Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

114 documenten

SP-voorstel zorgt voor terugkeer referendum in Groningen

SP SP Groningen 09-09-2020 14:55

Het initiatiefvoorstel van de SP-fractie om in de nieuwe gemeente Groningen weer referenda te kunnen houden is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Daardoor kunnen inwoners met voldoende steun van de bevolking nu een referendum aanvragen over besluiten van de gemeenteraad.

SP-raadslid Daan Brandenbarg reageert verheugd:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-voorstel-zorgt-voor-terugkeer-referendum-in-groningen“Het is mooi dat de gemeenteraad ons voorstel voor referenda steunt. Op dezelfde dag nog wel dat de SP in de Tweede Kamer een wet over bindende referenda verdedigt. Hiermee krijgen inwoners een extra democratisch middel in handen.”

Volgens Brandenbarg is een referendum belangrijk. “Dit middel geeft Groningers weer de kans om aan de handrem te trekken of de volksvertegenwoordiging te corrigeren waar Groningers dat nodig vinden. Daarnaast betrekt het referendum inwoners bij de besluitvorming, creëert draagvlak voor politieke beslissingen en kan zorgen voor meer vertrouwen in de democratie.”

Het aanvragen van referenda gaat volgens het SP-plan in twee stappen. Eerst moeten inwoners voldoende steun krijgen voor een verzoek tot referendum, daarvoor moet 2% van de kiesgerechtigden hun handtekening zetten. Daarna bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel waarop het referendum zich richt, maar stelt het stemmen uit. Inwoners hebben dan 8 weken de tijd om de handtekeningen van 4% van het aantal kiesgerechtigden te verzamelen. Als ze dat lukt komt er een referendum.

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Artikel 1 zichtbaar maken, juist nu

D66 D66 Groningen 10-06-2020 09:00

Van Nieuw Zeeland, Hongkong, Nederland en Kenia tot Brazilië: over de hele wereld is een tweede pandemie gaande. Miljoenen mensen demonstreren tegen racisme en politiegeweld. Veel landen hebben hun eigen George Floyd. Over de hele wereld roepen miljoenen mensen om gelijke behandeling. Gelijke behandeling en het discriminatieverbod zijn in Nederland verankerd in onze grondwet. Het is met recht het eerste artikel daarvan: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Zichtbaar maakt bewust

Gelijke behandeling komt er niet vanzelf, het belang ervan moet voortdurend benadrukt worden. Dit is waarom de Statenfractie van D66 in Groningen een jaar geleden in een motie voorstelde Artikel 1 van de Grondwet een plaats te geven in de ontvangsthal van het Provinciehuis. Door de permanente zichtbaarheid spreekt de Provincie Groningen zich uit voor de gelijkheid van haar inwoners. De motie werd aangenomen door de Provinciale Staten, en de uitwerking is in volle gang. Helaas heeft de coronacrisis geleidt tot enige vertraging van de uitwerking.

Bijzondere tijden

Het zijn nu bijzondere tijden. De corona-epidemie vraagt om anderhalve meter afstand. De virusuitbraak heeft grote impact op de zorg, economie, onderwijs en cultuursector. De pandemie doet ons beseffen dat we in een nieuwe samenleving terecht zijn gekomen waar fysiek contact veel minder mogelijk is. De maatregelen om het virus te bestrijden hebben grote impact op iedereen. Het virus toont echter ook de ongelijkheid. Er zit een groot verschil in de mate waarin groepen door het virus getroffen worden. De ongelijkheid is zichtbaarder dan ooit en de roep om gelijke behandeling is terecht harder dan ooit.

Artikel 1 in het Provinciehuis

De explosie van demonstraties voor gelijke behandeling doen ons beseffen dat we ons bewust moeten zijn dat ongelijkheid en discriminatie nog steeds bestaan. Daarom is het goed dat er in beide ingangen van het Provinciehuis in Groningen een verbeelding van ons eerste en belangrijkste grondrecht wordt gemaakt. Dit wordt uitgevoerd door jonge kunstenaars die daarmee een kans krijgen op een goede start in een tijd waarin kunstenaars wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Juist nu, in een tijd waarin we samen tegen een virus moeten strijden, is het nodig vaart te maken met de zichtbaarheid van ons belangrijkste grondrecht.

Door: Carin Tappel, Statenlid in de Groningse Provinciale Staten

Oppositiepartijen Groningen: “Koppel referendum DIFTAR aan TK-verkiezingen in maart”

SP SP Partij voor de Vrijheid Groningen 29-05-2020 11:46

Wacht met de invoering van Diftar zodat tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 een referendum georganiseerd kan worden. Dat stellen de Groningse raadsfracties van de SP, Stadspartij, 100% Groningen, Student & Stad en de PVV.

Omdat het afvalbeleid van de voormalige gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer gelijkgetrokken moet zijn per 2021 stellen de fracties voor om eerste instantie het model van Groningen en Ten Boer te hanteren, met een afvalstoffenheffing op basis van grootte van huishouden.

Deze partijen dienden eerder een initiatiefvoorstel voor een nieuwe referendumverordening in, maar deze is wegens de coronacrisis nog niet besproken. Gezien de beperkte mogelijkheden voor inspraak vinden de partijen dat het nieuwe afvalbeleid niet zonder goede volksraadpleging kan worden veranderd. Eerder bleek slechts 15% van de inwoners van Groningen en Ten Boer voor de invoering van Diftar. 

SP-raadslid en initiator van het initiatiefvoorstel Daan Brandenbarg zegt daarover:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/oppositiepartijen-groningen-koppel-referendum-diftar-aan-tk-verkiezingen-in-maart“Er is veel verzet tegen Diftar onder inwoners, daarom is een referendum nu belangrijker dan ooit. Het is een ingrijpend besluit, met hoge invoeringskosten. Bovendien is er een grote verdeeldheid in de raad. Stel daarom de invoering uit, zodat we een referendum kunnen organiseren. Door dat te combineren met de verkiezingen van maart 2021 druk je bovendien de kosten voor een referendum en wordt de opkomst bevorderd.”   

Reageren? Graag! ✉️ Mail naar groningen@sp.nl

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Verkiezingsplan Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 29-05-2020 00:00

De aanloop richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is begonnen!

Deze verkiezingen lijken nog ver weg, maar er moeten nu al flink wat zaken geregeld worden willen we tegen die tijd een prima programma en kandidatenlijst hebben! In het verkiezingenplan dat het bestuur ontwikkeld heeft zie je het voorlopige tijdschema en stappenplan. Het is nog niet af, en het zal ook zeker nog aangepast worden in de loop van de tijd. Een eerste stap is de vorming van een programmacommissie, zoals je in de oproep die ook in deze nieuwsbrief staat kunt zien!

CDA: 'Betrek omwonenden goed bij de plannen voor het Lageland'

CDA CDA VVD Groningen 19-05-2020 09:49

Een testbaan voor een hyperloop en een zonnepark. Dat zijn de plannen voor de polder van het Lageland. Ondanks de participatiebijeenkomsten hebben de bewoners onvoldoende het idee dat ze serieus genomen worden. Dat moet wat CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens anders. Daarom pleitte hij in de raadscommissie van 20 mei voor een duidelijk plan om omwonenden te betrekken. In de gemeenteraad van 27 mei dient hij een motie in om dit te bewerkstelligen. Herman Pieter Ubbens: 'Het gaat om een groot gebied, maar niet om een grote groep omwonenden. Juist daarom moet het mogelijk zijn om alle inwonenden goed te informeren.' Als de coronamaatregelen het toelaten geeft Ubbens de voorkeur aan aan een fysieke bijeenkomst. 'Om tot een goed proces te komen en het vertrouwen terug te winnen, is het toch goed om elkaar in de ogen te kunnen kijken.', aldus Ubbens. Wat het CDA betreft is een goed participatieproces een noodzakelijke voorwaarde om voor te stemmen voor welk plan voor dit gebied dan ook. Herman Pieter dient daarom samen met de VVD, SP 100% Groningen en Stadspartij een motie in waarin hij het college oproept om in het verdere participatietraject daadwerkelijk in samenspraak met omwonenden tot een gebiedsvisie van de polder te komen, waarbij de ruimte moet bestaan om concessies te doen richting de inwoners.

CDA: 'Betrek omwonenden goed bij de plannen voor het Lageland'

CDA CDA VVD Groningen 19-05-2020 09:49

Een testbaan voor een hyperloop en een zonnepark. Dat zijn de plannen voor de polder van het Lageland. Ondanks de participatiebijeenkomsten hebben de bewoners onvoldoende het idee dat ze serieus genomen worden. Dat moet wat CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens anders. Daarom pleitte hij in de raadscommissie van 20 mei voor een duidelijk plan om omwonenden te betrekken. In de gemeenteraad van 27 mei dient hij een motie in om dit te bewerkstelligen. Herman Pieter Ubbens: 'Het gaat om een groot gebied, maar niet om een grote groep omwonenden. Juist daarom moet het mogelijk zijn om alle inwonenden goed te informeren.' Als de coronamaatregelen het toelaten geeft Ubbens de voorkeur aan aan een fysieke bijeenkomst. 'Om tot een goed proces te komen en het vertrouwen terug te winnen, is het toch goed om elkaar in de ogen te kunnen kijken.', aldus Ubbens. Wat het CDA betreft is een goed participatieproces een noodzakelijke voorwaarde om voor te stemmen voor welk plan voor dit gebied dan ook. Herman Pieter dient daarom samen met de VVD, SP 100% Groningen en Stadspartij een motie in waarin hij het college oproept om in het verdere participatietraject daadwerkelijk in samenspraak met omwonenden tot een gebiedsvisie van de polder te komen, waarbij de ruimte moet bestaan om concessies te doen richting de inwoners.

SP dient met meerdere oppositiepartijen initiatiefvoorstel voor referendum in

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Groningen 01-03-2020 20:06

De SP heeft samen met oppositiepartijen Student & Stad, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Partij voor de Vrijheid en 100% Groningen een initiatiefvoorstel voor een nieuwe referendumverordening ingediend.

Dat doen de partijen nadat eerder een meerderheid in het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, besloot om niet met spoed een nieuwe referendumverordening te maken. De SP en de oppositiepartijen willen met dit voorstel het referendum alsnog bespreekbaar bij de gemeenteraad in april.

Initiatiefnemer en SP-raadslid Daan Brandenbarg stelt dat dankzij de snelle samenwerking van deze partijen inwoners van de stad straks mogelijk weer een referendum kunnen afdwingen. Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/03/sp-dient-met-meerdere-oppositiepartijen-initiatiefvoorstel-voor-referendum-in“Een referendum betrekt meer groepen inwoners bij de besluitvorming en creëert draagvlak voor politieke beslissingen. Het zorgt voor meer vertrouwen in de democratie. Wij vinden daarom dat dit instrument snel weer beschikbaar moet zijn voor alle inwoners van onze gemeente. We gaan er vanuit dat een meerderheid van de raad dit ook vindt.”

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie houden een snelle nieuwe verordening nu nog tegen. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg doen ze dat om “een referendum over Dìftar te dwarsbomen.”

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

D66 wil fietsvlonders op autoparkeerplekken

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Groningen 25-06-2019 14:53

D66 dient samen met GroenLinks en de PvdA in de gemeenteraad een voorstel in om autoparkeerplekken tijdelijk te voorzien van fietsparkeerplekken met zogenaamde fietsvlonders, waarop acht fietsen kunnen staan. Tom: ‘‘We willen minder fietsen op de stoepen en tegelijkertijd minder auto’s in woonstraten. Door een fietsvlonder aan te vragen kunnen bewoners zelf aan de slag.’

Tom deed het idee op in Den Haag, waar de gemeente fietsvlonders aanschafte die bewoners zelf aan kunnen vragen om een autoparkeerplek tijdelijk te veranderen in een oplossing voor acht fietsen. ‘Het is een mooie manier om met betrokkenheid van bewoners een beweging in gang te krijgen naar rustigere, schonere en veiligere woonstraten. Als de oplossing bevalt, dan gaat de gemeente Den Haag aan de slag met een definitieve fietsparkeeroplossing.’

De druk op de ruimte in Groningen is groot en dus moeten we er efficiënter en flexibeler mee omgaan, meent D66. ‘Eerder haalden we met de VVD het idee van tijdelijke parkeerplaatsterrassen uit Den Haag en ook dit kan een mooie oplossing zijn om slimmer om te gaan met ruimte. Op de plek van één auto kunnen acht fietsen staan. Ook dat is één van de redenen waarom we vol in moeten zetten op de fiets. Voor het fietsparkeren is een breed pallet aan maatregelen nodig en dit kan er wat ons betreft ééntje van zijn’, aldus Tom.

Zie ook: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/fietsvlonders-geplaatst-in-segbroek-en-scheveningen.htm

Het bericht D66 wil fietsvlonders op autoparkeerplekken verscheen eerst op Groningen.

De statenfractie van de Partij voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 25-06-2019 11:44

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen de klimaatnoodtoestand uitroept. Dit in navolging van een groeiend aantal landen en steden wereldwijd. De partij zal daartoe tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli a.s. een motie indienen en zal haar oproep kracht bijzetten met een publiek toegankelijke klimaatactie voor de deur van het Provinciehuis van 08:30 tot 09:30. https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/roep-ook-in-provincie-groningen-klimaatnoodtoestand-uit

Uw stem voor de Europese ...

PvdA PvdA Groningen 27-05-2019 17:21

Uw stem voor de Europese verkiezingen was een stem voor de PvdA. Een stem voor; Voor een eerlijker koers. Voor een duurzame economie. Voor onze vrijheid en waarden. Onze dank is groot.. 19,8% van de stemmen is niet niks