Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

71 documenten

D66 dient aangepaste wet ‘Voltooid Leven’ in bij Tweede Kamer

D66 D66 Nederland 07-11-2023 04:10

In 2020 heeft de Raad van State advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel. ‘Dat advies hebben we zorgvuldig en uitgebreid bestudeerd. Het gaat om een complex thema, we wilden weloverwogen en goed geïnformeerd een volgende stap zetten’, aldus Podt over haar werk aan de wet.  ‘Op basis van het advies van de Raad van State en vele waardevolle gesprekken met belanghebbenden, experts en ouderen hebben we het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. We zijn nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer.’

Het advies van de Raad van State ging onder meer over de betrokkenheid van een arts en de duur en intensiteit van het traject. In het aanvankelijke wetsvoorstel hadden artsen geen betrokkenheid, dat passen we nu aan. De arts wordt in het aangepaste voorstel betrokken in het voortraject en informeert de levenseindebegeleider over de medische situatie van de oudere. Zo kan de levenseindebegeleider het verzoek beter wegen. Ook kan worden bezien of de oudere wellicht (ook) terecht zou kunnen bij de euthanasiewet.

Ook passen we de duur en intensiteit van het traject met de levenseindebegeleider aan. In het aanvankelijke voorstel liep het traject minimaal twee maanden met daarin minimaal twee gesprekken. We breiden het traject uit naar minimaal zes maanden met daarin minimaal drie gesprekken. Deze periode biedt de levenseindebegeleider genoeg tijd om de coherentie en duurzaamheid van de wens om het leven te beëindigen vast te stellen.

Verslag videobijeenkomst leden Partijraad, 9 mei 2020

SP SP D66 Nederland 16-09-2020 12:44

De bijeenkomst begint met een filmpje over 'Beloon de helden'

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de bijeenkomst

JV: Welkom op deze bijzondere bijeenkomst voor de leden van de partijraad en de vaste gasten. Vandaag testen we of we kunnen functioneren op deze manier. En het is goed om elkaar te spreken. Toen we ons congres in december verlieten, gingen we vol goede moed aan de slag. Ineens werd alles anders. Mensen leven in onzekerheid over hun gezondheid of baan bijvoorbeeld. Als SP hadden we snel in de gaten: nu moeten we er zijn. Wij zijn de partij van de georganiseerde solidariteit.

Ik wil stilstaan bij de kracht van een goed samenspel. Zo veel afdelingen zijn aan de slag gegaan met de lonencampagne; we hebben een mooie milieuactie tegen storten van granulaat in de Maas, waar de afdeling West Maast en Waal, Provinciale Staten en ons Kamerlid samenwerken; als Maarten en Lilian strijden voor beschermingsmiddelen, is het goed dat we leden hebben met inhoudelijke kennis daarover.

De afgelopen twee weken hebben we 125 nieuwe leden ingeschreven. Veel leden zijn ook teruggekomen. (Jannie tont een boekte bloemen) Deze bloemen – een boeket voor Lilian en een voor de hele SP – krijgen we van John Duinkerke uit Kerkrade, omdat we goed bezig zijn. Laten we goed bezig blijven.

Algemeen secretaris Arnout Hoekstra

AH: Ik kijk ernaar uit om jullie weer normaal te zien. Veel complimenten over hoe de afdelingen aan de slag zijn gegaan de afgelopen weken.

Internationaal – De Vredesdag in juni gaan we ook op een aangepaste manier doen. Als het weer kan, gaan we het alsnog op de normale manier doen. We hebben contact met zusterpartijen, om te kijken hoe we van elkaar kunnen leren. Op 22 mei zal onze wekelijkse stream bezocht worden door mensen van PVDA-België en Die Linke.

Ledengeschenken – Er worden nieuwe ledengeschenken voorbereid.

Afdelingen – Ik wil de contacten met afdelingen intensiveren. Ik hoop dat ik van alle afdelingen verslagen mag ontvangen. Ik probeer altijd te reageren. Voor onze wekelijkse nieuwsbrief; zorg dat administratie weet wie jullie kaderleden zijn, want die ontvangen de nieuwsbrief.

Jannie Visscher: Voor de wekelijkse livestream hebben we verzoeken gekregen om dat uit te breiden met thema's. Misschien basisinkomen of dakloosheid. Ons scholingsteam heeft mooi online aanbod gemaakt. Je kunt daar ook gebruik van maken.

ROOD-voorzitter Arno van der Veen over ROOD

AvdV: Ook bij ROOD is er voldoende veranderd. Ons kaderweekend kon niet doorgaan, straatacties niet en bijeenkomsten van lokale groepen. Die doen dat nu digitaal. We hebben ook een online discord-server voor alle ROOD-leden waar ze in gesprek kunnen. 10 procent van de ROOD-leden is na een weekje al lid van die discord server.

Meldpunt Mijn baas een lul – Dit ROOD-meldpunt is voor jongeren die bijvoorbeeld door moeten werken terwijl ze thuis zouden moeten werken. Er zijn stickers om te plakken en uit te delen. E hebben een laser-actie gedaan op het gebouw van NVO/NCW.

Met de meldingen gaan we indien mogelijk collega’s organiseren en een zwartboek maken.

Huisjesmelker van het jaar-campagne – Alweer het 14e jaar op rij. Er komen al meldingen binnen op www.huisjesmelkervanhet jaar.nl

We moeten online onze weg vinden. We schrijven opinies en houden acties die wél kunnen. Op woningsdag hebben we tentjes opgezet; jongeren en anderen op zoek naar een woning.

Videotoespraak fractievoorzitter Lilian Marijnissen

LM: Hier uw verslaggever uit Oss. Fijn om jullie te zien, al blijft dit een waardeloze manier. Het is niet anders. Het gebied hier is zwaar getroffen; er is veel angst en verdriet. Tussen alle ellende zie ik ook dat veel mensen een andere toekomst willen. Deze crisis maakt voor veel mensen duidelijk hoe lelijk het kapitalisme is. Het is niet efficiënt om voorraden op de plank te hebben.

Kapitalisme faciliteert de race naar beneden. Zodat beschermingsmiddelen in de lagelonenlanden gemaakt worden. Of de farmaceuten die enorme winsten maken, maar niet wilden investeren in vaccins. De CEO's krijgen bonussen, maar wij moeten in China bedelen om medicijnen en mondkapjes. Het is dus goed dat ons voorstel is aangenomen in de Kamer: we moeten echt actievere industriepolitiek: veel meer in eigen hand en in eigen land vaccins, geneesmiddelen en beschermende materialen maken om minder afhankelijk te zijn van de markt.

Ook lelijk: de grote bedrijven die afgelopen jaren enorme winsten hebben gemaakt, er alles aan deden om geen belasting te betalen, en nu de hand ophouden. Zoals bij de KLM: wij willen voor dat geld ook zeggenschap. Koolmees kondigde aan dat de boete voor mensen ontslaan eraf gaat. Voorwaarde is nu nog dat je mensen in dienst houdt. Dit zet de deur open voor massa-ontslagen.

Het coronavirus discrimineert niet, maar de impact op het leven is absoluut niet gelijk. Schulden lopen op, de huurverhoging. De cruciale vraag: wie gaat deze rekening betalen? Er gaat heel veel veranderen. Wat die veranderingen zullen zijn, is ook aan ons. Er komt een economische crisis. We mogen niet toestaan dat corona de verschillen nog verder vergroot.

Over 10 maanden zijn het al verkiezingen. Mogelijk is er nog een tweede lockdown rond die tijd. Er is wél ontzettend momentum. Er is hang naar verandering. Een beetje minder kapitalisme gaat niet helpen. Wij lopen voorop in de strijd voor fundamentele verandering. Blijf goed op elkaar letten en ik hoop iedereen heel snel weer in levende lijve te zien.

Discussie

De leden van de partijraad stellen vragen en doen voorstellen. Onder andere:

voorstel om een overkoepelend campagneplan / een landelijke planning te maken, door Groningen, gesteund door Roermond, Breda, Landgraaf, Weert en Utrecht

voorstel voor een linkse agenda, grote visie met Europese linkse vrienden

er is onvrede over samenwerking d66 en PvdA

we moeten onderwijs tot een van onze hoofdpunten maken

Wees als partij ook coulant naar zzp’ers

hoe zit het met het aanvalsplan economie?

de regio is een goede basis om samenhang te organiseren

doorrekenen verkiezingsprogramma is onverstandig

hoe gaan we lokaal strategisch om met meebesturen en bezuinigingen?

wat kan de TK-fractie doen om de wooncampagne te versterken?

kan er meer ondersteuning komen voor afdelingen in coronatijd?

Hoe krijgen wij die 50-plus- en DENK-zetels terug?

door de crisis gaan de kosten ggd, bijstand, jeugdzorg omhoog: moeten de gemeenten dat gaan betalen?

Hoe zit het met de prijzen van mondkapjes; er worden al woekerprijzen gevraagd

moeten we überhaupt wel bezuinigen?

hoe gaan we om met versoepelingen waar we kritisch op zijn maar als SP wel voordeel van hebben?

gluurprogramma’s van werkgevers: moeten we daar niet iets tegen doen?

hoe kunnen we buurthuizen en verenigingen helpen?

idee: grote bedrijven moeten de steun terugbetalen als straks run op diensten bedrijven komt

vrijheid gelijkheid en broederschap moeten in balans zijn; graag in verkiezingsprogramma

JV: De behoefte aan samenhang. Op het congres hebben we hier afspraken over gemaakt. We waren druk bezig met de campagnes langs de Partijraad te brengen. Toen kwam de crisis. Per campagne zijn verantwoordelijken; als je als afdeling wilt bijdragen aan die discussie in het Partijbestuur, spreek dan je regiovertegenwoordiger erop aan. Voor een landelijke planning tot aan de verkiezingen wil ik waarschuwen; dat is nu verdraaid moeilijk.

Buurthuizen; Frank Futselaar is daar ook mee bezig. Hier kun je lokaal ook iets doen. Zorg dat je zelf lokaal de krachten bundelt. In Eindhoven is het ons gelukt dat het college wat ‘opplust’ voor de buurthuizen.

Spencer Zeegers: De oproep voor regionale samenwerking is mij uit het hart gegrepen Regiovertegenwoordigers kunnen als eerste samenhang ontdekken. Regiovertegenwoordigers zitten daarom ook in het Partijbestuur.

Thijs Coppus: coulance voor zzp’ers; er is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen. Dat kun je direct melden bij de volksvertegenwoordigers.

AH: moet links zich op EU-niveau organiseren? We zijn niet voor EU-eenwording, dus dan ligt een linkse partij niet voor de hand. Er is wel uitwisseling. Het congres wilde aandacht voor een internationaal secretariaat – in de Moed is iemand begonnen, ik heb de verantwoordelijkheid.

De omgang met maatregelen? Wij volgen de RIVM-richtlijnen. Als er een reden is om af te wijken, dan hebben we het erover. Let ook op beeldvorming. Je wilt niet in de media komen als een partij die die maatregelen aan de laars lapt.

Ondersteuning: wij steunen graag, maar ben ook blij met afdelingen die ondersteuning bieden. OpSPnet staat een pagina met ideeën. Dus als je iets bijzonders doet, laat het me weten, dan kan dat daarop.

Heb je vragen over de wooncampagne: campagne@sp.nl - Lisa de leeuw is betrokken bij de uitvoering van die acties.

LM: Over de prijzen van mondkapjes – onze inzet is: als de overheid ze verplicht, moet die ze ook ter beschikking stellen.

Het grote plan gaat over strategie versus tactiek. Onze rol is om het grotere verhaal te vertellen. Mondkapjes is industriepolitiek en marktwerking. We hébben een plan: heel de mens en verkiezingsprogramma. Ik ben het er dus mee eens als je bedoelt dat we dat verhaal meer moeten vertellen.

Samenwerking D66 en PvdA. Samenwerking is altijd dilemma. Maar zo bereik je ook mensen die niet meteen standaard SP-stemmers zijn. Linkse samenwerking is niet de grote oplossing. Mensen zien ons graag samen optrekken, maar het blijft moeilijk om Van Rijn te zien die verzorgingshuizen sloot en 70.000 zorgmedewerkers ontsloeg.

50plus en denk-kiezers terug; wij moeten eenheid uitstralen. Minimaal de helft van die zetels van 50plus hoort bij ons. De meest effectieve strategie is gewoon beter zijn: dus op het thema van pensioenen voorop lopen.

Gluurapps?: we hebben het Rathenau-instituut er onderzoek naar laten doen. Meld je bij Bart van Kent voor vragen.

Bezuinigen? Nee inderdaad niet. Wij moeten een investeringsagenda hebben. Massaal banenplan publieke sector bijvoorbeeld. Baangaranties, wijkagenten aannemen, enzovoort.

De rekening bij de gemeente? Geef je info even door aan Ronald van Raak.

Aanvalsplan economie: het idee was dat dit van iedereen is. We hebben reacties van 30 afdelingen gekregen, er komt een nieuwe versie en mogelijk een filmpje. Mogelijk vragen we economen die die analyse delen. Even in herinnering roepen: ons 30-puntenplan van de vorige vorige crisis. Evaluatie: het was een persmomentje, en dat was het. Het is belangrijk dat het plan er is, dat de samenhang er is.

Steun terugbetalen: Daarmee ontzien we de partijen die nu juist profiteren van de crisis. Albert Heijn bijvoorbeeld. Zo kom je weer bij het punt van de winstbelasting.

Bezuinigen in een coalitie: lokaal kun je daarvoor kiezen, landelijk ligt het zeker niet voor de hand.

CPB-doorrekening: dat zijn we aan het bekijken. Het is de afgelopen 20 jaar altijd doorgerekend door het CPB.

Vrijheid gelijkheid broederschap mee in het programma: iedereen heeft aan het programma mee kunnen denken. Schroom niet je te melden bij Ronald van Raak

Wat doet de fractie? Ons best. Net als jullie. We zijn op ons sterkt als we elkaar versterken. Nodig ons uit als je een idee hebt.

In de tweede termijn wordt nogmaals gepleit voor een landelijke visie/plan en een idee geopperd om aan naming and shaming te doen over verhuurders die niet ingaan op het morele appel om de huur niet te verhogen.

JV: We hebben ook een verkiezingsprogramma-commissie en die is door de Partijraad benoemd.

Jannie Visscher sluit af

JV: In juni is er weer een echte partijraad waar we ook kunnen stemmen. Fijn om vandaag te horen waar iedereen mee bezig is. We hebben gehoord hoe de partijraad aankijkt tegen ons functioneren. Laten we zelf weer kijken op onze eigen plek in de partij hoe we het met hart en ziel kunnen opnemen voor mensen.

Reactie op de troonrede en de begroting van het kabinet

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-09-2020 12:36

Door Gert-Jan Segers op 15 september 2020 om 14:33

Reactie op de troonrede en de begroting van het kabinet

De laatste maanden is de wereld, is ons land, onze economie en samenleving, op z’n kop gezet. We hebben opnieuw geleerd dat ons leven niet maakbaar is.

Met steunpakketten en noodmaatregelen probeert de overheid zo goed en zo kwaad als het gaat om de maatschappij draaiend te houden. In heel Nederland zien we indrukwekkende voorbeelden van naastenliefde en omzien naar elkaar.

De koning zei terecht dat corona heeft laten zien hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor elkaar.

Nu we in een andere fase van de crisis zitten, vraagt dat van ons om keuzes te maken voor wat echt telt. In de begroting die het kabinet vandaag presenteert zien we dat ook terug. We bieden ruimte aan de zorg, bieden gezinnen die het niet zo breed hebben extra financiële armslag, we maken werk van een schuldenfonds om mensen met onoplosbare schulden nieuw perspectief te kunnen bieden. Daarin zien we duidelijk dat het verschil maakt als de ChristenUnie aan tafel zit.

Met deze begroting zet het kabinet waardevolle stappen om de samenleving - het samen leven - te versterken. De komende maanden vragen van de politiek en van iedere Nederlander om op die weg verder te gaan.

Om aandacht te hebben voor wat écht telt.

Reactie Nationaal Groeifonds

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-09-2020 09:30

Door Eppo Bruins op 7 september 2020 om 11:14

Vandaag presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds. Hiermee investeert het de komende jaren flink in kennis, infrastructuur en innovatie.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Dankzij het verdienvermogen van ons land hebben we goede sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Dat verdienvermogen is niet vanzelfsprekend. Nederland hoort bij de meest innovatieve landen van Europa maar we teren op investeringen uit het verleden.

Het huidige kabinet verhoogde al het budget voor fundamenteel en toegepast onderzoek, maar meer is nodig. Om ook in de toekomst welvarend en concurrerend te zijn, is het belangrijk dat Nederland volop investeert in kennis, wetenschap en innovatie, en moderne infrastructuur.

Kennis is de enige grondstof die nooit opraakt. Met het Groeifonds erkent dit kabinet dat kennis niet een kostenpost is, maar een investering in de toekomst van ons land. Slimme investeringen verdienen zichzelf terug, omdat ze bijdragen aan de maatschappelijke transities en de grote opgaven waar ons land voor staat, zoals energie en duurzaamheid. We hebben veel welvaart gekregen dankzij het Groninger gas. Nu dat dat stopt, willen we niet afhankelijk worden van de olieregimes in het Midden-Oosten.

De ChristenUnie juicht de komst van het Groeifonds toe. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat we voor een stevige kenniseconomie moeten investeren in het hele land – regio én Randstad - en in de hele beroepsbevolking – praktisch én theoretisch geschoold. Goede zorg, AOW en veiligheid kunnen we in de toekomst alleen betalen als we nu durven te investeren in welvaart voor de volgende generatie.”

Steunpakket moet werknemers helpen

SP SP Nederland 28-08-2020 15:34

In het nieuwe steunpakket is er 1,4 miljard beschikbaar onder andere om mensen om te scholen. Wij vinden dat het een harde voorwaarde moet zijn om voor financiële steun in aanmerking te komen dat bedrijven mensen, waarvoor op langere termijn weinig perspectief is, omscholen en begeleiden naar ander werk. Zo zijn er veel mensen nodig in de zorg, het onderwijs en bij de politie, maar ook in de bouw en techniek kunnen veel mensen aan de slag. Eerder stelde de SP daarom al voor om, samen met maatschappelijke organisaties, betrokken werknemers, werkgevers en vakbonden tot een banenplan voor de toekomst te komen.

Er zijn signalen over misbruik van de steunmaatregelen door bedrijven. Marijnissen: ‘Wij willen dat er veel meer garanties komen dat de financiële steun bij werknemers terecht komt en niet in de zakken van werkgevers verdwijnt.'

Het is goed dat er nu eindelijk gehoor gegeven wordt aan de noden van de culturele sector. Een hoop van de schade is helaas al geleden. Veel makers zitten zonder inkomen thuis en veel instellingen hebben al mensen ontslagen. Wij willen niet dat het meeste geld gaat naar de instellingen die toch al subsidie krijgen, maar naar de makers zelf.

Als burger sta je al snel achter bij een bedrijf als KLM

SP SP Nederland 24-07-2020 11:16

KLM vraagt ten onrechte van vrouwen om plaats te maken als tijdens een vlucht een man weigert naast haar te zitten. Dat blijkt uit een uitspraak donderdag door het College voor de Rechten van de Mens. Samen met mijn vrouw had ik deze zaak aan het college voorgelegd, nadat orthodoxe joden op een vlucht weigerden om naast mijn vrouw plaats te nemen. KLM vroeg ons om elders te gaan zitten. Dat hebben wij gedaan, omdat het vliegtuig anders niet kon vertrekken. Het college stelt dat KLM hiermee een ‘verboden onderscheid’ heeft gemaakt op grond van geslacht, ‘door geen zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving’. Het college zegt ook dat de maatschappij voortaan niet meer het slachtoffer van de discriminatie, maar de dader moet aanspreken. Het college vraagt KLM bovendien om ‘deze handelwijze uit te dragen in de instructies voor haar medewerkers’.

Nadat we romantisch ons 12,5-jarig huwelijk hadden gevierd in New York vlogen mijn vrouw en ik met een nachtvlucht terug naar Amsterdam. Rondom ons zat een groep orthodoxe joden die weigerde plaats te nemen. Hard pratend en breed gebarend bleven de mannen door het vliegtuig lopen, hoe vaak het personeel hen ook gebood om te gaan zitten. Het vliegtuig had al vertraging en dreigde nu helemaal niet te vertrekken. Reden was dat geen van de orthodoxe mannen naast mijn vrouw wilde zitten. De sfeer werd steeds grimmiger. Deze groep van 50 had het probleem gemakkelijk zélf kunnen oplossen, één van de vrouwen had naast mijn vrouw plaats kunnen nemen, maar dat weigerden ze. KLM had ook de man die een stoel had naast mijn vrouw een andere plaats kunnen geven. In plaats daarvan moesten wij vertrekken. Dat overviel ons en werd als onrechtvaardig ervaren.

Wat kan in één jaar veel veranderen. Vorig jaar moest de regering nog aandelen KLM kopen om zeggenschap te houden bij onze nationale trots, nu heeft KLM miljarden steun nodig van de overheid om in de lucht te kunnen blijven. Corona wierp eveneens een schaduw over de hoorzitting die het College voor de Rechten van de Mens vorige maand over deze zaak hield en die niet openbaar kon zijn. Wat mij opviel is hoe je als burger al snel achter staat als je zo’n bedrijf aanklaagt. Mijn vrouw en ik waren met z’n tweeën, KLM kwam met meerdere juristen. Advocatenkantoor Stibbe (met vestigingen in Amsterdam, Brussels, Dubai, London, Luxembourg en New York) had een omvangrijk juridisch dossier gemaakt, van maar liefst 90 pagina’s. Daarin bleek ook dat KLM het met de waarheid niet altijd zo nauw neemt. Het dossier bevatte een aantal heel vervelende onwaarheden.

Het meest storende vond ik dat KLM probeerde om het slachtoffer tot dader te maken. Dat is niet nieuw voor mij, ik heb dat als Kamerlid vaker gezien bij zaken van klokkenluiders. KLM zei te willen voorkomen dat deze orthodoxe man zou worden uitgesloten op basis van zijn geloof. In een verslag van KLM van die vlucht werd zelfs de suggestie gewekt dat wij de geloofsovertuiging van deze man niet wilden accepteren. De man weigerde naast mijn vrouw te gaan zitten, omdat ze een vrouw is, en wij zouden daarom volgens KLM discrimineren? Maandenlang hebben we geprobeerd met KLM tot een oplossing te komen, met als doel om voortaan niet meer degene die wordt gediscrimineerd, maar degene die discrimineert te laten vertrekken. Tot een inhoudelijke discussie was KLM helaas niet bereid. Daarna besloten we de zaak voor te leggen aan het College voor de Rechten van de Mens.

De uitspraak van het college is helder: vrouwen moeten tijdens een vlucht van KLM kunnen rekenen op een ‘discriminatievrije’ omgeving. KLM krijgt nu de mogelijkheid om op de uitspraak te reageren en haar handelwijze alsnog aan te passen. Ik hoop dat ze het doen. Wordt vervolgd.

KLM mag discriminatie van vrouwen op haar vluchten niet meer toestaan

SP SP Nederland 23-07-2020 14:24

KLM vraagt ten onrechte vrouwen plaats te maken als tijdens een vlucht een man weigert naast haar te gaan zitten. Dat blijkt uit een uitspraak vandaag door het College voor de Rechten van de Mens. SP-Kamerlid Ronald van Raak en zijn vrouw hadden deze zaak aan het college voorgelegd nadat ultraorthodoxe joden op een vlucht weigerden om naast mevrouw Van Raak te gaan zitten, omdat zij een vrouw is.

Om de vlucht doorgang te laten vinden moest mevrouw haar plek verlaten en moesten meneer en mevrouw Van Raak elders gaan zitten. Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat KLM een ‘verboden onderscheid’ heeft gemaakt op grond van geslacht, ‘door geen zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving’. Ook zegt het college dat de maatschappij voortaan niet meer het slachtoffer van de discriminatie, maar de dader moet aanspreken. Het college vraagt KLM bovendien ‘deze handelwijze uit te dragen in de instructies voor haar medewerkers’.

Ronald van Raak is blij met de uitkomst: ‘Het gaat hier om een publiek belang, dat elke vrouw erop moet kunnen rekenen dat zij niet wordt gediscrimineerd op een vlucht van KLM. Ik zal KLM vragen om op basis van deze uitspraak de werkwijze aan te passen. En duidelijk te maken dat als mannen nog weigeren om naast een vrouw te gaan zitten, om welke reden dan ook, dit bij onze nationale trots niet meer zal worden geaccepteerd.’

Naar een duurzame arbeidsmarkt

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-07-2020 15:48

Door Eppo Bruins, Peter Ester op 20 juli 2020 om 17:46

In de afgelopen maanden heeft het kabinet vele miljarden vrij gemaakt om bedrijven noodsteun te bieden in deze barre coronatijden. Met deze steun geven we werkgevers, werknemers en zzp’ers een beetje lucht. Wij zijn blij dat Nederland in de afgelopen jaren dusdanige buffers heeft aangelegd, dat we ons deze miljardeninjectie kunnen veroorloven. De Jozef-economie, zo blijkt maar weer, is geen speeltje van zuinige economen van calvinistische snit, maar een effectieve strategie om ons te wapenen tegen slechte tijden. Het aanleggen van solide buffers is geen financieel leerstuk van economische watjes, maar getuigt van realiteitszin en het leren van eerdere crises.

Het kabinet heeft met deze enorme bazooka van tientallen miljarden de noodsteun voor bedrijven en hun werknemers gelanceerd. Voor baan- en inkomensbehoud. Er komt echter een moment waarop we de overstap moeten maken van generieke ondersteuningsmaatregelen naar gericht maatwerk. Nu redden we het nog met massale loonsteun, maar die kunnen we niet eindeloos verlengen. De zakken van het kabinet zijn weliswaar diep, maar niet onbeperkt. Noodsteun is bedoeld voor de korte termijn, maar is op deze schaal onhoudbaar op de langere termijn.

Wij pleiten voor een tweesporenbeleid waarin algemene, betrekkelijk ongedifferentieerde tijdelijke steunmaatregelen vergezeld gaan van structurele hervorming van onze arbeidsmarkt. We hebben een fundamentele reset nodig om onze arbeidsmarkt te ontdoen van doorgeschoten flexibilisering en globalisering. Een arbeidsmarkt die wat ons betreft inclusief is, die kwetsbare groepen werknemers en werkzoekenden recht doet, die zich geïnspireerd weet door het Rijnlandse sociale model, en duurzame arbeidsparticipatie bevordert. Gelukkig liggen de nodige plannen op de plank: het  arbeidsmarktadvies van de Commissie Borstlap, maar ook het recente pensioenakkoord. En eerder: de wet Arbeidsmarkt in balans en de plannen rond zzp’ers.

Wij willen een paar gedachten meegeven over de noodzaak en richting van deze structurele reset. Wij maken ons allereerst grote zorgen over de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen werknemers. Zij worden als eerste het slachtoffer van deze ingrijpende crisis. Zij lopen verhoogde risico’s om hun baan te verliezen; hun baankansen staan op de tocht. De doorgeschoten flexibilisering van economie en arbeidsmarkt verzwakt de positie van flexwerkers, van jongeren, van mindergekwalificeerde zzp’ers, van arbeidsgehandicapten, van mensen met minder baankansen, van Wajongers, juist in een tijd dat allerlei beschermingsconstructies zwaar op de proef worden gesteld. We hebben binnen de polder voor groepen kwetsbare werkzoekenden zoals personen met een arbeidsbeperking, meerjarige afspraken gemaakt over het aantal nieuw te realiseren banen. Deze afspraken staan door de coronacrisis zwaar onder druk. Ook de vorige crisis raakte mensen met een beperking volop. We mogen de quota-afspraken voor de groep arbeidsbeperkten niet laten verslappen. We moeten voorkomen dat grote groepen mensen met een arbeidsbeperking op de reservebank terechtkomen. Het kabinet moet hier zeer alert zijn.

De beste bescherming van werknemers, zo luidt ons pleidooi, tegen een crisis is het op orde hebben en houden van kerncompetenties en beroepsvaardigheden. Een beroepsbevolking die wendbaar en weerbaar is, is beter toegerust om een crisis te overleven, om omslagen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. De opgaaf voor modern arbeidsmarktbeleid is een beroepsbevolking die getraind is in de juiste arbeidsmarkt-skills, beschikt over relevante arbeidservaring en scholingsbereid is. Een beroepsbevolking, kortom, die veerkrachtig is. Dat maakt dat we werkzoekenden en werknemers kunnen geleiden van krimp- naar groeisectoren, van overschot- naar tekortsectoren. Het onderwijs, en zeker het beroepsonderwijs, heeft hier een belangrijke taak. Leven lang leren moet in daden worden omgezet.

We moeten ervoor zorgen dat de ontwikkeling van werkzoekenden, schoolverlaters, maar ook mensen met een baan, niet stilvalt. Permanente ontwikkeling is het credo van activerend arbeidsmarktbeleid. Duurzame arbeidsparticipatie is hier de sleutelterm. Dat gaat op voor alle geledingen van de arbeidsmarkt, van hoog tot laag en van praktisch tot theoretisch opgeleid. Voor jongeren moet gelden dat leer-werkcombinaties tijdens de crisis hun band met de arbeidsmarkt in stand houden en afglijden voorkomen.

Wij pleiten ervoor om in de aanloop naar Prinsjesdag dit gedachtengoed rond een wend- en weerbare beroepsbevolking een extra impuls te geven. Ook financieel. De sociale partners zouden de beschikbare O&O-fondsen versneld kunnen ontsluiten en ontschotten om een paar stevige stappen in dit dossier te maken. De SER kan hier een bemiddelende rol spelen. Duurzame arbeidsparticipatie, een veerkrachtige beroepsbevolking en de competenties en vaardigheden die daar bij horen, zijn de beste strijdmiddelen tegen een crisis op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor werknemers maar ook voor zzp’ers. We moeten dit voortvarend en offensief aanpakken zodat Nederland ditmaal echt sterker uit de crisis komt en beter is voorbereid op een volgende noodsituatie.

Eppo Bruins is lid van de Tweede Kamer en Peter Ester is lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie

Vacature beleidsmedewerker (m/v)

SGP SGP Nederland 11-07-2020 00:00

Ben jij van harte SGP’er? En vind je het leuk om in het kloppend hart van de Nederlandse democratie te werken? Dan is dit je kans! De Tweede Kamerfractie zoekt een

BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

Je denkt dagelijks mee met de Kamerleden en volgt alle ontwikkelingen op jouw beleidsterreinen. Je schrijft speeches en amendementen, vergadert mee over de politieke koers van de fractie, en je gaat op werkbezoek. De vacature betreft werkzaamheden op de beleidsterreinen Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, en/of mogelijk ook Justitie en Veiligheid.

Functie-eisen:

relevante afgeronde universitaire studie gevoel voor en interesse in de politiek vaardige pen goede beheersing van Nederlands en Engels goede contactuele vaardigheden stressbestendig en flexibel

Wat hebben we te bieden?

samenwerking met een enthousiast SGP-team een – soms zinderende – politieke omgeving fulltime baan passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring indiensttreding per 1 september 2020 of zo spoedig mogelijk daarna

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. Bisschop, r.bisschop@tweedekamer.nl of 070-3183045. Je sollicitatie en cv ontvangen we graag D.V. uiterlijk 25 juli 2020 via j.djong@tweedekamer.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 17 augustus 2020.

Download hier de PDF-versie van de vacature.

Vrijheid voor ondernemers

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 09-07-2020 16:14

Door Eppo Bruins op 9 juli 2020 om 17:58

Al jarenlang is het de ChristenUnie een doorn in het oog dat sommige winkeliers gedwongen worden op zondag open te gaan als ze dat zelf niet willen. Met een wetswijziging die vandaag naar de Tweede Kamer gaat, krijgen ondernemers weer de vrijheid terug om daar zelf keuzes in te maken. We hebben hier vaak op aangedrongen.

Veel gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren helaas de keuze gemaakt om mee te gaan in de 24-uurs economie van altijd maar doorgaan, werken, winkelen en het wegduwen van momenten van rust.

Maar veel mensen willen daar helemaal niet in meegaan. Ook kleine ondernemers hebben recht om tenminste een dag in de week voorrang te geven aan wat echt telt: momenten van rust, bezinning, tijd voor elkaar, familie, kerkgang.

Met deze nieuwe wet kunnen ondernemers niet langer eenzijdig gedwongen worden altijd maar open te zijn. Dat geeft meer ruimte en vrijheid voor ondernemers en hun gezinnen. Eindelijk!