Microplastics in ons water, muskusratten en onze dijken, verlaging van het waterpeil, en bodemdaling: het zijn slechts een aantal onderwerpen die in waterschappen door heel Nederland spelen. Daarom kwamen afgelopen weekend meerdere van onze bestuurders uit verschillende waterschappen bij elkaar voor overleg, het uitwisselen van tips en ervaringen én voor het opstellen van een plan voor een landelijke aanpak van deze en andere problemen! 💪🌍 #teamplanet