Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

4 documenten

Tijdelijk beachveld naast ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 29-04-2019 09:58

Tijdelijk beachveld naast Tijenraan Gemeente Raalte legt een tijdelijk beachveld naast sportcentrum Tijenraan aan. De aanleg van het beachveld op het dak van Tijenraan is uitgesteld. De komende periode vinden er werkzaamheden aan het dak plaats. https://www.gbraalte.net/locatie-tijdelijk-beachveld/

De Raalter politiek wil de ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 24-11-2018 21:07

De Raalter politiek wil de voedselbank in stand houden omdat ze geen alternatief ziet. Kijk eens naar dit plaatje, dames heren politici: de hypotheekrenteaftrek in dit land is zes keer zo groot als het bedrag dat we nodig hebben armoede af te schaffen.

PvdA strijd voor een rechtvaardiger minimabeleid

PvdA PvdA GroenLinks D66 Raalte 15-10-2018 21:44

“Meedoenregeling” in Raalte uitbreiden, maar niet ten koste van de laagste inkomens

In de raadsvergadering in Raalte van september 2018 ging het over het minimabeleid. Dat leverde een fel debat op. Logisch, als het gaat om het inkomen van de kwetsbaarste groepen in onze maatschappij ligt dat gevoelig.

Armoedeval

De gemeente Raalte heeft een regeling waarbij iedereen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm gebruik kan maken: de ‘meedoenregeling’. (€ 499,- voor volwassenen, en voor kinderen een combinatie van regelingen.) De naam van de regeling zegt het al, alle gezinnen moeten mee kunnen doen in de samenleving. Een mooie regeling, behalve voor gezinnen die net iets meer verdienen dan 110%, bijvoorbeeld door een laagbetaalde baan. Zo’n gezin heeft geen recht meer op de regeling. Daardoor hebben ze per saldo zelfs minder te besteden dan de gezinnen binnen de norm. Ook al verdienen ze net iets meer. Dit noemen we de armoedeval. Iedereen is het erover eens dat we dat moeten voorkomen.

Meer mensen kunnen meedoen …

Om de armoedeval te bestrijden, heeft het college iets bedacht. De meedoenregeling wordt beschikbaar voor iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandnorm. Tot zover een mooi streven.

Maar ten koste van de laagste inkomens …

Tot blijkt waar het college het geld voor uitbreiding van de regeling vandaan wil halen. Bij de allerzwaksten dus. De bijdrage voor de groep tot 110% wordt gehalveerd.

Kortom het college laat meer mensen meedoen, maar de mensen die al in de regeling zaten (en het dus het hardst nodig hebben) worden de dupe.

De PvdA is het daar absoluut niet mee eens. De regeling voor de laagste inkomens is echt het minimum om mee te kunnen doen in Raalte (sport, cultuur enz.). Daar kan niet in gesneden worden.

Zeker omdat na Prinsjesdag bleek dat er het komende jaar maar één groep op achteruitgaat, die met de laagste inkomens.

Iedereen moet meedoen!

Een oplossing is alleen mogelijk als we meer geld beschikbaar stellen. De PvdA heeft (samen met GroenLinks) voorgesteld om een staffeling aan te brengen. Als je iets meer inkomen krijgt, tot 130% van de bijstandsnorm, kun je steeds van een kleiner bedrag van de regeling gebruik maken. Hoe dichter je bij de 130% komt, hoe minder je van de regeling krijgt. Anders gezegd: hoe kwetsbaarder je bent hoe meer je van de regeling gebruik kan maken. Wel zo eerlijk.

Oplossingen bedenken

De staffeling kost geld. Het college heeft een doorrekening gemaakt waaruit blijkt dat dit € 40.000,- kost. Daar komt € 30.000,- bij aan ambtelijke kosten om dit uit te kunnen voeren. Dat laatste moeten we voorkomen. We moeten de vraag stellen: hoe gaan we dat efficiënter regelen?  Het kan niet zo zijn dat we dit om de ambtelijke kosten laten schieten. De mensen met de laagste inkomens kunnen toch niet de dupe worden van een organisatorisch probleem?

Helaas kregen we alleen D66 en Lokaal Alternatief mee in ons standpunt.

Het beleid wordt volgend jaar geëvalueerd. We blijven knokken voor een rechtvaardig minimabeleid.

Het bericht PvdA strijd voor een rechtvaardiger minimabeleid verscheen eerst op PvdA Raalte.

Nieuw minimabeleid is de eerste verrechtsing van Raalte

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk VVD D66 PvdA Raalte 04-09-2018 16:52

(Wel geld voor wethouders, niet voor minima)

Raalte krijgt een nieuw minimabeleid. Meer mensen gaan profiteren, maar de hoeveel geld blijft hetzelfde. Het huidige beleid wordt dus schraler. Raalte Natuurlijk is daarvan geschrokken, ook van de totstandkoming van het nieuwe beleid. “Als je iedereen mee wil laten doen in de samenleving, moet je ze kansen bieden en keuzes geven, niet met minder geld het bos in sturen.”

Raalte Natuurlijk gaat er vanuit dat mensen niet voor de lol in de bijstand zitten. Dat is iets dat je overkomt, daar kies je niet voor. Ja, er zullen best mensen misbruik maken van deze regeling, maar iedere keer weer blijkt dat dat nog geen procent is en wees eerlijk, je gunt een werkgever zulk personeel toch niet?

Wij vinden het heel gek dat het hele systeem van de bijstand georganiseerd is rondom die ene procent. Wantrouwen, controle, verplichtingen opleggen, dat soort dingen. En afknijpen. ‘Want als je ze minder geeft gaan ze wel aan het werk.’

We zijn er van overtuigd dat die strenge controles fraude in de hand werken. Juist als je mensen het vertrouwen geeft, beschamen ze dat over het algemeen liever niet.

Kortom: zet dat hele systeem rondom de bijstand op een lager pitje, bespaar daar enorm veel geld mee, geef de mensen in de bijstand een kans hun leven weer op de rit te krijgen zodat ze uiteindelijk zullen kiezen voor wat ze het liefst doen: meedoen aan de samenleving waar ze maar al te graag deel van willen uitmaken.

We zien dat het bijstandsbeleid in Raalte helemaal de andere kant op gaat. Meer mensen minder geld geven en eisen dat ze ‘mee gaan doen’. We geven je op een briefje dat dat niet gaat werken.

De discussie over het nieuwe beleid

Het verschaalde minimabeleid wordt ondertekend door de nieuwe (christelijke) wethouder Gerria Toetert. Die is nog maar zo kort in functie dat ze nooit de bedenker van het voorstel kan zijn. Dat is gebeurd onder de vorige wethouder Gosse Hiemstra. Nog onder het vorige college, nog met de vorige raad.

Hoe is die discussie gevoerd? Met wie? Geen brede maatschappelijke discussie toch? Dat hebben we tenminste niet meegekregen. Terwijl Raalte probeert een landelijke trofee in de wacht te slepen omdat ze met gratis ijsjes en kroketten het volk zo massaal op de been heeft weten te krijgen voor een mening over haar eigen omgeving in de toekomst, is de discussie over de minima er tussendoor geglipt, lijkt het wel. Waarom is de mening van de samenleving over minimabeleid niet interessant?

Als je het Roalter Akkoord naleest over dit onderwerp, staat daar niks richting gevend in over het minimabeleid. Het Roalter Akkoord is bepaald geen ‘regeerakkoord’ waar vooraf al kleur bepaald is. Daarom was het ook zo makkelijk de gesprekken met PvdA en D66 te staken en een dag later met de VVD uit de hoge hoed te komen.

In dit geval is blijkbaar gekozen voor wat er vóór de verkiezingen al voorbereid was. Je vraagt je dan af waar verkiezingen precies voor zijn. Het gaat hier wel over minimabeleid!

Als het om wethouders gaat is geen van de zittende wethouders bereid iets van zijn aanstelling in te leveren. Als het om minimabeleid gaat kan er niet wat extra geld bij. Dat lijkt op schaamteloos graaien van het pluche. Van de VVD-wethouder begrijpen we dat wel. Maar van de christelijke wethouders hadden we anders gedacht. En heel veel gemeentebelangen worden er ook niet gediend met zoveel wethouders.

In de ambtelijke stukken én in de stukken die onder andere via social media de samenleving ingeslingerd zijn, werd de indruk gewekt dat het nieuwe minimabeleid meer en beter werd. In een stiekem bijzinnetje werd meegedeeld dat er niet meer geld bij kwam. In hoofdzinnen, kop en inleiding werd vooral gezegd dat meer mensen recht op een uitkeuring hebben, dat het allemaal fantastisch beter wordt. Is de politiek er dan nog steeds niet van doordrongen dat je met dat soort valse voorlichting de kloof met de samenleving vergroot?

Raalte Natuurlijk vindt dat je het echte verhaal moet vertellen en als dat niet zo’n mooi verhaal is, dat je misschien dan eerst moet kijken of je de waarheid mooier kunt maken.

Tijdens de verkiezingsdebatten bleek al dat geen enkele Raalter politieke partij ook maar een klein beetje de intentie heeft de voedselbank overbodig te maken. ‘Het is jammer en erg dat het nodig is, maar het is beter dat we hem hebben dan dat we er niet eens een hadden’, was zo ongeveer het antwoord van de andere politieke partijen. Veel minder ambitie kun je niet uitspreken. Met de keuzes voor het nieuwe minimabeleid weet je zeker dat de voedselbank blijft bestaan en vergroot je de kans dat die zelfs harder nodig wordt. Meer mensen in de bijstand krijgen immers minder geld.

Raalte Natuurlijk is er van overtuigd dat ruimhartig minimabeleid op korte termijn even iets meer kost, maar dat je dat al snel dubbel en dwars terug verdient.