Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

20 documenten

Voorkom cashen op de coronacrisis

SP SP Nederland 18-03-2020 07:24

Zeker in tijden van crisis moet ons gezamenlijke publieke belang worden afgedwongen. Onze regering moet daadkracht tonen en zo snel mogelijk met maatregelen komen om te voorkomen dat een farmaceut een monopolie kan verkrijgen op een levensreddend vaccin. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zo kun je denken aan het verbieden van een private verkoop van onderzoeksresultaten door universitaire centra, maar ook het tijdelijk opzij zetten van het patentrecht, afspraken maken met de industrie om woekerprijzen tegen te gaan en dwanglicenties voor het produceren van een middel behoren tot de mogelijkheden, het liefst in samenwerking met andere landen aangezien ieder land hiermee te maken heeft.

Het is in het belang van onze gezondheid dat we het coronavirus gezamenlijk bestrijden. Toegankelijkheid voor enkelen, farmaceuten met woekerwinsten en het ‘America First’-denken van Trump helpen hier niet bij. Bij de coronacrisis kijkt iedereen naar de overheid die bij de oplossing daarvan de leiding moet nemen. Ook op het terrein van het ontwikkelen van behandelingen tegen het coronavirus dient zij daarin het voortouw nemen. Het moet koste wat het kost voorkomen worden dat farmaceuten van deze crisis een verdienmodel maken over de ruggen van patiënten. De behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en effectieve vaccins moeten voor iedereen ter beschikking staan. In deze crisis moet de overheid laten zien wat ze waard is.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid SP, woordvoerder Zorg

Rik Janssen: Rechtspraak piept en kraakt

SP SP VVD CDA Nederland 12-03-2020 03:41

Tien jaar bezuinigingen op de fundamenten van onze rechtsstaat heeft zijn sporen achtergelaten, constateert Rik Janssen. 'De organisaties die het fundament vormen van onze rechtsstaat kraken in hun voegen. Onze rechtsstaat is in nood en loopt gevaar', aldus de SP-senator deze week in het debat over de 'staat van de rechtsstaat'.

'De rechtspraak piept en kraakt', stelt Janssen. 'Bijna 23.000 rechtszaken kunnen niet worden gestart omdat het eigenlijk aan alles ontbreekt. Mensen, middelen, faciliteiten, alles. Dit is slecht voor de slachtoffers, de verdachten en bovenal voor het rechtsgevoel van de samenleving.' De politie is volgens Janssen murw geslagen. 'Eerst moeten er duizenden mensen de dienst uit, die dan vervolgens weer moeten worden geworven omdat we niet zonder ze kunnen. Er zijn te weinig agenten, ze worden onderbetaald en ze krijgen maatschappelijk bij verre niet de waardering die ze verdienen.' Bij het Openbaar Ministerie is het niet veel beter. 'Het OM wordt vastgezet op een koers die je niet meer bij kunt sturen. Je kunt dan alleen nog in rechte lijn vooruit of achteruit. Het gevolg: gedoe aan de top en een werkvloer die het vertrouwen in die top gaandeweg is verloren.'

'De overheid moet orde op zaken stellen in plaats van mensen tot rechtszaken te dwingen', aldus Janssen tegen de ministers Grapperhaus (CDA, Justitie & Veiligheid) en Dekker (VVD, Rechtsbescherming). 'De meeste burgers spannen niet zelf een zaak aan bij de rechter, maar worden bijgestaan tegen de overheid die hen in rechte betrekt.'

Janssen eist dat de regering maatregelen treft zodat de sociale advocatuur zijn werk kan doen: 'Er stoppen noodgedwongen steeds meer sociaal advocaten en probeer die maar weer eens terug te krijgen nadat ze gestopt zijn en uiteindelijk het inzicht doordringt dat ze onmisbaar zijn.' Verder wil hij dat de ministers de stofkam halen door de lange reeks van vaak overhaast genomen maatregelen van het afgelopen decennium. Dat ruimt op en spaart geld, denkt de SP-senator: 'Wat werkt mag blijven, maar wat niet werkt of niet meer werkt, moet gewoon stoppen. Laten we het rechtssysteem eens flink opschonen en ontdoen van alle onnodige geveinsde daadkracht, stoerdoenerij en window dressing.'

Een boodschap voor het kabinet

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 02-03-2020 13:31

Op dinsdag 3 maart geven we samen met GroenLinks en de PvdA een gezamenlijke en stevige boodschap af aan dit rechtse kabinet. Omdat het anders kan en anders moet.

Dat wat van ons allemaal is wordt afgebroken: de zorg, het onderwijs, onze veiligheid. Terwijl het zo belangrijk is voor onze samenleving, een samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt en waarin we naar elkaar om kijken.

Want die verandering is nodig en mogelijk, als we samen opstaan. Samen geven we een stevig signaal af aan dit kabinet. Kom ook!

Waar: Tolhuistuin, IJpromenade 2, Amsterdam

Wanneer: Dinsdag 3 maart, 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur)

Succes SP: slachtoffers internetcriminaliteit krijgen betere bescherming

SP SP Nederland 18-02-2020 14:36

Slachtoffers van internetcriminaliteit weten vaak niet waar ze advies kunnen krijgen, hoe ze aangifte moeten doen en wie hen kan helpen om zo snel mogelijk een einde te maken aan een digitaal strafbaar feit. De SP vindt dat er een loket moet komen, waar slachtoffers van internetcriminaliteit en ernstige privacyschendingen zich kunnen melden voor snel en goed advies, de privacyschending op internet snel namens hen beëindigd kan worden en zo mogelijk een start gemaakt kan worden met een strafzaak. Dinsdag is hierover een SP-motie aangenomen in de Tweede Kamer.

Onlangs sprak de Tweede Kamer over internetpesten en internetcriminaliteit naar aanleiding van het burgerinitiatief van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Conclusie van dit debat was dat slachtoffers van internetcriminaliteit en privacyschendingen nu nog te vaak in de kou staan. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'De overheid moet er voor je zijn als je die nodig hebt. In plaats van een slachtoffer aan zijn of haar lot over te laten zou de overheid het slachtoffer juist moeten ontzorgen. Maak het makkelijk om aangifte te doen, geef advies, beëindig de overtreding snel en treed hard op tegen de crimineel.'

Onderdeel van een overheid die voor haar mensen zorgt is dat er een goede waakhond moet zijn die optreedt tegen internetcriminaliteit. Toch blijkt nu dat de Autoriteit Persoonsgegevens, de digitale waakhond, zijn werk niet kan doen, omdat ze te weinig personeel hebben. Een bewuste keuze van het Kabinet, want 2 jaar geleden waarschuwde de SP al samen met de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit zou gebeuren als de Minister niet bereid was meer geld uit te trekken voor de Autoriteit. Van Nispen: 'Er zijn nu wachttijden van meer dan 6 maanden voordat de Autoriteit zaken oppakt, dat is ronduit schandalig. Er moet dan ook nu geïnvesteerd worden, want een waakhond zonder tanden, daar hebben slachtoffers helemaal niks aan.'

Veiligheid in gevangenissen zwaar onder druk

SP SP Nederland 06-02-2020 07:45

De vraag rijst wat hier de afgelopen 10 jaar aan gedaan is. Veel beloftes, dat zeker. Over het verlagen van de werkdruk. Over het openhouden van gevangenissen. Over meer collega’s op de werkvloer. Deze beloftes zijn gebroken. Van de beloofde toename van personeel op de werkvloer is niets terecht gekomen. Het personeel heeft, door het gebrek aan collega’s, nauwelijks nog mogelijkheden om echt te werken aan resocialisatie van gedetineerden en dus het voorkomen van recidive. Doordat de overheid fors heeft gesneden in het aantal gevangenissen moeten nu meer gevangenen bij elkaar op cel zitten en is de werkdruk voor het personeel niet lager, maar juist nóg hoger geworden!

Personeel wordt geregeld aangevallen door gedetineerden, die zich te vaak de baas wanen in de bajessen. Het buiten houden van in de inrichtingen verboden spullen zoals drugs en mobieltjes lukt nauwelijks, wat tot nog onveiliger toestanden leidt. Voor het personeel binnen de inrichtingen, want zij worden nu te vaak belaagd door agressieve gedetineerden en er zijn te weinig collega’s om de boel in de gaten te houden. Maar het leidt ook tot onveiligheid buiten de inrichtingen in de samenleving, als met mobieltjes crimineel handelen voortgezet kan worden en als gedetineerden slechter ‘de hogeschool voor de criminaliteit’ uit komen dan dat ze er in gingen. Recidive bestrijden is slachtoffers voorkomen, ook hier geldt weer dat veiligheid mensenwerk is.

Het gevangenispersoneel verdient respect en waardering. Zij zorgen er voor dat wij in een veilige samenleving kunnen leven. Het feit dat juist die mensen, die dag in dag uit in moeilijke omstandigheden werken voor onze veiligheid, al zo lang de noodklok moeten luiden, is een regelrechte schande. Verminder de bureaucratie en het aantal meerpersoonscellen. Zorg snel voor meer collega’s in vaste dienst. Meer personeel op de werkvloeren van de gevangenissen is nodig om de werkdruk van het personeel te verlagen, zodat de veiligheid binnen en buiten de gevangenissen beter bewaakt kan worden. We moeten gaan staan voor de veiligheid van het gevangenispersoneel én de samenleving.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

John van den Heuvel, misdaadverslaggever

Jan van der Veen, gevangenismedewerker

Frans Douw, Bart Molenkamp en Jacques van Huet, oud-gevangenisdirecteuren

We moeten stoppen met gevaarlijk vuurwerk

SP SP Nederland 14-01-2020 14:54

'We vragen onze politieagenten, brandweermensen en ambulancemedewerkers om mensen te beschermen, maar dan zullen we onze hulpverleners ook moeten beschermen. Daarom moeten we stoppen met gevaarlijk vuurwerk.' Dat stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Aanleiding zijn de bedreigingen waar hulpverleners ook de afgelopen jaarwisseling opnieuw mee te maken kregen. Ook de luchtvervuiling, gezondheidsklachten en dierenleed zijn voor mensen aanleiding om met het vuurwerk te willen stoppen.

'Maatregelen om vuurwerk in bepaalde gebieden te verbieden en het beter opsporen van illegaal vuurwerk hebben niet voldoende geholpen. We zien dat hulpverleners, onderzoekers (waaronder de Onderzoeksraad voor Veiligheid), maar ook de vuurwerkbranche zélf aangeven dat het zo niet langer kan.' De SP roept het kabinet op om snel met een wet te komen, zodat we dit voor de volgende jaarwisseling kunnen regelen. Daarbij moet al het gevaarlijk vuurwerk van de straat. In de wet zou het kabinet ook uitsluitsel moeten geven over welke vormen van siervuurwerk eventueel nog wel mogelijk zijn omdat dit op een veilige manier kan.

Een verbod op gevaarlijk vuurwerk is belangrijk, maar niet genoeg. Ook zullen we moeten investeren in het opsporen van illegaal vuurwerk. Om bedreigingen en overlast te voorkomen zullen we mensen die zich misdragen ook harder en sneller moeten straffen. Bovendien zijn investeringen nodig in de preventie en de begeleiding van (groepen) jongeren die zich zo misdragen, door beter jeugdbeleid en meer jongerenwerk.

Een veilige jaarwisseling voor iedereen

SP SP Nederland 06-01-2020 15:48

De SP wenst iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar. Maar deze jaarwisseling is turbulent verlopen en helaas waren er verschillende ernstige incidenten en ongelukken met vuurwerk. Er moet goed bekeken worden welke soorten vuurwerk er in de toekomst nog wel verkocht en afgestoken mogen worden, en welke soorten niet meer. De SP vindt dat het klaar moet zijn met illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: ‘Agenten, brandweermensen en hulpverleners worden bedreigd en dat is onaanvaardbaar. We zullen de mensen die voor ons dit belangrijke en gevaarlijke werk doen beter moeten beschermen. Daarom moeten daders die onze hulpverleners bedreigen met vuurwerk harder en vooral sneller worden gestraft. We zien ook dat maatregelen om overlast door gevaarlijk vuurwerk te voorkomen tot nu toe niet voldoende hebben gewerkt. De politiek zal daarom goed moeten bekijken welke soorten vuurwerk in de toekomst nog wel kunnen en welke soorten niet. Illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk moeten in ieder geval direct van de straat verdwijnen.’

SP dient motie van wantrouwen in om toeslagenaffaire

SP SP Nederland 04-12-2019 18:28

Het vertrouwen van de SP in staatssecretaris Snel, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, is weg. Bij het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire kon hij nog steeds niet duidelijk maken hoeveel ouders onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag. Ook bleef hij volhouden niet eerder geweten te hebben dat er duizenden ouders in diepe ellende werden gestort door onmenselijk beleid van de Belastingdienst. De SP kon daarom niet anders overgaan tot het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris.

SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Er had zoveel leed van ouders voorkomen kunnen worden als de staatssecretaris meer had gedaan en sneller met oplossingen was gekomen. Hij heeft ervoor gekozen om beide niet te doen. Vandaag konden wij Snel weer niet controleren op zijn handelen, omdat hij nog steeds niet alle informatie op tafel kan leggen. Mensen moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Het is nu genoeg. Deze staatssecretaris heeft het debat van vandaag niet gebruikt om met een concrete oplossing te komen. Het vertrouwen in deze staatssecretaris is helemaal weg.’

Het is dankzij speurwerk van journalisten dat er meer en meer bekend is geworden over hoeveel ouders onterecht beschuldigd zijn en over het foute beleid van de Belastingdienst. Leijten: ‘Steeds weer krijgen wij geen of incomplete informatie van de staatssecretaris. Steeds weer is Snel een stap te laat. De SP wil daarom een parlementaire enquête naar de manier waarop de Belastingdienst omgegaan is met de kinderopvangtoeslag. Als we de informatie niet krijgen, dan gaan we het wel halen. Dat kan met een parlementaire enquête. Maar bovenal moet er een ruime compensatie komen voor álle duizenden ouders die onterecht beschuldigd zijn door de Belastingdienst.’

De motie van wantrouwen kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer. ‘Deze staatssecretaris is nog niet van ons af. Er komt een dag waarop hij politieke verantwoordelijkheid moet nemen. Er komt een dag waarop hij een oplossing moet bieden voor alle ouders. Beide dagen gaan er wat mij betreft heel snel komen.’

Geen van de orthodoxe joden wilde naast mijn vrouw zitten

SP SP Nederland 06-10-2019 13:12

KLM blijft discriminatie van vrouwen toestaan op haar vluchten, dat is de uitkomst van vijf maanden gesprekken met onze nationale trots. Aanleiding was een vlucht begin mei van New York naar Amsterdam, waar een groep orthodoxe joden niet naast mijn vrouw wilde gaan zitten. De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd. Uiteindelijk besloten mijn vrouw en ik elders in het vliegtuig te gaan zitten. Kort daarna heb ik een column geschreven en hebben we KLM gevraagd waarom zij het beleid hanteert dat niet de passagiers die discrimineren, maar de mensen die worden gediscrimineerd moeten inbinden. De situatie was niet alleen voor ons, maar voor iedereen ongemakkelijk. Het luchtpersoneel van KLM en grondpersoneel van JFK airport zaten eveneens met de situatie in hun maag.

Naar aanleiding van deze column kregen wij veel positieve reacties, ook van joodse Nederlanders. Iemand wees ons er op dat een bekende orthodoxe vrouw in Israël dit gedrag van haar geloofsgenoten niet meer accepteerde en met succes naar de rechter was gestapt. Nadat een bedrijf een boycot uitsprak na een soortgelijke ervaring heeft de Israëlische vliegmaatschappij El Al de procedures aangepast: “Wie nu nog weigert naast een andere passagier te zitten wordt meteen van boord gezet”, aldus de CEO van El Al. Het intimiderende gedrag van deze ‘cheradische’ joden op de vlucht van KLM leek vooropgezet, zij speelden duidelijk een toneelstuk en drongen hun discriminerende visie op aan de andere passagiers. Nadat El Al dit gedrag veroordeelde zullen zij vaker vliegen met KLM en andere maatschappijen die deze discriminatie nog wel toestaan.

De medewerkers van KLM die wij de afgelopen vijf maanden hebben gesproken waren het allemaal met ons eens, als je niet naast een vrouw wilt zitten dan moet je het vliegtuig verlaten. Maar het bestuur van KLM heeft dus een andere keuze gemaakt. “Waardeloze reactie van Van Raak”, stelde de directeur van KLM Nederland in een interne mail, die per ongeluk ook bij mij terecht is gekomen. De vraag is wie gelijk heeft. Mogen mannen om religieuze redenen weigeren om naast een vrouw te zitten en mogen maatschappijen dit gedrag toestaan? Wie meent dat sprake is van discriminatie kan dat melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college kun je ook vragen om een oordeel. Laten we deze zaak maar eens voorleggen aan dit college. Die kan een onafhankelijk oordeel vellen of KLM discriminatie moet toestaan of niet.

Jolanda werd het slachtoffer van een ...

SP SP Nederland 28-08-2019 18:42

Jolanda werd het slachtoffer van een hartverscheurende heksenjacht door de belastingdienst. En ze is niet alleen. Vandaag staan we samen op om dit te veranderen. Benieuwd naar onze acht eisen aan het kabinet en de verhalen van de slachtoffers?⤵ https://www.sp.nl/nieuws/2019/08/sp-presenteert-zwartboek-onterecht-stopgezette-kinderopvangtoeslag