Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

40 documenten

Geef brandweervrijwilligers de waardering die ze verdienen

ChristenUnie ChristenUnie VVD Nederland 14-02-2020 10:58

Door Stieneke van der Graaf op 14 februari 2020 om 11:55

Geef brandweervrijwilligers de waardering die ze verdienen

Elke dag komt de vrijwillige brandweer op voor mensen in nood. Deze moedige mannen en vrouwen riskeren hun leven om anderen in veiligheid te brengen. Ik heb daar ongelofelijk veel bewondering voor. Juist in een tijd waarin hulpverleners vaak te maken krijgen met geweld en agressie, is het voor de ChristenUnie belangrijk dat de brandweervrijwilligers de erkenning en waardering krijgen voor hun moedige werk.

In de afgelopen jaren heb ik meerdere brandweerkorpsen bezocht. Een gesprek in de regio Eemsdelta is mij erg bijgebleven. Het korps daar moet vaak uitrukken omdat Chemie Park Delfzijl vlakbij is. Dat korps bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Een van die vrijwilligers zei: ‘Ik heb deze week wel zeven keer het werk uit mijn handen moeten laten vallen en moeten uitrukken.’ Als samenleving mogen we hen ontzettend waarderen, alleen al voor het feit dat ze 24 uur per dag klaar staan om hun leven voor ons te wagen.

Een prachtige vorm van die waardering was de koninklijke onderscheiding die vrijwilligers bij twintig jaar kregen. Deze erkenning stelden de brandweervrijwilligers zeer op prijs. Helaas schafte de Kanselarij der Nederlandse Orden per 1 januari deze regeling af. Dat vind ik heel jammer. Ik vind namelijk dat brandweervrijwilligers dit lintje wél verdienen.

Om die reden vroeg ik deze week, samen met de VVD, de minister om brandweervrijwilligers na twintig jaar trouwe dienst weer te laten onderscheiden. Voor mensen die zoveel jaar zulke moed betonen is een koninklijke onderscheiding een passende vorm van erkenning. Want, zoals ze dat zelf mooi zeggen: ‘brandweerlieden doen een stap naar voren, als anderen een stap terug doen.’

GroenLinks en CDA: stop onnodige administratie bij de politie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Nederland 05-02-2020 00:00

Er moet een einde komen aan het oerwoud van formulieren en spreadsheets bij de politie, zodat agenten weer kunnen doen waar ze goed in zijn. Dit stellen GroenLinks en CDA in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat. In november luidden de politiebonden de noodklok over de torenhoge werkdruk. GroenLinks en CDA lanceren daarom vandaag vijf maatregelen die praktisch haalbaar en snel realiseerbaar zijn.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De politie gaat gebukt onder een torenhoge administratiedruk. Agenten horen niet achter een computer, maar op straat en in de wijk. Er is een systeem opgetuigd dat is gebaseerd op wantrouwen. Wij zeggen: vertrouw op onze agenten. Geef ze de ruimte om hun werk te doen, om onze samenleving veiliger te maken.’’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: “Schrapsessies zoals die in de zorg plaatsvinden zijn ook binnen de politie hard nodig. Alles wat helpt om de politie op straat te krijgen ondersteunen wij van harte.”

De vijf voorstellen luiden als volgt:

Stop met dagelijkse administratie reisdeclaraties. Op dit moment moeten 64.000 agenten elke dag aangeven dat ze naar hun werk zijn gegaan, dit kan sneller en minder omslachtig. Organiseer schrapsessies, net zoals in de zorg, om de regeldruk terug te dringen. Zorg ervoor dat agenten geen verhoren hoeven uit te schrijven, maar regel dit via software Handel eenvoudig zaken als winkeldiefstal en bezit van softdrugs af via de politie-app. Minder aanbestedingen. Jaarlijks wordt door de politie circa 300 zaken aanbesteed. De bureaucratie rondom deze aanbestedingen is groot en leidt regelmatig tot tijdrovende rompslomp.

De vakbonden vragen om structurele investeringen, maar óók op de korte termijn om het maken van scherpe keuzes. GroenLinks en het CDA steunen deze noodkreet gezien de grote nood bij onze dienders. De overheid hoort een goede werkgever te zijn en heeft een voorbeeldfunctie. Van goed werkgeverschap lijkt nu geen sprake gezien de hoge werkdruk.Eerder bleek uit pilots in de zorg dat het verminderen van administratielasten een wezenlijke bijdrage kan leveren om werkdruk tegen te gaan. Minder regeldruk levert bij een Amsterdamse zorginstelling bijna één uur extra per dag op waardoor zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan hun vak: het verlenen van zorg. We moeten ook naar een dergelijke aanpak toe bij de politie.

Minister, er is veel meer nodig bij de politie…

PvdA PvdA Nederland 21-11-2019 11:40

Door Attje Kuiken op 21 november 2019 Delen  

Reden: een gebrek aan politiemensen. En hetzelfde probleem zien we ook in de rest van Nederland. Het kabinet was gewaarschuwd, maar houdt zich doof.

Vierentwintig uur per dag zorgt de politie voor onze veiligheid. Maar ze zijn met te weinig.

Politiemensen staan iedere dag in de frontlinie voor onze veiligheid. Vierentwintig uur per dag zorgt de politie voor onze veiligheid. Maar ze zijn met te weinig. Er zijn te weinig agenten voor de noodhulp. Aangiftes – ook van ernstige zedenzaken – blijven op de plank liggen. Steeds vaker moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Tussen de veiligheid op straat, de beveiliging op grote evenementen of de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Deze criminaliteit ondermijnt onze democratische rechtsstaat.

Tegelijkertijd worden de grote drugsbendes steeds gewetenlozer. Ze kopen allerlei panden in de stad op, zetten boeren onder druk om hun plantages te huisvesten en vermoorden iedereen die in hun weg staat. Niet alleen maar andere criminelen, maar ook onschuldige familieleden of advocaten. Dat er soms onschuldige slachtoffers bij vallen doet hen niks. Deze criminaliteit ondermijnt onze democratische rechtsstaat.

Het kabinet lijkt niet door te hebben hoe groot de problemen zijn.

De verbazing was al groot toen het kabinet in september aankondigde dat de politie er dit jaar niks bij kreeg. De verbazing was nog groter toen na de moord op Derk Wiersum minister Grapperhaus een aparte drugsunit aankondigde, maar die wilde gaan vullen met agenten die nu nog andere politietaken vervullen. Het kabinet lijkt niet door te hebben hoe groot de problemen zijn.

Er is meer geld nodig en taken moeten worden geschrapt.

Tijdens het debat over de veiligheids-begroting deze week heb ik voorgesteld 52 miljoen vrij te maken voor de drugseenheid, zodat dit niet ten koste gaat van andere politietaken. Maar er is veel meer nodig. De politievakbonden luiden vandaag ook de noodklok. Er is meer geld nodig en taken moeten worden geschrapt. Tijd dat het kabinet de ogen opent en onze politiemensen in staat stelt hun werk goed te doen.

Tweede Kamerlid

De dag na de lerarenstaking

PvdA PvdA Nederland 07-11-2019 13:57

Door Lodewijk Asscher op 7 november 2019 Delen  

Want dat stak veel leraren gisteren nog het meest. Dat er vanuit de regering soms net wordt gedaan alsof ze daar voor zichzelf staan. Maar spreek met één leraar op één school ergens in het land en je weet: die leraren staken niet voor zichzelf. Ze staken voor hun kinderen die goed onderwijs verdienen. Door het hele land hebben leraren, ouders en kinderen gisteren van zich laten horen. Het lerarentekort is voelbaar in de klas, er moet nú wat gebeuren om te voorkomen dat er nog meer klassen naar huis worden gestuurd. Vandaag – als de minister over de onderwijsbegroting spreekt in de Tweede Kamer – moet er geluisterd worden.

De PvdA gaat de onderwijsbegroting niet steunen als er niet structureel meer geld komt in de strijd tegen het lerarentekort.

Geen smoesjes meer. Geen uitstel meer. Geen vage beloftes dat het geld er echt na de volgende verkiezingen gaat komen meer. Tegen die tijd is er al een tekort van 4.100 leraren. En het loopt op, tot 11.000 over acht jaar. We kunnen niet nog twee jaar wachten. Ik ben al voor de zomer heel duidelijk geweest. De PvdA gaat de onderwijsbegroting niet steunen als er niet structureel meer geld komt in de strijd tegen het lerarentekort. En natuurlijk is geld niet de oplossing. Er is veel meer nodig. Maar de lage salarissen zijn nu wel het probleem. Daar iets aan doen is stap één.

Hoe het kabinet omgaat met het lerarentekort staat symbool voor een veel groter probleem.

Hoe het kabinet omgaat met het lerarentekort staat symbool voor een veel groter probleem. Ook in de zorg is de werkdruk ontzettend hoog door een gebrek aan collega’s, terwijl het geld op de plank blijft liggen. En ook bij de politie trekt de regering alleen maar incidenteel geld uit voor de strijd tegen de grote drugsbendes. Maar van incidenteel geld neem je ook bij de politie geen mensen aan, waardoor het ten koste zal gaan van het oplossen van bijvoorbeeld inbraken en zedenzaken of van de wijkagent.

Dat is het grote probleem van dit kabinet. Niet een gebrek aan geld, maar een gebrek aan oog voor wat er nu nodig is in de samenleving. Dit is het moment om te investeren in de mensen die zo hard werken voor ons allemaal. In zorg, onderwijs, politie: zaken waar we allemaal wat aan hebben.

Wij blijven strijden en ik hoop daarbij op jouw steun te kunnen blijven rekenen.

Kijk hier wat jij kan doen 👉 doe mee!

Tweede Kamerlid

Hoger opgeleide Wajongers blijven evenveel verdienen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 07-11-2019 00:00

Duizenden hoogopgeleide werknemers die vanwege een ziekte of handicap minder productief zijn, behouden hun aanvullende uitkering. Een voorstel van GroenLinks en PvdA hiervoor kon rekenen op een brede steun in de Tweede Kamer. Dit voorkomt dat deze groep mensen met een uitkering, de zogenaamde Wajong, hierop gekort gaan worden.

“Het is onrechtvaardig dat werkende mensen met een Wajong-uitkering niet tenminste evenveel inkomen hebben als mensen in een vergelijkbare functie”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema.

Mensen met een ziekte of handicap zijn soms minder productief dan een werknemer zonder ziekte of handicap. Daarom krijgen ze minder salaris dan iemand met een vergelijkbare functie en uurcontract. Tot nu toe compenseerde de Wajong-uitkering dit verschil in inkomen, bij wijze van loondispensatie. Met de nieuwe wet dreigde dit voor een groep Wajongers te vervallen. Dankzij de aanpassing van GroenLinks en PvdA krijgt deze specifieke groep mensen alsnog een aanvulling tot aan het loon van iemand met een vergelijkbare functie.

Rechtvaardig Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over een nieuwe Wajong-wet. Deze zou de uitkering eenvoudiger en toegankelijker maken, maar pakte voor sommige groepen mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn veel minder gunstig uit. 

“Het is jammer dat de nieuwe Wajong-wet is aangenomen, omdat dit voor veel Wajongers een verslechtering betekent. Maar ik ben blij dat in ieder geval deze groep hoogopgeleide Wajongers nu niet de dupe wordt”, zegt Renkema. 

Europa dreigt einde te maken aan onze vrijwillige brandweer

SP SP Nederland 24-10-2019 17:37

De vrijwillige brandweer dreigt te verdwijnen in ons land door een Europese richtlijn uit Brussel. Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse brandweermensen doet dit vrijwillig. Dat zijn bijna 20.000 mensen. Europa eist nu dat al deze vrijwilligers in dienst worden genomen. Veel brandweermensen kiezen echter bewust voor een vrijwillige positie, omdat ze dit naast hun reguliere baan willen doen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. Dat wordt door deze Europese regels veel lastiger. Het tekort aan goede brandweermensen zal zo alleen maar toenemen.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 'De vrijwillige brandweer is de ruggengraat voor onze brandveiligheid. Duizenden mensen leveren op deze manier een fantastische bijdrage aan de samenleving. Het is heel erg dat Europa op deze manier een einde wil maken aan deze Nederlandse vorm van vrijwilligerswerk.'

De vrijwillige brandweer is de ruggengraat voor onze brandveiligheid.

De SP roept de regering op om dit te verhinderen. Van Raak: 'De regering moet in Europa gaan uitleggen hoe mooi onze vrijwillige brandweer is. Ze moeten daar vertellen wat het betekent voor de veiligheid in ons land als dit doorgaat. Dit mogen we niet laten gebeuren.'

De vrijwillige brandweer staat in Nederland al langer onder druk. Door vele bezuinigingen moesten kazernes sluiten en namen de taken van de vrijwillige brandweer toe. Daardoor ontstond er al een tekort aan vrijwilligers. Van Raak: 'Deze bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat er al veel vrijwilligers afhaakten. Door de Europese regels, wordt het probleem alleen maar groter. De regering moet er dus ook alles aan doen om het weer echt mogelijk te maken brandweervrijwilliger te zijn, door een duidelijke taakverdeling te maken tussen de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer.'

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

15 miljoen extra voor zedenpolitie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-09-2019 00:00

Een voorstel van GroenLinks om 15 miljoen extra uit te trekken voor de zedenpolitie kon donderdag op Kamerbrede steun rekenen.  Daarmee wordt de zedenrecherche met 10% uitgebreid, worden 22 speciale rechercheurs aangesteld om de meer gecompliceerde zaken te onderzoeken, komt er extra geld voor forensisch onderzoek en het opleiden van de rechercheurs.

“Ik ben ontzettend blij dat er substantieel meer rechercheurs bijkomen om zedenzaken aan te pakken”, aldus Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Door onderbezetting bij de politie duurt het maanden, soms zelfs een jaar, voordat de politie een onderzoek start en de vermoedelijke dader wordt verhoord. Volgens het tv-programma Nieuwsuur blijven er jaarlijks zeker 350 zaken lang op de plank liggen bij de zedenpolitie. Daarbij gaat het ook om verkrachtingszaken.

Onnodige vertraging in opsporingszaken moet zoveel mogelijk voorkomen worden, zeker bij zoiets ingrijpend als zedenzaken, vindt GroenLinks.

Buitenweg: “Ik heb verschillende slachtoffers gesproken die hierdoor extra getraumatiseerd zijn. Ze voelen zich in de steek gelatendoor de overheid. Ook voor politiemensen zelf is het ontzettend frustrerend als zij onvoldoende tijd kunnen besteden aan deze zaken die zo’n enorme impact op mensen hebben. Het geeft aan dat het geld goed besteed zal worden.”

SGP: boswachters moeten klappen kunnen uitdelen

SGP SGP Nederland 12-09-2019 00:00

Zo nodig moeten boswachters een agressieve stroper of drugsdumper van zich af kunnen slaan met een wapenstok. Dat bepleit SGP-kamerlid Bisschop. Omdat de politie lang niet altijd beschikbaar is, komt het opsporingswerk in het buitengebied in het gedrang. Boswachters en andere buitengewone opsporingsambtenaren krijgen daardoor veel meer werk op hun bordje. Dan gaat het vooral om stroperij en het illegaal dumpen van allerlei soorten (drugs)afval in de vrije natuur. Om hun werk goed en veilig te kunnen doen, moeten deze ‘groene boa’s’ goed toegerust zijn. Op dit moment is er veel te doen over de (verlengde) wapenstok die de boswachters tot voor kort hadden. Onlangs moest die weer ingeleverd worden om nog verder te worden getest. Roelof Bisschop vindt dat maar niks: “Boswachters moeten als dat nodig is van zich af kunnen slaan, met name als ze in het holst van de nacht in het geweer moeten komen tegen vaak agressieve stropers en criminelen die illegaal afval dumpen. Dan is een wapenstok, net als de politie die heeft, soms uiterst effectief.”

Geef agenten wat ze nodig hebben

PvdA PvdA Nederland 05-09-2019 14:02

Door Attje Kuiken op 5 september 2019 Delen  

“Vertrouwen agent is weg”. Dat was de treurige kop in de krant deze week. Agenten staan iedere dag in de frontlinie voor onze veiligheid. Mooi werk, maar ook zwaar werk. Ze moeten weten dat de politiek achter hen staat en hun de middelen geven om hun werk goed te doen. Helaas is dat nu niet het geval.

Er moeten veel meer agenten bij.

Zo pleiten wij al langer voor invoering van de taser. Een goede oplossing, waardoor agenten zich kunnen verdedigen zonder meteen naar het dienstwapen te grijpen. Maar dan moet wel iedere agent er een krijgen, in plaats van dat er eentje in de noodwagen ligt. Tegen de tijd dat je die gepakt hebt ben je al te laat.

En er is meer nodig. Er moeten veel meer agenten bij. Op straat maar ook om de enorme achterstand aan zedenzaken in te lopen. Hele tragische zaken die nu op een plank stof liggen te vergaren. Dat kan en dat mag niet.

Ik snap dat agenten minder vertrouwen hebben in de politiek.

Ik snap dat agenten minder vertrouwen hebben in de politiek. Dat trek ik me toch aan. We mogen hen niet in de steek laten. Het kabinet is tot nu toe Oost-Indisch doof voor de klachten, dat moet veranderen. Agenten moeten zich gesteund weten en we moeten hen de middelen geven die ze nodig hebben om hun belangrijke werk voor ons allemaal te doen. Want je wil zeker zijn dat je veilig over straat kan. De politie zorgt daarvoor, als wij hen daartoe in staat stellen.

Tweede Kamerlid

Brandweer waarschuwt: ernstig brandgevaar elektrische auto’s

Forum voor Democratie Forum voor Democratie CDA Nederland 05-09-2019 11:00

In 2014 publiceerde de Rijksoverheid het advies om niet terughoudend te zijn in het verlenen van vergunningen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Die zouden geen hoger brandveiligheidsrisico met zich meedragen dan normale auto’s.

Maar nu slaat de landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding van de brandweer alarm. Elektrische auto’s zijn lastiger te blussen. Naarmate er meer elektrische auto’s komen, neemt het brandveiligheidsrisico toe. Dit is met name het geval in parkeergarages onder hoge flatgebouwen. Er moeten duidelijke richtlijnen komen.

FVD vreest dat de veiligheid in het geding is en wil daarom van minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) weten: komen die duidelijke richtlijnen er? Gaat de minister het veiligheidsbeleid voor elektrische auto’s aanscherpen?

Voor FVD staat deze problematiek niet op zichzelf. Zij past in een breder kader. De overheid promoot elektrische auto’s en laat tot nu toe na om daarbij adequate brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Huizen en voetbalstadions storten in onder het gewicht van gesubsidieerde zonnepanelen. Mensen krijgen hoofdpijn in hun overgeïsoleerde duurzaamheidswoningen. Anderen ondervinden hartkloppingen of slaapstoornissen door het laagfrequente geluid van het almaar uitdijende aantal windmolens. FVD zegt: stoppen hiermee! Het belang van de volksgezondheid moet altijd het zwaarste wegen. Het kabinet mag niet langer prioriteit geven aan het zinloze, peperdure klimaatbeleid.

FVD stelde daarom de volgende Kamervragen aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA):

Vraag 1Hebt u kennis genomen van het artikel "Elektrische auto's zijn moeilijk te blussen"?[1]

Vraag 2Erkent u dat de toename van het aantal elektrische auto's een extra brandveiligheidsrisico met zich meedraagt, omdat het blussen van een brand in een elektrische auto gecompliceerder is dan het blussen van een brand in een niet-elektrische auto? Zo ja, hoe beoordeelt u dit risico?

Vraag 3Hebt u onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van elektrische auto’s voordat werd besloten om de verkoop en het gebruik van zulke auto’s van overheidswege te stimuleren? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek en wat is daarmee gebeurd?

Vraag 4Hebt u gegevens over de extra hoeveelheid tijd en middelen die branden in elektrische auto’s hebben gekost vergeleken met branden in niet-elektrische auto’s? 

Vraag 5Treft u speciale maatregelen om de brandweer in staat te stellen branden in elektrische auto's adequaat te blussen? Zo ja, hoeveel geld heeft dit tot nu toe gekost? Zo nee, op basis waarvan veronderstelt u dat de huidige bluscapaciteit toereikend is?

Vraag 6Hebt u kennis genomen van het artikel "Brandweer waarschuwt: Brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang"?[2]

Vraag 7Bent u bereid om, gezien het hogere brandveiligheidsrisico, richtlijnen op te stellen waaraan parkeervoorzieningen voor elektrische auto's moeten voldoen, analoog aan de richtlijnen voor lpg-auto's?

Vraag 8Bent u bereid om hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de bouwvoorschriften voor parkeergarages in hoogbouwwoningen, om een rampzalige brand als die in de Grenfelltoren in Londen te voorkomen?

Vraag 9Bent u bekend met het “Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid” van de Rijksoverheid en TNO uit 2014?[3]

Vraag 10Is er inmiddels meer duidelijkheid over de ernst en gevolgen van installatie- of accubeschadigingen of autobranden bij elektrische auto’s? Zo ja, is er op basis hiervan aanleiding om het beleid op het gebied van (de stalling van) elektrische auto’s te wijzigen?

Vraag 11Hebt u gevolg gegeven aan de aanbeveling om meer onderzoek te doen en duidelijke protocollen, richtlijnen en trainingen over calamiteiten met betrekking tot elektrische auto’s voor hulpdiensten op te stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12Hoe verklaart u dat in het factsheet uit 2014 wordt gesteld dat “brandweerkorpsen niet meer terughoudend [hoeven] te zijn met het verlenen van vergunningen voor laadpalen in parkeergarages”, maar dat de landelijk portefeuillehouder incidentenbestrijding van de brandweer in het hiervoor aangehaalde AD-artikel nu in 2019 stelt dat er in parkeergarages meer brandveiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s? Is dit voor u aanleiding om het beleid te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

RTV Rijnmond d.d. 16 juli 2019, ‘Berger: Elektrische auto’s zijn moeilijk te blussen’, online raadpleegbaar via https://www.rijnmond.nl/nieuws/184054/Berger-Elektrische-auto-s-zijn-moeilijk-te-blussen.AD d.d. 2 augustus 2019, ‘Brandweer waarschuwt: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang’, online raadpleegbaar via www.ad.nl/binnenland/brandweer-waarschuwt-brandveiligheid-bij-hoogbouw-in-het-gedrang~ad46aaca7/.Rijksoverheid/TNO, d.d. oktober 2014. ‘Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid’, online raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/01/18/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014.pdf.