Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Bijna 400.000 kinderen groeien op in ...

PvdA PvdA Nederland 26-03-2019 16:40

Bijna 400.000 kinderen groeien op in armoede, terwijl er 11 miljard euro bij dit kabinet op de plank ligt. Gijs van Dijk stelde vragen aan het kabinet: actie is nodig, ban kinderarmoede uit!

Het nieuwe SGP-journaal gaat over ...

SGP SGP Nederland 22-02-2019 16:04

Het nieuwe SGP-journaal gaat over kinderbijslag, over geldstromen naar jihadpredikers en over spijbelaars vanwege het pulsvisserijverbod. Bekijk ‘m hieronder of ga naar: https://youtu.be/SzdeL91toSg

SP en SGP: kabinet moet ouders met studerende kinderen steunen

SP SP SGP Nederland 21-02-2019 09:29

Door de invoering van het schuldenstelsel is het recht op studiefinanciering afgeschaft. Echter is de koppeling met de kindregelingen in de wet blijven staan. Ondanks dat hun kinderen moeten lenen voor hun studie, kunnen deze ouders nog steeds niet rekenen op kinderbijslag en kindgebonden budget. De SP en SGP stellen voor om dit weer recht te trekken.

SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Studeren is steeds minder toegankelijker geworden door de invoering van het schuldenstelsel. Door ouders weer recht te geven op deze regelingen, wordt studeren ook weer mogelijk voor kinderen van ouders met een kleinere portemonnee.' SGP-Kamerlid Chris Stoffer: 'Bij koopkrachtplaatjes discussiëren we over tientjes. Maar ouders van 16- en 17-jarigen die naar het hoger onderwijs gaan, leveren gemiddeld 1400 euro in. In tegenstelling tot leeftijdsgenoten op de middelbare school en het MBO. De SGP vindt het onterecht dat deze ouders geen kinderbijslag meer krijgen, zeker nu de studiefinanciering is omgezet in een lening. Daarom dien ik samen met de SP een amendement in om dit rare verschil uit de wet te halen.'

Door het recht op studiefinanciering ook af te schaffen in de kinderbijslag en kindgebonden budget wordt de wet ook eenvoudiger. Kwint: 'Het mooie is dat ambtenaren van het ministerie van SZW zelf in een beleidsstuk hebben opgeschreven dat de koppeling tussen de kindregelingen en het recht op studiefinanciering moet worden heroverwogen, dus ik verwacht dat het voorstel gewoon wordt aangenomen.'