Een goede start in groep 3 voor alle kinderen in de gemeente Raalte Krijgen peuters en kleuters in de gemeente Raalte gelijke kansen zich te ontwikkelen? Bieden de kinderdagverblijven en groepen 1 en 2 van de Raalter basisscholen voldoende kwaliteit? En houdt de gemeente zich aan de wetten die gaan over kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie? https://www.gbraalte.net/rapport-onderzoek-kinderopvang-en-vve-door-de-onderwijsinspectie/