Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

24 documenten

Vuurwerkverbod | Raalte

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Raalte 11-02-2020 00:00

Afgelopen 5 februari jongstleden heeft GroenLinks, in samenwerking met de Partij voor de Dieren, de initiatiefwet op een vuurwerkverbod gepresenteerd. De initiatiefwet regelt een verbod op de zwaardere vuurwerkcategorieën. Kindervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De wet wordt ondersteund door meerdere maatschappelijke organisaties, zoals de politiebonden, de Vogelbescherming en het Longfonds. De diversiteit aan organisaties geeft aan dat een vuurwerkverbod op meerdere aspecten toe te juichen valt, en dat de redenen om een vuurwerkverbod te promoten zwaarwegend zijn.

Een aantal belangrijke, als niet de belangrijkste, argumenten die aantonen dat GroenLinks Raalte dit vuurwerkverbod ondersteunt, zijn in willekeurige volgorde beschreven:

Veel inwoners van Nederland storen zich aan het vuurwerk. Zo is de petitie voor een vuurwerkverbod inmiddels meer dan 650.000 keer getekend; De volksgezondheid staat in het geding door de smog en heel concreet alle vuurwerkongelukken. Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn er bijna 1.300 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandelt, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), InEen en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT; (Sommige) dieren ondervinden hinder van vuurwerk wat als gevolg kan hebben dat  dieren bij vuurwerk last hebben van angst en stres. Hierdoor is het dierenwelzijn in gevaar. Als er vuurwerk afgestoken wordt, komen er zware metalen en chemische stoffen in onze lucht, bodem en het grondwater terecht. Hierbij is het illegale vuurwerk nog niet eens meegenomen; Tijdens de jaarwisseling zijn er meer geweld en incidenten bij onze hulpverleners. Een algemeen vuurwerkverbod kan die veiligheid meer garanderen voor de mensen die ons hulp willen verlenen.

Alhoewel een algeheel vuurwerkverbod ondersteunt en gesteund wordt door GroenLinks Raalte, wordt hierbij wel in aanmerking genomen dat het carbid schieten hier buiten valt. Binnen de gemeente Raalte is carbid schieten een mooie traditie die GroenLinks Raalte graag behouden ziet.

Kortom, GroenLinks Raalte wil dat de gemeente Raalte het mooie voorbeeld van de gemeente Rotterdam volgt en roept de gemeente op te kiezen voor de veiligheid van onze inwoners, onze hulpverleners, onze dieren en onze aarde, maar waarbij er ook rekening gehouden wordt met de plaatselijke cultuur en haar tradities.

Uitnodiging 25 jaar Afdeling Raalte, Olst Wijhe

SP SP Raalte 10-09-2019 11:03

SP Raalte, Olst-Wijhe bestaat 25 jaar. Zilver dus! Op zaterdag 21 september a.s. van 9.00 tot 13.00 uur staan wij in Heino op het Marktplein.Er is een kleine tentoonstelling die op ludieke wijze, zoals de SP Raalte, Olst-Wijhe nu eenmaal is, wordt vormgegeven.

Daar wordt de geschiedenis van onze afdeling, de inspanningen die wij in die 25 jaar hebben gedaan en de successen die wij hebben behaald, in beeld gebracht. Uiteraard zijn er SP’ers die u meer kunnen vertellen over de geschiedenis en over hoe wij onze toekomst en de toekomst van ons land zien. Niet alleen maar oude koek dus!

Een feestje zou geen feestje zijn als er niet wat lekkers te halen valt. Wij zorgen dus voor koffie / thee en iets lekkers erbij.

Deze uitnodiging is bestemd voor iedereen.

Of u de SP nu wel een geschikte club vindt of juist niet, of u van politiek houdt of er juist een pesthekel aan hebt, of u denkt dat er iets moet veranderen of wanneer u vindt dat alles wel goed gaat zoals het gaat: iedereen is van harte welkom.

U komt toch ook?

Mogen wij u op 21 september verwelkomen in Heino?

Tot de 21ste dan maar!

SP Raalte, Olst-Wijhe

Vragen GB over gevolgen niet ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 08-06-2019 12:08

Vragen GB over gevolgen niet doorgaan asbestverbod 2024 De Eerste Kamer heeft het verbod op asbest in 2024 weggestemd. De fractie van GemeenteBelangen Raalte heeft daarom vragen gesteld aan het college. https://www.gbraalte.net/vragen-gb-over-gevolgen-niet-doorgaan-asbestverbod-2024/

Even voorstellen

SP SP Raalte 19-05-2019 16:53

Beste leden, Wij zijn Shraddha en Brenda, de nieuwe voorzitter en secretaris van de afdeling SP Raalte, Olst-Wijhe.Het is hoogste tijd weer een links en socialistisch geluid te laten horen en te strijden voor een rechtvaardige samenleving.Hiervoor is het belangrijk te weten wat er in onze afdeling leeft en wat onze leden bezig houdt.Daarvoor willen we iedere woensdag een persoonlijk gesprek aangaan.Wat houdt u bezig, hoe kijkt u tegen de huidige politiek en de samenleving aan, wat speelt in uw buurt, waarvoor bent u bereid zich in te zetten?

Hoe kijkt u tegen de afdeling aan, wat mist u, wat gaat goed?

Als u het op prijs stelt komen we op 'n woensdagavond graag bij u thuis langs (of maken een afspraak elders) om over deze zaken te praten. Laat het ons weten via raalte@sp.nl dan bellen we u voor een afspraak.

We hopen u snel te mogen ontmoeten!

Voorzitter Shraddha en afdelingssecretaris Brenda

https://www.destentor.nl/vechtdal/col ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 24-04-2019 06:04

https://www.destentor.nl/vechtdal/college-dalfsen-doet-nu-ook-ballon-in-de-ban~a4d6dec4/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ondetussen bij de buren

Tweede bijeenkomst herinrichting Hof ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 20-03-2019 06:13

Tweede bijeenkomst herinrichting Hof van Rakhorst in Heino. De gemeente Raalte gaat aan de slag met een kleine herinrichting van het Hof van Rakhorst in Heino. Samen met inwoners en belanghebbende organisaties wordt er een herinrichtingsplan opgesteld....... https://www.gbraalte.net/tweede-bijeenkomst-herinrichting-hof-van-rakhorst-in-heino/

Nieuw afdelingsbestuur

SP SP Raalte 16-03-2019 20:56

Tijdens de ledenvergadering van 11 maart jl. is het nieuwe bestuur gekozen.

Ellen van den Berg (r) droeg de voorzittershamer over aan de nieuw gekozen voorzitter Lenka Pitrmanova en werd door haar opvolger op gepaste wijze in het zonnetje gezet met een kleine toespraak:

"Beste Ellen,

Jij bent al héél lang voorzitter van de afdeling Raalte en wilt die functie nu echt gaan overdragen. Om met zekerheid het begin van jouw voorzitterschap te achterhalen hebben we gezocht in onze “archieven”. En dat valt nog niet mee al hebben we gelukkig een website waar wel het een en ander is terug te vinden. Voor zover we het konden nagaan was je in april 2009 in ieder geval al voorzitter en waarschijnlijk werd je het in de loop van 2008. Vóór die  tijd heb je nog een poos de functie van penningmeester bekleed en we zijn heel blij dat je hebt aangeboden dit voor de toekomst weer te willen oppakken. Met een onderbreking rond 2014 ben je tot op de dag van vandaag onze voorzitter geweest. Ook al stelt ons dat voor de “uitdaging” een nieuwe voorzitter te vinden hebben we alle begrip voor jouw wens om het voorzitterschap nu te kunnen overdragen. En deze keer liefst aan een lid uit Raalte. 

Alle activiteiten en acties waaraan je tijdens je voorzitterschap hebt meegewerkt hier benoemen zou  te lang duren maar een aantal zullen we toch niet onvermeld laten.

Zo was daar de actie voor de postbodes in december 2015 waarvoor je ook ons toenmalig kamerlid Sharon Gesthuizen naar Raalte haalde.  Het protest tegen gentechmais in 2009 met onze europarlementarier Kartika Liotard.  Actie voor het behoud van de sociale werkplaatsen in februari en maart 2013. Protesten tegen afbraak Openbaar vervoer in 2007, ‘09, ‘10, ‘13, ‘14 en 2015. Komst speeltuintje aan de Grutto in 2010. Protesten tegen de verkwanseling van energiebedrijven in 2009. Acties tegen de afbraak van de AOW door de jaren heen. En natuurlijk de meest recente actie “Ceintuurbaan is geen racebaan” waar je ook je steentje aan hebt bijgedragen.

Actie voeren is een belangrijk aspect van het SP-lidmaatschap maar ook de minder opvallende activiteiten mogen wel genoemd worden. Zo heb je een flink aantal mensen bijgestaan in hun strijd tegen onrecht wat henzelf of anderen werd aangedaan. Je was (en bent) altijd bereid je nek uit te steken in het belang van de zwakkeren in onze samenleving.

Het zijn slechts enkele “highlights” uit je lange voorzitterscarrière waarmee we willen onderstrepen hoezeer we je inzet al die jaren waarderen.

Ellen, je bent een mens met heel veel kwaliteiten maar waar we bijzonder veel bewondering voor hebben is je doorzettingsvermogen waarmee je altijd geprobeerd hebt iedereen in zijn waarde te laten en zijn of haar eigen talenten te laten gebruiken en ontwikkelen. Je was een waardig voorzitter! Heel veel dank daarvoor."