappelijke verhalen. Over samenhorigheid, vrijheid, waardigheid, moed en rechtvaardigheid. Naar hetgeen waar we ons allemaal in herkennen en hetgeen dat ons bindt.