Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Van der Staaij geschrokken van uitspraak in euthanasiezaak

SGP SGP Nederland 13-09-2019 00:00

Kees van der Staaij is geschrokken van de uitspraak die woensdag gedaan werd in de strafzaak over de euthanasie van een vrouw met dementie.

De 74 jarige vrouw had een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf later wisselende signalen over haar doodswens. De arts besloot in overleg met de familie om toch over te gaan tot levensbeëindiging, zonder dat de 74-jarige vrouw erover werd ingelicht (klik hier voor het artikel van NOS).

SGP-voorman Kees van der Staaij: "Ik ben bezorgd dat hiermee het hek van de dam is. Het doden van mensen die hun wil niet bekend kunnen maken is huiveringwekkend. Ik ga ervan uit dat hiermee het laatse woord niet is gezegd." Vrijdag diende Van der Staaij schriftelijke vragen in.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake de specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiënte:1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Den Haag (11 september jl.) inzake de specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiënte?2. Is inmiddels bekend of het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan tegen deze uitspraak?3. Kunt u aangeven wat deze uitspraak betekent voor de beoordelingspraktijk van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg? Deelt u de mening dat de toetsingspraktijk onveranderd dient te blijven zolang de uitspraak nog niet onherroepelijk is?4. Wat is uw reactie op de opmerkingen van ethicus Theo Boer en specialist ouderengeneeskunde Bert Keizer dat door deze uitspraak de druk van familieleden op artsen zal toenemen om over te gaan tot euthanasie?5. Ziet de regering in deze uitspraak aanleiding om, vooruitlopend op een eventueel hoger beroep, de Euthanasiewet aan te passen, om ondubbelzinnig vast te leggen dat niet alleen de schriftelijke verklaring, maar ook de actuele situatie dient te worden meegewogen?

Er zijn mensen op hoge leeftijd, die ...

D66 D66 Nederland 02-09-2019 11:52

Er zijn mensen op hoge leeftijd, die voelen dat het leven klaar is. Het is voltooid. Laten we deze wens respecteren. Onze Pia Dijkstra gaat door met haar wet voltooid leven. 👇

Bij de Raming der voor de Tweede ...

DENK DENK Nederland 03-06-2019 13:40

Bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven stelt Selçuk Öztürk een aantal kritische vragen aan Khadija Arib Voorzitter Tweede Kamer...

Ami Gest (1989-2019), een ontwapenend mooi mens

SP SP Nederland 19-03-2019 21:16

Ami Gest geldt als de oprichter van de SP-afdeling in Landsmeer. Hij organiseerde opzienbarende acties met jongeren en buurtbewoners. Hij motiveerde, stimuleerde en inspireerde heel veel mensen. Onder zijn leiding werd de SP in Landsmeer de grootste ledenpartij. Ami Gest overleed afgelopen vrijdag op 29-jarige leeftijd. Het verlies is enorm groot, de SP is diepbedroefd.

Hij werd als vijftienjarige lid van onze jongerenorganisatie ROOD en maakte een onuitwisbare indruk. Ami was één van die zeldzame mensen die in staat was om mensen een brede lach te bezorgen met zijn warme menselijkheid. Hij liep voorop met acties voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ami was een ontwapenend mooi mens.

We zullen hem verschrikkelijk missen.

Khadija Arib over 100 jaar ...

PvdA PvdA Nederland 03-03-2019 09:44

Khadija Arib over 100 jaar vrouwenkiesrecht, de vrouw van George Clooney en Schiedam. 📰

Het is vandaag precies vijf jaar ...

D66 D66 Nederland 08-02-2019 07:40

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat Els Borst omkwam. Haar vrijzinnige agenda moet worden doorgezet. Want naast waardig ouder worden, is er waardig sterven. Ook voor mensen die hun leven ‘voltooid’ vinden. Lees het interview met Pia Dijkstra over Els Borst, euthanasie & voltooid leven. 👇