Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Kamer steunt voorstel GroenLinks voor landelijke PTSS-campagne | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-07-2019 00:00

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen van Isabelle Diks waarin wordt gevraagd om een landelijke bewustwordingscampagne rond posttraumatische stressstoornis (PTSS). De campagne moet er voor zorgen dat symptomen van PTSS in de samenleving sneller worden herkend en daardoor beter mee om wordt gegaan.

Volgens Isabelle Diks weten mensen vaak niet dat ze te maken hebben met iemand met PTSS-klachten. “PTSS een sluipmoordenaar. Een soldaat die na een missie is teruggekeerd kan pas na jaren klachten krijgen. Dan hoort hij of zij een geluid of een bepaalde combinatie van woorden, en gaat opeens het licht uit. Weinig mensen realiseren zich dan dat het wel eens om PTSS kan gaan, ook de slachtoffers zelf niet. Symptomen zoals prikkelbaarheid, spanning en slaapproblemen kunnen heel makkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd door familie en vrienden.”

Diks deed het voorstel voor een bewustwordingscampagne in het kader van het veteranenbeleid. Circa 5% van de op missie uitgezonden militairen komt terug met PTSS. Maar het Kamerlid wijst erop dat PTSS bij meer emotioneel zware beroepen een groot probleem is. Diks: “Of je nu een soldaat bent die op missie is geweest, een politieagent of een brandweerman; PTSS kan je hele leven overhoop halen. Het is voor deze mensen ongelooflijk belangrijk dat ze op liefde en ondersteuning kunnen rekenen in plaats van onbegrip."
 
De landelijke campagne moet leiden tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving van de symptomen en kenmerken van PTSS en hoe hiermee om te gaan.

Initiatiefnota GroenLinks: meer macht naar de professional | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-07-2019 00:00

Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld, allen Tweede Kamerleden van GroenLinks, bepleiten een betere machtsbalans tussen de bestuurders en medewerkers bij de politie, in zorginstellingen en op scholen. Daarom dienen zij vandaag de initiatiefnota “Samen de baas” in bij De Tweede Kamer. Daarin staan voorstellen die professionals meer grip geven op hun eigen werk.  

De nota is het resultaat van gesprekken met duizenden mensen uit de publieke sector die GroenLinks de afgelopen twee jaar voerde  tijdens kantinetours. “Van onderwijzers tot jeugdzorgwerkers, van (wijk)agenten tot verzorgenden, allemaal zeggen ze hetzelfde: ‘de menselijke maat ontbreekt in publieke instellingen’”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Al eerder constateerde GroenLinks-partijleider Jesse Klaver dat het crisis is in de publieke sector. De werkdruk van medewerkers is toegenomen, het werkplezier is afgenomen en de verantwoordingslast is groot. Volgens het CBS is het ziekteverzuim het hoogste in de  publieke sector en dat is mede vanwege de hoge werkdruk.

Wanneer toezichthouders en bestuurders hun werk niet goed doen, zijn de maatschappelijke gevolgen groot, getuige misstanden het afgelopen decennium bij bijvoorbeeld VMBO Maastricht, ROC Leiden, Vestia, InHolland, Orbis en Rochdale. Tien jaar geleden kregen de IJsselmeerziekenhuizen miljoenen euro noodsteun uitgekeerd, terwijl ze uiteindelijk failliet verklaard moesten worden. De kosten voor falend bestuur komen uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler, de dienstafnemers, de verzekerden of de andere organisaties in de sector, zegt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid hierover.

Minister voor Zeggenschap Kamerleden Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld sloegen de handen ineen rond een belangrijk aspect van de crisis: het gebrek aan inspraak en  zeggenschap bij mensen op de werkvloer. Zij concluderen dat de professionals de kennis in huis hebben om de juiste afwegingen te maken en meer ruimte en vertrouwen moeten krijgen.

Om het belang van zeggenschap aan te geven, wil GroenLinks dat de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid stelselverantwoordelijke wordt voor zeggenschap in de publieke sector. Als het aan GroenLinks ligt krijgen professionals meer inspraak bijvoorbeeld door hen de helft van de toezichthouders rechtstreeks  te laten benoemen. Ook burgers moeten kunnen meepraten door hen agenderingsrecht te verlenen. Zij moeten het recht krijgen om het bestuur van een publieke instelling te bevragen over een voorgenomen besluit.

En om de trend van schaalvergroting tegen te gaan - alleen al politiekorpsen zijn in 30 jaar maar liefst 22 keer groter geworden en in het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen sinds 1980 met 255% gegroeid - bepleit GroenLinks een plafond voor de grootte van instellingen en wil ze de-fuseren stimuleren. “Publieke instellingen moeten de menselijke maat hanteren. Groter is niet altijd efficiënter, goedkoper en beter”, zegt Paul Smeulders.

Honderden gasten mochten we ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-05-2019 17:52

Honderden gasten mochten we afgelopen zaterdag weer verwelkomen bij ons in de Tweede Kamer. Dank iedereen die er was, en tag vooral de mensen die je kent :)

Goed nieuws! Werken loont steeds ...

VVD VVD Nederland 13-05-2019 15:01

Goed nieuws! Werken loont steeds meer in Nederland. De afgelopen jaren zijn duizenden alleenstaande ouders weer aan het werk gegaan. Lees 👉 http://bit.ly/meermensenaanhetwerk

Bekijk deze prachtige documentaire ...

PvdA PvdA Nederland 11-05-2019 15:00

Bekijk deze prachtige documentaire over Frans Timmermans, 'De Europeaan' 👉 bit.ly/De-Europeaan

Van bijstand naar 👉 #BasisBaan. ...

CDA CDA Nederland 11-03-2019 13:55

Van bijstand naar 👉 #BasisBaan. Sybrand Buma legt uit hoe we mensen die nu aan de kant staan aan het werk kunnen helpen 💪.

Iedereen moet mee kunnen doen in ...

CDA CDA Nederland 09-03-2019 08:49

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving, ook de mensen die nu aan de kant staan. Daarom willen wij de bijstand inruilen voor de #basisbaan. Lees verder ➡️ https://www.cda.nl/actueel/nieuws/buma-geen-bijstand-maar-een-basisbaan/ #VanBijstandNaarBasis

Geef mensen perspectief, geen boete

PvdA PvdA VVD Nederland 15-02-2019 14:17

Door Gijs van Dijk op 15 februari 2019 Delen  

Te vaak betekent armoede nu dat je niet meer mee kunt doen aan de maatschappij. Dat je in de greep komt van een systeem dat niet jouw belang, maar dat van de schuldeiser voorop stelt. Ook de overheid doet daar aan mee. Wantrouwen is het uitgangspunt, boetes en verplichtingen het instrument. Er worden winsten gemaakt met de doorverkoop van schulden, terwijl mensen steeds verder klem komen te zitten. Tijd voor een alternatief dat uitgaat van vertrouwen en vooruitgang!

Gister was in de Tweede Kamer een debat over armoede en schulden.

Gister was in de Tweede Kamer een debat over armoede en schulden. De VVD liet zich weer eens van haar slechtste kant zien: “Als je die stapeling van boetes niet wilt, moet je zorgen dat je geen boete krijgt.” Aldus de minister voor rechtsbescherming Sander Dekker. Schulden zijn volgens hem “vermijdbaar.” Eigen schuld, dikke bult; zeggen de liberalen.

De kernvraag in het debat is wat voor mensbeeld je hebt.

De kernvraag in het debat is wat voor mensbeeld je hebt. De liberalen van de VVD (en het huidige beleid) gaan uit van wantrouwen. Het is een somber mensbeeld waarbij alles in je leven je eigen verdienste of eigen schuld is, waar je mensen in de problemen moet beboeten en hard moet aanpakken. Uitgangspunt is dat je mensen in problemen met wantrouwen, procedures en verplichtingen tegemoet moet treden, zij hebben het immers aan zichzelf te danken…

Er is een vrolijker alternatief. Een alternatief dat uitgaat van vertrouwen. Een alternatief waarbij we weten dat niemand helemaal self made is. Dat rijkdom of armoede niet compleet aan jezelf te danken of te wijten is. Een perspectief dat ervan uitgaat dat als je mensen perspectief en ruimte geeft, dat zij samen met anderen tot de beste oplossingen kunnen komen. Dat echte vooruitgang mogelijk is, ook als je arm bent en in de schulden zit. Dat je mensen dan niet een schop na moet geven, maar een arm om de schouder.

Echte vooruitgang is mogelijk, ook als je arm bent en in de schulden zit.

Ik wil de minister bij deze uitnodigen om een keertje mee te gaan naar Crooswijk in Rotterdam, Heechtero-Schieringen in Leeuwarden, Stokhasselt in Tilburg of Paddepoel in Groningen. Ik wil hem graag laten zien dat de huidige aanpak – waarbij boetes (ook vanuit de overheid) zich in razend tempo kunnen opstapelen – niemand helpt. Ik wil hem laten zien dat mensen waarbij het water aan de lippen staat, geen keuze hebben. Dat boetes niet vermijdbaar zijn als de belastingdienst onverwacht 500 euro afschrijft. Ik wil hem ook laten zien wat heel veel partijen – energiebedrijven, zorgverzekeraars, gemeenten, welzijnsorganisaties – al weten: dat je mensen in armoede en schulden perspectief en vertrouwen moet geven. Dat dit de enige aanpak is die echt helpt.

Ik wil de minister graag laten zien dat de huidige aanpak – waarbij boetes zich in razend tempo kunnen opstapelen – niemand helpt.

Tweede Kamerlid

Vandaag is de Vriendendag voor ...

SP SP Nederland 09-02-2019 08:13

Vandaag is de Vriendendag voor Rechtvaardigheid! Honderden mensen die onze beweging steunen komen samen in Oss voor een meet & greet met Lilian. Ben je er niet bij, maar wil je toch de hoogtepunten meekrijgen? Houd dan tussen 14:00 en 15:00 de pagina in de gaten voor onze livestreams!

De mensen die Nederland hebben ...

DENK DENK Nederland 07-02-2019 20:02

De mensen die Nederland hebben mede-opgebouwd krijgen stank voor dank! De overheid lijkt #bijstandsfraude via schimmige onderzoeksbureau's alleen bij #Nederlanders met een #migrantenachtergrond aan te willen pakken.