Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

199 documenten

Het is tijd om de grenzen te sluiten

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-03-2020 17:30

Nederland bevindt zich in een ‘intelligente lockdown’. Dat vergt veel van Nederlanders en van onze economie. Maar we doen dit met een heel duidelijk doel: om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Zodat onze intensive care-afdelingen niet overstromen. En iedereen zorg kan krijgen als dat nodig is. Daarmee hopen we zo snel mogelijk de lockdown te kunnen beëindigen en verder te kunnen met het normale leven.

Maar dat gaat niet als er vanuit het buitenland steeds nieuwe coronapatiënten ons land binnenkomen. Daarom pleit Forum voor Democratie voor grenscontroles - in aanvulling op de lockdown-maatregelen die sinds afgelopen maandag van kracht zijn (en die wij steunen). Neem het vliegverkeer vanuit de VS. Vanochtend nog landde er op Schiphol een vliegtuig uit corona-brandhaard New York. En hoewel België inmiddels unilateraal de grenzen met Nederland heeft afgesloten, staat ook de Nederlands-Duitse grens nog wagenwijd open.

Dat is onverantwoord. Om het coronavirus nu effectief te bestrijden, is het noodzakelijk om grenscontroles in te voeren. Voor wie de reis naar Nederland niet noodzakelijk is, zeggen we: wacht u alstublieft een paar weken (totdat we de zaak onder controle hebben). En passagiersvluchten uit landen met een grote uitbraak van het coronavirus worden tijdelijk geheel gepauzeerd. Geen kleine maatregelen voor een handelsland als Nederland. Maar wel de enige manier om het coronavirus effectief te bestrijden, zodat we er ook zo snel mogelijk weer overheen zijn en zo min mogelijk mensen onnodig hoeven te sterven.

Daarom stelde FVD zojuist de volgende vragen aan minister De Jonge (Volksgezondheid) en minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid):

Vraag 1Is het Nederlandse beleid er op dit moment op gericht om de verspreiding van het coronavirus in Nederland zo veel mogelijk tegen te houden, of om het virus beheerst te verspreiden?

Vraag 2Wordt er op dit moment gecontroleerd of mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen besmet zijn met het coronavirus? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3Hoeveel personen passeren (naar schatting) per week de grens vanuit het buitenland naar Nederland? Hoeveel daarvan arriveren met het vliegtuig, hoeveel met de trein, hoeveel met de auto en hoeveel op andere wijze? Uit welke landen zijn zij afkomstig? 

Vraag 4Deelt u de opvatting dat er een reëel risico is dat er coronapatiënten vanuit het buitenland naar Nederland reizen, mensen in Nederland besmetten en zo de schaal van de bestaande corona-uitbraak in Nederland vergroten?

Vraag 5Bent u bereid al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat er geen passagiersvliegtuigen vanuit corona-brandhaarden naar Nederland vliegen, behalve ter repatriëring van Nederlanders die zich nog in die landen bevinden? 

Vraag 6Uit welke landen worden op dit moment vluchten geweerd door Nederland? Hoe wordt bepaald welke landen dit zijn? Hoe vaak worden de risico’s geactualiseerd?

Vraag 7Wat voor maatregelen worden er getroffen indien blijkt dat iemand die uit het buitenland Nederland binnenkomt (waarschijnlijk) besmet is met het coronavirus? Bent u het ermee eens dat zo iemand te allen tijde in isolatie moet worden geplaatst, voordat die verder Nederland in kan komen?

Vraag 8Bent u bereid aan de Nederlands-Duitse en de Nederlands-Belgische landsgrens controles in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9Bent u bereid niet-essentiële reizen naar Nederland tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10Kunt u deze vragen, gelet op het spoedeisende karakter, uiterlijk 31 maart a.s. beantwoorden?

Doe mee met #Nietalleen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-03-2020 14:37

Door Webredactie op 20 maart 2020 om 17:55

Deze week hebben christelijke organisaties en kerken ook de handen uit de mouwen gestoken en zijn met #nietalleen (www.nietalleen.nl) begonnen. Ook wij als partij zijn daarbij betrokken.

#nietalleen is een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen - ouderen, eenzamen, kwetsbaren, overbelaste gezinnen - in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen.

Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis in ons land opbloeit. Dit initiatief laat iedereen weten, wie je ook bent, wat je ook gelooft, hoe je er ook aan toe bent: je staat er niet alleen voor!

We zouden je graag drie dingen willen vragen:

Meld hulpinitiatieven in uw buurt, woonplaats, gemeente aan bij www.nietalleen.nl (of vraag hulp als je die zelf nodig hebt!)

Wees zelf zo’n initiatief! Samen met jouw vriendengroep, huiskring, ChristenUnie-afdeling, fractie, bestuur kun je je aanbieden als mensen die niet alleen bidden, maar ook werken!

Breng mensen in jouw lokale netwerk samen, verbind goede initiatieven en zorg dat mensen elkaar - ook via www.nietalleen.nl - weten te vinden in deze tijd van crisis.

We bevinden als land en samenleving in een kritieke fase. Maar juist als het donker is, zijn wij geroepen om ook nu Jezus na te volgen. Vandaar deze warmte aanmoediging om ook nu en ook hier het verschil te maken. Alvast heel veel dank!

Voorkom cashen op de coronacrisis

SP SP Nederland 18-03-2020 07:24

Zeker in tijden van crisis moet ons gezamenlijke publieke belang worden afgedwongen. Onze regering moet daadkracht tonen en zo snel mogelijk met maatregelen komen om te voorkomen dat een farmaceut een monopolie kan verkrijgen op een levensreddend vaccin. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zo kun je denken aan het verbieden van een private verkoop van onderzoeksresultaten door universitaire centra, maar ook het tijdelijk opzij zetten van het patentrecht, afspraken maken met de industrie om woekerprijzen tegen te gaan en dwanglicenties voor het produceren van een middel behoren tot de mogelijkheden, het liefst in samenwerking met andere landen aangezien ieder land hiermee te maken heeft.

Het is in het belang van onze gezondheid dat we het coronavirus gezamenlijk bestrijden. Toegankelijkheid voor enkelen, farmaceuten met woekerwinsten en het ‘America First’-denken van Trump helpen hier niet bij. Bij de coronacrisis kijkt iedereen naar de overheid die bij de oplossing daarvan de leiding moet nemen. Ook op het terrein van het ontwikkelen van behandelingen tegen het coronavirus dient zij daarin het voortouw nemen. Het moet koste wat het kost voorkomen worden dat farmaceuten van deze crisis een verdienmodel maken over de ruggen van patiënten. De behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en effectieve vaccins moeten voor iedereen ter beschikking staan. In deze crisis moet de overheid laten zien wat ze waard is.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid SP, woordvoerder Zorg

Jesse Klaver: "Deze crisis laat ons zien wie wij ten diepste als mensen en als samenleving zijn" | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-03-2020 00:00

Dit is de inbreng van Jesse Klaver bij het debat over de maatregelen tegen het coronavirus. De inbreng is ook integraal te bekijken op YouTube.

Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken uit de corona-uitbraak, maar een ding durf ik te zeggen: deze crisis laat ons zien wie wij ten diepste als mensen en als samenleving zijn.

Geen homo economicus, maar homo empathicus. Het is hartverwarmend hoeveel initiatieven er zijn gestart om elkaar te helpen, om iets te doen voor de mensen die nu het hardst getroffen worden.

Jarenlang is onze samenleving ingericht met winst en concurrentie als antwoord op alle problemen. Meer markt, minder overheid. Maar nu staan we voor een écht groot probleem, en wat blijkt? Samenwerken en solidariteit zijn het antwoord, niet winst en concurrentie. Iedere oplossing voor deze crisis gaat uit van samenwerking.

Op al die beroepen die we nu zo ongelooflijk hard nodig hebben, is de afgelopen jaren bezuinigd. Verpleegkundigen, schoonmakers en wetenschappers – die helpen ons uit de brand. Het applaus van gisteravond vond ik ontroerend en mooi, maar ook een beetje pijnlijk. De mensen voor wie wij met z’n allen klapten waren altijd al het kloppend hart van onze samenleving. Eindelijk krijgen ze de erkenning die ze verdienen en dat moeten we ze ook geven als deze crisis voorbij is.

Deze crisis raakt ons allemaal. Ik hoor van mensen die doodzieke familieleden niet bij kunnen staan in deze tijd. Mensen wiens behandelingen worden afgezegd, mensen die niet meer naar de psycholoog kunnen, die hun financiële vangnet zien verdampen. Mensen voor wie het noodgedwongen thuiszitten een verschrikking is.

Voor sommigen kan het voelen alsof het licht even niet schijnt. Alsof de wereld om je heen, alsof de aarde donker even donker is geworden. Daarom moeten we elkaar helpen, steunen en naar elkaar luisteren.

Dit virus is geen Chinees virus of Frans virus of een Nederlands virus. Het is een pandemie. We zitten allemaal in dezelfde boot op de onvoorspelbare zee die klinisch Covid-19 wordt genoemd. En we moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben.

De vraag die we elkaar nu moeten stellen is niet: Waar kom je vandaan? Wat is je politieke kleur? Wat is je geloof? De enige vraag die nu telt is: Heb je hulp nodig? Dan zijn wij er voor elkaar.

Bekijk hier de inbreng op YouTube of deel hier de inbreng via Facebook.

Nederlanders in het buitenland

D66 D66 Nederland 17-03-2020 13:49

Nederlanders die op dit moment buiten de Europese Unie zijn, verkeren door de pandemie in een onzekere situatie.

Studenten, toeristen en zakenreizigers zitten ver weg van familie en vrienden in onzekerheid of zij nog terug kunnen. Zij weten niet of er nog wel vluchten gaan, hoe zij terug naar huis kunnen, of maken zich zorgen over de gezondheidszorg in het land waar zij op dit moment zijn. D66 wil dat Nederlanders die naar Nederland terug willen maar dat niet kunnen, zoveel mogelijk opgehaald worden. D66 roept het kabinet daarom op dit samen met andere EU-landen te organiseren.

Wat doen we voor Nederlanders in het buitenland?

De Europese Unie moet gezamenlijk Europese burgers ophalen uit onveilige landen. Deze samenwerking is eerder ook al in gang gezet om mensen op te halen uit Wuhan. Dit werd via de crisisregeling ‘Union Civil Protection Mechanism’ van de Europese Unie geregeld en moet vanaf nu ook gelden voor Europeanen die elders in de wereld in nood zitten.

Lees hier onze Kamervragen over Nederlanders in het buitenland.

Wat doen we voor diplomaten in het buitenland?

Ook de gezondheid van iedereen die voor Nederland in het buitenland werkt, zoals onze diplomaten, moet beschermd worden. Zij zetten zich onvermoeid in voor iedere Nederlander die op dit moment in onzekerheid in het buitenland verkeert, terwijl ook zij zelf ver weg van vrienden en familie dit belangrijke werk doen. Zij verdienen dezelfde ondersteuning en hulp. D66 roept minister Blok op om dit adequaat te regelen, zo veel als mogelijk samen met zijn EU-collega’s.

Lees hier onze Kamervragen over Nederlandse diplomaten in het buitenland.

Rik Janssen: Rechtspraak piept en kraakt

SP SP VVD CDA Nederland 12-03-2020 03:41

Tien jaar bezuinigingen op de fundamenten van onze rechtsstaat heeft zijn sporen achtergelaten, constateert Rik Janssen. 'De organisaties die het fundament vormen van onze rechtsstaat kraken in hun voegen. Onze rechtsstaat is in nood en loopt gevaar', aldus de SP-senator deze week in het debat over de 'staat van de rechtsstaat'.

'De rechtspraak piept en kraakt', stelt Janssen. 'Bijna 23.000 rechtszaken kunnen niet worden gestart omdat het eigenlijk aan alles ontbreekt. Mensen, middelen, faciliteiten, alles. Dit is slecht voor de slachtoffers, de verdachten en bovenal voor het rechtsgevoel van de samenleving.' De politie is volgens Janssen murw geslagen. 'Eerst moeten er duizenden mensen de dienst uit, die dan vervolgens weer moeten worden geworven omdat we niet zonder ze kunnen. Er zijn te weinig agenten, ze worden onderbetaald en ze krijgen maatschappelijk bij verre niet de waardering die ze verdienen.' Bij het Openbaar Ministerie is het niet veel beter. 'Het OM wordt vastgezet op een koers die je niet meer bij kunt sturen. Je kunt dan alleen nog in rechte lijn vooruit of achteruit. Het gevolg: gedoe aan de top en een werkvloer die het vertrouwen in die top gaandeweg is verloren.'

'De overheid moet orde op zaken stellen in plaats van mensen tot rechtszaken te dwingen', aldus Janssen tegen de ministers Grapperhaus (CDA, Justitie & Veiligheid) en Dekker (VVD, Rechtsbescherming). 'De meeste burgers spannen niet zelf een zaak aan bij de rechter, maar worden bijgestaan tegen de overheid die hen in rechte betrekt.'

Janssen eist dat de regering maatregelen treft zodat de sociale advocatuur zijn werk kan doen: 'Er stoppen noodgedwongen steeds meer sociaal advocaten en probeer die maar weer eens terug te krijgen nadat ze gestopt zijn en uiteindelijk het inzicht doordringt dat ze onmisbaar zijn.' Verder wil hij dat de ministers de stofkam halen door de lange reeks van vaak overhaast genomen maatregelen van het afgelopen decennium. Dat ruimt op en spaart geld, denkt de SP-senator: 'Wat werkt mag blijven, maar wat niet werkt of niet meer werkt, moet gewoon stoppen. Laten we het rechtssysteem eens flink opschonen en ontdoen van alle onnodige geveinsde daadkracht, stoerdoenerij en window dressing.'

Een boodschap voor het kabinet

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 02-03-2020 13:31

Op dinsdag 3 maart geven we samen met GroenLinks en de PvdA een gezamenlijke en stevige boodschap af aan dit rechtse kabinet. Omdat het anders kan en anders moet.

Dat wat van ons allemaal is wordt afgebroken: de zorg, het onderwijs, onze veiligheid. Terwijl het zo belangrijk is voor onze samenleving, een samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt en waarin we naar elkaar om kijken.

Want die verandering is nodig en mogelijk, als we samen opstaan. Samen geven we een stevig signaal af aan dit kabinet. Kom ook!

Waar: Tolhuistuin, IJpromenade 2, Amsterdam

Wanneer: Dinsdag 3 maart, 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur)

Van der Staaij lijsttrekker SGP 2021

SGP SGP Nederland 28-02-2020 00:00

Het partijbestuur van de SGP heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 opnieuw Kees van der Staaij voorgedragen als lijsttrekker. Op zaterdag 16 mei wordt tijdens de algemene vergadering van de SGP over deze voordracht gestemd.

Het bestuur is blij dat het Tweede Kamerlid opnieuw bereid is om de SGP-kandidatenlijst aan te voeren. “Kees van der Staaij heeft in de tien jaar dat hij nu de partijleider is de SGP een duidelijk gezicht gegeven. Hij geniet niet alleen veel vertrouwen bij de eigen mensen, maar spreekt óók kiezers aan buiten de traditionele SGP-achterban. In de Tweede Kamer heeft hij door zijn ervaring en kennis gezag verworven.  We zijn dan ook dankbaar dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt om van de partij te zijn,” zegt interim-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen.

Kees van der Staaij werd in 1998 lid van de Tweede Kamer en is fractievoorzitter van de SGP sinds 2010. Als de partij in mei akkoord gaat met de voordracht, zal de nestor van de Tweede Kamer voor de vierde keer lijsttrekker zijn. Van der Staaij is dankbaar voor het getoonde vertrouwen van het partijbestuur. “In een kleine fractie komt er op ieder van de kamerleden veel werk af. Ik prijs me gelukkig dat werk tot nu toe te hebben gedaan in een hardwerkend, toegewijd, en eensgezind team. Ik hoop dat te mogen blijven doen om het hart van de SGP-boodschap uit te dragen op het Binnenhof en daarbuiten.”

 Succes SP: slachtoffers internetcriminaliteit krijgen betere bescherming

SP SP Nederland 18-02-2020 14:36

Slachtoffers van internetcriminaliteit weten vaak niet waar ze advies kunnen krijgen, hoe ze aangifte moeten doen en wie hen kan helpen om zo snel mogelijk een einde te maken aan een digitaal strafbaar feit. De SP vindt dat er een loket moet komen, waar slachtoffers van internetcriminaliteit en ernstige privacyschendingen zich kunnen melden voor snel en goed advies, de privacyschending op internet snel namens hen beëindigd kan worden en zo mogelijk een start gemaakt kan worden met een strafzaak. Dinsdag is hierover een SP-motie aangenomen in de Tweede Kamer.

Onlangs sprak de Tweede Kamer over internetpesten en internetcriminaliteit naar aanleiding van het burgerinitiatief van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Conclusie van dit debat was dat slachtoffers van internetcriminaliteit en privacyschendingen nu nog te vaak in de kou staan. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'De overheid moet er voor je zijn als je die nodig hebt. In plaats van een slachtoffer aan zijn of haar lot over te laten zou de overheid het slachtoffer juist moeten ontzorgen. Maak het makkelijk om aangifte te doen, geef advies, beëindig de overtreding snel en treed hard op tegen de crimineel.'

Onderdeel van een overheid die voor haar mensen zorgt is dat er een goede waakhond moet zijn die optreedt tegen internetcriminaliteit. Toch blijkt nu dat de Autoriteit Persoonsgegevens, de digitale waakhond, zijn werk niet kan doen, omdat ze te weinig personeel hebben. Een bewuste keuze van het Kabinet, want 2 jaar geleden waarschuwde de SP al samen met de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit zou gebeuren als de Minister niet bereid was meer geld uit te trekken voor de Autoriteit. Van Nispen: 'Er zijn nu wachttijden van meer dan 6 maanden voordat de Autoriteit zaken oppakt, dat is ronduit schandalig. Er moet dan ook nu geïnvesteerd worden, want een waakhond zonder tanden, daar hebben slachtoffers helemaal niks aan.'

PVV-spotje: Politieke Tinder

PVV PVV Nederland 14-02-2020 17:17

Geert Wilders: ‘‘Uitgezonden! Prime time vlak voor acht uur Journaal. Dank aan NPO voor herstel van de fout, fair enough! Nu meer kijkers dan Jinek en Op1bij elkaar!'' 😁