Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

73 documenten

Eigen geld dus eigen beleggingen

D66 D66 Nederland 23-10-2023 18:15

Gelukkig bouwen de meeste Nederlanders een goed pensioen op voor later. Daar kijken de meesten nooit naar om. Met zo’n tien miljoen Nederlanders beleggen we ongeveer €1500 miljard. Die beleggingen moeten aansluiten bij de voorkeuren van deelnemers. Met deze aanpassing aan de Wet eigen strategie pensioenfonds (Wesp) zorgt Sjoerd Warmerdam ervoor dat deelnemers zeggenschap krijgen over hun eigen geld.

Met de Wet eigen strategie pensioenfonds (Wesp) krijgen werknemers namelijk inspraak over waar hun eigen geld naartoe gaat. Met zijn aanpassing zorgt Sjoerd ervoor dat de medezeggenschap altijd verkozen wordt door de deelnemers. Zo vertegenwoordigen zij altijd de werknemers die meedoen bij het pensioenfonds. Als werknemer kun je invloed hebben op waar jouw opgebouwde pensioen in geïnvesteerd wordt door op iemand te stemmen die jouw belangen vertegenwoordigt of door jezelf kandidaat te stellen.

Kox: Grondwet vereist twee derde meerderheid voor Wet toekomst Pensioenstelsel

SP SP Nederland 22-05-2023 18:04

Vandaag vindt in de Eerste Kamer de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) plaats. De WTP is de grootste hervorming van het pensioenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog. Namens de SP-fractie voert Tiny Kox het woord. Zijn betoog begon met het stellen van de vraag of de WTP geen constitutioneel gebrek heeft. De wet bevat, naast de ingrijpende herziening van ons pensioenstelsel, ook enkele wetstechnische wijzigingen voor de APPA (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers). Artikel 63 van onze grondwet vereist dat wijzigingen aan deze wet geen normale meerderheid nodig hebben, maar een twee derde meerderheid vereisen. Kox: 'Is het niet de koninklijke weg om dit voorstel in te trekken en vervolgens zónder APPA-wijziging aan beide kamers voor te leggen, om te voorkomen dat deze wet met een constitutioneel gebrek in werking treedt?'

Kox stond verder stil bij de terminologie van de wet. Het is nog niet duidelijk of het nieuwe systeem de beloftes van een beter pensioen waar kan maken: 'Waar aanvankelijk de belofte was dat dit nieuwe systeem zou leiden tot een 'koopkrachtig pensioen', werd dat later afgeschaald naar een 'koopkrachtiger pensioen'. Ik vraag de minister of ze nu echter helderheid wil geven. Is het een ei, een half ei, of een lege dop? Gaat het om een koopkrachtig pensioen, of koopkrachtiger pensioen? Wat wil koopkrachtiger dan betekenen?'

Ook stond Kox stil bij het afschaffen van het individueel bezwaarrecht. Experts wijzen erop dat het schrappen van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen in wijzigingen aan je pensioen wellicht niet in overeenstemming zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 'Het gaat om een recht van tien miljoen Nederlanders, ruim de helft van de bevolking, wier belang potentieel wordt geschaad. Zou daarom een reparatie per novelle vooraf toch niet beduidend beter zijn dan een frontale botsing achteraf te riskeren?' vroeg Kox aan de minister.

'Deze wet is in het beste geval nog niet af, en dient via een novelle of anderszins aangepast en verbeterd te worden. In het slechtste geval is deze wet het verkeerde antwoord op een maatschappelijke vraag naar een houdbaar en betrouwbaar pensioenstelsel voor iedereen in de komende tijd. En naar het zich laat aanzien, heeft de wet ook nog een constitutioneel gebrek dat zeker in de Eerste Kamer niet zonder gevolgen mag blijven, zeker gezien de internationale juridische schaduw die boven zo’n gebrek kan hangen.'

Lees hier de hele inbreng van Tiny Kox.

Stem ook vanuit het Buitenland voor de Eerste Kamer

D66 D66 DENK Nederland 24-01-2023 10:45

Nederlanders die niet in Nederland wonen kunnen vanaf dit jaar voor het eerst invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat is belangrijk. Want de besluiten die de Senaat nemen hebben gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. Denk aan dubbele nationaliteit, pensioen, bankzaken, het postennetwerk en onderwijs in het buitenland.

Kom op 21 januari naar het actieberaad tegen het casinopensioen

SP SP Nederland 13-01-2023 10:57

In de Tweede Kamer is 1500 miljard aan pensioen van werkenden te grabbel gegooid, maar de strijd is nog niet gestreden. De coalitie steunde de Wet Toekomst Pensioenen en PvdA/GroenLinks stemden ook voor deze wet omdat ze, ondanks alle fouten, de wet 'het voordeel van de twijfel willen geven'.

Alleen in de Eerste Kamer is nog een laatste mogelijkheid om het beste pensioenstelsel ter wereld te beschermen. Kom daarom naar het Actieberaad tegen casinopensioen!

In het kort

Actieberaad tegen het casinopensioen

21 januari, 13:00 uur

Jaarbeurs in Utrecht

Ik kom op 21 januari naar het actieberaad tegen het casinopensioen:

Doorbraak: beter pensioen stap dichterbij

D66 D66 Nederland 23-12-2022 02:00

De noodzaak voor een nieuw pensioenstelsel is duidelijk. De wereld heeft niet stilgestaan. En het huidige stelsel, dat stamt uit 1954, piept en kraakt aan alle kanten. Het sluit niet meer aan bij deze tijd. Dankzij de gestegen levensverwachting worden we met elkaar gelukkig steeds ouder, maar daardoor willen we ook steeds langer pensioen ontvangen. En door de vergrijzing blijven er naar verhouding steeds minder mensen over die deze pensioeninleg op kunnen brengen. Ook maken de veranderingen op de arbeidsmarkt dat ons oude pensioenstelsel niet goed meer functioneert. Mensen werken vaak niet meer hun hele carrière lang bij dezelfde werkgever. Maar nu is het soms moeilijk om het opgebouwde pensioen bij de ene werkgever volledig mee te nemen naar een nieuwe werkgever.

Ook zit al het pensioen nu nog in één grote pot, waarvan onduidelijk is welk bedrag precies bij wie hoort. Dat maakt het pensioen niet alleen ondoorzichtig, maar ook oneerlijk. Het oude stelsel was ooit het beste pensioenstelsel ter wereld, maar het vertrouwen was bij alle groepen verdwenen. Jonge werkenden betalen wel pensioenpremie, maar weten niet of er straks nog voldoende pensioen voor hen over blijft. En aan gepensioneerden is een pensioen beloofd dat meegroeide met de economie. Maar omdat pensioenfondsen flinke buffers moeten aanhouden, kunnen zij de pensioenen amper verhogen. Kortom: een hervorming is keihard nodig. Want als je vijf dagen in de week werkt, gaat daarvan één dag naar je pensioen. Het gaat dus om veel geld en het is belangrijk dat dit goed geregeld is.

Marijke: “We brengen het pensioenstelsel naar het heden, en maken het klaar voor de toekomst. Een koopkrachtiger pensioen voor gepensioneerden, maar ook voor hun kleinkinderen. Zodat we in de komende jaren opnieuw voor de titel ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ kunnen gaan.“

Vervolg ledennetwerken

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 29-08-2022 17:16

In de enquête gaven veel leden advies over het functioneren van de netwerken: een duidelijke (eind)termijn afspreken, goede ondersteuning en duidelijke afspraken over de exacte (adviserende) rol. Daarnaast noemden veel leden dat het de uitdaging is om thema’s integraal te bekijken én dat het belangrijk is om bij de netwerken mensen met diverse achtergronden bij elkaar te brengen. Pas dan kan het advies of de klankbordrol evenwichtig zijn. Een aantal deelnemers noemde nog wat aanvullende thema’s zoals digitalisering.

Duizenden mensen in actie voor AOW en pensioen!

SP SP Nederland 13-02-2022 08:54

Eerst ging de AOW-leeftijd omhoog en moest iedereen langer door werken. De pensioenen van veel mensen stijgen al jarenlang niet mee met de prijzen. En nu wil Rutte 4 dus ook nog eens de AOW loskoppelen!

Omdat alles duurder wordt, wordt het ook voor ouderen steeds moeilijker om rond te komen. De prijzen van de boodschappen, de energierekening en benzine gaan door het dak. Terwijl dit kabinet miljarden uitgeeft, weigert om de superrijken eerlijk belasting te laten betalen en vervuilende bedrijven zelfs subsidie geeft, zou de AOW dan niet meer mee kunnen stijgen? Wat een onzin!

Het was mooi en strijdbaar vandaag. Veel mensen geven aan dat het genoeg is geweest. Aankomende donderdag is het debat in de Tweede Kamer over het ontkoppelen van de AOW. Dan moet dit plan van tafel.

Tijd voor eerlijke pensioenen | Kom naar de bijeenkomsten!

SP SP Nederland 18-10-2021 10:21

We verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen voortaan vanaf 65 jaar kan stoppen met werken. Werknemers krijgen het recht om na hun 65ste door te werken, als mensen daar bewust voor kiezen. De AOW gaat met minimaal een kwart omhoog. Zo zorgen we dat onze gepensioneerden meer te besteden krijgen. Er moet een nieuw pensioenakkoord worden gesloten zodat de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen.

Zekerheid over de waarde van je pensioen is erg belangrijk, voor de gepensioneerden van nu, maar ook voor werkenden en jongeren die sparen voor later. Wij vinden dat pensioenfondsen zich niet te rijk moeten rekenen. De reserves moeten op orde zijn zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het pensioen op orde is. Maar pensioenfondsen moeten ook niet gedwongen worden zich arm te rekenen waardoor ouderen onterecht gekort worden.

Concept-verkiezingsprogramma SP: Onze samenleving moet eerlijker

SP SP Nederland 21-09-2020 17:54

De SP draagt bouwstenen aan voor een fundamenteel andere politiek en een eerlijke samenleving. Dat blijkt uit het conceptprogramma dat de partij vandaag naar haar leden heeft gestuurd. De verkiezingen van maart 2021 zijn volgens de SP hét moment waarop de veranderende tijdsgeest ook politieke gevolgen moet krijgen. ‘De coronacrisis heeft opnieuw laten zien dat een samenleving niet draait om concurrentie maar om samenwerking. Dit is het moment om te investeren. In zorg, banen en woningen en in mensen zelf. Nederland komt sterker uit deze crisis als we nu kiezen voor eerlijke politiek,’ stelt SP-leider Lilian Marijnissen.

Marijnissen: ‘Wij willen dat ons land eerlijker wordt. Niet meer de markten, maar de mensen moeten centraal staan in de politiek. Door mensen meer zeggenschap te geven, over de zorg, over hun woning en op het werk. En door een einde te maken aan de groeiende tweedeling, op het gebied van inkomen, onderwijs en veiligheid. De SP is er voor iedereen die wil investeren in ons land. In zorg zonder marktwerking, in betaalbare huizen en in schoon en veilig Nederland. En bij alles wat we doen staat eerlijkheid voorop. Wie veel heeft, kan ook wat meer bijdragen aan wat van ons allemaal is. Dat vinden heel veel Nederlanders niet meer dan logisch.’

De SP komt met vertrouwde voorstellen zoals het afschaffen van het eigen risico, het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de huren en de AOW op 65. Daarnaast wil de SP een eerlijke bijdrage vragen van mensen met een hoog inkomen of vermogen en van de grote bedrijven die winst maken. Nieuwe voorstellen zijn onder andere het kleinschalige zorgbuurthuis, waarin iedereen oud kan worden in de eigen buurt, winstdeling waarmee de winsten van bedrijven niet alleen onder aandeelhouders verdeeld worden, maar ook onder de werknemers en gratis OV voor kinderen en ouderen.

Dit zijn de tien speerpunten in het verkiezingsprogramma van de SP:

Werknemers krijgen een grote stem in belangrijke beslissingen van bedrijven, bij grote investeringen, de hoogte van inkomens aan de top of bij de verkoop van een bedrijf. Medewerkers krijgen voortaan ook recht op een deel van de winst, door een ‘winstuitkering’.

De marktwerking in de zorg wordt gestopt, door een Nationaal ZorgFonds dat voortaan álle noodzakelijke zorg vergoedt, zonder eigen risico. Ouderen die zorg nodig hebben of niet meer thuis kunnen blijven wonen kunnen kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis: oud worden in je eigen buurt.

Iedereen die dat wil krijgt het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. De inkomens worden verhoogd, het minimumloon gaat naar 14 euro. In de cao’s wordt afgesproken dat topsalarissen niet meer dan tien keer zo hoog mogen zijn dan dat van de laagstbetaalden.

Niet bestuurders maar huurders krijgen het voor het zeggen bij de woningcorporaties. Nul is genoeg: de huur gaat komende jaren niet omhoog en wordt lager voor alle mensen met een lager inkomen. Met een nationaal bouwplan bestrijden we de groeiende woningnood en zorgen we voor betaalbare huizen.

In het onderwijs gaan de lonen omhoog en worden de klassen kleiner. Onderwijs wordt weer een motor van emancipatie, door goed beroepsonderwijs voor iedereen. Studeren is niet alleen voor de elite, iedere student krijgt het recht op een fatsoenlijke studiebeurs.

Iedere bewoner heeft recht op een veilige buurt, daarom wordt geïnvesteerd in meer agenten op straat. Ook klassenjustitie wordt bestreden: in Huizen voor het recht maken we het recht halen voor iedereen betaalbaar.

Gebouwd wordt aan een duurzame samenleving, in plaats van de huidige wegwerpeconomie. Met een eerlijk klimaatbeleid waarin niet de mensen maar de grote vervuilers de rekening gaan betalen. Voor een beter klimaat planten we voor iedere Nederlander een boom.

Elke vorm van discriminatie, door wie dan ook, wordt bestreden. Bedrijven die discrimineren komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. Met de invoering van werkvergunningen wordt verdringing van werk en uitbuiting van arbeidsmigranten tegengegaan.

In Europa stellen we de belangen van bedrijven niet meer boven die van mensen. In een nieuw verdrag maken landen afspraken over een EU waarin de nationale democratie wordt gerespecteerd. Dit nieuwe verdrag wordt in een referendum voorgelegd aan de bevolking.

Met een bindend referendum krijgen mensen de mogelijkheid om de politici terug te fluiten als die wetten aannemen die de mensen niet willen. Politici mogen niet betere voorzieningen hebben dan andere mensen. De riante ‘wachtgeldregeling’ wordt dan ook afgeschaft.

In de SP hebben de leden het laatste woord. Zij bespreken dit conceptprogramma komende periode in alle afdelingen. Op basis van de suggesties en de commentaren van de leden wordt een nieuwe versie gemaakt, die opnieuw aan de leden wordt voorgelegd. Het uiteindelijke programma zal worden vastgesteld op het congres in december.

SP lanceert rechtvaardige pensioenplannen

SP SP Nederland 14-07-2020 14:02

De pensioendeal die werkgevers, vakbonden en het kabinet gesloten hebben vraagt om andere, rechtvaardige pensioenplannen en acties. Dinsdag zal SP-Kamerlid Bart van Kent tijdens het pensioendebat onder andere aankondigen dat de SP een gepensioneerde financieel zal bijstaan in een zaak tegen het verplicht af laten pakken van opgebouwde rechten. Door het nieuwe pensioenakkoord zullen eerder opgebouwde rechten verloren gaan door een verplichte overstap naar een nieuwe regeling. Volgens Van Kent genoeg reden om uit te vinden of dit juridisch allemaal mag: 'Als je rechten van mensen afpakt, moet je niet gek opkijken als mensen die rechten opeisen. Wij zullen daarin een handje helpen.'

Maar naast hulp bij een rechtszaak zal de SP ook met andere voorstellen komen tijdens het pensioendebat zodat ons pensioensysteem rechtvaardiger wordt. Eerder vertelde Van Kent al 'Met deze deal gaan we van het beste pensioenstelsel ter wereld naar een gokpensioen waardoor de hoogte van je pensioen nog meer afhankelijk wordt van de dagkoersen op de financiële markten. Dat moeten we voorkomen door andere voorstellen te presenteren.' Ook voor ouderen die eerder willen stoppen met werken is nog te weinig geregeld en van compensatie voor iedere generatie is nog steeds geen sprake. Daarnaast zal de SP binnenkort een initiatiefvoorstel lanceren waardoor pensioenverlagingen de aankomende jaren van de baan zullen zijn.