Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

71 documenten

Drafbaan Stadspark omgetoverd tot groenste evenementenlocatie van Nederland | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 24-06-2020 00:00

Door te investeren in betere stroom- en watervoorzieningen en door gebruik van dieselgeneratoren te beperken maken we de drafbaan de groenste evenementenlocatie van het land!

Nationale allure

De Drafbaan in het Stadspark heeft alles in zich om uit te groeien tot een evenemententerrein van nationale allure. Daarom investeert het college van burgemeester en wethouders in de ontwikkeling van de Drafbaan.

De concerten van de Rolling Stones (1999) en Tina Turner (2000) in het Stadspark staan in het collectieve geheugen van de Groningers gegrift. Die trend zette zich destijds niet door, maar de Drafbaan is met evenementen als Stadspark Live en Hullabaloo aan een tweede leven begonnen als topevenemententerrein. Het college is van mening dat hier de toekomst van de Drafbaan moet worden gezocht.

Dit voorjaar gaf het gemeentebestuur daarom opdracht de ontwikkeling van de Drafbaan tot topevenemententerrein te onderzoeken. Met gerichte investeringen moet de Drafbaan zich in de toekomst kunnen meten met gerenommeerde locaties als het Goffertpark in Nijmegen en het Zuiderpark in Den Haag. Evenemententerreinen met een capaciteit van mogelijk 65 duizend man, waar shows van de absolute wereldtop gehouden kunnen worden (U2, Coldplay, Rammstein). Daarnaast werkt de gemeente nog een business case uit naast de investeringen. Ook wordt er onderzocht hoe de drafbaan toegankelijker kan worden voor meer verschillende activiteiten.

"Het is een belangrijke kans om onze positie als stad op het gebied van cultuur en evenementen verder te versterken."

 

- Glimina Chakor

Groen? Groener? Groenst!

Bovendien moet de Drafbaan uitgroeien tot groenste evenementenlocatie van Nederland. Bijvoorbeeld door te investeren in betere stroom- en watervoorzieningen voor het aan -en afvoeren van water voor toiletten en spoelgelegenheden voor plastic bekers en om het gebruik van dieselgeneratoren te beperken. ‘Een eendaags festival op de Drafbaan verbruikt in totaal zo’n 40 duizend liter diesel’, benadrukt Chakor. Met de juiste aanpassingen kan dit zeker met driekwart worden gereduceerd. Daarmee dragen we bij aan de reductie van CO2 en stikstof.’

Zoals eerder gemeld ziet het college geen toekomst meer voor de drafsport in het Stadspark. Daarom wordt de raad gevraagd in te stemmen met de beëindiging van het huurcontract met de Koninklijke Harddraverij & Renvereniging Groningen (KHRV) met ingang van 1 januari 2021. ‘We zijn ons bewust van de lange traditie die de drafsport op de Drafbaan heeft en de verwevenheid daarvan met de historie van onze stad’, aldus sportwethouder Inge Jongman. ‘Maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat de publieke belangstelling voor de drafsport beperkt is.’

Naast de aanpak van de infrastructuur (water, stroom, internet) wordt er onder andere geïnvesteerd in de egalisatie van het veld, de aanleg van drainage, een betere in- en uitstroom van bezoekers en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drafbaan voor hulpdiensten.

Besluit

De gemeenteraad neemt begin september een besluit over de toekomst van de drafbaan.

Rampenfilms zaten er dus altijd naast

SP SP Groningen 16-04-2020 10:02

https://groningen.sp.nl/blog/alle/lucy-wobma/2020/04/rampenfilms-zaten-er-dus-altijd-naast

Iedereen die wel eens een rampenfilm heeft gezien kent de formule: 

Het gewone leven gaat zijn gangetje voor iedereen - behalve voor één persoon: een oud wetenschapper die iets belangrijks over een naderende ramp had ontdekt maar werd uitgelachen en ontslagen -  Hij leeft verbitterd ergens teruggetrokken. - dan komt de ramp  - de massa rent in paniek gillend rond of slaat elkaar de hersens in - dan herinnert iemand zich de voorspelling van de wetenschapper - de leiders smeken hem om hulp -  Hij weigert  -  maar dan moet hij wel, want zijn ex-vrouw (altijd gescheiden, komt door zijn onmogelijke karakter en verbittering) en kind zijn in gevaar - hij bedenkt een oplossing - Het lukt - de wereld is gered - zijn ex-vrouw is diep onder de indruk.

Voor de oplettende lezer: het gaat nogal veel over de wetenschapper. De geniale eenling zonder wie alles anders verloren zou zijn. De gezichtsloze massa weet niet waar ze het zoeken moet, is in paniek, hulpeloos of vecht met elkaar. En dat is nou precies zoals het er in werkelijkheid niet aan toegaat. 

Onderzoek na onderzoek wijst uit dat mensen in het geval van een ramp vooral rustig blijven en elkaar helpen. Een groot onderzoek van de Universiteit van Sussex  stelt dat meer dan 50 jaar psychologisch en sociologisch onderzoek laat zien dat collectief gedrag tijdens rampen en noodtoestanden juist sociaal, gestructureerd is, zich aanpast aan de omstandigheden en samenwerking brengt. De massa blijkt samen een enorme veerkracht te hebben. Het vreemde is, dat ondanks deze bewijzen een aantal mythes rondom rampen hardnekkig rond blijft gaan. Rampenmythes over massapaniek, hulpeloosheid en zelfzuchtig, agressief gedrag. Mocht dit je bekend voorkomen: het is het mensbeeld achter de neoliberale leer. Op zich kun je dan denken: nou, dan geloof je maar dat de mens egoïstisch en slecht is, als je dat zo graag wilt. Maar als dit het uitgangspunt is bij politiek beleid dan kan dit verkeerde of zelfs gevaarlijke maatregelen in tijden van een crisis opleveren. Het kan een militaire in plaats van een humanitaire aanpak betekenen, die bijvoorbeeld rampzalig uitpakte voor de slachtoffers van de orkaan Katrina, in de VS. 

'Mensen laten een opmerkelijke solidariteit zien tijdens een nationale crisis, en kunnen die ook lang volhouden. We weten dat paniek dan nauwelijks voorkomt. Wat wel duidelijk naar voren komt is samenwerking, altruïsme en solidarieit.' zegt professor Ivo Vlaev, een gedragswetenschapper in een interview in The Guardian. Het is wat we nu zien bij de coronapandemie. Ja, er zijn mensen die denken dat ze een uitzondering zijn en wél op pad gaan en ja, er is wat gehamsterd in het begin en er zijn wat irritaties. Maar er is geen massapaniek. Wat we vooral zien is dat de overgrote meerderheid doet wat nodig is en zelfs veel meer dan dat. Mensen in cruciale beroepen werken ontzettend hard onder risicovolle omstandigheden (die veel minder risicovol hadden hoeven zijn, maar dat is weer een ander verhaal). Het barst van initiatieven die mensen voor anderen ondernemen. Gewoon, om te helpen. Omdat we sociale wezens, mensen zijn. 

Die ene wetenschapper komt in het hele verhaal niet voor. Er is nog niet een ietwat verlopen maar knappe man naar voren gekomen met dé formule voor een vaccin, dat hij helemaal in zijn eentje heeft ontwikkeld. Wat we zien is dat wetenschappers wereldwijd informatie uitwisselen en elkaar verder helpen. De wetenschapper hoeft dus helemaal niet eenzaam en miskend weg te kwijnen. Hij kan gewoon een mens zijn, iemand die samenwerkt met anderen. Sommige rampen hoeven dan niet eens meer voor te komen, omdat zonder de dwingende neoliberale orde benodigde informatie niet geheim wordt gehouden met slinkse patenten en er niet wordt gegokt met onze levens door (kostenbesparing! Meer winst!) vrijwel geen medische voorraden te hebben. Als er dan toch een ramp gebeurt, dan kan de wetenschapper door open samenwerking zijn steentje bijdragen om een snelle oplossing te vinden. 

En zijn vrouw zal hem een stuk beter te pruimen vinden. 

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

CDA: 'Behoud vuurwerkshow in Ten Boer'

CDA CDA Groningen 05-02-2020 15:05

De jaarlijkse vuurwerkshow in Ten Boer moet wat het CDA betreft blijven. De vuurwerkshow is in 2019 nog gefinancierd door de gemeente Groningen, maar in 2020 zal dit niet langer het geval zijn. De vuurwerkshow wordt door veel inwoners bezocht en daarom pleit het CDA voor het behoud van deze vuurwerkshow. Nu een landelijk vuurwerkverbod steeds dichterbij komt, is het volgens fractievoorzitter René Bolle goed om de mensen in Ten Boer dit alternatief te kunnen blijven bieden. 'We hopen dat de vuurwerkshow met financiering van de gemeente en ondernemers kan blijven bestaan en zo een mooie traditie in stand te kunnen houden.' De kosten voor het evenement zijn relatief laag en daarom ziet Bolle dat niet als een belemmering voor het organiseren van de vuurwerkshow. De raad van de voormalige gemeente Ten Boer nam in 2017 het initiatief om een jaarlijkse vuurwerkshow te organiseren om overlast te verminderen. Vandaag tijdens de bespreking van het verloop van de jaarwisseling 2019-2020 zal het CDA het behoud van de vuurwerkshow ter sprake brengen.

Actualiteitendebat boerenprotest: 'VVD ziet geen spoedeisendheid voor debat.'

VVD VVD Groningen 16-10-2019 09:46

Voorzitter,Het verbaast ons nogal dat we hier zijn, een actualiteitendebat met een spoedeisend karakter. Wij zien in het geheel geen spoedeisend karakter in deze kwestie.

Er is een beroepsgroep in Nederland die van mening is dat er regelgeving is en dreigt te komen die hun bedrijfsvoering ernstig onder druk zet, deze beroepsgroep maakt zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en of hun opvolgers, vaak hun zonen en dochters, nog wel het bedrijf kunnen voortzetten. Gelet op de grote opkomst is er een grote groep die deze zorgen heeft.

Voor deze groep en alle andere groepen mensen hebben wij het grondrecht, de vrijheid van demonstratie. Wat mijn fractie betreft een groot goed, zelfs als mensen demonstreren op een onderwerp waar wij een andere mening over hebben. Wat mijn fractie betreft staat het recht op demonstreren los van het feit of we sympathie hebben voor het onderwerp. Mijn fractie hoopt dat dat voor alle partijen geldt.

Volgens de brief die wij ontvingen van de burgemeester  is een demonstratie aangekondigd en is overleg tot stand gekomen: de afgelopen dagen door de politie en gemeente intensief overlegd met afgevaardigden van de boeren, om te komen tot een verantwoorde wijze van demonstratie. Gelet op de aangekondigde trekkers die naar de stad zouden komen, heeft de (verkeers)veiligheid prominent voorop gestaan. Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de afgevaardigden van de boeren (met name LTO Noord). De instroom is uiteindelijk op een verantwoorde wijze verlopen en de sfeer was tot 13:30 uur goed te noemen. De trekkers zijn geparkeerd in de binnenstad, waarbij steeds voorop stond dat alle plekken bereikbaar bleven en de calamiteitenroutes gewaarborgd. Uiteindelijk zijn ruim 700 tractoren en ruim 700 boeren naar de binnenstad gekomen. Zoals we hebben kunnen lezen is de bereikbaarheid van de calamiteiten routes steeds gewaarborgd gebleven en is constant aandacht geweest voor de verkeersveiligheid.

Tot zover een veilige en vreedzame demonstratie.

Wij hebben ook geconstateerd dat er 3 ernstige incidenten hebben plaatsgevonden: wat ons betreft zeer verwerpelijk, het inrijden op een politiepaard, het forceren van de deur van het provinciehuis en het omverrijden van een afzetting op de Vismarkt. We hebben inmiddels ook vernomen dat ten aanzien van 2 van de 3 incidenten inmiddels verdachten zijn aangehouden door de politie. Wat ons betreft is het OM aan zet om te bepalen of en hoe deze dat gestraft moeten worden. Wij hebben er vertrouwen in dat de politie ook een verdachte zal aanhouden voor het 3e incident. Wat ons betreft ligt hier geen taak voor de volksvertegenwoordiging, maar is dit een taak voor politie en justitie. Wij hebben kunnen constateren dat ook de afvaardiging van boeren deze ernstige incidenten streng hebben veroordeeld. Het stelt ons gerust dat we daar hetzelfde over denken.

Daarnaast zijn we blij dat de verantwoordelijkheid voor de schade aan het provinciehuis en het gazon van het provinciehuis door de boerenorganisatie wordt vergoed.

Daarnaast zijn wij bekend met het feit dat de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen ingaat in 2020 en nu niet geldig is. Ik hoor graag van welke plicht de aanvragers van het debat vinden dat ontheffing verleend had moeten worden. 

Wat ons betreft ontbreekt de noodzaak voor een actualiteitendebat en we horen dan ook graag van de burgemeester welke spoedeisend belang er is wat voor hem de doorslag heeft gegeven om van de afgesproken termijn af te wijken.

Resume:

Een demonstratie zijnde een grondrecht, volgens de burgemeester zonder veiligheidsrisico’s verlopen, ontsiert door ernstige incidenten waarvan opsporing en vervolging in goede handen is bij politie en justitie, vernielingen aan gazon en deur welke door de boerenorganisatie worden vergoed.

Wat ons betreft absoluut geen actualiteitendebat met spoedeisend karakter waard. 

Spoeddebat over gekraakt pand Akerkstraat

VVD VVD CDA Groningen 30-09-2019 02:53

Samen met het CDA en de Stadspartij hebben wij een spoeddebat aangevraagd over de ontwikkelingen rond het gekraakte Heykenspand aan de Akerkstraat in de Stad. Wij willen antwoord op de vragen hoe het kan dat er zomaar een pand bezet wordt en hoe het kan dat er niet wordt opgetreden door de politie. In plaats van het uitzetten van de krakers kregen de krakers te horen dat ze de hele nacht mochten blijven. Onacceptabel vinden wij!

Op zondagmiddag 29 september 2019 werden door diverse media meldingen gemaakt van een illegale binnentreding van een pand aan de Akerkstraat 16A door een groep ‘studenten’.[1] Inmiddels blijkt de betreffende groep te bestaan uit meerdere sympathisanten van een krakersorganisatie, 4 internationale studenten en 1 Nederlandse student. Zij willen hiermee protesteren tegen het gevoerde beleid van de gemeente en universiteit omtrent het op orde hebben van studentenhuisvesting, omdat zij per 1 november a.s. genoodzaakt worden te vertrekken uit de noodvoorzieningen, ingesteld door deze instanties.

Hoewel kraken illegaal is in Nederland sinds 1 oktober 2010, mochten de betreffende krakers na overleg met de politie, de officier van justitie en de locoburgemeester (hierna: de driehoek) overnachten in het gekraakte pand. De fracties van VVD, CDA en Stadpartij zijn zeer ontstemd en verbolgen over deze gang van zaken. Zo wordt allereerst inbruik gemaakt op het bezit van de eigenaar van het pand aan de Akerkstraat 16A. Ten tweede neemt de driehoek niet de eigenaar in bescherming, maar de krakers. Dit is volgens onze fracties de omgekeerde wereld.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties van de VVD, het CDA en de Stadspartij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

1.       Waarom kiest het College van B&W samen met de andere partners in de driehoek ervoor om de krakers toe te staan gebruik te maken van een pand dat illegaal in gebruik is genomen en illegaal is binnengetreden? Waarom is er niet direct overgegaan tot ontruiming?

2.       Waarom heeft het College van B&W de eigenaar van het betreffende pand niet in bescherming genomen zoals verwacht mag worden conform de illegaliteit van kraken in Nederland?

Inmiddels is duidelijk geworden na een veiligheidsinspectie dat draagbalken in het pand zijn verstevigd in overleg met de gemeente. Daarnaast zijn er ook brandblussers en rookmelders aanwezig in verband met de veiligheid. Deze gang van zaken toont geen enkele intentie tot het ontruimen van het pand.[2]

3.       Kan het College toelichten waarom zij het noodzakelijk acht de krakers op hun gemak te stellen?

4.       Is het College het eens met onze fracties dat het betreffende pand particulier bezit is en dat de driehoek de taak heeft dit te beschermen tegen inbraakpogingen en zeker tegen kraken?

5.       Wat zijn daarnaast de voornemens van het College om dergelijke kraakpogingen te voorkomen?

6.       Wat zijn volgens het College de stappen die nu genomen dienen te worden zodat de eigenaar zo spoedig mogelijk weer gebruik kan maken van het pand?  

De Wet kraken en leegstand verbiedt kraken bij wet, maar heeft daarbij tevens het doel om leegstand terug te dringen. Naast de strafbepalingen zijn er ook nieuwe wettelijke bepalingen die de leegstand moeten voorkomen. Gemeenten kunnen hiermee aan pandeigenaren dwingende maatregelen opleggen om leegstand te voorkomen.

7.       Heeft de Gemeente Groningen maatregelen aangekondigd of opgelegd aan de eigenaar van dit pand op grond van de Wet kraken en leegstand?

8.       Zo nee, ziet het College het toestaan van het gebruik van het pand door de krakers als een rechtvaardiging voor de claim van de betreffende krakers dat het pand 12 jaar leeg zou staan?

I.Jacobs-Setz                     M. Bolle                              A. Sijbolts VVD                                      CDA                                      Stadspartij

Wij zijn trots op de keuze voor onze ...

PvdA PvdA Groningen 12-07-2019 12:01

Wij zijn trots op de keuze voor onze nieuwe Burgemeester Ard van der Tuuk (PvdA). Dinsdagavond maakte de gemeenteraad bekend, nadat ze achter gesloten deuren had gestemd, Ard van der Tuuk te willen voordragen aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Doorgaans gaat de minister mee in het advies van een gemeenteraad. Een mooie ontwikkeling van en voor een bekende Burgemeester in het Westerkwartier.

SP: “Wietexperiment is gedoemd te mislukken”

SP SP GroenLinks D66 PvdA Groningen 02-07-2019 15:20

De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag in met het zogenaamde wietexperiment. Wat de SP betreft is dit experiment gedoemd om te mislukken en staat het echte legalisering in de weg. Het probleem van toename van straatverkoop en de mogelijkheid voor verkoop van hasj zijn niet goed uitgedacht.

Het falen van een dergelijk experiment staat echte legalisering in de weg. Daarom blijft de SP pleiten voor volledige legalisering.

Het wietexperiment houdt in dat in Groningen alle coffeeshops verplicht moeten deelnemen aan het experiment en ze vervolgens alleen nog wiet mogen inkopen bij tien door de staat aangewezen leveranciers. Na vier jaar vindt er een evaluatie plaats.

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/07/sp-wietexperiment-is-gedoemd-te-mislukken “Dat GroenLinks, PvdA en D66 dit experiment omarmen is onbegrijpelijk en onverstandig. Het experiment is bedacht door een rechts kabinet dat hoopt op een mislukking. Door de steun van GroenLinks, PvdA en D66 zal volledige legalisering bij mislukken van het experiment straks verder weg zijn dan ooit.”

De vijf grootste steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) doen niet mee aan dit experiment omdat ze de risico’s te groot vinden.  Dit zijn ook gelijk de steden waar de meeste coffeeshops zijn. De SP begrijpt niet waarom men doof is voor de argumenten van deze steden.

“Dit is een halfbakken polderoplossing aan een wiettafel. Kies gewoon de rechtstreekse weg naar legalisering in plaats van te kiezen voor politiek uitstelgedrag.”, aldus SP-raadslid Lucy Wobma.

De invoering van het experiment zal op zijn vroegst in 2021 zijn.

Reageren? Graag! Mail naar fractiegroningen@sp.nl.

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Schriftelijke vragen over NL-Alert

VVD VVD Groningen 27-06-2019 01:12

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 38 RvO naar aanleiding van mediabericht ‘technische problemen gevolg van te laat versturen NL Alert’

Geacht College,

Afgelopen zondagavond vond in Haren een grote brand plaats. Groot was onze verbazing dat ruim anderhalf uur na het ontstaan van de brand een NL Alert werd verstuurd. Toen was de brand al in wijde omtrek te zien. Tevens bestond bij diverse om – en aanwonenden de angst dat er gevaarlijke stoffen vrij zouden komen. Vooral omdat algemeen bekend is dat in het getroffen bedrijf veel accu’s – met mogelijk giftige stoffen- aanwezig waren. Inmiddels hebben wij uit de media vernomen dat het laat versturen van een NL Alert het gevolg is geweest van een technische storing.

Hierover hebben wij de volgende vragen: 1. Kunt u bevestigen dat er sprake was van een technische storing? 2. Bent u met de VVD van mening dat het direct versturen van een NL Alert gewenst was? 3. Wanneer bent u op de hoogt gesteld van de onmogelijkheid van het versturen van een NL Alert? 4. Welke actie heeft u vervolgens ondernomen? 5. Heeft u overwogen om op een andere manier de om- en aanwonenden de alarmeren? 6. Kunt u beamen dat er sprake was van een technische storing? 7. Bent u het met de VVD fractie eens dat het fall-back scenario met de meldkamer in Apeldoorn onvoldoende is geweest nu het onmogelijk was een gericht NL Alert te versturen? 8. Welke maatregelen heeft u genomen of gaat u nemen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen?

Hoogachtend,

Ietje Jacobs – Setz VVD

In de bijlage vindt u de antwoorden op onze vragen.

Vandaag hadden gemeenteraadsfracties ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 26-06-2019 15:51

Vandaag hadden gemeenteraadsfracties de mogelijkheid om burgemeester Den Oudsten wensen en bedenkingen mee te geven rondom het landelijke wietexperiment. Onze fractie heeft de wens uitgesproken om geen gemeentelijk geld uit te geven aan het wietexperiment.

Diversiteit beweging Noord Oost ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 25-06-2019 14:45

Diversiteit beweging Noord Oost Nederland 25 juni 2019 geschreven door Barbara van den Burg 22 juni j.l was de kick off van de beweging Diversiteit Noord Oost Nederland van GroenLinks in Zwolle. Een dag gevuld met kennissessies, debatten en workshops. Over deep democracy, tools, de noodzaak van diversiteit en inclusiviteit. “Diversity is Being invited to the party. Inclusion is Being asked to dance” Vera Myers 22 juni j.l was de kick off van de beweging Diversiteit Noord Oost Nederland van GroenLinks in Zwolle. Een dag gevuld met kennissessies, debatten en workshops. Over deep democracy, tools, de noodzaak van diversiteit en inclusiviteit. Na een diepte interview en dialoog door Miguel Ririhena met Melody Deldjou van het landelijk GroenLinks bestuur over dit onderwerp en het waarom, dat dit onderwerp op de kaart moet, kregen we een wetenschappelijke uitleg van Benson van der Bij. Hij studeerde af op dit onderwerp en nam ons mee in de wereld van één land, één samenleving. Wat bedoelen ze nu toch met diversiteit? Diversiteit is dat wat mensen van elkaar onderscheidt. De vier belangrijkste dimensies (voor beleid) zijn: • Gender • LGBTQIA • Etniciteit • Lichamelijke beperking. Van GroenLinks is bekend dat er graag gedebatteerd wordt en we zijn dan ook helemaal los gegaan bij de workshop: Hoe inclusief ben jij? De kennissessie: Het Utrechts model (van afdeling Utrecht) en de debat sessie: diversiteit en inclusie; waarom en hoe dan? Het is te veel om hier te schrijven waarover wij het gehad hebben en hoe wij het met elkaar zien en ervaren. Wat mij het meeste opviel deze dag is dat dit onderwerp echt iedereen in de samenleving raakt, ook al herken je je nu niet direct in de bovengenoemde lijst. Daarbij zijn de verschillen tussen de Randstad, de steden en het platteland qua samenleving enorm uiteenlopend. Het vraagt dus ook een zeer diverse aanpak van dit thema. Aan het einde van de dag, hebben wij als interactief panel input geleverd voor het ontwikkelen van een handreiking Diversiteit en inclusie. En de komende tijd zijn wij nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp. Wil je mee praten, denken en vormgeven? Meld je aan bij GroenLinks Het Hogeland!