Vraag 1Hoeveel bedraagt het totale bedrag per jaar van de via de overheid gefinancierde rechtsbijstand per jaar vanaf het jaar 2000?

Vraag 2Welk gedeelte van de gefinancierde jaarlijkse rechtsbijstand wordt besteed aan vreemdelingen- en asielprocedures, aangegeven in percentages van het totale rechtsbijstand-budget vanaf het jaar 2000 tot en met 2017?

Vraag 3Kan de Minister aangeven welk totaalbedrag uit gefinancierde rechtshulp op jaarbasis sinds het jaar 2000 gemoeid is met uitbetaling aan advocaten in gevoerde vreemdelingen- en asielprocedures?

Vraag 4Is de Minister bereid te onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid kan worden geschapen dat in geval van evident gebleken kansloze vreemdelingen- en asielprocedures, de advocaat in kwestie verstoken blijft van inkomsten uit de gefinancierde rechtshulp via veroordeling door de rechter?

Vraag 5Kan de Minister zich vinden in het standpunt dat in geval van evident kansloos gebleken vreemdelingen- en asielprocedures, die louter bedoeld zijn om het verblijf in Nederland te rekken, de betreffende advocaatkosten niet vanuit de gefinancierde rechtshulp voldaan dienen te worden. Zo nee, waarom niet?

Vraag 6Zo ja, is in dat geval de Minister bereid te onderzoeken in hoeverre door Rechterlijke tussenkomst de advocaat verstoken blijft door enige bijdrage uit de gefinancierde rechtshulp?

Vraag 7Kan de Minister de bovengenoemde vragen binnen twee weken beantwoorden?