Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Welk cijfer krijgt de minister voor Rechtsbescherming van sociaal advocaten?

SP SP Nederland 10-04-2019 13:19

Er zijn veel zorgen over de rechtsbijstand, de hulp die mensen met een kleine portemonnee kunnen krijgen bij hun juridische problemen. Al jaren worden sociaal advocaten onderbetaald voor het belangrijke werk dat ze doen. Veel sociaal advocaten voelen zich gedwongen te stoppen met hun werk, met als gevolg dat mensen worden belemmerd om hun recht te halen. In plaats van de salarissen van de sociaal advocaten te verhogen wil de minister voor Rechtsbescherming nu het hele stelsel omgooien. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘De minister lijkt maar niet te luisteren naar de sociaal advocaten. De mensen die direct geraakt worden door zijn plannen. Ik wil daarom de sociaal advocaten een stem geven. Daarom lanceren we een enquête voor sociaal advocaten met vragen over de huidige staat van de rechtsbijstand.’

In de enquête wordt onder andere gevraagd welke problemen sociaal advocaten ondervinden, of zij vinden dat er sprake is van klassenjustitie in Nederland en welk cijfer de minister voor Rechtsbescherming nou eigenlijk verdient.

Ben jij een sociaal advocaat? Vul de enquête in en laat je stem horen!

De PVV heeft schoon genoeg van ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 03-04-2019 15:43

De PVV heeft schoon genoeg van advocaten die liegen en bedriegen zodat moordenaars en verkrachters een lage straf krijgen. #PVV

Wanneer minister Hugo de Jonge zijn ...

CDA CDA Nederland 07-03-2019 13:09

Wanneer minister Hugo de Jonge zijn best doet, maar slechts één zinnetje in gebarentaal kent... 😉 #EenHeleGoedeMorgen

SGP wil landelijke onkostenregeling gedumpt drugsafval

SGP SGP Nederland 27-02-2019 00:00

Chris Stoffer van de SGP vindt het terecht dat boeren en andere grondeigenaren bij wie drugsafval op het erf is gedumpt, niet voor de opruimkosten op hoeven te draaien.

In sommige gevallen krijgen grondeigenaren de rekening thuisgestuurd voor het opruimen van drugsafval, terwijl dat door drugscriminelen op hun erf gedumpt is. De Raad van State deed vandaag uitspraak in een zaak in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

In een persbericht op haar website vat de Raad van State het als volgt samen: "Dat het drugsafval vanwege het gevaar voor het milieu en de gezondheid direct moest worden opgeruimd, is duidelijk. Maar omdat de eigenaren van het weiland geen overtreding hebben begaan, kunnen zij niet opdraaien voor de kosten van het opruimen van het drugsafval. Zij hoeven dus niet te betalen voor het tot twee keer toe opruimen van gevaarlijk drugsafval."

SGP-Kamerlid Stoffer reageert positief op de uitspraak: "Het kan niet zo zijn dat je voor de troep van een ander opdraait, terwijl je er niets mee te maken hebt. Daarom ben ik blij met deze uitspraak van de Raad van State. De SGP wil een landelijke regeling voor de volledige vergoeding van dit soort opruimkosten. Zowel het Rijk als de provincies moeten hieraan bijdragen."

Om zijn plan kracht bij te zetten, diende Stoffer vandaag de onderstaande schriftelijke vragen in bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van Raad van State dat de kosten van het opruimen van door onbekenden gedumpt drugsafval niet verhaald mogen worden op de grondeigenaar? 2. Wat gaat deze uitspraak in de praktijk betekenen? 3. Is de veronderstelling juist dat wanneer opruimkosten voor rekening van de overheid blijven het risico veel minder groot is dat grondeigenaren het drugsafval gaan verslepen met alle risico’s van dien? 4. Wat is de stand van zaken van het overleg tussen Rijk en provincies over een eventuele landelijke regeling voor het vergoeden van de kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval? 5. Bent u voornemens nog dit jaar met een landelijke regeling voor volledige vergoeding van opruimkosten te komen, waarbij zowel Rijk als provincies een bijdrage leveren? 

We moeten allemaal ons recht kunnen halen

PvdA PvdA VVD ChristenUnie D66 CDA Nederland 23-01-2019 11:31

Door Attje Kuiken op 23 januari 2019 Delen  

En nu wil de VVD – met hulp van D66, CDA en ChristenUnie – de rechtsbijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen ernstig inperken. Een maatregel die zorgt voor rechtsongelijkheid. En dat in een rijk land als Nederland.

Je wil zeker zijn dat je je recht kan halen. Dat als je in een conflict verwikkeld raakt met je energieleverancier, je huisbaas of de telefoonprovider uiteindelijk het recht zegeviert. Ook tegenover zo’n overmacht moet je als burger zonder dikke portemonnee naar de rechter kunnen. Nu is het nog zo dat mensen met een inkomen onder de 27.300 euro een beroep kunnen doen op rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt hun aanvragen en eventueel krijgen zij dan op kosten van de staat een advocaat.

De plannen van minister Dekker draaien uit op een walhalla voor de grote bedrijven en rechteloosheid voor gewone Nederlanders.

Maar van VVD-minister Dekker moeten mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen maar op een andere manier hun conflict oplossen. Bijvoorbeeld door te onderhandelen. Maar als de tegenpartij klaar staat met een leger advocaten is dat moeilijk onderhandelen. En in de meeste gevallen is het nota bene de overheid zelf waar je tegen moet procederen! Minister: zorg liever dat  er geen conflicten met de overheid ontstaan.

Samen met de advocaten en andere linkse partijen blijven wij ons daartegen verzetten.

De plannen van minister Dekker draaien uit op een walhalla voor de grote bedrijven en rechteloosheid voor gewone Nederlanders. Samen met de advocaten en andere linkse partijen blijven wij ons daartegen verzetten. Want dit gaat over wat voor een land we zijn. Of uiteindelijk het recht zegeviert, of dat het recht er alleen is voor diegene met de grootste bek en het meeste geld.

Tweede Kamerlid

Hiddema (FVD): Grapperhaus moet financiering kansloze asielprocedures stoppen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 11-09-2018 17:00

Vraag 1Hoeveel bedraagt het totale bedrag per jaar van de via de overheid gefinancierde rechtsbijstand per jaar vanaf het jaar 2000?

Vraag 2Welk gedeelte van de gefinancierde jaarlijkse rechtsbijstand wordt besteed aan vreemdelingen- en asielprocedures, aangegeven in percentages van het totale rechtsbijstand-budget vanaf het jaar 2000 tot en met 2017?

Vraag 3Kan de Minister aangeven welk totaalbedrag uit gefinancierde rechtshulp op jaarbasis sinds het jaar 2000 gemoeid is met uitbetaling aan advocaten in gevoerde vreemdelingen- en asielprocedures?

Vraag 4Is de Minister bereid te onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid kan worden geschapen dat in geval van evident gebleken kansloze vreemdelingen- en asielprocedures, de advocaat in kwestie verstoken blijft van inkomsten uit de gefinancierde rechtshulp via veroordeling door de rechter?

Vraag 5Kan de Minister zich vinden in het standpunt dat in geval van evident kansloos gebleken vreemdelingen- en asielprocedures, die louter bedoeld zijn om het verblijf in Nederland te rekken, de betreffende advocaatkosten niet vanuit de gefinancierde rechtshulp voldaan dienen te worden. Zo nee, waarom niet?

Vraag 6Zo ja, is in dat geval de Minister bereid te onderzoeken in hoeverre door Rechterlijke tussenkomst de advocaat verstoken blijft door enige bijdrage uit de gefinancierde rechtshulp?

Vraag 7Kan de Minister de bovengenoemde vragen binnen twee weken beantwoorden?