Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Geen van de orthodoxe joden wilde naast mijn vrouw zitten

SP SP Nederland 06-10-2019 13:12

KLM blijft discriminatie van vrouwen toestaan op haar vluchten, dat is de uitkomst van vijf maanden gesprekken met onze nationale trots. Aanleiding was een vlucht begin mei van New York naar Amsterdam, waar een groep orthodoxe joden niet naast mijn vrouw wilde gaan zitten. De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd. Uiteindelijk besloten mijn vrouw en ik elders in het vliegtuig te gaan zitten. Kort daarna heb ik een column geschreven en hebben we KLM gevraagd waarom zij het beleid hanteert dat niet de passagiers die discrimineren, maar de mensen die worden gediscrimineerd moeten inbinden. De situatie was niet alleen voor ons, maar voor iedereen ongemakkelijk. Het luchtpersoneel van KLM en grondpersoneel van JFK airport zaten eveneens met de situatie in hun maag.

Naar aanleiding van deze column kregen wij veel positieve reacties, ook van joodse Nederlanders. Iemand wees ons er op dat een bekende orthodoxe vrouw in Israël dit gedrag van haar geloofsgenoten niet meer accepteerde en met succes naar de rechter was gestapt. Nadat een bedrijf een boycot uitsprak na een soortgelijke ervaring heeft de Israëlische vliegmaatschappij El Al de procedures aangepast: “Wie nu nog weigert naast een andere passagier te zitten wordt meteen van boord gezet”, aldus de CEO van El Al. Het intimiderende gedrag van deze ‘cheradische’ joden op de vlucht van KLM leek vooropgezet, zij speelden duidelijk een toneelstuk en drongen hun discriminerende visie op aan de andere passagiers. Nadat El Al dit gedrag veroordeelde zullen zij vaker vliegen met KLM en andere maatschappijen die deze discriminatie nog wel toestaan.

De medewerkers van KLM die wij de afgelopen vijf maanden hebben gesproken waren het allemaal met ons eens, als je niet naast een vrouw wilt zitten dan moet je het vliegtuig verlaten. Maar het bestuur van KLM heeft dus een andere keuze gemaakt. “Waardeloze reactie van Van Raak”, stelde de directeur van KLM Nederland in een interne mail, die per ongeluk ook bij mij terecht is gekomen. De vraag is wie gelijk heeft. Mogen mannen om religieuze redenen weigeren om naast een vrouw te zitten en mogen maatschappijen dit gedrag toestaan? Wie meent dat sprake is van discriminatie kan dat melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college kun je ook vragen om een oordeel. Laten we deze zaak maar eens voorleggen aan dit college. Die kan een onafhankelijk oordeel vellen of KLM discriminatie moet toestaan of niet.

Jolanda werd het slachtoffer van een ...

SP SP Nederland 28-08-2019 18:42

Jolanda werd het slachtoffer van een hartverscheurende heksenjacht door de belastingdienst. En ze is niet alleen. Vandaag staan we samen op om dit te veranderen. Benieuwd naar onze acht eisen aan het kabinet en de verhalen van de slachtoffers?⤵ https://www.sp.nl/nieuws/2019/08/sp-presenteert-zwartboek-onterecht-stopgezette-kinderopvangtoeslag

Murat is vrij! We zijn blij en ...

SP SP Nederland 03-07-2019 07:08

Murat is vrij! We zijn blij en opgelucht dat hij na twee maanden te zijn vastgehouden als politiek gevangene is vrijgesproken en eindelijk naar huis mag.

112 moet altijd bereikbaar ...

SP SP Nederland 26-06-2019 10:59

112 moet altijd bereikbaar zijn.📞 SP-Kamerlid Ronald van Raak is duidelijk: dit mag nooit meer gebeuren!👇

Murat Memiş moet vrij! Woensdag ...

SP SP Nederland 24-06-2019 10:33

Murat Memiş moet vrij! Woensdag overhandigen we aan minister Blok het manifest met de eis dat hij zich uitspreekt voor vrijlating van Murat en andere Nederlandse politiek gevangenen. Al duizenden mensen steunen inmiddels die oproep. Kom je ook? 9.30 uur 's ochtends, Lange Vijverberg in Den Haag. En teken het manifest!👉 https://sp.nl/murat

Bericht over cartoon

SP SP Nederland 12-06-2019 12:04

In onze videoclip 'Dit is Hans Brusselmans' heeft de SP ten onrechte de trekpop van cartoonist Ruben L. Oppenheimer gebruikt als wc-doortrekker. Hiervoor hadden wij geen toestemming. De trekpop hebben we veranderd door de tekening van het hoofd van Ivo Opstelten te vervangen door dat van Mark Rutte. Ook hiervoor hadden wij geen toestemming. De trekpop hebben wij uit de videoclip verwijderd. Ten onrechte hebben wij de indruk gewekt dat Oppenheimer bij de totstandkoming van onze videoclip betrokken was, hetgeen uitdrukkelijk niet het geval is. Ruben L. Oppenheimer is op geen enkele wijze verbonden aan de SP en wil op geen enkele wijze met de SP en onze video worden geassocieerd. Het spijt ons dat we zijn politieke en artistieke onafhankelijkheid hebben aangetast.

Namens het partijbestuur,

Ron Meyer

Politiek is persoonlijk

SP SP Nederland 27-05-2019 19:05

Politiek is persoonlijk. Politieke besluiten raken mensen in hun leven. Dat is precies waarom wij SP’ers vinden dat je politiek niet aan politici moet overlaten. De politieke onwil om de lonen te verhogen leidt tot meer werkende armen. De politieke keuze om werk te ‘flexibiliseren’ leidt tot grote onzekerheid voor werkende mensen en exorbitante winsten voor de steenrijken. De politieke besluiten om hard te bezuinigen op de zorg raken mensen direct in hun leven. Dat zijn geen abstracties. Dat is geen kwestie van smaak. Dat is zeer persoonlijk.

Ik hecht er in alles wat ik doe om de wereld een beetje beter te maken aan om zuiver te zijn in deze redenering. Als politiek voor mij persoonlijk is betekent dat ook dat ik streng ben voor mezelf. Het resultaat van de Europese verkiezingen is bitter en extreem teleurstellend. We voelen allemaal de enorme pijn die bij zo’n nederlaag hoort. Bij een dergelijke nederlaag hoort het nemen van verantwoordelijkheid.

Die neem ik. De afgelopen 3,5 jaar heb ik als partijvoorzitter alles gegeven voor onze partij en onze idealen. Dat is elk moment een grote eer. De komende tijd zal ik dat blijven doen, maar daarna zal ik mij niet opnieuw verkiesbaar stellen. Ik zal ervoor zorgen dat het stokje in het najaar op een goede manier wordt overgedragen, in de diepste overtuiging dat onze idealen het waard zijn om met branie voor op te komen.

Met strijdbare groet,

Ron Meyer

Arbeidsmigratie is big business

SP SP Nederland 10-05-2019 08:52

Loonondermijning om de kosten laag te houden

Naast uitbuiting ziet Van Dijk dat bedrijven arbeidsmigratie misbruiken om de lonen te drukken. Die stelling is onderwerp van debat. Publicist Ewald Engelen denkt bijvoorbeeld dat er amper gevolgen zijn voor de lonen: “Er is natuurlijk een beetje loondruk. Maar die is voor de rest van de economie tamelijk beperkt.”

Engelen beroept zich op een rapport van CPB en SCP uit 2018. Dat ziet inderdaad positieve kanten aan arbeids­migratie voor de Nederlandse bevolking, maar stelt tegelijkertijd dat “bepaalde groepen, vaak laagopgeleiden die direct concurreren met arbeidsmigranten, geraakt kunnen worden door immigratie”. Simpel gesteld: is er in jouw sector weinig sprake van arbeidsmigratie, dan is de kans groot dat je vooral profiteert van de goedkoop bezorgde pakketjes. Maar als een baas jou kan vervangen door een arbeidsmigrant die meer produceert tegen minder kosten, dan loop je kans je baan te verliezen.

Ook voeren bedrijven de werkdruk op als gevolg van extreem onzekere arbeidscontracten. Jeroen van Bergeijk beschrijft in de Volkskrant zijn undercover-ervaring bij een distributiecentrum van bol.com.

Natuurlijk hield Van Bergeijk dit niet lang vol. Dat is geen kwestie van willen, maar van kunnen. Voor bol.com is dit de ideale situatie: een Pool die door zijn rug gaat kan terug naar Polen en het uitzendbureau regelt een nieuwe arbeidskracht. Bovendien is de productiviteit van iemand die niet weigert om drie in plaats van twee zware dozen tegelijk te tillen, op korte termijn hoger. Het doet denken aan de verhalen van de Duitse journalist Wallraff, die beschrijft hoe Turkse arbeiders in de Duitse mijnen geen helm krijgen. Zo’n helm kost de werkgever alleen maar geld en levert hem niets op, omdat de kosten van een ‘beschadigde Turk’ niet bij hem terecht komen.

Het was een mooie campagne, maar een ...

SP SP Nederland 22-03-2019 14:33

Het was een mooie campagne, maar een ding is duidelijk: het waren niet onze verkiezingen. Maar wij gaan door! Want dat is harder nodig dan ooit. Samen met iedereen die opkomt voor een rechtvaardiger Nederland. Samen met de duizenden nieuwe leden die zich de afgelopen periode hebben aangesloten. Samen met bijna 20.000 nieuwe Vrienden voor Rechtvaardigheid die zich hebben aangesloten. Doe ook mee en sluit je vandaag nog aan als Vriend voor Rechtvaardigheid! www.rechtvaardigheid.nl

Weeklog: Bij de SP is er geen plaats voor discriminatie

SP SP Nederland 03-03-2019 19:53

Deze week ga ik op uitnodiging van de EU-Dienst voor Extern Optreden twee dagen naar Genève om te spreken over de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Sommigen zullen zich afvragen wat een SP’er daar nu moet. Reden om in dit weeklog een paar misverstanden recht te zetten: het klopt dat voor de SP ‘identiteit’ er niet toe doet. En we vechten tegen krachten die proberen mensen tegen elkaar op te zetten vanwege identiteit en daarmee afleiden van het echte gevecht. Dat is onze strijd tegen het neoliberalisme en de toenemende uitbuiting van de factor arbeid en de verrijking van de factor kapitaal. Maar dat betekent niet dat we de strijd tegen discriminatie onbelangrijk vinden: we willen iedereen erbij hebben, ongeacht huidskleur of geloof. Want we hebben iedereen nodig voor onze kernstrijd.

Het is onjuist dat Marx geloof veroordeelde. Als zijn overbekende zegswijze dat godsdienst opium van het volk is, wordt aangehaald, dan moet er wel de context bij verteld worden: in de tijd van Marx waarbij de meeste mensen een godsdienst beleden, kozen religieuze leiders vaak de kant van het kapitaal. Zelf waren ze ook niet vies van luxe. Ze zagen het als hun rol om het volk rustig te houden. Opstand tegen uitbuiting of tegen de gevestigde orde in het algemeen veroordeelden ze. Godsdienst om het volk in slaap te sussen, ja, dat is inderdaad opium van het volk.

Maar het kan ook anders. In mijn puberteit ontmoette ik juist een heel strijdbare kerk. Met de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika en de talloze vredes- en sociale bewegingen werd het geloof, in ieder geval voor mij, een inspiratiebron om maatschappelijk actief te worden tegen uitbuiting, tegen armoede en tegen de steeds harder wordende verhoudingen in de maatschappij. Dat is geen opium van het volk, dat is een peppil.

Anno 2019 is alles een stuk ingewikkelder geworden: er zijn nog steeds sociaal bewogen religieuze leiders, maar er zijn ook haatpredikers. Binnen en buiten de godsdiensten. Er zijn er die bepaalde godsdiensten zien als ongewenst of erger. Anno 2019 is niet de godsdienst per se opium van het volk, maar zij die godsdienstige verschillen gebruiken om mensen tegen elkaar op te zetten. Daarmee leiden ze bewust of onbewust af van de kernstrijd, waarbij we een einde willen aan de steeds groter wordende sociaaleconomische ongelijkheid. De strijd tegen het machtsmonopolie van de multinationals.

In Genève spreken we juist over haat zaaien. Wat valt nog onder de vrijheid van meningsuiting en wat niet? Mag je godsdiensten beschermen en wat zijn de rechten van hen die een godsdienst of levensovertuiging aanhangen en manifesteren? Mijn inbreng zal duidelijk zijn: haat zaaien op basis van godsdienst of levensovertuiging dat bewust aanzet tot geweld en discriminatie mag niet. Niet als dat komt van de kant van godsdienstigen, maar ook niet als dat komt van derden. Dat geldt in Nederland, maar het geldt volgens de mensenrechtenverdragen in de hele wereld. We laten ons niet uit elkaar spelen en respecteren het recht van iedereen om te geloven of niet. En we laten ons niet afleiden van onze kernstrijd. Bij de SP is er geen plaats voor discriminatie.