Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

14 documenten

Iedereen mee met het ov

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-06-2020 08:33

Door Stieneke van der Graaf op 25 juni 2020 om 10:17

In dit land moet iedereen kunnen meedoen. Hiervoor is het heel belangrijk dat mensen zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, ook als ze een beperking hebben. Hoewel veel vervoersbedrijven aandacht hebben voor de toegankelijkheid van het vervoer, schiet het in de praktijk nog vaak tekort. Daarom presenteert de ChristenUnie vandaag een tienpuntenplan om de toegankelijkheid in het ov te verbeteren.

Geweigerd in de bus

Op de meeste stations zijn er bijvoorbeeld wel rolstoelplanken aanwezig, maar is er niet altijd reisassistentie beschikbaar om rolstoelgebruikers de trein in te helpen. Nog niet in elke trein zijn toegankelijke toiletten. Voor reizigers is het bovendien voorafgaand aan hun reis niet duidelijk of alle vervoerders waar zij mee reizen, daadwerkelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Je zou maar bij de halte moeten blijven staan, omdat je wordt geweigerd in de bus.

Als je met het openbaar vervoer wilt reizen, moet dat mogelijk zijn. Ongeacht een lichamelijke of visuele beperking. Begin dit jaar riep ik middels een aangenomen motie de regering op om samen met andere overheden, vervoerders en ervaringsdeskundigen concrete afspraken te maken over de toegankelijkheid in het ov. Deze afspraken moeten als minimumeisen gelden voor nieuwe aanbestedingen in het openbaar vervoer. Zo moeten we ervoor zorgen dat bovenstaande situaties voortaan tot het verleden behoren.

Tienpuntenplan

Vandaag doen we als ChristenUnie alvast een schot voor de boeg. Met allerlei (belangen)organisaties hebben we een tienpuntenplan gemaakt, om ervoor te zorgen dat iedereen met het ov moet kunnen reizen. Dit plan overhandigen we aan het kabinet. We willen namelijk dat de vervoerders aan de slag gaan met toegankelijke toiletten, reisassistentie en de mogelijkheid om overal hulpmiddelen mee te nemen. Bij nieuwe plannen moeten mensen met een beperking altijd worden meegenomen. En blijkt het openbaar vervoer toch niet toegankelijk te zijn, dan moet de overheid de vervoerders hierop aanspreken.

Zo creëren we een toegankelijk openbaar vervoer, zodat iedereen zelfstandig kan reizen. Iedereen verdient immers de kans om mee te doen in de samenleving.

Geef duidelijkheid over toekomst OV | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-05-2020 00:00

Het openbaar vervoer is een publieke dienst waar miljoenen mensen dagelijks gebruik van maken. Waar de luchtvaart op dag één van de crisis al aan tafel zat bij twee ministers, duurde het lang voordat er zicht was op welke stappen gezet worden om het OV te laten draaien.

En nog steeds is er onduidelijkheid over hoe de OV-bedrijven, die grote verliezen leiden, ondersteund worden als zij straks weer op volle capaciteit moeten draaien maar dan met veel minder inkomsten. OV moet voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zijn. Voor mensen in de vitale beroepen, voor studenten en voor mensen voor wie het OV de enige optie is. Ook mensen met een beperking mogen niet de dupe worden. Zij hebben meer ruimte nodig, meer begeleiding, meer tijd. Dat is soms lastig, maar juist een overheid is er voor iedereen.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: Over vier dagen gaat OV weer op volle capaciteit draaien terwijl ze maximaal 40% van hun inkomsten krijgen. Terwijl KLM koste wat het kost gered moet worden is er voor onze bussen, treinen en trams nog geen oplossing.

Ook ligt er geen concreet plan voor het stimuleren van de fiets. De meeste verplaatsingen zijn dichtbij huis en dan is de fiets de eerste keus. Ook om het OV te ontlasten is het van groot belang dat mensen zoveel mogelijk de fiets pakken. De minister doet wel de oproep om te gaan fietsen, maar neemt amper concrete maatregelen. We moeten nu investeren in genoeg ruimte voor fietsers. Maar het tegenovergestelde dreigt te gebeuren: 40% van de gemeenten geven aan dat juist om beheer en onderhoud gekort gaat worden door de financiële tekorten die dreigen. Voor mobiliteit en verkeersveiligheid in de 1.5 meter samenleving is meer ruimte voor fietsers en voetgangers nodig. GroenLinks wil ruim baan aan de fiets; door te investeren in snelle fietspaden en lokale infrastructuur en door te zorgen dat de fiets mee kan in de trein.

 

Noodzaak voor actieplan fiets en voetganger | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-04-2020 00:00

Na de meivakantie openen de basisscholen weer en dat betekent dat het verkeer op straat zal toenemen. Het is belangrijk dat voetgangers en fietsers veilig over straat kunnen, en daar is in de 1,5 meter samenleving meer ruimte voor nodig. GroenLinks roept het kabinet op om met een actieplan te komen om die ruimte zo snel mogelijk te creëren. 

2,1 miljoen huishoudens hebben geen auto en meer dan 6 miljoen mensen hebben geen rijbewijs. Door capaciteitsuitval van OV gaan deze werknemers, scholieren en recreanten veel meer lopen en fietsen. Dit terwijl de ruimte nu al tekort schiet. Om de veiligheid van mensen te garanderen, is meer ruimte nodig voor fietsers en voetgangers. Op korte termijn moet ze in gesprek met gemeenten voor een actieplan ruimte voor fietsen en lopen. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kroger: ‘Meer ruimte voor fiets en voetganger is echt nodig in Coronatijd. Brussel doet dat, Milaan doet dat. En wij moeten het ook doen. Het kabinet moet niet afwachten maar snel met een actieplan komen om dit te regelen voordat straks iedereen in de auto kruipt en er nóg minder ruimte komt voor wandelaars en fietsers.’ 

Maatregelen waar aan gedacht kan worden zijn het aanpassen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom, fietspaden waar mogelijk verbreden en geld voor onderhoud van fietspaden naar voren te halen. Op die manier kan het kabinet ook aannemers werk bieden in lastige tijden. 

Toegankelijk openbaar vervoer voor mensen met een beperking

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 19-02-2020 13:04

Door Stieneke van der Graaf op 19 februari 2020 om 11:02

Toegankelijk openbaar vervoer voor mensen met een beperking

De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen er mag zijn en kan meedoen. Daarvoor is het heel belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Helaas verschilt de toegankelijkheid sterk per vervoerder en is het voor mensen met een beperking soms onmogelijk om te reizen met het openbaar vervoer. Toiletten zijn niet geschikt, er is geen personeel om te helpen bij het in- of uitstappen of reisbegeleiding ontbreekt.

Daar moet verandering in komen. Ik ben dan ook blij dat deze week in de Tweede Kamer een motie van ChristenUnie en CDA is aangenomen die de regering oproept om samen met de vervoerders tot nieuwe, concrete afspraken te komen. Deze moeten gelden als minimumeisen voor de inzet van alle vervoerders op het gebied van toegankelijkheid en hulp. Zodat iedereen kan reizen met het openbaar vervoer en een beperking geen belemmering is.

Belangrijke motie over landelijk toegankelijk OV en minimum eisen bij OV aanbestedingen aangenomen! Dank aan @Stienekevdgraaf @gertjansegers @jobaCDA 👏🏻 Op naar één landelijke basisvoorziening waar iedereen zich aan houdt! #ToegankelijkOV. Groot draagvlak. 👇 pic.twitter.com/cA00XCWoT1

— CoalitievoorInclusie (@cvinclusie) February 19, 2020

Gratis OV voor kinderen op woensdag en weekend

D66 D66 PvdA Nederland 15-10-2019 16:15

Gratis OV voor kinderen op woensdag en weekend

D66 wil het voor kinderen en ouders zo makkelijk mogelijk maken om te reizen met het openbaar vervoer. Reizen met de trein, bus, tram of metro. Ieder kind vindt dit prachtig. Het openbaar vervoer brengt je op nieuwe plekken, waar je anders niet zo snel komt. Daarom pleit Rutger Schonis (D66) samen met de PvdA voor een onderzoek naar gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar die onder begeleiding van een volwassene reizen op woensdagmiddag en in de weekenden.

Gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar heeft vele voordelen. Het zorgt ervoor dat kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met het openbaar vervoer, waardoor ze later ook vaker het OV nemen. Ook de kosten voor ouders om met kinderen te reizen gaan hiermee omlaag. En elke keer dat we de trein, tram of bus nemen in plaats van de auto is ook winst voor van het klimaat.

In de trein en in verschillende steden, zoals Groningen, Eindhoven en Nijmegen, is er met succes, al gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar. Ook Amsterdam start hier binnenkort mee. Elke vervoerder heeft eigen regels of kinderen gratis mee kunnen reizen. Daardoor weten mensen niet waar ze aan toe zijn. D66 wil nu dat alle kinderen tot 12 jaar in Nederland gratis met al het openbaar vervoer kunnen reizen op woensdagmiddag en in de weekenden. Zo groeit de nieuwe generatie op met het gemak en plezier van reizen met de trein, bus, tram of metro.

Rutger Schonis (D66): “D66 wil dat het voor iedereen zo gewoon mogelijk is om de trein, bus of tram te pakken. En: jong geleerd is oud gedaan! Door ov voor kinderen tot 12 jaar op woensdag en in ‘t weekend gratis te maken, wordt het voor hen op latere leeftijd ook de normaalste zaak van de wereld om met het OV te reizen.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Een dagje weg met vrienden of een ...

PvdA PvdA Nederland 02-09-2019 08:28

Een dagje weg met vrienden of een bezoek aan opa en oma wordt voor veel mensen steeds duurder. Het kabinet kiest ervoor de btw op dagelijkse boodschappen, de bus en de trein te verhogen, terwijl ze de winstbelasting voor grote bedrijven fors verlagen. Dat moet en kan anders. Lees hier hoe 👉 https://www.pvda.nl/nieuws/nibud-pvda-plan-goed-voor-koopkracht/

https://www.facebook.com/165704078452 ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 26-07-2019 11:12

https://www.facebook.com/1657040784522924/posts/2634073776819615/

Overlastgevende asielzoekers in een ...

VVD VVD Nederland 18-04-2019 15:05

Overlastgevende asielzoekers in een aparte buslijn? Nee. We willen deze mensen vastzetten en uitzetten. Een verbod op de toegang tot het openbaar vervoer is de eerste stap.

Meer ambitie nodig voor OV in de regio

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 04-04-2019 10:34

Door Nico Drost op 4 april 2019 12:30

Meer ambitie nodig voor OV in de regio

De ov-plannen van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur voor het OV in Nederland in 2040 schieten tekort voor de regio’s buiten de Randstad. We vragen de staatsecretaris aan om meer ambitie te tonen. De reistijd tussen de verschillende delen van ons land en zeker de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland moet omlaag.

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het ‘Toekomstbeeld OV 2040’ waarin de ambities voor het OV in Nederland worden geschetst. Het is erg goed dat er zo’n visie ligt met het doel om echt een sprong te maken op OV-gebied. De mobiliteit groeit en het spoor moet aangepast worden om dat mogelijk te maken. Die urgentie ziet deze staatssecretaris ook.

Ik vrees echter dat de ambities voor de regio ondersneeuwen. Toen ik de kaartjes zag met de verbeterde spoorverbindingen , schrok ik wel. De ambities lijken te stoppen bij Zwolle. Ik weet dat veel inwoners van de noordelijke provincies dat gevoel delen. De stad Groningen en de spoortafel Noord-Nederland hebben veel behoefte aan versnelling. De staatsecretaris moet zorgen dat Noord-Nederland verbonden blijft. Er zijn goede ambities voor de lange termijn voor de regio, maar we mogen niet het risico lopen dat het vooral mooie toekomstdromen zijn.

Kortere reistijd tussen Randstad en Noord-Nederland moet prioriteit krijgen.

Concreet vraag ik vandaag om snel stappen te zetten om de reistijdverkorting tussen de Randstad en de landsdelen te realiseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat de reistijd tussen Groningen en de Randstad snel korter wordt. Een succesvolle testrit liet al zien dat het echt niet lang hoeft te duren. Ook de ambities en voor de verbindingen met Zeeland mogen sneller gestalte krijgen. Wat de ChristenUnie betreft gaat de staatsecretaris nog voor het einde van dit jaar met de provincies en andere betrokken overheden om de tafel om maatregelen te nemen. De provincies spreken nu over hun coalitieakkoorden en dat biedt concrete kansen. Deze trein moet in beweging komen!

👉 Selçuk Öztürk tegen minister ...

DENK DENK Nederland 26-03-2019 17:08

👉 Selçuk Öztürk tegen minister Hoekstra: "Wat heeft u tegen taxichauffers? Zijn ze te klein? Stemmen ze niet op u?'' Steeds meer taxi-chauffers worden oneerlijk behandeld en raken daarmee in financiële problmen. DENK wil een eerlijke behandeling voor iedereen.