Nieuws van politieke partijen in Nederland over SGP inzichtelijk

10 documenten

Stijgend aantal verkeersdoden alarmerend

SGP SGP Nederland 13-06-2019 00:00

Bij het algemeen overleg over verkeersveiligheid vraagt SGP-Kamerlid Chris Stoffer om meer inzet op het voorkomen van verkeersslachtoffers. Hij pleit onder meer voor betere rijbaanscheiding, betere handhaving op overtredingen en meer alcoholcontroles Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

In 2018 is het aantal verkeersdoden niet met 11% gedaald, maar gestegen! Ik ben hier enorm van geschrokken. Alle hens moet aan dek.

Veilige infraOnderzoek van verkeersbureau VIA leert dat in de top-10 meest onveilige trajecten vooral 50-km per uur wegen zitten. Niet alleen snelheid, maar ook de weginrichting speelt een belangrijke rol. Gemeenten hebben onvoldoende geld om dit op te pakken. Er loopt onderzoek naar de BDU-gelden. In het najaar gaat de minister het gesprek met mede-overheden aan over financiële knelpunten. Ik wil voorkomen dat er weer een jaar verloren gaat. Er is gewoon extra geld nodig. Zorgt de verkeersminister er in ieder geval voor dat er vóór de begrotingsbehandeling een eerste investeringsplan ligt?

In de top-10 staat, als enige Rijksweg, de N34 bij Burger-Odoorn. Wat is hier aan de hand? Wordt gekeken naar fysieke rijbaanscheiding op dit traject?  

NoodhulpsystemenDe verkeersminister heeft onlangs het ADAS-convenant ondertekend. Noodhulpsystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Ik heb begrepen dat in het actieplan staat dat het ministerie gaat kijken naar de mogelijkheden voor financiële stimulering. Dat is wat magertjes. De vraag moet niet zijn óf we dit gaan doen, maar hóe. Komt zij voor de begrotingsbehandeling met een plan voor financiële stimulering, ook voor inbouw in bestaande auto’s?

HandhavingVerkeersovertredingen maken straten en wijken onveilig. Ik hamer opnieuw op het belang van handhaving. Door de politie, maar óók door gemeentelijke boa’s. Het kabinet is nog bezig met een verkenning. Wanneer komt er meer ruimte voor boa’s om boetes uit te delen voor lichte verkeersovertredingen?

AlcoholmeterDe justitieminister is positief over de pilot met de alcoholmeter. De pilot loopt nog een jaar door. Ik mis in de evaluatie de aandacht voor het aspect rijden onder invloed. Wil hij dit mee laten nemen in de eindevaluatie? Bij de proef moet de alcoholmeter slechts 75 dagen gedragen worden. Dat staat in schril contrast met de twee jaar voor een alcoholslot. Zal een alcoholverbod en alcoholmeter ook voor een langere periode opgelegd worden? Neemt de minister dit mee in de eindevaluatie?

AlcoholrijdersHet Trimbos-instituut geeft aan dat bij de behandeling van alcoholverslaafden nauwelijks aandacht wordt besteed aan verkeersdeelname. Wil de verkeersminister in overleg gaan met haar VWS-collega om dit te veranderen?

BandenspanningVoldoende bandenspanning zorgt voor meer grip, betere wegligging en minder kans op een klapband. Goed voor de verkeersveiligheid dus. Meer dan de helft van de automobilisten rijdt echter met te lage bandenspanning rond. Kan niet meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat alle pomphouders gratis lucht aanbieden?

ReclameschermenDe SGP heeft eerder gepleit voor scherpere regels voor LED-verlichte reclameschermen langs de weg. Inmiddels is het Europese onderzoek afgerond. Rijkswaterstaat gaat haar richtlijn aanscherpen. Zorgt de minister ook voor bindende advisering richting gemeenten?

Rode kruizenTienduizenden Nederlanders kunnen de kleur rood niet of slecht zien. Grote kans dat ze rode kruizen op matrixborden over het hoofd zien, met alle risico’s van dien. Ik heb begrepen dat de kleurstelling bij nieuwe borden wordt veranderd in oranjerood. Bij oude matrixborden blijft het probleem levensgroot aanwezig. Wordt werk gemaakt van versnelde vervanging?

TachograafkaartenTot slot nog de tachograaf en het CBR. In 2014 is al een SGP-motie voor verlaging van de prijzen voor tachograafkaarten aangenomen. In het buitenland zijn ze immers veel goedkoper. De minister is al een paar jaar bezig met internationaal benchmarkonderzoek en een nieuw tarievenstelsel. Ondertussen gaan de prijzen nog steeds omhoog. De benchmark lijkt nu rond de zomer afgerond te worden. Ik wil graag de toezegging dat er voor de begrotingsbehandeling een nieuw tarievenstelsel ligt. Of er moet ruimte komen om kaarten in het buitenland te kopen.

CBRDe noodkreten over het CBR blijven binnenkomen. Ondanks herhaald aandringen vanuit de Kamer wil de minister geen coulanceregeling. Dat vind ik niet acceptabel. Je moet gewoon met een verlopen rijbewijs en een gezondheidsverklaring tijdelijk de weg op kunnen. En verder: mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het niet makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden?

Bekijk hier het nieuwste ...

SGP SGP Nederland 07-06-2019 16:51

Bekijk hier het nieuwste SGP-journaal. Kees van der Staaij demonstreert met een keppel op. Chris Stoffer gaat opzoek naar alternatieve energiebronnen en regelt een pensioendeal voor lage inkomens. Een gezegend Pinksteren gewenst!

SGP wil bierboa's

SGP SGP Nederland 18-04-2019 00:00

Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, wil speciale BOA’s die moeten voorkomen dat mensen achter het stuur kruipen, terwijl ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Rijden onder invloed leidt tot levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Het CBS kwam vandaag met alarmerende cijfers over het aantal verkeersdoden. In 2018 kwamen er in het verkeer 678 mensen om het leven. 228 van hen zaten op de fiets, 233 mensen in de auto. Dat is een stijging met 11 procent ten opzichte van 2017.“Dit is heel zorgwekkend,” reageert Stoffer, “we stappen allemaal dagelijks op de fiets of in de auto. Het zal je kind, je vrouw of man maar zijn. Het leed is onvoorstelbaar. Daarom moeten we er alles aan doen om gevaarlijke situaties te voorkomen.”Verkeersminister Van Nieuwenhuizen heeft al meerdere keren gezegd te streven naar 0 verkeersdoden per jaar. Stoffer onderschrijft dat streven. “Maar,” zegt hij, “je kunt niet met een paar euro naar 0 verkeersdoden. Dan moet je daar ook serieus geld voor uit willen trekken. Voor veilige fietsroutes en voor duidelijke scheiding van de rijbanen bij gevaarlijke N-wegen, maar zeker om rijden onder invloed tegen te gaan.”Stoffer wil voor dat laatste dus bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten. “Deze bier- en blowboa’s kunnen gericht controles uitvoeren. Ze moeten in heel Nederland inzetbaar zijn om roekeloos rijgedrag te voorkomen. Na een paar biertjes of blowtjes denk je al gauw dat alles kan, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.”

Samen met SGP Drenthe voor veilig ...

SGP SGP Nederland 07-03-2019 18:33

Samen met SGP Drenthe voor veilig verkeer, want elke dode is er één teveel. Bekijk hier hun campagnefilmpje! #StemSGP

Samen met SGP Drenthe voor veilig ...

SGP SGP Nederland 04-03-2019 18:49

Samen met SGP Drenthe voor veilig verkeer, want elke dode is er één teveel. Bekijk hier hun campagnefilmpje!

Vanaf vandaag te zien langs ...

SGP SGP Nederland 04-03-2019 06:40

Vanaf vandaag te zien langs verschillende snelwegen in Nederland. ‘Tel wat vaker tot 10!’ #eventot10tellen #goedestemming

Het verkeer moet én kan veiliger

SGP SGP Nederland 30-01-2019 00:00

SGP-Kamerlid en verkeerswoordvoerder Chris Stoffer doet een aantal concrete voorstellen om het verkeer veiliger te maken. Lees hieronder zijn bijdrage aan het verkeersveiligheidsoverleg.

"Het Strategisch Plan doet me een beetje denken aan het klimaatakkoord afgelopen zomer. De planbureaus moesten destijds zeggen: veel mooie woorden, maar de plannen zijn onvoldoende concreet om door te rekenen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid nu ook: de richting is goed, maar het plan is te weinig concreet voor een prognose. Dat is de uitdaging waar minister en medeoverheden nu voorstaan: werk maken van concrete maatregelen ‘op straat’. Doelstelling korte termijnDe SGP ziet graag een ambitie voor de korte termijn. Naar nul verkeersdoden in 2050 is een nobel streven. Maar, komt er ook druk op de ketel voor de korte termijn? Bijvoorbeeld in 2030 ten minste een halvering van het aantal verkeersslachtoffers, in lijn met internationale ambities ? InvesteringsplanIk mis de financiële paragraaf. Minister en medeoverheden kiezen voor een risico gestuurde aanpak. Heel goed. Maar de harde werkelijkheid blijft dat je zoveel knelpunten kunt aanpakken als het budget het toelaat. Bijna twee derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Gemeenten moeten echter alle zeilen bijzetten voor het sociale domein. Capaciteit en budget voor verkeersveiligheid staan onder druk. Terwijl veel 30-kilometer zones nog wachten op verkeersdrempels die hard rijden onmogelijk maken.  Tot 2014 was er directe financiering voor lokale verkeersprojecten via de Brede Doeluitkering.

Nu gaan deze middelen niet geoormerkt naar het Provinciefonds. Een groot deel gaat naar provinciaal openbaar vervoer. Ik ben bang dat verkeersveiligheid het moest bezuren. Ik zie op korte termijn graag een investeringsplan. Ik vraag de minister om in ieder geval binnen een half jaar een overzicht te geven van de totale beschikbare financiële middelen voor verkeersveiligheid op de verschillende niveaus, van de financiële knelpunten en van de aanpak daarvan.Rijbaanscheiding 100 km/uur wegenNiet alles hoeft te wachten op de risico gestuurde aanpak. Er zijn nog enkele 100 kilometer per uur wegen zonder rijbaanscheiding. Dat moet snel verleden tijd zijn. Pakkans omhoogDrankrijders en snelheidsmaniakken zorgen voor veel verkeersslachtoffers. De pakkans moet flink omhoog. Waar ligt de lat? Gaat de minister dit monitoren? Gaan gemeentelijke boa’s meer ingezet worden bij verkeershandhaving?LED-verlichte reclameschermenIk maak me zorgen over het oprukken van LED-verlichte reclameschermen langs doorgaande wegen en bij kruispunten. Ze zorgen voor veel meer afleiding dan gewone reclameborden. Appen en bellen tijdens het rijden verbieden, en tegelijkertijd flitsende reclameschermen toestaan is vreemd. De SGP pleit voor een strenge aanpak .  NoodhulpsystemenWat gaat de minister doen om inbouw en gebruik van noodhulpsystemen in nieuwe én bestaande auto’s te stimuleren? Komt er een fiscale prikkel om autokopers de meest veilige keus te laten doen? Komt er een stimulans voor inbouw van noodhulpsystemen in bestaande auto’s? Veel automobilisten laten in hun onwetendheid aanwezige noodhulpsystemen uit staan. Komt er een campagne om dit knopje om te zetten?  De opgave is groot. Voor minder verkeersslachtoffers, minder leed en minder maatschappelijke kosten. Tegelijkertijd zijn veel partijen betrokken. Ik vraag de minister de regie te nemen en door te pakken.

Deze week in het SGP-journaal: 'ping ...

SGP SGP Nederland 19-10-2018 11:18

Deze week in het SGP-journaal: 'ping ping' vanuit China. Eenverdieners gaan er qua koopkracht op achteruit. En de VN doet vreemd rond palestijnen. Daarna nog abortus, verkeersveiligheid en Nederland versus de EU.

Chris StofferIedere dag valt er in ...

SGP SGP Nederland 25-09-2018 17:33

Kees van der StaaijSGP-weekjournaal: ...

SGP SGP Nederland 22-09-2018 08:20