Nieuws van GroenLinks in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Verblijfskostenvergoeding Isabelle Diks | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-03-2020 00:00

Afgelopen december rezen er vragen over de wijze waarop ik gebruik maakte van de regeling verblijfskostenvergoeding voor Tweede Kamerleden. Ik heb steeds naar eer en geweten gehandeld. Om beter inzicht te krijgen in de regeling verblijfskostenvergoeding heb ik de onafhankelijk adviseur integriteit Tweede Kamer gevraagd om mijn handelwijze te toetsen aan de Wet Schadeloosstelling.

De conclusie van de onafhankelijk adviseur is helder: ik heb gehandeld conform de regeling verblijfskostenvergoeding. Na jarenlang actief te zijn geweest als wethouder in Leeuwarden wilde ik als Fries Kamerlid de band tussen de regio en mij ook blijvend fysiek vormgeven. In de maanden dat ik ernstig ziek was en in de lange herstelperiode daarna kon ik helaas minder in Leeuwarden zijn.

Om geen enkele twijfel over mijn intentie en integriteit te laten bestaan én om mijn goede wil te tonen, wil ik wel een gebaar maken. Alhoewel ik hiertoe op geen enkele manier verplicht ben, zal ik het verschil tussen mijn verblijfskostenvergoeding in Leeuwarden en Den Haag over de periode maart 2018 en november 2019 terugstorten.

Omdat de uitvoering van de regeling verblijfskostenvergoeding in de praktijk blijkbaar tot onduidelijkheid kan leiden, geef ik in overleg met de fractie tenslotte de Kamervoorzitter in overweging om samen met het Presidium tot een toelichting op deze regeling te komen. Dit om te voorkomen dat huidige of toekomstige Kamerleden in een vergelijkbare onverkwikkelijke situatie terecht kunnen komen.

Isabelle Diks

De rechtsstaat is toe aan een APK | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 31-01-2019 00:00

De rechtsstaat in Nederland is toe aan een APK. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg vandaag in een overleg in de Tweede Kamer. De onafhankelijkheid en kwaliteit  van de rechtspraak zijn onvoldoende gewaarborgd voor de lange termijn.  Er moet een onderzoek volgen naar de staat van de rechtsstaat in Nederland, aldus Buitenweg. Dit zou bijvoorbeeld de Venice Commission van de Raad van Europa kunnen doen.

Buitenweg: “Nederland heeft snel z’n mond vol van de rechtsstaat in andere landen. Maar we moeten onszelf ook eens goed laten doorlichten. De rechterlijke macht is hier van hoog niveau. Maar we hebben haar organisatie verwaarloosd en onafhankelijkheid verzwakt. Het is van belang dat te herstellen.”

De rechtspraak is in Nederland georganiseerd als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit maakt dat de rechtspraak niet gelijkwaardig kan werken ten opzichte van de wetgevende en uitvoerend macht.

Kijk alleen al naar de wijze van financiering. De begroting van de rechtspraak maakt onderdeel uit van die van het ministerie. Als de minister krap bij kas zit, komt de financiering van de rechtspraak in de knel. Dit heeft gevolgen voor de tijd die rechters kunnen uittrekken voor een zaak, of voor het aantal zaken dat ze kunnen behandelen.

Ook in de bedrijfsvoering is de onafhankelijkheid niet geborgd. Buitenweg: “Als buffer tussen de rechters en de minister is in 2002 de Raad voor de rechtspraak opgericht. Maar wie bepaalt de samenstelling van de Raad? De minister.” GroenLinks vraagt om een onafhankelijk onderzoek. “Soms is een blik naar buiten nodig om te zien hoe we er in Nederland voor staan. Zie het als een APK voor de rechtsstaat.”