Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

4 documenten

Weinig keuzes voor oppositie

PvdA PvdA Doetinchem 10-11-2019 12:08

Zwaar teleurgesteld waren we in de uitkomst van de Gemeenteraad over de bezuinigingen. Veel organisaties of groepen mensen (mensen in armoede of die zorg nodig hebben) worden hard geraakt. Onnodig en onterecht wat ons betreft. Helaas hebben we de maatregelen die in onze ogen onnodig zijn niet kunnen terugdraaien. Het document van het huidige college: “Keuzerichtingen bezuinigingen: een financiële uitdaging”, was niet voor de oppositie bedoeld.

Vrijdagmorgen zijn we dan ook op stap gegaan om de mensen en organisaties welke geraakt gaan worden door deze bezuinigingen een hart onder de riem te steken.

In totaal hebben we 12 taarten uitgedeeld, bij onder andere; – Het senioren ontmoetingspunt. – Verschillende wijkcentra die mogelijk moeten sluiten. – de Bibliotheek – het Gaanderhuus – de Binnenstadsondernemers – de Voedselbank – Mini Manna – Regio 8

Na de teleurstelling van gisteren kregen we hier weer nieuwe energie van en voelden ons allen ook weer strijdvaardig. Alle organisaties dank voor jullie warme welkom!

Luc Verheij heeft tijdens de raadsvergadering en daaropvolgende vrijdag een fotoreportage gemaakt die u via onderstaande link kunt bekijken:

Foto’s 

Het bericht Weinig keuzes voor oppositie verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Altijd in de buurt: Oosseld

SP SP Doetinchem 24-03-2018 13:43

Het stof is neergedaald na de verkiezingen van 21 maart, dus hoog tijd om de buurt in te gaan en de mensen te vragen wat ze ervan vinden. Zaterdag 24 maart was de SP daarom in Oosseld in gesprek met de wijkbewoners. Om ze te bedanken als ze gestemd hebben en om ze te stimuleren dat een volgende keer te doen als ze niet gestemd hebben.

In Doetinchem is bijna de helft van de mensen niet naar de stembus gegaan. En dat is niet alleen heel jammer, maar ook een gemiste kans, omdat het gaat over je eigen stad, dorp en buurt. In Oosseld vertelden mensen waarom ze niet waren gaan stemmen en in de meeste gevallen komt dat door het verlies van vertrouwen in de politiek. Dus daar hebben we nog veel werk te verzetten om dat vertrouwen terug te winnen. Dat dat kan hebben we gezien in buurten waar we samen met de mensen hebben geknokt voor verbetering en mensen dus ervaren hebben dat verandering mogelijk is. Zij gingen wel massaal naar de stembus.

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2018/03/altijd-in-de-buurt-oosseld

Natuurlijk hebben we ook mensen in Oosseld gesproken die wel gestemd hadden. Een deel daarvan ook op de SP. Zij, maar ook mensen die op andere partijen hadden gestemd, waren soms blij verrast dat we aan hun deur stonden om met hen te praten over wat zij belangrijk vinden; en dat is toch vaak de zorg, maar ook de manier waarop de gemeente haar inwoners helpt of voorzieningen voor ouderen.

We gaan nu een periode van onderhandelen in, waarbij de inzet van de SP zal zijn om onze gemeente meer naast de mensen te laten staan. Of het nu om zorg gaat, om bijstand, om een vraag van een ondernemer, om schuldhulp, om goede bereikbaarheid van de stad en goedkoop en eenvoudig parkeren, het zal allemaal op tafel komen tijdens de onderhandelingen.

VVD stemt in met het bestemmingsplan Ziekenhuis 2017 en het exploitatieplan Slingeland Ziekenhuis locatie A18

VVD VVD Doetinchem 21-09-2017 09:06

Over de keuze van het Slingeland Ziekenhuis om op een andere locatie nieuwbouw te realiseren is al een aantal keren uitvoerig gesproken.

In 2014 heeft de raad besloten medewerking te verlenen aan de keuze van het Slingeland Ziekenhuis om de locatie A18 verder te mogen onderzoeken op haalbaarheid.

Belangrijke uitgangspunten voor de VVD bij die afweging waren en zijn dat

in een zorgvuldige procedure er een toekomstbestendig ziekenhuis voor de Achterhoek moet zijn en blijven het ziekenhuis op de juiste locatie komt met een optimale bereikbaarheid voor haar verzorgingsgebied met voldoende flexibiliteit invulling gegeven kan worden aan de veranderende vraag die aan het ziekenhuis worden gesteld in het snel veranderende zorglandschap.

Sinds 2014 heeft het Ziekenhuis gewerkt aan het doorlopen van een zorgvuldige procedure om de haalbaarheid aan te tonen van de locatie A18. Daarover is in de afgelopen jaren een aantal malen in de gemeenteraad over gesproken. Waarbij de nadruk lag op de Ladder voor duurzame verstedelijking. En, hoewel de Ladder een belangrijk aspect is, is ze zeker niet het enige. De VVD heeft daarbij de inbreng van het Ziekenhuis zelf gemist.

Met het raadsvoorstel zijn alle belangen afgewogen maar heeft niet iedereen gelijk gekregen. Over het besluit zal ook zeker niet iedereen het eens zijn.

Kijkend naar de procedure die we hebben doorlopen vindt de VVD dat die niet perfect was en waren er zeker aspecten die beter konden, maar er is voor ons geen reden om geen besluit te nemen.

De VVD is van mening dat een zorgvuldige procedure volgens de Wet op de ruimtelijke ordening is doorlopen. Bijzondere aandacht vragen we voor een goede inpassing en bereikbaarheid van de in de directe omgeving gelegen woningen en bedrijven.

De VVD heeft afgelopen donderdag 21 september 2017 ingestemd met het bestemmingsplan Ziekenhuis 2017 en het exploitatieplan Slingeland Ziekenhuis locatie A18.