Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

191 documenten

Succes SP: slachtoffers internetcriminaliteit krijgen betere bescherming

SP SP Nederland 18-02-2020 14:36

Slachtoffers van internetcriminaliteit weten vaak niet waar ze advies kunnen krijgen, hoe ze aangifte moeten doen en wie hen kan helpen om zo snel mogelijk een einde te maken aan een digitaal strafbaar feit. De SP vindt dat er een loket moet komen, waar slachtoffers van internetcriminaliteit en ernstige privacyschendingen zich kunnen melden voor snel en goed advies, de privacyschending op internet snel namens hen beëindigd kan worden en zo mogelijk een start gemaakt kan worden met een strafzaak. Dinsdag is hierover een SP-motie aangenomen in de Tweede Kamer.

Onlangs sprak de Tweede Kamer over internetpesten en internetcriminaliteit naar aanleiding van het burgerinitiatief van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Conclusie van dit debat was dat slachtoffers van internetcriminaliteit en privacyschendingen nu nog te vaak in de kou staan. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'De overheid moet er voor je zijn als je die nodig hebt. In plaats van een slachtoffer aan zijn of haar lot over te laten zou de overheid het slachtoffer juist moeten ontzorgen. Maak het makkelijk om aangifte te doen, geef advies, beëindig de overtreding snel en treed hard op tegen de crimineel.'

Onderdeel van een overheid die voor haar mensen zorgt is dat er een goede waakhond moet zijn die optreedt tegen internetcriminaliteit. Toch blijkt nu dat de Autoriteit Persoonsgegevens, de digitale waakhond, zijn werk niet kan doen, omdat ze te weinig personeel hebben. Een bewuste keuze van het Kabinet, want 2 jaar geleden waarschuwde de SP al samen met de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit zou gebeuren als de Minister niet bereid was meer geld uit te trekken voor de Autoriteit. Van Nispen: 'Er zijn nu wachttijden van meer dan 6 maanden voordat de Autoriteit zaken oppakt, dat is ronduit schandalig. Er moet dan ook nu geïnvesteerd worden, want een waakhond zonder tanden, daar hebben slachtoffers helemaal niks aan.'

PVV-spotje: Politieke Tinder

PVV PVV Nederland 14-02-2020 17:17

Geert Wilders: ‘‘Uitgezonden! Prime time vlak voor acht uur Journaal. Dank aan NPO voor herstel van de fout, fair enough! Nu meer kijkers dan Jinek en Op1bij elkaar!'' 😁

Veiligheid in gevangenissen zwaar onder druk

SP SP Nederland 06-02-2020 07:45

De vraag rijst wat hier de afgelopen 10 jaar aan gedaan is. Veel beloftes, dat zeker. Over het verlagen van de werkdruk. Over het openhouden van gevangenissen. Over meer collega’s op de werkvloer. Deze beloftes zijn gebroken. Van de beloofde toename van personeel op de werkvloer is niets terecht gekomen. Het personeel heeft, door het gebrek aan collega’s, nauwelijks nog mogelijkheden om echt te werken aan resocialisatie van gedetineerden en dus het voorkomen van recidive. Doordat de overheid fors heeft gesneden in het aantal gevangenissen moeten nu meer gevangenen bij elkaar op cel zitten en is de werkdruk voor het personeel niet lager, maar juist nóg hoger geworden!

Personeel wordt geregeld aangevallen door gedetineerden, die zich te vaak de baas wanen in de bajessen. Het buiten houden van in de inrichtingen verboden spullen zoals drugs en mobieltjes lukt nauwelijks, wat tot nog onveiliger toestanden leidt. Voor het personeel binnen de inrichtingen, want zij worden nu te vaak belaagd door agressieve gedetineerden en er zijn te weinig collega’s om de boel in de gaten te houden. Maar het leidt ook tot onveiligheid buiten de inrichtingen in de samenleving, als met mobieltjes crimineel handelen voortgezet kan worden en als gedetineerden slechter ‘de hogeschool voor de criminaliteit’ uit komen dan dat ze er in gingen. Recidive bestrijden is slachtoffers voorkomen, ook hier geldt weer dat veiligheid mensenwerk is.

Het gevangenispersoneel verdient respect en waardering. Zij zorgen er voor dat wij in een veilige samenleving kunnen leven. Het feit dat juist die mensen, die dag in dag uit in moeilijke omstandigheden werken voor onze veiligheid, al zo lang de noodklok moeten luiden, is een regelrechte schande. Verminder de bureaucratie en het aantal meerpersoonscellen. Zorg snel voor meer collega’s in vaste dienst. Meer personeel op de werkvloeren van de gevangenissen is nodig om de werkdruk van het personeel te verlagen, zodat de veiligheid binnen en buiten de gevangenissen beter bewaakt kan worden. We moeten gaan staan voor de veiligheid van het gevangenispersoneel én de samenleving.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

John van den Heuvel, misdaadverslaggever

Jan van der Veen, gevangenismedewerker

Frans Douw, Bart Molenkamp en Jacques van Huet, oud-gevangenisdirecteuren

Terroristen lopen vrij rond in Nederland. Wegwezen met die corrupte bende van Rutte!

PVV PVV Nederland 28-01-2020 13:57

‘‘Justitie liegt en bedriegt opnieuw - want er kwamen Tweede Kamerverkiezingen aan. Terroristen lopen daardoor nu vrij rond in Nederland. En Grapperhaus zwijgt. Wegwezen met die corrupte bende van Rutte!’’

We moeten stoppen met gevaarlijk vuurwerk

SP SP Nederland 14-01-2020 14:54

'We vragen onze politieagenten, brandweermensen en ambulancemedewerkers om mensen te beschermen, maar dan zullen we onze hulpverleners ook moeten beschermen. Daarom moeten we stoppen met gevaarlijk vuurwerk.' Dat stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Aanleiding zijn de bedreigingen waar hulpverleners ook de afgelopen jaarwisseling opnieuw mee te maken kregen. Ook de luchtvervuiling, gezondheidsklachten en dierenleed zijn voor mensen aanleiding om met het vuurwerk te willen stoppen.

'Maatregelen om vuurwerk in bepaalde gebieden te verbieden en het beter opsporen van illegaal vuurwerk hebben niet voldoende geholpen. We zien dat hulpverleners, onderzoekers (waaronder de Onderzoeksraad voor Veiligheid), maar ook de vuurwerkbranche zélf aangeven dat het zo niet langer kan.' De SP roept het kabinet op om snel met een wet te komen, zodat we dit voor de volgende jaarwisseling kunnen regelen. Daarbij moet al het gevaarlijk vuurwerk van de straat. In de wet zou het kabinet ook uitsluitsel moeten geven over welke vormen van siervuurwerk eventueel nog wel mogelijk zijn omdat dit op een veilige manier kan.

Een verbod op gevaarlijk vuurwerk is belangrijk, maar niet genoeg. Ook zullen we moeten investeren in het opsporen van illegaal vuurwerk. Om bedreigingen en overlast te voorkomen zullen we mensen die zich misdragen ook harder en sneller moeten straffen. Bovendien zijn investeringen nodig in de preventie en de begeleiding van (groepen) jongeren die zich zo misdragen, door beter jeugdbeleid en meer jongerenwerk.

Behoud van vuurwerktraditie op veilige manier

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-01-2020 10:05

Door Stieneke van der Graaf op 10 januari 2020 om 06:11

Behoud van vuurwerktraditie op veilige manier

Wij willen dat de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk mensen verbindt en dat het een veilig feest is voor iedereen. Daarom stelt ik voor om het afsteken van vuurwerk voor te behouden aan lokale vuurwerkclubs. Deze clubs kunnen, na toestemming van de gemeente, voor en met de buurt het nieuwe jaar inluiden. Verder gebruik van vuurwerk door consumenten wordt hiermee niet meer toegestaan.

Eerder heeft onze fractie al voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gepleit. Maar na de afgelopen jaarwisseling wil ik verdere stappen nemen. Er waren dit jaar weer meer incidenten met meer vuurwerkslachtoffers waaronder vele omstanders. Er was meer geweld tegen hulpverleners en op sommige plekken werden ze bekogeld met vuurwerk. En er zijn zelfs mensen om het leven gekomen. Acht van de tien letsels werden veroorzaakt door legaal vuurwerk. Dat zijn afschuwelijke gebeurtenissen voor wat een feestavond moet zijn.

Siervuurwerk kan er prachtig uitzien en mensen genieten ervan met hun dierbaren om samen te kijken. Maar als er zo veel mis gaat dan móet je iets doen. Met dit voorstel komen we tegemoet aan de oproep van politie, brandweer en vele anderen en kunnen we van de jaarwisseling weer een feest maken.

Wij denken dat lokale vuurwerkclubs een belangrijke rol kunnen spelen om Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk te laten zijn. Het lijkt mij prachtig als mensen uit de buurt samen komen om vuurwerk in hun wijk te organiseren of wanneer op het dorpsplein gezamenlijk het nieuwe jaar wordt ingeluid. Kijk maar naar de samenbindende rol die carbidclubs in grote delen van ons land spelen. Met een goede samenwerking met gemeenten en duidelijke afspraken heeft de vuurwerkvereniging wat ons betreft de toekomst.

Vuurwerkverbod lost problemen niet op!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 09-01-2020 10:30

Tijdens de jaarwisseling gaan miljoenen Nederlanders de straat op om de buren een gelukkig nieuwjaar te wensen en gezamenlijk een vuurpijl af te steken of een bengaalse fontein te bewonderen. Het feestelijk moment om tijdens Oud & Nieuw kleurrijk vuur te maken is in Nederland een traditie geworden; waar heel veel mensen plezier aan beleven. Het hoort bij de jaarwisseling, zoals ook oliebollen en champagne. Bijna al deze miljoenen Nederlanders houden zich keurig aan de regels en veroorzaken vrijwel geen overlast - maar des te meer vreugde en gemeenschapsgevoel.

Helaas is de decembermaand ook in toenemende mate het toneel van ernstige misdragingen, letsel en schade. Zo wordt er vuurwerk afgestoken op tijden en plaatsen waar het niet is toegestaan, wat buurtbewoners en huisdieren grote onrust, onveiligheid en ongenoegen oplevert. Met name in migrantenwijken zien we zelfs dat jongeren auto’s in brand steken, bushokjes slopen en hulpverleners bekogelen met levensgevaarlijke explosieven. 

Omdat de problemen volledig uit de hand lopen, gaan er in Nederland steeds meer stemmen op om het afsteken van vuurwerk integraal te verbieden. Hiermee dreigt een jaarlijks ritueel dat voor heel veel mensen een pleziertje is te worden uitgebannen - terwijl de echte problemen hiermee geenszins worden opgelost.

Het is immers nu al verboden om vóór de daadwerkelijke jaarwisseling vuurwerk af te steken; en überhaupt al om illegaal vuurwerk af te steken. Een totaalverbod op consumentenvuurwerk zal ertoe leiden dat de goedwillende Nederlander niet meer met zijn of haar dierbaren kan genieten van een traditionele jaarwisseling. Ondertussen zullen de kwaadwillende criminelen en overlastgevers zich er niets van aantrekken en ongestoord doorgaan met het verzieken van de feestelijkheden. Ook zullen er nóg meer mensen zijn die illegaal vuurwerk gaan kopen, terwijl nu juist dat vuurwerk zo gevaarlijk is en overlast veroorzaakt.

Forum voor Democratie ziet er niets in om de goeden onder de kwaden te laten lijden en wil het probleem bij de kern aanpakken. De bestaande regels moeten gewoon adequaat gehandhaafd worden. De handhaving kan fors verbeterd worden, door middel van de volgende concrete maatregelen:

1) Import illegaal vuurwerk aan bandenEerst moet de import van illegaal vuurwerk aan banden worden gelegd. Op dit moment is het een fluitje van een cent om in België of Duitsland zwaar vuurwerk aan te schaffen (dat in Nederland illegaal is) en ermee over de grens naar Nederland te rijden. Alleen door de grenscontroles weer in te voeren kan dit worden tegengegaan. Illegaal vuurwerk moet juridisch gezien worden beschouwd als een wapen in de zin van de Wapenwet. Zo kan het smokkelen of bezitten ervan veel zwaarder bestraft worden.

2) Vergroten capaciteit politieOm het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden te bestrijden, heeft de politie veel meer capaciteit nodig om voldoende aanwezig te zijn op straat en snel op meldingen van overlast af te kunnen gaan. In wijken die tijdens de jaarwisseling op een oorlogsgebied lijken, moet desnoods het leger worden ingezet. 

3) Drastisch verhogen straf op overtreding regels, overlast of illegaal vuurwerkOp dit moment komen jongeren die (al dan niet illegaal) vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden - áls ze dan toch, ondanks het extreme capaciteitstekort bij de politie, gepakt worden - gemakkelijk weg met een HALT-maatregel of een waarschuwing. Ze staan dezelfde dag weer op straat en gaan vrolijk door met het afsteken van vuurwerk. In plaats daarvan zouden ze een afschrikwekkende boete en huisarrest moeten krijgen tot na de jaarwisseling. De ouders moeten verplicht worden het huisarrest te handhaven, zodat ook zij gestraft kunnen worden als hun kroost zich toch op straat begeeft.

4) GroepsaansprakelijkheidOm de handhaving verder te vergemakkelijken, moet er omtrent het afsteken van vuurwerk strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid worden ingevoerd. Nu is het nog zo, dat indien er vanuit een groep illegaal vuurwerk wordt afgestoken, alleen degene die het daadwerkelijk heeft afgestoken gestraft kan worden. Dit levert vaak problemen op in de bewijsvoering. Indien ook de andere leden van de groep gestraft kunnen worden, zullen zij bovendien eerder geneigd zijn om de groep te verlaten. Een soortgelijke regeling bestaat ook al voor de bestrijding van geweld door groepen hooligans.

5) Voorwaardelijk opzet bij letselTot slot is er nog het lichamelijk letsel bij mensen die niet eens zelf het vuurwerk hebben afgestoken. De oorzaak is dat het vuurwerk niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt afgestoken. Indien iemand vuurwerk afsteekt zonder de gebruiksaanwijzing te volgen, aanvaardt diegene bewust het risico dat zijn of haar vuurwerk letsel bij anderen veroorzaakt. Indien dat risico zich voordoet, zou diegene daarom standaard moeten kunnen worden vervolgd voor (zware) mishandeling. 

Forum voor Democratie blijft altijd nadenken over slimme maatregelen om de jaarwisseling zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen. Een totaalverbod op vuurwerk draagt daar echter niet aan bij. Een effectieve handhaving van de bestaande regels wel en er zijn tal van mogelijkheden om de handhaving te verbeteren. Zo kunnen de goedwillende Nederlanders veilig blijven genieten van vuurwerk, terwijl de criminelen, degenen die voor overlast zorgen en die letsel veroorzaken, het leven zo zuur mogelijk gemaakt wordt.

VVD: Onbetrouwbaar

PVV PVV VVD Nederland 09-01-2020 08:46

VVD-Sts Broekers-Knol wil af van herhaalde aanvragen voor verblijfsvergunningen.

Onbetrouwbare VVD-ers beloven van alles als verkiezingen eraan komen, maar leveren nooit.

Al in 2006 werd mijn motie aangenomen om maximaal 1 verzoek per persoon in te voeren. Nooit uitgevoerd. pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/e7DR7mE6G4

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 9, 2020

Een veilige jaarwisseling voor iedereen

SP SP Nederland 06-01-2020 15:48

De SP wenst iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar. Maar deze jaarwisseling is turbulent verlopen en helaas waren er verschillende ernstige incidenten en ongelukken met vuurwerk. Er moet goed bekeken worden welke soorten vuurwerk er in de toekomst nog wel verkocht en afgestoken mogen worden, en welke soorten niet meer. De SP vindt dat het klaar moet zijn met illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: ‘Agenten, brandweermensen en hulpverleners worden bedreigd en dat is onaanvaardbaar. We zullen de mensen die voor ons dit belangrijke en gevaarlijke werk doen beter moeten beschermen. Daarom moeten daders die onze hulpverleners bedreigen met vuurwerk harder en vooral sneller worden gestraft. We zien ook dat maatregelen om overlast door gevaarlijk vuurwerk te voorkomen tot nu toe niet voldoende hebben gewerkt. De politiek zal daarom goed moeten bekijken welke soorten vuurwerk in de toekomst nog wel kunnen en welke soorten niet. Illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk moeten in ieder geval direct van de straat verdwijnen.’