Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

60 documenten

Manifest: ‘Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-05-2020 10:25

Door Webredactie op 7 mei 2020 om 12:00

Manifest: ‘Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appél om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties publiceren vandaag een manifest met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven.

‘Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.’

“Deze coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”

“Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct de kop worden ingedrukt. Ouderen zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

Verhelderend en verdiepend onderzoek doodswens ouderen

SGP SGP Nederland 30-01-2020 00:00

Het gedegen wetenschappelijke onderzoek naar de doodswens van ouderen is verhelderend en verdiepend. Opvallend is de conclusie dat een doodswens vaak heel ambivalent en veranderlijk is. De wens om te sterven kan het ene moment met overtuiging worden uitgesproken en het andere moment vrijwel afwezig zijn. Ook laat het onderzoek opnieuw zien dat de term ‘voltooid leven’ niet deugt. Het is volgens de onderzoekers “te rooskleurig en verdoezelend”.

Kees van der Staaij: “Met dit onderzoek in de hand is het roekeloos om een ‘voltooid leven’-wet te maken. Dat zou onbegrijpelijk en onverantwoord zijn. De overheid heeft juist de plicht om zelfdoding te voorkomen en kwetsbare mensen te beschermen. Zij moet aan de kant van het leven staan." Uit het onderzoek blijkt ook dat ouderen de sterke en begrijpelijke behoefte hebben om ertoe te doen en erbij te horen. Kees van der Staaij: “Dat is opnieuw een krachtige aansporing voor overheid en samenleving om eenzaamheid te bestrijden en een luisterend oor te bieden aan mensen die worstelen met levensmoeheid. Elk mens is kostbaar en waardevol, we moeten hen een betekenisvolle plek geven. Daarom moeten we belemmeringen voor ouderen wegnemen om aan de samenleving deel te nemen.”Het onderzoek laat verder zien dat de doodswens niet per se gebonden is aan een hoge leeftijd, maar ook onder jongere senioren voorkomt. Sommige mensen blijken al hun hele leven lang een doodwens te hebben. In hoeverre is hier sprake van onverwerkte ervaringen of psychische ziekten? Het zou inderdaad goed zijn als hier verder onderzoek naar wordt gedaan zodat zij goede hulp en zorg kunnen krijgen.De SGP-voorman pleit op basis van de bevindingen in dit rapport voor een soortgelijk onderzoek naar de doodswens van mensen met dementie of een psychiatrische aandoening. "Het onderzoek geeft ons juist aanleiding om de opgerekte euthanasiepraktijk kritisch door te lichten.”

ChristenUnie wil af van dubbele nationaliteit

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-11-2019 07:51

Door Webredactie op 13 november 2019 om 08:50

ChristenUnie wil af van dubbele nationaliteit

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil af van de dubbele nationaliteit voor mensen van buiten de Europese Unie. Dat schrijft hij in het boek ‘De verloren zoon – en het verhaal van Nederland’ dat vandaag uitkomt. Segers schrijft dat “een land als Turkije nu zo onvrij en autoritair is geworden, dat een dubbele nationaliteit en een dienstplicht voor Turkse Nederlandse jongens onhoudbaar is.”

Wat Segers betreft mogen nieuwkomers van de eerstegeneratie hun dubbele paspoort houden, maar moeten volgende generaties een keuze maken. “Onze democratische rechtsstaat is een kostbaar bezit en van een andere orde dan een inwisselbaar clublidmaatschap,” stelt Segers. Hij pleit daarom ook voor een ‘canon van Nederlandse waarden’: “Naast een canon van de Nederlandse geschiedenis voel ik daarom wel voor een canon van de Nederlandse waarden. Laten we ze maar opschrijven: de waarden van onze rechtsstaat en de vrijheden die ons in deze vrije, open samenleving bij elkaar brengen en houden.”

Verloren zonen en dochters

Segers beschrijft in zijn boek zijn analyse van de Nederlandse samenleving van vandaag aan de hand van het bijbelse verhaal van de verloren zoon. Hij beschrijft in navolging van Pim Fortuyn hoe veel Nederlanders zich verweesd voelen. Hij ziet dat bijvoorbeeld terug in de grote aantallen mensen die in Nederland in eenzaamheid leven en legt een link naar de discussie over ‘voltooid leven’.

Segers: “In zo’n context is het levensgevaarlijk een dodelijke pil beschikbaar te stellen aan gezonde ouderen die hun leven ‘voltooid’ vinden. Terwijl eenzaamheid bestreden kan worden en afhankelijkheid tot de essentie van het leven behoort. Is het antwoord een pil of zorgzame aandacht? Anders dan wanneer jongeren suïcidaal zijn, vinden we het plotseling blijkbaar aanvaardbaar als gezonde ouderen een einde aan hun leven maken. Laten we liever beginnen met meer oprechte aandacht en betere zorg voor ouderen.

Hoop

In zijn boek beschrijft de ChristenUnie-leider hoe de overheid meer een ‘thuis’ kan bieden dan zij nu doet. Segers wil daartoe onder meer het belastingstelsel op de schop nemen. “Een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel is nodig voor het herwinnen van vertrouwen bij burgers en bedrijven. Een nieuw belastingstelsel, van de grond af opgebouwd. Eerlijker, rechtvaardiger, uitlegbaar en begrijpelijk. Het is echt mogelijk dat we minder verweesd en ontheemd zijn en thuiskomen in een economie zoals die letterlijk bedoeld is: betrokken op elkaar, waarbij een ieder bijdraagt naar vermogen en deelt naar behoefte.”

Voorkom dat ouderen worden gekort

PvdA PvdA Nederland 13-11-2019 05:55

Door Gijs van Dijk op 13 november 2019 Delen  

Pensioenkortingen zijn nu echt onnodig en moeten voorkomen worden. Dat is een harde eis voor ons. Het kabinet moet niet het systeem, maar de mensen voorop plaatsen. Eerder dit jaar wisten vakbonden, werkgevers en het kabinet een pensioenakkoord te sluiten. Dat akkoord zorgt ervoor dat iedereen eerder kan stoppen met werken, dat er een regeling komt voor mensen met zware beroepen en dat er een nieuw pensioencontract komt met minder strenge rekenregels. Dit is een flinke verbetering voor heel veel Nederlanders en daarom steunden wij het.

Er dreigen kortingen voor miljoenen Nederlanders.

Maar terwijl dit nieuwe pensioenstelsel wordt uitgewerkt, gelden nog steeds de oude regels. En onder die regels dreigen er kortingen voor miljoenen Nederlanders. Kortingen die veel ouderen niet kunnen dragen. Want de pensioenen zijn al jarenlang niet gestegen, terwijl door het kabinetsbeleid de dagelijkse boodschappen en de energiekosten wel duurder zijn geworden. Veel ouderen maken zich zorgen hoe ze de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen. Dat is niet eerlijk en niet nodig.

Om het pensioenakkoord te laten slagen is nu rust nodig.

Minister Koolmees heeft de mogelijkheid om – in afwachting van het nieuwe systeem – deze kortingen in de ijskast te zetten. Voor ons is dat een harde eis. Om het pensioenakkoord te laten slagen is nu rust nodig. Zodat we allemaal – de ouderen en de jongeren, de werknemers en de zelfstandigen – kunnen genieten van een onbezorgde oude dag.

Tweede Kamerlid

Het pensioen voor de toekomst

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 05-11-2019 16:00

Onze pensioenen staan onder druk. De Nederlandse pensioenfondsen zijn de volste van Europa, maar door de lage rentestand merken gepensioneerden daar helemaal niets van. Dit moet anders! Maar in Den Haag wordt er veel te weinig over nagedacht. Daarom organiseerde het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie, een bijeenkomst met een twintigtal experts. Het doel: een pensioenstelsel ontwerpen waarmee Nederland weer vooruit kan.

Pensioenbijeenkomst: stop verlaging van de pensioenen!

SP SP Nederland 18-10-2019 14:54

Een grote opkomst vrijdag in de Tweede Kamer bij de SP-pensioenbijeenkomst. SP-Kamerlid Bart van Kent ging in gesprek over hoe we de dreigende verlaging van 8 miljoen pensioenen tegen gaan houden.

Van Kent: ‘Het is luid en duidelijk, minister Koolmees moet de verlaging van 8 miljoen pensioenen tegenhouden. Hij is degene die dit kan, dus hij moet nu ingrijpen. De pensioenfondsen hebben ruim 1400 miljard euro in de pensioenpotten. Maar door zijn regels moeten de fondsen zich verplicht arm rekenen. Het pensioenakkoord moet daarom worden opengebroken. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt zodat de regels kunnen worden aangepast.’

Tijdens de bijeenkomst werd door iedereen een brandbrief ondertekent aan minister Koolmees. Hij wordt in de brandbrief opgeroepen om de verlaging van de pensioenen tegen te houden en om het pensioenakkoord open te breken.

Help jij mee? Onderteken de brandbrief aan Koolmees!

Wat voor land willen we zijn?

PvdA PvdA Nederland 02-10-2019 02:55

Door Lodewijk Asscher op 2 oktober 2019 Delen  

We hebben een gouden kans. Een kans om te investeren in wat echt belangrijk is. Dat er een goede leraar voor de klas staat, dat er liefdevolle zorg is, dat je je veilig kunt voelen op straat, dat er een betaalbare woning is.

Het kabinet heeft weliswaar een gigantisch financieel overschot, maar het doet de mensen tekort. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor volgend jaar. De grote vraag is wat voor een land we willen zijn.

Worden we het zuidelijkste puntje van Scandinavië, met een mooie verzorgingsstaat en goede publieke voorzieningen? Of worden we de 51ste staat van Amerika, met rijkdom aan de top en onzekerheid voor de rest?

Wij zullen voorstellen doen om de kabinetsplannen bij te stellen. Ten eerste voor het onderwijs. Afgelopen week moest er voor het eerst een school sluiten omdat er geen leraren te vinden zijn. Geld gaat het lerarentekort niet oplossen, maar een gebrek aan geld is nu wel het probleem. Het vak van leraar moet weer aantrekkelijker worden en een goed salaris hoort daarbij.

Ten tweede hebben we te maken met een wooncrisis. Veel mensen kunnen geen huis vinden of zijn de helft van hun inkomen kwijt aan huur. En volgend jaar stijgt belasting die woningbouwcorporaties moeten betalen weer flink. Dat zorgt voor hogere huren en minder ruimte om te bouwen. Dat geld kunnen we veel beter gebruiken om te investeren in nieuwe betaalbare woningen.

En ten derde worden in de plannen van het kabinet de laagste inkomens en ouderen op achterstand gezet, terwijl hoge inkomens en de grote bedrijven er het meest bijkrijgen. Een stel met AOW en een klein aanvullend pensioen krijgt er straks volgens de regering zes euro bij. Ongeveer de prijs van een pak wasmiddel. Tenzij de zorgpremie stijgt, dan is die zes euro weer weg. Dat is niet eerlijk.

Kom ook in actie, deel deze oproep

Het geld is er. Want geld is niet het probleem van dit kabinet, wel oog voor wat er nu nodig is. Laten we zorgen dat daar nu wel aandacht voor komt. En het helpt om in actie te komen: ze hebben eerder na druk uit de samenleving hun plannen bijgesteld. Denk aan de bezuinigingen op wijkverpleging, op arbeidsgehandicapten en op arbeidsongeschikten. Dus help mee - deel deze oproep – en laat het kabinet weten dat het anders kan en moet.

PvdA-leider Lodewijk Asscher ligt op ramkoers met het kabinet: ‘Kabinet moet erkennen dat er een crisis is die kinderen in de klas treft’ https://t.co/nCL4Skk5gN

— de Volkskrant (@volkskrant) October 2, 2019

Tweede Kamerlid

Minister moet kortingen zoveel mogelijk voorkomen

PvdA PvdA Nederland 06-09-2019 08:52

Door Gijs van Dijk op 6 september 2019 Delen  

Toch hebben heel veel mensen grote zorgen over het pensioen. Jarenlang geen stijging van het pensioen en nu dreigen zelfs hoge kortingen terwijl de boodschappen duurder worden en de energierekening stijgt.

Minister Koolmees kan niet achteroverleunen terwijl gigantische kortingen dreigen.

Dan kan een verlaging van het pensioen het verschil maken tussen de rekeningen net wel of net niet kunnen betalen. Veel mensen dreigen zo in de knel te komen.

Pensioengerechtigden en die van de toekomst moeten kunnen genieten van hun oude dag.

Het kabinet kan zich nu niet verschuilen achter bestaande pensioenregels want voor de zomer hebben we een pensioenakkoord gesteund. Een van de afspraken is dat er perspectief moet komen op een geïndexeerd pensioen en dat in de tussentijd onnodige pensioenkortingen voorkomen moeten worden.

Het kabinet moet aan de bak.

In het debat gister ben ik dan ook heel duidelijk geweest: Minister Koolmees kan niet achteroverleunen terwijl gigantische kortingen dreigen. Hij moet nu zo snel mogelijk verschillende opties uitwerken waarbij onnodige kortingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Niet het systeem, maar de mensen voorop. Dat is een harde eis voor ons. Pensioengerechtigden en die van de toekomst moeten kunnen genieten van hun oude dag. Het kabinet moet aan de bak.

Tweede Kamerlid

Miljoenen mensen moeten vrezen voor ...

SP SP Nederland 29-08-2019 06:59

Miljoenen mensen moeten vrezen voor korting op hun pensioen. Maar de bestuurders krijgen enorme beloningen?💰 Dat laten we niet gebeuren! De Balkenendenorm is voor deze graaiers meer dan genoeg. Want geld voor pensioenen, moet naar pensioenen. Help mee en word nu gratis Vriend voor Rechtvaardigheid: www.rechtvaardigheid.nl/pensioenen

Pensioenen gekort, maar pensioenbestuurders graaien door

SP SP Nederland 29-08-2019 06:40

Terwijl miljoenen Nederlanders vrijwel zeker gekort worden op hun pensioenen, zijn de lonen van de bestuurders van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders weer exorbitant gestegen. Eén bestuurder kreeg zelfs, mede door een vetrekvergoeding, 721.000 euro in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. SP-Kamerlid Bart van Kent wil daarom dat de beloningen van pensioenbestuurders maximaal gelijk worden aan de beloning van de minister-president: ‘Het is ongelooflijk. De komende jaren worden vele pensioenen gekort en de bestuurders van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders krijgen tonnen per jaar op de rekening gestort. Het gaat hier om geld van werknemers en gepensioneerden waar zij zichzelf rijkelijk mee belonen.’

Uit de jaarverslagen over 2018 van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders blijkt zelfs een stijging van de beloningen van de bestuurders. Van Kent: ‘Het is duidelijk dat de markt faalt. Deze bestuurders zien niet in dat ze fout zitten. De wet is al uitgebreid waardoor bestuurders in de zorg en bij woningcorporaties ook onder de Balkenendenorm vallen. Dan kunnen we die wet ook wel uitbreiden zodat we het gegraai van pensioenbestuurders een halt toe kunnen roepen.’

Bekijk hier de top 15 hoogste 'beloningen' van pensioenbestuurders:

721.000 (mede door vertrekvergoeding)

5 bestuurders (4 bestuurders in 2017)

Mogelijk moet u uw telefoon draaien als u de tabel op uw telefoon bekijkt.