Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

305 documenten

Visvriendelijke stuw in natuurgebied De Lange Rekken

CDA CDA Gilze en Rijen 02-09-2020 08:50

Alwijn ten Cate is onze man in het waterschap. Hij vertelt in dit artikel over zijn bezoek met onze fractievoorzitter, Janet Frankemölle, aan de stuw in Natuurgebied De Lange Rekken in het buitengebied van Rijen. Deze stuw wordt aangepast zodat vissen er weer langs kunnen. Noodzaak stuw In een vorig artikel heb ik uitgelegd dat het belangrijk is om water zo goed mogelijk vast te houden. Het water dat niet wegstroomt kun je in een droge periode te gebruiken. Bovendien wordt het grondwater zo aangevuld. In een rivier kun je water tegenhouden met een speciale barrière: een stuw. Die wordt op een bepaalde hoogte vastgezet. Pas boven die hoogte stroomt het water eroverheen. In de rivier de Donge staat één stuw op het grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen. Deze stuw staat aan het begin van Natuurgebied De Lange Rekken. Het begint in het uiterst noordwestelijke puntje van onze gemeente, grenzend aan het Dongens industrieterrein. Daar waar de Vierbundersweg afbuigt naar het Wilhelminakanaal. Mens- en visvriendelijk Het grote nadeel van zo’n stuw, echter, is dat vissen er niet overheen kunnen zwemmen. Dat is slecht voor de biodiversiteit, want vissen verdwijnen. En dat is op zijn beurt weer slecht voor de waterkwaliteit. Een stuw waar vissen wél langs kunnen, dat bepleit het CDA in het waterschap. Goed voor het waterpeil, de waterkwaliteit en, ook erg belangrijk, de biodiversiteit. Omdat vissen graag paaien in de kleine beekjes en watertjes die onze gemeente rijk is, is het voor vissen erg jammer dat ze daar niet meer bij kunnen. Een visvriendelijke stuw is daarom een handreiking naar onze zwemmende vriendjes. Concrete actie Na de zomer worden mede dankzij onze CDA-inspanningen de stuwen en gemalen in de Donge aangepast met vistrappen. Zo ook de stuw in natuurgebied De Lange Rekken. Op die manier kunnen de vissen erlangs en blijft de stuw zijn werk doen (water vasthouden in droge periodes). Janet was helemaal tevreden: “Het was een leerzaam werkbezoekje en een aangename natuurwandeling. Wij hebben ervan genoten! Gaat u vooral ook eens een kijkje nemen bij de stuw en wandelt u een rondje in dit mooie stukje natuur in onze gemeente.” Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd bellen of mailen via 0615 035 807 of alwijntencate@hotmail.com. Alwijn ten Cate, Algemeen bestuurslid Waterschap Brabantse Delta namens CDA

'Denken op de dijken', het nieuwe boek van Ronald van Raak

SP SP Nederland 10-08-2020 06:46

Vandaag verschijnt ‘Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen’. Een boek over de filosofie in ons land van de Middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Met een breed pallet aan denkbeelden: van het humanisme van Erasmus tot het socialisme van Domela Nieuwenhuis; van het liberalisme van Thorbecke tot het sociale denken van Multatuli; van de extreemrechtse Bolland tot de communist Mannoury.

Waarom werd in ons land Spinoza zo gehaat en waarom was de leer van Newton hier zo populair? Waarom had de conservatieve historicus Johan Huizinga zoveel kritiek op de Nederlandse samenleving en was de Duitse vluchteling Helmuth Plessner juist zo enthousiast over het denken in ons land? Dat zich volgens hem kenmerkte door een afkeer van al te grote dogma’s: ‘Waar ter wereld laat een volk zich moeilijker door grote woorden en ideologieën het hoofd op hol brengen dan in Nederland?’

Ronald van Raak gaat op zoek naar de filosofieën van grote denkers op de dijken en wat die ons laten zien over het denken in ons land. Je hoeft geen filosoof te zijn om dit boek te lezen, een interesse in de geschiedenis helpt wel. En bovenal een interesse in wat voor land wij zijn.

'Denken op de dijken' is nu te bestellen in de webshop

CDA Druten gaat zelfstandig verder.

CDA CDA Druten 08-07-2020 14:23

In een bijzondere en laatste algemene ledenvergadering (Die Coronaproof is gehouden) van de gecombineerde afdelingen West Maas en Waal en Druten is voor beide afdeling een bestuur vastgesteld. Voor Druten is dit geworden; Ton Perlo, voorzitter; Ton Lansdaal, secretaris Carsten Schipperen, bestuurslid. Harry Verploegen, Penningmeester Tijdens de ALV van18 december 2019 jongsleden is er namelijk besloten dat de CDA afdeling Druten en West Maas en Waal gesplitst zal worden in CDA Druten en CDA West Maas en Waal en dus als onafhankelijke afdelingen gaan opereren. Eén van redenen is dat de gemeente Druten zich gaat richten op de Gemeente Wijchen i.v.m. een mogelijke bestuurlijke fusie en daarmee de samenwerking zal intensiveren. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het CDA in de gemeente Druten.Harry Verploegen uit Wamel blijft de penningmeester. Het nieuwe bestuur gaat zich richten op versterking van de afdeling met het CDA uit Wijchen, dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezing in 2022.

Iedereen een regenton?

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD CDA Almelo 04-07-2020 16:18

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1317742/173756/regenton.jpgDe ChristenUnie heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om inwoners te verleiden via een regenton het hemelwater af te koppelen van het riool. De motie werd ruim omarmd.

Een zomer met stralend zonnig weer is voor de meeste mensen genieten. Helaas heeft zo’n zonnige periode ook een keerzijde. Met het huidige neerslagtekort is het sinds april al zo droog dat er van een record gesproken wordt. 2018 was al een recordjaar qua droogte, het is nu al veel droger dan toen.

Een belangrijke reden om iets te doen aan het grondwaterpeil. Was er eerder vaak sprake van het water zo snel mogelijk af te voeren, nu is het juist verstandig om te veel water zo lang mogelijk vast te houden voor drogere periodes. Het Waterschap Vechtstromen doet al veel om dit te bereiken.

Ook inwoners van Almelo kunnen hieraan bijdragen. De temperatuur in de stad is al gauw 2 tot 3 graden hoger door de verstening van tuinen. Als mensen hun tuin ‘ontstenen’ draagt dat bij aan een prettiger leefklimaat. Bij veel verharding in tuinen kan het regenwater niet in de bodem wegzakken waardoor het vaak wegstroomt in de riolering. Dakgoten zijn nu vaak aangesloten op de riolering zodat het regenwater bij het vuile rioolwater naar de zuivering gaat. Dit schone regenwater kan ook op een andere manier gebruikt worden.

Daarom heeft de ChristenUnie bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om inwoners van Almelo bewuster te maken van de inrichting van hun tuin. Meer stenen er uit en meer groen er in. Om mensen te verleiden het hemelwater af te koppelen van het riool wordt met deze motie de mogelijkheid geboden via de gemeente korting te krijgen op de aanschaf van een regenton. Het water wat hierin verzameld wordt kan dan in de tuin of elders in het huishouden gebruikt worden.

De motie 'Regenton als instrument voor afkoppelen hemelwater' werd aangenomen met 27 stemmen voor (CDA, ChristenUnie, Democraten.nu, GroenLinks, Lokaal Almelo Samen, PvdA, SP, VVD), 3 stemmen tegen (Forum voor Rechts, PVV) en 3 onthoudingen van stemmen (D66, Lijst Cete).

Beter omgaan met (grond)water

PvdA PvdA Peel en Maas 08-06-2020 18:00

We moeten beter omgaan met (grond)water, om zo het bloeien en leven van de natuur beter z’n gang te kunnen laten gaan.

Eén voorbeeld is dat boeren die gronden sproeien dit ‘s nachts gaan doen zodat er minder water verdampt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Beter omgaan met (grond)water verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Veiligheid op de dijken blijft de aandacht vragen | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks VVD CDA Overbetuwe 20-05-2020 00:00

GroenLinks heeft al vaker gewezen op de veiligheid van langzaam verkeer op de dijken. Er is op de dijken gewoon te weinig ruimte om alle soorten verkeersdeelnemers te faciliteren. Een oplossing zou kunnen zijn het afsluiten van delen van de dijken voor gemotoriseerd verkeer, maar de coalitie van CDA, GBO en VVD kiest een andere weg. In het coalitieakkoord staat namelijk: ‘Wij willen inzetten op een zorgvuldige handhaving van de regels op het gebied van snelheid en geluid (op dijkwegen en andere wegen), maar geen afsluitingen van dijken of andere wegen doorvoeren.’

GroenLinks constateert dat de handhaving niet altijd adequaat is. Zo werden in het weekend van 4 en 5 april 2020 op de dijken fietsers en voetgangers in gevaar gebracht doordat een aantal motorrijders veel te hard reed. Daarop besloot de veiligheidsregio Gelderland-Midden om het weekend erna (11 en 12 april) intensief te handhaven. GroenLinks constateert dat deze aanpak effectief was; fietsers, wandelaars en omwonenden meldden een minimum aan snelheidsovertredingen en ervoeren de dijken als veel prettiger en veiliger. De weekenden erna ontstond toch weer meer overlast, vooral van te hard rijdende motoren en in mindere mate van groepen wielrenners.

GroenLinks vindt dat de veiligheid op de dijken structureel moet worden gehandhaafd, zoals ook het coalitieakkoord beoogt. Wat dat betreft was de situatie in het weekend van 11 en 12 april bevredigend, maar gezien de ervaringen in de weekenden erna vraagt GroenLinks zich af in hoeverre de handhaving die weekenden afweek van de situatie op 11 en 12 april en wat er nodig is om de situatie van 11 en 12 april als leidend te maken voor de rest van het zomerseizoen. We hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daarin vragen we onder andere hoeveel en waar er gehandhaafd is in de verschillende weekenden en of het college de mogelijkheid heeft de handhaving op de dijken deze zomer op te schalen.

Zoals altijd bij schriftelijke vragen heeft het college 30 dagen de tijd om deze te beantwoorden.

Oproep Kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

CDA CDA Krimpen aan den IJssel 13-05-2020 05:25

Krimpen aan den IJssel CDA Krimpen aan den IJssel steunt de oproep van CDA Bloemendaal en stuurt onderstaand bericht naar de CDA partijtop. ========= Krimpen aan den IJssel, 12 mei 2020 Wij, CDA afdeling Krimpen aan den IJssel, roepen de Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur van onze partij op om de regering te bewegen in te gaan op de noodoproep van Griekenland om kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen over te nemen en een deel van hen in ons land op te vangen. Het Bestuur van CDA Krimpen aan den IJssel Peter Waaijer, voorzitter Berend Wierenga, vice voorzitter De Fractie van CDA Krimpen aan den IJssel Gerrit Jan Miedema, fractievoorzitter Renée van Velzen-Stigter, burgerraadslid

Oproep Kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

CDA CDA Krimpen aan den IJssel 13-05-2020 05:25

Krimpen aan den IJssel CDA Krimpen aan den IJssel steunt de oproep van CDA Bloemendaal en stuurt onderstaand bericht naar de CDA partijtop. ========= Krimpen aan den IJssel, 12 mei 2020 Wij, CDA afdeling Krimpen aan den IJssel, roepen de Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur van onze partij op om de regering te bewegen in te gaan op de noodoproep van Griekenland om kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen over te nemen en een deel van hen in ons land op te vangen. Het Bestuur van CDA Krimpen aan den IJssel Peter Waaijer, voorzitter Berend Wierenga, vice voorzitter De Fractie van CDA Krimpen aan den IJssel Gerrit Jan Miedema, fractievoorzitter Renée van Velzen-Stigter, burgerraadslid

ChristenUnie Zwolle heeft vragen over lozing drainagewater van rangeerterrein op de IJssel

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 Zwolle 01-05-2020 09:54

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/1314188/597681/Wim Eikelboom mei 2020.jpg

De ChristenUnie stelt, samen met GroenLinks en D66, vragen aan het Zwolse college over de lozing van drainagewater op de IJssel. ProRail is al begonnen met de lozing voordat er een vergunning door Rijkswaterstaat is afgegeven. In 2019 is ProRail ook al aangesproken op het plaatsen van een afwateringsbuis in de Zwolse uiterwaarden zonder vergunning.

Het lozen van het drainagewater op de IJssel, voordat de vergunning is afgegeven, is volgens ProRail afgestemd met de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat. Hoe is dat te rechtvaardigen? Burgers moeten immers ook wachten totdat hun vergunning is afgegeven.

Welke risico’s worden gelopen door via een 30 jaar oude buis drainagewater van het rangeerterrein naar de IJssel te transporteren, dwars door een waardevol Natura 2000 gebied, de Zwolse uiterwaarden? Welke schade kan deze lozing aan het milieu veroorzaken? Is de mate van verontreiniging van het drainagewater acceptabel voor lozing in de IJssel? Jacob Raap "Ook vragen wij ons af hoe het toezicht op dit soort werkzaamheden geregeld is en waar dat mogelijk beter kan. De ChristenUnie, GroenLinks en D66 zijn bezorgd of de bescherming van natuur hier in goede handen is. Daarom stellen we aan het Zwolse college de volgende vragen." ProRail loost weer zonder vergunning water rangeerterrein op IJssel

Lees hier het artikel van Zwollenaar en IJsselliefhebber Wim Eikelboom (die ook de foto bij dit artikel heeft gemaakt) die deze situatie heeft aangekaart ProRail neemt opnieuw loopje met regels en loost op de IJssel

Nadere informatie:

Jacob Raap

Raadslid ChristenUnie

06-27821373

jacob@christenuniezwolle.nl