Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

3006 documenten

Een leefbaar Opsterland – óók voor de toekomstige generatie?

D66 D66 Opsterland 21-09-2021 20:57

“Het kan!! – maar dat kunnen we niet alleen.”

Meld je aan als D66-kandidaat voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Ook in Opsterland is het tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en vooral verder kijkt dan morgen. Als we zo door blijven kabbelen blijft “Mienskip” een hol begrip, neemt de kansenongelijkheid verder toe, nemen het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid af en nemen we de verkeerde afslag in de energietransitie. Juist in Opsterland sprake van een groot tekort aan betaalbare woningen, jonge Opsterlanders kunnen hier nu onmogelijk blijven. Tijd om te bouwen aan de toekomst!

Aan de toekomst van onze woonvoorraad, scholen, sportfaciliteiten, culturele instellingen, de lokale zorg, bereikbaarheid en  inrichting van de lokale democratie. Alles is politiek en alles is toekomst.

Voor de Raadsperiode 2022-2026 zijn wij op zoek naar integere en ambitieuze kandidaten die in een fris team aan de toekomst van Opsterland willen bouwen. Alles onder het motto:  “Een prachtig Opsterland, óók voor de volgende generatie”

Durf jij mee te bouwen aan deze toekomst? Ben je constructief en praktisch ingesteld, maar zeker niet bang om aan je progressieve standpunten vast te houden? Doen zoeken wij jou!

Meld je voor 30 september aan via: hans.ten.hoopen@d66opsterland.nl

Ben je geïnteresseerd, maar twijfel je nog? Stuur dan ook gerust een bericht en dan nemen we contact met je op!

Zijn grondrechten gelegenheidsrechten?

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 21-07-2021 07:30

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1375377/631962/4E99988F-B3FF-4932-A240-7C5B63DBC43C.jpegRaadspraat Klaas van der Kolk

Afgelopen week zei een viroloog in de NRC; ‘Paniek over de Deltavariant van het coronavirus is onterecht’ en in de Stentor zei een gedragspsycholoog; ‘Ons cadeautje is afgepakt’. Twee uiteenlopende uitspraken die gaan over de coronamaatregelen. En de politiek? Die moeten afwegingen maken en besluiten nemen. Laatst las ik de volgende ‘grap’. Patiënt: “Zeg dokter hoelang duurt dat nu nog, dat met corona?”. Dokter: “Dat weet ik niet, ik heb geen verstand van politiek”. De politiek probeert, zo goed en zo kwaad als dat gaat, belangen tegen elkaar af te wegen. Ze verzamelen informatie om dat vervolgens om te zetten in beleid of regels. De regels geven richting en structuur aan een samenleving. Een belangrijk instrument dat hiervoor wordt gebruikt zijn Grondrechten. Dat zijn geen ‘gelegenheidsrechten’. Dat is het fundament van onze ‘samen’leving, waar een beroep op kan worden gedaan als het er ‘echt’ om gaat.

Maar wat is het geval. Sommige grondrechten staan onder druk, namelijk artikel 1 GW; gelijke behandeling, artikel 7 GW; vrijheid van meningsuiting en artikel 11 GW; onaantastbaarheid menselijk lichaam. Bij de afweging hiervan gaat het nogal eens ‘fout’.

Op grond van de paniek en de cadeautjes (feestjes, uitgaan, vakantie, etc) die de mensen graag willen ontvangen kan de politiek overgaan tot het inzetten van draconische grondrechtelijke beperkende maatregelen. Lees: maatregelen met grote gevolgen. Om de ‘vrijheid’ terug te krijgen en de angst in te perken kunnen mensen (en kinderen) worden ingeënt. Door wel of niet te zijn ingeënt verkrijgt met een ‘vaccinatiestatus’. Een positieve vaccinatiestatus (ingeënt) opent deuren, een negatieve vaccinatiestatus (niet ingeënt) sluit deuren. Hieraan kunnen dus rechten worden ontleend. ‘Nou en’, hoor ik u misschien zeggen. Of, ‘oh, maar dat is toch in strijd met artikel 1 van de Grondwet!’ Zeker.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie ‘op welke grond dan ook’ niet is toegestaan. Dus het wel of niet hebben van een bepaalde (vaccinatie)status mag geen ‘rechtsongelijkheid’ met zich meebrengen.

Ik ben van mening dat een mens, als hij of zij daartoe (al) in staat is, zelf beslissingen moet mogen nemen zonder dat daar enige sociaal maatschappelijke en of juridische consequenties aan worden verbonden. Als een samenleving onder druk staat dienen grondrechten de mens te beschermen die een afwijkende mening heeft.

 

Burn-out

CDA CDA Lansingerland 24-06-2021 20:39

De burn-out duikt zichtbaar op in de landelijke- en gemeentelijke politiek. Niet alleen ministers en Kamerleden haken dikwijls voor geruime tijd af, maar ook lokaal komt het steeds vaker voor. In hoeverre ligt een burn-out op de loer bij wethouders en raadsleden? Druk vanuit de samenleving Bestuurders ervaren dagelijks de druk vanuit de samenleving: de hoeveelheid mails en de sociale media, de druk vanuit de fractie en de druk vanuit de pers. Het komt nog steeds voor dat raadsvergaderingen tot ver na middernacht duren. Als in gemeenteraden of colleges de kwaliteit van de besluitvorming achteruitgaat en bestuurders onder druk staan, is er een groter risico dat organisaties afglijden. De werkintensivering, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)in een rapport schreef, is enorm toegenomen. De verantwoordelijken ervaren in hoge mate hiervan de gevolgen. De rationalisering is steeds verder doorgedrongen in organisaties, er zijn minder buffers in processen en samenwerking. We kijken te veel naarjust in timeen te weinig naarjust in case: Dit maatschappelijke proces is geleidelijk gegaan, maar is een proces dat we moeten keren. Passie Het is heel moeilijk om je het probleem burn-out voor te stellen, als je het niet kent, wat het doet met je gemoed, met je cognitief vermogen. Maar: ook als je het niet herkent, kun je het wel om je heen zien en constateren dat mensen uitvallen. Bestuurders hebben passie. Dat is geweldig. Die wil je vasthouden en faciliteren. Werkdruk hoeft niet slecht te zijn, maar af en toe moet de druk eraf. Werkdruk kan leiden tot stress en langdurige stress tot een burn-out. Als er issues zijn, moet je daar het gesprek over kunnen aangaan. Hoe gaan we daaraan werken? Wat willen we verbeteren, waar willen we naartoe en hoe komen we daar? Het gaat dus niet alleen om werkdruk, maar ook om waarde-creatie in de organisatie, vertrouwen, en hoe je besluiten neemt. Het is een integrale ontwikkeling. Rol van bestuurders Er is niet één aanpak voor. Je moet werken aan het probleemoplossend vermogen van mensen. Als mensen meer knoppen hebben om aan te draaien en we de organisatie daarop inrichten, dan gaat het de goede kant op met productiviteit en kwaliteit van werk. Maar het draaien aan de knoppen van de toekomst doen we niet als we in de werkdruk zitten. Daarom vraagt dit een rol van bestuurders. Samen moeten we met elkaar nadenken over waar we willen staan in de nabije toekomst. Creëer een focuspunt in hoe je wilt werken en samenwerken. Stel je kompas daaropaf, dan weet je ook zelf beter welke keuzes te maken. Van reactief naar proactief. Niet de abstracte toekomst, maar de overzienbare toekomst. Het gesprek brengt je ook op de behoefte aan meer vertrouwen in elkaar en hoe dat te herwinnen. Bestuurders hebben allereerst een eigen verantwoordelijkheid, maar je kunt die wel ondersteunen. Je wilt de mentale vermogens niet overbelasten, maar op een goede manier benutten. Dat is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En daarin is veel mogelijk. Je kunt mensen inzicht geven in hun objectieve werkbalans en rekening houden met onvoorspelbaarheid. Voer het gesprek over wat waardevol is en over wat ieders rol is, over structuur, strategie en cultuur. Per organisatie is te bepalen wat de goede invalshoek is. Als je in een crisis zit als organisatie, kijk je naar strategie. Structuurdiscussies zijn er al vrij snel in onze institutionele cultuur. Voor de intrinsieke motivatie van de mens is vaak weinig aandacht. We moeten opnieuw nadenken over hoe menselijk die organisatie is. En de mens ondersteunen om zijn kwaliteiten goed in te zetten en optimaal te benutten. Solidariteit Een van de grote problemen is de solidariteit. Als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, is dat een signaal dat het niet goed gaat. Het openbaar bestuur is zich zeer bewust van de risico’s, maar dit risico is toch een ondergeschoven kindje, terwijl het grote invloed heeft op ons functioneren. Feedback is daarom belangrijk. Daar kan ook de Wethouders vereniging iets aan doen. Wethouders kunnen een gesprek ook gezamenlijk in het bestuur voeren. Verantwoordelijkheid moet jezelf hebben, maar ook met elkaar. Het gaat niet om structuren a priori, maar om het goede gesprek. We moeten iets doen aan de kwaliteit van werk. Welke strategie, cultuur en structuur is dan nodig? En welke instrumenten om te ondersteunen? Wat versnelt die ontwikkeling? Een aantal raadsleden in grote steden pleiten voor een flexibelere verlofregeling. De WRR noemde het een urgente opgave, die je niet terzijde kunt leggen.

Word raadslid voor de VVD!

VVD VVD Groningen 21-06-2021 01:54

De kandidaatstelling is geopend!

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/44653/word-raadslid-voor-de-vvd

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is geopend. In deze e-mail lichten wij de procedure voor de kandidaatstelling summier toe, op MijnVVD staat een document waarin de volledige procedure inclusief benodigde documenten en tijdlijn beschreven is.

Iedereen die zich wil aanmelden voor de lijst en/of het lijsttrekkerschap, dient zijn of haar kandidatuur per e-mail bij de secretaris bekend te maken via: martien@scheepens.de. Wij verzoeken u in deze mail een korte motivatie te geven en een curriculum vitae (max. 2 pagina's) bij te voegen. De secretaris zal u vervolgens de benodigde formulieren toesturen om de kandidaatstelling te voltooien. De mogelijkheid tot aanmelding voor het lijsttrekkerschap loopt tot en met 11 juli 2021 en de aanmelding voor de lijst (ook lijstduwers) kan tot en met 15 augustus 2021. Wij verzoeken aan alle kandidaten zich ruim voor de deadline te melden zodat het plannen van gesprekken eenvoudiger voor ons wordt. Wij pogen uiteraard om met vakanties rekening te houden.

Mocht u geschikte kandidaten voor de lijst (ook lijstduwers) kennen die zich niet gemeld hebben of twijfelen over een kandidatuur, stellen wij het op prijs om deze namen te ontvangen. Wij zullen dan contact met de personen opnemen.

Bij verkiezingen hoort ook een goed verkiezingsprogramma. De verkiezingsprogrammacommissie is gestart met haar werkzaamheden en zal in augustus en september bijeenkomsten organiseren waar u met andere leden en de commissie in gesprek kunt over de inhoud. Meer informatie hierover volgt later.

Word raadslid voor de VVD!

VVD VVD Haren 21-06-2021 01:54

De kandidaatstelling is geopend!

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/44653/word-raadslid-voor-de-vvd

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is geopend. In deze e-mail lichten wij de procedure voor de kandidaatstelling summier toe, op MijnVVD staat een document waarin de volledige procedure inclusief benodigde documenten en tijdlijn beschreven is.

Iedereen die zich wil aanmelden voor de lijst en/of het lijsttrekkerschap, dient zijn of haar kandidatuur per e-mail bij de secretaris bekend te maken via: martien@scheepens.de. Wij verzoeken u in deze mail een korte motivatie te geven en een curriculum vitae (max. 2 pagina's) bij te voegen. De secretaris zal u vervolgens de benodigde formulieren toesturen om de kandidaatstelling te voltooien. De mogelijkheid tot aanmelding voor het lijsttrekkerschap loopt tot en met 11 juli 2021 en de aanmelding voor de lijst (ook lijstduwers) kan tot en met 15 augustus 2021. Wij verzoeken aan alle kandidaten zich ruim voor de deadline te melden zodat het plannen van gesprekken eenvoudiger voor ons wordt. Wij pogen uiteraard om met vakanties rekening te houden.

Mocht u geschikte kandidaten voor de lijst (ook lijstduwers) kennen die zich niet gemeld hebben of twijfelen over een kandidatuur, stellen wij het op prijs om deze namen te ontvangen. Wij zullen dan contact met de personen opnemen.

Bij verkiezingen hoort ook een goed verkiezingsprogramma. De verkiezingsprogrammacommissie is gestart met haar werkzaamheden en zal in augustus en september bijeenkomsten organiseren waar u met andere leden en de commissie in gesprek kunt over de inhoud. Meer informatie hierover volgt later.

De sociale geschiedenis van Zutphen: De staking bij stoomdrukkerij de Hoop

SP SP Zutphen 08-06-2021 19:45

Dat de sociale strijd ook in Zutphen voet aan de grond begint te krijgen, blijkt uit de bronnen die zijn overgebleven van de staking bij Stoomdrukkerij De Hoop, georganiseerd door de Algemene Nederlandse Typografenbond(ANTB).

In november 1911 gaan de werknemers van firma Berg, een drukkerij aan de Zaadmarkt, in staking. De heer Berg, baas van de drukkerij, had kort daarvoor een nieuw contract met zijn personeel gesloten. In dit ‘Koeliecontract’ (dit was de spotnaam die de ANTB voor de contracten gebruikten) werd van de arbeiders geëist al het werk te verrichten dat hen werd opgedragen, ook ‘onderkruiperswerk’, was boete schering en inslag, kon men op staande voetontslagen worden en moest alles wat gebroken werd door werknemers door de werknemers betaald worden zonder te oordelen of het ook een ongeluk was.

Toen het personeel weigerde het contract te tekenen, werden zij ontslagen. Daarop organiseerde de ANTB een grote Protestvergadering en riep men de Zutphense bevolking op om het Gratis Nieuws-en Advertentieblad dat bij Berg werd gedrukt niet meer te lezen. Bedrijven die nog adverteerden in de krant kregen ook te maken met een oproep tot boycot, van C.J. Horst Rijwielen tot J. Zijlstra Kruidenierswaren en Vroom & Dreesman te Deventer. Door het niet begrijpen van het bericht was een slager in de Laarstraat per ongeluk geboycot, maar dat is later rechtgezet. Hoe het is afgelopen met de staking, en of het personeel weer in dienst is genomen, is helaas niet op te maken uit de gevonden archiefstukken. In de volgende editie leest u over de verschillende socialistische partijen die Zutphen gekend heeft

Amendement spaar de minima!

D66 D66 Bergen op Zoom 27-05-2021 17:12

Bij deze het amendement dat wij voor vanavond hebben ingediend. Het doel van dit amendement is om bij de komende bezuinigingen de minima te sparen! Het college moet eerst leveren op de ingezette bezuinigingen en het preventie-beleid op het Sociaal Domein, voordat we kijken naar eventuele verdere bezuinigingen.

Met de voorgestelde bezuinigingen zullen de minima geïsoleerd raken in de samenleving, zo is er het voorstel om de sociaal-culture bijdrage te halveren. Juist door deze bijdrage kunnen inwoners, waaronder kinderen, die van het sociaal minimumleven meedoen aan het sociale leven. De bijdrage zorgt er namelijk voor dat bijv. de contributie voor de voetbal wordt betaald.

Wij hopen dat dit amendement vanavond wordt aangenomen!

Bijgevoegd AmendementspaardeminimaD66

Afscheid van "onze" wethouder | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 21-04-2021 00:00

Harry Matser, "onze" wethouder, gaat de raad verlaten.

Nadat Harry Matser,  “onze” wethouder, de gemeente Zutphen op een daadkrachtige en voortvarende manier van dieprode cijfers naar positieve zwarte cijfers heeft weten te brengen,  de energietransitie en duurzaamheid op de kaart heeft gezet, is hij nu toe aan een nieuwe uitdaging. Harry heeft per 1 juni een baan elders geaccepteerd.

Met zijn opvolging zijn wij druk bezig en zodra het antecedentenonderzoek is afgerond, laten we jullie weten wie deze taak voor de komende maanden zal overnemen.We zijn Harry dankbaar voor alles wat hij voor de stad Zutphen heeft betekend en we wensen hem heel veel succes en werkplezier in zijn nieuwe baan.

Annelies Bickes                               Martine Westerik Voorzitter afd. Zutphen                Fractievoorzitter

Het Groene Hart heeft een Anne Frankboom

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 17-04-2021 21:13

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1372021/631962/20210417_115514.jpgOp zaterdag 17 april, de dag dat Kampen werd bevrijd, heeft locoburgemeester Jan Peter van der Sluis, samen met twee basisschoolleerlingen die Anne heten een Anne Frankboom geplant in Het Groene Hart. Het gaat om een nazaat van de kastanjeboom die in de binnentuin stond waarop Anne Frank vanuit het Achterhuis uitkeek.

In de ruim twee jaar dat Anne Frank in het Achterhuis zat ondergedoken begon de natuur en haar verlangen naar vrijheid een steeds grotere rol te spelen. Vanuit het niet geblindeerde zolderraam kon Anne de lucht, de vogels en de kastanjeboom zien. In haar dagboek schrijft ze drie keer over de boom, de laatste keer op 13 mei 1944.

De kastanjeboom (een witte paardenkastanje) stond in de binnentuin van perceel Keizersgracht 188 en was een van de oudste kastanjebomen in Amsterdam. Toen in 2005 bekend werd dat de boom ernstig ziek was, heeft de Anne Frank Stichting, met toestemming van de eigenaar, kastanjes laten rapen en laten opkweken om te kunnen schenken aan andere locaties. De gemeente Kampen heeft een nazaat van deze kastanjeboom aangeschaft. De boom is geplant in aanwezigheid van de voorzitters van de 4 mei comités Kampen en IJsselmuiden.

Kampen werd door de Canadezen bevrijd op 17 april 1945. Van der Sluis benadrukte dat het blijven gedenken van onze vrijheid erg belangrijk is. “76 jaar geleden offerden mensen hun leven op zodat wij nu in vrijheid leven. De herinnering vervaagt misschien, maar de boodschap is actueel en moet worden doorgegeven. Deze boom is een symbool van vrijheid voor de toekomst van onze kinderen”.

HP

Uitspraak voorzieningenrechter N65 en constateringen

VVD VVD Vught 19-03-2021 03:20

Een aantal zaken kunnen aan de hand van de uitspraak al wel geconstateerd worden: 

De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld en het verzoek om een voorlopige voorziening afwezen. Daarbij gaat de rechter er ook niet op voorhand vanuit dat het bestemmingsplan geen stand houdt in de bodemprocedure. Anders zou de rechter het plan nu hebben kunnen schorsen. 

De rechter heeft een verkenning gemaakt van de problemen die door de appelanten zijn ingebracht. Enkele van die problemen heeft hij afgewezen. Een aantal andere heeft hij vertaald in aandachtpunten voor de gemeente. Over deze aandachtspunten heeft hij geen oordeel geveld, maar verzocht tot nader onderzoek door de raad. Het gaat dan om effecten van het bestemmingsplan, niet om het bestemmingsplan zelf.

Dit zijn aandachtspunten die ook vóór deze uitspraak al de aandacht van het college hadden:

Dit vanwege de unanieme motie van mei 2020 waarin de raad verzoekt om een nieuwe mobiliteitsvisie, 

Een visie met maatwerkoplossingen voor het onderliggende wegennet en 

Een visie met maatwerkoplossingen voor de verkeersstromen in Vught en Helvoirt. 

Dit vanwege het bestuursakkoord van het college, 

Het akkoord waarin staat dat we onderzoeken welke aanvullende maatregelen we op het onderliggend wegennet kunnen en willen nemen om de leefbaarheid verder te verbeteren. 

Het akkoord waarin staat dat we kansen willen benutten voor eventuele verbeteringen die binnen de bestemmingsplannen en binnen de vastgestelde projectkaders voor de plannen mogelijk zijn.

Hiermee gaat het college dus door op de ingeslagen weg, voortbouwend op de vastgestelde bestemmingsplannen. Het is immers ook zo dat de gemeente zich niet in de positie bevindt om zelfstandig wijzigingen aan te brengen in deze plannen. Het rijk en de provincie zijn natuurlijk ook een partij in dezen, met bijbehorende financiële verantwoordelijkheden.

De rechter heeft verder helder aangegeven dat dergelijke plannen niet overal per definitie tot positieve en neutrale resultaten kunnen leiden, maar dat dit door het nemen van maatregelen zoveel mogelijk voorkomen of beperkt moet worden. Dat laatste is precies waar het college mee bezig is, met de motie van de raad en bestuursakkoord van het college in de hand, het zo optimaal mogelijk inbedden van de N65 in Vught.