Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

2 documenten

Groningen krijgt meer ruimte voor ...

D66 D66 Groningen 29-03-2018 19:54

Groningen krijgt meer ruimte voor wonen op het water. D66 maakt zich hier via moties en pleidooien al langer hard voor. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Het college wil nu 550 plekken voor wonen op het water. Een forse uitbreiding passend bij de wensen van de bewoners en de groei die de stad doormaakt.’👇 https://groningen.d66.nl/2018/03/29/meer-ruimte-voor-wonen-op-het-water/

Oproep kandidaatstelling waterschapverkiezingen

CDA CDA Groningen 31-03-2014 17:58

De verkiezingen worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen gehouden op 18 maart 2015. Uw provinciale CDA-afdeling is samen met de CDA-afdeling Drenthe gestart met de voorbereidingen voor deze verkiezingen. Dit betekent, het opstellen van CDA verkiezingsprogramma’s en het samenstellen van een goede CDA kandidatenlijsten voor deze waterschappen. Het CDA Groningen zoekt: Kandidaat Waterschapbestuurders (m/v) De CDA waterschapbestuurder moet een herkenbare christen-democraat zijn, overtuigend en politiek bevlogen. Hij/zij beschikt over maatschappelijk draagvlak, wordt gekend in de regio, heeft affiniteit met het thema water en is in staat kiezers aan te spreken. Bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling, immers het algemeen belang kan alleen gediend worden door goed te luisteren naar de inbreng van burgers, organisaties en instellingen. De kandidaat moet loyaal zijn naar de fractie en onderkent het belang van de fractie als geheel. Binnen de fractie moet hij zich als teamplayer kunnen opstellen. Een nuchtere, heldere kijk op water en ruimtelijke ordening is belangrijk. Begrijpen wat de betekenis is van water voor onze burger en de afhankelijkheid van water voor boer, tuinder en omgeving. Waterkwaliteit moet in de toekomst sterk verbeterd worden. Een langetermijnvisie op waterveiligheid is gewenst om onze kinderen een goede toekomst te geven. Tevens moeten kandidaten bereid zijn het verkiezingsprogramma, een bewilligingsverklaring en een interne partijverklaring te ondertekenen. Over de cumulatie van de functie van waterschapbestuurder en andere vertegenwoordigende functies wordt opgemerkt dat de bestaande regeling binnen het CDA voor cumulatie van vertegenwoordigende functies hierop van toepassing is. Dit houdt in dat de cumulatie van vertegenwoordigende functies in principe niet is toegestaan. U kunt dus niet tegelijkertijd provinciebestuurder en waterschapbestuurder zijn (wettelijk) of gemeentebestuurder en waterschapbestuurder (onze keuze). Procedure Ieder CDA-lid binnen het werkgebied van de betrokken waterschappen kan zichzelf kandidaat stellen voor het waterschapsbestuur. Een uitgebreide profielschets kunt u opvragen via bestuurcdaprovinciegroningen@kpnmail.nl Kandidaatstellingen en voordrachten kunnen tot 19 mei 2014 bij het provinciaal bestuur worden ingediend door middel van een sollicitatieformulier WSV 2015 dat is te downloaden via www.cda.nl/groningen of op te vragen via bestuurcdaprovinciegroningen@kpnmail.nl . Het sollicitatieformulier met motivatie kan worden gemaild naar bestuurcdaprovinciegroningen@kpnmail.nl Na de sluitingstermijn zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie. De selectiecommissie zal in september voordrachten doen aan het provinciaal bestuur, die deze ter stemming voorlegt aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in de werkgebieden van de verschillende waterschappen. De uitslag van de stemming wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Vergadering van het CDA Groningen van 15 december 2014. Klik hier voor de profielschets >>> Klik hier voor het sollicitatieformulier >>>