Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

GroenLinks en D66: Maak van thuiswerken een recht | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 16-05-2020 00:00

D66 en GroenLinks willen van thuiswerken een recht voor werknemers maken.

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders: ‘Vanwege deze crisis werken we massaal thuis. We missen het praatje bij de koffie-automaat, en inmiddels zelfs onze ‘vaste’ flexplek. Maar voor sommigen is het thuis werken ook een verademing. Even ongestoord kunnen werken, niet elke dag in de file of in een overvolle spitstrein, en de ruimte hebben om je werktijden flexibel in te delen. Die ruimte moeten we ook na deze crisis kunnen behouden. Voor een meer ontspannen samenleving is het fijn als je zelf je werktijden en werkplek kan kiezen. We willen dus graag de mogelijkheden hiervoor verruimen’. 

Op afstand samenwerken

Thuiswerken kwam al wel voor, maar door de huidige crisis is bijna de helft van de werkenden meer gaan thuisweken. Waar we hiervoor het idee hadden dat je voor een vergadering toch echt op kantoor moest zijn, blijkt het nu heel goed online te kunnen. Samenwerken op afstand aan een tekst kan prima en er wordt zelfs digitaal geborreld. Hele werkplekinrichtingen worden van kantoor gehaald en thuisbezorgd. Ondernemers springen in op de huidige situatie met thuiswerkpakketten, online sportlessen en attenties voor medewerkers. Het internetverkeer bereikte een recordpiek, maar de netwerken kunnen het nog goed aan. Kortom: Nederland blijkt heel goed massaal thuis te kunnen werken.

Veel voordelen

Het grootste deel van de thuiswerkers gaat het goed af. Laten we dus van thuiswerken een blijvertje maken. Meer thuiswerken kan echt niet in alle sectoren en hoeft ook zeker niet voor vijf werkdagen in de week. Het kan immers nooit het contact tussen mensen vervangen. Maar meer vanuit huis werken levert ook heel veel voordelen op. Files zijn verdwenen: net als de hyperspits in het openbaar vervoer. Ook biedt thuiswerken kansen voor het meer in balans brengen van werk en privé doordat je geen reistijd meer hebt. Vanuit huis werken maakt het makkelijker je eigen werkdag in te delen en zorgt voor meer tijd voor sport, hobby’s en je gezin. En misschien zorgt het thuiswerken ook wel voor meer concentratie op je werk dan in een kantoortuin.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘De afgelopen weken is een groot deel van werkend Nederland noodgedwongen in één keer volledig van uit huis gaan werken. Het blijkt dat we thuis vaak net zo veel, of zelfs meer, gedaan krijgen als op kantoor. Niemand zat op de coronacrisis te wachten, en we doen er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk achter ons te krijgen. Maar laten we van thuiswerken een blijvertje maken. We hebben de koudwatervrees overwonnen. De techniek kan het aan. En het is goed gebleken voor de werknemers, werkgevers en het milieu. Wat ons betreft verankeren we het recht om thuis te werken, voor wie dat kan, in de wet.’

Veel mensen ervaren deze voordelen nu ook en ruim een kwart van de thuiswerkers verwacht na de coronacrisis ook vaker thuis te gaan werken. Daarnaast zullen we het thuiswerken nog wel even nodig hebben als onderdeel van de “anderhalvemetersamenleving” en wordt het alleen maar makkelijker als straks de kinderen weer naar school gaan.

D66 en GroenLinks daarom de volgende concrete voorstellen:

Maak van thuiswerken een wettelijk recht. Zo bevorderen we dat het straks veel normaler wordt om een deel van de tijd thuis te werken en zorgen we ervoor dat het standaard onderdeel van gesprek wordt op de werkvloer. Nu mag je als werknemer een verzoek indienen om thuis te werken, maar hoeft de werkgever alleen met je in gesprek over of thuiswerken mogelijk is. D66 en GroenLinks willen dat een verzoek tot thuiswerken net zo behandeld moet worden als een verzoek tot aanpassing van je werktijd: een werkgever kan dan alleen weigeren als het echt niet mogelijk is. Zorg ervoor dat thuiswerkplekken ook voldoen aan de eisen voor arbeidsomstandigheden. Iedereen moet ook thuis zonder klachten kunnen werken. Geef daarom hetzelfde belastingvoordeel voor de inrichting van de werkplek thuis als voor de inrichting op kantoor. Bijvoorbeeld door de werkgever fiscaal te stimuleren om voor een goede werkplek thuis te zorgen. Roep werkgevers en werknemers op om ook aan de cao-tafel en bij functioneringsgesprekken aandacht te besteden aan de optie om thuis te werken. Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Wat willen werknemers en hoe kan dat mogelijk worden gemaakt? Op de werkvloer moeten afspraken worden gemaakt om thuiswerken mogelijk te maken. Breng in kaart wat de huidige belemmeringen zijn in wet- en regelgeving om thuis te werken. Alle wetgeving op het gebied van fiscaliteit, maar ook bijvoorbeeld voor arbeidsomstandigheden is oorspronkelijk gebaseerd op het oude werken. Door goed in beeld te brengen waar nog mogelijke drempels zitten om thuiswerken mogelijk te maken, kunnen we deze beter aanpakken.

GroenLinks: verbeter veiligheid op de werkvloer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-05-2020 00:00

Veel mensen werken nog steeds in onveilige omstandigheden, ondanks afgesproken corona-protocollen die dit moeten voorkomen. Dat moet veranderen, vindt GroenLinks. Kamerleden Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders stelden schriftelijke vragen.

GroenLinks krijgt veel signalen over onveilige situaties op de werkvloer; werknemers met gezondheidsklachten die voelen dat ze onder druk worden gezet om toch te werken, en werknemers die onvoldoende beschermd worden tijdens hun werk. Vakbond CNV schat dat meer dan een miljoen werknemers in onveilige omstandigheden werken.

“Ieder mens heeft recht op een veilige werkplek”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema. “Het is belangrijk dat werknemers daar zelf ook over kunnen meepraten, zodat protocollen ook aansluiten op hun werkpraktijk. En dat de Arbowet daarin wordt gevolgd.”

In sommige sectoren is het lastig de voorschriften van het RIVM te volgen. Ook in de zorg, nu één van de belangrijkste sectoren, zijn de protocollen en richtlijnen vaak onvoldoende bekend op de werkvloer en in de praktijk niet altijd na te leven.

Kamerleden Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders vragen staatssecretaris Van Ark om werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Verder vragen zij duidelijkheid over coronaprotocollen op de werkvloer, hoeveel werkgevers dit hebben, welke sectoren en of werknemers hierbij betrokken worden.

Meer toezicht nodig voor veiligheid Ook de situatie waarin arbeidsmigranten wonen en werken is zorgwekkend, constateert GroenLinks. Vaak verblijven zij noodgedwongen in een kleine ruimte, waardoor afstand houden onmogelijk is. Sommige arbeidsmigranten durven zich niet ziek te melden bij klachten, uit angst hun baan te verliezen.

“Die mensen kunnen geen kant op. Ze kunnen niet naar huis, want daar is ook een lockdown. Ze kunnen niet zelf kiezen waar ze verblijven, want dat mag niet van hun werkcontract”, aldus Kamerlid Paul Smeulders, wiens voorstel voor meer toezicht op de veiligheid van arbeidsmigranten onlangs in de Kamer werd aangenomen.

Smeulders: “Arbeidsmigranten zitten dus gewoon vast. Het is dringend nodig dat er meer toezicht komt op de manier waarop zij worden gehuisvest en op hun werkplek.”

Wijs arbeidsmigranten op hun rechten De Kamerleden vragen de staatssecretaris om in kaart te brengen waar en in welke onveilige omstandigheden mensen werken. Zij vragen de minister om voorlichting aan arbeidsmigranten over hun rechten te verbeteren. Daarnaast willen zij weten of de inspectie op dit moment wel voldoende toezicht houdt op de werkvloer en op woonplekken van arbeidsmigranten.

Naar verwachting beantwoordt de minister de vragen binnen een termijn van drie weken.

 

 

Waarborg veiligheid arbeidsmigranten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA ChristenUnie Nederland 15-04-2020 00:00

De veiligheid voor arbeidsmigranten moet uiteraard evenveel worden gewaarborgd als van andere werknemers. Dat vindt Paul Smeulders van GroenLinks. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter zijn voorstel om hierop strenger toezicht te houden.

“De Corona-maatregelen gelden voor iedereen. Het is stuitend wanneer werkgevers de veiligheid van buitenlandse medewerkers niet respecteren. De inspectie moet hierop meer gaan toezien”, zegt Paul Smeulders.

De afgelopen tijd kwamen verhalen naar buiten over buitenlandse werknemers die in onveilige omstandigheden werken. Zij moeten doorwerken als zij zich ziek voelen, verblijven in krappe onderkomens en moeten dicht op elkaar in busjes naar hun werkplek.

Smeulders: “Arbeidsmigranten zijn in deze situatie extra kwetsbaar. Juist daarom verdienen ze extra bescherming”.  

De situatie van arbeidsmigranten werd gisteren besproken tijdens een wetgevingsoverleg met minister Koolmees over het economisch noodpakket voor de corona-crisis. CDA, D66, ChristenUnie, SP en PvdA tekenden mee met de motie van GroenLinks.