Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

51 documenten

De minister wil in achterkamertjes de Nederlandse politie privatiseren

SP SP Nederland 14-03-2023 06:54

De politie kampt met een tekort aan mensen. Steeds vaker klinken er stemmen om onderdelen van de politietaken over te laten nemen door beveiligingsbedrijven. Sluipende privatisering ligt op de loer. Minister Yesilgöz komt nu met het plan om goed te gaan nadenken over 'de politiefunctie'. Ze nodigt hier heel bestuurlijk Nederland - inclusief de Tweede Kamer - voor uit, maar wel in de achterkamertjes. Dit is ongewenst: de minister moet open kaart spelen welke kant zij op wil met de politie en het geweldsmonopolie.

Het klonk zo stoer van Rutte toen hij in 2009 als VVD-leider in de oppositie zei nooit te willen bezuinigen op de politie. Hij herhaalde dit als lijsttrekker en als minister-president in 2012. Het bleek een loze belofte. Duizenden agenten gingen met pensioen en werden niet vervangen. Er kwam een vacaturestop en op de politieopleiding werd flink bezuinigd. Politiecijfers werden opgekrikt door leerling-agenten voor 100 procent mee te tellen in de politiesterkte. Waarschuwingen dat dit tot enorme problemen zou leiden, werden in de wind geslagen.

Het capaciteitstekort bij de politie is inmiddels breed erkend. Dat heeft echter te lang geduurd: oplossingen komen te laat of zijn niet geschikt. Zo is de opleiding verkort, waardoor onervaren agenten op heftige meldingen worden afgestuurd, met risico's voor de agenten en burgers tot gevolg.

Daarnaast namen de taken van de politie niet af, maar toe. Zo vangt de politie de bezuinigingen bij de geestelijke gezondsheidszorg op: er komen gemiddeld zo'n 356 meldingen per dag binnen over personen met verward gedrag.

Ondertussen groeit de tweedeling. De private beveiligingsindustrie maakt handig gebruik van het verdwijnen van agenten op straat en politiebureaus in de buurten. Een sector met een miljardenomzet, waarin ook VVD'ers zich begeven. Oud-ministers Ard van der Steur en Fred Teeven bijvoorbeeld, maar ook Annemarie Jorritsma en Tjibbe Joustra lobbyen voor de private beveiligingsbranche.

Op vele vlakken faalt de overheid op het gebied van veiligheid. Bezuinigingen gingen voor kwaliteit en veiligheid. Uitholling en verschraling maken het alternatief voor zelf betalen en zelf regelen steeds logischer. Zo klinken er geluiden als 'laat voetbalclubs zelf voor de politie-inzet bij risicowedstrijden betalen'. Dat betekent heel veel voor principiële zaken zoals het geweldsmonopolie. Dat kan en mag niet sluipenderwijs geprivatiseerd worden.

De combinatie van jarenlange bezuinigingen, een (gecreëerd) ernstig tekort aan mensen en een commerciële sector die gretig klaar staat om geld te verdienen aan 'oplossingen', hebben we in het onderwijs en de zorg ook gezien. Dat heeft de problemen daar niet opgelost, maar wel particuliere bureautjes rijk gemaakt met geld dat voor zorg of onderwijs bedoeld was. Laten we deze fout niet in de veiligheid maken.

In plaats van voor de politie te gaan staan, laat VVD-minister Yesilgöz weten dat ze met een nieuwe visie op de taken van de politie komt. Daarin wil ze helder aangeven "waarvoor de politie verantwoordelijk is en wat samen met publieke en private partners kan worden vormgegeven". Wat precies de bedoeling is, wie de gesprekspartners zijn en wat er precies besproken wordt, zegt de minister niet.

Wel nodigt ze de Kamer op het ministerie van justitie uit om als 'stakeholder' ofwel belanghebbende te komen brainstormen over de nieuwe plannen. Dit is een schoffering van de grondwettelijke positie van de volksvertegenwoordiging. Het is ook totaal de omgekeerde volgorde. Het begint met het openbaar beantwoorden of het überhaupt wenselijk is dat politietaken worden geprivatiseerd. Dat debat moet in de openbaarheid plaatsvinden.

De privatisering van de politie hoort niet in achterkamertjes bedisseld te worden en mag evenmin worden gepresenteerd als een onontkoombare na jarenlange bezuiniging en uitholling van de politie op straat.

Deze opinie stond op 14-03-2023 in Trouw

Podcast Daarom is het goed - Aflevering 18: Jan Struijs

SP SP Nederland 01-04-2022 05:31

Nederlandse Politiebond voorzitter Jan Struijs gaat met Lilian in de podcast in gesprek over de staat van de politie en veiligheid in Nederland. Hoe het kan dat aangiftes op de plank blijven liggen, hoe de uitverkoop van onze veiligheid in volle gang is en over wat er nodig is om dit op te lossen.

Geef agenten meer tijd om op straat te zijn

D66 D66 Nederland 24-11-2021 09:22

Van der Werf: “We hebben meer blauw op straat nodig. Het kabinet investeert in het aantrekken van nieuwe agenten. Maar de opleiding daarvan duurt nog jaren. Terwijl we nu extra agenten nodig hebben. Die tijd moeten we overbruggen. Neem daarom tijdelijk meer mensen aan die relatief snel aan de slag kunnen, binnen een aantal maanden al. Door deze medewerkers bijvoorbeeld meldingen, aangiften en administratieve taken op te laten pakken, krijgen wijkagenten snel meer tijd voor hun werk in de wijk.”

PRIDE66: Trots en strijdvaardig

D66 D66 Nederland 30-07-2021 07:51

We horen regelmatig over incidenten waarbij LHBTIQ’ers te maken krijgen met agressie en geweld. Hoe staat het met de acceptatie van de LHBTIQ-gemeenschap in Nederland?

“Er is altijd een gebrek aan acceptatie geweest. Gelukkig wordt er tegenwoordig veel beter geregistreerd om wat voor soort agressie het gaat en wie hiermee te maken krijgt. Het politienetwerk Roze in Blauw pakt dit goed op. Maar vaak zijn dit agenten die naast hun reguliere werk bezig zijn met geweldszaken tegen LHBTIQ’ers. Dit team zou eigenlijk moeten worden uitgebreid met agenten die hier permanent mee bezig zijn. Het bevorderen van acceptatie en begrip ligt natuurlijk niet alleen bij de politie, maar ook bij scholen en bij de politiek. Begrip komt met kennis en die kennis kunnen we op scholen overbrengen aan onze kinderen. Ik vind dat rolmodellen hierin cruciaal zijn. Rolmodellen heb je overal nodig; in de politiek, op school, bij de politie, in de sport, you name it. Als we het hebben over overall acceptatie, vraag ik me trouwens wel af of dit wel het doel op zich moet zijn. Wil ik geaccepteerd worden? Ik wil gewoon kunnen leven en overal zichtbaar mijzelf kunnen zijn. Dat is voor mij het belangrijkst. Niet gewelddadig bejegend worden staat eigenlijk voorop.”

Maak van Keti Koti een nationale feestdag

D66 D66 Nederland 30-06-2021 11:45

De oproep om van Keti Koti een nationale feestdag te maken klinkt al maanden steeds luider. Dit kan niet los worden gezien van de opkomst van de Black Lives Matter-beweging. Belhaj: ‘De nabestaanden van tot slaaf gemaakten eisen terecht erkenning voor het pijnlijke verleden van de slavernij en de gevolgen daarvan in de huidige samenleving. Van de ongelijkheid door racisme, die nog altijd voortduurt. De politiek moet daar naar luisteren en handelen. Racisme, discriminatie en uitsluiting zijn onacceptabel. Daar horen we krachtige daden en symbolen tegenover te zetten. Keti Koti kan een dag van dialoog worden. Van een erkenning van ons verleden, met een blik op een toekomst van gelijkwaardigheid.‘

De Tweede Kamer debatteert vandaag over racisme en discriminatie, Keti Koti zal daar ook aan bod komen.

Zowel bewoners als reljeugd hebben niks aan alleen stoere woorden

PvdA PvdA Nederland 03-09-2020 04:56

Door Attje Kuiken op 3 september 2020 Delen  

Een andere inwoner beschreef haar gevoel van onveiligheid: ‘Ik wil niet door mijn wijk lopen en me afvragen wie ik kan vertrouwen’.

Het zijn hartverscheurende verhalen van mensen die de rellen niet op sociale media, maar voor hun deur zagen. Dat je thuis kunt ontspannen en veilig over straat gaat: we staan er niet bij stil hoe belangrijk het is.

Vanuit rechts was geen gebrek aan stoere taal.

Vanuit rechts was geen gebrek aan stoere taal. Het tuig moest aangepakt, de lange lat erover, ouders moesten verantwoordelijkheid nemen. Maar die meneer met zijn emmers water heeft niks aan stoere taal. Die heeft behoefte aan een overheid die oplossingen aandraagt.

En daar schort het aan. In een zomer met rellende jongeren, rellende complotdenkers en rellende boeren rennen onze agenten van het ene naar het andere brandje. We moeten ze in staat stellen hun werk goed te doen. Maar er zijn gewoon te weinig collega's voor al het werk.

De werkdruk is te hoog, aangiftes blijven liggen.

De werkdruk is te hoog, aangiftes blijven liggen. Daarom moet veel meer geïnvesteerd worden in ons politiekorps. Niet in ME-busjes, maar in wijkagenten. De mannen en vrouwen die achter de voordeur komen, die jongeren en hun ouders kennen.

Zij hebben nauw contact met vertrouwenspersonen in de wijk. Zodat de politie weer tot in de haarvaten van onze wijken komt. En de kans groter wordt dat we opruiing en oproepen tot rellen in de kiem kunnen smoren.

Maar wat ons betreft is alleen investeren in de politie niet genoeg.

Maar wat ons betreft is alleen investeren in de politie is niet genoeg. Want dat is alleen effectief als we ook investeren in preventieve krachten die jongeren op het juiste pad houden. Laten we daarom meer investeren in onderwijs. Hoe meer en beter de leraren en opleidingen, hoe groter de kans dat jongeren met een mooi diploma een mooie baan vinden.

Laten we daarom eens investeren in volkshuisvesting. Veel jongeren kunnen geen betaalbaar huis vinden en wonen met een te groot gezin in een te klein huis waardoor ze de straat op gaan, waar criminele verleidingen lonken.

Laten we ook investeren in de sociale basis.

Laten we ook investeren in de sociale basis: de jongerenwerkers die opgeleid zijn om jongeren op een laagdrempelige manier op het juiste pad te houden. Zo zijn in Amsterdam onlangs twee oproepen tot rellen ongedaan gemaakt.

Laten we investeren in meer stages en in banen met meer zekerheid. Laten we met jongeren praten, in plaats van stoer over ze schreeuwen. Aan stoere taal geen gebrek. Maar er is behoefte aan daden.

Laten we daar werk van maken.

Voor de toekomst van de jongeren en voor de mensen die veilig in hun wijk over straat willen. Meer agenten die de wijk kennen. Een aanpak met jeugdwerkers die jongeren kansen biedt en de wijk verbetert.

Attje Kuiken is Tweede Kamerlid voor de PvdA en Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van PvdA in de gemeenteraad van Amsterdam.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zowel-bewoners-als-reljeugd-hebben-niks-aan-alleen-stoere-woorden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zowel-bewoners-als-reljeugd-hebben-niks-aan-alleen-stoere-woorden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Een ander perspectief: Kathalijne Buitenweg over politiegeweld | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 12-06-2020 00:00

Soms zetten gesprekken je flink aan het denken. Zoals gisteravond, met Vincent Thepass. Vincent had laten weten het niet eens te zijn met het fractiestandpunt over een wet die regelt of en hoe politiemensen worden vervolgd na het gebruik van geweld. We spraken af om eens goed de tijd te nemen om te begrijpen waar onze ideeën nu eigenlijk uiteenliepen.

Eerder in de week had ik ook met ‘Controle Alt Delete’ en vele anderen gesproken. Steeds bleek dat we het over veel eens waren, maar dat we uiteindelijk toch een andere conclusie trokken. Gisteravond begreep ik beter waarom dat zo was.

Buitensporig politiegeweld leidt nu eigenlijk nooit tot een veroordeling. Het OM blijkt keer op keer te huiverig om het strafrecht in te zetten. Kijk bijvoorbeeld naar de mishandeling van een arrestant in Den Haag, in 2018. De agenten gingen echt alle perken te buiten: ze logen in het proces verbaal, ze filmden hoe de jonge arrestant kreupel door de gangen liep en deelden dat filmpje met anderen. Alle reden dus om hen te vervolgen wegens valsheid in geschrifte en buitenproportioneel geweld. Maar aan het einde van de rit kwamen de agenten ervan af met een (lichte) disciplinaire straf.

Het nieuwe wetsvoorstel maakt het mogelijk om misstanden door de politie sneller via het strafrecht aan te pakken. Ook Control Alt Delete stelt dat de drempel om agenten te vervolgen met de wet wordt verlaagd. In mijn ogen is dat pure winst.

Het is wel zo dat de strafdreiging ook lager is, namelijk maximaal 3 jaar gevangenisstraf. Al zijn daar wel uitzonderingen op mogelijk als agenten geweld plegen dat niets meer met de gweldsinstructie van doen heeft. Een situatie zoals in de Verenigde Staten zou, volgens minister Grapperhaus, in Nederland waarschijnlijk leiden tot vervolging voor doodslag.

Veel mensen hebben me de afgelopen dagen gevraagd waarom er überhaupt een aparte status voor agenten nodig is. Zij maken zich zorgen dat dit door agenten als een vrijbrief wordt opgevat.

In de inschatting van het gevaar hiervan, spelen eigen ervaringen een rol. De meeste agenten die ik ken zijn professionals, gericht op het de-escaleren van conflicten en het opbouwen van goede contacten in de wijk. Ik voel me veilig als ik ze zie, en ben door hen nooit onheus bejegend. Als deze agenten op een conflict afgaan, en ze zich gedwongen zien om geweld te gebruiken, dan vind ik het logisch dat zij weten dat zij hier niet strafrechtelijk voor worden vervolgd. Mits zij de geweldsinstructies goed opvolgen natuurlijk. En als ze in alle hektiek toch een fout maken, dan kan ik het billijken dat zij daarvoor een straf krijgen die niet hoger uitpakt dan 3 jaar cel. Want waar wij 112 bellen en hard wegrennen, moeten zij naar voren stappen. Ook als de situatie onoverzichtelijk is.

Maar het is een feit dat veel mensen ook andere ervaringen hebben: negatieve ervaringen met agenten die etnisch profileren en die onnodig hard optreden. De angst van deze mensen is dat kwaadwillende agenten zich gesteund kunnen voelen door de wet om hun gang te gaan. Dat het een cultuur van straffeloosheid zal bevorderen, in plaats van aanpakken.

We zijn het eens dat het wetsvoorstel kán leiden tot meer strafrechtelijke vervolgingen. Maar zal dat ook gebeuren? Het vertrouwen in de wet valt en staat niet alleen met een tekst, maar hangt mede af van eerdere ervaringen en inschattingen.

Daarnaast is de formulering van de geweldsinstructie nogal van belang. Die maakt geen onderdeel uit van de wet, maar bepaalt wel de reikwijdte. Hoe breder de geweldsinstructie is, hoe minder vaak agenten zich hoeven te verantwoorden voor het toepassen van geweld. Maakt de instructie het mogelijk dat een agent een taser gebruikt tegen een wildplasser? Of is het evident dat zoiets buitenproportioneel is?

Ons Eerste Kamerlid Gala Veldhoen heeft inmiddels, samen met de PvdA, een lange lijst met vragen ingediend. Het is aan de minister om die eerst te beantwoorden. Daarna zal de Eerste Kamerfractie een eigen oordeel vormen. Gala heeft in onze vele gesprekken deze week laten weten dat ze met een zeer kritisch oog naar het wetsvoorstel zal kijken, en het bovendien breder wil trekken. Het gaat haar niet alleen om de wet die voorligt, maar ook om de geweldsinstructie. Is die voldoende ingeperkt en gericht op de-escalatie? Expliciet besteedt ze ook aandacht aan racisme, als motief bij politie-geweld. De wet mag niet leiden tot minder maatregelen tegen agenten wanneer zij over de schreef gaan. Niet volgens de letter, en niet in de praktijk.

Dat is ook in het belang van de politie. Want voor een veilig Nederland is een breed gedragen vertrouwen in de politie broodnodig.

Vragen over wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-06-2020 00:00

We zien de zorgen over dit wetsvoorstel waar in 2019 over is gestemd in de Tweede Kamer en dat in de Eerste Kamer behandeld wordt.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan politiegeweld op twee manieren vervolgen: als schending van de geweldsinstructie of als regulier strafbaar feit zoals doodslag. Van straffeloosheid van dit soort geweld is geen sprake.

Politieagenten die buitensporig geweld gebruiken worden dus gewoon veroordeeld. Het gaat in deze wet om de status van ‘verdachte’ die agenten nu automatisch krijgen bij een incident. Als agent wordt namelijk van je gevraagd om een stap vooruit te doen in mogelijk gevaarlijke situaties. Jij en ik mogen anderen niet fysiek aanpakken. Agenten mogen binnen hun werkinstructie wel ingrijpen. Deze wet onderzoekt eerst of dat ingrijpen proportioneel (binnen het boekje) was, voordat agenten automatisch als verdachte worden aangemerkt.

GroenLinks is vanzelfsprekend tegen elke vorm van disproportioneel politiegeweld. Juist omdat de overheid het geweldsmonopolie heeft*, is het belangrijk dat het daar zeer zorgvuldig en terughoudend mee omgaat. Als politie geweld inzet, moet dat altijd worden onderzocht. Omdat we verwachten van politieagenten dat zij naar incidenten toegaan en ingrijpen, nemen zij een bijzondere positie in. Politieagenten worden getraind in de-escalatie van dreigende situaties en, als het echt niet anders kan, toepassen van het minst ingrijpende fysieke geweld.

Onder alle omstandigheden moet na afloop goed en grondig worden onderzocht of de betrokken politieagent zich aan de geweldinstructie heeft gehouden en wat er uit een geweldsincident valt te leren.

Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel dat het onderzoeksproces naar politiegeweld wijzigt. In het kort is de belangrijkste wijziging dat politieagenten niet vanaf het begin worden gezien als verdachte, maar dat eerst onderzoek naar de context van het geweldsincident wordt gedaan. GroenLinks heeft net als de meeste andere partijen in de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel: als we van politieagenten vragen om een stap vooruit te zetten, waar anderen (en dus ook wij) een stap naar achteren doen dan moeten we ze in dit soort toch al terecht zwaarbeladen incidenten niet bij voorbaat al onder verdenking stellen. Dat verandert natuurlijk zodra het erop lijkt dat politieagenten zich schuldig hebben gemaakt aan disproportioneel geweld.

Als er opzet in het spel is en een agent dus buiten ambtsinstructie heeft gehandeld, kan een agent gewoon net als nu worden vervolgd en zwaarder worden bestraft dan met de instructie in dit wetsvoorstel. GroenLinks denkt dat met dit wetsvoorstel de juiste balans is gevonden tussen het beschermen van de burger enerzijds en de rechtspositie van de agent anderzijds, en heeft daarom voor dit wetsvoorstel gestemd.*Dit betekent dat de politie de bevoegdheid heeft om geweld te gebruiken. Maar het gebruik van geweld moet wel aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. Zo mag er bijvoorbeeld alleen geweld gebruikt worden als er geen andere opties zijn.

Q&A

Krijgen agenten bij ernstig delict, zoals moord, dan maar 3 jaar ipv de maximale 15 jaar?Nee, agenten kunnen nog steeds zwaarder gestraft worden dan de 3 jaar die deze wet aangeeft.

Welke voorstellen heeft GroenLinks zelf gedaan om disproportioneel geweld door handhavers te voorkomen?Afgelopen jaren hebben we in debatten verschillende voorstellen gedaan om disproportioneel geweld te voorkomen. Zo hebben we alternatieven aangedragen voor de invoering van het stroomstootwapen (taser) en hebben we gepleit voor alternatieven voor zwaardere wapens. Ook zijn we terughoudend in het bewapenen van BOA’s met een wapenstok. Ook heeft GroenLinks verschillende voorstellen gedaan om slachtoffers van geweld beter bij te staan.

Ook politieagenten moeten getest kunnen worden

PvdA PvdA Nederland 23-04-2020 15:22

Door Attje Kuiken op 23 april 2020 Delen  

Zij staan iedere dag op straat voor onze veiligheid. We moeten hen ook veilig houden. Daarom doe ik een oproep aan het kabinet: zorg ervoor dat alle politieagenten met lichte klachten getest kunnen worden op het coronavirus.

Politieagenten staan iedere dag op straat voor onze veiligheid.

Alle zorgmedewerkers met lichte klachten kunnen getest worden. Die belofte deed minister Hugo de Jonge. En er wordt meer getest, terwijl er nog steeds teveel mis gaat. En nu de scholen straks weer open gaan worden ook leraren getest bij lichte klachten. Dat roept de vraag op waarom politieagenten alleen getest worden als er contact is geweest met iemand waarvan besmetting vast staat.

Waarom worden politieagenten niet genoeg getest?

Agenten staan iedere dag op straat. Bij arrestaties en dergelijke is het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. En hun werk is er niet makkelijker op geworden in deze moeilijke tijd. Van mensen die zich niet aan de nieuwe regel houden tot verwarde of kwaadaardige mensen de in hun richting spugen.

Zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten.

Politieagenten zorgen voor onze veiligheid. Wij moeten ze daarom ook veiligheid bieden. Daarom vraag ik het kabinet: zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten. Zodat ze weten of ze hun belangrijke werk veilig voor de samenleving kunnen blijven doen

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Voorwaarden aan het gebruik van corona-apps | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-04-2020 00:00

We zoeken allemaal een weg uit de corona-crisis. Een weg waarbij de volksgezondheid voorop staat. Het is goed mogelijk dat apps hierbij kunnen helpen. Maar we moeten de meerwaarde niet overschatten: het zal alleen in aanvulling zijn op andere maatregelen zoals testen en contactonderzoek. Maar als een app toch kan bijdragen aan een effectievere indamming van het virus, is het de moeite waard. Wel is het nodig om er stevige eisen aan te verbinden. Omdat het van groot belang is dat het vertrouwen tussen overheid en burgers overeind blijft. De afgelopen weken hebben we gezien dat dit vertrouwen cruciaal is om samen de crisis te lijf te gaan. Als gekozen wordt voor een app, dan moet deze tijdelijk zijn, moeten de broncodes openbaar en controleerbaar zijn en het gebruik op vrijwillige basis. Deze voorwaarden stellen we in de debatten met het kabinet over de app centraal.

App geen kern van beleid, maar slechts aanvullend

Het kabinet wil een app ontwikkelen die mensen waarschuwt wanneer ze binnen een straal van twee meter van een corona-patient zijn geweest. Samen met een gezondheidsapp, waarop mensen symptomen kunnen bijhouden, zou dit de kern worden van het nieuwe beleid om het virus COVID-19 te bestrijden.

GroenLinks ziet de apps niet als kern van nieuw beleid, maar als mogelijke aanvulling. Testen, testen, testen blijft cruciaal. Net als uitgebreid contactonderzoek. Een app kan immers niet zien of je op een bankje achter iemand in de trein zat, of juist tegenover elkaar in een goed gesprek. Daarnaast moeten we waken voor de illusie dat technologie ons wel uit de brand zal helpen: het blijft nodig dat mensen zoveel mogelijk afstand houden.

GroenLinks staat voor een vrije en rechtvaardige samenleving. We verzetten ons daarom tegen de grootschalige verzameling en koppeling van data door bedrijven en overheden. Daar kan dus ook geen sprake van zijn bij de corona-apps. Wel kunnen apps op bluetooth-basis zo worden ontworpen dat onze privacy en andere mensenrechten zo goed mogelijk geborgd zijn. Daar willen we de komende weken naar kijken. Zo is DP-3T (Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing) een veelbelovend initiatief.

Heldere voorwaarden: tijdelijk, transparant en vrijwillig Tijdelijk

Als we over enkele maanden op een punt komen dat de verspreiding van het virus zo ver onder controle is dat de apps geen meerwaarde meer hebben, dan moeten deze weer worden gestopt en verwijderd. De voorwaarde van tijdelijkheid moet vanaf het begin duidelijk zijn. De huidige crisis mag niet een keerpunt worden naar meer surveillance door de overheid op haar burgers.

Transparant

Apps moeten transparant zijn en dus geschreven op basis van open-source technologie. Dit betekent dat de broncodes openbaar zijn en kunnen worden gecontroleerd door privacy-experts.

Vrijwillig

Het gebruik van de app mag niet worden verplicht. Ook werkgevers en dienstverleners mogen niet eisen, van hun werknemers of klanten, dat de app wordt geinstalleerd. Het is aan de overheid om te zorgen voor voldoende vertrouwen, zodat de app op vrijwillige basis breed wordt gebruikt.

Daarnaast rekent GroenLinks erop dat de apps gebruiksvriendelijk zijn, en dus ook goed toegankelijk voor mensen met een beperking.

Onafhankelijke Raad van Advies

Het inzetten van corona-apps is ingrijpend. De voorbereiding van het besluit vergt niet alleen de expertise van computer- en datawetenschappers, maar bijvoorbeeld ook van gedragsdeskundigen en vertegenwoordigers van privacyorganisaties, die de impact op de samenleving kunnen beoordelen. Die brede expertise is hierbij nodig.

 

GroenLinks stelt voor om een Raad van Advies in het leven te roepen om de inzet van de app te monitoren en advies te geven over het afbouwen van het gebruik daarvan.