Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

55 documenten

Pensioenbijeenkomst: stop verlaging van de pensioenen!

SP SP Nederland 18-10-2019 14:54

Een grote opkomst vrijdag in de Tweede Kamer bij de SP-pensioenbijeenkomst. SP-Kamerlid Bart van Kent ging in gesprek over hoe we de dreigende verlaging van 8 miljoen pensioenen tegen gaan houden.

Van Kent: ‘Het is luid en duidelijk, minister Koolmees moet de verlaging van 8 miljoen pensioenen tegenhouden. Hij is degene die dit kan, dus hij moet nu ingrijpen. De pensioenfondsen hebben ruim 1400 miljard euro in de pensioenpotten. Maar door zijn regels moeten de fondsen zich verplicht arm rekenen. Het pensioenakkoord moet daarom worden opengebroken. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt zodat de regels kunnen worden aangepast.’

Tijdens de bijeenkomst werd door iedereen een brandbrief ondertekent aan minister Koolmees. Hij wordt in de brandbrief opgeroepen om de verlaging van de pensioenen tegen te houden en om het pensioenakkoord open te breken.

Help jij mee? Onderteken de brandbrief aan Koolmees!

Wat voor land willen we zijn?

PvdA PvdA Nederland 02-10-2019 02:55

Door Lodewijk Asscher op 2 oktober 2019 Delen  

We hebben een gouden kans. Een kans om te investeren in wat echt belangrijk is. Dat er een goede leraar voor de klas staat, dat er liefdevolle zorg is, dat je je veilig kunt voelen op straat, dat er een betaalbare woning is.

Het kabinet heeft weliswaar een gigantisch financieel overschot, maar het doet de mensen tekort. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor volgend jaar. De grote vraag is wat voor een land we willen zijn.

Worden we het zuidelijkste puntje van Scandinavië, met een mooie verzorgingsstaat en goede publieke voorzieningen? Of worden we de 51ste staat van Amerika, met rijkdom aan de top en onzekerheid voor de rest?

Wij zullen voorstellen doen om de kabinetsplannen bij te stellen. Ten eerste voor het onderwijs. Afgelopen week moest er voor het eerst een school sluiten omdat er geen leraren te vinden zijn. Geld gaat het lerarentekort niet oplossen, maar een gebrek aan geld is nu wel het probleem. Het vak van leraar moet weer aantrekkelijker worden en een goed salaris hoort daarbij.

Ten tweede hebben we te maken met een wooncrisis. Veel mensen kunnen geen huis vinden of zijn de helft van hun inkomen kwijt aan huur. En volgend jaar stijgt belasting die woningbouwcorporaties moeten betalen weer flink. Dat zorgt voor hogere huren en minder ruimte om te bouwen. Dat geld kunnen we veel beter gebruiken om te investeren in nieuwe betaalbare woningen.

En ten derde worden in de plannen van het kabinet de laagste inkomens en ouderen op achterstand gezet, terwijl hoge inkomens en de grote bedrijven er het meest bijkrijgen. Een stel met AOW en een klein aanvullend pensioen krijgt er straks volgens de regering zes euro bij. Ongeveer de prijs van een pak wasmiddel. Tenzij de zorgpremie stijgt, dan is die zes euro weer weg. Dat is niet eerlijk.

Kom ook in actie, deel deze oproep

Het geld is er. Want geld is niet het probleem van dit kabinet, wel oog voor wat er nu nodig is. Laten we zorgen dat daar nu wel aandacht voor komt. En het helpt om in actie te komen: ze hebben eerder na druk uit de samenleving hun plannen bijgesteld. Denk aan de bezuinigingen op wijkverpleging, op arbeidsgehandicapten en op arbeidsongeschikten. Dus help mee - deel deze oproep – en laat het kabinet weten dat het anders kan en moet.

PvdA-leider Lodewijk Asscher ligt op ramkoers met het kabinet: ‘Kabinet moet erkennen dat er een crisis is die kinderen in de klas treft’ https://t.co/nCL4Skk5gN

— de Volkskrant (@volkskrant) October 2, 2019

Tweede Kamerlid

Minister moet kortingen zoveel mogelijk voorkomen

PvdA PvdA Nederland 06-09-2019 08:52

Door Gijs van Dijk op 6 september 2019 Delen  

Toch hebben heel veel mensen grote zorgen over het pensioen. Jarenlang geen stijging van het pensioen en nu dreigen zelfs hoge kortingen terwijl de boodschappen duurder worden en de energierekening stijgt.

Minister Koolmees kan niet achteroverleunen terwijl gigantische kortingen dreigen.

Dan kan een verlaging van het pensioen het verschil maken tussen de rekeningen net wel of net niet kunnen betalen. Veel mensen dreigen zo in de knel te komen.

Pensioengerechtigden en die van de toekomst moeten kunnen genieten van hun oude dag.

Het kabinet kan zich nu niet verschuilen achter bestaande pensioenregels want voor de zomer hebben we een pensioenakkoord gesteund. Een van de afspraken is dat er perspectief moet komen op een geïndexeerd pensioen en dat in de tussentijd onnodige pensioenkortingen voorkomen moeten worden.

Het kabinet moet aan de bak.

In het debat gister ben ik dan ook heel duidelijk geweest: Minister Koolmees kan niet achteroverleunen terwijl gigantische kortingen dreigen. Hij moet nu zo snel mogelijk verschillende opties uitwerken waarbij onnodige kortingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Niet het systeem, maar de mensen voorop. Dat is een harde eis voor ons. Pensioengerechtigden en die van de toekomst moeten kunnen genieten van hun oude dag. Het kabinet moet aan de bak.

Tweede Kamerlid

Miljoenen mensen moeten vrezen voor ...

SP SP Nederland 29-08-2019 06:59

Miljoenen mensen moeten vrezen voor korting op hun pensioen. Maar de bestuurders krijgen enorme beloningen?💰 Dat laten we niet gebeuren! De Balkenendenorm is voor deze graaiers meer dan genoeg. Want geld voor pensioenen, moet naar pensioenen. Help mee en word nu gratis Vriend voor Rechtvaardigheid: www.rechtvaardigheid.nl/pensioenen

Pensioenen gekort, maar pensioenbestuurders graaien door

SP SP Nederland 29-08-2019 06:40

Terwijl miljoenen Nederlanders vrijwel zeker gekort worden op hun pensioenen, zijn de lonen van de bestuurders van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders weer exorbitant gestegen. Eén bestuurder kreeg zelfs, mede door een vetrekvergoeding, 721.000 euro in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. SP-Kamerlid Bart van Kent wil daarom dat de beloningen van pensioenbestuurders maximaal gelijk worden aan de beloning van de minister-president: ‘Het is ongelooflijk. De komende jaren worden vele pensioenen gekort en de bestuurders van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders krijgen tonnen per jaar op de rekening gestort. Het gaat hier om geld van werknemers en gepensioneerden waar zij zichzelf rijkelijk mee belonen.’

Uit de jaarverslagen over 2018 van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders blijkt zelfs een stijging van de beloningen van de bestuurders. Van Kent: ‘Het is duidelijk dat de markt faalt. Deze bestuurders zien niet in dat ze fout zitten. De wet is al uitgebreid waardoor bestuurders in de zorg en bij woningcorporaties ook onder de Balkenendenorm vallen. Dan kunnen we die wet ook wel uitbreiden zodat we het gegraai van pensioenbestuurders een halt toe kunnen roepen.’

Bekijk hier de top 15 hoogste 'beloningen' van pensioenbestuurders:

721.000 (mede door vertrekvergoeding)

5 bestuurders (4 bestuurders in 2017)

Mogelijk moet u uw telefoon draaien als u de tabel op uw telefoon bekijkt.

Pensioenpaniek! De Nederlandse ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 09-08-2019 16:54

Pensioenpaniek! De Nederlandse pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Enkele weken geleden nog liet #Rutte3 de champagne knallen voor het #pensioenakkoord. Dit poldergedrocht kan de financiële problemen bij de pensioenfondsen niet voorkomen! #FVD wil de rekenrente verhogen zodat de pensioenen weer geïndexeerd worden en er niet hoeft te worden gekort. Kijk hier voor onze andere pensioenplannen: bitly.com/FVDpensioenplan Steun ons en word lid: https://fvd.nl/word-lid

Wij willen: Pensioenen onder ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-07-2019 10:08

Wij willen: Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie. De rekenrente van pensioenen omhoog zodat deze weer geïndexeerd kunnen worden. AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar voor reguliere beroepen. Voor zware beroepen de AOW-leeftijd fixereren op 40 jaar werk https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/ouderen-pensioenen

Vorige maand sloot Rutte III het ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD D66 CDA Nederland 18-07-2019 18:52

Vorige maand sloot Rutte III het #pensioenakkoord waarover #FVD al zeer kritisch was. FVD diende vijf moties in met concrete verbeterpunten, zodat onze pensioenen niet meer gekort hoeven te worden. #VVD, #CDA, #D66 etc. stemden tegen deze moties. Nu, amper een maand later, waarschuwen de pensioenfondsen al voor kortingen op de pensioenen en krijgen we helaas gelijk! FVD blijft strijden voor een beter en rechtvaardiger Nederland! Steun ons: https://fvd.nl/word-lid

Vertraagde verhoging AOW-leeftijd: niet wat de SP wilde, maar beter dan wat was

SP SP VVD PvdA Nederland 04-07-2019 10:45

De Eerste Kamer sprak dinsdag over het pensioenakkoord dat onlangs is gesloten tussen regering, werkgevers en de vakbonden. Wij vroegen SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tiny Kox wat hij van het gesloten akkoord vindt.

Hoe zou jij het pensioenakkoord samenvatten?

Er is meer nodig voor een rechtvaardig pensioen. Want het pensioenakkoord dat onlangs is gesloten is vooral een verzachting van een verslechtering.

Een verzachting van een verslechtering. Wat bedoel je met de verslechtering?

In 2013 is besloten dat de AOW-leeftijd zou gaan stijgen. Daarna koos het VVD-PvdA-kabinet er in 2015 voor om de AOW-leeftijd nog sneller te laten stijgen. Met wel een jaar voor elk jaar dat we in Nederland gemiddeld langer leven.

En de verzachting uit het pensioenakkoord van nu?

Voor 2020 en 2021 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Tussen 2022 en 2024 stijgt hij stapsgewijs naar 67 jaar. Na 2024 stijgt de AOW-leeftijd door met 8 maanden voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven. De AOW-leeftijd blijft dus eindeloos lang doorstijgen. Overigens, dat er op die hele snelle stijging is teruggekomen door het kabinet, is de winst van de acties die werknemers de afgelopen maanden samen met de vakbonden – gesteund door de SP – hebben gevoerd.

En dan de SP. 65 blijft 65?

De SP is nog steeds voorstander van AOW met 65. Een heel normale leeftijd, die geldt in ons nabije buitenland. Zoals in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Zweden, Finland en Denemarken. Maar nog niet iedereen is zover. Daarom trokken wij dit jaar op met vakbonden en andere linkse politieke partijen, voor een AOW op 66 jaar. En geen dag langer. Als eerste stap naar de 65 jaar.

Feit blijft wel dat de drie hoofdeisen waarvoor gestreden is, te weten bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar, een pensioen dat meestijgt met de prijzen en recht op een goed pensioen voor ZZP'ers níet binnengehaald zijn. En dat doet héél zeer bij degenen die voor ons allemaal op de barricaden hebben gestaan. En daarom zullen we ons uiterste best doen om de wetten die nog gaan komen als gevolg van het pensioenakkoord, beduidend beter te maken dan wat de minister in zijn hoofd heeft.

FVD-senator Paul Frentrop: AOW is de hoeksteen van ons sociale stelsel!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD PvdA Nederland 03-07-2019 19:05

FVD-Senator Paul Frentrop (1954) heeft vandaag in de Eerste Kamer een toespraak gehouden over de AOW en het sociale stelsel in Nederland. In zijn toespraak benadrukt Frentrop het essentiële belang van een goede oudedagvoorziening. Frentrop legt uit dat dieren ook voor hun jongeren zorgen, maar dat het zorgen voor ouderen iets is wat uitsluitend de mens doet. Daarom is het zeer zorgelijk hoe in Nederland kabinet op kabinet heeft beknibbeld op onze ouderenzorg, de AOW al jaren niet wordt geïndexeerd en de AOW-leeftijd voortdurend opschuift (ook voor mensen in zware beroepen). FVD wil de AOW leeftijd bevriezen op 66, na 40 jaar zwaar werk altijd AOW ter beschikking stellen en de hoogte van de uitkering indexeren zodat gecorrigeerd wordt op inflatie. Hier is wel degelijk voldoende geld voor in Nederland: men moet alleen andere keuzes maken.

Dit is een beknopte versie van de toespraak, voor de volledige toespraak verwijzen wij u graag door naar de video.

De AOW die in 1956 ingevoerd is, was de eerste op verplichte premiebetaling rustende verzekering voor alle Nederlanders. En daarmee de eerste echte volksverzekering.

Terecht de eerste. Want een mens loopt vele risico’s. Kenmerk van een beschaafde samenleving is dat we medemensen bijstaan die door kwade kansen, slachtoffer zijn van tegenspoed. Het kan dan gaan om schade aan eigendommen. Of om schade aan het lichaam door ongeval of ziekte. Of om het niet meer in staat zijn voor jezelf te zorgen. Sommige mensen hebben in hun leven pech en als samenleving helpen we die mensen.

De fractie van Forum van Democratie denkt te kunnen zeggen dat de AOW een van de mooiste wetten is die ooit in Nederland is ingevoerd. De premieheffing belichaamde de solidariteit tussen arm en rijk omdat hogere inkomens meer premie betaalden, terwijl de uitkering voor iedereen gelijk was. De AOW is een bodempensioen voor ALLE ouderen.

De AOW is daarmee de hoeksteen van ons sociale stelsel. De eerste steen van een gebouw dat inmiddels is uitgedijd en is overwoekerd met zoveel regelingen, uitkeringen en subsidies dat het op instorten staat.

De regering maakt sinds 2012 echter de fout te tornen aan het fundament van ons sociale stelsel in plaats van de wildgroei te snoeien. De opeenvolgende kabinetten Rutte zaagden aan de wortels, in plaats van te knippen aan de uitlopers.

Een regering heeft zijn prioriteiten niet op orde, wanneer die miljarden uitgeeft aan subsidies voor klimaatbeleid, die geen enkele invloed hebben op het klimaat, en tegelijkertijd zegt: we moeten bezuinigen op de financiële basis van de voorziening voor burgers op hun oude dag. Want burgers worden steeds ouder en dat wordt te duur. Dus laat ze maar langer doorwerken.

Steeds maar weer aan de hoeksteen van ons sociale stelsel morrelen is niet de manier om het vertrouwen van de burger in de politiek te herwinnen. Een AOW leeftijd hoort vast te staan. Forum voor Democratie heeft daarom in de Tweede Kamer de motie ingediend om de AOW leeftijd te fixeren op 66 jaar. Daarvoor is echter geen meerderheid gevonden.

De tweede pijler, die van de collectieve pensioenen, is gebaseerd op veel minder fraaie wetgeving dan de AOW. In de tweede pijler is de in loondienst werkende burger ook verplicht om mee te doen, maar wordt de uitvoering van de regeling overgelaten aan werkgevers- en werknemersorganisaties, die niet noodzakelijkerwijs het algemeen belang als leidraad hebben. 

Die pensioenen zijn dan ook al herhaaldelijk gekort. Stiekem. Eerst door de basis ervan terug te brengen van eindloon naar middelloon. Vervolgens heeft de sector naast het vertrouwde begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’ (dat was de wettelijke leeftijd waarop je AOW en dus ook pensioen ontving) ook het lelijke woord ‘pensioenrichtleeftijd’ ingevoerd. In plaats van met 65 jaar ontvangen veel mensen daarom pas per 68 jaar pensioen. Daarbovenop  compenseren pensioenfondsen al een jaar of tien de geldontwaarding niet meer. Dat scheelt – al is het niet direct zichtbaar – onze bejaarden nu al meer dan 10 procent koopkracht en alle werkenden straks ook.

Al die kortingen waren voor de meeste mensen niet goed zichtbaar, maar binnenkort zijn al die jaren van wanbeleid niet langer te verdoezelen. De Nederlandsche Bank geeft aan dat de grootste pensioenfondsen volgend jaar waarschijnlijk hun contante uitkeringen zullen moeten verlagen. 

Tenslotte komen we op de derde pijler van ons stelsel van financiering van de oude dag. Dat is een individuele pijler. Mensen kunnen zelf sparen voor hun oude dag.

In mijn jeugd, in de tijd dat de AOW net was ingevoerd, werd spaarzin – als deugd - van overheidswege aangemoedigd, zelfs bij kinderen. De Rijkspostspaarbank bood met een product als ‘de zilvervloot’ spaarrekening al de mogelijkheid om zakgeld opzij te zetten voor later. Het huidige beleid is tegenover gesteld. Wie zo verstandig is om zelf te sparen wordt daar sinds het jaar 2000 door de regering voor gestraft.

Toen hebben minister van financiën Zalm (VVD) en zijn staatssecretaris Vermeend (PvdA) de vermogensrendementsheffing ingevoerd. Dezelfde twee partijen die 12 jaar later de pensioenleeftijd zouden verhogen, besloten in 2000 om mensen die zelf spaarden voor hun oude dag teveel geld hadden en maar eens moesten worden aangepakt. Zij moesten 30 procent inleveren van het rendement dat ze haalden op geld dat ze opzij hadden gelegd, nadat ze op hun inkomsten al het hoogste belastingtarief hadden betaald.

Hoeveel rendement een belegger precies behaalde, was te lastig om na te gaan. Dus werd uitgegaan van een forfaitair rendement van 4 procent. Destijds zei de minister over die 4 procent dat dit beoogde het reële rendement te zijn dat iemand op de langere termijn met beleggen risicovrij moest kunnen halen. In 2000 kon dat ook makkelijk, en daarom morden slechts weinigen over die extra last.

Maar toen kwam de euro, en die bleek een ramp, toch wilde de heer Draghi hem redden en daarom kregen spaarders geen rente meer. Het tweede kabinet Rutte wilde de 3 miljard opbrengst van de belasting op sparen echter niet opgeven en toenmalig staatssecretaris Wiebes haalde in 2017 de angel uit de zaak door kleine spaarders lager te belasten en grote spaarders hoger. Die laatste konden volgens hem risicovrij makkelijk 5,6 procent rendement halen, hoewel pensioenfondsen dat toen al lang niet meer konden. 

Deze aanpak van de derde pijler is symptomatisch voor de technocratische wijze waarop opeenvolgende kabinetten omgaan met de oudedagsvoorziening. Mensen worden gestraft als ze zelf hun oude dag willen veilig stellen en worden verplicht om dat te laten doen door sociale partners.

FVD was in de Tweede Kamer één van de twee partijen die tegen dit wetsvoorstel heeft gestemd. Om principiële redenen en terecht, want dit is geen fraai wetsvoorstel. En het is onderdeel van een slechte reeks. In 2012 is de pensioenleeftijd van 65 losgelaten. Drie jaar later, in 2015 sloeg de paniek helemaal toe en is de verhoging van de AOW leeftijd versneld. Nu weer vier jaar later, wordt die versnelling weer gedeeltelijk teruggedraaid, zodat de AOW leeftijd van 67 niet in 2022 maar in 2024 wordt bereikt. Verwacht U dat mensen daarvoor ‘dank u wel’ zeggen? Ik denk niet dat ze dat zullen doen. Want dit is niet duurzaam besturen. Dit wekt geen vertrouwen in de overheid.

Forum voor Democratie heeft bij het debat in de Tweede Kamer de motie ingediend om de AOW leeftijd te handhaven op 66 jaar. Omdat de pensioenleeftijd hoort vast te staan in een beschaafde samenleving en niet moet worden verschoven als de AOW duurder wordt. Die motie kreeg echter onvoldoende steun.