Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

1170 documenten

Vliegveld Drachten [2]

PvdA PvdA Smallingerland 11-05-2022 10:37

10 mei gemeenteraad eensgezind met uitzondering van het vliegveld De raad was op 10 mei opvallend eensgezind. Enkel over de vervolgstap over de toekomst van het vliegveld werd verschillend gedacht, gesproken en gestemd. Met uitzondering [Lees meer]

The post Vliegveld Drachten [2] first appeared on PvdA Smallingerland.

Vliegveld Drachten

PvdA PvdA Smallingerland 22-04-2022 16:00

Dinsdag 19 april was op de agenda van de ronde tafel van de gemeenteraad Smallingerland het conceptkader toekomst Vliegveld Drachten. In gewoon Nederlands de inspraakronde waar iedereen zijn zegje kan doen. De opkomst was een [Lees meer]

The post Vliegveld Drachten first appeared on PvdA Smallingerland.

Vragen met KIJK!!!: sluiting van Maastricht Aachen Airport

PvdA PvdA Meerssen 12-03-2022 02:23

In deze rubriek beantwoordt KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer: is KIJK!!! voor sluiting van Maastricht Aachen Airport?

In ons verkiezingsprogramma staat dat we streven naar: “een duidelijke vermindering of stopzetting van overlast door Maastricht Aachen Airport (MAA), veiligheid van omwonenden waarborgen en streven naar een CO2-neutraal alternatief voor MAA”. Wat betekent dit?

In het afgelopen jaar heeft de provincie Limburg verschillende toekomstscenario’s onderzocht waarvan de conclusies zijn samengebracht in een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA). In die uitwerking is een scenario meegenomen voor de sluiting van het vliegveld en de optie van een veel kleiner en duurzaam vliegveld met veel beperktere activiteiten. We kunnen beide opties omarmen, en we worden enthousiast als we beginnen na te denken wat er gerealiseerd kan worden in plaats van een (groter) vliegveld: een duurzame woonwijk, meer natuur, veel meer zonnepanelen, noem maar op.

We zetten grote vraagtekens bij de economische waarde van het vliegveld voor de regio. Dit is na jaren eindelijk ook door de provincie erkend in diezelfde MKBA. Korte vrachtvluchten, ook tussen Luik en Maastricht, laten zien hoe compleet doorgeslagen het huidige vliegsysteem is. Een meer vervuilende vliegrit met veel geluidsoverlast is economisch veel goedkoper dan vrachtvervoer over de snelweg.

De gemeente gaat niet over het besluit over de toekomst van MAA. We zijn daarom als KIJK!!! beperkt in wat we kunnen agenderen. Wat we kunnen doen -en wat we hebben gedaan- is het thema continue op de agenda zetten van de gemeenteraad (zie: https://www.kijkmeerssen.nl/terugblik-naar-raadsperiode-2018-2022/) en het gedogen, de overlast, mogelijke gezondheidsschade en risico’s zoveel mogelijk aankaarten. Daarin hebben partijen in de gemeenteraad zich op belangrijke punten kunnen vinden. Op de laatste raadsvergadering heeft het college en de raad zich unaniem kritisch uitgesproken over het meewegen van de overlast op inwoners in Meerssen in de MKBA MAA en is er een motie aangenomen waarbij Meerssen zich bij Gedupeerde Staten uitspreekt tegen gedogen van proefdraaien van straalmotoren (vergadering 10 februari 2022).

We maken ons erg zorgen over de politieke besluitvorming rond MAA bij de provincie. Recent is het nieuws bekend gemaakt dat Schiphol en MAA al een tijdje werken aan een samenwerkingsconvenant. Is het toevallig dat dit thema pas op de agenda van de provincie komt te staan voor besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen terwijl er nu nog geen details bekend zijn gemaakt? Wordt hier een handig politiek spel gespeeld om te kunnen uitbreiden zonder al te veel ophef?

KIJK!!! wil zich blijven verweren tegen een continuering of uitbreiding van MAA. We zijn de enige partij in Meerssen die dit standpunt inneemt. We hopen hiervoor een groter mandaat van de kiezer te krijgen zodat onze stem zwaarder weegt.

Thirsa van der Meer over de busverbinding met Schiphol

CDA CDA Aalsmeer 28-01-2022 13:50

Thirsa van der Meer legt uit dat de huidige busverbinding met Schiphol onacceptabel is en dat er snel weer een rechtstreekse bus vanuit Aalsmeer moet komen naar het grootste treinstation in de regio! #Altijd Dichtbij

Artikel 32

VVD VVD Valkenburg aan de Geul 07-01-2022 11:12

Schriftelijke vragen art 32 betreffende kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Theodoor Dorrenplein / Gosewijnstraat en Louis van der Maesenstraat, Valkenburg.

Artikel 32 Croix de Bourgogne

VVD VVD Valkenburg aan de Geul 07-01-2022 11:12

Schriftelijke vragen art 32 betreffende kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Theodoor Dorrenplein / Gosewijnstraat en Louis van der Maesenstraat, Valkenburg.

O, dat vliegveld!

PvdA PvdA Beek 29-12-2021 14:31

Geen onderwerp houdt in Beek de gemoederen zo wakker als het vliegveld. Veel inwoners ervaren de overlast in toenemende mate als onverdraaglijk. Anderen beklemtonen de belangrijke functie van MAA voor de werkgelegenheid en de welvaart. De meeste beslissingen over de toekomst van de luchthaven worden niet genomen in Beek, maar op provinciaal en landelijk niveau. Maar Beek vertegenwoordigt wel de meest betrokken mensen en zal helder en duidelijk een standpunt moeten innemen. Om duidelijkheid te krijgen over de voor- en nadelen van MAA, op economisch gebied en ook op het vlak van welzijn en woongenot, heeft de provincie besloten tot een alomvattende kosten-batenanalyse. Progressief Beek is een warm voorstander van dit onderzoek.

 

Hoe staat Progressief Beek in dit debat?

 

In de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) moet nadrukkelijk de sluiting en alternatieve gebiedsontwikkeling van de luchthaven als mogelijke uitkomst worden meegenomen. Wanneer de MKBA aantoont dat de kosten van het vliegveld groter zijn dan de baten, is sluiting de aangewezen oplossing. Een verdere stijging van de overlast is niet acceptabel als het vliegveld openblijft. Schade en onveiligheid door turbulentie door vliegtuigen is niet acceptabel. Op grond daarvan kan een vliegverbod worden opgelegd aan bepaalde types vliegtuigen. Voor een goede nachtrust blijft het vliegveld gesloten tussen 23.00 en 7.00 uur. De belasting van het milieu wordt gecontroleerd. Door vliegtuigen veroorzaakte schade wordt gecompenseerd. De schade wordt verhaald op de luchthaven en op de verantwoordelijke bedrijven. Een vertegenwoordiging van Beekse inwoners wordt betrokken bij de besteding van het leefbaarheidsfonds.

Motie Geluidshinder vliegbasis Leeuwarden

CDA CDA Waadhoeke 14-11-2021 15:38

De hele gemeenteraad van Waadhoeke steunde donderdag 11 november onze motie 'Geluidsoverlast rondom vliegbasis Leeuwarden'. De woningen rondom de vliegbasis moeten beter geïsoleerd worden met triple-glas. Dit glas biedt betere akoestische isolatie tegen het extra lawaai van de JSF-straaljagers. De gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke moeten meer druk uitoefenen op het Ministerie van Defensie om deze maatregelen te versnellen. Fractievoorzitter Anton Wijkhuijs uit Franeker riep de gemeenteraad op om de inwoners van Marsum te steunen. “De inwoners van Marsum en Ingelum en omgeving verdienen onze aandacht en ze verdienen steun van de gemeente in het proces om geluidswerende maatregelen te versnellen”. Er spelen veel verschillende belangen, zoals veiligheid, volksgezondheid, duurzaamheid en werkgelegenheid. Er zijn ook concrete plannen om op de vliegbasis een 12 hectare groot zonnepark te realiseren. Deze ontwikkelingen biedt volgens Wijkhuijs kansen om een project met Europese subsidie van de grond te krijgen.

Interview met Klaas van Egmond over ons klimaat en het inrichten van een nieuwe economie

PvdA PvdA Boxtel 12-11-2021 20:23

Hoe verder we uit de coronacrisis raken, hoe harder de roep zal zijn om in economisch opzicht weer snel te gaan groeien: méér vliegen, méér vakanties, méér produceren, méér kopen! Met alle negatieve gevolgen voor klimaat, milieu en gelijkheid in de samenleving van dien. Maar biedt de coronacrisis niet juist een uitweg om een rem te zetten op die groei? Hoe ziet een economie eruit die niet stuurt op groei, snelle winst en extractie?

Studenten die nu economie studeren zetten steeds meer vraagtekens bij de in hun lesprogramma’s aangeboden modellen en uitgangspunten voor een economie die alleen op groei gericht is. Kritische vragen worden daarbij niet aangeboden en deze gerichtheid op groei heeft een aantal maatschappelijke zaken in het geheel niet opgelost.

Er zijn duidelijke grenzen aan die groei, zoals we al lang weten, en dit merken we elke dag weer bij het nieuws wat we horen en zien in de media.

In de korte film hierboven hebben wij een interview van 12 minuten opgenomen met Klaas van Egmond. Hij heeft kennis van 30 jaar milieuonderzoek in Nederland in zijn functie als oud-directielid Milieu van het RIVM. Hij is nu nog na zijn pensioen verbonden als hoogleraar bij faculteit Milieukunde van de RUU.

In het interview gaat hij in op hoe onze nieuwe economie zou kunnen (en moeten!) werken.

Tijdens de duurzame week in Boxtel werd deze film vertoond in de raadzaal van het gemeentehuis. Er ontstond een boeiende discussie.

Klimaat en de nieuwe economie zijn niet “links” of “rechts” maar gaan ons allen aan. Hopelijk kunnen wij snel tot nieuwe keuzes komen!