Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

253 documenten

Het is genoeg

SP SP Nederland 16-04-2022 21:06

Rutte zei deze week dat het nog 'jaren' gaat duren voordat het is opgelost. Dat kan toch niet? Zijn kabinet is er nota bene over gevallen. De uit huis geplaatste kinderen moeten naar huis. De schade moet worden hersteld voor zover dat nog mogelijk is. Mensen moeten hun eigen afgepakte geld terugkrijgen en hebben recht op uitleg waarom hen deze ellende is aangedaan. Er is de getroffen gezinnen al zoveel afgepakt. Laten we hen hun leven en toekomst teruggeven. Dat kan door te stoppen met het wantrouwen van mensen, door de Belastingdienst niet meer verantwoordelijk te maken voor de oplossing en door werk te maken van ons plan voor een oplossing in een dag.

Samen met talloze organisaties, van Amnesty International tot het Vergeten Kind en van het Kinderrechtencollectief tot Safe the Children, stonden we vandaag op. Trots ben ik dat we met zoveel politieke partijen de handen ineen konden slaan. Met prachtige columns van Sheila Sitalsing en Carrie en mooie bijdragen van Humberto Tan, Claudia de Breij, Peter Pannekoek en Steven Brunswijk. Het is genoeg. De getroffen gezinnen is ongekend onrecht aangedaan. Laten we samen zorgen dat ze niet worden vergeten, maar dat dit wordt opgelost.

Campagnekerk in Delft

D66 D66 Nederland 27-02-2022 13:26

“Ik ben heel blij om te zien dat we een mooie, diverse lijst hebben waar jong, oud, ervaring en frisse blikken elkaar zo mooi aanvullen. Waar ik ook echt blij mee ben, is dat we veel mensen met mooie praktijkervaring op de lijst hebben staan. Dit is heel waardevol voor ons werk in de gemeenteraad. We hebben twee topondernemers vanuit de horeca. Zij weten hoe het is om nu je zaak te moeten sluiten en je mensen op een creatieve manier aan het werk te houden. En John, onze veiligheidsman bij de Nationale Politie, Heera is docent, Janne brengt haar ervaring uit de Tweede Kamer als woordvoerder mee. We hebben Minke die werkzaam is bij de VNG als beleidsmedewerker, en Melanie onze business consultant. Al met al, een prachtige lijst met veel expertise op allerlei vlakken.”

Maidenspeech Hind Dekker-Abdulaziz

D66 D66 Nederland 03-02-2022 15:07

Vijfentwintig jaar gelden stond ik voor het eerst als vluchteling in Nederland, en ik had niet gedacht dat ik hier vandaag zou staan. Als techneut ben ik iemand die graag gelijk de inhoud wil induiken. Ik praat dus niet graag over mezelf, maar voor deze keer bij hoge uitzondering dan toch even wel.

Helemaal vanuit Irak ben ik hier heen gekomen, met als eerst opluchting dat we nu eindelijk in een land woonden waar je jezelf mag zijn, waar je mag zeggen wat je vindt, en waar je mensen kan vertrouwen.

Van thuis, Voorzitter, heb ik twee belangrijke dingen meegekregen. Allereerst het belang van onderwijs. Want vrij zijn begint met onderwijs. Daarnaast leerde ik een spreuk: “in plaats van klagen over het donker, steek een kaars aan”. Met andere woorden, als er iets niet goed is, doe er wat aan. Vanuit deze gedachte ben ik uiteindelijk ook politiek actief geworden. Want hoe kan je beter een mooiere wereld maken voor je kinderen, dan er zelf actief aan bijdragen.

Wat ik in mijn termijn als raadslid in Utrecht heb geleerd, is dat de meeste mensen deugen. Vanuit vertrouwen werken en handelen, is het beste voor iedereen. Of zoals Immanuel Kant het zo mooi schreef (vertaald uiteraard): “Handel zodat je de menselijkheid, zowel in je eigen persoon als in die van ieder ander, altijd tevens als doel, nooit alleen maar als middel gebruikt.” En zowel als mens, en als volksvertegenwoordiger en medewetgever, geef ik mijzelf dit als opdracht. En ik hoop dat ik daarin niet alleen zal staan.

Zorgen dat dit Lockdownland weer open kan

D66 D66 Nederland 21-12-2021 13:10

De ene na de andere zorgprofessional in mijn mail zegt nog steeds: ik wíl graag helpen, maar ik loop tegen een bureaucratischer muur. Fijn dat dit beter gaat. Maar ik wil de minister vragen alles op alles te zetten zodat huisartsen gewoon de mogelijkheid krijgen mee te prikken en registratieproblemen op te lossen.

Ik blijf ook lezen dat GGD’ers worden ontslagen omdat ze anders een vast contract krijgen. Dat terwijl de callcenters bezwijken. Hoe zit dit?

Kunnen we nú alvast afspreken dat ná de boostercampagne veel van die nieuwe GGD’ers blijven? Om te testen en BCO te doen? Zodat we het zicht op het virus terugwinnen.

Kunnen we nu wel beter naar Israël gaan kijken? Omdat Omikron van ons kan gaan vragen om nóg een booster te nemen. Bijvoorbeeld in verpleeghuizen.

Belangrijke stappen tegen racisme en discriminatie

D66 D66 Nederland 15-12-2021 17:10

‘Racisme en discriminatie zijn een gif in onze samenleving. Mensen zijn er ook echt klaar mee. Het is daarom goed en belangrijk dat de nieuwe regering de bestrijding van racisme en discriminatie verder brengt. We moeten straks echt aan de slag. We strijden tegen etnisch profileren bij de overheid. Discriminerende organisaties pakken we aan. We gaan harder optreden tegen vrouwenhaat, online en offline. Zo kan iedereen meedoen. Daar wordt onze samenleving beter en vrijer van. Nu is het aan ons als politiek om dit ook echt waar te maken.‘

‘Hoe kun je nog slapen vannacht?’

SP SP Nederland 11-12-2021 09:31

Door het toeslagenschandaal is tienduizenden gezinnen een ongekend onrecht aangedaan. Ella Wonder maakte met Groep Fosko een strijdbaar lied voor de getroffen ouders. Het nummer ‘Hoe kun je nog slapen vannacht?’ is een keiharde aanklacht tegen het toeslagenschandaal en het kabinet Rutte dat op het punt staat een doorstart te maken nadat ze eerder vonden dat ze weg moesten vanwege het toeslagenschandaal. Daarnaast is het bedoeld om de getroffen ouders een hart onder de riem te steken.

Luister hier naar ‘Hoe kun je nog slapen vannacht?’

Initiatiefwet meerdaags stemmen bij verkiezingen

D66 D66 Nederland 19-11-2021 12:46

Sneller en Kathmann stellen daarnaast voor het maximum aantal volmachten te beperken tot één volmacht per persoon. Doordat kiezers straks op meerdere dagen naar de stembus kunnen, hoeven zij minder snel uit te wijken naar een volmacht die een bekende of familielid namens hen uitbrengt. Zo kunnen kiezers zonder beïnvloeding of druk van anderen, privé en in het geheim, gewoon zelf hun stem uitbrengen op één van de drie stemdagen.

Tot 31 december 2021 kan gereageerd worden op het concept-initiatiefwetsvoorstel. Na de internetconsultatiefase zullen de initiatiefnemers de gegeven reacties beoordelen en betrekken bij het verdere proces.

Boris Dittrich spreekt Dales Lezing uit

D66 D66 Nederland 08-10-2021 07:41

Het belang van de Grondwet kwam in 2020 en in 2021 niet alleen tot uitdrukking door de Cornona-pandemie. Ook de Nederlandse rechtsstaat schudde op haar grondvesten.

In December 2020 publiceerde de Tweede Kamer-onderzoekscommissie van Dam het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de Kinderopvangtoeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Het oordeel van commissie was snoeihard.

Bewindslieden, Tweede Kamerleden, rechters, ambtenaren, allemaal negeerden ze de noodkreten van ouders die om hulp vroegen toen ze gedwongen werden kinderopvangtoeslagen terug te betalen. Ouders werden willens en wetens als fraudeurs aangemerkt en door de overheid in de ellende ondergedompeld.

Ouders werden geselecteerd op grond van hun buitenlandse achternaam, op grond van dubbele nationaliteit, of omdat ze hoorden bij een kinderopvangbedrijf van iemand met een biculturele achtergrond.

Allemaal redenen die indruisen tegen artikel 1 van de Grondwet.

De Grondwet, artikel 1 voorop, geldt ook voor de overheid. De overheid moet het goede voorbeeld geven. Maar jaren achtereen heeft zij dat niet gedaan. De regels van de rechtsstaat werden met voeten getreden. Ouders verloren hun vertrouwen in de eerlijkheid en redelijkheid van de overheid. Na publicatie van het rapport heeft de regering financiele compensatie in het vooruitzicht gesteld om ouders die slachtoffer van de overheid zijn geworden, uit de brand te helpen. Dat is een stap in de goede richting. Het hele kabinet is afgetreden. Maar het vertrouwen in de rechtsstaat is daarmee nog niet hersteld. Daar is meer voor nodig, onder andere het geloof dat de politici, rechters en ambtenaren leren van de gemaakte fouten. Dat zij lessen trekken voor de toekomst en dat zo’n grove schending van burgerrechten niet nog eens zal voorkomen. Dat geloof wordt op de proef gesteld, nu de compensatie van de slachtoffers pijnlijk traag verloopt.

Toen ik het rapport ‘Ongekend Onrecht’ las, moest ik aan Ien Dales en haar handtas denken. Ze gebruikte die om journalisten van zich af te meppen en riep: ‘Laat mij er eens door, verdikkeme!’ Ik weet zeker dat als Ien Dales minister was geweest ten tijde van de Toeslagenaffaire, zij niet had weggekeken en niet haar handen had opgeheven en geroepen: ‘Sorry, ik heb het niet gezien, ik wist het niet.’

Ze had vast haar handtas gebruikt om het onrecht dat ouders door de overheid werd aangedaan, van zich af te meppen. Ongetwijfeld had zij politieke verantwoordelijkheid genomen en was ze afgetreden om aan de samenleving te laten zien dat een zo groot onrecht, door de overheid moedwillig aan burgers berokkend, niet zonder politieke gevolgen kon blijven.

Maar Ien Dales stond natuurlijk om veel meer bekend.

Snel debat over de totale implosie van kabinet

PVV PVV Nederland 25-09-2021 13:04

Snel debat over de totale implosie van kabinet

Geert Wilders: ‘‘Mona Keijzer ontslagen voor het spreken van de waarheid over het onzinnige coronatoegangsbewijs. Rutte en De Jonge hadden beter zelf ontslag kunnen nemen! Snel debat over de totale implosie van kabinet. Kan zo echt niet langer, wat een bende: tijd voor nieuwe verkiezingen!’’