Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

23 documenten

Nieuwe energie voor de economie: meer steun voor middeninkomens

D66 D66 Nederland 17-09-2023 21:17

Compensatie voor de gestegen kosten van de kinderopvang We verhogen de kinderopvangtoeslag, zodat deze weer aansluit bij de kosten die ouders daadwerkelijk per uur moeten betalen. We zien dat kinderopvang steeds duurder wordt, maar dat de kinderopvangtoeslag niet meestijgt met deze hogere prijzen. Daarom verhogen we de maximaal te vergoeden uurprijs met 7% en bij de buitenschoolse opvang met 8,5%. Dat brengt het maximum uurtarief weer in lijn met de gemiddelde kosten voor kinderopvang waardoor werkende ouders meer geld overhouden. Zo maken we de kinderopvang weer betaalbaar voor alle ouders. Waar we naartoe willen is een stelsel van gratis kinderopvang.

'Ze hebben me kapot gemaakt'

SP SP Nederland 14-10-2021 10:10

Wanneer houdt het op? De vernedering. Keer op keer weer het hele verhaal moeten vertellen. Zonder reden alles afgepakt: je geld, je baan, soms zelfs je kinderen. En nóg steeds je leven niet terug. De ouders en kinderen in het toeslagenschandaal is een ongekend onrecht aangedaan.

Er moet snel een oplossing komen. Deze ouders, en hun kinderen, moeten geholpen worden. Het minste wat we kunnen doen is ervoor zorgen dat zij hun leven weer op kunnen bouwen. Daarom moet de procedure voor deze ouders waarin ze hun afgepakte geld terugkrijgen in een dag geregeld worden. Dat moet mogelijk zijn. Nodig iedereen uit. Neem alle papieren die je hebt mee. Zorg dat mensen zich welkom voelen, maak één iemand verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van alles, zodat de ouders daar zelf niet meer mee bezig hoeven te zijn. Zorg dat alle betrokken mensen en instanties waar wat mee moet aanwezig zijn, zodat de ouders aan het eind van de dag de deur uit kunnen lopen met duidelijkeid. Zodat ze weten wat de oplossing is. En zodat ze zelf hier niet meer achteraan hoeven. Zodat ze hun eigen geld terug krijgen. De Belastingdienst moet hier niet meer verantwoordelijk voor zijn. De mensen die dit hebben veroorzaakt, gaan het niet oplossen.

Het was een indrukwekkende avond. Kamerleden die normaal altijd weten wat ze willen zeggen, wisten dat nu niet. Het was doodstil. Wil je het hele gesprek zien? Dat kan hier.

We blijven samen met de ouders strijden voor een oplossing en rechtvaardigheid.

Kinderopvang is geen business model | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA CDA ChristenUnie Nederland 21-07-2020 00:00

Kinderen zijn de dupe van marktwerking in de kinderopvang. Zorgkinderen zijn niet ‘rendabel’ genoeg en toegankelijkheid staat onder druk. GroenLinks wil dit veranderen en stelt dit aan de orde met Kamervragen en een wetsvoorstel. 

Een speciale opvanggroep voor kinderen met een beperking werd in Utrecht onlangs stopgezet. Dit gebeurde nadat een grote investeerder het opvangcentrum opkocht, bleek uit NRC.

“Winst maken over de rug van kinderen met een handicap. Dat gebeurt met ons belastinggeld. Hier moet een einde aan komen, zodat het belang van kinderen centraal komt te staan in het stelsel van kinderopvang”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

De Volkskrant schreef eerder al dat Nederlandse kinderopvangcentra juridisch hun toevlucht zoeken tot belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden.  

“Inkomsten van kinderopvangcentra zijn voor het bevorderen van kwaliteit en toegang tot kinderopvang, niet voor het vullen van zakken van buitenlandse investeerders”, zegt Westerveld die hierover Kamervragen stelde met SP, PvdA, CDA en ChristenUnie.

Het gaat om het Nederlandse KidsFoundation dat in 2018 werd gekocht door het Canadese private-equitybedrijf Onex. De aandelen van het Nederlandse kinderopvangbedrijf zijn via een rechtspersoon in Luxemburg uiteindelijk in handen van twee investeringsfondsen die juridisch op de Kaaimaneilanden zijn gevestigd, wist de Volkskrant te achterhalen.

Kinderopvang is publieksvoorziening

“Terwijl tijdens deze corona-crisis de overheid ouders financieel compenseert voor niet gebruikte opvang en zo de stabiliteit van kinderopvang garandeert, vloeien de winsten naar investeringsmaatschappijen. Dat is ongehoord en onwenselijk”, zegt Westerveld, die daarom met SP en PvdA aan een initiatiefwet werkt om winstuitkeringen in de kinderopvang onmogelijk te maken.

“Kinderopvang is een publieksvoorziening, maar van maatschappelijk belang. Goede opvang helpt de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor stabiliteit en rust wanneer ouders werken. Het zou geen cash cow moeten zijn voor investeerders die profiteren van de stabiele kasstroom van onze belastingcenten.”

 

Succes SP: Duizenden meer ouders krijgen compensatie om toeslagenaffaire

SP SP Nederland 16-06-2020 22:38

Duizenden meer ouders krijgen recht op compensatie voor de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Van Huffelen van de Belastingdienst steunt een voorstel van SP-Kamerlid Renske Leijten om de compensatieregeling uit te breiden. Ouders die onterecht als fraudeur werden gezien en de stempel opzet of grove schuld kregen zullen naast het bedrag dat ze moesten terugbetalen ook gecompenseerd worden. Leijten: ‘Dit is een belangrijke stap voorwaarts naar eerlijke compensatie voor de ouders. Afgedwongen door de ouders die in actie zijn gekomen tegen de oneerlijke compensatieregeling van de commissie Donner. Al die ouders die onterecht als fraudeur werden behandeld krijgen nu compensatie net zoals de eerste groep ouders.’

Eerder kregen al enkele honderden ouders te horen dat ze recht hadden op compensatie. Dit waren die de ouders die onder de zogenaamde CAF-zaken vielen. Door de uitbreiding van de compensatieregeling is er ook een goede afhandeling voor de ouders die een klein foutje in de administratie maakten en direct als fraudeurs bestempeld werden. ‘Alle ouders werden slachtoffer van een heksenjacht. Er was niks voor nodig om als fraudeur in het systeem gezet te worden. Soms was alleen je afkomst al voldoende. Dat nu wordt toegegeven dat de Belastingdienst ook hier fout zat is een grote stap in het bouwen naar vertrouwen in de Belastingdienst.’

Toch is volgens Leijten de toeslagenaffaire daarmee nog niet afgesloten: ‘De volgende stap is duidelijkheid en openheid voor de ouders. Nog steeds weten zij niet waarom zijn onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag. Het kabinet krijgt woensdag tijdens het debat de kans om ook daar stappen in te maken.’

Feliciteer de ouders met hun overwinning!

Tweede Kamer stemt in met parlementaire ondervraging toeslagenaffaire | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-06-2020 00:00

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zojuist ingestemd met het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslagen.

Bij een parlementaire ondervraging zijn getuigen verplicht om op te komen dagen en zij worden onder ede gehoord. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels: ‘Dit dossier gaat over een overheid die ongenadig, zonder mededogen, zonder gevoel van menselijkheid mensen onder de wielen heeft gereden. Herstel van vertrouwen kan alleen als de politiek betrokkenen ook zelf verantwoording afleggen. Dat zijn we aan de ouders verplicht.'

GroenLinks heeft een parlementaire ondervraging voorgesteld omdat de partij wil dat de politieke verantwoordelijkheid duidelijk wordt. Niet alleen moet het zoeklicht op de belastingdienst worden gezet, maar ook op de politiek zelf. Wie wist dat het snoeiharde beleid ouders in de problemen zou brengen en waarom is daar niet veel eerder iets aan gedaan?

Door een aantal fraudezaken in het verleden zijn wetten en regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag aangepast en strenger geworden. Maar hierdoor werden ouders keihard en disproportioneel geraakt. Als ouders één fout maakten dan werden direct alle toeslagen stopgezet en teruggevorderd waardoor mensen diep in de schulden kwamen. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat men op verschillende ministeries al lang op de hoogte was van de problemen die het strenge beleid veroorzaakten. Toch werd er jarenlang niets ondernomen dit te stoppen waardoor nog veel meer ouders in diepe problemen raakten.

Snels: ‘Er waren signalen dat het fraudebeleid veel te hard was. Ondanks die signalen hebben politiek betrokkenen niets ondernomen om het beleid aan te passen. Goed dat er nu een meerderheid voor is om dit grondig te onderzoeken.’ 

 

Succes SP: Regering gaat werk maken van terugdringen kinderarmoede

SP SP Nederland 29-05-2020 07:12

Het kabinet komt nog dit jaar met concrete plannen om de armoede onder kinderen terug te dringen. Daarmee voert de regering eindelijk een al in 2017 door de Eerste Kamer aangenomen SP-motie uit. Fractievoorzitter Tiny Kox: 'Vanaf nu gaat de regering concrete percentages in haar beleidsplannen en -begrotingen gebruiken voor het stelselmatig terugdringen van het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit. Sinds de Eerste Kamer in 2017 een SP-motie daarover aannam, zijn we, namens een groot aantal fracties in de Senaat, erop blijven aandringen dat de regering niet alleen goede bedoelingen presenteert maar zichzelf ook meetbare doelen stelt. Zo kan het parlement de plannen en prestaties beter beoordelen - en zo nodig aanpassen.'

De doelstelling waar de regering nu mee komt is een afname van het aantal kinderen in armoede van 9,2 procent in 2015 naar 4,6 procent in 2030. De SP is verheugd met het behaalde succes en ziet de rapportages en begrotingsvoorstellen van de regering met grote belangstelling tegemoet. Kox: 'Heel goed - maar daarmee zijn we er nog lang niet. De regering zegt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2030 gehalveerd moet zijn. De brede Alliantie Kinderarmoede, waarin enkele honderden organisaties samenwerken, wil echter dat in 2030 de kinderarmoede niet gehalveerd is maar verdwenen. Het is nu in eerste instantie aan de Tweede Kamer om de door de regering geformuleerde, meetbare doelstelling stevig aan te scherpen. Dat kan al bij behandeling van de begroting voor 2021. Ik weet zeker dan mijn SP-collega’s er alles aan zullen doen om de regeringsplannen een stuk ambitieuzer en sneller te maken. Op die verplichting mogen wij allen worden afgerekend. In het belang van de betreffende kinderen én in het belang van de samenleving in zijn geheel.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Leijten woest om ongelijke compensatie voor ouders toeslagenaffaire

SP SP Nederland 27-05-2020 16:58

Eerder kregen de duizenden ouders die door de Belastingdienst onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag nog te horen dat ze allemaal gecompenseerd zouden worden, nu trekt de staatssecretaris dat toch nog in. Een deel van de ouders gaat toch geen compensatie krijgen en moet weer van voor af aan beginnen met hun ongelijke strijd tegen de Belastingdienst. SP-Kamerlid Renske Leijten was daarom woest op staatssecretaris Van Huffelen bij het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Leijten: ‘Weer moeten een deel van de ouders, die al moe gestreden zijn na jaren van angst en de eindjes aan elkaar knopen, het opnemen tegen de Belastingdienst in de rechtszaal. Zij laten zich niet tegen elkaar uitspelen. Iedereen moet gelijk gecompenseerd worden. Dat is niet meer dan logisch na al het leed dat hen is aangedaan. Het is een absolute schande dat zij nog dieper in de ellende worden geduwd door deze staatssecretaris.’

Bijna wekelijks komt er meer informatie bovendrijven over de toeslagenaffaire. De bodem van de beerput is nog steeds niet bereikt. Naast een gelijke compensatie voor alle ouders moet er daarom volgens Leijten ook een parlementaire enquête komen naar de affaire. ‘Er is aangifte gedaan tegen een aantal foute ambtenaren. De politiek verantwoordelijken worden nog niet aangepakt. Ondertussen wordt er nog van alles onder de pet gehouden. De onderste steen moet boven en dat kan alleen met een parlementaire enquête.’

Een voorstel van Leijten om alle ouders die onterecht beschuldigd zijn duidelijkheid te geven waarom zij beschuldigd worden, zodat zij zich kunnen verweren, kon tijdens het debat in de Tweede Kamer rekenen op brede steun.

Vaccinatiewet D66 gevaarlijke eerste stap naar dwang

SGP SGP Nederland 19-02-2020 00:00

Dinsdag heeft de Tweede Kamer een D66-wet aangenomen die kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft kinderen te kunnen weigeren die niet gevaccineerd zijn.

Kees van der Staaij: "Opvallend dat de D66-wet over het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang een meerderheid kreeg ondanks zoveel negatieve adviezen. Het is een gevaarlijke eerste stap op het pad van dwangmaatregelen. Werk aan de winkel voor Eerste Kamer."

Kinderartsen, de regering, de Raad van State, wetenschappers én de onafhankelijke onderzoekscommissie Vermeij, concludeerden allen dat deze wet onverstandig is.

Kinderopvangcentra kunnen straks niet-gevaccineerde kinderen weigeren

D66 D66 Nederland 18-02-2020 14:15

Kinderopvangcentra kunnen straks niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Een wet die kinderopvangcentra het recht geeft om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, is vanmiddag aangenomen door de Tweede Kamer. De vaccinatiegraad voor ziektes als mazelen, bof en rode hond blijft zorgwekkend laag. Op plekken waar veel kinderen samenkomen, zoals kinderopvangcentra, willen ouders een zo veilig mogelijke situatie voor hun kind.

Kamerlid Paul van Meenen: ‘We zijn nu een flinke stap dichterbij het bieden van zoveel mogelijk zekerheid voor ouders en kinderen. Kinderopvangcentra krijgen straks de mogelijkheid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Daarmee vergroten we niet alleen de veiligheid; we stellen ook ouders en kinderopvangcentra gerust.’

Dat de vaccinatiegraad zorgwekkend laag blijft, heeft voor een groot deel te maken met toenemende scepsis over de werking van vaccinaties. Zo doen er op sociale media en de rest van het internet veel spookverhalen de ronde. Van Meenen: ‘Dat is aantoonbare, gevaarlijke onzin. De wetenschap is glashelder: vaccineren werkt. Het beste zou zijn als iedereen zijn kinderen zou laten vaccineren. Maar als sommige ouders dat niet doen, moeten wat D66 betreft kinderen van andere ouders daar niet te dupe van worden. Met onze wet ontstaat er voor de ouders straks duidelijkheid en meer zekerheid.’

Het bieden van de mogelijkheid voor kinderopvangcentra om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren is wat D66 betreft een eerste stap. Het is een relatief lichte maatregel, die snel door de politiek kon worden genomen. Van Meenen: ‘Wij blijven scherp naar de vaccinatiegraad kijken. Juist om kinderen die niet gevaccineerd kunnen worden, omdat ze te jong zijn, of bepaalde ziektes hebben, is het belangrijk dat we blijven werken aan de groepsbescherming. Het doel van onze wet is niet de verhoging van de vaccinatiegraad, al lijkt het ons heel aannemelijk dat dit wel gebeurt. Mocht het aandeel gevaccineerde kinderen verder zakken, dan sluiten we verdere maatregelen niet uit.’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Vaccinatiebeleid is geen marketingtool

SP SP VVD D66 Nederland 18-02-2020 12:11

Alle ouders willen erop kunnen vertrouwen dat hun kind op de kinderopvang veilig is. Om die veiligheid te vergroten stelt de wet eisen, bijvoorbeeld aan de groepsgrootte, het monteren van traphekjes en het dichtmaken van stopcontacten.

De overheid stelt - heel terecht - zelf de norm als het om deze maatregelen gaat. Het zou daarom ook heel logisch zijn dat de overheid die norm ook stelt wanneer het om vaccinatiebeleid op de kinderopvang gaat.

Kort geleden sprak de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van D66 waarin wordt voorgesteld om het aan kindercentra zelf over te laten of zij niet-gevaccineerde kinderen willen opvangen of juist niet. Het doel van de wet is om de transparantie in de sector en de keuzevrijheid van ouders te versterken.

De SP heeft zich tegen deze wet verzet. Het al dan niet verplicht stellen van vaccinaties is een zware maatregel die kan botsen met onze grondrechten. Als je al tot zo'n maatregel overgaat - wat best verstandig kan zijn - dan moet de wet nadrukkelijk de volksgezondheid dienen en niet de marktwerking in de kinderopvang. Zeker als ook werknemers in de kinderopvang geacht worden zich te vaccineren, dan kan dit niet zonder een legitiem doel vast te stellen. Bescherming van de volksgezondheid is zo'n doel, keuzevrijheid voor ouders niet.

Een ander levensgroot risico dat D66 met deze wet neemt is dat er een striktere tweedeling komt tussen locaties waar louter gevaccineerde kinderen verblijven en locaties waar een relatief groter deel van de kinderen niet gevaccineerd is. Dergelijke brandhaarden moet een overheid niet creëren maar juist stoppen door vaccinatie als norm te stellen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel van D66 werd door de partij zelf gesteld dat men zo snel mogelijk zo'n licht mogelijke maatregel wilde invoeren. Het is inderdaad een haastklus geworden. Het ontbreekt in het voorstel aan voorschriften hoe het weigeringsbeleid geregistreerd moet worden en hoe het toezicht eruit moet komen te zien. Er is niet gedacht aan de kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd kúnnen worden. Dat is een erg kleine groep, maar niet een groep die vergeten mag worden.

De SP werkt op dit moment samen met de VVD aan een eigen wetsvoorstel. Dat zal gaan over een verplichte vaccinatie voor de kinderopvang en de gastouderopvang als er een kritische ondergrens in de vaccinatiegraad gepasseerd wordt. Wij zijn van mening dat de bescherming van de publieke gezondheid een collectief belang is. Daarom zou de overheid de norm moeten bepalen en het vaccinatiebeleid niet moeten laten afhangen van de afwegingen van private organisaties in de kinderopvang.