Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

21 documenten

We moeten zzp’ers en mensen met flexcontracten bijstaan

PvdA PvdA Nederland 17-03-2020 13:51

Door Lodewijk Asscher op 17 maart 2020 Delen  

Machteloos. Dat  is hoe veel zzp’ers en mensen met tijdelijk of een nuluren-contract zich nu voelen. Zonder dat je er enige invloed op hebt zit je ineens thuis.

Je opdrachten zijn afgezegd, je wordt niet meer opgeroepen om te komen werken of je contract wordt niet verlengd. En daarmee verdwijnen ineens heel veel dingen die zeker leken. Terwijl veel mensen hamsteren, vragen zij zich af of ze de dagelijkse boodschappen nog kunnen betalen. En terwijl allerlei mensen hard werken om ons door deze crisis te slepen, vragen zij zich af wat zij de komende weken kunnen doen om te helpen.

Machteloos. Dat is hoe veel zzp’ers en mensen met tijdelijk of een nuluren-contract zich nu voelen.

Zzp’ers hebben nu geen enkele keuze en maken zich grote zorgen over hun toekomst. Net als mensen met een 0-uren en tijdelijk contract. Het is hoog nodig dat grote bedrijven zoals de KLM gesteund worden door de overheid. Maar we mogen al die andere Nederlanders zonder vast contract niet in de kou laten staan.

Harde klappen vallen nu al in een aantal sectoren. In de culturele sector, waar alle musea, theaters en muziekpodia dicht blijven. De tarieven – en daarmee de lonen – staan al jaren onder druk. Zestig procent werkt als zelfstandige. Vaak is het de enige manier waarop ze hun passie kunnen uitoefenen. Deze makers van cultuur verdienen onze steun.

De makers van cultuur verdienen onze steun

En ook de mensen in de horeca hebben het zwaar. Het is een sector met veel tijdelijke en nuluren-contracten. En het gaat vaak om werk tegen een bescheiden salaris. Reserves om een langere periode zonder inkomen op te vangen zijn er niet. Wat denk je van taxichauffeurs en mensen in de toeristische sector. Talloze Nederlanders die het zonder steun niet redden.

Het mag niet gebeuren dat bedrijfsrisico’s op grote schaal worden afgeschoven op werknemers.

Het mag niet gebeuren dat bedrijfsrisico’s op grote schaal worden afgeschoven op werknemers. Onze economie krijgt nu een klap door het Coronavirus, maar de buffers die we hebben om dat op te vangen zijn groot.

Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. Omzien naar alle mensen die hard door deze crisis worden geraakt.

Die buffers hebben we nu nodig. Om de mensen te steunen die ineens de vaste grond onder zich weggeslagen zien. Het kabinet moet met specifieke voorstellen komen om deze mensen te helpen. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. Omzien naar alle mensen die hard door deze crisis worden geraakt.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/we-moeten-zzpers-en-mensen-met-flexcontracten-bijstaan/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/we-moeten-zzpers-en-mensen-met-flexcontracten-bijstaan/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Alles doen om economische gevolgen van het coronavirus te beperken

PvdA PvdA Nederland 10-03-2020 16:18

Door Henk Nijboer op 10 maart 2020 Delen  

Het coronavirus rukt op. Italië is hard getroffen en ook het aantal besmettingen in Nederland loopt op. Velen van ons maken zich zorgen. We vertrouwen op de experts van het RIVM en alle andere mensen die keihard werken om het virus in Nederland zo beperkt mogelijk te houden. Het is ontzettend belangrijk om de adviezen die zij geven zo goed mogelijk op te volgen.

Het coronavirus rukt op.

Naast onze gezondheid heeft het virus ook economische gevolgen. Doordat mensen ziek zijn kunnen zij niet naar hun werk. Velen blijven thuis, om niet ziek te worden, of om te zorgen voor hun naasten. Veel ondernemers – vooral in de horeca en het toerisme – merken nu al dat er minder klanten zijn. Veel werknemers merken dat er minder collega’s zijn om het werk te doen. De handel loopt terug, terwijl de rekeningen wel gewoon moeten worden betaald.

Alles moet worden gedaan om de gevolgen voor mensen te beperken.

Dit raakt Nederland. Alles moet daarom worden gedaan om de gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Met bijvoorbeeld maatregelen zoveel mogelijk banen te behouden (zoals met deeltijd-WW), door ondernemers te helpen met hun financiering en door extra publieke investeringen zoals op het gebied van duurzame energie en het openbaar vervoer. Ook moet er voor worden gezorgd dat de woningbouw niet terugvalt maar juist een impuls krijgt, want teveel mensen zitten nu al zonder betaalbaar huis. De risico’s voor de economie zijn te groot om op liberale wijze de boel maar gewoon de boel te laten.

Gerichte investeringen kunnen de ergste economische gevolgen van het virus beperken.

Er moet dus worden ingegrepen. Met gerichte investeringen kunnen we de ergste economische gevolgen van het virus beperken. Het kabinet lijkt tot nu toe niet in beweging te komen. Daarom heb ik een spoeddebat aangevraagd en Kamervragen hierover gesteld. Als we nu ingrijpen, met verstandig beleid, kunnen we een hoop goed doen. Als we achterover blijven leunen, is een economische recessie waarschijnlijk. Dat is slecht voor iedereen.

Deze Kamervragen zijn vandaag ingediend:

Vragen van de Leden Asscher, Gijs Van Dijk, Moorlag en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de economische gevolgen van het Corona virus.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/economische-gevolgen-van-corona-beperken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/economische-gevolgen-van-corona-beperken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Vrijheid begint bij zekerheid

PvdA PvdA Nederland 23-01-2020 15:07

Door Lodewijk Asscher op 23 januari 2020 Delen  

Het gaat ook om iets wat de commissie Borstlap vandaag terecht constateerde. Pas als je zeker bent van je baan en je inkomen, durft je plannen te maken. Durf je te dromen over de toekomst. En dan ben je pas écht vrij. Maar dat is juist wat veel mensen nu missen.

In Borstlap-rapport staat iets dat ik al veel langer van mensen hoor. Door de onzekerheid over het werk durven mensen geen gezin te stichten. Kunnen ze geen huis kopen. Het gebrek aan zekerheid beperkt hun vrijheid. En uiteindelijk is dat ook slecht voor het land als geheel. De enige die profiteren de grote bedrijven en hun aandeelhouders, die altijd lagere kosten en meer winst willen.

Het is een terechte analyse, die eerder deze week ook al werd gemaakt door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het kan zo niet langer, de wildgroei moet gestopt worden en dat moet radicaal gebeuren.

Dat jouw werkgever eenzijdig het aantal uur dat je werkt eenzijdig kan verminderen. Dat ze je baan kunnen verplaatsen naar de andere kant van het land, en dat jij er maar achteraan moet verhuizen. Dat ze je je salaris kunnen aanpassen en dus niet zeker weet hoeveel je op je rekening krijgt. Je gedeeltelijk kunnen ontslaan, zonder  toestemming van de rechter of het UWV. Onacceptabel.

Met dit voorstel is iedereen straks vogelvrij. Het is een voorstel dat thuis hoort in dit oude neoliberale denken. In het doorgeslagen geloof in de markt. Het is een doctrine waar steeds minder mensen nog achter staan. Ik denk dat dat we juist de andere kant op moeten. En dat we die kant ook opgaan.

We moeten het kapitalisme weer laten werken voor ons, in plaats van andersom. Je bent pas echt vrij als je zeker bent van de basis. Geef iedereen een vangnet voor als het tegen zit, of je nou werkt als zelfstandige of in dienst bent. Geef mensen zekerheid in hun werk, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over je inkomen. Minder stress, meer zekerheid.

 

Tweede Kamerlid

 

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Voor een andere arbeidsmarkt (reactie op advies commissie Borstlap)

D66 D66 Nederland 23-01-2020 12:22

Voor een andere arbeidsmarkt (reactie op advies commissie Borstlap)

We moeten anders met werk omgaan, dat is D66 eens met het advies van de commissie Borstlap. Werk is anders dan vijftig jaar geleden en blijft veranderen. Mensen wisselen vaker van baan. Technologische ontwikkelingen maken sommige banen overbodig en zorgen tegelijkertijd voor nieuw soort werk.

Te veel werknemers hebben nu een onzeker flexcontract en de vaste baan is voor veel mensen onbereikbaar geworden. Daarnaast investeren we nu veel te weinig in scholing voor nieuw soort werk en ondersteuning voor mensen die hun baan kwijt raken. Daarom hebben we een nieuw stelsel nodig.

Zekerheden voor alle werkenden zijn daarbij heel belangrijk. Maar wat D66 betreft moet er ook ruimte zijn voor mensen om te werken op de manier die het beste bij hun werk en bij hen past. Steeds meer mensen werken graag als zelfstandige, omdat dit hen juist vrijheid en autonomie geeft om hun werk zo in te richten als zij willen. Zij zijn juist heel tevreden over hun werk. Het aantal zelfstandigen hoeft dus niet per se omlaag.

Wel zijn er te veel werknemers met een flexcontract. Zij kunnen niet zelf bepalen wanneer en hoe ze werken, zoals een zelfstandige. Maar ze hebben ook niet de zekerheden van de werknemer met een vast contract. De commissie Borstlap geeft enkele opties voor meer gelijkheid tussen alle vormen van werk. D66 benadrukt dat een gelijk speelveld ook bereikt kan worden door werken voor werknemers meer te laten lonen, niet door zelfstandigen er op achteruit te laten gaan.

Meer geld en aandacht voor scholing en het strenger aanpakken van flexcontracten zijn voor D66 de middelen om werknemers weer kansen te bieden op een vaste baan, met zekerheden. Werknemers met onzekere uren of een onzeker contract moeten extra worden beloond. Daarvoor is het wel nodig dat werkgevers makkelijker afscheid moeten kunnen nemen van werknemers als het echt niet werkt. En dat ze minder lang hoeven door te betalen als een werknemer langdurig ziek is.

De precieze uitwerking van de hervorming van de arbeidsmarkt moet nog duidelijk worden. We gaan aan de slag met het advies. We zullen de arbeidsmarkt klaar moeten maken voor de toekomst. Daarvoor moeten we als politiek samenwerken. Laten we dat dus doen!

Steven van Weyenberg

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland. Aan verduurzaming van onze economie, aan een eerlijke en open arbeidsmarkt en aan een dienstbare financiële sector. Aan een land dat onderneemt en bloeit en na stilstand weer vooruit gaat.

Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie. Dat is de beste manier om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Allereerst moet de overheid zijn financiën op orde brengen, tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren. D66 heeft een groeiagenda om deze kansen te pakken.

Gelijke kansen voor alle vrouwen

SP SP Nederland 03-12-2019 14:25

Het aangenomen voorstel van de SP stelt dat de regering een plan moet maken om gelijke kansen voor alle vrouwen te realiseren. Hierin moeten zaken als goede en toegankelijke kinderopvang, een toereikend ouderschapsverlof en meer zekere banen van een fatsoenlijke omvang betrokken worden.

Lilian Marijnissen: 'De tijd van wachten tot er vanzelf meer gelijkheid komt tussen man en vrouw is wat mij betreft voorbij. Een vrouwenquotum voor hoge functies is een belangrijke stap, maar is slechts het begin. De SP zal zich de komende tijd blijven inzetten voor gelijke kansen voor vrouwen op alle plekken. Het is te gek voor woorden dat in 2019 vrouwen voor hetzelfde werk bijvoorbeeld nog steeds minder verdienen dan mannen.'

Gelijke kansen, een leven lang

PvdA PvdA Nederland 02-07-2019 16:34

Door Kirsten van den Hul op 2 juli 2019 Delen  

Want ongelijke kansen in ons onderwijs zijn niet alleen funest voor kinderen, maar hebben uiteindelijk ook impact op de rest van je leven. Daarbij dreigen verschillende factoren elkaar te versterken: het lerarentekort is oneerlijk verdeeld over scholen, lang niet iedereen heeft toegang tot dure bijlessen en huiswerkbegeleiding, en eerste-generatie studenten hebben een hoger risico op uitval. Bovendien maken praktisch opgeleide mensen, mensen met een migratie-achtergrond en vrouwen minder gebruik van tweedekansonderwijs of andere vormen van bij- en omscholing.

https://www.pvda.nl/nieuws/gelijke-kansen-een-leven-lang/

Ook zien we dat praktisch opgeleiden vaker te maken hebben met schulden, laaggeletterdheid en onzekere banen. In onze huidige netwerkmaatschappij hangt succes steeds vaker af van je contacten, waardoor de onzichtbare muur tussen wel of niet succesvol zijn op de arbeidsmarkt steeds dikker dreigt te worden.

Juist nu is inzicht nodig in hoe ongelijke kansen zich opstapelen.

Juist nu, in tijden waarin de arbeidsmarkt in rap tempo verandert, moeten we er daarom zorg voor dragen dat iedereen zeker is van gelijke kansen. Een heel leven lang. Dat vraagt om maatwerk en passende oplossingen, waarbij we aan verschillende knoppen in het onderwijs én de arbeidsmarkt moeten durven draaien. Maar daarvoor is wel meer inzicht nodig in hoe ongelijke kansen in ons land zich opstapelen en elkaar dreigen te versterken.

Daarom zijn we blij dat de Tweede Kamer ons voorstel steunt om de Sociaal Economische Raad een nadere verkenning te laten doen naar de vraag: hóe versterken ongelijke kansen elkaar. En wat kunnen we daartegen doen?

Tweede Kamerlid

Rutte moet zijn belofte houden! ...

SP SP Nederland 19-06-2019 19:20

Rutte moet zijn belofte houden! Steun ons: www.rechtvaardigheid.nl/pensioenen Wij knokken door voor een lagere AOW-leeftijd, pensioenen die meestijgen met de prijzen en een rechtvaardige oude dag voor iedereen.

De PvdA Europa-delegatie in Brussel ...

PvdA PvdA Nederland 18-06-2019 12:58

De PvdA Europa-delegatie in Brussel heeft zeven fantastische vacatures openstaan 🔥. Lees verder 👉 bit.ly/vacatures-Eurodelegatie

Er zijn verschillende leuke en ...

DENK DENK Nederland 28-05-2019 11:04

Er zijn verschillende leuke en vooral leerzame stageplekken binnen DENK! Kom jij ons team ook versterken? 💪💪 👉 Bekijk de vacatures en reageer!