Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

We moeten allemaal ons recht kunnen halen

PvdA PvdA VVD ChristenUnie D66 CDA Nederland 23-01-2019 11:31

Door Attje Kuiken op 23 januari 2019 Delen  

En nu wil de VVD – met hulp van D66, CDA en ChristenUnie – de rechtsbijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen ernstig inperken. Een maatregel die zorgt voor rechtsongelijkheid. En dat in een rijk land als Nederland.

Je wil zeker zijn dat je je recht kan halen. Dat als je in een conflict verwikkeld raakt met je energieleverancier, je huisbaas of de telefoonprovider uiteindelijk het recht zegeviert. Ook tegenover zo’n overmacht moet je als burger zonder dikke portemonnee naar de rechter kunnen. Nu is het nog zo dat mensen met een inkomen onder de 27.300 euro een beroep kunnen doen op rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt hun aanvragen en eventueel krijgen zij dan op kosten van de staat een advocaat.

De plannen van minister Dekker draaien uit op een walhalla voor de grote bedrijven en rechteloosheid voor gewone Nederlanders.

Maar van VVD-minister Dekker moeten mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen maar op een andere manier hun conflict oplossen. Bijvoorbeeld door te onderhandelen. Maar als de tegenpartij klaar staat met een leger advocaten is dat moeilijk onderhandelen. En in de meeste gevallen is het nota bene de overheid zelf waar je tegen moet procederen! Minister: zorg liever dat  er geen conflicten met de overheid ontstaan.

Samen met de advocaten en andere linkse partijen blijven wij ons daartegen verzetten.

De plannen van minister Dekker draaien uit op een walhalla voor de grote bedrijven en rechteloosheid voor gewone Nederlanders. Samen met de advocaten en andere linkse partijen blijven wij ons daartegen verzetten. Want dit gaat over wat voor een land we zijn. Of uiteindelijk het recht zegeviert, of dat het recht er alleen is voor diegene met de grootste bek en het meeste geld.

Tweede Kamerlid

Hiddema (FVD): Grapperhaus moet financiering kansloze asielprocedures stoppen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 11-09-2018 17:00

Vraag 1Hoeveel bedraagt het totale bedrag per jaar van de via de overheid gefinancierde rechtsbijstand per jaar vanaf het jaar 2000?

Vraag 2Welk gedeelte van de gefinancierde jaarlijkse rechtsbijstand wordt besteed aan vreemdelingen- en asielprocedures, aangegeven in percentages van het totale rechtsbijstand-budget vanaf het jaar 2000 tot en met 2017?

Vraag 3Kan de Minister aangeven welk totaalbedrag uit gefinancierde rechtshulp op jaarbasis sinds het jaar 2000 gemoeid is met uitbetaling aan advocaten in gevoerde vreemdelingen- en asielprocedures?

Vraag 4Is de Minister bereid te onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid kan worden geschapen dat in geval van evident gebleken kansloze vreemdelingen- en asielprocedures, de advocaat in kwestie verstoken blijft van inkomsten uit de gefinancierde rechtshulp via veroordeling door de rechter?

Vraag 5Kan de Minister zich vinden in het standpunt dat in geval van evident kansloos gebleken vreemdelingen- en asielprocedures, die louter bedoeld zijn om het verblijf in Nederland te rekken, de betreffende advocaatkosten niet vanuit de gefinancierde rechtshulp voldaan dienen te worden. Zo nee, waarom niet?

Vraag 6Zo ja, is in dat geval de Minister bereid te onderzoeken in hoeverre door Rechterlijke tussenkomst de advocaat verstoken blijft door enige bijdrage uit de gefinancierde rechtshulp?

Vraag 7Kan de Minister de bovengenoemde vragen binnen twee weken beantwoorden?