Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

15 documenten

Walstroom in plaats van brommende generatoren | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 19-06-2019 00:00

Schepen die aan de kade liggen zouden waar mogelijk walstroom moeten gebruiken. Dat is het voorstel van GroenLinks Groningen.

Aan de Ulgersmakade in Groningen liggen regelmatig schepen. Voor de elektriciteitsvoorziening is walstroom beschikbaar, maar toch laten sommige schepen de hele nacht hun generator aan, tot ergernis van de bewoners in de buurt van de kade. Een generator is een apparaat dat elektriciteit opwekt met diesel. Het draaien van de generatoren zorgt namelijk de hele nacht voor een lage bromtoon én voor luchtvervuiling, terwijl het eigenlijk niet nodig is.

Ceciel Nieuwenhout (raadslid GroenLinks Groningen) verdedigt vandaag haar initiatiefvoorstel: "Eigenlijk is het voorstel heel simpel: waar er walstroom beschikbaar is, wordt het gebruik van generatoren verboden."

Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh is tevreden: "Wij hebben hier klachten over gekregen uit de wijk, met name van de bewoners langs de Ulgersmaweg. We zijn blij dat de politiek deze overlast serieus neemt en onze vraag hebben opgepakt."

Ook het gemeentebestuur wil graag het gebruik van het duurzame alternatief walstroom stimuleren. Het college omarmt dan ook het idee van GroenLinks en stelt voor om dit op te nemen in de nieuw vast te stellen Verordening Openbaar Vaarwater 2020.

Groningen is niet de eerste stad waar een verbod wordt voorgesteld. Eerder is dat al ingevoerd in bijvoorbeeld Amsterdam, Arnhem, Gouda, Nijmegen en Rotterdam. Dit zijn allemaal steden waar grote vaarroutes door de stad heen liggen. Voor Groningen zijn dat het van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

Ceciel verdedigde woensdag haar initiatiefvoorstel in de raadscommissie. Je kunt hier de vergadering terugkijken.

Zekerheid, zorgvuldigheid en menselijke maat | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Groningen 29-05-2019 00:00

GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout pleit voor een zorgvuldige en menselijke benadering bij het oplossen van de problemen bij de schepen in de Noorderhaven en hun bewoners.

Het debat in de raadsvergadering van 29 mei ging over het Plan van Aanpak voor de Noorderhaven. De wethouder heeft toegezegd waar GroenLinks om vroeg, namelijk om de bewoners zekerheid te geven, en het plan van aanpak zorgvuldig en met de menselijke maat uit te voeren, en om daar jaarlijks over te rapporteren. Daarnaast heeft GroenLinks, samen met PvdA de motie van D66 mede ingediend om de subsidie (om de Noorderhaven op te knappen) breed in te zetten: zo kan deze ook worden ingezet voor het verminderen van houtrookoverlast. Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad. 

Lees hieronder de volledige woordvoering

De Noorderhaven gaat GroenLinks aan het hart. De diversiteit aan schepen en hun bewoners is wat de Noorderhaven zijn charme geeft. Wij hopen dat daar in het plan van aanpak ruimte voor is. Wat Groenlinks betreft is het belangrijk om bij het plan van aanpak in ieder geval de volgende drie principes aan te houden: zekerheid, zorgvuldigheid en menselijke maat.

• de bewoners van de schepen in de Noorderhaven de zekerheid nodig hebben dat als de schepen bewoond zijn door de eigenaar, met toestemming in de haven zijn komen te liggen en daarna niet meer zo gewijzigd zijn dat ze niet meer aan de initiële eisen voldoen, in de Noorderhaven mogen blijven liggen;

• zorgvuldigheid in de belangenafweging leidend moet zijn, zodat de persoonlijke situatie van bewoners goed meegewogen wordt en persoonsgebonden beschikkingen worden gefaciliteerd;

• eventuele handhaving met de menselijke maat moet gebeuren, met genoeg ruimte om af te wijken van termijnen mocht het te krap zijn;

Kan de wethouder toezeggen • Het plan van aanpak zo uit te voeren dat aan die drie principes recht wordt gedaan; • De Raad jaarlijks te rapporteren over de voortgang op dit dossier via het Meerjarenprogramma Wonen;

 

Lees hieronder de volledige woordvoering

De Noorderhaven gaat GroenLinks aan het hart. De diversiteit aan schepen en hun bewoners is wat de Noorderhaven zijn charme geeft. Wij hopen dat daar in het plan van aanpak ruimte voor is. Wat Groenlinks betreft is het belangrijk om bij het plan van aanpak in ieder geval de volgende drie principes aan te houden: zekerheid, zorgvuldigheid en menselijke maat.

• de bewoners van de schepen in de Noorderhaven de zekerheid nodig hebben dat als de schepen bewoond zijn door de eigenaar, met toestemming in de haven zijn komen te liggen en daarna niet meer zo gewijzigd zijn dat ze niet meer aan de initiële eisen voldoen, in de Noorderhaven mogen blijven liggen;

• zorgvuldigheid in de belangenafweging leidend moet zijn, zodat de persoonlijke situatie van bewoners goed meegewogen wordt en persoonsgebonden beschikkingen worden gefaciliteerd;

• eventuele handhaving met de menselijke maat moet gebeuren, met genoeg ruimte om af te wijken van termijnen mocht het te krap zijn;

Kan de wethouder toezeggen • Het plan van aanpak zo uit te voeren dat aan die drie principes recht wordt gedaan; • De Raad jaarlijks te rapporteren over de voortgang op dit dossier via het Meerjarenprogramma Wonen;

 

Vandaag waren we op werkbezoek bij ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 05-04-2019 16:47

Vandaag waren we op werkbezoek bij Quiet Groningen, een organisatie die armoede in Groningen verlicht. Tessa vertelt je hier graag meer over!

In Lauwersoog wordt samengewerkt ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 14-03-2019 10:00

In Lauwersoog wordt samengewerkt door ondernemers, gebruikers van de haven en organisaties die belang hebben bij een duurzame haven. Schepen worden er omgebouwd tot electrisch varende schepen op waterstof. Oog voor traditie én vernieuwing. Oog voor natuur én bedrijf. Dat kan. Daar staan we voor.

Een heldere stemoproep in Ten Boer! ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 14-11-2018 12:00

Een heldere stemoproep in Ten Boer! Meer weten over Peter? https://groningen.christenunie.nl/page/46239

Roadshow Groningen, Haren en Ten Boer

VVD VVD Groningen 10-11-2018 09:18

Vandaag was de VVD Groningen te vinden in zowel Haren, Ten Boer als het zuidelijke deel van Groningen. Hier hebben wij met verschillende teams gesproken met inwoners en hun erop gewezen dat 21 november de verkiezingen zijn. Help ons ook mee met de komende campagnes en kies voor doen!

De ChristenUnie wil een OZB-regeling ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 09-11-2018 13:35

De ChristenUnie wil een OZB-regeling voor ondernemers in Ten Boer en Haren. De LTO Noord trekt aan de bel nu uit onderzoek blijkt dat de OZB-heffing voor ondernemers in Haren en Ten Boer tot wel 92% toeneemt. Peter Rebergen, raadslid voor de ChristenUnie in Ten Boer en kandidaat voor de nieuwe gemeenteraad, wil dat er een regeling komt voor de ondernemers. “Het kan niet zo zijn dat ondernemers op de kosten gejaagd worden door de herindeling. Enkele jaren geleden heeft Meerstad een overgangsregeling gekregen, voor Ten Boer en Haren zou het niet anders moeten zijn!” Meer weten over de plannen van de ChristenUnie? Bekijk dan onze website: https://groningen.christenunie.nl/

CDA pleit voor overgangsregeling voor ondernemers Haren en Ten Boer

CDA CDA Groningen 23-10-2018 06:16

De herindeling is met ingang van 1 januari een feit en dat kan gevolgen hebben voor ondernemers in Haren en Ten Boer. De onroerendezaakbelasting (OZB) voor ondernemers in de stad Groningen ligt namelijk een stuk hoger dan in Haren en Ten Boer. Wanneer het tarief van de gemeente Groningen wordt overgenomen gaat een boer of een ondernemer met een bedrijf met een WOZ-waarde van 750.000 euro in de gemeente Haren jaarlijks 3.210 euro meer betalen. In Ten Boer zou dit met circa 1.970 omhooggaan. Het CDA pleit voor een goede overgangsregeling voor ondernemers in Haren en Ten Boer. Er zijn partijen die zullen zeggen: “Verlaag dan het tarief van de gemeente Groningen, dan is iedereen blij”. Dat klinkt natuurlijk lekker, maar zorgt tegelijkertijd ook voor een groot gat in de begroting en dat zal uiteindelijk door de inwoners moeten worden opgebracht. CDA lijsttrekker René Bolle pleit voor een regeling waarbij de pijn zo goed mogelijk verzacht wordt.” Tarieven verlagen heeft een enorme impact op de inkomsten en is onrealistisch. Het mooiste zou zijn als we een aparte categorie konden toevoegen, maar de wet laat dat helaas niet toe. Daarom is het beter om ervoor te zorgen dat er een goede overgangstermijn komt waarbij de pijn over meerdere jaren wordt verspreid.” Een vijf-jaarstermijn zoals bij de grenscorrectie in Meerstad kan een goed begin zijn volgens de partij. Ook LTO Noord pleit voor een overgangsregeling.

Jongman: 'Ongelooflijk blij met doorbraak in zaak Paddepoel'

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 15-10-2018 17:18

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1232511/130900/PaddepoelWinkels in Paddepoel hoeven niet langer verplicht open op zondag. Dat is de uitkomst van overleg binnen de Vereniging van Eigenaren.

Inge Jongman: “Ik ben ongelooflijk blij dat de oorzaak van het conflict nu opgelost lijkt. Dat de Vereniging van Eigenaren zich op zo'n manier uitspreekt, mag met recht een doorbraak genoemd worden. Laten we hopen dat dit conflict spoedig verleden tijd is. Wel ben ik benieuwd naar de boetes: Het zou mooi zijn als die nu ook verdwijnen.”

Foto: Hjalmar Guit (RD)

Dorpshuizen en Buurtcentra verdienen ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 08-10-2018 17:44

Dorpshuizen en Buurtcentra verdienen onze nadrukkelijke aandacht. Onze nummer 5 Peter Rebergen woont zelf in Ten Boer, en weet als geen ander hoe waardevol dorpen zijn. Hij komt op voor de dorpen in hun verbinding met de grote en nieuwe gemeente. Lees het in onze nieuwe verkiezingsblog!