Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

11 documenten

Stelling: krakers moeten sneller uit ...

CDA CDA VVD Nederland 12-07-2019 13:05

Stelling: krakers moeten sneller uit een pand kunnen worden gezet. Volgens het CDA en de VVD moeten krakers binnen drie dagen uit een pand gezet kunnen worden. Op dit moment duren rechtszaken vaak nog zo lang dat krakers lange tijd kunnen blijven zitten. Dat moet stoppen. Kamerlid Madeleine van Toorenburg: "Krakers wanen zich onaantastbaar en eigenaren, de buurt en de politie hebben het nakijken.’’

Sociaal advocaten: verdere tweedeling dreigt door plannen kabinet

SP SP Nederland 27-06-2019 08:10

94 procent van de sociaal advocaten vreest verdere tweedeling door de plannen van minister Dekker. Daarnaast maken vrijwel alle advocaten zich zorgen over deze aangekondigde stelselherziening rechtsbijstand. Dat blijkt uit tussenresultaten van een enquête van de SP over de staat van de sociaal advocatuur, waarop inmiddels door 1200 van de 7000 sociaal advocaten in Nederland is gereageerd.

SP-Kamerlid Van Nispen zal minister Dekker donderdag confronteren met de resultaten in het verantwoordingsdebat over het jaar 2018: 'Vorig jaar presenteerde de minister zijn plannen, die geen fundament hebben in alle onderzoeken en rapporten die over de rechtsbijstand zijn verschenen. 2018 is ook het jaar dat het laatste beetje draagvlak bij de sociaal advocatuur verdween. Dat blijkt uit deze enquêteresultaten. We moeten niet langer wachten maar nu handelen, voordat de schade die wordt aangericht aan de rechtsstaat, door de beperking van de toegang tot het recht, te groot wordt.'

Volgens Van Nispen zijn er nu mogelijkheden om tegemoet te komen aan de grote zorgen van sociaal advocaten: 'Vorig jaar bleef bijna 50 miljoen euro over dat bestemd was voor rechtsbijstand. Terwijl de minister steeds heeft gezegd dat sociaal advocaten pas een redelijke vergoeding kunnen krijgen als het aantal zaken terugloopt. Dat moment is nu! Maar de minister weigert hier nu in actie te komen.

Daarom brengt de SP een voorstel in stemming, besteed nu dat geld waar het voor bedoeld was: de toegang tot het recht voor iedereen. Daarmee kunnen we een eerste stap zetten om te doen waar iedereen om schreeuwt, een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten. Want iedereen heeft recht op recht. De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat.'

De klassenjustitie in Nederland ...

SP SP VVD Nederland 10-05-2019 07:42

De klassenjustitie in Nederland wordt erger als VVD-minister Dekker zijn zin krijgt. Hij wil goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen afschaffen. Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, dan blijft onrecht bestaan. Wat dat voor jou kan betekenen legt SP-Kamerlid Michiel van Nispen uit.👇 Steun onze strijd voor rechtvaardigheid. Meld je nu gratis aan: https://tijdvoorrechtvaardigheid.nl/

Onderzoek SP: Sociaal advocaten zien klassenjustitie in Nederland

SP SP Nederland 09-05-2019 13:32

Sociaal advocaten maken zich grote zorgen over de toekomst van de betaalbare rechtshulp in Nederland. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een door SP-Kamerlid Michiel van Nispen opgestelde enquête, die is ingevuld door meer dan 900 sociaal advocaten. Meer dan de helft van de sociaal advocaten vindt zelfs dat er sprake is van klassenjustitie in Nederland. 'Het recht halen wordt enkel voor diegenen die het kunnen betalen', aldus een van de advocaten. Een meerderheid van de respondenten heeft wel eens overwogen te stoppen. Vrijwel iedereen maakt zich zorgen over de plannen van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Uit de enquête blijkt onder meer dat veel advocaten klassenjustitie in Nederland zien. Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat er sprake is van klassenjustitie. Opvallend is ook dat veel van de respondenten die zeggen geen klassenjustitie in Nederland te zien wél waarschuwen voor de gevolgen van de plannen van minister Dekker. 'Dit laat zien dat we er alles aan moeten doen om de plannen van minister Dekker tegen te houden. Minder geld, minder recht? Dat is klassenjustitie en dat hoort niet in Nederland thuis', aldus Van Nispen.

Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, blijft onrecht bestaan.

Een andere voorlopige conclusie die getrokken kan worden uit de enquête is dat bijna 70% van de advocaten wel eens heeft overwogen te stoppen met het werk als sociaal advocaat vanwege te lage vergoedingen. Het aantal sociaal advocaten loopt al jaren terug en veel sociaal advocaten wijzen er op dat als de plannen van minister Dekker worden doorgevoerd er waarschijnlijk nog meer sociaal advocaten zullen stoppen, wat concreet betekent dat mensen straks niet meer terecht kunnen bij een advocaat voor goede juridische bijstand.

Vrijwel alle respondenten maken zich dan ook zorgen over de plannen van minister Dekker. Maar liefst 98% heeft zorgen over de aangekondigde stelselherziening rechtsbijstand. Van Nispen: 'De minister wil koste wat kost het stelsel van rechtsbijstand op de schop gooien terwijl van alle kanten bezwaren en zorgen geuit worden. Als 98% van de sociaal advocaten zegt zorgen te hebben over de plannen dan kan de minister wat mij betreft echt niet voet bij stuk houden. De minister zal zijn plannen moeten intrekken. De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat. Iedereen heeft recht op recht. Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, blijft onrecht bestaan.’

Ben jij sociaal advocaat? Vul dan de enquête in!

Welk cijfer krijgt de minister voor Rechtsbescherming van sociaal advocaten?

SP SP Nederland 10-04-2019 13:19

Er zijn veel zorgen over de rechtsbijstand, de hulp die mensen met een kleine portemonnee kunnen krijgen bij hun juridische problemen. Al jaren worden sociaal advocaten onderbetaald voor het belangrijke werk dat ze doen. Veel sociaal advocaten voelen zich gedwongen te stoppen met hun werk, met als gevolg dat mensen worden belemmerd om hun recht te halen. In plaats van de salarissen van de sociaal advocaten te verhogen wil de minister voor Rechtsbescherming nu het hele stelsel omgooien. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘De minister lijkt maar niet te luisteren naar de sociaal advocaten. De mensen die direct geraakt worden door zijn plannen. Ik wil daarom de sociaal advocaten een stem geven. Daarom lanceren we een enquête voor sociaal advocaten met vragen over de huidige staat van de rechtsbijstand.’

In de enquête wordt onder andere gevraagd welke problemen sociaal advocaten ondervinden, of zij vinden dat er sprake is van klassenjustitie in Nederland en welk cijfer de minister voor Rechtsbescherming nou eigenlijk verdient.

Ben jij een sociaal advocaat? Vul de enquête in en laat je stem horen!

De PVV heeft schoon genoeg van ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 03-04-2019 15:43

De PVV heeft schoon genoeg van advocaten die liegen en bedriegen zodat moordenaars en verkrachters een lage straf krijgen. #PVV

Wanneer minister Hugo de Jonge zijn ...

CDA CDA Nederland 07-03-2019 13:09

Wanneer minister Hugo de Jonge zijn best doet, maar slechts één zinnetje in gebarentaal kent... 😉 #EenHeleGoedeMorgen

SGP wil landelijke onkostenregeling gedumpt drugsafval

SGP SGP Nederland 27-02-2019 00:00

Chris Stoffer van de SGP vindt het terecht dat boeren en andere grondeigenaren bij wie drugsafval op het erf is gedumpt, niet voor de opruimkosten op hoeven te draaien.

In sommige gevallen krijgen grondeigenaren de rekening thuisgestuurd voor het opruimen van drugsafval, terwijl dat door drugscriminelen op hun erf gedumpt is. De Raad van State deed vandaag uitspraak in een zaak in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

In een persbericht op haar website vat de Raad van State het als volgt samen: "Dat het drugsafval vanwege het gevaar voor het milieu en de gezondheid direct moest worden opgeruimd, is duidelijk. Maar omdat de eigenaren van het weiland geen overtreding hebben begaan, kunnen zij niet opdraaien voor de kosten van het opruimen van het drugsafval. Zij hoeven dus niet te betalen voor het tot twee keer toe opruimen van gevaarlijk drugsafval."

SGP-Kamerlid Stoffer reageert positief op de uitspraak: "Het kan niet zo zijn dat je voor de troep van een ander opdraait, terwijl je er niets mee te maken hebt. Daarom ben ik blij met deze uitspraak van de Raad van State. De SGP wil een landelijke regeling voor de volledige vergoeding van dit soort opruimkosten. Zowel het Rijk als de provincies moeten hieraan bijdragen."

Om zijn plan kracht bij te zetten, diende Stoffer vandaag de onderstaande schriftelijke vragen in bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van Raad van State dat de kosten van het opruimen van door onbekenden gedumpt drugsafval niet verhaald mogen worden op de grondeigenaar? 2. Wat gaat deze uitspraak in de praktijk betekenen? 3. Is de veronderstelling juist dat wanneer opruimkosten voor rekening van de overheid blijven het risico veel minder groot is dat grondeigenaren het drugsafval gaan verslepen met alle risico’s van dien? 4. Wat is de stand van zaken van het overleg tussen Rijk en provincies over een eventuele landelijke regeling voor het vergoeden van de kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval? 5. Bent u voornemens nog dit jaar met een landelijke regeling voor volledige vergoeding van opruimkosten te komen, waarbij zowel Rijk als provincies een bijdrage leveren? 

We moeten allemaal ons recht kunnen halen

PvdA PvdA VVD ChristenUnie D66 CDA Nederland 23-01-2019 11:31

Door Attje Kuiken op 23 januari 2019 Delen  

En nu wil de VVD – met hulp van D66, CDA en ChristenUnie – de rechtsbijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen ernstig inperken. Een maatregel die zorgt voor rechtsongelijkheid. En dat in een rijk land als Nederland.

Je wil zeker zijn dat je je recht kan halen. Dat als je in een conflict verwikkeld raakt met je energieleverancier, je huisbaas of de telefoonprovider uiteindelijk het recht zegeviert. Ook tegenover zo’n overmacht moet je als burger zonder dikke portemonnee naar de rechter kunnen. Nu is het nog zo dat mensen met een inkomen onder de 27.300 euro een beroep kunnen doen op rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt hun aanvragen en eventueel krijgen zij dan op kosten van de staat een advocaat.

De plannen van minister Dekker draaien uit op een walhalla voor de grote bedrijven en rechteloosheid voor gewone Nederlanders.

Maar van VVD-minister Dekker moeten mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen maar op een andere manier hun conflict oplossen. Bijvoorbeeld door te onderhandelen. Maar als de tegenpartij klaar staat met een leger advocaten is dat moeilijk onderhandelen. En in de meeste gevallen is het nota bene de overheid zelf waar je tegen moet procederen! Minister: zorg liever dat  er geen conflicten met de overheid ontstaan.

Samen met de advocaten en andere linkse partijen blijven wij ons daartegen verzetten.

De plannen van minister Dekker draaien uit op een walhalla voor de grote bedrijven en rechteloosheid voor gewone Nederlanders. Samen met de advocaten en andere linkse partijen blijven wij ons daartegen verzetten. Want dit gaat over wat voor een land we zijn. Of uiteindelijk het recht zegeviert, of dat het recht er alleen is voor diegene met de grootste bek en het meeste geld.

Tweede Kamerlid