Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

Eickhout smeedt Europees akkoord voor schone vrachtwagens, ondanks Duitse tegenwerking | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-02-2019 00:00

“Ondanks forse tegenwerking van de Duitse regering zetten we een flinke stap om ook de transportsector in Europa een stuk klimaatvriendelijker te maken.” Na een nacht onderhandelen heeft Europarlementariër Bas Eickhout vanochtend vroeg een akkoord bereikt met de EU-landen over het terugdringen van de CO2-uitstoot door vrachtwagens. Die sector had tot nu toe nog geen uitstootlimieten.

Vrachtwagens moeten in 2025 15 procent minder uitstoten, in 2030 moet dat zijn teruggebracht tot 30 procent. Ook moet in 2025 2 procent van de verkochte vrachtwagens zonder of met heel weinig uitstoot zijn. Nu bedraagt de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, bussen en touringcars, nog zes procent van de totale CO2-uitstoot in Europa.

Eickhout: “Het waren lange en moeizame onderhandelingen, vooral doordat Duitsland steeds op de rem stond. Ik vind dat onbegrijpelijk, omdat juist duurzame innovatie de kansen geeft om in voorsprong te nemen op andere fabrikanten in de wereld. Toch is het een groot succes dat de Europese Unie voor het eerst actie onderneemt om de CO2-uitstoot door vrachtwagens aan te pakken.”

De nieuwe wetgeving zorgt er vooral voor dat het voor bedrijven goedkoper wordt om schonere vrachtwagens aan te schaffen. Volgens de klimaatafspraken moeten we ervoor zorgen dat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Juist de transportsector kan die omslag relatief makkelijk maken, maar dan moet ze nu wel gaan inzetten op innovatie.

Wilt u ook meehelpen? Stuur een ...

PVV PVV Nederland 14-02-2019 11:11

Wilt u ook meehelpen? Stuur een e-mail naar vrijwilligers@pvv.nl Alvast ontzettend bedankt. #StemPVV

Terwijl bijna heel Nederland slaapt ...

CDA CDA Nederland 31-01-2019 06:08

Terwijl bijna heel Nederland slaapt zijn er ook een aantal mensen aan het werk. Boerin Toos uit Harmelen werd verrast door Derk Boswijk, CDA lijsttrekker in Utrecht. #EenHeleGoedeMorgen

Het verkeer moet én kan veiliger

SGP SGP Nederland 30-01-2019 00:00

SGP-Kamerlid en verkeerswoordvoerder Chris Stoffer doet een aantal concrete voorstellen om het verkeer veiliger te maken. Lees hieronder zijn bijdrage aan het verkeersveiligheidsoverleg.

"Het Strategisch Plan doet me een beetje denken aan het klimaatakkoord afgelopen zomer. De planbureaus moesten destijds zeggen: veel mooie woorden, maar de plannen zijn onvoldoende concreet om door te rekenen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid nu ook: de richting is goed, maar het plan is te weinig concreet voor een prognose. Dat is de uitdaging waar minister en medeoverheden nu voorstaan: werk maken van concrete maatregelen ‘op straat’. Doelstelling korte termijnDe SGP ziet graag een ambitie voor de korte termijn. Naar nul verkeersdoden in 2050 is een nobel streven. Maar, komt er ook druk op de ketel voor de korte termijn? Bijvoorbeeld in 2030 ten minste een halvering van het aantal verkeersslachtoffers, in lijn met internationale ambities ? InvesteringsplanIk mis de financiële paragraaf. Minister en medeoverheden kiezen voor een risico gestuurde aanpak. Heel goed. Maar de harde werkelijkheid blijft dat je zoveel knelpunten kunt aanpakken als het budget het toelaat. Bijna twee derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Gemeenten moeten echter alle zeilen bijzetten voor het sociale domein. Capaciteit en budget voor verkeersveiligheid staan onder druk. Terwijl veel 30-kilometer zones nog wachten op verkeersdrempels die hard rijden onmogelijk maken.  Tot 2014 was er directe financiering voor lokale verkeersprojecten via de Brede Doeluitkering.

Nu gaan deze middelen niet geoormerkt naar het Provinciefonds. Een groot deel gaat naar provinciaal openbaar vervoer. Ik ben bang dat verkeersveiligheid het moest bezuren. Ik zie op korte termijn graag een investeringsplan. Ik vraag de minister om in ieder geval binnen een half jaar een overzicht te geven van de totale beschikbare financiële middelen voor verkeersveiligheid op de verschillende niveaus, van de financiële knelpunten en van de aanpak daarvan.Rijbaanscheiding 100 km/uur wegenNiet alles hoeft te wachten op de risico gestuurde aanpak. Er zijn nog enkele 100 kilometer per uur wegen zonder rijbaanscheiding. Dat moet snel verleden tijd zijn. Pakkans omhoogDrankrijders en snelheidsmaniakken zorgen voor veel verkeersslachtoffers. De pakkans moet flink omhoog. Waar ligt de lat? Gaat de minister dit monitoren? Gaan gemeentelijke boa’s meer ingezet worden bij verkeershandhaving?LED-verlichte reclameschermenIk maak me zorgen over het oprukken van LED-verlichte reclameschermen langs doorgaande wegen en bij kruispunten. Ze zorgen voor veel meer afleiding dan gewone reclameborden. Appen en bellen tijdens het rijden verbieden, en tegelijkertijd flitsende reclameschermen toestaan is vreemd. De SGP pleit voor een strenge aanpak .  NoodhulpsystemenWat gaat de minister doen om inbouw en gebruik van noodhulpsystemen in nieuwe én bestaande auto’s te stimuleren? Komt er een fiscale prikkel om autokopers de meest veilige keus te laten doen? Komt er een stimulans voor inbouw van noodhulpsystemen in bestaande auto’s? Veel automobilisten laten in hun onwetendheid aanwezige noodhulpsystemen uit staan. Komt er een campagne om dit knopje om te zetten?  De opgave is groot. Voor minder verkeersslachtoffers, minder leed en minder maatschappelijke kosten. Tegelijkertijd zijn veel partijen betrokken. Ik vraag de minister de regie te nemen en door te pakken.

Maidenspeech Kamerlid Rutger Schonis

D66 D66 Nederland 28-01-2019 13:47

Maidenspeech Kamerlid Rutger Schonis

Afgelopen dinsdag 22 januari hield Tweede Kamerlid Rutger Schonis  zijn maidenspeech, zijn eerste speech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, bij het ‘debat over het rapport van TNO inzake de Stint’. Lees zijn inbreng hier terug.

Voorzitter,

Vandaag mag ik, op mijn 105de dag als Kamerlid, mijn maiden speech geven. Een mooie mijlpaal. Al had het mij een lief ding waard geweest, wanneer de aanleiding voor mijn bijdrage van vandaag een andere was dan het tragische ongeval met de Stint afgelopen september.

Het kan verkeren.

Toen ik mij in het najaar van 2016 kandidaat stelde als Kamerlid, deed ik dat omdat ik de vele lessen uit de praktijk van het ontwikkelen van projecten voor nieuwe windturbineparken wilde vertalen in goed landelijk beleid. Een van de uitdagingen in dat werk was hoe je aan de ene kant ruimte in regelgeving kon geven voor toekomstige innovaties van nieuwe windturbines. Terwijl je aan de andere kant voldoende zekerheid kon bieden aan de direct omwonenden dat het qua milieuhinder in de toekomst niet te gek ging worden.

Toen ik de zetel van Alexander Pechtold mocht innemen in oktober, had ik vooral

rol als Kamerlid in gedachten. De rol van (mede-) wetgever. Geen moment heb ik gedacht dat ik hier in de plenaire zaal bij mijn eerste onderwerp het woord voeren in de hoedanigheid van die

rol die een Kamerlid heeft: namelijk die van controleur op hoe beleid wordt uitgevoerd en die -daar waar nodig- ook bijstuurt.

Het dossier van het ongeval met de Stint heeft de eerste 105 dagen van mijn werk als Kamerlid dan ook beheerst. Als nuchtere Zeeuw heb ik in eerste instantie vooral geprobeerd om mij dat dossier zoveel mogelijk eigen te maken. Hoewel ik een nieuwkomer ben in Den Haag, herkende ik bij het lezen in al die documenten dezelfde worsteling als die ik in mijn vorige werk ook heb ervaren.

Hoe kan je als regelgever een innovatief nieuw voertuig als de Stint

de openbare weg op laten gaan, zonder de boel op voorhand dicht te regelen. En heb je de tussentijdse monitoring gewaarborgd om je beleid aan te passen wanneer nieuwe ontwikkelingen zich aandienen?

Het begint natuurlijk met de eigen verantwoordelijkheid van de producent. Iedereen die met een Stint op de weg gaat, moet ervan op aan kunnen dat deze schoon en veilig rijdt. Het TNO-onderzoek laat echter zien dat de Stint een aantal technische gebreken kent. Het goede nieuws is dat deze gebreken verholpen kunnen worden.

Gebruikers van de Stint, zoals kinderdagverblijven, hebben alleen nog steeds geen uitzicht op wanneer die technische gebreken worden gefikst.

Is de minister in overleg met de fabrikant over wanneer deze aanpassingen kunnen worden doorgevoerd?

Het door de producent aangevraagde faillissement is afgewezen en hij kan dus de aanpassingen doorvoeren. Wijst de minister hem op zijn eigen verantwoordelijkheid in deze?

Dat brengt mij voorzitter op de rol van de Tweede Kamer en de minister als wetgever.

De Kamer heeft -op de toelating van de Segway in 2008 na- geen andere of nieuwe toetsingskaders vastgesteld als het gaat om de toelating van nieuwe bijzondere voertuigen zoals de Stint. Het argument hiervoor was juist dat nieuwe innovatieve manieren van transportmiddelen op de openbare weg moesten worden gestimuleerd en niet worden dichtgeregeld.

Het tragische ongeval in september met de Stint wees ons erop dat een goede set regels en bijbehorend toezicht en handhaving in deze helaas heeft ontbroken.

De toelating van innovatieve voertuigen op de openbare weg is jarenlang aan de hand van een beperkt aantal beleidsregels getoetst. Toezicht heeft naar eigen zeggen van de minister niet of nauwelijks plaats gevonden. En een jaarlijkse monitoring van bijvoorbeeld de groei van het aantal nieuwe voertuigtypen op de openbare weg bleef tot op heden achterwege. Van bijsturing of aanpassing was dan ook geen sprake.

Vooropgesteld dat de uitkomsten van de onderzoeken het besluit van de minister om de Stint van de weg te halen meer en meer lijken te onderbouwen. Wij zijn van mening dat de minister hiermee vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid dan ook juist heeft gehandeld.

Maar daarmee is de minister wat D66 betreft nog niet klaar.

Onduidelijk is, of zelfs na het doorvoeren van de technische aanpassingen, de Stint

de weg op mag. Het nieuwe toetsingskader voor bijzondere voertuigen is immers nog steeds in ontwikkeling.

Wanneer verwacht de minister dat zij een uitgewerkt toetsingskader naar onze Kamer kan toezenden?

En, wordt daarbij de hernieuwde toelating van de Stint op de openbare weg betrokken?

Hoe borgt de minister dat de Kamer deze keer wel goed geïnformeerd wordt -en blijft- over de uitvoering van het toelatingsbeleid bijzondere voertuigen op de openbare weg?

Tot slot voorzitter: hoe waarborgt de minister dat ook in het nieuwe toetsingskader ruimte blijft bestaan voor nieuwe innovaties?

Voorzitter, dank u voor uw aandacht.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Dankzij Bas Eickhout stoten ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-11-2018 22:20

Dankzij Bas Eickhout stoten vrachtwagens in heel Europa straks veel minder CO2 uit. 💪🇪🇺️ Het Europees Parlement steunde woensdag zijn voorstellen om voor het eerst klimaatdoelen af te spreken voor vrachtwagens en bussen. 🚚💨

Meld je nu aan voor het FVD Partijcongres 2018

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 14-11-2018 11:00

Op zaterdag 24 november vindt het derde FVD Partijcongres plaats in de RAI Amsterdam.

In de ochtend vindt de formele algemene vergadering plaats, gevolgd door een uitgebreid middagprogramma met een terugblik op 2018 en vooruitblik naar 2019 door diverse sprekers, waaronder natuurlijk Thierry Baudet, Theo Hiddema, Annabel Nanninga en vele anderen.

Toegang is GRATIS en exclusief voor FVD-leden.

Meld je nu aan!

Deze week in het SGP-journaal: 'ping ...

SGP SGP Nederland 19-10-2018 11:18

Deze week in het SGP-journaal: 'ping ping' vanuit China. Eenverdieners gaan er qua koopkracht op achteruit. En de VN doet vreemd rond palestijnen. Daarna nog abortus, verkeersveiligheid en Nederland versus de EU.