Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

76 documenten

Nieuw leiderschap

PVV PVV Nederland 30-06-2021 15:56

‘‘Nieuw leiderschap:

Vliegen naar Luxemburg.

Zonder autogordel rijden.

Docu maken met belastinggeld.

Klagen over Kamerleden.

Kamer verkeerd geïnformeerd.

Terroristen naar Nederland halen.

Palestijnse moordenaars financieren.

Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-09-2020 18:38

Door Webredactie op 22 september 2020 om 19:14

Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Vandaag is in de Tweede Kamer de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen opgericht. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf is gekozen tot ondervoorzitter van deze commissie. Samen met de andere leden gaat ze een parlementaire enquête voorbereiden naar de aardgaswinning in de provincie Groningen.

Lees hier meer over de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen.

Ruimhartige beloning voor warmhartige zorgwerkers

SGP SGP Partij voor de Vrijheid Nederland 19-07-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het debat over de waardering van zorgwerkers. Gehouden op 19 augustus 2020. De SGP pleit voor een ruimhartige beloning van zorgmedewerkers en steunde de moties van SP en PVV.

'Allemaal van dezelfde lap gescheurd' - racismedebat

SGP SGP Nederland 01-07-2020 00:00

Bekijk hier de inbreng van Kees van der Staaij aan het Kamerdebat over racisme. Voor de SGP is het uitgangspunt helder: alle mensen zijn naar Gods evenbeeld geschapen. Racisme is daarom uit den boze. We zijn immers allemaal van dezelfde lap gescheurd.

Het heeft echter geen zin om standbeelden te bestrijden. Beter kunnen we ons richten op verkeerde standpunten. De Black Lives Matter beweging is onderdeel van onvruchtbare polarisatie.

Tot slot maakt Van der Staaij excuses aan de Kamervoorzitter omdat hij eerder die dag vanuit de Kamerbankjes te luiddruchtig van gedachten wisselde met Gert-Jan Segers over het wel of niet moeten aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden.

Stemverklaring: SGP tegen nieuwe embryowet

SGP SGP VVD CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Nederland 30-06-2020 00:00

Stemverklaring wijziging Embryowet, 30-6-2020Diederik van Dijk, SGP-fractie Eerste Kamer

"De SGP is huiverig voor een samenleving waarin pril menselijk leven mag worden gedood om bepaalde aandoeningen te voorkomen en uit te sluiten. Het betreden van dit spoor is als een roltrap; het is steeds moeilijker om te stoppen. Wie bepaalt hoever de selectie aan de poort van het leven mag gaan? Als mensen vergrijpen we ons zomaar aan de macht die is voorbehouden aan onze Schepper. Daarom stemt de SGP tegen dit wetsvoorstel."

Voor de wetswijziging stemden CDA, VVD, Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie. Tegen stemden SGP en FVD.

Geen ontwikkelingsgeld naar terroristen

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Het lijkt er sterk op dat Nederlands belastinggeld terecht is gekomen bij terroristen. De SGP wil weten hoe het precies zit en heeft minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking daarom gevraagd om opheldering. “Je kunt nog zo begaan zijn met de Palestijnse zaak, je geeft geen geld aan organisaties die op enige wijze banden onderhouden met terroristen.”

Het gaat om subsidiegelden die zijn gegaan naar de Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Die onderhoudt banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een radicale en gewelddadige organisatie die door de EU, Canada en de VS op de lijst van terroristische organisaties is gezet. Ook strijdt dat Palestijnse Front mee in Syrië, en wel als bondgenoot van president Assad.

Vorig jaar en dit jaar is het ministerie van mevrouw Kaag gewezen op de banden tussen het UAWC en het Volksfront PFLP. SGP-voorman Van der Staaij wil weten wat het ministerie met die informatie heeft gedaan. SGP-voorman van der Staaij: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Nederlandse regering, direct of indirect, terroristen subsidieert. Ik wil daarom dat nagegaan wordt hoe het in dit geval zit, en ook of er nog andere vormen van (in)directe steun aan kwaadaardige organisaties zijn. Als dat zo is, moet de subsidie naar zo’n organisatie of de tussenschakel, onmiddellijk stoppen. Je kunt nog zo begaan zijn met de Palestijnen, je geeft geen geld aan organisaties die op enige wijze banden onderhouden met terroristen en geweld niet schuwen. Punt.”

 Prominenten roepen op: zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus

SP SP D66 CDA PvdA VVD ChristenUnie Nederland 22-06-2020 09:20

Het voorstel van de SP en de PvdA om zorgverleners structureel beter te waarderen werd in de Tweede Kamer tot twee keer toe een gelijkspel. Daarom wordt er aanstaande dinsdag 23 juni opnieuw hoofdelijk over gestemd. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie blijven vooralsnog het voorstel blokkeren. Verschillende prominenten doen daarom vandaag een oproep  aan de coalitiepartijen: steun de motie van SP en PvdA voor meer structurele waardering van zorgverleners. Van Art Rooijakkers tot Guido Weijers en van Marga Bult tot Kluun doen mee aan de oproep Zij roepen allemaal op tot meer structurele waardering voor zorgverleners, want het mag niet bij alleen een applaus blijven.

PVV steunt de kermis!

PVV PVV Nederland 11-06-2020 14:04

Geert Wilders: ''Steun voor de kermis en het kermisprotest!

Laat deze oerhollandse bedrijfstak niet kapotgaan!''

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (16-04-2020)

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 16-04-2020 12:32

Geert Wilders: ''Mijn speech zojuist in de Tweede Kamer over het Coronavirus.''

Geert Wilders: ‘‘Zojuist PVV-moties ingediend om mondkapjes onderdeel te laten zijn van exitstrategie, zorgmedewerkers zonder restricties toegang te geven tot coronatesten en de kamer een uitspraak te laten doen dat kabinet nooit vliegtuig met beschermingsmiddelen naar China had mogen laten gaan!’’

Overheid haalt islamitische terrorist van Oman naar Nederland

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-04-2020 13:00

Terwijl het hele land in rep en roer is over de Coronacrisis, zou er bijna een schokkende gebeurtenis aan onze aandacht ontsnappen. De Nederlandse overheid heeft een levensgevaarlijke man die wordt verdacht van terrorisme, opgehaald uit Oman en naar Nederland gebracht. 

In 2010 zou hij zijn uitgereisd naar Somalië, om namens een of meer islamitische terreurorganisaties deel te nemen aan de gewapende jihad. Enkele weken geleden meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Oman, met het verzoek om naar Nederland gebracht te worden. Hij zou een ‘nieuw leven’ willen beginnen. De Nederlandse overheid heeft tot overmaat van ramp besloten aan zijn verzoek te voldoen en hem in Oman op te halen.

Op Schiphol is de man gearresteerd. De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen van terroristische misdrijven die duizenden kilometers verderop zijn gepleegd. Er is dus een reële kans dat deze levensgevaarlijke moslimterrorist binnenkort weer op vrije voeten staat.

Forum voor Democratie vindt het onacceptabel dat de Nederlandse bevolking aan dit risico wordt blootgesteld en heeft minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) de volgende Kamervragen gesteld:

Vraag 1Bent u bekend met het bericht “Somaliëganger (38) opgepakt op Schiphol”?*

Vraag 2Wanneer bent u erover geïnformeerd dat de 38-jarige man is afgereisd naar Somalië, om zich aan te sluiten bij een of meerdere islamitische terreurorganisaties en deel te nemen aan de gewapende jihad?

Vraag 3Wanneer en op welke welke wijze heeft deze terrorist ooit de Nederlandse nationaliteit verkregen? Had hij naast de Nederlandse, nog een of meerdere andere nationaliteiten?

Vraag 4Van welke terroristische misdrijven wordt de man precies verdacht? Hoe bent u achter deze informatie gekomen?

Vraag 5Wanneer, waarom en door wie is besloten om hem op zijn verzoek in Oman op te halen en naar Nederland te brengen? 

Vraag 6Houdt u er rekening mee dat het niet lukt om voldoende wettig bewijsmateriaal te verzamelen van de terroristische misdrijven die hij duizenden kilometers verderop heeft gepleegd?

Vraag 7Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze man geen gevaar voor de Nederlandse bevolking vormt, wanneer hij op vrije voeten wordt gesteld?

Vraag 8Heeft u onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zijn Nederlandse nationaliteit af te pakken en hem als ongewenst vreemdeling te laten verklaren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek? 

Vraag 9Hoeveel mensen zijn er naar schatting in totaal afgereisd vanuit Nederland naar Somalië om zich aan te melden bij een terroristische organisatie? Hoeveel van hen zijn teruggekeerd, hoeveel zijn omgekomen en hoeveel zijn er nog in het buitenland?

*Parool, 13 maart 2020, zie https://www.parool.nl/nederland/somalieganger-38-opgepakt-op-schiphol~b63174ea/.