De minister wil het maximale aantal vluchten voor Schiphol verhogen van 500.000 naar 540.000 per jaar. SGP-Kamerlid Chris Stoffer is daar op tegen. “We hebben al veel te veel overlast en vervuiling.”

Het is de SGP al langere tijd een doorn in het oog dat het luchtverkeer bij alle maatregelen en belastingverhogingen steeds buiten schot is gebleven. Stoffer: “Ik zie liever een verdubbeling van de vliegbelasting, dan zo’n hoge stijging van het aantal vluchten op Schiphol.”

Stoffer heeft weinig fiducie in de eerdere beloften van de minister over stillere vliegtuigen en minder nachtvluchten. “In de praktijk zien we de overlast eerder verergeren dan afnemen. Daarnaast geven meerdere gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht-West aan dat landende vliegtuigen al op grote afstand van Schiphol op een hoogte van 600 tot 900 meter gaan vliegen.”