Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

8 documenten

GroenLinks doet voorstel om acht uur nachtrust te verzekeren | Sittard-Geleen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Sittard-Geleen 16-12-2019 00:00

Afgelopen maanden is er door omwonenden van Maastricht Aachen Airport actiegevoerd. Ook GroenLinks leden uit de afdeling Sittard-Geleen hebben aan die acties hun steentje bijgedragen.

Inzet van de petitie die door ruim 19.000 omwonenden is ondertekend was tweeledig:

Zorg ervoor dat de nachtrust voor omwonenden wordt gewaarborgd, en dat betekent 8 uur nachtrust en aanpassing van de openingstijden van MAA waarmee de omstreden vluchten tussen 6u00 en 7u00 in de ochtend worden voorkomen. Dat is voor beperken van overlast en de volksgezondheid van groot belang. Nu de particuliere exploitant vroegtijdig het bijltje erbij neer heeft gelegd, en de provincie niet alleen eigenaar is maar nu ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie, is het zaak dat er een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wordt uitgevoerd naar meerdere scenario’s voor de toekomst van het vliegveld.

GroenLinks heeft zich in het Limburgs Parlement hard gemaakt voor de gerechtvaardigde eisen van omwonenden en milieuorganisaties. Voorstellen om te werken aan een volwaardige MKBA zijn helaas verworpen. De rechtse coalitie van VVD,FvD,PVV en CDA wilde er niet aan en lieten de omwonenden en de 7 oppositiepartijen in de kou staan. Zijn ze bevreesd voor de uitkomsten van een onafhankelijke MKBA?

Motie nachtrust

Tijdens het Statendebat op 12 december heeft GroenLinks Statenlid Kathleen Mertens een motie ingediend om in het kader van het nieuw aan te komen Luchtvaartbesluit ( 2021) als provincie in te zetten op het respecteren van 8 uur nachtrust en om daarmee de meestomstreden vluchten tussen 6:00 uur en 7:00uur in de ochtend te gaan verbieden. (tekst motie zie bijlage).

Belangrijk om te weten is dat ook de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam pas om 7:00 uur in de ochtend starten met hun (vakantie)vluchten. En het aantal klachten over MAA is begin 2019 met ruim 140% toegenomen waarbij juist de vliegbewegingen zo vroeg in de ochtend veel klachten opleveren.

De reactie van het College van GS, bij monde van VVD gedeputeerde Joos van den Akker, was ontluisterend. Geen woord over de klachten, nachtrust of volksgezondheid . Nee de huidige situatie om al vanaf 6:00 uur in de ochtend te kunnen vliegen was volgens de Gedeputeerde van groot belang voor de bloemen die zo vroeg ingevlogen worden om die ochtend tijdig op de veiling te kunnen zijn…..

Dus we verstoren de nachtrust van duizenden Limburgers om bloemen vanuit Afrika of Midden-Oosten om 6:00 uur in de ochtend aan te vliegen en in vrachtwagens te laden om vervolgens snel over de A2 richting de bloemenveiling in Aalsmeer te vervoeren. Dat was de enige argumentatie welke GS in het debat gaf.

En wat gebeurde vervolgens? Bijna geen enkele partij sprak over de motie nachtrust. Toen het op stemmen aankwam kreeg de heldere en meer dan gerechtvaardigde GroenLinks motie alleen de steun van de SP, PvdD, 50plus en Lokaal Limburg. Niet alleen de rechtse pro-vliegveldcoalitie van CDA, VVD, FvD en PVV stemden tegen de nachtrustmotie maar ook de PvdA, en D66 voegden zich in dat rijtje.

Kunnen, met name die linkse en progressieve partijen eens aan hun kiezers uitleggen waarom in Zuid-Limburg niet dezelfde nachtrust kan worden gerespecteerd als bij de luchthaven van bijv. Eindhoven? Waarom stemden zij tegen deze motie?

De slag rond een onafhankelijk MKBA en nachtrust is in de december vergadering helaas verloren. Maar de strijd voor leefbaarheid, gezondheid, klimaat en nachtrust gaat door! En dat betekent dat over vliegveld MAA nog de nodige strijd gevoerd zal gaan worden al is het maar omdat ook in Europa de groei van de luchtvaart in het kader van de Green Deal van Timmermans niet zo kan blijven doorgaan.

 

Jan Muijtjens

GroenLinks lid en actief in de beweging van omwonenden MAA

Mede dankzij GroenLinks neemt Zaanstad haar verantwoordelijkheid in de strijd tegen de groei van Schiphol | Zaanstad

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Zaanstad 01-06-2019 00:00

Schiphol wil groeien. Dit jaar zal de teller al komen te staan op 500.000 vliegbewegingen, maar dat is bllijkbaar niet genoeg voor de luchthaven. Ze willen meer, nog meer. Gelukkig is er een groeiend aantal mensen in Nederland die dat niet meer willen, die zich zorgen maken over het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering, over de toekomst van hun (klein)kinderen en die deze zorgen ook uitspreken. 

Voor bewoners rondom de luchthaven komt er nog iets anders bij. Zij ondervinden steeds meer geluidsoverlast en dat geldt niet alleen voor de mensen die pal naast de Zwanenburg- of Polderbaan wonen, maar dat geldt zeker ook voor de mensen die verderop wonen, in Amstelveen, Uithoorn, Castricum en voor heel veel inwoners van Zaanstad, met name de inwoners van Assendelft en Krommenie. Naast de geluidsoverlast maken deze mensen zich ook grote zorgen over de enorme gezondsheidsrisico’s, door de uitstoot van (ultra)fijnstof.Voor GroenLinks is de maat dan ook echt vol. De groei van Schiphol, de groei van de luchtvaart in het algemeen, moet stoppen! Op landelijk niveau zet ons Tweede-Kamerlid Suzanne Krὄger zich daar geweldig voor in, maar ook op lokaal niveau kunnen wij veel doen. Natuurlijk kan de gemeente Zaanstad de groei van Schiphol in haar eentje niet beteugelen. Maar de gemeente is een belangrijke speler in de diverse gremia rondom Schiphol en moet daar een voortrekkersrol in gaan spelen om te voorkomen dat Schiphol verder groeit. Tijdens het agenda initiatief in april over dit onderwerp, bemerkten wij tot ons groot genoegen dat hiervoor binnen de gemeenteraad veel steun was. Afgelopen week dienden wij dan ook samen met ROSA, SP, PvdD, D66, PvdA en CU een motie in om te bepleiten dat de gemeente Zaanstad haar verantwoordelijkheid neemt en in de diverse gremia zal bepleiten dat Schiphol tot minstens 2023 niet verder groeit, dat de nachtvluchten zullen worden afgeschaft, met andere partners binnen het BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol) zal kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden en te promoten dat bestemmingen binnen 750km per trein kunnen worden afgelegd.

Deze motie werd afgelopen week in de raadsvergadering behandeld. Met uitzondering van de “usual suspects”, PVV, POV,DZ en VVD, die nog met een aantal tegensputteringen kwamen, werd de motie door een meerderheid aangenomen.

GroenLinks Zaanstad voelt zich hierdoor zeer gesteund. Wij zullen de komende jaren er dan ook zeker op toezien dat de gemeente Zaanstad zich aan deze afspraken zal houden. Wij zeggen daarom ook “to be continued’!

 

Informatieavond Lelystad Airport op 4 maart

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Steenwijkerland 03-03-2019 12:18

Op maandagavond 4 maart organiseert stichting HoogOverijssel in samenwerking met gemeente Steenwijkerland een informatieavond over Lelystad Airport in de Meenthe te Steenwijk. Vanaf 19.30 uur start de inloop en ontvangst, gastheer burgemeester Rob Bats opent het formele programma om 20.00 uur.

In het eerste deel van de avond praten diverse deskundigen het publiek bij over de actuele ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Na de pauze is er een debat met vertegenwoordigers van provinciale partijen. Tijdens dat debat is er ook gelegenheid vanuit het publiek om vragen te stellen. De avond wordt georganiseerd om aan het publiek duidelijk te maken hoe de diverse partijen met oog op de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019 tegenover Lelystad Airport staan.

Lelystad Airport is een veel besproken thema in de landelijke, regionale en lokale pers. Het Rijk wil het vliegveld zo snel mogelijk openen. Dat kan alleen door onder de vlieghoogtes van Schiphol te blijven. Het Rijk zet daarbij in op laagvliegroutes over grote delen van Nederland waaronder Overijssel en Steenwijkerland. Dit levert veel weerstand op bij de inwoners die onder die laagvliegroutes komen te liggen. Voor en tegenstanders laten flink van zich horen. Die discussies hebben er ook toe geleid dat er in korte tijd veel is gebeurd.

BuitenGewoon Leefbaar heeft als lokale partij de ontwikkelingen rond Lelyport Airport kritisch gevolgd en met andere partijen het initiatief genomen om zienswijzen tegen het laagvliegen vanaf Lelystad Airport in te dienen. Dit heeft er mede in geresulteerd dat een laag gelegen wachtruimte boven Steenwijkerland is verplaatst naar een regio waar hoger kan worden gevlogen. Tevens is samen met andere gemeenten en provincies uit Oost Nederland ingezet op het eerst herindelen van het luchtruim, alvorens Lelystad Airport open kan.

Een complicerende factor is dat het Rijk heeft aangegeven Lelystad Airport slechts als overloopfunctie in te willen zetten voor vakantievluchten vanaf Schiphol, maar dat Brussel hier een stokje voor heeft gestoken. Dat heeft het Rijk doen besluiten een nieuw voorstel in te dienen waarbij nu ook luchtvrachtvervoer mogelijk is evenals het vestigen van nieuwe vliegvaartmaatschappijen die nog niet op Schiphol vliegen. Daarmee worden de grenzen voor Lelystad Airport verruimt ten opzichte van het eerste voorstel waar al veel weerstand tegen was.

Alle redenen om nog een keer helder op een rijtje te zetten wat de consequenties kunnen zijn voor onze inwoners en ondernemers, als Lelystad Airport open gaat en in de toekomst mag doorgroeien. Graag nodigen wij u uit om deze voor de toekomst van Steenwijkerland belangrijke avond te bezoeken.

19.30 uur: Inloop in de Eleq Theaterzaal in Rabo Theater de Meenthe

20.00 uur: Aanvang met een welkom door burgemeester Rob Bats van gemeente Steenwijkerland

Sprekers:

Leon Adegeest – HoogOverijssel

Over de actuele stand Milieu Effect Rapportage en geluidstand.

Mijndert Ververs – Samenwerkende Actiecomités Tegen Laagvliegen

Over de actuele stand politieke situatie Lelystad Airport.

Gerben Klaren – Jurist gemeente Steenwijkerland

Over de ondernomen acties door de gemeente Steenwijkerland.

Wim Liesker – Luchtvaartdeskundige

Over de vliegroutes, vlieghoogtes en geluidsoverlast boven Steenwijkerland.

Over de betekenis van uw stem bij de provinciale verkiezingen.

Pauze

Vragenronde en debat:

Met vertegenwoordigers van de Provinciale politieke partijen:

VVD, CDA, SP, PvdA, D66, PVV, CU, SGP, GL, 50PLUS, PvdD, DENK en FD.

22.00 uur: Afsluiting van de avond

Technology Base heeft eenheid nodig, geen proefballonnetjes

D66 D66 Partij voor de Vrijheid Enschede 23-02-2019 12:18

Maandag bespreken we in de Stedelijke Commissie de wijze waarop we Technology Base willen besturen. Voor een groot deel taaie kost over de voor- en nadelen van BV’s ten opzichte van Gemeenschappelijke Regelingen, over gebiedsregisseurs en collegeregelingen. Toch is het minder ingewikkeld dan het lijkt. Want het draait eigenlijk maar om één vraag: hoe maken we van Technology Base een succes?

Elkaar versterken

Nadat een politieke meerderheid in 2014 concludeerde dat een grootschalige luchthaven onrealistisch was, kwam de commissie onder leiding van Wientjes met het advies om het gebied om te vormen tot een iconisch bedrijventerrein, gericht op techniek en innovatie. Daarin zouden de Safety Campus, vliegen, drones en ontwikkelbedrijven in de sector High Tech Systems & Materials elkaar moeten versterken.

Er is vervolgens hard gewerkt om dat advies werkelijkheid te laten worden, waarbij al veel gerealiseerd is: de bestemmingsplannen zijn klaar, de shelters zitten nagenoeg vol met innovatieve bedrijven en AELS ontmantelt het ene na het andere vliegtuig. We zijn dus goed op weg om Technology Base tot een succes te maken.

Rafelrand

Toch is er altijd een rafelrand gebleven, die het succes van Technology Base in de weg zit: de eenheid tussen die verschillende componenten waar Technology Base uit opgebouwd is. De afgelopen week heeft helder geïllustreerd dat het bewaken van en sturen op die eenheid hard nodig is.

In de verkiezingscampagne probeert de PVV het nog maar een keer: grootschalig vliegen vanaf Twente. Dit keer niet met passagiers, maar moeten we vrachtvervoer van Schiphol overnemen. Een volstrekt onrealistisch en onwenselijk plan om heel veel redenen: geen passende infrastructuur, onvoldoende ruimte en veel te veel geluidsoverlast zijn daar een paar van. Maar de directeur van Twente Airport zag haar kans schoon om haar oude plannen rond vrachtvervoer weer uit de kast te halen: het transport van paarden en bloemen zou heel kansrijk zijn.

Daar waar je met wat fantasie paardentransport nog aan Twente kunt koppelen, lukt dat met bloemen totaal niet. Maar belangrijker: beiden voegen niets toe aan Technology Base. Het is geen bijdrage aan toekomstgericht vliegen, geen innovatie of techniek, niets iconisch.

Sturen op eenheid en versterken

Als de directeur van de luchthaven pleit voor vrachtvervoer vanaf Twente, is dat volkomen te begrijpen vanuit het perspectief van een luchthaven. Maar het heeft niets te maken met de uitgangspunten van Technology Base. Sterker nog: het zou Technology Base in de weg zitten. En dat is een grote valkuil, waar het bestuur van Technology Base scherper op moet bijsturen en zich scherper over moet uitlaten.

Het bericht Technology Base heeft eenheid nodig, geen proefballonnetjes verscheen eerst op Enschede.

Lelystad

VVD VVD Partij voor de Vrijheid Apeldoorn 19-01-2018 11:31

https://apeldoorn.vvd.nl/nieuws/26699/lelystad

Natuurlijk begrijpt de VVD de tegenstemmers, die zeggen dat Lelystad helemaal nooit of pas na volledige herindeling open moet. Het lijkt makkelijk om te roepen dat je iets niet wil om zo rust en stemmen te krijgen. Maar de VVD wil wel een breder beeld geven van de problematiek, want de werkelijkheid is complexer dan dit.

Concreet:

1) Afspraak is afspraak: open in 2019 tenzij....

2) Er wordt steeds meer gevlogen;

3) Maximaal inzetten op verminderen negatieve effecten.

Toelichting

Ad 1) VVD hecht aan een betrouwbare overheid en een realistisch bestuur. De afspraken over Lelystad zijn breed gemaakt (nb: de noodzaak voor Lelystad komt voort uit het op slot zetten van Schiphol, waar de VVD, samen met de PVV, overigens op tegen was) en raken veel burgers en bedrijven, negatief, maar ook positief. Afspraken nakomen en helderheid scheppen is belangrijk voor alle partijen. Het niet nakomen van de afspraken leidt er toe dat andere inwoners van Nederland (meer) overlast krijgen. Uiteraard moeten fouten die zijn gemaakt, zoals bij het opstellen van het MER en in de communicatie, worden hersteld. Als blijkt dat dit niet lukt voor de geplande opening in 2019 dan wordt de opening vertraagd totdat dit wel in orde is!

Ad 2) Voorlopig gaat de groei van het luchtverkeer door, veel mensen willen goedkoop op vakantie en gebruiken daarbij het vliegtuig. De VVD-Apeldoorn vindt dat z.s.m. moet worden ingezet op alternatieven voor vluchten op de korte en middellange termijn, dat eisen moeten worden gesteld aan de uitstoot van vliegtuigen en dat de belastingvoordelen voor de luchtvaart afgebouwd moeten worden. Maar dit zijn maatregelen die NL niet alleen kan nemen, dat moet in Europees overleg. Op de korte termijn moet invulling worden gegeven aan de afspraken die er liggen.

Ad 3) de VVD zet hard in op het voorkomen van overlast. Zo snel mogelijk zo hoog mogelijk! Het blijkt dat dieren niet tot nauwelijks gehinderd worden door (lucht)verkeer. Bij mitigerende maatregelen wordt daarom vooral gekeken om de hinder en overlast voor bewoners en bezoekers van de Veluwe

en gemeente Apeldoorn te verminderen. 

Randvoorwaarden voor opening conform plan zijn:

a) Er moet een oplossing zijn om Teuge met zijn paracentrum levensvatbaar in stand te houden;

b) De herindeling van het luchtruim wordt versneld: 2023 is te laat

Feiten tnt

Bij start gaat het om minder dan 1 vlucht per uur in totaal, bij 10.000 vluchten om 2,5 vluchten per uur (startjaar max. 4.000 bewegingen per jaar: niet allemaal naar het zuiden, groei van 2.000/jaar naar 10.000/jaar, verhoging kan/mag pas na herindeling); 1.800 meter grens is ondergrens, de meesten zitten hoger.

Spoeddebat vliegveld Lelystad

SP SP D66 ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Overijssel 10-01-2018 22:00

De Provinciale Staten hielden woensdagavond een spoeddebat over de situatie rond vliegveld Lelystad aangevraagt door de PVV en ondersteund door SP en 50plus.

Fractievoorzitter William van den Heuvel hamerde in het debat op de noodzaak maximale druk uit te oefenen nu partijen als D66 en de ChristenUnie landelijk beginnen te schuiven richting uitstel. Daarvoor zouden de geheime ambtelijke notities over de Alderstafel openbaar gemaakt moeten worden. Ook vroeg hij gedeputeerde Annemieke Traag (D66) te overwegen net als de gemeente Dronten uit het Alderstafeloverleg te stappen als blijkt dat er niets met de bezwaren van Overijsselse inwoners wordt gedaan. De gedeputeerde bleek vreemd genoeg niet te weten dat Dronten deze stap al enige tijd geleden heeft genomen en wil op dit moment niet uit dit overleg stappen. Wel gaat zij op aandringen van de SP de argumentatie van Dronten bestuderen.

Het is nu wachten op de herziene Millieu Effect Rapportage (MER) die op dit moment wordt voorbereid. Daarna zal blijken of de minister en Tweede Kamer luisteren naar onze inwoners. De SP blijft tegenstander van luchthaven Lelystad en wil in elk geval dat er eerst een herindeling van het luchtruim komt met fors hogere vluchtroutes voordat er gevlogen gaat worden vanaf Lelystad.

Duidelijkheid over vliegroutes Lelystad

VVD VVD Partij voor de Vrijheid Apeldoorn 12-10-2017 01:20

https://apeldoorn.vvd.nl/nieuws/24400/duidelijkheid-over-vliegroutes-lelystad

Na het politieke besluit (alleen VVD en PVV waren tegen) dat het vliegverkeer op Schiphol niet verder mag groeien, is Lelystad aangewezen om vakantievluchten over te nemen. Na een uitgebreide procedure zijn de landingsbanen en lagere vliegroutes vastgesteld. Die routes hoeven alleen nog aangesloten te worden op de bestaande routes in het hogere luchtruim. Het voorstel daarvoor is in juni uit de lucht komen vallen. De hoogte van slechts 1800 meter en de verwachte geluidoverlast zorgen voor onrust.

Toch nog inspraak

Iedereen kan nog alternatieve routes en slimme oplossingen voorstellen aan de staatssecretaris. Vragen stellen mag natuurlijk ook. Dat is erg laat in het proces. Een proces waarin het lijkt alsof de bewoners vergeten zijn. En niet alleen de bewoners, ook de raadsleden waren verrast toen de routes in juni bekend werden. Vervolgens bleek dat er nog wijzigingen mogelijk waren en dat hoger vliegen toch kon. Hoger is goed nieuws. Het veranderen van routes is voor een deel van de inwoners goed nieuws en voor een ander deel slecht nieuws.

Uitstel

Waarom er routes verschoven worden, zodat Hoenderloo en Ede een dubbele route over zich heen krijgen, blijft onduidelijk. Geen wonder dat inwoners zich organiseren en luid en duidelijk laten horen wat ze vinden. Uitstel vragen voor vliegveld Lelystad is logisch, want dat is goed nieuws voor het hele gebied. Alleen is dat niet realistisch. Schiphol is vol. De eerste groep laders van vrachtvliegtuigen is al ontslagen doordat die vluchten door passagiersvluchten verdrongen worden. De bouw van Lelystad is al gestart. De landelijke politiek staat nog steeds achter hun besluiten die jaren geleden genomen zijn.

Teuge

Vertrekroute 2 loopt over Teuge. Dat betekent dat het voortbestaan van deze luchthaven wordt bedreigd. Ook dat bleek een verrassing in juni. Bedrijven en werknemers die afhankelijk zijn van de luchthaven komen in de problemen bij het wegvallen van Teuge. In vergelijking met Schiphol gaat het misschien om lagere aantallen, maar het gaat wel om onze bedrijven en onze werknemers. Die verdienen een goede oplossing.

Doen

Eigenlijk wil iedereen zo min mogelijk overlast. Dat sluit aan bij het uitganspunt dat de routes woonkernen ontzien. Toch is er in september een route verplaatst waardoor Hoenderloo en Ede een dubbele route over zich heen krijgen. Dat vraagt om een reactie via de consultatie. Niet alleen van de VVD fractie, maar van iedereen. Wij zien de inzet van onze inwoners en de energie die ze stoppen in deze vliegroutes. Die inzet willen we ook zien bij het vinden van de beste aansluitroutes en het herindelen van het luchtruim.

 

Dus stuur alle goede ideeën, alternatieven, zorgen en vragen naar: www.internetconsultatie.nl/lelystadairport

 

Erica Schmahl

Fractievoorzitter VVD Apeldoorn

GLP doet de StemWijzer Tweede Kamer 2017

GLP GLP CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid VVD ChristenUnie Almere 07-02-2017 13:12

Zoals u al vernomen hebt, doet GLP niet mee aan deze verkiezingen. Wij gaan ons richten op de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en vervolgens op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

De StemWijzer bevat 30 stellingen die kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Deze stellingen hebben betrekking op de belangrijkste verkiezingsthema’s, zoals de zorg, immigratie en de Europese Unie. Na het beantwoorden van de stellingen krijgt de gebruiker te zien met welke partijen hij of zij de meeste overeenkomsten heeft.

De StemWijzer is dit jaar vernieuwd, zodat het nog makkelijker is om partijen met elkaar te vergelijken.

Toch als we mee hadden gedaan, dan hadden we de Stem Wijzer zo ingevuld:

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

Eens

2. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg.

Eens

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

Oneens

Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn.

Geen van beide

GLP vindt het een groot goed dat mensen mogen zeggen wat ze willen en heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Oproepen tot haat en geweld zijn strafbaar. Kritiek op religies hoort verder bij een vrije democratische samenleving. Als mensen het idee hebben dat ze hierdoor beledigd worden, hebben zij de mogelijkheid op toetsing bij de rechter.

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

Eens

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

Eens

De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag.

Eens

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

Oneens

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

Eens

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

Geen van beide

GLP ziet dat er een noodzaak is dat tot het aanpassen van de huidige AOW-leeftijd. In de eerste plaats worden mensen steeds ouder en leven ze gezonder. In de tweede plaats is het huidige stelsel, gelet op onder meer de vergrijzing, onbetaalbaar geworden. GLP wil daarom dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67, middels een geleidelijke invoer, waarbij de pensioenleeftijd de komende jaren jaarlijks met een paar weken omhoog gaat. In 2018 wordt de pensioenleeftijd dan 66 jaar en in 2021 67 jaar. We zijn geen voorstander dat die leeftijd daarna nog verder zal gaan stijgen. Tevens als men bij hun beroep zwaar werk verricht, dan mogen ze eerder met pensioen (tot 60 jaar). GLP wil verder dat mensen die nog na hun 67e willen doorwerken, dit gewoon kunnen blijven doen. Met betrekking tot de hoogte van de AOW-uitkering vindt GLP dat deze, gelet op de crisis, op het huidige pijl moet blijven. Bij economische groei kan deze later dan weer meestijgen met de groei. NB. Mensen moeten hun AOW-uitkering behouden als zij besluiten hun oude dag door te brengen in een ander land.

Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Oneens

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

Eens

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

Oneens

Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

Geen van beide

Nederland heeft een goed sociaal stelsel en dat willen we zo houden. Uiteraard heeft dit stelsel een aantrekkingskracht op mensen die het economisch slechter hebben, wat leidt tot immigratie. GLP wil niet dat dit sociale stelsel de reden is waarom immigranten naar Nederland komen. Uiteraard zijn ze welkom om hier te komen werken op het moment dat we de banen in Nederland niet met de Nederlandse beroepsbevolking kunnen invullen. GLP wil daarom dat immigranten de eerste 5 jaar niet in aanmerking komen voor welke uitkering dan ook.

In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon).

Oneens

De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven.

Eens

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

Eens

Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen (verhuurdersheffing) worden afgeschaft.

Eens

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

Geen van beide

Naast de Rotterdamse haven is Schiphol een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Schiphol is met de huidige 50 miljoen passagiers per jaar tot de vierde luchthaven van Europa. Om geen verkeer te verliezen aan concurrenten Frankfurt en Londen Heathrow is het van belang tijdig te investeren, zodat Schiphol mee kan groeien met de andere grote Europese luchthavens Schiphol wil de komende jaren de luchthaven uitbreiden met een 7e en 8e baan en is verder van plan de capaciteit van de terminals te verhogen. Met deze uitbreiding zou de capaciteit van de luchthaven verder worden uitgebreid naar 65 miljoen passagiers en tussen de 600.000 en 650.000 vluchten per jaar. Deze geplande uitbreiding van luchthaven Schiphol is goed voor de werkgelegenheid en gaat minstens 10.000 banen genereren. Aangezien er nu al veel overlast is onder de bewoners van de omliggende gemeenten van Schiphol, ziet GLP heil in het verplaatsen van (een deel van) de uitbreiding van Schiphol naar de regionale luchthaven van Lelystad. Op het moment dat dit gepaard gaat met de aanleg van een hogesnelheidsverbinding, zou de afstand zelfs voor transferpassagiers geen probleem moeten zijn

De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten.

Eens

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

Oneens

Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven.

Oneens

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

Eens

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken.

Eens

Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan.

Eens

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

Eens

De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm).

Eens

Er moet een Europees leger komen.

Oneens

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen.

Oneens

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen.

Geen van beide

GLP wil minder EU (het liefst terug naar de oorspronkelijke EEG voor 1981).

Onze mening komt het best overeen met:

Zoals u kunt zien, ligt er niet echt een partij dichtbij onze ideeën. Tenminste als het over deze 30 vragen gaat. Toch komen VNL (67%), Ondernemerspartij (60%), Forum Voor Democratie (60%), Nieuwe Wegen (60%) en in iets mindere mate Lokaal in de Kamer (57%) het dichtst bij onze plannen, als het natuurlijk gaat om deze 30 stellingen.

Gevolgd door de Piratenpartij (53%), SGP (50%), 50Plus (50%), de Burgerbeweging (50%), VVD (47%), Partij voor de Dieren (47%), CDA (47%), PVV (47%), Libertarische Partij (43%), ChristenUnie (43%), SP (37%), Artikel 1 (37%), PvdA (37%), Vrijzinnige Partij (33%), GroenLinks (33%), Denk (30%), D’66 (30%) en als laatste de Niet Stemmers (17%).

De andere partijen deden niet mee aan de Stem Wijzer.

Doe ook de Stem Wijzer en kijk welke partij het beste bij u past.