Nieuws van D66 in Doetinchem inzichtelijk

3 documenten

Nog een maand…

D66 D66 Doetinchem 24-04-2020 13:04

Als de voortekenen een belofte inhouden, zitten we nog een maand opgehokt. Dat is een lange tijd. Het is dan ook begrijpelijk dat de roep om versoepeling van de coronamaatregelen steeds harder klinkt. We begrijpen het ‘duivelse dilemma’ van Rutte nu veel beter. Gelukkig mogen de basisschoolkinderen weer naar school, ook al is dat behelpen met parttime oplossingen. Laten we hopen dat andere sectoren snel mogen volgen.

Gisteren, 23 april, hebben we de eerste echte online raadsvergadering in Doetinchem gehad. Ik moet zeggen: het viel niet tegen, wat misschien ook te danken was aan de korte agenda met alleen hamerstukken. We moeten nog maar zien hoe het gaat als we straks meningvormend moeten debatteren. Maar het is gelukkig dat het democratisch proces de plaats krijgt die het verdient dank zij de online technologie die ons ter beschikking staat. Denk je eens in wat er gebeurd zou zijn als het twintig jaar geleden was…

De fractie van D66 is tevreden met de oplossingen voor het vergaderen die we nu hebben bereikt. De griffie heeft goed werk gedaan en verdient een compliment daarvoor. Het stelt ons in staat om het besturen van onze gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook wij overleggen online, maar ervaren wel de beperkingen van het online vergaderen. We moeten het nog even volhouden!

Wat we niet moeten vergeten is dat het college en de burgemeester het dagelijks besturen gewoon doorzetten, met daarbij alle aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat allemaal een beetje anders, zoals bijvoorbeeld de uitreiking van de lintjesregen die nu telefonisch verloopt, maar het lukt. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. De inzet van college en burgemeester verdient daarbij onze waardering.

Helaas hebben we nog geen zicht op het tijdstip waarop de [steun]fractie weer fysiek bij elkaar kan komen. Laten we hopen dat het volhouden van de maatregelen zoals de 1,5 m afstand snel leidt tot afname van de besmettingen en dat de de leden van de steunfractie elkaar weer in een fysieke ruimte kunnen ontmoeten. Tot dan wens ik iedereen alvast fijne voorjaarsvakantie toe.

Pieter Herngreen

 

Weekbericht wethouder – week 41

D66 D66 Doetinchem 12-10-2019 11:19

Vredesposterwedstrijd ‘Een reis voor de vrede’

Al enkele jaren organiseren de Lions wereldwijd het zogenaamde Peace Poster Contest. Ook de Lionsclub Doetinchem doet eraan mee. Met dit initiatief wordt het thema vrede bespreekbaar gemaakt. Kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar van basisschool Octa, de Canadaschool, OBS Hogenkamp en Montessorischool De Pas maakten de prachtige posters. In de raadszaal mocht ik op Coming Out Day bekendmaken wie van de Doetinchemse scholieren de mooiste Vredesposter heeft gemaakt. Ik sprak de leerlingen, ouders en leerkrachten toe met onderstaande tekst.

Vorige week sprak ik, hier in Doetinchem, een jongen van 12. Hij kwam uit een land waar mensen hun leven niet zeker zijn. Gelukkig heeft hij daar zelf niet veel van meegemaakt, want hij was 2 jaar oud toen zij naar Nederland kwamen. Maar zijn ouders vertelden vaak over hoeveel gevechten en ruzies er waren toen zij opgroeiden.

Als je de jongen tegenkomt op school dan zie je een slimme en hardwerkende jongen. “De toekomst is belangrijker dan het verleden,” zo vertelde hij. En hij voegde er iets aan toe wat ik onthouden heb. “Om fijn samen te leven moet je eerst de ander wel leren begrijpen”.

In 2019 in Nederland zijn mensen gemiddeld genomen veiliger, vrijer, gezonder, welvarender en gelukkiger dan op ieder ander moment in de geschiedenis. Toch gaat samen leven niet vanzelf.

Volgens mij komt dat omdat veel mensen graag verschillen vergroten. Dat gebeurt als de één de ander pest vanwege zijn manier van praten. Het gebeurt ook door hoe wereldleiders in Syrië, Turkije en Irak spreken over andere bevolkingsgroepen.

Juist vandaag kwamen er weer verontrustende berichten uit de grensstreek tussen Syrië en Turkije. Mensen slaan op de vlucht voor de oorlog. En dat doordat wereldleiders er een wedstrijdje van maken. Daar maak ik mij druk over.

Het thema van de Vredesposterwedstrijd is ‘Een reis voor de vrede’. Volgens mij zijn wij allemaal onderdeel van deze reis. Je kunt namelijk zelf instappen en eraan meedoen. De eerste tussenstop staat voor mij in het teken van wat de jongen van 12 tegen mij zei: de ander leren begrijpen. Daarom stel ik de ander graag veel vragen. Zo hoor je wat die ander drijft.

Ik wens jullie een mooie reis en ik vind het fantastisch om te zien hoe jullie uiting hebben gegeven aan ‘Een reis voor de vrede’.

Hier de winnende posters (juryprijs en publieksprijs).

https://doetinchem.d66.nl/2019/10/12/weekbericht-wethouder-41/    https://doetinchem.d66.nl/2019/10/12/weekbericht-wethouder-41/

Woordvoering opnieuw vaststellen bestemmingsplan ziekenhuis

D66 D66 Doetinchem 01-10-2018 09:59

Op donderdag 27 september 2018 stond het punt ”bestemmingsplan ziekenhuis 2017 – opnieuw vaststellen” op de raadsagenda. De onderstaande woordvoering is door Jordy Mullink in de raad ingebracht:

Wij staan voor een goed en bereikbaar streekziekenhuis, en vinden het voor de gezondheidszorg in de regio van groot belang dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis zo min mogelijk vertraging oploopt.

De vorige raad heeft besloten voor de locatie aan de A18 door het bestemmingsplan ‘’ziekenhuis – 2017” goed te keuren. Wij zijn van mening dat de voorliggende reparaties dit bestemmingsplan niet inhoudelijk wijzigen terwijl er wel verbeteringen worden ingebracht door onder andere het beter borgen van de ontsluiting van omwonenden, het beter beschermen van het gemeentelijke monument en het vastleggen van de parkeervoorziening.

Door het bestemmingsplan proactief te repareren worden onzekerheden weggenomen terwijl tegelijkertijd enige vertraging tot een minimum wordt beperkt. Daarom zien wij dan ook geen reden om dit gewijzigde bestemmingsplan niet te steunen.