Nieuws van politieke partijen in Nederland over D66 inzichtelijk

6 documenten

Niet meer voor een tientje naar Thessaloniki vliegen

D66 D66 Nederland 17-06-2020 07:26

Niet meer voor een tientje naar Thessaloniki vliegen

D66 wil dat luchtvaartmaatschappijen geen vliegtickets gaan dumpen onder de kostprijs. Door Corona is er veel minder vraag naar vliegtickets. Die mogen dan niet tegen dumpprijzen worden verkocht. Vliegtickets zouden dan minstens de optelsom van verplichte luchthavengelden, belastingen en andere heffingen op tickets kosten. In de praktijk kost een ticket dan minimaal rond de 35 euro.

De minimumprijs voor vervuilende lawaaiige vliegtuigen ligt hoger.

Jan Paternotte: “Iedereen snapt dat het eigenlijk niet uit kan om voor een tientje naar Thessaloniki te vliegen. Zeker nu met de coronacrisis liggen zulke dumpprijzen wel op de loer. Met een eerlijke minimumprijs voor vliegen, krijgt ook de trein een eerlijke kans. In Oostenrijk is al een minimumprijs voor vliegtickets afgesproken. Het zou goed zijn als meer Europese landen dit doen.”

Eerlijke prijs in plaats van perverse prikkel

In de huidige Europese slotverordening staat de perverse prikkel dat luchtvaartmaatschappijen hun rechten om te starten en landen op bepaalde tijdstippen (slots) kunnen verliezen. Zij moeten 80% van de slots die ze toebedeeld hebben gekregen volvliegen in een jaar. Door de coronacrisis worden er nu veel minder tickets verkocht. De kans is daardoor groot dat luchtvaartmaatschappijen gaan stunten met ticketprijzen om deze start- en landingsrechten maar te behouden. En alhoewel deze slotverordening nu tijdelijk is aangepast, is de verwachting dat deze daarna wel weer zal gelden. Daarom moet er een minimumprijs worden ingesteld, zodat dat de bodem is van de eerlijke ticketprijs.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Geef Air France-KLM geen onvoorwaardelijke staatssteun

D66 D66 Nederland 22-04-2020 15:59

Geef Air France-KLM geen onvoorwaardelijke staatssteun

Lees hier het opiniestuk van Kamerlid Jan Paternotte en Europarlementariër voor La Republique En Marche Pascal Canfin over de staatssteun aan Air France-KLM. Het opiniestuk is vandaag te lezen in het Financieele Dagblad.

Een van de meest dramatische economische gevolgen van de coronacrisis is het krakend en piepend tot stilstand komen van het luchtverkeer. 90% van de reizigers zit thuis, vliegtuigen staan in lange rijen geparkeerd langs terminals en op landingsbanen. Niet voor niets vragen vrijwel alle nationale luchtvaartmaatschappijen nu om overheidssteun. Zonder die hulp is faillissement een kwestie van weken. Dat geldt ook voor onze Frans-Nederlandse groep, Air France-KLM.

Wat de luchtvaart bijzonder maakt, naast de unieke kracht de hele wereld binnen vierentwintig uur te verbinden, is de forse impact op het klimaat. De vraag is dus niet óf we onze luchtvaartmaatschappijen en de honderdduizenden banen die ermee gemoeid zijn moeten redden, maar hóe we dat moeten doen.

Publieke steun voor grote luchtvaartmaatschappijen in Europa moet niet gratis zijn en is alleen rechtvaardig als we de luchtvaart tegelijk laten bijdragen aan een oplossing voor de klimaatcrisis. Als we vanwege de coronacrisis zonder voorwaarden geld steken in een industrie die ons domweg sneller de volgende crisis in helpt, zijn we een kip zonder kop. Er is een klimaatcontract nodig tussen de belastingbetalers en de luchtvaartbedrijven die profiteren van steun.

De luchtvaart is internationaal en opereert in een vrije Europese markt, en vraagt dus om Europese aansturing. We moeten de kans van deze crisis aangrijpen om met elkaar te bepalen wat een luchtvaartsector is die past in het klimaatakkoord van Parijs. Hoe we het Europese luchtruim zo inrichten dat kerosine bespaard wordt, en hoe over deze brandstof eerlijke accijns geheven wordt. Hoe we een race to the bottom met steeds lagere ticketprijzen en bijbehorende onderbetaling van medewerkers kunnen voorkomen. Hoe we ervoor zorgen dat de luchtvaart past bij de waarden van de Europese Unie.

Zeggen dat elke steun voor de luchtvaart fout is omdat vliegtuigen vervuilend zijn, is kortzichtig. Zeggen dat de luchtvaart alle steun verdient en we als belastingbetalers daar niets voor terug moeten vragen is net zo contraproductief. Ondersteuning voor luchtvaartmaatschappijen moet met een plan gebeuren. Het goede nieuws: dat plan is er al, namelijk de Green Deal.

De Green Deal vraagt om Europese richtlijnen voor staatssteun – wat een staat moet eisen van een luchtvaartmaatschappij die steun krijgt, van het niet uitkeren van bonussen tot gewenste investeringen. Bijvoorbeeld wél de KLM-investeringen in biokerosine en het versneld vernieuwen van de vloot van Air France. En niet campagne voeren tegen het principe dat de luchtvaart óók belasting moet betalen, zoals KLM deed met de vliegtax.

Vóór de coronacrisis werkten we aan de opbouw van een Europese agenda voor een luchtvaart die past in het klimaatakkoord: geen gratis CO2-rechten, ruimte op luchthavens deels verdelen op basis van duurzaamheid, investeren in waterstof en belasting op kerosine. Allemaal maatregelen bedoeld om de kern van het probleem aan te pakken. Daar moeten we juist nu mee doorgaan. Vanuit de luchtvaart nam de CO2-uitstoot de laatste jaren het snelst toe, en op die voet kunnen we niet doorgaan.

De coronacrisis is niet alleen een test voor het virus, maar vraagt ook besluitvormers de grote vragen te stellen over de crises die we nu al kunnen zien aankomen. Door de redding van luchtvaartmaatschappijen hebben we de mogelijkheid om te bewijzen die test aan te kunnen, door de banen die gemoeid zijn met de luchtvaartsector te behouden en geloofwaardig te zijn in de strijd voor de bescherming van de planeet.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Geen vluchten meer boven gevaarlijke luchtruimen

D66 D66 Nederland 29-01-2020 09:00

Geen vluchten meer boven gevaarlijke luchtruimen

De Europese luchtvaartautoriteit EASA moet de bevoegdheid krijgen om luchtruimen boven conflictgebieden te sluiten voor Europese luchtvaartmaatschappijen.

Door dit Europees te regelen, wordt voorkomen dat vliegtuigen boven gevaarlijke conflictgebieden vliegen, zoals gebeurde met vlucht MH17 boven Oekraïne en afgelopen januari nog met vlucht PS752 boven Iran. D66 presenteert haar plan ‘Voor veilige vliegroutes: vliegen over conflictgebieden na MH17 en het Oekraïense toestel PS752’

D66-kamerleden Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma willen dat premier Rutte en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in Brussel pleiten voor een duidelijkere rol voor de EASA. “Europese luchtvaartmaatschappijen maken nu nog zelf de afweging of zij wel of niet boven conflictgebieden vliegen. Het maakt dus voor je eigen veiligheid uit met welke maatschappij je vliegt. Dat is onacceptabel”, stelt Paternotte.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kan het luchtruim overal ter wereld voor alle Amerikaanse vliegmaatschappijen sluiten. Europa zou hier een voorbeeld aan moeten nemen en dezelfde werkwijze moeten hanteren bij de EASA. Ook zou deze organisatie dan meer inlichtingen van de verschillende Europese veiligheids- en inlichtingendiensten moeten krijgen. Sjoerdsma:  “Het is niet te verkroppen dat na MH17 weer een passagiersvliegtuig is neergeschoten. Hoe is het mogelijk dat de les blijkbaar nog steeds niet is geleerd. Rutte en Van Nieuwenhuizen moeten aan de slag.” D66 wil dat de veiligheidsdiensten van Europese landen verplicht worden om voor de veiligheid van de burgerluchtvaart relevante informatie te delen met de EASA. Hiermee kan de EASA vervolgens gedegen besluiten nemen over vliegen boven bijvoorbeeld conflictgebieden.

Nederland heeft deze eeuw de meeste slachtoffers te betreuren als gevolg van een vliegroute boven conflictgebieden. D66 doet daarom voorstellen gebaseerd op de lessen van de ramp met vlucht MH17, de OVV-aanbevelingen en recente gebeurtenissen boven Iran en Irak om de vliegveiligheid te verbeteren.

Klik hier voor het plan ‘Voor veilige vliegroutes: vliegen over conflictgebieden na MH17 en het Oekraïense toestel PS752’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 vindt dat Nederland deelt in de collectieve verantwoordelijkheid voor een veilige wereld. Een wereld waarin er voortdurend aandacht moet zijn voor mensenrechten, de internationale rechtsorde en mensen in kwetsbare posities. Internationale samenwerking is dé kracht achter veiligheid en welvaart. D66 ziet in die internationale samenwerking een leidende rol voor Europa.

Maak Nederland koploper elektrisch vliegen

D66 D66 Nederland 11-09-2019 05:00

Maak Nederland koploper elektrisch vliegen

De toekomst van de luchtvaart is elektrisch. De luchtvaart is nu slecht voor het klimaat en stoot veel fijnstof uit. Vliegtuigen die op kerosine vliegen, maken bovendien veel lawaai.

Door in te zetten op elektrisch vliegen, kan de uitstoot fors worden teruggedrongen. Bovendien is elektrisch vliegen veel stiller, waardoor mensen minder overlast hebben van overvliegende vliegtuigen.

Daarom wil Tweede Kamerlid Jan Paternotte dat Nederland koploper wordt met elektrisch vliegen: ”Ook over 20 jaar willen mensen met het vliegtuig op vakantie. Dat kan ook, maar de luchtvaart heeft alleen toekomst als we echt schoner en stiller gaan vliegen. Net als elektrisch rijden kan elektrisch vliegen de luchtvaartwereld op zijn kop zetten. Laten we daar met Nederland in voorop lopen.”

Klimaatvriendelijkere luchtvaart

De innovatie op elektrisch vliegen vindt nu vooral buiten onze grenzen plaats. De Noorse overheid heeft zich tot doel gesteld in 2040 alle binnenlandse vluchten elektrisch te maken. Angela Merkel heeft in haar Leipzig Statement duidelijk gemaakt dat Duitsland leidend wil zijn op het gebied van klimaatvriendelijke luchtvaart, onder andere door met waterstofcellen aangedreven elektromotoren. Elektrisch vliegen heeft de potentie om voor een revolutie te zorgen in de luchtvaartwereld. Van oudsher heeft Nederland veel kennis in huis als het gaat om luchtvaarttechniek. Het is een positie waarop we trots op mogen zijn en verder mogen stimuleren. Alleen loopt Nederland het risico achterop te raken.

D66 zet in op vijf concrete punten:

Onthef elektrische vliegtuigen van slotbeperking

Creëer meer elektrische luchthavens

Introduceer elektrisch taxiën op Schiphol

Gratis parkeren voor elektrische vliegtuigen

Creëer een innovatiecluster Elektrisch en Hybride vliegen

Paternotte ziet de kansen: “Door te kiezen voor elektrisch vliegen kan Nederland voorop lopen, geld verdienen en klimaatverandering tegengaan. Van alle Schipholvluchten vliegt 35% naar een bestemming binnen een straal van 500 kilometer. Dat zijn afstanden die goed met elektrische vliegtuigen bereikbaar zijn. Daarom zet D66 naast internationale treinen ook in op elektrisch vliegen.”

Lees hier ons plan voor elektrisch vliegen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Voorstel D66 om heldere milieugrenzen aan luchtvaart te stellen aangenomen

D66 D66 Nederland 21-05-2019 13:42

Paternotte: “De luchtvaart heeft alleen een toekomst als vliegen echt schoner en stiller wordt. Dat is belangrijk voor de mensen die naast vliegvelden wonen en nu soms van de herrie ’s nachts wakker liggen. Voor allerlei soorten vervoer zijn we eisen aan het stellen voor de uitstoot. Dat gaan we nu ook voor vliegtuigen doen.”

Groeiplannen regionale luchthavens in de ijskast

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 14-03-2019 12:25

Door Eppo Bruins op 14 maart 2019 12:41

Groeiplannen regionale luchthavens in de ijskast

De luchthavens in Eindhoven en Rotterdam willen graag groeien, maar de ChristenUnie pleit ervoor een time-out te nemen. Eerst moeten we met elkaar in gesprek in hoeverre groei van de luchtvaart nog past bij onze toekomst. In de regio’s is op dit moment geen draagvlak voor groei. Bewoners ervaren milieu- en geluidsoverlast en vragen om een pas op de plaats. Dat willen we ze geven.

Er spelen op dit moment op diverse plekken in het land discussies over luchtvaart en luchthavens. Voor de ChristenUnie is belangrijk dat bij al die discussies de mens centraal staat. Groei van de luchtvaart is geen natuurwet. De ChristenUnie wil een luchtvaart die dienstbaar is aan de samenleving. Vanuit dat uitgangspunt kijken we naar de plannen rond Schiphol en Lelystad, maar ook naar de groeiplannen van deze regionale luchthavens. Juist omdat het risico is dat we al die discussies los voeren, willen we een brede visie op de luchtvaart in Nederland voordat we keuzes maken over groei.

Omwonenden centraal

Dat omwonenden steeds ernstigere hinder ondervinden van de luchthaven in Eindhoven, blijkt uit recent onderzoek van de GGD. De zorgen over gezondheidsklachten door luchtverontreiniging zijn toegenomen. Om even wat cijfers te schetsen: 49 procent van de direct omwonenden maakt zich ernstig zorgen over zijn gezondheid als gevolg van het geluid. Zo'n 15 procent van de bewoners van tien gemeenten in de regio ervaart ernstige geluidhinder, aldus de enquête. In 2012 was dat aandeel bijna de helft minder. In de zone direct rond Eindhoven Airport ligt een kwart van de bewoners ook geregeld wakker van de herrie.

In 2020 bereikt de luchthaven in Eindhoven het maximaal toegestane aantal vluchten, wat neerkomt op 43.000 per jaar. Rotterdam The Hague Airport telt er net iets meer, namelijk jaarlijks zo’n 50.000.

Beide luchthavens hadden vorig jaar, in 2018, te maken met een groei van zo’n 9 of 10 procent gegroeid met het aantal reizigers. Dat is heel fors terwijl de economische winst beperkt is.

Brede steun

Omwonenden moeten centraal komen te staan, is de visie van de ChristenUnie. De groei van de luchtvaart gaat momenteel veel te snel. We leven in een tijd waarin we meer grip op de luchtvaartsector willen krijgen. Daar past het bij om nu eerst na te denken en een pauze in te lassen. Begin deze week deden we dit pleidooi samen met onze coalitie-collega’s van D66 en het is mooi om te zien dat er brede steun is in de Tweede Kamer voor ons standpunt. In de toekomst moeten vliegtuigen schoner en stiller worden. Groei gaat, wat de ChristenUnie betreft, vanaf nu altijd gepaard met minder geluid en minder uitstoot.